מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 481 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 15, 2020 10:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

בעיקר לשינויים האמוניים-השקפתיים - בשני הצדדים. לא בטוח שהבנתי את כוונתך במדוייק, בכל מקרה אנסה לתת את המקורות בצורה מסודרת. (אמנם הדברים באו לעיל זעיר פה זעיר שם, אך כאן סידרתי אותם יותר) המליצה שעם ישראל הפך לקנה הנתון בסערות של המלכויות הגדולות, מסתמכת כמובן על דברי אחיה השילוני לאשת ירבעם - וְה...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 15, 2020 3:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

וכמדומה שהדברים עולים בקנה אחד עם העובדה שאשור שינתה את ההיסטוריה של עם ישראל בכך שהוא הפך להיות כקנה הנתון לסערות של המלכויות הגדולות, ומשכך רבים היו האנשים שסברו כדבר סנחריב ביד רבשקה שכפי שאלוהי כל הארצות נסוגו אחור ונפלו מפני המלכויות העצומות של נהר הפרת והחידקל (בבל ואשור), כך גם הוי-ה חלילה כ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 14, 2020 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כא ז. וישם את פסל האשירה אשר עשה בבית אשר אמר ה' אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי כו' אשים את שמי לעולם. נראה שנקודה זו היא המשמעותית ביותר מכל חטאיו של מנשה והיא שהיטתה את הכף. וכל נבואת הפורענות בעקבות מנשה נכרכת בחטא זה של שימת פסל האשירה בבית המקדש, כאשר כינויו של בית המקדש כאן ה...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 14, 2020 4:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

מימיו של אחז אנו רואים שינוי גדול בתולדות מלכי בית דוד. ונעמוד בסקירה קצרה על כל המלכים בדרך כלל. דוד עצמו הוא סמל למלך הראוי להיות על עם ישראל ולפיו נמדדים כל המלכים הבאים אחריו. שלמה, מחד הוא בונה המקדש, בן להוי-ה, אוהב את הויה והויה אוהב אותו, ומאידך בסוף ימיו לא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו. מרחבע...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 11:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

נוטר הכרמים כתב:(אגב, יש למחבר הקפדה שלא להביא שום ציטוט מחז"ל?).

תעשה קונטרול F תכתוב חז"ל ותרו''נ
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כ יב. בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל. פרשיה זו היא התוצאה הישירה של מחלת חזקיהו והאות לרפואתו, ואם כן מסתבר גם שזוהי חלק ממטרת האות לרפואת חזקיהו להביא את שמע ממלכת יהודה לכל באי הארץ. שם. מלך בבל. בבל היא יורשתה של אשור, ומשכך, משמע שגלגל המקום שיהיה חיבור בין יהודה לבבל. (אלא שצריך להבי...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כ א. בימים ההם חלה חזקיהו. לא נתבאר בכתוב מדוע חלה, וחז"ל ביארו בברכות שהיה זה על שלא נשא אשה. ויש לידע מדוע הנביא לא פירש זאת ונראה כביכול הגיע זמנו של חזקיהו למות. שם. בימים ההם. מבואר שהיה זה בזמן בוא מלך אשור. ובחז"ל אמרו ששתי הישועות באו כאחת, ואף בדברי ישעיהו התיחס לשתיהן כאחד. כ ח. ...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יט כח. והשיבותיך בדרך אשר באת בה. יש לידע מה טעם בהשבה זו ומה היה חסר אם היה סנחריב מת ביחד עם מאה שמונים וחמישה אלף חייליו. ואפשר שהיה זה מכוון בכדי שיהיה כאן פעם ראשונה שמלך אשור נסוג אחור, ובמיתתו לא היה הדבר מתרחש. יט לה. וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. והוא סתירה. ואפשר שישכימו מתיחס ליושבי...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יט טו. אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ. בתורה נתבאר 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'. אך כאן מדובר לא רק שהוא האלוקים היחיד לישראל אלא שהוא 'אלוקי עולם הויה' בכל הממלכות כולן. שם. אתה עשית את השמים ואת הארץ. דיבור זה הוא ניגוד לאמירת רבשקה 'ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו'. ש...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. אלוהי הגויים איש את ארצו. לשון זו למרות היותה כעין מליצה מכל מקום היא מדביקה את התואר 'איש' לאלוהי הגויים. ואכן היא באה לזלזל באלוהותם, ובמובן זה רבשקה צדק שמלך אשור הוכיח כי אלוהי הגויים אינם יותר מאשר 'איש'. יח לד. איה אלוהי חמת וארפד איה אלוהי ספרוים הנע ועוה כי הצילו את שומרון מידי. לכאורה א...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 6:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יז. ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה כו'. כפל הכתוב את עלייתם וביאתם ומשמע מכך שהיתה זו בחירה מיוחדת לעמוד באותה תעלת הברכה העליונה. ואם כן יש להבין מה היה מיוחד באותו המקום שהתאים עבורם לניהול משא ומתן עם חזקיהו. יח יח. ויצא אליהם כו'. משמע שיצאו מן העיר המבוצרת בכדי לדבר עימ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 08, 2020 10:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

לענ''ד כיפה של שלמה כוללת אף פחות מהמזרח התיכון. לגבי אימפריות, כבר כתבתי שיש חידוש משמעותי באימפריה של אשור ש - א. השתמשה בחילופי אוכלוסין. ב. תפסה את השטח הגדול ביותר שהיה ידוע עד אז. ג. האימפריה כשלעצמה לא התפוררה במשך מאות שנים, והיא רק החליפה בעלות בין העמים. בנוסף לכל האמור זוהי גם ההופעה הראש...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

והלא ברור שאין כוונת כיפה בגמ' לכל העולם כולו. אלא אם כן מישהו חושב ששלמה המלך משל על האינקה. (שלא לדבר על אחאב שמהכתובים עצמם ברור כשמש שהוא לא משל אפילו בארצו כמו שצריך, כל שכן לא בכל העולם כולו מה שמכריח להבין את משמעות המילה 'כיפה' ואת משמעות המילה 'משל' באופן אחר מהרושם הראשוני שלנו. כן - ראיתי...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

דניאל ב

השאלה האם היו כמה שבטים בכל דור שהצליחו להתחמק מהשלטון המרכזי ולמרוד בו, שהיא הנידונת במגילה שם אינה משפיעה על העובדה הברורה שכל איזור המזרח התיכון היה נתון בשליטה אחת פחות או יותר מאז מלך אשור ואילך. ('בכיפה' בדבריי אין כוונתו שלא היתה אף עיר או עם שהצליחו להשתחרר מהעול למשך כמה שנים).
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יג. ובארבע עשרה שנה כו' עלה סנחריב מלך אשור. גזר הכתוב גזירה שוה לאמור במלחמת ארבעת המלכים, (ואף פיסוק הטעמים שווה). והוא מרמז על השייכות בין הפרשיות שבשתיהן הגיעו לארץ ישראל מלכים עצומים מארץ מרחקים ומאותו האיזור שבין הפרת והחידקל (עילם, שנער). ויש בזה רמזים נוספים להקבלת הפרשות, כאשר המלכים משמ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. דבר נא אל עבדיך ארמית. רבשקה בתגובה החל לדבר ישירות אל העם. וכפי הנראה הבין מבקשה זו שהשרים חוששים לכך שהעם ישמע את חילופי השיח, וממילא בחר להפחיד את העם. אלא שאם כן יש להבין מדוע לא חששו לגלות זאת בפני רבשקה. ואפשר שהיו סבורים כי הבקשה תשמע כרצון להדיר את העם מדיונים מדיניים, ולא בתור חשש מפחדו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

לייטנר כתב:
אגב, ראה תהילים קלה י.

ייש''כ

בעקבות הציון שלך נזכרתי בעוד פסוק 'למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו' שמדבר על מלכי האמורי.
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. דבר נא אל עבדיך ארמית. רבשקה בתגובה החל לדבר ישירות אל העם. וכפי הנראה הבין מבקשה זו שהשרים חוששים לכך שהעם ישמע את חילופי השיח, וממילא בחר להפחיד את העם. אלא שאם כן יש להבין מדוע לא חששו לגלות זאת בפני רבשקה. ואפשר שהיו סבורים כי הבקשה תשמע כרצון להדיר את העם מדיונים מדיניים, ולא בתור חשש מפחדו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 11:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יט. כה אמר המלך הגדול מלך אשור. מלך אשור הוא המלך היחיד בשר ודם שנקרא 'מלך גדול'. מלבדו נקרא כך רק הקב"ה. 'מלך גדול על כל אלוהים' 'כי מלך גדול אני' 'מלך גדול על כל הארץ. וזאת כפי שעמדנו לעיל (טו יט) שמלך אשור היה שונה מכל המלכים עד אז, והוא זה שהתחיל מלכות כוללת בכל העמים, ולאחר מכן עברה מל...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 4:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יח. ויקראו אל המלך. מבואר שרצו לדבר עם חזקיהו עצמו, ולהלן כאשר השרים מבקשים מהם לדבר ארמית, חוזר רבשקה וצועק בקול גדול, מכיוון שרצונו לדבר ישירות אל העם. ומשמע שתוך כדי הדיון ביניהם השתנתה מטרתו של רבשקה. יח יט. כה אמר המלך הגדול מלך אשור. מלך אשור הוא המלך היחיד בשר ודם שנקרא 'מלך גדול'. מלבדו נ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 4:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח ה. בה' אלוקי ישראל בטוח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. הרד"ק כתב שלפניו היינו חוץ מדוד ושלמה. ולענ"ד גם אם היו דוד ושלמה במעלת הבטחון יתר על חזקיהו, מכל מקום חזקיהו נשתגב בכך שהשתמש במידת הבטחון בפועל, כאשר כל קיומו והמשכו של עם ישראל היה מוטל על כף המאזניים. כמדומני...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 4:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

בענין הסרת הבמות כתבתי כמה נקודות מעורבות ללא סדר. יח ז. הוא הסיר את הבמות. חזקיהו הסיר גם את הבמות הנעשות לה'. ויש לשים לב שמדובר בשינוי עצום, שבלשון ימינו היה מתאים לכנותו 'מהפכה'. במשך מאות שנים, היו במות בישראל, בפשטות היו במות עתיקות עוד מימי יהושע בן נון שנבנו בהיתר ולא נסתרו, והנה בא חזקיהו ו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' יולי 02, 2020 3:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

לבי במערב כתב:להעיר מעירובין מא, א. סוטה מה, ב. זה"ק נשא קלט, ב. ואכמ"ל.

אודה אם כשיהיה מקום תוכל להאריך.
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' יולי 02, 2020 9:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

אך באמת שאלת 'מי בראש' לכאורה הוכרעה באמת על ידי הנביא ש'אפרים' בראש ולא יהודה, שהרי זהו עיקר העיסוק של הספר, מסתמא אין כוונתו בשורה זו אלא ע"ד דרוש בעלמא. ואעפ"כ לכאורה אין לו מקום. שהרי ה' בחר בדוד עבדו להיות למלך על ישראל ובזרעו אחריו לעולם ועד. כוונת המילה ראש בדברי באה להדגיש שיש שני...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

לסיכום מלכות ישראל הנבדלת ממלכות יהודה. יש ליתן לב לעובדה שבכל תקופת ממלכת ישראל, הכתוב כמעט ומתעלם ממלכות יהודה מלבד כאשר מדובר בשייכות כל שהיא בין ישראל ליהודה. במשך עשרים ושמונה פרקים ישראל תופסת כמעט את כל הבמה. והדבר מלמד שהעיקר בעיני הנביא זו מלכות ישראל ולא מלכות יהודה, אכן, המקדש נמצא ביהודה...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יז כח. ויבוא אחד מהכהנים אשר הגלו משומרון וישב בבית אל ויהי מורה אותם איך יראו את ה'. מבואר שכהן משומרון הוא זה שלימד את הכותים כיצד לירא את ה', ומשכך מובן מדוע הכותים לא קיבלו עליהם עול מצוות כראוי שהרי כל קבלת גירותם לא היתה אלא על ידי כהן העגלים. שם. ויבוא אחד מהכהנים. מעשה זה מהווה עונש חמור מאו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יז ז. ויהי כי חטאו בני ישראל לה' אלוקיהם המעלה אותם מארץ מצרים. כיוון שהכתוב כאן פותח בפרשייה שלימה של דברי קטיגוריה על ישראל והסבר על העובדה שישראל הוגלו מארצם, פתח הכתוב מתחילת סיפור הברית בכדי לנעוץ סוף הדבר בתחילתו ובכך לפרש מדוע עזב ה' את עמו. יז כא. כי קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את ירבעם בן...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

טז י. וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן. עד עתה היה הכהן העוגן עליו נשענה מלכות בית דוד ובית המקדש מאז ימי יהוידע הכהן, והוא זה ששמר את בית המקדש והגן עליו מפני המלך, ועתה הכהן עצמו מתבקש לבנות מזבח חדש בתבנית המזבח אשר בדמשק, והוא אינו מנסה להשתמט מכך. שם. וירא את המזבח אשר בדמשק. תפס בזה אחז כדמות מעשי...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

טז ה. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה. חיבור זה בין ארם לישראל לאחר תקופה ארוכה של למעלה ממאה שנות מלחמה אומר דרשני ומלמד כי יש כאן סיבה מיוחדת לחיבור הזה. ובישעיה מבואר שרצו להמליך בתוכה את בן טבאל, ומשמע שעיקר ענין המלחמה היתה בשביל להחליף את המלך היהודי במלך שרצוי להם...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

טז א. אחז בן יותם. אחז הוא המלך הראשון ביהודה שהשפיע השפעה חמורה של עבודה זרה בתוך יהודה. (אחזיה שהיה לפניו מלך תקופה קצרה מאוד, ומיד נהרג בידי יהוא, עתליה אמנם מלכה שש שנים, אך מבואר מן הכתובים שהיה זה נגד רצון העם והעם שמח מאוד כאשר התאפשר לו להורידה ממלכותה ולהרוג את כהן הבעל). טז ד. ויזבח ויקטר ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 01, 2020 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

שם. בא מלך אשור. הגעתו של מלך אשור, אינה דומה כלל ועיקר להתמודדות שבה היו ישראל עד עתה. ישראל עמדו במשך מאות שנים בקשרי מלחמה שלום ושעבוד עם כל הסובבים אותם, עמון, מואב, פלשת, אדום, אך כל אלו לא חרגו מכלל סכסוכי שכנים. את המלחמה עם ארם אפשר אולי להגדיר כמלחמה רחוקה מעט יותר מאשר עם כל שאר העמים. אך ...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

טו ג. ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה אמציהו אביו. ובדברי הימים מבואר שחטא בנסיון להקטיר במקדש במזבח הקטורת. טו טז. אז יכה מנחם. מלשון הכתוב, ומכך שלא הניח הכתוב מעשה זה בתוך מלכותו של מנחם, משמע כי סיפור זה הינו חלק מהקשר של מנחם על שלום ומתפיסת המלוכה. טו יט. בא פול מלך אשור על הארץ. זוהי תחילת הגע...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

הערה לקורא: בפסוקים להלן כאשר יוזכר בדברינו 'ישראל', הכוונה היא למלכות ישראל הכללית שמכילה בתוכה את רובו של העם, כאשר לאחר גלות עשרת השבטים גם הנשארים נקראים על שם יהודה. יד כו. כי ראה ה' את עני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. והוא מדברי שירת האזינו 'כי ידין ה' עמו ועל עבדיו ית...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יד טז. וימלוך ירבעם בנו תחתיו. זהו המלך האחרון בישראל שמלך מלוכה יציבה שמקושרת לשושלת מלוכה, ושמו ירבעם כשם מקימה של מלכות ישראל. לאחריו מגיעים זכריה בנו שמלך ששה חדשים והומת, שלום בן יבש שמולך חודש ונהרג, מנחם בן גדי שמולך עשר שנים ופקחיה בנו כבר נהרג לאחר שנה, פקח בן רמליהו מולך עשרים שנה ונהרג, ה...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יד ח. אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש כו' לכה נתראה פנים. הדבר מתמיה שהכתוב לא מזכיר את כל הענין המסופר בדברי הימים, שאמציה חטא בעבודה זרה לאלהי שעיר, וכן לא הזכיר שהמלחמה נבעה מכך שאמציה שלח את הגיבורים מישראל לבתיהם. שם. אז שלח וגו'. המילה 'אז' מרמזת על הקשר שבין המלחמה באדום לבין המלחמה בישראל, וכמב...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יד ג. ויעש הישר בעיני ה'. הדבר מפליא מדוע הנביא מתאר את אמציה כמי שעשה את דבר ה' בזמן שאמציה חטא בעבודה זרה לאלהי שעיר כמבואר בדברי הימים. שם מבואר גם כן שכל נפילתו של אמציה בפני יואש מלך ישראל היתה כעונש על חטאו, מה שהכתוב כאן לא מפרש כלל. שם. ככל אשר עשה יואש אביו עשה. יואש אביו מובא כדוגמא לאדם ש...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יג כד. וימת חזאל מלך ארם וימלוך בן הדד בנו תחתיו. כמדומני שזהו מקום כמעט יחיד שבו הנביא עוסק במיתתו של מלך עכו"ם והמלכת מלך אחר והדבר אומר דרשני, ומצטרף לעצם עובדת המלכתו של חזאל על ידי נביא ישראל שאין לה אח וריע. המקומות האחרים שנתפרש בהם ירושת מלוכה של עכו"ם הם מקומות שנצרך להם הכתוב, לג...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יוני 28, 2020 2:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 393
צפיות: 25950

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

בהודעה זו השלמה לדלעיל שם. לא סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב וגו'. וכן לשון הכתוב להלן 'לא סר מעל חטאות ירבעם'. ויש לציין כאן את ההבדל בין לשון הכתוב במלכי ישראל על עבודתם את עגלי הזהב. בנדב, בעשא, זמרי ועמרי, הכתוב מציין שהם הלכו אחרי העגלים, ואילו משושלת יהוא ואילך הכתוב מציין שהם 'לא סרו' מחטאות ירבעם...
על ידי יעקב בורלשטיין
ו' יוני 26, 2020 11:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המפתח של פרנקל ונסיון הנגשה
תגובות: 11
צפיות: 708

Re: ספר המפתח של פרנקל ונסיון הנגשה

לא נתקלתי בכזו פרסומת
איפה משיגים אותה וכמה היא עולה?

עבור לחיפוש מתקדם