מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1315 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יוני 05, 2020 4:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: ה'נפש החיים' שמובא בביאור הלכה
תגובות: 2
צפיות: 463

Re: ה'נפש החיים' שמובא בביאור הלכה

בעיקר מ"ש הרו"ח שאילו היה היום עניו כמרע"ה היה זוכה להיות כמרע"ה, אין להקשות שהרי כתיב לא קם כמשה, דהיינו דוקא לנבואה, ולא לצדקות, כמפורש ברמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. וראה עוד אריכות קצת בזה בדברי הגרי"ח סופר שליט"א, מגיד דבריו ליעקב תניינא פרשת בהעלותך תש&q...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' יוני 05, 2020 4:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בכל אדם טמונים כל כוחותיו, העבודה היא להוציא מן הכח אל הפועל
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: בכל אדם טמונים כל כוחותיו, העבודה היא להוציא מן הכח אל הפועל

בכתר ראש סח, בשם רבינו חיים מוואלאז'ין זי"ע בביאור דברי הגמ' נדרים פא, א "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה", וז"ל, היינו שבני עניים מקבלים פעולה בהישיבה יותר ממני העשירים, מפני שאבותיהם לא הרבו עליהם בהוצאות שכר לימוד, ונשאר אצלם הכל בכח, ובהישיבה מוציאים מכח אל הפועל, לא כן בני ה...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יוני 04, 2020 6:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1766
צפיות: 379036

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מתוך הגליון שמחת שלמה, פרשת נשא (184) סיפר ידידי רבי משה אהרן ריבלין שליט"א: בדידי הוה עובדא, באחת השבתות זכיתי להלך עם רבינו הגרש"א זצ"ל כברת דרך ארוכה למצות ביקור חולים. בדרך הילוכו לא פסק מלשוח בדברי תורה ברוב עונג ושמחה ובפנים מפיקות אורה. בתוך דבריו הזכיר כי יש מן האחרונים שסובר ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יוני 04, 2020 4:15 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה הלכו נעמי ורות ביום טוב?
תגובות: 19
צפיות: 345

Re: למה הלכו נעמי ורות ביום טוב?

במק"א כתבתי קצת בזה, ורק אציין לדברי החיד"א בשמחת הרגל, והגאון רבי שמואל די אוזידה זצ"ל בספר אגרת שמואל (די"ד ע"ג) כתב וראוי לדעת מנא להו לרז"ל לחשוד אותם שעברו על שורת הדין והלכו ביו"ט, ואפשר לומר, כי קרא יתירא קא דריש, דהוה סגי דלימא הכי, "ותצא מן המקום אשר ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יוני 04, 2020 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה
תגובות: 15
צפיות: 158

Re: מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה

כה כתב הגאון יעב"ץ זצ"ל בהגהותיו לשבת שם, וז"ל: יהב ביה עיניה וכו', נ"ב, דכוותה ענשוהו לרבי ירמיה ואפקוהו מבית מדרשא (ב"ב כג:), דקשי כי מותא , וכן בפרק זה בורר (סנהדרין לא.) אפקו לההוא דגלי רזיא. הוי אומר, אמנם רשב"י למד והתעלה במערה וכו', אבל למעשה היה חסר לו את הבית מ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יוני 04, 2020 3:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתוקקות רוחנית ושיבושה
תגובות: 4
צפיות: 228

Re: השתוקקות רוחנית ושיבושה

אשמח אם יהיה מי שיוכל להביא דברי ר' אייזיק שר זצ"ל עליהם רמז הרב יונת אלם שליט"א. לפו"ר יש לחלק בין מדריגה שהקב"ה קובע לכלל שאינה מתאימה, [כמו מן, או ירבעם, שהקב"ה קבע כן, ולדידן אפשר שזה בדבר שכלל ישראל נוהג בצורה מסויימת שא"א לבוא ולהתחסד כנגד כולם כולם], לבין יחיד שמ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' יוני 04, 2020 12:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתוקקות רוחנית ושיבושה
תגובות: 4
צפיות: 228

השתוקקות רוחנית ושיבושה

בעקבות מה שנכתב כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=73&t=49823&p=617015&hilitp617015#p617015 במשנה הסלובודקאית מוסרית. הגרנצ"פ זצ"ל הסבא מסלבודקא מעמיד באחת משיחותיו כי התביעה על בני ישראל שהתאוו תאווה 'מי יאכילנו בשר' בפר' בהעלותך, היא על כך שהם השתוקקו לרוחניות יותר מ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 4:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבות הקירוב ובעלי התשובה - תם עידן?
תגובות: 22
צפיות: 689

Re: ישיבות הקירוב ובעלי התשובה - תם עידן?

אתה שואל בכללות, או בגלל תקופת הקורונה? אם בכללות, אינני יודע, אבל משום מה נדמה לי כי מהפכת האינטרנט גרמה לעצירה של הגל הגדול של בעלי תשובה שהחל ממלחמת יוהכ"פ. אנשים "עסוקים" בשטויות ובזוהמת האינטרנט כל היום ואין להם זמן לחשוב להתקרב. [אגב י"א על כמה מארגוני קירוב שהם פועלים בשיט...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 1:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 74
צפיות: 3045

Re: מאמר הגרד"ל

אם אתה מקבל את הסיפורים על הגר"א בילדותו, אין סיבה שלא תקבל את הפשטות שהוא כתב זאת בילדותו. הזכירו כאן את האדר"ת, ויש עוד הרבה גדולים שמצאו כתיבות שלהם מגיל צעיר מאד, בקובץ עץ חיים הובאו כתבים של החיד"א בגיל 5 כמדומני. מסתבר שזה בודאי לא אותו דבר בדיוק שכתב בילדותו, אבל את היסודות הוא...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 1:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 25
צפיות: 861

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>

כמדו' כי בספר הליכות שלמה הובא על הגרשז"א זצ"ל שלא נהג לעמוד בויברך דוד, שאמנם הרמ"א כתב שנהגו לעמוד, אבל היום אין נוהגין לעמוד, וצ"ב.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה
תגובות: 15
צפיות: 158

Re: מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה

אני מבין שאתה מסכים לעבור את מה שרשב"י עבר במערה רק כדי להתעלות בתורה? ברור שהאמת היא שהתשובה צריכה להיות חד משמעית חיובית, ועיין מסילת ישרים פ"א. וזה שאני לא מעז לומר כך זה לא מיצר הטוב שבי כי אם מיצר הרע. ובכל אופן לו יצוייר 'לאחר מעשה', לכאו' הייתי צריך להחזיק טובה למי שגרם לי לזה, בוד...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה
תגובות: 15
צפיות: 158

מה הטעם שהקפיד רשב"י על יהודה בן גרים, הרי על ידו התעלה בתורה במערה

בגמרא שבת לג: לד. כל המעשה הידוע ברשב"י, ואחר שיצא מהמערה "נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים, אמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות", והדברים צ"ב, שהרי על ידו נתגלגלה ובאה כל העליה הגדולה של רשב"י במערה, כמפורש בחז"ל ובפיוטים לל"ג ועוד, ואם כן שכר לא...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 7:54 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעלת תורה לשמה
תגובות: 1
צפיות: 64

Re: מעלת תורה לשמה

נזר הקודש על ב"ר ר"פ ויצא פס"ח ס"ב דשמ"ב ע"ב ד"ה אמנם. ["שמשגיח עליהם ע"י מלאך... אבל על בעלי תורה... הקב"ה משגיח בכבודו ובעצמו..." עש"ב] הביא דבריו הגרח"ף בכמה וכמה מקומות, כעת מצאתי בספרו נפש כל חי מע' ת אות כה. ובמהדורת שובי נפשי שם...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 6:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 23
צפיות: 2870

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

דברי חז"ל (מדרש תהלים לב) והבוטח בה' חסד יסובבנו וכו' אפילו רשע בוטח בה' חסד יסובבנהו עיי"ש [ובזכרוני שמוכיח נגד החזו"א אם כי אינו מזכיר ששיטה זו היא שיטת החזו"א]. בעיקר דברי המדרש הנ"ל כמדו' שיש נוסחאות שונות בזה, ויש כמה ביאורים לבאר דברי המדרש, ומצויין אצלי בזה לדברי ר' ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' יוני 03, 2020 4:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל
תגובות: 2
צפיות: 107

הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל

לא מצאתי אשכול על הגאון זצ"ל, נתבקשתי להעלות לכאן. הרב הדומה למלאך – הגאון הגדול רבינו נסים טולדנו זצ"ל דברים שראיתי בעיני או שמעתי מכלי ראשון נלב"ע י"ב סיון תשע"ב - סיון תש"פ 8 שנים לפטירתו. בבואי לאחוז בקצה גלימתו ובשולי אדרתו של רבינו ראש הישיבה זצ"ל, תאחזני רע...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יוני 02, 2020 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1227
צפיות: 129232

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשו"ת חקרי לב יו"ד ח"א סי' קז דקנ"א ע"ג, הביא דברי "הראב"ד בספר תמים דעים סי' רל"ט, שדקדק מלישנא דמתני' דפ"ק דערלה דנטיעה אינה בטילה במאתים, והקשה אמאי אינה בטילה, ותירץ ומתהוי לה טעמא דמילתא משום דנטיעת דבר חשוב ולא בטיל ע"ש" בתמים דעים התשובה ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יוני 02, 2020 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה
תגובות: 59
צפיות: 2505

Re: עמידה כלפי 'מזרח' - לא רק בשמונה עשרה

וע"ע בשו"ת נודע ביהודה תניינא חאו"ח ס"ס יג
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יוני 02, 2020 9:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: אינטרנט מסונן כהלכה - רצוי או לא?
תגובות: 12
צפיות: 458

Re: אינטרנט מסונן כהלכה - רצוי או לא?

בשולחנות של בלוי דוקא נמכרה השבוע חוברת שבה העלו את הבעיות באינט' המסונן, מסתמא תמצא שם חומר חשוב
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יוני 02, 2020 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבא ממעך אצבעותיו בשעת תלמודו
תגובות: 6
צפיות: 210

רבא ממעך אצבעותיו בשעת תלמודו

תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא, וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא, אמר ליה: עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפחזותייכו קיימיתו! ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו - קבליתו, ואי לא - לא קבליתו. וברש"י אצבעתא דידיה - ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' יוני 02, 2020 7:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"
תגובות: 7
צפיות: 558

Re: איזה עבירות נתכנו בתורה "תועבה"

במק"א הארכתי קצת בביאור כמה מקומות שאמרה תורה לשון "תועבה" עפ"ד החינוך (מצוה קפח) שכתב בתו"ד בזה"ל, ונכפל הלאו באיסור זה באמרו ולא תעשו מכל התועבות, שיכלול כל ענינים אלה שהם תועבת ה', כלומר שהעושה אותן יתרחק מן הטובה ומסיר מעליו השגחת ה' ברוך הוא . וזהו פירוש תיעוב ה' ב...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' מאי 28, 2020 6:49 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: השמחה על סיום המצוה הגדולה והארוכה ביותר שאין דוגמתה בכל התורה כולה
תגובות: 2
צפיות: 185

השמחה על סיום המצוה הגדולה והארוכה ביותר שאין דוגמתה בכל התורה כולה

הגאון האדר"ת זצ"ל בספרו סדר אליהו (נפש דוד אות כא) כתב בזה"ל: בגמר מצות ספירת העומר, שמח לבי מאד על אשר זכיתי לקיים המצוה הגדולה והארוכה הזאת, שאין דוגמתה בכל התורה כולה שתארך זמן המצוה שבעה שבועות שלמות מבלי שאפשר לקצר זמנה. ורק מצות כתיבת ספר תורה דומה לה בזה מעט, אבל אין הכרח לזה, ...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ד' מאי 27, 2020 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1227
צפיות: 129232

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מגן אברהם סימן תנא ס"ק לז
ונ"ל דכל זה מיירי במצה שנתחמצה חמץ גמור, אבל מצה כפולה ונפוח' כיון שהיא גופא חומרא היא כמ"ש סס"י תס"א די לאסור הרחת לכתחלה אבל לא לאסור המצות האחרות וכ"מ בהגמ"נ ובשל"ה:

היכן הגהות מנהגים והשל"ה??
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' מאי 25, 2020 4:24 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: התורה משנה את מציאות האדם
תגובות: 8
צפיות: 255

Re: התורה משנה את מציאות האדם

כתבתי במק"א בענין קרוב לזה ויותר מבואר בספרי פרשת וזאת הברכה, על הפסוק מימינו אש דת למו, וז"ל, מה אש כל המשתמש בה עושה בגופו רושם, כך דברי תורה כל המשתמש בה עושה בו רושם, מה האש בני אדם שעמלין בהן ניכרין הן בין הבריות, כך תלמידי חכמים ניכרים בדבורן ובהלוכן ובעטיפתן בשוק. ע"ש. הובא ביל...
על ידי דרופתקי דאורייתא
א' מאי 24, 2020 8:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן העדות על הגר"ח מולאז'ין שחזר על כל הש"ס כולו בג' ימים
תגובות: 1
צפיות: 98

היכן העדות על הגר"ח מולאז'ין שחזר על כל הש"ס כולו בג' ימים

היכן עדות זו שחזר על כל הש"ס בג' ימים כשעסק בהל' עגונה
המשיב אבידתי יבורך
על ידי דרופתקי דאורייתא
ש' מאי 23, 2020 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספתא תרגום נ"ך היכן נדפס
תגובות: 2
צפיות: 147

תוספתא תרגום נ"ך היכן נדפס

תוספתא תרגום נביאים היכן נדפסה, לבד מ"דברים נחמדים" המצוי באוצה"ח.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ש' מאי 23, 2020 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פילוסופיה וקבלה
תגובות: 40
צפיות: 3792

Re: "חכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיה!"

בס' כתר ראש (אות סא) בשם הגר"א, "ממקום שמסתיים הפילוסופיה, משם ולמעלה מתחיל חכמת הקבלה"
על ידי דרופתקי דאורייתא
ש' מאי 23, 2020 10:20 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: התורה משנה את מציאות האדם
תגובות: 8
צפיות: 255

Re: התורה משנה את מציאות האדם

מהרש"א סנהדרין צט: בהא דהמלמד את בן חברו כאילו עשאו, שלולי תורה אינו בגדר "אדם"
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' מאי 22, 2020 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?
תגובות: 14
צפיות: 798

Re: עקידת יצחק, הנסיון הגדול של אברהם או של יצחק?

בגליון שמחת שלמה (183) בשם ר' אריה לוין זצ"ל
שהזכרתי כבר בשם אאמו"ר רבי אריה זצ"ל למה עקידת יצחק מוזכרת בעיקר כמעלה של אברהם ולא של יצחק, משום שיצחק היה צריך למסור נפש לרגע אחד ולעלות לשמי שמים להתענג מזיו שכינתו, ואילו אברהם בחר לחיות חיים שלמים של שכול וצער על מיתת בנו האהוב והיחיד.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' מאי 22, 2020 11:24 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מכון הרי פישל
תגובות: 47
צפיות: 4329

Re: מכון הרי פישל

וכמדו' שכך עד היום. יש שם בית כנסת גדול, ריק, שפעיל רק למנחה-ערבית, בקושי. ויש את הכולל. והשאר ריק. רק שבקומה העליונה קיים תיכון שקורא לעצמו 'ישיבת חכמי לב'. ישאת האולם הגדול של הספריה, אבל רוב הספרים בספריה נמצאים במחסנים במקלט ללא גישה. יש גם כמה עשרות עמדות מחשב מטעם העירייה, שמשמשים הרבה בחורי י...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ו' מאי 22, 2020 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבים והקלטות ממרן הגר"ש פישר שליט"א
תגובות: 85
צפיות: 13078

Re: דרשת יום ירושלים הגרש פישר

קיבלתי כעת גליון שמחת שלמה (183), פרשת במדבר, והובא שם מהגר"ש פישר, לא בדקתי אם זה מה שכבר הובא לעיל והנה, עומדים אנו בתקופת יום כ"ח אייר, יום הילולא דשמואל הנביא ויום חזרתנו לירושלים עיה"ק. וראיתי בשם הגר"ש פישר שליט"א לבאר השייכות בין ב' העניינים הללו. (א"ה, עיין בגלי...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' מאי 21, 2020 12:57 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 181
צפיות: 10264

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

דעת תורה מראש ישיבת פורת יוסף, מרן הגר"ש כהן שליט"א, על חובת השעה לפתיחת הישיבות בהקדם האפשרי. הבאתי כאן המכתב http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=73&t=49967&p=627858#p627858 ולכל מי שיש לו צד שאי פתיחת הישיבות קשרו איכשהו ל"בריאות", קצת עובדות (בלי שמות של ישיבות ידוע...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ה' מאי 21, 2020 9:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1766
צפיות: 379036

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

גליון שמחת שלמה (181), פרשת בהר, סיפר לי דודי הגאון רבי אוריאל סופר שליט"א שפעם אחת נכנס עם כמה רבנים ואנשי ציבור אל רבינו הגראי"ל זי"ע כדי לשאול אותו אודות הכנסת תכני לימוד לסמינרים לבנות עפ"י דרישת משרד החינוך ע"מ לקבל תואר-רשמי, הגראי"ל פסק להם לאיסור גמור, ולגודל חו...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ג' מאי 19, 2020 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריכות רצועת התפילין על כף היד
תגובות: 9
צפיות: 333

כריכות רצועת התפילין על כף היד

מבואר בספרי קבלה כי הכריכות על האצבע הם כנתינת טבעת קידושין, כמבואר בספר ראשית חכמה (שער הקדושה פרק ו אות פב), הובא בשל"ה (מסכת חולין פרק נר מצוה אות לא). אשמח לעוד מראי מקומות בזה. לכאורה לפי זה יש להיזהר שלא להוריד הכריכה מהיד גם במשך היום? (לנוהגים להניחו לא רק בשעת התפלה). והנה הכף החיים (ס...
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' מאי 18, 2020 11:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד
תגובות: 10
צפיות: 385

Re: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד

הנה מה שרמזתי -
בשל"ה (מסכת חולין פרק נר מצוה אות לא) בשם הראשית חכמה (שער הקדושה פרק ו אות פב), וז"ל: היה אומר מורי [הרמ"ק] ע"ה שכריכה זו שבאצבע צריך שתהיה מעומד, שהזכר המקדש את האשה מקדש אותה מעומד, שהקידושין הם מעלמא דדוכרא ודרכו מעומד. ע"כ.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' מאי 18, 2020 2:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 125
צפיות: 25766

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בהר בחוקותי?

צודק, שכחתי.
מצו"ב.
על ידי דרופתקי דאורייתא
ב' מאי 18, 2020 2:42 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אורו של הר סיני
תגובות: 18
צפיות: 672

Re: אורו של הר סיני

הערה - ידיעה - לכל המעיינים בעניני הר סיני - ישנו ספר חשוב מאוד הנקרא ''מעמד הר סיני'' לש''ב הגה''צ רבי שלמה רוזנר זצ''ל, הספר אמנם לא נעשה מתוך מאגרי ידע ממוחשבים, ולא מקיף כל הערה, אבל הוא כן נוגע בענינים החשובים ביותר, ומביא הרבה מדברי חז''ל, כדאי לעיין שם. העלתי הספר כאן http://forum.otzar.org/...

עבור לחיפוש מתקדם