מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 118 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חוות דעת
ב' דצמבר 14, 2020 8:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר קיצורי מחלוקת הראשונים בביאורי המקראות
תגובות: 1
צפיות: 156

ספר קיצורי מחלוקת הראשונים בביאורי המקראות

האם קיים ספר שמביא בתמצית את פירושי הראשונים איך כ"א מסביר כל פסוק
מחפש ספר כעין שערי אהרן, אבל יותר בקיצור
על ידי חוות דעת
ו' דצמבר 04, 2020 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללמוד את שפת אנגלית דרך שיעור דף היומי
תגובות: 10
צפיות: 457

Re: ללמוד את שפת אנגלית דרך שיעור דף היומי

קצת קשור לנדון המג"א לח, ח אם כוונתו לשמים ולעצמו אם יש לו פטור דעוסק במצוה עיי"ש.
על ידי חוות דעת
ב' נובמבר 09, 2020 7:24 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אמרות אברהם פרק המפקיד
תגובות: 1
צפיות: 291

אמרות אברהם פרק המפקיד

אמרות אברהם פרק המפקיד, מופיע בשם "אמרות אברהם גיטין פרק א"
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 26, 2020 7:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם מברכת שהכל על איזה דבר סמוך להנקה
תגובות: 8
צפיות: 259

Re: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף

לבי במערב כתב:ומוסג"ב:
אחריך בנימין - אלקבץ.pdf


יש"כ
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 26, 2020 6:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם מברכת שהכל על איזה דבר סמוך להנקה
תגובות: 8
צפיות: 259

Re: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף

יש לך צילום? אין באוצר
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 26, 2020 6:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם מברכת שהכל על איזה דבר סמוך להנקה
תגובות: 8
צפיות: 259

האם מברכת שהכל על איזה דבר סמוך להנקה

יש הסבר למנהג המובא בילקוט יוסף שהאם מברכת שהכל על איזה דבר סמוך להנקה?
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 26, 2020 3:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12005
צפיות: 2035898

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לבי במערב כתב:
חוות דעת כתב:אפשר פשוטו של מקרא פרשת נח בקשה?
לאיזה מהם הכוונה?


פשוטו של מקרא עם רש"י כפשוטו
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 26, 2020 3:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12005
צפיות: 2035898

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפשר פשוטו של מקרא פרשת נח בקשה?
על ידי חוות דעת
ה' אוקטובר 22, 2020 11:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסון עולמי שלא נזכר בתורה
תגובות: 12
צפיות: 765

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?) מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים? ומדוע השלכת אברהם אבינו אבי האומה לאור כשדים מוזכרת רק...
על ידי חוות דעת
א' אוקטובר 18, 2020 7:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסון עולמי שלא נזכר בתורה
תגובות: 12
צפיות: 765

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

בדומה לזה יש לשאול, שהנביאים התנבאו על חורבני הביהמ"ק, ואיך לא מצינו נבואות על השואה?
על ידי חוות דעת
א' אוקטובר 18, 2020 6:59 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דוגמאות להבטחת חז"ל שהחטא מעכב
תגובות: 2
צפיות: 263

Re: דוגמאות להבטחת חז"ל שהחטא מעכב

סוטה כא. עבירה מכבה מצוה ופרש"י עבירה מכבה - שכר מצוה
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 05, 2020 10:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?
תגובות: 14
צפיות: 482

Re: ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?

אור עולם כתב:
עליך עיננו כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=53214

מה זה נוגע? שם הוא דיון הלכתי בדיני "מצטער", וכאן דיון בגדרי "סימן קללה".
נראה לי ברור שגם את"ל ששאר מצטער אינו סימן קללה, מ"מ שוו מצטער וגשמים זל"ז לעניין דיני "מצטער".


מסכים!
על ידי חוות דעת
ב' אוקטובר 05, 2020 5:44 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?
תגובות: 14
צפיות: 482

ירידת גשמים בסוכה כעבד שבא למזוג כוס לרבו וכו' - גם בשאר מצטער?

איתא במס' סוכה ( דף כח:) כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו ופרש"י דהוי סימן קללה. הסתפקתי, האם דוקא בירדו גשמים הוי סימן קללה, או אף שאר מצבים של מצטער שפוטרים מהסוכה? ואת&qu...
על ידי חוות דעת
ו' ספטמבר 25, 2020 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה בלי ברכה - עבירה?
תגובות: 28
צפיות: 1020

Re: מצוה בלי ברכה - עבירה?

יש להעיר מדברי הגמרא (מגילה דף כז ב ובשינויים קלים בסוטה דף לט א): שאלו תלמידיו את רא בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב"ה ולא פסעתי על ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה זה פשוט שיש חובה לברך לפני כל מצוה שתקנו עליה ברכה, ואין צד שהברכות הם בגדר "קיומיות" וכל ה...
על ידי חוות דעת
ו' ספטמבר 25, 2020 7:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה בלי ברכה - עבירה?
תגובות: 28
צפיות: 1020

Re: מצוה בלי ברכה - עבירה?

כ''כ הט''ז [או''ח סי' תרסח ס''ק א] וז''ל נהי שהברכות אין מעכבות היינו דיעבד אבל לחיובי עצמו בברכה דהיינו לאכול בסוכה מבע"י ולא לאומרו עון גדול הוא עכ''ל.

ועי' תוס' [ב''מ דף קיד: ד''ה מנין] דקצת משמע מדבריו דאין איסור בדבר
על ידי חוות דעת
ב' ספטמבר 21, 2020 8:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?
תגובות: 8
צפיות: 2685

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

קראקובער כתב:בספר דרך שיחה ענה על השאלה האם היא נשארה שפחה: פשיטא, מי שחררה..


לא מצאתי, ראיתה או שמעתה? יש הרבה בדיחות כאלה שעושים על ר' חיים.
על ידי חוות דעת
ד' אוגוסט 26, 2020 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 783
צפיות: 160254

Re: השוואות...

הרש"ש בגיטין דף לב. כתב לבאר הה"א של הגמ' שם דשליח שני לא יכול לבטל את שליח הראשון, על דרך שאמרו אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו עד שיהיה גדול בחכמה ובמנין

אשמח לקבל ביאור בהשוואה זו
על ידי חוות דעת
ו' אוגוסט 14, 2020 3:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם משה רבנו כתב לוחות שניות?
תגובות: 12
צפיות: 747

Re: האם משה רבנו כתב לוחות שניות?

ע''ע תורה שלמה חכ''ד עמ' קלח
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 13, 2020 8:59 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?
תגובות: 8
צפיות: 2195

Re: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?

לבי במערב כתב:
חוות דעת כתב:ובתוכנה?
ככל הידוע לי, לא היו בה מעולם אפשרויות אלו (וגם לא יִתָּכְנוּ, טכנית).


תודה
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 13, 2020 5:47 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?
תגובות: 8
צפיות: 2195

Re: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?

בקרו טלה כתב:
חוות דעת כתב:עדיין קיימות אפשריות אלו?

במקוון: במסומן באדום


תודה

ובתוכנה?
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 13, 2020 4:11 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?
תגובות: 8
צפיות: 2195

Re: כיצד מצרפים קישור בהודעה לספר מסויים באוצר החכמה?

א.קישור - קליק ימני בעכבר על שם הספר ברשימת הספרים (במקוון http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx ). אח"כ "העתק מיקום קישור" והדבקת הקישור בהודעה ע"י קליק ימני ו"הדבק". *אפשר להביא קישור לספר+עמ' ספציפי ע"י "צור קישור" שנמצא בצד שמאל למטה כאשר פותחים ספר...
על ידי חוות דעת
ה' אוגוסט 13, 2020 3:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם משה רבנו כתב לוחות שניות?
תגובות: 12
צפיות: 747

Re: האם משה רבנו כתב לוחות שניות?

כבר נחלקו בזה המדרשים דבשמות רבה [מז,ב] איתא בזה''ל כתב לך, אמר הקדוש ברוך הוא למשה הלוחות הראשונות אני כתבתי אותם, כדכתיב (שמות/ לא) כתובים באצבע אלהים, אבל השניים כתוב אתה ולואי אתן בו ידי , משל למלך שנשא את האשה וכתב לה גמיסקוס משלו לאחר ימים קלקלה וטרדה מביתו בא שושבינה וריצה אותה למלך, אמר המלך...
על ידי חוות דעת
ד' יולי 29, 2020 7:50 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עונש על חורבן ביהמ"ק
תגובות: 5
צפיות: 952

Re: עונש על חורבן ביהמ"ק

עושה חדשות כתב:
עושה חדשות כתב:[מתוך הספר הנפלא 'בצאתי מירושלים' הרב עובדיה זוננא, תש"פ. עי"ש עוד].


הספר כולו הועלה כעת ע"י הרב אשי ישראל באשכול אחר.

מצו"ב, ומומלץ (באופן כללי).

ספר בצאתי מירושלים.pdf


אפשר להשיג הספר אצל הר' שלמה חילו בטלפון 0583226132

20 ש"ח
על ידי חוות דעת
ב' יוני 15, 2020 10:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 772
צפיות: 146649

Re: עזרה - וורד

יואל שילה כתב:yaakobov001@gmail.com


תודה רבה!
על ידי חוות דעת
ב' יוני 15, 2020 7:14 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 772
צפיות: 146649

Re: עזרה - וורד

יואל שילה כתב:אפשר אבל מסובך ואורך זמן, בפרט החלונות
שמע לעצתי ורכוש מיעקובוב את התוסף הנהדר שלו
עולה כמה שקלים אבל עושה את כל המסמך תוך שניות, מדוייק, עם פטנט ייחודי ללא תיבות טקסט או רווחים


ייש"כ
איך אני עושה קשר אתו?
על ידי חוות דעת
ב' יוני 15, 2020 4:41 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 772
צפיות: 146649

Re: עזרה - וורד

אני רגיל לכתוב בתוכנת "דווקא", וכעת אני עובר לוורד, בתמונה המצורפת אני כתבתי ב"דווקא", אני לא מצליח בוורד לעשות החלונות כמו שהייתי עושה ב"דווקא", שהשורה הראשונה יהיה רגילה (שלימה), השניה עושה החלון, ושאר השורות רגילות. וכן אני לא מצליח לעשות שרק השורה האחרונה של הקטע יה...
על ידי חוות דעת
ד' מאי 13, 2020 9:00 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 772
צפיות: 146649

Re: עזרה - וורד

איך אני עושה שהקו שוליים, יהיה מצד ימין. הטקסט כן נמצא בצד ימין, אבל הקו אינו זז לצד ימין א. עבור לתצוגת טקסט רגילה. ב. הצג הערות שוליים. ג. מופיע חלון של הערות שוליים. בראשו יש חלונית ובה כתוב: כל הערות השוליים ד. פתח את החלונית, ובחר ב'מפריד הערות שוליים'. ה. עתה הגדר את המפריד כרצונך. בעיצוב פסק...
על ידי חוות דעת
ד' מאי 13, 2020 7:12 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 772
צפיות: 146649

Re: עזרה - וורד

איך אני עושה שהקו שוליים, יהיה מצד ימין. הטקסט כן נמצא בצד ימין, אבל הקו אינו זז לצד ימין
על ידי חוות דעת
ב' אפריל 06, 2020 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערות על ספר חפץ חיים
תגובות: 26
צפיות: 1959

Re: הערות על ספר חפץ חיים

כתב החפץ חיים [הל' לשון הרע כלל ט סעיף א] וְכֵן הַמְסַפֵּר (ג) בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ בִּפְנִי שׂוֹנְאָיו, גַּם כֵּן בִּכְלַל אֲבַק לָשׁוֹן הָרָע הוּא, דְּזֶה גּוֹרֵם לָהֶם, שֶׁיְּסַפְּרוּ בִּגְנוּתוֹ *. וְאִם (ה) הוּא מַרְבֶּה לְסַפֵּר בְּשִׁבְחוֹ, אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי שׂוֹנְאָיו אָסוּר, כִּ...
על ידי חוות דעת
ג' ינואר 21, 2020 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרבן חטאת ב"זב" ו"זבה" על שום מה?
תגובות: 6
צפיות: 953

Re: קרבן חטאת ב"זב" ו"זבה" על שום מה?

גם זו לטובה כתב:חטאת בנזיור ויולדת יש הסברים בחז"ל,
האם יש בחז"ל/קדמונים הסבר על חטאת של זב וזבה, על שום מה?
[ולמה מביאים עוף ולא בהמה?]


כמו"כ יל"ע בקרבן של גר (כריתות ח:) מה ענינו
על ידי חוות דעת
ב' ינואר 13, 2020 7:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריאת העולם כהוכחה לקדמות הבורא
תגובות: 1
צפיות: 431

Re: בריאת העולם כהוכחה לקדמות הבורא

האם נתבאר בחז"ל או בראשונים, שהקב"ה ברא את העולם כדי להוכיח בכך שהוא מאז ומעולם וקדום לבריאה. עי׳ מו״נ (ב,כה) וז״ל דע כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש - כי אין הכתובים המורים על חידוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות האלוה גשם; ולא שערי...
על ידי חוות דעת
ה' דצמבר 26, 2019 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעלות על אש?
תגובות: 15
צפיות: 1450

Re: האם יש בעלות על אש?

גמ' שם" בשלמא למ"ד אשו משום חציו חציו דגמל הוא אלא למ"ד משום ממונו האי אש לאו ממונא דבעל גמל הוא אמר לך ריש לקיש הכא במאי עסקינן במסכסכת כל הבירה כולה"

לדבריך דלר"ל מה שמזיק זה הגחלת, לא מובנת כלל קושיית הגמ', דכאן הפשתן זה הגחלת וזה כן שלו, ומה קושיית הגמ'?
על ידי חוות דעת
ה' דצמבר 26, 2019 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעלות על אש?
תגובות: 15
צפיות: 1450

Re: האם יש בעלות על אש?

סגי נהור כתב:וגם לדעת רש"י שהגחלת צריכה להיות שלו, "ממונו" היינו הגחלת ולא השלהבת.


בבא קמא כב. רבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש אמר לך ממונא אית ביה ממשא הא לית ביה ממשא
להדיא דלר"ל ממונו היינו השלהבת ולא הגחלת.
וכן מוכח מהמשך הגמ' דגמל טעון פשתן ודו"ק.
על ידי חוות דעת
ג' דצמבר 17, 2019 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1029
צפיות: 155734

Re: האם יש מי שתלה, את דין "בן סו"מ נדון ע"ש סופו", בכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה"

לא מבין הה"א שלך
אין מוקדם ומאוחר זה מושג בכתיבת התורה, שמה שנכתב מאוחר, אפשרי שקרה קודם, ומה זה שייך לדון את הבסו"מ ע"ש העתיד בגלל שאין מוקדם ומאוחר?
לדבריך מותר לברך ברכת המזון לפני האכילה, והמוציא אחרי, כי אין מוקדם ומאוחר, אתמהה!
על ידי חוות דעת
ג' דצמבר 17, 2019 9:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 55
צפיות: 5830

Re: חוקים בדיני ממונות

חיימשה כתב:פטור של שור ולא אדם חמור ולא כלים, טמון באש, וכן הרבה.


עי' ערוך השולחן ( חו"מ סי' תי סעיף כו) הסבר לפטור דאדם וכלים בבור.
על ידי חוות דעת
א' דצמבר 15, 2019 6:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת
תגובות: 17
צפיות: 2434

Re: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת

הראייה היא שרואים מהה"א של הגמ' דגללים נחשבים כחלק מהגוף, ויש להסתפק אם המסקנא היא שנחשבים כחלק מגוף הבהמה ואעפ"כ נדון כצרורות משום שכבר נפרדו מגופה, או' שגללים בכלל לא נחשבים חלק מגוף הבהמה. דלצד א' י"ל דבנדון דידן דמותר לטלל התינוק כיון דהצואה עדיין דבוקה בו, ואילו לצד ב' אסור ודו&q...
על ידי חוות דעת
ו' דצמבר 13, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת
תגובות: 17
צפיות: 2434

Re: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת

קיי"ל שאסור לטלטל תינוק שמחזיק מוקצה בשבת. לפי"ז צ"ב איך מותר לטלטל תינוק שעשה צרכיו בשבת הרי מטלטל מוקצה? (לא מדבר כשרוצה להחליף לו שאז יש היתר לסלק גרף של רעי). הרה"ג אופיר מלכה השיב על זה אתמול שמותר משום שכל זמן שלבוש זה חלק ממנו. ולא הבנתי כוונתו, מה הכונה חלק ממנו? הרי זה ...
על ידי חוות דעת
ה' דצמבר 12, 2019 3:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 700
צפיות: 118049

Re: מסורת הגננות

שייף נפיק כתב:הגננת תחי' חדשה, שיעקב הלך לחרן אחרי שהיה בבית אל קפצה לו הדרך לחרן בשביל השידוך, כמדומה שלקבלת חז''ל בחולין זה היה הפוך.


אם הבנתי נכון, כמדומני שהרמב"ן( בראשית כל, יז) סובר כמו הגננת, או תסביר יותר טוב מה האמת ובמה טעה הגננת.
על ידי חוות דעת
ג' נובמבר 19, 2019 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?
תגובות: 16
צפיות: 1773

Re: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?

עקביה כתב:נ"ל שמדברי הרמ"א (או"ח סי' רסג ס"א) אפשר ללמוד שאין בעיה לקחת יותר משני לחמים.


כדאי לדעת שהחכמת שלמה ע"פ המדרש פליג על הרמ"א


20191118_230144.jpg
חכמת שלמה סי' רסג
20191118_230144.jpg (1.24 MiB) נצפה 1669 פעמים
על ידי חוות דעת
ו' נובמבר 15, 2019 5:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12005
צפיות: 2035898

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
חוות דעת כתב:אשמח אם אפשר חידושי הרשב"א ב"ק מהדורת הר' קוק
ב.-ו.
יז.-כב.
בתודה מראש

א.PDF

ב.pdf


ייש"כ גדול

עבור לחיפוש מתקדם