מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 76 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוסף בניהו
ג' יולי 07, 2020 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הספרדים חששו לתקופה האמנם?
תגובות: 27
צפיות: 652

Re: הספרדים חששו לתקופה האמנם?

מרן הרב מאזוז מחמיר בזה כידוע
ובשיעורו האחרון דיבר בזה
על ידי יוסף בניהו
א' יולי 05, 2020 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?
תגובות: 12
צפיות: 590

Re: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?

שאלה שדומה לזה אדם שביתו בליל שבת הורידה את החמין במקום המרק של ליל שבת
ואבי המשפחה החמיר שלא להחזיר את הסיר לפלאטה (יש מקום לפלפל בדין זה ואין כאן המקום)
ונשאלה השאלה האם צריכים לברך על החמין כיון שודאי אין דעת האדם על זה אע"פ שזה נמצא בביתו או שסוף סוף מה שבבית נפטר
דעתי נוטה לצד הראשון
על ידי יוסף בניהו
א' יולי 05, 2020 9:24 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: שירו של הש"ך ביורה דעה (כאו"א)
תגובות: 11
צפיות: 642

Re: שירו של הש"ך ביורה דעה (כאו"א)

אני קראתי את זה על ר' אהרן לייב שטיינימן זצוק"ל
על ידי יוסף בניהו
ו' יוני 26, 2020 1:56 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מסכה מן התורה מניין ?
תגובות: 24
צפיות: 1194

Re: מסכה מן התורה מניין ?

את האבן עזרא הנ"ל הביא מרן הרב מאזוז בשיעורו האחרון
והביא שכן כתב גם החזקוני
מי שיכול שיעלה את העלון של השבת
על ידי יוסף בניהו
ה' יוני 11, 2020 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל ליד אביו
תגובות: 11
צפיות: 813

Re: להתפלל ליד אביו

ומהריק"ש הביא דין זה בהגהותיו
ומרן הבא"ח (ש"ש שופטים כ) כתב לחלק
שדוקא כשיושבים במסיבא שזה דרך כבוד אין לשבת לצידו
אבל בבית הכנסת שאין דרך כבוד בישיבה יכול לשבת לצידו
וכן פסק בהליכות עולם
על ידי יוסף בניהו
ה' יוני 11, 2020 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל ליד אביו
תגובות: 11
צפיות: 813

Re: להתפלל ליד אביו

ובערוך השלחן כתב לחלק ששם שאני משום כבוד המלך
וקשה ע"ז שא"כ גם אבנר לא היה יכול לשבת ליד שאול
וביפה ללב כתב ששאני התם שהיו מסיבים
ולא נראה שכיום הישיבה היא כמו הסיבה אז
על ידי יוסף בניהו
ה' יוני 11, 2020 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל ליד אביו
תגובות: 11
צפיות: 813

Re: להתפלל ליד אביו

דין זה הובא בבדק הבית ביו"ד סי' רמ בשם אורחות חיים
עיין שם שהביא מקור לזה משאול ויהונתן
ואין ללמוד מזה שלא הביא מרן דין זה בשלחנו הטהור
כי כתבו בעלי הכללים שבדק הבית חלקו חובר אחרי השלחן ערוך
על ידי יוסף בניהו
ו' יוני 05, 2020 9:53 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים
תגובות: 11
צפיות: 410

Re: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים

תחילה יאמר תפלה לחמשה עינוים דפ מד' עב'. תפלת עפר אנחנו עז' עא' ליקובהו'
דפ נא' עב' ופתיחת אליהו ז"ל
על ידי יוסף בניהו
ו' יוני 05, 2020 9:49 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים
תגובות: 11
צפיות: 410

Re: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים

יאמר אפס
זולתו בלה (נראה שצריך להיות בלא) ואו'
ככ' הרב שנות
חיים
על ידי יוסף בניהו
ג' מאי 26, 2020 11:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הי"ב ספרי תורה שמשה רבינו כתבם - היכן הם?
תגובות: 14
צפיות: 526

Re: הי"ב ספרי תורה שמשה רבינו כתבם - היכן הם?

נשאלתי, ג] בודאי עצם המשימה דכתיבת י"ג(!) ס"ת - כרוך הוא באיזשהו נס. ואולי אפילו ש"לאו כל יומא מתרחיש ניסא", כאן הי' אחרת - כי לפנ"ז א"א שיהי' כל התורה כולה כתובה אלא רק למחצה, לשליש ולרביע, וע"כ איכשהו "הסתדר" משה רבינו ע"ה בכתיבה נסית (ואולי מלובש...
על ידי יוסף בניהו
ב' מאי 04, 2020 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד איסור והיתר
תגובות: 18
צפיות: 1042

Re: לימוד איסור והיתר

יש גם את 'הוראה ברורה' כסדר המשנה ברורה
על הלכות מליחה בשר בחלב תערובות וחלק מבישולי גוים (מה שהיה ברבנות עד העידכון האחרון)
זה בשלשה כרכים לפחות חלק נמצאים באוצר
על ידי יוסף בניהו
א' מאי 03, 2020 10:19 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת מעין שבע במניין ארעי
תגובות: 46
צפיות: 2086

Re: ברכת מעין שבע במניין ארעי

בן איש חי (פרשת וירא ש"ב סע' י) כתב "ברכה מעין שבע, אין עיקר טעם שלה מה שאמרו רבותינו ז"ל שנתקנה בשביל המאחרין בבית הכנסת שבשדה, אלא באמת יש בה צורך גדול על פי הסוד והוא במקום החזרה. לכן, גם אם מתפללין ציבור בבית חתנים ואבלים וכיוצא שאין שם ספר תורה, חייבין לומר ברכת מעין שבע, וכן פש...
על ידי יוסף בניהו
ו' מאי 01, 2020 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך קובעים סדר לימוד בספרות השו"ת?
תגובות: 16
צפיות: 824

Re: איך קובעים סדר לימוד בספרות השו"ת?

אצלנו היו אומרים לעבור לפי הסדר
בספרים עמוקים בזמן יותר מיושב ובספרים קלים יותר בלילה או בסופי שבוע
וכמדומני מרן הרב משה לוי למד בשנה אחת את כל יביע אומר שהיה אז ששה חלקים.
על ידי יוסף בניהו
ה' אפריל 23, 2020 4:57 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל השומע יצחק לנו
תגובות: 62
צפיות: 4358

Re: כל השומע יצחק לנו

לגבי לצאת כדי לברך ברכת האילנות זכורני שכך פסק באור לציון
ולדעתו צריך לצאת מחוץ לעיר ואם לא זה סב"ל

ויתכן שזה גם על פי הסוד וצריך בדיקה
על ידי יוסף בניהו
ד' אפריל 22, 2020 4:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 880

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

לא מכיר את דברי הראי"ה אך הוא מציין למה שכתב באורך בגליון קול תורה שביאר שאב"ד לא היה בסנהדרין מתוך השבעים ואחד אלא היה לו יכולת והסמכה להחזיר לדיון דברים שכבר הוכרעו וא"כ כיון שהיה לו דיעה מסיומת בנושא אף שהדברים הוכרעו כמו הנשיא הוא תמיד החזיר את זה לדיון וזה נחשב כלא הוכרע מקווה שה...
על ידי יוסף בניהו
ד' אפריל 22, 2020 1:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 880

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

בהמשך לדברי המעיין
עדיין זה לא ברור מדוע המחלוקת לא הוכרעה הרי כל פעם שהייתה מחלוקת היו עומדים למנין ומכרעים ע"פ הרוב
וראיתי תשובה מחודשת בדברי הגאון ר' ראובן מרגליות בספרו יסוד המשנה ועריכתה בברורים ד ע"ש נפלאות מתורתו
על ידי יוסף בניהו
א' אפריל 19, 2020 11:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47733

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

בעיתון בקהילה של החג הרב יעקב ב. פרידמן כתב מאמר נפלא
על השווה והשונה בישבות חברון ופונוביז
וכדרכו כותב באומנות נפלאה שגם מי שלא למד בשני הישיבות הנ"ל מצליח להבין את הרוח בישיבה
על ידי יוסף בניהו
ב' אפריל 13, 2020 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת הלימוד
תגובות: 9
צפיות: 657

Re: שיטת הלימוד

אני לא חושב שצריך ללמוד אלו נערות והזהב כדי לדון בדין הפאפיה
אבל ברור שכדי לעסוק בדין זה צריך ללמוד את הסוגיא והראשונים בנושא זה לעומק
(כלומר לא חייב ללמוד את כל הש"ס בעיון כדי לפסוק הלכה, אבל כל נושא שדנים בו צריך ללומדו כראוי בעיון)
על ידי יוסף בניהו
ב' מרץ 30, 2020 12:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מנהג התחפושות בפורים
תגובות: 15
צפיות: 1642

Re: מנהג התחפושות בפורים

דברי מרן הרב מאזוז בענין התחפושות
נדפסו ג"כ בהערות איש מצליח על המשנ"ב בסוף הספר

כמדומני שספר זה מצוי יותר.
על ידי יוסף בניהו
ב' מרץ 30, 2020 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?
תגובות: 14
צפיות: 787

Re: האם יש שיטה שמחשבת את הנץ כהתגלות של כל כדור השמש ממש?

מרן האיש מצליח כותב כן בספרו ח"א סי' טו (כמדומני)
ומאריך בזה מאוד
מזכרוני הוא מסיק שיש בזה מחלוקת בראשונים
ולכן עדיף לאחר שיהיה ודאי יום לכל הדעות מאשר הידור של נץ ולפי חלק מהראשונים זה לא תפלה ביום
ויעויין בהלכה ברורה שמסיק להחמיר בזה לכתחילה (מהזכרון)
על ידי יוסף בניהו
א' מרץ 22, 2020 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 919903

Re: בשורת ספרים חדשים

יצא לאור
ספר ה' נסי חלק ב למרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א
הספר מצטרף לחלק א' שיצא לפני כחמש שנים
בספר העוסק כולו בהלכות חודש ניסן יש חלק של פסקי הלכות עם הערות וחלק של תשובות והתכתבויות בהלכה וחידושים על הרמב"ם והש"ע.
על ידי יוסף בניהו
ש' מרץ 21, 2020 9:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם "משבר הקורונה" הוא עילה לעיבור שנה
תגובות: 31
צפיות: 2314

Re: האם "משבר הקורונה" הוא עילה לעיבור שנה

הוא התעלם מהדין המפורש שרק חכמים סמוכים יכולים לעבר את השנה וזה לא קיים.
על ידי יוסף בניהו
ב' מרץ 16, 2020 4:07 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 7360

Re: דברי ס' משכיות לבב

איש_ספר כתב:גויים, רשעים, משיח, גוג, מגוג. נוטריקונים, הבטחות סרק. שקרים בזויים ומבזים.
העיקר לא לפשפש במעשינו.

אצלי כשאומרים לי שזה סימן לבוא המשיח
זה דוקא סיבה יותר לפשפוש המעשים
כי מי רוצה שיבוא המשיח והוא לא מוכן?
על ידי יוסף בניהו
ב' מרץ 16, 2020 9:52 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 7360

Re: דברי ס' משכיות לבב

מה שנכון נכון כתב:מקור הדברים בחיבור הנקרא עשר אותות המשיח. נדפס בכמה מקומות ובכמה נוסחאות.

אם אפשר קצת פירוט על הספר ומחברו והאם הוא נמצא באוצר?
על ידי יוסף בניהו
א' מרץ 15, 2020 9:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 7360

Re: דברי ס' משכיות לבב

אתמול הראוני בספר אבקת רוכל [לרבי מכיר בן יצחק שר חסד, תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש] נדפס לראשונה בשנת רע"ו ושם נכתב: אבקת רוכל.png מתוך מהדו' ירושלים תרצ"א עמ' ה. כפי הנראה ספר משכיות לבב לקח את כל דבריו מתוך ספר זה. לא ראיתי את ספר משכיות לבב בפנים. אחרי בדיקה באמת נראה שמדרש שלמה לקח ...
על ידי יוסף בניהו
א' מרץ 15, 2020 9:44 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 7360

Re: דברי ס' משכיות לבב

ספר "משכיות לבב" הוא לר' חיים הכהן מג'רבא נ"ע בא"י בשנת תשלה בסוף הספר הוסיף בנו של המחבר ר' יהודה סיפורים מספרים שונים, וביניהם הוסיף את סימני הגאולה מספר "מדרש שלמה" לר' כליפה הכהן מג'רבא במדרש שלמה זה נמצא בח"ב שנדפס בשנת תשח בדף כ' ע"א במדרש שלמה זה נכתב ב...
על ידי יוסף בניהו
א' מרץ 15, 2020 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לפשר הפסקה שלא במקומה בעליית שישי בפר' כי תשא
תגובות: 22
צפיות: 1012

Re: לפשר הפסקה שלא במקומה בעליית שישי בפר' כי תשא

בחומשי "איש מצליח" בהוראת מרן הגר"מ מאזוז
ההפסקה היא לפני שמר לך
על ידי יוסף בניהו
ש' מרץ 14, 2020 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 1858

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אראל כתב: וסמוכין לכך ממה שהובא בהל' ראש השנה בשם המהרי"ל, שהמוהל בראש השנה לא יקנח פיו מדם המילה והמציצה, ויתקע כך כדי לעורר זכות המילה, ולא מצינו כלל מי שיחשוש שהלא אין עומדים כך בפני המלך בפה מטונף בדם

אין זה דומה שהרי הוא לא מתפלל,
ולפני תפלת מוסף כנראה הוא ישטוף את פיו.
על ידי יוסף בניהו
ש' מרץ 14, 2020 10:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 1858

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אראל כתב:והשו"ע והמשנ"ב שהביאו את מנהג התחפושת בפורים, יסכימו שאם כך הוא מצות ומנהג היום להיות לבוש כך, אם כן בודאי שכך הוא המלבוש הרצוי להתפלל בו ביום לפניו ית', וכך הוא רצונו ית'


אשמח למקור שבש"ע ובמשנ"ב הוזכר מנהג התחפושות.
על ידי יוסף בניהו
ד' מרץ 11, 2020 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 1858

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

א. מנהג של חלק קטן מהספרדים (ושל עוד אחרים), שמצד אחד מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה (כדעת חכמים במשנה), ושמצד שני מתפללים ערבית לפני צה"כ (כדעת רבי יהודה) מה שלא הותר אלא - למי שהתפלל מנחה לפני פלג המנחה [ש"ע או"ח רלג א] - או כשיש חשש שהמניין ייעלם אם ימתינו לצה"כ [משנ"ב שם]....
על ידי יוסף בניהו
ש' פברואר 22, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 55
צפיות: 7143

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

ב. הקולא המובאת בכה"ח בשם כמה פוסקים, שאם בטעות אכל בתוך שש שעות הללו חלב, יכול להמשיך באכילתו, נוהגים כך או לא ? (חיפשתי במאמרים ובאשכולות המצו"ב, ולא ראיתי התייחסות מפורשת). בהליכות עולם כתב מפורש לחלוק על דברי הכה"ח, והעיר שמקורותיו הם פוסקי אשכנז שאצלם המתנת שש שעות זה חומרא בעלמ...
על ידי יוסף בניהו
ה' פברואר 20, 2020 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר
תגובות: 4
צפיות: 545

Re: הגהת הרמ"א - דינים שהזכיר השו"ע במקום אחר

ראה באו"ח סי' תקפו סעי' יב שהזכיר הרמ"א דין שהזכיר הש"ע בסוף סי' תקצ סעי' ט,
ובאמת הרב באר הגולה העיר ע"ז בסי' תקפו, ועי' מה שתירץ מרן הרב מאזוז בהערות איש מצליח שם.
על ידי יוסף בניהו
ב' פברואר 17, 2020 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 919903

Re: בשורת ספרים חדשים

יצא לאור מהדורה חדשה של "משנה ברורה" עם הערות "איש מצליח"
על ידי יוסף בניהו
ה' פברואר 06, 2020 8:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קורונה=אבר מן החי, האמנם?
תגובות: 20
צפיות: 4040

Re: קורונה=אבר מן החי, האמנם?

אני לא מבין את האמירות האלו למיניהם
וכי רק עכשיו התחילו לאכול את זה?
הרי כבר מאות שנים מסתמא אוכלים עטלפים ואוכלים אבר מן החי אז מה קרה בחודשים האלו????
על ידי יוסף בניהו
ב' ינואר 27, 2020 11:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הש"ס במספרים
תגובות: 31
צפיות: 3069

Re: הש"ס במספרים

יאיר כתב:במסכת סוכה מוזכרות
91 סוכות כשרות כמנין 'סוכה'
85 סוכות פסולות כמנין 'סכה'
(הגר"א)

אני חושב שבפועל לא נמצא כך
וגם אם כן זה לא דברים מפורשים ממש
כך שאין זה שייך לאשכול זה
על ידי יוסף בניהו
ג' ינואר 21, 2020 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!
תגובות: 45
צפיות: 1697

Re: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!

ביו"ד סוף סימן סט הביא הטור דברי רבינו באגרת התשובה
משמע שאחז שזה להלכה
ואף שהב"י מצדד שם שאין זה מדברי הטור אלא תלמיד הכניסו שם
אין זה מפני שדברי רבינו יונה אינם להלכה
אלא מפני שהטור לפני כן הביא דעה החולקת על רבינו יונה ע"ש.
על ידי יוסף בניהו
א' ינואר 19, 2020 7:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 919903

Re: בשורת ספרים חדשים

בעיקרון כן,
הרעיון שהכל אסוף למקום אחד.
הם כתבו בהקדמה שאם יש שינוי ממה שכתוב בעלונים,
זה ממרן המחבר כי הוא עבר על הכל שוב לפני ההדפסה.
על ידי יוסף בניהו
א' ינואר 19, 2020 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוגה - חושך?
תגובות: 18
צפיות: 819

Re: נוגה - חושך?

מעניין תמיד הבנתי כמו שכתב הרב שמואלייזער ולא חשבתי פי' אחר
אם כי לא פתחתי כעת את השטמ"ק לראות בפנים.
אולם מה שכתבו חלק מהחברים שכדי להזכיר לילה הגמ' מציעה להזכיר נוגה,
זה לא מדוייק בכלל שבשעה שהגמ' רוצה להזכיר נוגה עדיין עוד לא אמרה שצריך להזכיר מידת לילה. ופשוט.
על ידי יוסף בניהו
ו' ינואר 17, 2020 1:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 919903

Re: בשורת ספרים חדשים

קונטרס זאת תורת היולדת מהגאון רבי אליהו בנימין מאדאר שליט"א מחבר ספר אמרות טהורות שו"ת בהלכות נדה ועוד ספרים הקונטרס כולו דן מתי נקרא לידה האם כשראש יוצא לבית החיצון אע"פ שהוא עדין בתוך גוף האשה או רק כשהראש יוצא לאויר העולם ממש והמחבר פורש את השמלה באורך וברוחב בענין זה שכמעט ובדורנו...

עבור לחיפוש מתקדם