מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 473 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 15, 2020 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר

בינתיים כנראה יש רוב נוהגים לברך בלחש. מאד מעניין.
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 15, 2020 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.
תגובות: 37
צפיות: 354

Re: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.

לא שמתי לב ועם כ"ת הסליחה

ובדרך אגב, יש להעיר שמלשונו משמע שבעצם מסכים עם הח"ח רק שמלמד זכות על אלו שאין נזהרים בזה, ויש לדחות (דכתב 'דאינה נכונה').
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 15, 2020 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.
תגובות: 37
צפיות: 354

Re: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.

לא ציטטת דבריו וגם לא הבאת תוכנם וגם אני חשבתי שהם די ידועים מ"מ לזכות הרבים... ז"ל הדבר אברהם בח"ב סי' ב' בהגהה והנני להזכיר בזה מה ששמעתי הערה נפלאה בשם הרהגה"צ מוהר"ר ישראל מאיר מראדין שליט"א דהמארח עני לסעודת שבת מיד בבואו מביהכנ"ס צריך למהר לסעוד דהא קיימי ענ...
על ידי גל של אגוזים
ד' יולי 15, 2020 12:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוגז אהבה תזכור
תגובות: 4
צפיות: 54

Re: ברוגז אהבה תזכור

יצויין שהשפ"א בפ' ויחי תרמ"ו מפרש הנוסח 'ברוגז אהבה תזכור' דקאי על השבטים ע"ד ודגלו עלי אהבה.

מעניין אם כך היא נוסח חסידי גור.
על ידי גל של אגוזים
ג' יולי 14, 2020 11:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוגז אהבה תזכור
תגובות: 4
צפיות: 54

ברוגז אהבה תזכור

הנוסח בסוף 'תחנון' היא ברוגז רחם תזכור. ויש מוסיפין: ברוגז עקידה תזכור, ברוגז תמימות תזכור. והיא ע"פ חבקוק ג' ט' שם כתיב ברוגז רחם תזכור. ועי' רד"ק שם דקאי על אאע"ה, וז"ל בזמן הרוגז והאף שהוא זמן הגלות תזכור להם אהבת אבותם כמ"ש וזכרתי להם ברית ראשונים או יהיה רחם אחד מן רחמי...
על ידי גל של אגוזים
ג' יולי 14, 2020 10:21 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?
תגובות: 8
צפיות: 148

Re: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?

עושה חדשות כתב:בביאו"ד הסמ"ק ע"ע - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24460#p273822


ייש"כ אולם לא נתיישב שם מה ששאלתי בפתיחת הנושא
על ידי גל של אגוזים
ג' יולי 14, 2020 3:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שנדפס לפני יותר מאלף שנים???
תגובות: 2
צפיות: 134

ספר שנדפס לפני יותר מאלף שנים???

נקלעתי לאחרונה, משעשע...
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 13, 2020 11:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?
תגובות: 15
צפיות: 464

Re: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?

זקן ששכח כתב:ומאיזו תקופה הוא הנאמר: חָנְנֵנִי ה' רְאֵה עָנְיִי ?!
וכי כל מה שלא מסתדר מיד בקלות הוא שריד לתקופה טרומית או טראומטית?!


השווה
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 13, 2020 11:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?
תגובות: 15
צפיות: 464

Re: האם אין מילת 'נשעננו' בברכת על הצדיקים שבנוסח ספרד, שיריים מתקופת טרום ניקוד הסידור?

רש"י [נחמיה ט' ו'] כתב:
נתנו, כמו נתננו דגש הנו"ן תחת חסרון נו"ן אחרת כמו (דברי הימים ב' י"ד) כי עליך נשענו כמו נשעננו (בראשית ל"ד) ונתנו את בנותינו כמו ונתננו.
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 13, 2020 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר

הננו עושה 'סקר' על מנהג זה מחמת סקרנות כמה נפוצה מנהג זה שנתחדש לכאורה ע"י בעל הקיצור ש"ע כנ"ל.

נא להשתתף.
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 13, 2020 1:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?
תגובות: 8
צפיות: 148

Re: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?

עי' בישורון ב' המצורף בקישור דלעיל עמ' 7 בסופו
על ידי גל של אגוזים
ב' יולי 13, 2020 11:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אבד חסיד מן הארץ-הגר"א גניחובסקי זצוק"ל <קונטרס נפלא להורדה>
תגובות: 150
צפיות: 32829

Re: חיפוש מו"מ עם הגרא"ג בעניין עשיית מלאכה קודם הבדלה בתפילה

בתוך הגולה כתב:
מעניין לעניין כפי שציינתי לפי זיכרוני היה נראה מתשובתו (האבודה?) של רא"ג שלא מצא כלל מקום לדעת השואל אבל מפאת כבודו נו"נ בזה קצת. והנה כעי"ז מביאים בקונטרס אגן הסהר שצורף לעיל עמ' 17-18
ScreenHunter_131 Nov. 06 10.59.jpgראה תגובתי כאן אחרי הציטוט של אבןטובה ע"ה
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק רבו של האר"י
תגובות: 28
צפיות: 752

Re: הרמ"ק רבו של האר"י

אם כנים הדברים שלמד אצלו אז היתה זאת לתקופה קצרה מאד כיון שהאריז"ל עלה ארצה בשנת ש"ל והרמ"ק נפטר בכ"ג תמוז בו. מסופר שהאריז"ל הספידוהו.
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 17
צפיות: 3082

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

ב"י או"ח סי' כ"ה והאגור (סי' לו) כתב וזה לשונו ואני המחבר מצאתי בספר הזוהר בפרשת פינחס מאמר דרבי שמעון בן יוחאי דאין לברך על שניהם אלא ברכה אחת וזה לשונו אמר רבי שמעון תפילין אינון על מוחא לקבל זכור ותפילין דדרועא שמאלא על לביה לקבל שמור ומה זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו אף הכא ברכה אחת...
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 5:31 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כשאומרים דבר בשם אומרו הצדיק מגיע למקום
תגובות: 3
צפיות: 67

Re: כשאומרים דבר בשם אומרו הצדיק מגיע למקום

מן הסתם מבוסס על הירושלמי בשבת פ"א ה"ב [ועוד]
גידול אמר כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאלו הוא עומד כנגדו. ומה טעמא, אך בצלם יתהלך איש (תהילים ל"ט ז').
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 4:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4888
צפיות: 778454

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני זקוק לסימן בענין ב' פרשיות בירושה [פינחס ומטות] מתוך 'לקט הערות' עמ"ס בבא מציעא להג"מ אברהם גורביץ שליט"א ר"י גייטסהד
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 4:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141601

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בחת"ס עה"ת [במאמרים שנכתבו ע"י תלמידו הג"מ פישל סופר זצ"ל] ר"פ שלח מביא 'אמר אדמו"ר נ"י מה ששמע בשם המגיד מקרעמניץ...' ומביא שם משל ידוע באריכות גדולה עד למאוד.

למי הכוונה?
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.
תגובות: 37
צפיות: 354

Re: שתיית מים לפני קידוש של ליל שבת.

לא קי"ל כרמב"ם שמתיר לכתחלה שתיית מים.

למעשה קשה להקל אחרי שבקושי התירו לחולה ומעו"מ לאחר ששקעה חמה (וגם בזה רבו האוסרין).
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 31
צפיות: 4143

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

יש להוסיף לרשימה ראיית נגעים בשבת לפי"ד המשנה אחרונה במס' נגעים פ"א מ"ד (וגם בפ"ג מ"ב), הגם שחולק על כל המפרשים שפירשו משום דאין דנין בשבת מ"מ דבריו מסתברים טפי הגם שלפי"ד יוצא חידוש גדול דדוקא במוסגר או מוחלט אסור, ואכ"מ.
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 3:24 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אכמ"ל
תגובות: 9
צפיות: 178

Re: אכמ"ל

ייש"כ לכולם.

חושבני שהצעת הרב דרומי 'ויש להאריך' הכי טוב ומצינו כזה בספרים.
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 1:08 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אכמ"ל
תגובות: 9
צפיות: 178

Re: אכמ"ל

ביטוי זה שייך יותר למי שאינו יודע ולא למי שאין לו פנאי
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 12:34 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אכמ"ל
תגובות: 9
צפיות: 178

אכמ"ל

ראיתי משתמשים בביטוי זה אף כשנראה שמקומו כאן ממש... וכנראה שמשתמשים בזה גם במקום 'אין לי פנאי להאריך בזה' או כשהכותב אינו יודע יותר בעניין זה אבל יודע שהאריכו בזה...

האם יש איזה 'קיצור' לביטוי 'אין לי פנאי להאריך בזה לע"ע'?
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 3:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר
תגובות: 4
צפיות: 113

ברכת 'על מצות תפילין' בלחש - סקר

מיום היותי לאיש נהגתי לברך ברכת 'על מצות תפילין' בלחש כמו שחינכוני, וזאת לאור המנהג לומר בשכמל"ו אחר ברכה זו כיון שנחלקו בה, ע"כ כדי שלא יענו 'אמן' אחרי ספק ברכה נהגו לברכה בלחש. תמיד חשבתי שזה מנהג תמוה לברך בלחש שהרי אם הכריעו לברכה ודאי יוכלו לענות עליה אמן. ובאמת על כל עיקור אמירת בשכמ...
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 2:22 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?
תגובות: 8
צפיות: 148

Re: צפית לישועה - חיוב מדאורייתא?

ולהעיר מדברי הרמב"ם שפסק להלכה שמי שאינו מחכה לביאת המשיח - כפר בתורה ובמשה רבינו. וכנראה עפ"ז תיקנו בנוסח "אני מאמין" שבסידורים "אחכה לו בכל יום שיבוא". הרמב"ם היא בריש פי"א מהל' מלכים, וידועין דברי הגרי"ז זצ"ל. ויל"ע אם כוונת הרמב"ם שיש ...
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 1:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 124
צפיות: 11516

Re: מה זו אמונה פשוטה?

מעניין שלא הובא עד כאן דברי הבעש"ט הידועים (ונדפסו בבעש"ט עה"ת פ' שמות אות יו"ד וע"ש במקור מים חיים) ומקורו ביסוד העבודה מכתב כ"ד וז"ל, ושמעתי מפי הצדיק ר"נ זי"ע שהבעש"ט אמר לתלמידיו אחרי כל השגותי למעלה בשרשי התורה והמצות ואחר כל התענוג (השגחיי אני ...
על ידי גל של אגוזים
א' יולי 12, 2020 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 163
צפיות: 33333

Re: הסכמות מתנגדות

על 'מחותני' ידוע שהשתמשו על כמה מיני קירבת משפחה וגם במקום 'ש"ב' [וכנראה הוא יותר מכובד מ'ש"ב' כדון שהקרוב היא בדור גבוה יותר וכדו'] אבל מעולם לא מצאתי כזה על 'חותני', 'חמי' וכדו'.
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריסק ובריאות
תגובות: 1
צפיות: 270

Re: בריסק ובריאות

ידוע הסיפור של הבריסקאי ששבר צומו ולשאלת אשתו אם גם היא יכולה אמר "אני לא יכול להטיל כל החומרות שלי עליך..."

סמך לזה מצאתי בלשון הרמב"ן ז"ל בתורת האדם שער המיחוש כנין הסכנה סוד"ה ואיכא מ"ד

...ומאי חומרא דהכא לנהוג בספק נפשות להקל ולהתעסק בחולה כל צרכו
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציבור שאין להם ספר תורה
תגובות: 1
צפיות: 71

Re: ציבור שאין להם ספר תורה

בפרמ"ג שם משמע אף בב' וה'
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 163
צפיות: 33333

Re: הסכמות מתנגדות

דוגמא מתונה יותר היא הסכמתו של הגר"י סרנא לפירוש הרא"ש למסכת שקלים, שם כותב הגר"י, למהדיר ר' ניסן זק"ש ז"ל, שאין דעתו נוחה מכך שבחור בשנות העליה המובחרות שלו שולח ידו בההדרת ספרים שיש בה יותר זיכוי הרבים מאשר תועלת רוחנית אישית. יעו"ש. מי שיש בידו דוגמאות נוספות כיו&qu...
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות על ספר חפץ חיים
תגובות: 21
צפיות: 766

Re: הערות על ספר חפץ חיים

לגבי השאלה הראשונה של-גל של אגוזים הח"ח עצמו כותב בספרו אהבת ישראל (נמצא ב"אוצר") פרק ב' שהגמ' ביומא איירי על שנאת חינם נ.ב. עיין שם בטעם השני למה שנאת חינם חמורה משום ש נגרם ממנה לשון הרע (ולא שכלול בשנאת חינם) וא"כ תקשי. דבריו ב'אהבת ישראל' הובאו לעיל בקובץ המצורף ע"י הרב...
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות על ספר חפץ חיים
תגובות: 21
צפיות: 766

Re: הערות על ספר חפץ חיים

עושה חדשות כתב:
לכאו' זה חידוש הצ"ב, מאי נפק"מ במה שגם השני מרמה אותו, ומהיכ"ת שיצא זה בזה.

האם עמדו בזה.


עי' במצו"ב מס' נתיב חיים (קאופמן) ולענ"ד עדיין צ"ב
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 4:31 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: פירושו של הגאון על 'ויהי בשלם סוכו', היכן הוא?

לבי במערב כתב:
גל של אגוזים כתב:יש להעיר לדברי אותו חכם האם אין 'רוח רעה' שולטת בארה"ק?
כנכב"ב.


שם מדובר בשדים ולא ברוח רעה השורה לפני נט"י
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 683
צפיות: 98221

חיוב לקנות מוצרים יהודי?

ידועה דרשת חז"ל בספרי עה"פ או קנה מיד עמיתך שהובא ברש"י עה"ת (ויקרא כ"ה ג') כשאתה קונה לא תהא קונה אלא מיד עמיתך. דין זה לא הובא בפוסקים (רמב"ם טושו"ע) האומנם הרמ"א בתשובותיו (סי' י') מעתיק דין זה להילכתא כדבר פשוט, וכן נוטין דברי הפוסקים האחרונים (בגדרי הדין ...
על ידי גל של אגוזים
ו' יולי 10, 2020 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות
תגובות: 4
צפיות: 91

Re: שינוי דיני התורה מחמת שינוי ההרגלים או המציאות

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4vcPljMHqAhWgTxUIHb9eBDYQFjAHegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fforum.otzar.org%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D29718&usg=AOvVaw2wN8rIQU_SgHLx5WAebh3R ייש"כ - היה ממש תענוג לק...
על ידי גל של אגוזים
ה' יולי 09, 2020 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 19
צפיות: 277

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

אבל לא לזה כיון המהרי"ל כמובן

עבור לחיפוש מתקדם