מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 85 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 5
צפיות: 490

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

לא הבנתי האם בא לומר שאין טעמים אלא רק אסור כי אסור או שלא שייך לדורשם. יהיה הפירוש בדבריו מה שיהיה אם כלשון ראשון מה נעשה למקראות שפירשו טעם הלא לא שייך טעם דהוא השורש, ואם כלשון שני מה עם ר"ש דדריש טעמא דקרא, ועוד שלדעת כמה מרבותינו להחמיר-כלומר לא לומר על דברים שאינם בכלל הפסוק בגלל הטעם אלא...
על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 11:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מח - ברכת הטוב והמטיב
תגובות: 7
צפיות: 1093

Re: ברכות מח - ברכת הטוב והמטיב

שמעתי מר' נתן רוטמן (נמצא בקול הלשון בשיעור על ט"ו באב בסופו) שהיה בזה נחמה גדולה שלאחר כשלון מרד בר כוכבא היה נראה שאין עוד תקוה לישראל, וכדדרשו ע"ז גדע בחרי אף כל קרן ישראל, ובקבות אנשי ביתר ראו שעדיין שייכים להיתקן וראו שהארץ עוד קולטתם, אילו ראשי פרקים מדבריו ויעוין פרי צדיק כאן https:...
על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 1:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 405
צפיות: 41409

Re: יהדות אתיופיה

הכוונה לשים מרכאות על כל הקטע
על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריח הגר
תגובות: 9
צפיות: 182

Re: ריח הגר

השואל התחיל בנושא האם גירות אפי' שלא צריכים אותה פוסלת לכהונה כדין ריח הגט, אתם נכנסים פה לשאלה על מי שיש בעיה מצד החשש שהיתה גויה דודאי פסולה לצד זה וכל רב הכריע בעניין האתויפים כדעתו לגבי יחוסם גם לכשרותם לכהונה, אחר שנתגיירו. אגב אזכיר ששמעתי מת"ח חשוב אחד שפעמים הרבה לא מועילה גירותם של האת...
על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 1:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 28
צפיות: 4488

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

יש לרב הדר מרגולין(מה'שיעורים') ביאור על כל הרמב"ן הוא אסף חומר יפה מאוד וגם המהדורה שלו נראית יפה נראה לי שקוראים לפירוש הדרי יהודה.
על ידי לארץ ולדרים
ו' אוגוסט 07, 2020 1:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יצחק הוטנר ז"ל
תגובות: 117
צפיות: 23679

Re: רבי יצחק הוטנר ז"ל

סדנא דארעא כתב:הוא עלה עם הישיבה לחברון בתרפ"ב ועבר עִמה לירושלים אחר פרעות תרפ"ט, שם התקרב מאוד לרב קוק (כלת הרב, אשת הרב צבי יהודה, הייתה דודניתו) – אך בד בבד התקשר עם שאר גדולי ירושלים וליטא. הוא למד קבלה ספרדית אצל החכם אלפאנדרי וקבלת הגר"א אצל בעל ה"לשם"

ה'לשם' נפטר בתרפ"ו
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 45
צפיות: 5288

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

לכל היותר - יש מכאן ראיה שלא הניחו שני זוגות כאחד . אבל עדיין ייתכן שהניחום בזה אחר זה. נראה שיש לך איזה צד דחיה לראיה כלפי נידון זה אולי תזכה אותנו בה. לא מצאתי מי שאומר שהניחו שניהם תמיד אך לא ביחד, ונראה שדחוק מאד לומר שמעיקר הדבר היו מחליפים חדא דלא מצינו שום דיון מתי זה ומתי זה וכן מצינו חליצת...
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 45
צפיות: 5288

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

אך כפי שציינתי אי אפשר לומר שם בגמרא שזה מה שהיו עושים או צריכים לעשות, דא"כ הגמרא היתה יודעת את זה ולא היה צריך לחפש תירוצים ואפי' לא לשאול איך יש מקום.
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על שתיית מים בריקודים בחתונה
תגובות: 5
צפיות: 119

Re: ברכה על שתיית מים בריקודים בחתונה

לא הבנתי חילוקו שם מדברי האוהל מועד
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 45
צפיות: 5288

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

אדרבה יסביר לנו מר איך
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 45
צפיות: 5288

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

ובבבל כלל לא הכירו את מנהג ארץ ישראל רק הבא"ח הכיר
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 45
צפיות: 5288

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

ז) וכרגע נראה לי ספר כגן הירק על ס' התיקונים, וראיתי אליו (בדף לג וברף /ובדף/ רטו), שהפריז על המדה והביא לדינא דברי הרב מצת שמורים, שכ', דאליבא דהלכתא צריך להניח ב' זוגות דרש"י ודר"ת, ומי שאינו מניחם יחדיו כאילו לא קיים מצות תפלין כל ימיו, ששניהם אמתיים, וצריך להניח שתיהם, והאריך בזה בדבר...
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שלא לשמה בדעת הנפה"ח
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: תורה שלא לשמה בדעת הנפה"ח

מעניין שהם גם מפרסמים שבעקבות כניסה של הרבה עובדים לבידוד הם צריכים לסגור את שעריהם, ואולי הם מנסים לרכב על זה ולעשות קצת כסף מהצד.
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על שתיית מים בריקודים בחתונה
תגובות: 5
צפיות: 119

ברכה על שתיית מים בריקודים בחתונה

לכאורה יש להעיר שבחתונות בריקודים ראשונים אנשים שותים באמצע מים ולא מברכים כי הם באמצע סעודה, ובפשטות נראה שאינו מחמת הסעודה כלל, ואף שהוא משקה לכו"ע יצטרכו לברך (ומסתמא גם ברכה אחרונה). (אלא שאולי יש לומר שגדר הריקודים בחתונה הוא שעושים סעודה עם ריקודים ולא ששניהם נצטרפו למקום אחד סתם וממילא ה...
על ידי לארץ ולדרים
ה' אוגוסט 06, 2020 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?
תגובות: 9
צפיות: 134

Re: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?

מתנות עניים וכהונה אולי היה אפשר להבין שהם כמו רוב המתנות הנוהגות רק בארץ
חלב ודם מכיון שאיסורם הוא כי מיועדים למזבח הו"א שבריחוק מקום יותרו כמו שהו"א שנוהג רק בפני הבית יעוי"ש רשב"ם ובעלי התוס'
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?
תגובות: 9
צפיות: 134

Re: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?

בכיסוי הדם כתבו רש"י והריטב"א דשנו בחוץ לארץ אגב כל שאר דברים שכתבו שם.
אם תפרט יותר יהיה יותר קל לענות.
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 5:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ט"ו באב לאחר החורבן
תגובות: 1
צפיות: 79

ט"ו באב לאחר החורבן

באיכה רבתי פתיחתא לג דורשים על חמשה עשר באב את הפסוק 'ויהי לאבל כנורי ועוגבי לקול בוכים' אחר החורבן, וצ"ע דהא הוא גם על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה כדאיתא שם, שהיה אחר החורבן. ואולי זה הפשט שהיו ימים טובים לשון עבר. ועוד מצינו באמת שהחג נחגג במקדש. א' הנה חג ה' בשילה, ב' בנות ירושלים יוצאות. עוד מ...
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 5:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איזה בגדים לבשו בנות ישראל בט"ו באב
תגובות: 3
צפיות: 150

איזה בגדים לבשו בנות ישראל בט"ו באב

הנה במשנה כתוב שלבשו בגדי לבן אך בזהר פרשת תרומה (קלה) כתוב שלבשו בגדי תולעת שני וצ"ע.
אשמח לקבל תשובה על דרך פשט.
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח הגר
תגובות: 9
צפיות: 182

Re: ריח הגר

גיורת לא פסולה כי התגיירה אלא כי היתה גויה.
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אהלים-אהלות תהלות-תהלים
תגובות: 25
צפיות: 2758

Re: אהלים-אהלות תהלות-תהלים

אגב בגיטין לה. מובא ספר משלי בשם ממשלות
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 3:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סיפור במובן דיבור
תגובות: 9
צפיות: 166

Re: סיפור במובן דיבור

כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפי' בדבר הלכה (סוטה לט)
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?
תגובות: 9
צפיות: 134

Re: האם קיים כלל או מכנה משותף למצוות שלא נוהגות בחו"ל?

אתה מתכוון למשהו שונה מהמשנה בפ"ק דקידושין?
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 12:53 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: חיפוש מספרים
תגובות: 5
צפיות: 1722

Re: חיפוש מספרים

הקפצה. אך אולי תוקן ומכיון אני משתמש במקום ציבורי שעובר כל מיני חסימות אולי גם את זה חסמו שם
על ידי לארץ ולדרים
ד' אוגוסט 05, 2020 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש הקלטה של...
תגובות: 21
צפיות: 2550

Re: ועדים רב אריה שפירא

נתן123456789 כתב:שלום האם יש למשהו הקלטות מהועדים שהרב אריה שפירא מוסר על ספר דרך ה או מסילת ישרים?

אני חושב שבמערכת קול הלשון בישיבת חברון יש הקלטות של ועדים שהוא מוסר.
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 9:01 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב יהודה לנדי
תגובות: 2
צפיות: 80

Re: ספרי הרב יהודה לנדי

א' יותר נח לי שימוש דרך ה'אוצר' בגלל החיפוש, אפשרות ההעתקה, וכן הנגישות בכל מקום.
ב' מסתמא לא יקח מחיר מלא של הספרים,ועוד שכך כנראה יקנו יותר ואולי בהמשך יתן אפי' בחינם.
לי אישית אין מקום בבית אפי' לספר אחד נוסף
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 6:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.
תגובות: 31
צפיות: 684

Re: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.

ובקשר לדורנו מול דורו של החזון איש. אף אם השתעשע החזון איש בתקווה שהדורות הבאים יהיו טובים יותר, עינינו הרואות שלא כך הוא . ואף אנו נמשיך ונאמר: שמא הדורות הבאים אחרינו יהיו טובים מאיתנו, ואיך ביכולתנו לקבוע תקנות למענם. החזו"א לא אמר אולי יהיו יותר טובים. אך לא כאן המקום לדון בזה שאין הדברים ...
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 5:42 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב יהודה לנדי
תגובות: 2
צפיות: 80

ספרי הרב יהודה לנדי

ספריו של הרב יהודה לנדי בענייני ארכאולוגיה וגאוגרפיה,(כעת הוציא ספר רביעי)
מן הסתם לא יתנם כי הם עולים לו הרבה כסף ולצערנו הביקוש לא מספיק גדול, אך אולי ניתן להוסיפם כחבילה נפרדת בתשלום כמוסד הרב קוק וכדו', אין להם תחליף (כרגע) בתחומם.
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 12:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע
תגובות: 3
צפיות: 811

Re: טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע

בתפילת עננו אנחנו מבקשים טרם נקרא אליך עננו, לא משמע שהוא פחיתות,ואגב צ"ע איך שייך להתפלל להיענות טרם נקרא כשאנו כבר קוראים.
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 12:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עמידה ב'מה נעשה'
תגובות: 7
צפיות: 151

עמידה ב'מה נעשה'

הנה ידוע לעמוד כשאומרים מה נעשה וכן מביא המשנ"ב מהשל"ה, אך מצאתי דהרמב"ם פליג עליהו וז"ל בפרק ה' מהלכות תפילה ה"ה "אחר שישלים כל התפלה ישב ויפול על פניו ויטה מעט הוא וכל הציבור ויתחנן והוא נופל וישב ויגביה ראשו הוא ושאר העם ומתחנן מעט בקול רם מיושב " ובסדר התפילות ...
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 10:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.
תגובות: 31
צפיות: 684

Re: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.

לענין השני התנגד החזון איש בתוקף. דורנו דור יתום שיפה לו השתיקה, גרס. ואם בימיו כך, בימינו על אחת כמה וכמה. למיטב ידיעתי אמר את זה רק לגבי תקנות חדשות(צום) וגם אם אמר את זה לגבי קינות על השואה היינו שאיננו יכולים לחדש על מה ראוי לומר קינות, אבל לקונן בלשון המתאים לנו לכאו' פשוט שאנחנו כן יכולים, וא...
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 10:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 84
צפיות: 10730

Re: מקורות ניבים ופתגמים

כוונתו לדוחק בלשון או בסברא?, ומה הפשט בזה? אתמהה??
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: התחייבות לשכר לימוד מלא
תגובות: 10
צפיות: 197

Re: התחייבות לשכר לימוד מלא

מה שהוא משלם הוא לא מקבל עבורו תמורה הוא משלם כי חושב שהוא יחזור לישיבה בעוד שנה שנתיים ואז ימשיך לשלם שכר לימוד, השכר שהוא משלם עכשיו לא מגיע לדברים שהוא יקבל.
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: התחייבות לשכר לימוד מלא
תגובות: 10
צפיות: 197

Re: התחייבות לשכר לימוד מלא

הוה אמינא כתב:תליוהו וזבין, למה ויהיב?
מי אנס אותו לחתום? הוא את עצמו, כי זה השתלם לו

כשאומרים לבחור ישיבה בישי"ג בגיל שישיבות אחרות כבר לא יקבלוהו שלא יוכל לחזור לישיבה אם לא ישלם זה קרוב לאונס,
לא נקרא זבין אלא יהיב דהא לא קיבל שום תמורה לכספו.
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 1:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארבעים שנה במדבר עונש או שכר?
תגובות: 7
צפיות: 132

Re: ארבעים שנה במדבר עונש או שכר?

יותר מזה מובא באיזהו מקומן (ואשרי מי שיביא המקור) שהכנענים רצו למנוע מישראל להכנס לא"י ואמרו, ה' הבטיחם לבוא לארץ זבת חלב ודבש וכו', הלכו והרסו בתיהם והחריבו כרמיהם וכו' כדי שלא יוכל ה' לקיים הבטחתו לישראל. לכן (מעבר לחטא המרגלים) סבבו בנ"י המדבר 40 שנה כדי שיבנו שוב הבתים ויטעו שוב הכרמי...
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.
תגובות: 31
צפיות: 684

Re: אמירת הקינות במרוצה כדרך העולם.

כדאי לשים לב שהמנהג לומר את כל הקינות הוא ודאי מחמש מאות השנים האחרונות ולא יותר דרק אז נתחברה הקינה האחרונה שאומרים איני זוכר כעת מי היא אך בקינות של גולדשמיט על אחת הקינות הפותחות 'ציון' מצוין שנה זו בערך וכנראה שכל פעם נוספה קינה שהתאימה לרוח וסגנון התקופה אז הוסיפוה אך בימינו שהכל מיושן בשבילנו ...
על ידי לארץ ולדרים
ג' אוגוסט 04, 2020 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: התחייבות לשכר לימוד מלא
תגובות: 10
צפיות: 197

Re: התחייבות לשכר לימוד מלא

יש מוסדות שלקחו תשלום כמעט מלא אף על חמשה חודשים ללא פעילות, זה קשור לתליוהו ויהיב לא לאסמכתא.
על ידי לארץ ולדרים
ב' אוגוסט 03, 2020 1:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1222
צפיות: 275128

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אני מחפש מידע על רב בשם משה יהודה בן שלמה גם אביו היה רב תאריך פטירתו ל' אב
על ידי לארץ ולדרים
ב' אוגוסט 03, 2020 1:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ועשית ככל אשר יורוך?
תגובות: 5
צפיות: 224

Re: ועשית ככל אשר יורוך?

צריך לחלק בין דברים שמורה לדברים שממליץ, דבעניין פאות מאחורי האוזן ודאי שלא סבור שחייבים, ואף בעניין גיל הנישואין לא ודאי שדעתו שהוא חובה דהא בגמ' נאמרו בזה חילוקים.
על ידי לארץ ולדרים
א' אוגוסט 02, 2020 1:25 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 434
צפיות: 80094

Re: ספרים כפולים

בין תכלת לארגמן מהדו"ק מופיע פעם אחת כך ופעם נוסף לו גם השם קונטרס

עבור לחיפוש מתקדם