מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 401 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו חיים
ג' ינואר 12, 2021 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

Re: כיבוי נר נשמה

קודם זמנו - בעיצומו של יוה"כ. ומזה נשתלשל להקפיד שלא לכבות כלל, ובפרט כשאין ידוע היכן הי' נרו מונח. מהכנף רננות שציין מע"כ וכן מספרים שהובא בס' 'באור הנשמות' משמע דאף אם לא נכבה אף פעם שלא מכבין אותו. ולפי מנהג שהבאתם אם נכבה פעם אחת או ביוה"כ או ביא"צ לא מכבים שנית הן ביוה"...
על ידי אליהו חיים
ג' ינואר 12, 2021 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

Re: כיבוי נר נשמה

ככל הזכור לי, עיקר המנהג הוא שמי שנכבה נרו פ"א - אינו מכבה מאז לעולם, את שלו כשל אחרים. ואין נפק"מ, לכאו', באיזה נר מדובר. אולי תוכל לפרט לי כוונת התיבות שכתבת 'מי שנכבה נרו פעם אחת'. [כל נר שמדליקין נכבה אחרי זמן, אולי הכוונה שנכבה לפני זמנו, או שהכוונה כלשון מליצה על קרוב שנפטר ר"ל...
על ידי אליהו חיים
ב' ינואר 11, 2021 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האוצר המקוון נפתח לכלל הציבור ללא תשלום
תגובות: 142
צפיות: 57140

Re: האוצר המקוון נפתח לכלל הציבור ללא תשלום

נפלא מאוד, ועוד נלמד עד כמה כן, כל אחד לפי טעמו מה שהיה חסר עד עכשיו כעת נראה ממש מושלם.
יש טעות בציונים לדפי הש"ס של עוז והדר בכל מסכת שנפתח [גם בפתיחת הכפתור 'ש"ס'], שהסדר המופיע בדפים, דף ט', טו, טז, י, יא, יב, יג, יד, יז, יח
על ידי אליהו חיים
ב' ינואר 11, 2021 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

Re: כיבוי נר נשמה

בראנסוויל כתב:בעבודת עבודה לאדמו"ר מטאהש בשם הרה"ק ר' מרדכי מנאדווארנע שאם יודע שיוצרך לכבותה מוטב שלא ידליק.

וגם הבנתי מדברי המעבר יבק שנר נשמה הוא בבחינת הנר שמדליקין ליוה"ק, ובכן מובן שג"כ נזהרין שלא יכבה.

תודה רבה, אולי תוכל לציין לי מ"מ מדוייק בספרים אלו
על ידי אליהו חיים
ב' ינואר 11, 2021 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

Re: כיבוי נר נשמה

תודה רבה, הביא גם מקדמונים וגם מגדולי דור הקודם בענין, לא הייתי חושב שקיים כבר ב'לקט יושר' בזה. [ממש סייעתא דשמיא שבדיוק היום פתחו באוצה"ח ממשק החדש ושם נמצא ספר זה, מעניין שכבר דליתם המרגניתא משם].
על ידי אליהו חיים
ב' ינואר 11, 2021 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

Re: כיבוי נר נשמה

יבנה כתב:עי' בזה באור הנשמות עמ' ס"ו שבאוצר [כרגע פתוח בחינם].

תודה, אך לא מצאתי הספר לא באוצר הרגיל ולא במקוון
על ידי אליהו חיים
ב' ינואר 11, 2021 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 264

כיבוי נר נשמה

אתמול היה יארצייט על אבי זצ"ל והדלקתי נר נשמה כנהוג, אך לא היה לי רק כזה שבוער לשבוע שלם
רצוני לדעת אם קיים מנהג שלא לכבות אותו או אין כזה מנהג [ואולי אפשר אף לשימוש אחר].
על ידי אליהו חיים
א' ינואר 10, 2021 10:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: הסדרה 'ים של שלמה' בהוצאה חדשה בההדרת מכון המאור
תגובות: 2
צפיות: 469

Re: הסדרה 'ים של שלמה' בהוצאה חדשה בההדרת מכון המאור

מאי הוי עלה..? הרי לא ראינו ע"ע שום סדרה מלאה ד"ים של שלמה" במהדו' חדשה - באוצר. לא מהמאור, וגם לא סדרה זו שאביא קישורו להלן (איני יודע מי הו"ל). העיקר, שצריך שיהי' מהרש"ל אחד עם בתוס' הערות ומ"מ, ואם באותיות מאירות עינים, בבקשה! תודה מראש. (אמנם יצויין לשבח המהדורות ה...
על ידי אליהו חיים
ו' ינואר 08, 2021 7:28 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כפתורים של נושאים
תגובות: 3
צפיות: 114

Re: כפתורים של נושאים

זה כנראה בלתי אפשרי, הייתי מציע לך לעשות רשימות ספרים ולהוסיפם למאגרים אישים במקום לכפתורים אם הכוונה מאגרים אשים ב'וורד' או כיו"ב כמובן לא יהא גישה אוטומטי להספר בלחיצה עליו כמו על 'כפתור', גם אין תזכורת לפני העיניים. לי אישית תועלת גדולה בכפתורים אלו, אני עושה כל מיני קיצורי שמות כדי למלאות ...
על ידי אליהו חיים
ה' ינואר 07, 2021 9:45 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: כפתורים של נושאים
תגובות: 3
צפיות: 114

כפתורים של נושאים

לא מצאתי אפשרות להוסיף 'כפתורים' של מאגרי נושאים יותר ממילוי ארבע שורות, ואם מוסיפים 'נבלעים' האחרונים.
על ידי אליהו חיים
ד' ינואר 06, 2021 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בגלל איזה חטאים כהן גדול מת בכניסתו לקדש הקדשים
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: בגלל איזה חטאים כהן גדול מת בכניסתו לקדש הקדשים

לפי מה שבדקתי [ע"פ המובא בספר מזהב ומפז לרב זביחי, ח"א, עמ' קנו-קס] מובאות שתי סיבות למיתת כה"ג בכניסתם לקה"ק ביוה"כ: א - אם היו עושים כצדוקים ששינו בקטורת והיו מתקנים אותה מבחוץ (פיהמ"ש לרמב"ם יומא ה, א, והובא בתויו"ט שם, וכן במאירי יומא ע"א ד"ה חז...
על ידי אליהו חיים
ד' ינואר 06, 2021 8:59 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פתילות מנורת ביהמ"ק
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: פתילות מנורת ביהמ"ק

כתבו התוס' מנחות פט, א ושיערו רבנן חצי לוג מאורתא ועד צפרא - ואם משתייר מן השמן בתקופת תמוז לא חיישינן, ובירושלמי אמרינן דבימות הקיץ היו עושין פתילה גסה ובימות החורף פתילה דקה ומיהו כששיערו מתחילה שיערו בפתילה בינונית. האם והיכן הוזכר שלכל יום הכינו פתילה בעובי אחר, בשביל פער הזמנים בין יום ליום, ו...
על ידי אליהו חיים
ב' דצמבר 28, 2020 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בכסף משנה פ״ב תפילה ה״ח
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: הערה בכסף משנה פ״ב תפילה ה״ח

בד"א ביום צום של כל שנה וכו'. כתב ה"ר מנוח כדאמרינן (ר"ה כ"ו:) שוה היובל לר"ה לתקיעה ולברכות ק״ק במש״כ הכס״מ ״כתב ה״ר מנוח״ וכו׳ הרי משנה ערוכה היא. וצ״ע. אולי כוונת הכס"מ, דהנה הרמב"ם סתם וכתב דמתפלל 'כמו שמתפלל במוסף ר"ה והן אותן הברכות עצמן בלא פחות ולא יו...
על ידי אליהו חיים
א' דצמבר 27, 2020 10:34 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פתח הבית - חנוכה
תגובות: 1
צפיות: 71

פתח הבית - חנוכה

באוצר החכמה קונטרסים שונים מבעל הפתח הבית מכתב יד של הגאון בדורו הגר"א מטיקטין, רובם יצאו לאור ע"י הרה"ג ר' רפאל רייכמאן שליט"א, בחלקם מצורף יחד עם חידושים של המוציא לאור הנ"ל. בפתח הבית - חנוכה, המופיע בין קונטרסים אלו אין בכלל חידושים של בעל הפתח הבית והוא קונטרס רק של המו...
על ידי אליהו חיים
ש' דצמבר 26, 2020 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת כהנים מהדורת פריעדמאן
תגובות: 4
צפיות: 844

Re: תורת כהנים מהדורת פריעדמאן

כמדומני שהנ"ל עדיין לא יצא, האם מישהו יודע אם ניתן לראות באיזה מקום רשימת שינויי נוסחאות בתורת כהנים פרשת אחרי מות ? תודה מראש מכון אופק פרסמו לפני יום כיפור תשפ"א קטע מהתו"כ שלהם שעומד לצאת לאור מיד אחרי חג הסוכות על פרשת אחרי מות. בינתיים עבר זאת חנוכה ובינתיים לא שמענו מהם כלום, א...
על ידי אליהו חיים
ש' דצמבר 26, 2020 10:14 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פתילות מנורת ביהמ"ק
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: פתילות מנורת ביהמ"ק

הרב 'אליהו חיים': ייש"כ על מראי המקומות החשובים, אך הם אינם שייכים להודעה שצוטטה - בה דובר על שינוי עובי הפתילות שעשתה דבורה . נכון, הדברים שלי לא היו אמורים להיות על דבורה רק על עיקר הענין של כותרת האשכול לברר אם היה שינוי בעובי הפתילה כסדר לפי אורך וקוצר הימים או לא ואתכם הסליחה. וזה אולי רק...
על ידי אליהו חיים
ו' דצמבר 25, 2020 11:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פתילות מנורת ביהמ"ק
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: פתילות מנורת ביהמ"ק

על דבורה ראה בתדבא"ר רפ"ט . יל"ש שופטים רמז מב . לפו"ר, המקור היחיד שנז' בו שינוי עובי הפתילות הוא ב'דברי מרדכי - תצוה' ע' רלו . סמ"ג עשין קצג : יש מפרשים שמה שאנו אומרים במס' יומא בן בכרי היה ממונה על הפקיעות פירוש שהיה מפקיע פתילות לפי הלילות כי בלילות קצרות עושין אותן גס...
על ידי אליהו חיים
ג' דצמבר 22, 2020 2:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1001
צפיות: 220856

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

בבית וגן נפטר הגאון ר' מאיר אריה לב זצ"ל חתנו של הגר"מ הרשלר זצ"ל (וגיסו של הגר"ח פרוש מה"פירוש חי" שנפטר רק בסוכות האחרון) בנו של הצדיק רבי יוסף זצ"ל מבני ברק (רח' הרב וסרמן למי שזוכר) תלמידו של מרן הגר"ש שקאפ. אחיו היה הגאון ר' יעקב זצ"ל ת"ח מיוחד...
על ידי אליהו חיים
א' דצמבר 20, 2020 8:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 299
צפיות: 50631

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' ל בהתחלה: מ"ח בשם מהר"ם ברבי. אם כוונתם לתשובות של הגר"מ אריק זצ"ל לא מצאתי שם ר"ת אלו. אמרי יושר ב.PDF במקום אחר בספרו כותב מ"ח בהקשר לשו"ת מים חיים (רפאפורט) יש באמת לעיין בשו"ת מים חיים רפאפורט אבן העזר סי' י"ח מדיבור ...
על ידי אליהו חיים
א' דצמבר 20, 2020 7:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 299
צפיות: 50631

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

ממזרח שמש כתב:שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' ל בהתחלה: מ"ח בשם מהר"ם ברבי.

אם כוונתם לתשובות של הגר"מ אריק זצ"ל לא מצאתי שם ר"ת אלו.
אך בדרך כלל הכוונה לס' מים חיים של הפרי חדש, וגם 'מתאים' שיביא דברים בשם מהר"ם ברבי
על ידי אליהו חיים
ה' דצמבר 10, 2020 8:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 201321

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לבי במערב כתב:שמא הכוונה לזח"ג רנב, סע"ב (ברע"מ).

הרי הובא בשם 'מפרשים' אין הכוונה להזוה"ק
אמנם כבר כתב כן השל"ה הקדוש פ' נשא והובא בשמו בספרו של המגן אברהם 'שמן ששון' על פרשיות הראשונות בתורה
על ידי אליהו חיים
ג' דצמבר 08, 2020 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר העיטור המוגה - מכון כנסת
תגובות: 51
צפיות: 2185

Re: ספר העיטור המוגה ביפה נוף

יוצא פוניבז' כתב:מה מסמנות הסוגריים העגולות והמרובעות?

עי' במבוא עמוד 7 (בתוך הPDF שהובא כאן באשכול)
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 30, 2020 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 201321

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אור שמח הל' מאכ"א יד,יד שמעתי בשם חכ"א שחקר בחולה שאמדוהו לאכול כזית, אבל בכל מה דיאכל מאיסורים, והוי מצי לאכול בשר כחוש ואכל בשר שמן, או ביוהכ"פ שהיה לו לאכל לחם ואכל בשר שמן מי חייב ע"ז, ופשיט לה מהא דפ"ב דשבועות אמר אביי לעולם א"ל משמש מת בעריות חייב והכא פטור משום ...
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

מותר וראוי להתעקש והעקשן מצליח, אך איך מתפרש עוד פסוקים שם טז יא-יד דכתיב אתה ובנך וגו' בשמחת החג, ולא מדובר שם באכילת קרבנות. אלא דלפי פשוטו של מקרא כן דרך שלימות השמחה בירושלים וברגל במשפחה שלימה ולכן מפרט שם הפסוקים כך, ומסתבר שגם הפסוק שהבאתם מתפרש עד"ז שכך שמחים לפני ה' א' ע"י אכילת ב...
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 10:27 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 20
צפיות: 816

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

אם תמצא ביאור - אולי זה יעזור גם לקושייתי: מדוע הרמב"ם מונה (במנין המצוות שבהקדמת היד, בספר זמנים) רק ג מצוות דרבנן - עירובין, מגילה, ונר חנוכה, ואינו מונה את ההלל? אינו נמנה כמצוה בפנ"ע, דלענין עצם ההלל שנאמר בכלל מצות תפילה, ולענין הזמן שנאמר הרי הוא בכלל מצוות שבמועד [ושרשו בחנוכה דתקנ...
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 8:18 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 20
צפיות: 816

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

אם תמצא ביאור - אולי זה יעזור גם לקושייתי: מדוע הרמב"ם מונה (במנין המצוות שבהקדמת היד, בספר זמנים) רק ג מצוות דרבנן - עירובין, מגילה, ונר חנוכה, ואינו מונה את ההלל? בתשובת ר"א בן הרמב"ם לרבי דניאל הבבלי שאלה א' (ד"ה אמנם אשר חשבת על הלל) אחרי שהוכיח דהלל חיובו רק מדרבנן כתב וז&q...
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 26, 2020 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

ומפסוקים דכתיב לבניך במילואים אין ראיה, דיש לפרש על בנים גדולים דראויים לעבוד. . לדידי פשיטא לי ד'בניך' היינו הקטנים, דאי לאו הכי הוא בכלל מה שנא' בפסוק 'אתה'... הלא כן? נסתר מרש"י שם (מהתו"כ) אתה ובנך בחלק אבל בנותיך לא בחלק אלא אם תתנו להן מתנות וכו', הרי דבבנים גדולים המקבלים בחלוקה מד...
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 26, 2020 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה

ותוספת נופך על השאלה, דאם נימא דהמשיחה בעי ביום, מה הדין כשאין שמן המשחה דעבודה מקדשתן, אם כשרה בלילה, [בעבודות שבלילה], ואולי יש לפלפל בזה בענין חנוכה, אם היו יכולים לקדש המנורה בלילה בהדלקת הנרות... עתה הבחנתי, שהרב אליהו חיים הרגיש גם בזה..., אך לא הבנתי למה נקט כדבר פשוט שכשרה גם בלילה, דלכאורה...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה

יש לענין הזה קשר עם פרשת השבוע וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצק שמן על ראשה. וברשב"ם וספורנו בפי' החזקוני שהיציקת שמן כדי לקדשה להקריב עליה קרבנות בשובו. והנה במשך חכמה כתב ולא הקים אותה בלילה דאין בונין בהמ"ק בלילה, ויש כאן חידוש דגם המזבח אין בונין בלילה ו...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים

המורם מקדשים קלים נאכל לעבדים. ואיידי דאתא לידן נעיר, כי לא אתפרש בשום דוכתא מנא לן הא ד'המורם נאכל לכהנים ולעבדיהם'. ברמב"ם פ"י ממעשה הקרבנות ה"ה וכל אלו הנאכלים לכהנות נאכלים לעבדי הכהנים ונשיהם כתרומה, וברדב"ז לפי שהשוה אותם הכתוב כתרומה ולכן נקראו מורם. [ובעיקר הענין מקור לא...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י לא מעוניין כאן לבאר מקורות סתמית אלא רק לבאר פירכת הגמ' דמי שאינו עובד אוכל, ולזה הקשה השואל דמעיקרא דאם פשוט כל כך בקדשים קלים מפסוקים שהביא לא צריך לרש"י אלא להביא מהמפורש ולסתור הכלל דאף מי שאינו עובד אוכל [וכמו שמעיקרא בגמ' הכלל דמי שאינו עובד אינו אוכל כתיב בק"ק ונלמד לקק&qu...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י זבחים צ"ט א': קטן פסול לעבודה וכו', ובקדשים אוכל, דאמרינן במנחות: 'איש כאחיו' - איש חולק ואין קטן חולק; ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל. ועוד, 'כל זכר' כתיב. המורם מקדשים קלים – אין צריך לפנים שהוא נאכל לקטנים, שהרי הוא נאכל גם לעבדים; השאלה היא: מנין שמותר להאכיל את הקטן קדשי קדשים, ש...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

ומפסוקים דכתיב לבניך במילואים אין ראיה, דיש לפרש על בנים גדולים דראויים לעבוד. אך קשה איך הבנות אוכלות שאינן ראויות לעבודה, ואולי כיון דלא יהיו ראויים לעולם אוכלים בתורת טפל להעובדים, אבל הבנים דעתידים לעבוד סלקא דעתך דאין להם זכות אלא הראוי לעבוד דהיינו הגדולים. לדידי פשיטא לי ד'בניך' היינו הקטנים...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י זבחים צ"ט א': קטן פסול לעבודה וכו', ובקדשים אוכל, דאמרינן במנחות: 'איש כאחיו' - איש חולק ואין קטן חולק; ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל. ועוד, 'כל זכר' כתיב. המורם מקדשים קלים – אין צריך לפנים שהוא נאכל לקטנים, שהרי הוא נאכל גם לעבדים; השאלה היא: מנין שמותר להאכיל את הקטן קדשי קדשים, ש...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

אולי רש"י הביא רק כראיה משנית משום דשם הגמ' בהנחה סתמית, מי שאינו עובד אינו אוכל, וכדכתיב הכהן המחטא אותה יאכלנה, ולכן אף שיש ריבוי 'כל' אין בזה בכדי לבטל משמעות הפסוק וצריכים לרבות דברים אחרים ולא קטן, אבל אחרי הטעם הא' דנתמעט מחלוקה דוקא ולא מאכילה בעלמא, וניתן לקיים סתמא דמשמעות הקרא דמי שאי...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 951

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

רש"י זבחים צ"ט א'
קטן - פסול לעבודה וכו' ובקדשים אוכל דאמרינן במנחות (דף ע"ו) איש כאחיו איש חולק ואין קטן חולק ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל ועוד כל זכר כתיב.
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 7:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1524
צפיות: 201321

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אודה גם אשמח למי שיורה לי מראה-מקום מדוייק בדברי הרא"ש בעיר דוד אות רנח - ד"ה ועתה, כתב כן בשם הרא"ש, אך כבר נלאו רבים למצוא מקורו אולי נשתרבב (בטעות) מדברי הרא"ש אלו (הובא בשאג"א סי' י"ז) במו"ק פ"ג סי' צ"ו ואעתיק לשונו [b]ומה שהביא ראיה מאין דיחוי אצל מ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15? <מפרשי הירושלמי בדורנו>
תגובות: 34
צפיות: 3841

Re: פירוש על ירושלמי

היות שבעזרת השם אני מתחיל ללמוד תלמוד ירושלמי יש כיום פירושים רבים איזה פירוש הוא קל ללמוד כמו רשי שמפרש מורינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א תודה רבה וקרבן העדה ופני משה איזה טוב יותר ללמוד לבקיאות? על פירוש הפני משה יש הרבה קושיות במבחר בין ב' הפירושים מקובל יותר ללמוד עם הקרבן העדה, ואולי רוב ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה
תגובות: 71
צפיות: 3494

Re: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה

מחמת סגנון האריכות בפנים מסבירות וחדשות לא שמתי לב שיסוד החיבור אף דהוא רק מיעוט דמיעוטא באמת כמשנ"ב
חיבור משנת חכמים יותר על סגנון משנ"ב אך אין לו בה"ל רק מחולק לב'.
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15? <מפרשי הירושלמי בדורנו>
תגובות: 34
צפיות: 3841

Re: פירוש על ירושלמי

שאראש-פאטאק כתב:היות שבעזרת השם אני מתחיל ללמוד תלמוד ירושלמי יש כיום פירושים רבים איזה פירוש הוא קל ללמוד כמו רשי שמפרש

מורינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עבור לחיפוש מתקדם