מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 171 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוֹסֵפֶר
ד' יולי 08, 2020 11:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 941
צפיות: 198585

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ברצוני לברר האם מרן הגרש"ד זצ"ל נהג להורות לשואליו לקחת לברית ילדיהם מוהל מכוון, ואם כן האם יש מוהלים מסויימים שהיה ממליץ לקחתם? אשמח על כל מידע בענין. (ניתן להשיב בפרטי)
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' יוני 29, 2020 10:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רב ותלמיד באומנות
תגובות: 7
צפיות: 152

Re: רב ותלמיד באומנות

כעי"ז איתא בב"מ פ"ד. יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה משעת גמר מלאכתן ומאימתי גמר מלאכתן רבי יוחנן אמר משיצרפם בכבשן ריש לקיש אמר משיצחצחן במים א''ל לסטאה בלסטיותיה ידע אמר ליה ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי אמר ל...
על ידי יוֹסֵפֶר
א' יוני 21, 2020 4:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אינדיזיין
תגובות: 21
צפיות: 649

Re: אינדיזיין

יש לו רק טעות קלה זה כמו לרדת את הקסטל, לא לעלות... וכבר הקדמתי שדוקא מי שיודע את הפטנטים של וורד פוק חזי, לי אורך עימוד של ספר בערך רבע זמן מעימוד בתג, וממילא גם המחיר הרבה פחות מרבע הרב שילה, האם המסקנה שלך היא אחר היכרות טובה עם תג והסקריפטים השונים שלה וכן עם אינדיזיין ועכ"ז אתה ממליץ להשא...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' יוני 16, 2020 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים

ואולי יש חילוק אם באים להתחזק בד''ת ורק מלבישים להם מנגינה, לבין שמחפשים לשיר זמר ומחפשים רק מילים למלאותו בתוכן שאז זה לא בסדר שכביכול משתמש לשם כך בד"ת. וכן משמע באחרונים ובמשנ"ב סי' תק"ס סקי"ד וסקט"ו. והגר"א נבנצל (ביצחק יקרא שם) הביא שאכן הגרשז"א הזהיר מלשיר פ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' יוני 16, 2020 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים

יש"כ. רק אם יורשה להעיר עד שאתה דן על שמיעתם בבית הכסא, שמא יש מקום לדון בכלל האם מוזיקת פסוקים וגמרות דבר ראוי הוא, עי' בסוגיא של מפני מה נענש דוד בסוטה לה. על זמירות היו לי חוקיך, (גם אחרי היתר האיסור של עצם שמיעת מוזיקה דגיטין ז. בסוגיא של זמרא מנא לן דאסיר) ואולי יש חילוק אם באים להתחזק בד'...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' יוני 16, 2020 10:49 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: יציאה מבית בטלית ותפילין - מעלין בקודש ואין מורידין!
תגובות: 13
צפיות: 745

Re: יציאה מבית בטלית ותפילין - מעלין בקודש ואין מורידין!

הערה צדדית והנה מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים שבאומות, כי עם קשה עורף הוא, ואינם משנים מהנהגתם. ועניין זה גם לטובה הוא. והיות ובעבר היה קשה לקיים הלכה זו, כיון שהיו דרים בין האומות, לא החמירו על עצמם יותר מאבותיהם נוחי נפש. הרב מקדש, אם הבנתי דבריך אתה מפרש את הגמ' שכביכול ישראל ממשיכים בכ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' יוני 16, 2020 8:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 166
צפיות: 4691

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

כבר התפטרתי מכל תפקיד ייצוגי. אני מביא את הדברים כעובדה בשטח וזהו. ידוע לי על רב חשוב, מהעשיריה הפותחת של זקני וגדולי ההוראה המקובלים על השכבות הרחבות של הציבור, שמורה ובא בלחישה שמי שיש לו תסמינים, שיתבודד בביתו עד שיחלוף המצב בוודאות, אך לא יפנה להיבדק. הוא סבור שיש בבדיקה, וכתוצאה מכך, בגילוי וב...
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' יוני 15, 2020 10:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת כהנים עם מסיכה
תגובות: 27
צפיות: 806

Re: ברכת כהנים עם מסיכה

דרך לימודי ראיתי במור וקציעה להגאון היעב"ץ או"ח סי' קכ"ח [עמוד קנ"א וקנ"ב] שמפקפק על מנהג שלשול הטלית שמשלשין הכהנים על פניהם בזמן הברכת כהנים, וחושש בזה לקלקול הברכה כשאין הארת פנים בפנים גלויות. ולפי זה בכיסוי הדוק להפנים של המסכה יש לחוש ביותר לזה להבנתי אין הבדל אם זה כ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ו' יוני 12, 2020 10:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 120
צפיות: 12313

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר (רש"י תחילת שלח, מהתנחומא) אפשר להעיר פרט מעניין, על מה שכלב ראה וכן לקח מוסר, שענין מרים היה יותר קרוב אליו שהרי היא היתה אשתו כאמור בסוטה יא:-יב. כמובן שאין זה מפחית מעצם התביעה מכל הרואים שיקחו ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ד' יוני 10, 2020 12:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת כג. - חשד
תגובות: 8
צפיות: 396

Re: חשד

שבת כג. כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק בהאי פיתחא נמי לא אדליק מישהו יכול להסביר לי את ההגיון של אותם חשדנים . הרי ידוע מראש שמדליקים רק בפתח אחד, אז למה זה שהם ראו את הפתח הלא דלוק זה סיבה לחשוב שלא הדליק בפתח השני? יומא ל. מצוה לשפשף מסייע ליה לרבי אמי דאמר רבי אמי אסור לאדם שיצא בניצוצות שעל גבי ר...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' יוני 09, 2020 1:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל
תגובות: 20
צפיות: 807

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

ב"ק ס: יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא מר א''ל לימא מר שמעתתא ומר א''ל לימא מר אגדתא פתח למימר אגדתא ולא שביק מר פתח למימר שמעתתא ולא שביק מר אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקינה ילדה מלקטת לו לבנות זקינה מלקטת לו שחורות נמצא קרח מכאן ומכאן אמר להן...
על ידי יוֹסֵפֶר
ה' יוני 04, 2020 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גידול פאות
תגובות: 69
צפיות: 8890

Re: פיאות מאחורי האזניים

יוצר אור כתב:דבר נוסף - מאין מנהג החסידים לסלסל פאותם?.

אאל"ט רבי נחמן מברסלב אמר שזה כנגד ''קווצותיו תלתלים שחורות''.
על ידי יוֹסֵפֶר
א' מאי 31, 2020 2:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בעלי תשובה צריכים לעבוד?
תגובות: 9
צפיות: 779

Re: בעלי תשובה צריכים לעבוד?

נוטר הכרמים כתב:מן הסתם זה לא רק ענין של השקפה, אלא שמבחינת השטח לא כל אדם יכול להתהפך לרבי עקיבא באמצע החיים.

מדוע? כלום היום המים לא שוחקים אבנים?
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' מאי 26, 2020 2:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 99
צפיות: 13805

◆ליקוט בענין מצות זכירת מעמד הר סיני

יבואר בליקוט זה: א) תועלת ותכלית מעמד הר סיני. ב) שישנה מצווה לזכור את מעמד הר סיני. ג) לכוון לכך בברכת "אשר בחר בנו" בברכות התורה וב"ובנו בחרת" בברכת אהבה רבה. ד) דין מיוחד לספר בסיפור מעמד הר סיני. ה) ובמיוחד בחג השבועות. "אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם, מן השמי...
על ידי יוֹסֵפֶר
ה' מאי 21, 2020 2:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?
תגובות: 5
צפיות: 408

Re: איך חנה יכלה להזיר את בנה שמואל?

ועוד קשה שכל מה שהאיש מדיר בנו בנזיר זה שבנו הקטן לפניו ואומר יהא בני נזיר שאז מתחיל מנין הימים מיד אפי' בלי ידיעת הבן, או שמצוה לבנו שיאמר הריני נזיר (תוס' נזיר כח: וכן מוכח ממש"כ תוס' שם ד: ד"ה שמשון 'שיזירנו לכשיולד') אבל להדיר עוד קודם שנולד שהנולד יהיה נזיר זה כבר דין אחר מהאיש מדיר א...
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' מאי 18, 2020 1:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 18950

Re: פתיחת בתי כנסיות

בתקופה האחרונה יצא לי להתפלל בכמה סוגי מניינים, שמתי לב שיש סוג שממש אף אחד לא חובש מסיכה (נראה משום שזה לא מתאים לבני אדם אלא לחיות), ויש סוג ששליש מהמנין חובשים ושתי שליש לא חובשים (נראה משום שזה נראה להם 'חומרא' מכבידה), אבל היום התפללתי מנחה במקום מענין: התפללנו כ-50 איש בשטח פתוח, וראה זה פלא- ...
על ידי יוֹסֵפֶר
א' מאי 03, 2020 1:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מגע א"ש
תגובות: 17
צפיות: 947

Re: מגע א"ש

ראה בן איש חי (פר' מטות אות ג) ובכף החיים (סי' רי"א ס"ק ו וס"ק יד). זה שיש דעות שצריך להקדים עץ לאדמה אני יודע, הלא זו שיטת בה"ג, ומובאת בשו"ע בשם י"א, אך בסתם דעת שו"ע להקדים את איזה מהם שירצה, ודעת רוב הראשונים להקדים את החביב, ואם שניהם חביבים מקדים מין ז' (דעת...
על ידי יוֹסֵפֶר
א' אפריל 26, 2020 1:46 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 18002

Re: תעלה חיוך לרגע!

יואל שילה כתב:חסה.

פעם הייתי רואה מי עשיר לפי האוטו, היום זה לפי המסיכה..
על ידי יוֹסֵפֶר
ה' אפריל 23, 2020 3:29 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל השומע יצחק לנו
תגובות: 62
צפיות: 4379

Re: כל השומע יצחק לנו

הצד השווה של ה''פסקים'' [ויש כמותם רבים ולאו דווקא בעידן הקורונה] שישנם רבים שאינם יודעים כל הנהגה שעושים מהי, האם חיובה מדאורייתא, מדרבנן, ממנהג ישן, או חדש, וצעקה זו שצועק רבי אי"ס שהדברים הם ידועים וצריכים להיות ידועים, היא המשך למה שמעורר כאן מדי פעם על אי ידיעת ההלכה, ואף אצל רבים מאלו שקב...
על ידי יוֹסֵפֶר
ד' אפריל 22, 2020 9:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 171
צפיות: 9031

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות עירובי חצירות וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א' תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר"י סג"ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והי' הרב מורה להם שלא יעשו הנישו...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' אפריל 21, 2020 11:18 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המלעיזים על גדולי ישראל בדבר הקורונה
תגובות: 93
צפיות: 5161

Re: המלעיזים על גדולי ישראל בדבר הקורונה

כלה שלחה שאלה להגרח"ק קודם פסח אם לבטל את תאריך החתונה, ר' חיים שאל: מתי החתונה? וענו: בל"ג בעומר, בירך ר' חיים: בעז"ה תהיה חתונה רגילה. (חברתה סיפרה לרעייתי) השומעים התרגשו מאד והשמועה החלה לפוץ שכביכול הוא הבטיח לה, אך אני הקטן לא הבנתי למה דחוק לפרש שכוונתו בדרך של הבטחה נבואית, הר...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' אפריל 21, 2020 7:11 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 171
צפיות: 9031

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

כתב כאן אחד החכמים שליט"א שחתונה היא כסף קטן, הוא צודק ולא צודק, הוא צודק כי יש הוצאות גדולות יותר, ואסביר למה אינו צודק: כי לא עסקינן בציבור שההורים עובדים ויש להם, או בבעלי ירושה, מדברים על משפחות רגילות עם שכר ממוצע ששורדים את השוטף במקרה הטוב, וזה חלק חשוב בציבור החרדי שהאב אברך או נושא במש...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' אפריל 21, 2020 1:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק שלישי
תגובות: 16
צפיות: 1180

Re: מסכת שבת פרק שלישי

מ: אפרושי מאיסורא שאני תדע דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה בתלמידו של ר' מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ ובקש להדיח קרקע ואמר לו אין מדיחין לסוך לו קרקע אמר לו אין סכין אלמא אפרושי מאיסורא שאני הכא נמי לאפרושי מאיסורא שאני. כל המפרשים מקשים מה ראיה יש בר"מ יותר מרבי, וכ"א מיישב בדרכו, רא"מ ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' אפריל 21, 2020 9:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 171
צפיות: 9031

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

אתם מדברים אל השכל,,, הרגש חי בעולם משלו,,, זה כמו לומר לאדם שנפטר לו ילד קטן באמצע השבעה, תגיד תודה שהיה לך אותו למשך כמה שנים, יש כאלו שהיו מאד רוצים גם ילד לכמה שנים,,, סליחה על ההקשר, כמובן שאין שום קשר בין הדוגמאות רק רציתי להביא דוגמא שמה שהשכל מבין, לא תמיד הרגש מוכן להשלים עמו. אנו חיים בדו...
על ידי יוֹסֵפֶר
ש' אפריל 18, 2020 10:32 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 53241

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

בעקבות שיפור מצב הבריאות הודיע רה"מ כעת כי מעתה יותרו תפילות במניין בשטח פתוח, עד עשרה אנשים, העוטים כולם מסכות, ובמרחק 2 מטרים בין אדם לאדם. אולי יש הרבה אנשים כמוני הקטן שאדרבה יעדיפו להתפלל במנין מרפסות, בישיבה בנחת בחצר עם כסא וסטנדר מאשר לעמוד ברחוב, כמו"כ את המסיכה יעדיפו לעטות לצרכ...
על ידי יוֹסֵפֶר
ה' אפריל 16, 2020 4:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מייל של גליון מרוה לצמא
תגובות: 5
צפיות: 628

Re: מייל של גליון מרוה לצמא

המס' של המשרד של מרוה לצמא- 09-8899999 בגליונות הם אף פעם לא פרסמו כתובת מייל שלהם, ואף הביאו לא מזמן מכתב הערכה מאחד הקוראים על שהם נותרו כמעט יחידים שעובדים אפילו ללא מייל. מאחר שהם כן עובדים עם מיילים, ורוב הכותבים שולחים את החומרים דרך המייל, ולבית הדפוס הגליון לא מגיע כתכריך כתבים ולא עם דיסקא...
על ידי יוֹסֵפֶר
ש' אפריל 11, 2020 11:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מייל של גליון מרוה לצמא
תגובות: 5
צפיות: 628

Re: מייל של גליון מרוה לצמא

המס' של המשרד של מרוה לצמא- 09-8899999
בגליונות הם אף פעם לא פרסמו כתובת מייל שלהם, ואף הביאו לא מזמן מכתב הערכה מאחד הקוראים על שהם נותרו כמעט יחידים שעובדים אפילו ללא מייל.
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' מרץ 31, 2020 11:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: דרוש קטלוג של מכירת מוצרים לפסח
תגובות: 1
צפיות: 574

Re: דרוש קטלוג של מכירת מוצרים לפסח

קיבלתי. זה מוצרי מזון, הכל כתוב מאד ברור עם תמונות. הזמנה 39 ש"ח משלוח.
על ידי יוֹסֵפֶר
ה' מרץ 26, 2020 11:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 213
צפיות: 18639

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

מזל טוב אשריכם ישראל
על ידי יוֹסֵפֶר
ד' מרץ 25, 2020 10:29 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 318
צפיות: 29120

Re: קורונה | מידע שימושי

כדאי לדעת:
שאף אחד לא יצטרך, אבל קיבלתי שמי שנדבק יכול בהתחלה להלחם עם ההידבקות ע"י שמגרגר מים חמים עם מלח בגרון בימים הראשונים.

2020-03-22-1.jpg
השתדלות
2020-03-22-1.jpg (65.25 KiB) נצפה 3471 פעמים
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' מרץ 23, 2020 4:00 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם "משבר הקורונה" הוא עילה לעיבור שנה
תגובות: 31
צפיות: 2336

Re: האם "משבר הקורונה" הוא עילה לעיבור שנה

יואל שילה כתב:לא הבנתי מה מרויח מי שבאמת חפץ בעיבור השנה.
וכי למישהו ברור שבעוד חודש וחצי יהיה נוח טוב ושמח יותר מאשר בעוד שבועיים?

סברא אופטימית אומרת כי אי"ה בעוד חודש וחצי נהיה אחרי הכל. ובדרך הטבע זה כרוך בכך שהציבור יסכים לעצור את ההתפשטות.
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' מרץ 23, 2020 11:27 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 318
צפיות: 29120

Re: אזהרה חמורה!!! לא לקחת כל תרופה המכילה ibuprofen - נורופן

נכון שלא הוכח, אבל מהיות טוב אולי כדאי להגיד למי שנצרך (רח"ל) להעדיף את האקמול.
על ידי יוֹסֵפֶר
א' מרץ 22, 2020 1:31 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 53241

Re: סגירת בתי כנסיות.

היכל יצחק נסגר (צ''ע למה רק היום, ונ''מ בשאלה לאחרים) שמעתי שביום שישי בהיכל יצחק שוטר נדחף וננזף ע"י יהודי בצעקות בענין הציונים ושלטונם שאין אנו מאמינים בו. [וחבל שהשוטר רשם לו דו"ח של 5,000 ש"ח כאילו זה מה שחסר לו כעת בערב החג]. מי שלא מבין את הסיבה לתופעה הזו, אני אפרשה- השלטונות ...
על ידי יוֹסֵפֶר
א' מרץ 22, 2020 1:15 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 53241

Re: סגירת בתי כנסיות.

דבריך תמוהים ומשונים עד מאוד. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, וצא ולמד מה עשו בניו יורק וגלילותיה. וה' ירחם עלינו ויתן לכל עמו בית ישראל בריות גופא ונהורא מעליא. לא עושים טובה? ושוב חלילה שאנו מזלזלים בהנחיות, אבל מי שלא מאמין שלימוד תורה עושה טובה בעולם ומחזיק את העולם.... ההנחיות צריכות להשמר בקפידא...
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' מרץ 17, 2020 2:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת מרחצאות
תגובות: 142
צפיות: 11189

Re: גזירת מרחצאות

תם מה הוא אומר כתב:בטלז סטון יש הדבקה גבוהה. מקוה נשים שם הוא שהיה מקור ההדבקות.

באמת הכרזה כזו היא חייבת להיאמר באחריות, כי המובן הוא שסברת משרד הבריאות שאין חשש במי המקווה, ורק הרחיקו את האנשים זה מזה, כי אם זה נכון באמת חייבים להימנע מלטבול כעת, ולכן דבריך טעונים בירור.
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' מרץ 17, 2020 1:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה - איך מעסיקים את הילדים בימי הסגר?
תגובות: 32
צפיות: 3244

Re: קורונה - איך מעסיקים את הילדים בימי הסגר?

אשרי יושבי ביתך כתב:רשימה שאחד שלח לי:

יבורך מן השמים מי שטרח וכתב את הרשימה, לענ"ד חלק מהבעיה בשינוי השגרה העכשוי שהמוח לא במיטבו, ולכן כעת יותר מתמיד מועיל לשמוע עצות ורעיונות לייעול הזמן.
דבר בעתו מה טוב, תודה.
על ידי יוֹסֵפֶר
ג' מרץ 17, 2020 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?
תגובות: 5
צפיות: 531

Re: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?

ברמב"ם הל' ברכות פ"ע ה"י: הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, כגון ים סוף ומעברות הירדן--מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה; וכן כל מקום שנעשה בו נס, לרבים. אבל מקום שנעשה בו נס ליחיד--אותו היחיד ובנו ובן בנו מברך כשרואה אותו מקום, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך...
על ידי יוֹסֵפֶר
ב' מרץ 16, 2020 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?
תגובות: 5
צפיות: 531

Re: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?

על אדם המסויים כבר כתב המג"א והו"ד בביה"ל שאדם כזה אין מצוי בדורתינו. על גוב האריות יתכן ובא לאפוקי מהמהרש"ל ודעמיה שס"ל שעל כל גוב אריות יברך, לכן כתבו הפוסקים שדווקא של דניאל. על לוט יש להדגיש שלא איירי בקבר לוט אלא שאצל אשת לוט יברך שתים כפי שביארו הפוסקים את דברי הגמ' הר...

עבור לחיפוש מתקדם