מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 196 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו חיים
ה' מאי 28, 2020 3:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאורים וציוני מקורות לפיוט 'אקדמות'
תגובות: 13
צפיות: 73

Re: ביאורים וציוני מקורות לפיוט 'אקדמות'

כל הביאורים כאן מבעל נוטר הכרמים מתוקים מדבש, יקר תפארת, ואור חדש בעומק כוונת בעל האקדמות לפי מקורות בש"ס ומדרשים
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 28, 2020 10:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

ונתנו ידידים כתב:
אליהו חיים כתב:
ונתנו ידידים כתב:.


'כל אותו יום' אינו נראה לי הכרח דהכונה גם לענין הלילה.

מהרש"א ברש"י נקט בפשיטות גם לענין הלילה
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 28, 2020 9:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

והיה נראה בפשטות דלא קשה, דאין צד לגזור לבטל מצוות פו"ר ועונה בגלל מהרה יבנה בית המקדש, ולא גזרו אלא ביין דהוי דבר רשות [ואולי אף במקום שמחת יו"ט עדיין בכלל הגזירה משא"כ פו"ר דהוי מצוה רבה ונוהג מצותו כל השנה לא היה צד לגזור]. מציאה מצאתי! תנא רבה דמסייע לך. כה כתב מרן 'חתם סופר...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי
תגובות: 13
צפיות: 722

Re: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי

גם נראה שעל כל עמוד יש כמה וכמה גרסאות בין הכת"י השונות אז יתוסף סבך על הסבך וההכרעה יתרחק ולא יתקרב. גם כשחושבים על סברות נוספות מוסיפים סבך על סבך. אז אולי נוותר עליהן? למעשה, מי שמסוגל לסבור ולהסיק כשיש לפניו שתי נוסחאות בוודאי ירויח מהספר. אבל בכל מקרה הירושלמי הוא כספר חתום. תודה רבה, אכן...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 3:21 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 349
צפיות: 70218

Re: ספרים כפולים

אמרי משה סוקולבסקי כפול [רק בפעם השני עם דף תוכן הענינים בסוף]
לפלא קצת אם אין דפוס חדש לספר המפורסם הזה?
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי
תגובות: 13
צפיות: 722

Re: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי

רוצה לדעת, תכלית, האם תגלית הגניזה יועיל באמת גם לבן תורה הלומד הסוגיא שבירושלמי כחלק מלימודו הקבוע [או בהכרעת לימוד הלכתי כשמובא בפוסקים בשו"ע] להכריע בין סיבוך שלל הפירושים כמעט בכל קטע שבירושלמי [ולדוגמא שורה של כשבע תיבות באמצע הסוגיא לפי' הפני משה המשך תירוץ, ולקרבן העדה קושיא חדשה, ולר&qu...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 12:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

אז בקיצור עברת מלהביא 'כדמות ראי' מדברי הגרע"א לדיוק מתוך דברי הגמ' עצמו, דיוק זה יתכן שהוא אמת והוא מהדברים המסורים לטעמו של כל אחד ואחד. אני חילקתי שמרע"א ליכא ראי' דהוא קאי על הגמ' שכתב בפירוש בין ביום ובין בלילה וכיון שהגמ' מדבר גם על שבת א"כ גם בין בלילה קאי על שבת (ודרך אגב החת...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 7:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

[הטוב והישר להעתיק לשונו על הרמב"ם, . יישר כח ועכשיו שאני רואה לשונו רואה אני צדקת דבריך דמבואר מיני' דאסור גם בלילות. אמנם זה גרם לי להסתכל בהסוגיא עצמה ונראה לי דליכא להביא ראי' מרע"א כלל. דהנה בגמ' מפורש על זמן המקדש דאנשי בית אב אסורין בין ביום ובין בלילה, וע"ז סובב המח' ראשונים ...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 27, 2020 4:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

צרפתי מקודם עמוד אחר מה'יד דוד' בטעות וכעת אצרף העמוד הנכון
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 26, 2020 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

כעת עיינתי באחרונים על אתר ומצאתי גם בגבורת ארי וגם ביד דוד על זה (וכדאי לעיין גם בספרים שהובאו שם כמו השמחת יו"ט לרי"ט אלגזי
ובס"ד כיוונו כאן לחלק מדבריהם [ובפרט מגמ' זבחים ל"ב והדיחוי בזה] והעתקתי לקובצים מצורפים (חלק מהדברים ביד דוד לא הבנתי וצריך עוד לעיון)
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 26, 2020 10:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

יישר כח על דבריך המחכימים, אבל איני רואה דמות ראיה כלל, אמנם לא עיינתי בינתיים בפנים ואולי אז אראה שיש בדבריו דמות ראיה.[/quote] הטוב והישר להעתיק לשונו על הרמב"ם, הרמב"ם 'ואנשי בית אב של אותו היום אסורים לשתות בין ביום בין בלילה שמא ישתה בלילה וישכים לעבודתו ועדיין לא סר יינו מעליו. השגת ...
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 26, 2020 4:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

ולכן גם אני צריך להשמיט מלהביא ראיה מדברי רעק"א דגם שבת ויו"ט אסור דהא דבריו על זמן הבית קאי [ומוכח גם למעיין בפנים דדבריו הם על הלכה ו' דמיירי בזמן הבית ולא על הלכה ז' דהוא בזמה"ז], (ובהתנצלות שגרמתי לקצת בלבול ושיבוש בהבאת דבריו חוץ מגדרן). אבל עכ"פ יש מכללות דבריו דמות ראיה, ד...
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 26, 2020 12:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

מבואר דמשיח אינו בא בשבת, וא"כ לאלו הטובלין בשבת ליכא חשש. ומה טעם אסור לכהנים לשתות יין בשבת? אלא על כרחין ביאת משיח לחוד ובנין בית המקדש לחוד. כלומר, מקדש העתיד עשוי להגלות ולבוא משמים טרם ביאת משיח. אולי באמת מותר בשבת גם לרבי, והרי כן צ"ל גם לענין לילה דמותר דשלא בשעת ביאה מותר. אמנם ...
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 26, 2020 12:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

ונתנו ידידים כתב:
ביקורת תהיה כתב:
ונתנו ידידים כתב:מבואר דמשיח אינו בא בשבת, וא"כ לאלו הטובלין בשבת ליכא חשש.
ומה טעם אסור לכהנים לשתות יין בשבת? אלא על כרחין ביאת משיח לחוד ובנין בית המקדש לחוד. כלומר, מקדש העתיד עשוי להגלות ולבוא משמים טרם ביאת משיח.

אולי באמת מותר בשבת גם לרבי,
מחקתי
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 4:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לעיל כתבנו תי' הנראה נכון, דלא גזרו לבטל מצוות עונה ופו"ר ולשבת יצרה, ורק שתיית יין דבעיקרו רשות גזרו. אם לא גזרו לבטל מצות עונה, מה טעם לאסור שתיית יין? הרי בלאו הכי אינו ראוי לעבודה משום דבעל קרי הוא! [ודומה לזה גם הערת הרב עזריאל ברגר דכתב דלפי דברי כהן ששימש מטתו יהא מותר לשתות יין!] נכון ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 12:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 12:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לרבנן, אכן אין הכהנים רשאין להזקק לנשותיהן אלא שעה אחת סמוך לשקיעת החמה. חוזרני בי. אלא לא מצאו רבנן טעם לגזור על הכהנים שלא יטמאו בזמן הזה, מפני שמעצמם הם מקפידים על הטהרה משום אכילת התרומה (ואף נשמרים מטומאת קרי ואין נזקקים לנשותיהם אלא סמוך לערב); ולא גזרו אלא על דבר שפוסל את העבודה ואינו פוסל מ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 11:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 10:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

תוספות הקשו, דאין טעם לאסור שתיית יין, דאף בלי שתייה אינו ראוי לעבודה. וחכם דנן מקשה, דאין טעם לאסור שתיית יין, דבלאו הכי אינו ראוי לעבודה משום דבעל קרי הוא. והקושיא קושיא. תוספות מקשים דאין טעם לאסור שתיית יין דהרי כל הכהנים שבעולם טמאי מתים והעבודה 'מושבתת' במקדש החדש ב"ב ז' ימים, וא"כ ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 8:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לגבי כהן גדול - האם הוא חייב להקריב את החביתין בעצמו? מנחת חינוך קלו והנה החביתין הי' עבודתו כשרה בכל הכהנים עש"ס [יומא כ"ה א'] ור"מ [תמו"מ פ"ד הל"ו], רק היה מנחתו שהיה צריך להביא משלו, והיה עבודתה כשרה בכל כהן. שם עדיין אינו מבואר כלל בזה דוודאי כשהכה"ג ראוי להקר...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 7:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 7:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 682

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . ובתוס' ד"ה בעינן כהנים הראויים לעבודה וליכא: וא"ת והלא בלא יין נמי אסורי...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 21, 2020 6:18 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 349
צפיות: 70218

Re: ספרים כפולים

חומש אדרת אליהו [מנורת שלמה מנחת כליל] ב' חלקים
חמשה חומשי תורה [ספורנו, אדרת אליהו, מנורת שלמה, מנחת כליל] כרך אחד
כפול
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 20, 2020 10:35 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ספרים כפולים בחיפוש?
תגובות: 6
צפיות: 221

Re: ספרים כפולים בחיפוש?

גם במפרשי האוצר [אם אפשר להעיר כאן] מופיע 'קובץ שיטת קמאי' [לדוגמא קיצוני] בריבוי פעמים, לכל אחד מראשונים מופיע בפנ"ע, וחבל על עומס הדפדוף כתוצאה מזה.
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 20, 2020 2:52 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר שיבת ציון
תגובות: 1
צפיות: 73

ספר שיבת ציון

ספר שו"ת שיבת ציון להגר"ש לנדא (בן הנודע ביהודה) הוא כנספח לשו"ת נודע ביהודה עצמו, ונמצא באוצר החכמה ב'מהדורה חדשה' בתוך הכרך אבן העזר תניינא בדפוס יפה עם הערות כבשאר הכרכים,
אך בשורת שמות הספרים תחת השם שיבת ציון מופיע רק של ד' ווארשא ישן וראוי להופיע גם דפוס הנ"ל (עם +2)
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 19, 2020 5:49 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2
תגובות: 4
צפיות: 170

Re: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2

מישהו יכול ברחמים לפרט מה זה פרסום של רחמים, תודה
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 18, 2020 8:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 1903

Re: הרב ד"ר

'הגאון והצדיק' ה'פוסק בכל מדינת אשכנז' (תיאורי מרן הגרא"מ שך עליו בהסכמה לכתבים שי"ל בב' כרכים, גם הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב בתיאור גאון וצדיק וכו' ) הרב מווירצבורג הגרי"ד במברגר זצ"ל (בעל מלאכת שמים הל' סת"ם ואמירה לבית יעקב הל' נדה, ומורה לזובחים הל' שחיטה ועו...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 15, 2020 1:24 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 349
צפיות: 70218

Re: ספרים כפולים

באר שרים על הרמב"ם מקואות
באר שרים מקואות
שניהם שוים לטובה (חוץ מלעילוי נשמת בשתי דפים האחרונים של אחד מהם)
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 349

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

בסוף דבריו מובא חידוש בשם מהרח"ו זצ"ל דאם מפריש ב' עופות לחובתו אחד זכר ואחד נקבה יש עדיפות להביא הנקבה לחטאת והזכר לעולה. הרח"ו מבאר שם את שני המקראות האמורים במצורע דל: וְעָשָׂה אֶת הָאֶחָד מִן־הַתֹּרִים אוֹ מִן־בְּנֵי הַיּוֹנָה מֵאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ. אֵת אֲשֶׁר־תַּשִּׂיג יָדוֹ ...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 349

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ע"ע מש"כ בזה במגדים חדשים ויקרא עמ' פו-פז 1.pdf 2.pdf שם בסוף דבריו מובא חידוש בשם המהרח"ו זצ"ל דאם מפריש ב' עופות לחובתו אחד זכר ואחד נקבה יש עדיפות להביא הנקבה לחטאת והזכר לעולה עכת"ד (משמע לכ' הן בהפרשת הבעלים לכתחילה והן בסתומין בקביעות הכהן בשעת שחיטה, ועדיין לא עיינתי...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 349

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

עולת שלמה: שוב ראיתי בשער המלך שהביא התוספתא דתמורה: אלו דברים שבין בהמה לעופות, שהבהמה דוחה את השבת וכו', ויש בה חטאת מתה וחטאת נקבה ואשם ודאי וכו', מה שאין כן בעופות. ומבואר מזה דאין זכר כשר בחטאת בעופות. עשתונותי אבדו, הרי בתוספתא מפורש להפך: יש בבהמה, שחטאת יחיד אינה באה אלא נקבה, מה שאין כן בח...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 349

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

לפי לשונו אין ראיה להכשיר זכר לחטאת. ספר קטן לי ושם אמור בפרשת יולדת: ובן־יונה לחטאת. לטעמיך יקשה בדברי הרמב"ן למה צריך להא ד מזכיר וכו' אצל היונה שני להודיע וכו' שהיונים גם זכרים תיפוק ליה מדכתיב בני יונה הרי דזכרים ודאי ראויים [ולא הבנתי מתוך דבריך בהערות והארות לפ' ויקרא יישוב לנקודה זו]. ו...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 13, 2020 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 349

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ברד"ק בספר המכלול (הובא בביאור טוב ירושלים על אתר) מפרש להדיא לענין שאין קפידא בהקרבת העוף, אך מעניין דכתב כן רק לענין שתי תורים דאשמועינן דאין צורך בהבאת זכר אבל על שני בני יונה לא מפרש כלום [דסתם לשון הקרא לשון זכר] ולפי לשונו אין ראיה להכשיר זכר לחטאת, אבל להרמב"ן דמשמע דאשמועינן לב' צד...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 11, 2020 10:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 962

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

כעת ראיתי שכבר היה כיוצא בה לעולמים - ספר לוית חן להרבנית קוסובסקי - גם באוצה"ח
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 11, 2020 9:56 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 962

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

קצת חוץ לענין דכאן, אך לא אוכל להתאפק מלציין מה שראיתי כרגע ראה זה חדש מתוך גירסא 18 שיצא זה עתה לאוצר החכמה, אחד מן הספרים חידושי תורה שנתחבר ע"י אשה דברי תורה מהרבנית מיכלא איטא, כנראה ממש כהאם של הסמ"ע וכמו בת אחותו של ההפלאה אם אוצה"ח הסכימו לסדרו בין שאר ספריו
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 962

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

מפורש ברמב"ם שם בהלכה ה' דמלמדין גם לנשים עיי"ש ודלא ככל ספק הנ"ל, ובהמשך לשונו 'עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה וכו' עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדו מאהבה. ומפרש הרמב"ם עצמו כדברי ה'לבי במערב' [אבל לא מבאר על מי מוטל ללמד אותן]
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 962

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

לפענ"ד פשוט שגם בנשים מיירי. וכי נפטרו ממצוות אהוי"ר?! על מי יהא מוטל לחנך אותן? על הבעל?! על בית דין?! ואולי הכוונה על האב אע"פ שהם גדולות ובזה חלוק מה'קטנים' זכרים. והנ"ל דחוק קצת וצ"ע, והיה נראה דמרווח יותר לפי הענין דנשים לאו בר חינוך בזה ומצוות אהבה ויראת הרוממות אצלם ...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 962

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

יש מקום לציין בעיקר הענין דברי הרמב"ם בפ"י מהלכות תשובה הלכה א אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את ה...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 10:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת מצורע
תגובות: 11
צפיות: 166

Re: הערות והארות בפרשת מצורע

יד ט וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ. ספרא: תִּגְלַחְתּוֹ בְּכֹהֵן. כֵּיצַד מְגַלְּחוֹ? מַעֲבִיר תַּעַר עַל כָּל בְּשָׂרוֹ הַנִּרְאֶה, אֲפִלּוּ בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה וּשְׁאָר כָּל שְׂעַר הַגּוּף, עַד שֶׁיֵּעָשֶׂה כִּדְלַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר 'אֶת כָּל שְׂעָרוֹ'. הִנִּי...

עבור לחיפוש מתקדם

cron