מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1722 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' ספטמבר 25, 2020 1:17 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תמצית הלכות יוה"כ משולבות בהתעוררות לקדושת היום
תגובות: 6
צפיות: 1712

Re: תמצית הלכות יוה"כ משולבות בהתעוררות לקדושת היום

איש_ספר כתב:
ממרומי היער כתב:דומני שהמחבר הוא הרב פוקס מחבר הספרים הרבים (תפילה כהלכתה ועוד).

לא כן הוא. המחבר הוא הגה"צ ר"א בהגרד"י שפירא שליט"א

הנה קובץ משנה זו תשע"ח
דפוס דפים יוהכ תשעח.pdf

גמח"ט. נלך ונשובה אל ה'.


אם אפשר לפתוח הראשי תיבות למי שאינו יודע שם האב ושם הבן.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' ספטמבר 24, 2020 1:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: תשובה מתקנת את הזמן.

בספר שובי השולמית שצויין לעיל, הביא מ"ש בספר לקט רשימות בענייני חודש אלול (עמוד קה), אמר הגה"צ המשגיח דלייקווד רבי נתן זצ"ל, משם הגה"צ רבי דניאל מקלם זצוק"ל הי"ד, אנשים סבורים שעל ידי תשובה אפשר לתקן עבירה, אבל מי שהפסיד זמן אינו יכול לתקן, וזה אינו, כי האמת שאפשר על יד...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' ספטמבר 24, 2020 1:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: תשובה מתקנת את הזמן.

מה שהביא הרב דמשק הוא נוסח שונה, אבל אותו רעיון. בדבריו הנ"ל שהביא הרב דמשק מבואר שמתקן גם זמן.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' ספטמבר 24, 2020 1:24 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: תשובה מתקנת את הזמן.

וכן ידוע לשון החת"ס שתשובה מאהבה הופכת אכילת חזיר כאילו אכל כזית מצה, יבואו הבקיאים ויביאו דבריו. ל"מ לפו"ר, גם לא בדברי שאר רבותינו. אם־כי יש שהביאו זה כראי' ל אי ־הבנת הדברים כפשטן (יעוין באוצה"ח, בחיפוש המילים 'תשובה_מאהבה חזיר מצה'). הדברים נמצאים בדברי רבותינו בש"ס ש ז...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 9:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: תשובה מתקנת את הזמן.

קו ירוק כתב:זה נקרא לברוח מהמציאות.
תן 500 ש"ח צדקה - תיקון כללי, הכל דבש.


מה הקשר?
ושים לב שאתה לא עונה עניינית.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 9:09 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: האם יש תשובה על זמן

תשובה יש על הכל. השאלה אם אפשר לתקן זמן שאבד. הרי זהו מעוות שאינו יכול לתקון. שווה בנפשך שאדם עשה תשובה שלמה, ביום מותו, תשובה כזו שמגעת עד כסא הכבוד ויצא נקי כשלג ללא רבב - האם הוא יהפוך לתלמיד חכם בגלל תשובתו? השאלה שאלה טובה. אבל אתה יכול להסביר לי איך עבירה נהפכת למצוה ע"י תשובה מאהבה? ה&q...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 3:06 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תפלה שאינה בכוונה, המתפלל אותה אינו מצטרף להיות חלק מהציבור
תגובות: 3
צפיות: 72

תפלה שאינה בכוונה, המתפלל אותה אינו מצטרף להיות חלק מהציבור

ציבור של עשרה שמתפללין, ויחיד אינו מכוין בתפלתו, דלכאו' מדינא דגמרא בעי לחזור ולהתפלל שוב, [רק שלא נהגו], לכאו' י"ל דאינו מצטרף כלל לעשרה להיות במנין, שהרי הוא לא התפלל כלל, וצ"ב.

אשמח למ"מ בנושא.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 2:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: האם יש תשובה על זמן

תשובה יש על הכל. השאלה אם אפשר לתקן זמן שאבד. הרי זהו מעוות שאינו יכול לתקון. שווה בנפשך שאדם עשה תשובה שלמה, ביום מותו, תשובה כזו שמגעת עד כסא הכבוד ויצא נקי כשלג ללא רבב - האם הוא יהפוך לתלמיד חכם בגלל תשובתו? השאלה שאלה טובה. אבל אתה יכול להסביר לי איך עבירה נהפכת למצוה ע"י תשובה מאהבה? ה&q...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 2:06 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: האם יש תשובה על זמן

וראה במגד"ל שהועלה כאן viewtopic.php?f=30&t=47156&p=659632#p659632
עמוד קנז
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 2:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 107
צפיות: 17495

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆

מגיד דבריו ליעקב ימים נוראים
ליקוטי הפלא יועץ בכל הערכים והדרושים השייכים לימים נוראים
שיחות מהגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר שליט"א
וחידו"ת בענייני תשובה
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 23, 2020 2:03 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תשובה מתקנת את הזמן.
תגובות: 43
צפיות: 626

Re: האם יש תשובה על זמן

יוסף חיים אוהב ציון כתב:כעת עולה בזכרוני שהגריח"ס האריך בזה ואני זוכר כעת היכן.


הגריח"ס שליט"א בס' שובי השולמית ח"י סי' יב. וראה אמרי יעקב חיים גליון ד' שהעלתי באשכול סמוך.

בספר שהעלית באשכול הסמוך "דרכי חיים" עמוד ל"ה בהערה עמד בזה.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' ספטמבר 22, 2020 5:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש השנה שחל בשבת
תגובות: 61
צפיות: 2150

Re: ראש השנה שחל בשבת

ש. ספראי כתב:שאלני בחור בישיבה הבוקר למה לא אומרים ויכולו בשמונה עשרה דליל ר"ה שחל בשבת.


הספרדים אומרים.

ובר"ה שחל בשבת זוכים לפ"ז למחילה מצד אמירת ויכולו, כמבואר בשבת קיט: דשני מלאכי השרת אומרים וסר עוונך וחטאתך תכופר.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' ספטמבר 22, 2020 1:32 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טעם חדש (?) לאמירת והוא רחום קודם התפילה
תגובות: 10
צפיות: 209

Re: טעם חדש (?) לאמירת והוא רחום קודם התפילה

אז למה בהתחלה? מלכתחילה להתחיל התפלה על מנת שלא יכוין?
אולי בסוף היה א"כ ראוי לומר.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 11:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 60
צפיות: 10923

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

בארחות רבינו (ח"ב עמ' קצ"א) כתב: מו"ר אומר תהילים גם במוסף בחזרת הש"ץ, ואינו חושש בזה להפסק בין הברכה ולבין התקיעות דמעומד. ובספר שמחת המועדים (הולנדר)עמ' נ, כתב בשם הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א דאין לומר תהילים באמצע מוסף, והא דאביו זצוק"ל הקיל לומר דלא שמע את הש"...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 11:11 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אמרי יעקב חיים - אמרים ושמועות מפי הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 114

אמרי יעקב חיים - אמרים ושמועות מפי הגרי"ח סופר שליט"א

בשבועות האחרונים החל לצאת לאור בס"ד גליון חדש מתורתו של
הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר שליט"א
מאשר נשמעו ממנו, וממה שנשאל והשיב ועוד
ונקרא שמו
אמרי יעקב חיים

מצו"ב גליון ראש השנה (מוגדל)
הערות והוספות יתקבלו בברכה, אפשר להגיב גם כאן או באישי
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 2:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש השנה שחל בשבת
תגובות: 61
צפיות: 2150

Re: ראש השנה שחל בשבת

הזכרת שבת ביעלה ויבוא
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 2:58 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש השנה שחל בשבת
תגובות: 61
צפיות: 2150

Re: ראש השנה שחל בשבת

זכרון תרועה / יום זכרון תרועה
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 2:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5111
צפיות: 867013

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אשמח לקבל,

א. על נוסח פירוש רש״י לתורה שהיה לפני רמב״ן - בתוך סוגיות בנוסח המקרא ובפרשנותו, ישעיהו מאורי

ב. 'חופה שחורה', סגולה גליון 74, תמוז תשע"ו
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 12:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג התקיעות בתפילת הלחש
תגובות: 32
צפיות: 4996

Re: מנהג התקיעות בתפילת הלחש

בספר נר ציון הל' ימים נוראים עמוד רסא אות קצא, בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, שחיוב התקיעות דלחש דמוסף הוא חובת ציבור, ועל כן ספרדי המתפלל עם בני אשכנז א"צ לחזר אחר מניין לתקיעות דלחש, וע"ש שכתב, שאם יש מנין כראוי ספרדי עדיף שיתפלל אצל הספרדים, ולא אצל אשכנזים יע"ש.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' ספטמבר 21, 2020 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1390
צפיות: 171319

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים סעיף כב וכשאומר היום הרת עולם אם כבנים אם כעבדים כתב רבינו הרש"ש ז"ל כשאומר כן כל עצמותיו יאחזמו רעד, לכי יפקוד הקדוש ברוך הוא אם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי, וכן יאמרו זה במתון ושברון לב, ולכן המנהג שגם בחזרה אומרים זה הציבור בקו"ר מלבד ה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' ספטמבר 20, 2020 9:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פיוט עת שערי רצון
תגובות: 7
צפיות: 144

פיוט עת שערי רצון

א. מי מחברו?
ב. היכן נדפס לראשונה? היכן ניתן לברר נוסח בדיוק?

בספר כתר שם טוב ח"ו (סוף עמוד קלט) דברים מוזרים, וכנראה איחליף ליה בבנו.
וע"ע אהלי יעקב
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' ספטמבר 20, 2020 9:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פשרו של מטבע הלשון המלך המשפט
תגובות: 7
צפיות: 155

Re: פשרו של מטבע הלשון המלך המשפט

ראה רש"י ברכות י"ב ב'
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' ספטמבר 17, 2020 2:18 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 181
צפיות: 5754

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

נראה לי שמוסכם לכו"ע שסגר יועיל להורדת התחלואה. (ואז יש מקום לדון בכל מה שדנו אם יש בעבור זה לבטל תפלה ות"ת וכו'). ונניח שזה הדבר הרצוי (ולא כאותם שאומרים שאדרבא זה מזיק יותר, אני לא מבין בזה, אבל חשוב לזכור, הפעם הממשלה כאן היא הראשונה בעולם שחוזרת ועושה סגר פעם שניה, ולא מצאו זמן מתאים י...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' ספטמבר 17, 2020 1:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1777
צפיות: 424067

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כבר נידון בפורום החיבור שיצא לקראת פורים, כביכול מתורתו של הגרש"א זצ"ל, שהתפרסמה מודעה על כך בעיתון הפלס שזה שקר וכו'. מצו"ב החיבור הנ"ל. ... רגלים לדבר שאינו מתורת הגרש"א זצ"ל. זה מאד זר ומוזר. יבואו תלמידיו ויעידו. יצא לי לראות גם איזה עלון בדרך זו. (ראיתי רק פ"...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 11:41 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעם שנקבע יום הדין בראש השנה - ביאור דברי הר"ן
תגובות: 2
צפיות: 104

Re: טעם שנקבע יום הדין בראש השנה - ביאור דברי הר"ן

אכן, כיסוד הדברים כבר כתבו הרמב"ן בביאורו לתורה פרשת אמור (כג כד) וז"ל, ולא פירש הכתוב טעם המצוה הזאת, למה התרועה, ולמה נצטרך זכרון לפני השם ביום הזה יותר משאר הימים, ולמה יצוה להיותו מקרא קדש כלל. אבל מפני שהוא בחדשו של יום הכיפורים, בראש החודש נראה שבו יהיה דין לפניו יתברך, כי בם ידין עמ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 9:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: וידוי בין התקיעות בראש השנה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: וידוי בין התקיעות בראש השנה

יוסף בניהו כתב:כמדומני שהגרי"ש כותב מפורש שהוא לא אומר רק בא ליישב דעת האומרים


נכון, הליטאים לא אומרים. [כך מנהגם]. ואעפ"כ הצדיק את מנהג האומרים (ספרדים וחסידים) ושאין לעורר כנגדו.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 9:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעם שנקבע יום הדין בראש השנה - ביאור דברי הר"ן
תגובות: 2
צפיות: 104

טעם שנקבע יום הדין בראש השנה - ביאור דברי הר"ן

כתב הר"ן (ר"ה טז. ד"ג ע"א מדפי הרי"ף) ויש לשאול למה אדם נדון בראש השנה יותר מבשאר ימים. דבשלמא שאר דברים דהיינו תבואה ופירות האילן ומים כל אחד בזמנו נדון, כדאמרי' בגמ' דפסח זמן תבואה הוא ועצרת זמן פירות האילן וחג זמן גשמי שנה אבל אדם למה הוא נדון בר"ה יותר מבשאר ימים. ב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 8:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר עם מסיכה?
תגובות: 48
צפיות: 1702

Re: שופר עם מסיכה?

קיבלתי תשובה בענין זה מהרה"ג יצחק יוסף שליט"א
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 8:44 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית
תגובות: 21
צפיות: 357

Re: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית

יהודה בן יעקב כתב:
זקן ששכח כתב:כמדומה שזה רשי די מפורש בחומש דברים.

זה נכון שהמהרש"ם הנ"ל מביא שכך רצו לפרש דברי רש"י, וכן הביא הרב 'בקרו טלה' מעוד ספרים.
אך ודאי שפשטות דברי רש"י, שמי שמגיע מעוטף בטליתו, אין מכירים את פניו ומי הוא.


איזה עוד ספרים?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 8:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: העברת קלטות לmp3
תגובות: 8
צפיות: 1333

Re: העברת קלטות לmp3

באיזה עיר הוא?
אם יש לי רק כמה בודדות יחסית גם מגיע?
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' ספטמבר 16, 2020 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית
תגובות: 7
צפיות: 726

Re: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית

תודה רבה

שמא לכל הפחות כאן יציינו מה מהמאמרים נתחדש בכרך זה, חלק גדול כבר מוכר מהחלקים הקודמים.

עבור לחיפוש מתקדם