מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לכשיבקע
ג' ספטמבר 15, 2020 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 169
צפיות: 36985

Re: הסכמות מתנגדות

על 'מחותני' ידוע שהשתמשו על כמה מיני קירבת משפחה וגם במקום 'ש"ב' . וכגון מה שהש''ך ביו''ד סי' צח סק''ב כותב על מוהר''ר גרשון בעל עבודת הגרשוני 'מחותני' (וכן עבודת הגרשוני בשו''ת סי' קטז מכנהו להש''ך). ואמנם נמצא בסוגריים, אך בדקתי ומצאתי זאת גם בדפו''ר של הש''ך הנמצא באוצר. וכידוע ספר ש''ך יצא...
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 13, 2020 12:44 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?
תגובות: 15
צפיות: 580

Re: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?

מה שהיו מדביקים באבעבועות הוא מפני שבגיל צעיר אין ביכולת התינוק לגרד וליצור צלקות לעצמו שאינן מתאחות לעולם, דבר שמן הנמנע שיקרה כשנדבק בגיל מבוגר יותר.

נו, לדון על הסוגיא עצמה שהבאתי איש אינו מעוניין? נו.
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 13, 2020 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 53
צפיות: 780

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

אכן לשוני לא הייתה ברורה. א. לא דמי לגמרי היינו שהראיות שלי אינן דומות לגמרי כדי לשפוט את ספקיה דמר ב. אליהו ז''ל עבר על איסור הקרבה בבמות כדי להציל מאיסורי ע''ז רבים של עמ''י, ותקיעת שופר בשבת בוטלה מחשש טלטול ארבע אמות ברה''ר, אלא דהתם מיירי בביטול עשה ודאי מחשש ספק איסור לאו דסקילה. ג. איני יודע ...
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 13, 2020 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 53
צפיות: 780

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לא דמי לגמרי, אבל יל''ד מאליהו בכרמל ומתקיעת שופר בשבת
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 13, 2020 12:36 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?
תגובות: 15
צפיות: 580

Re: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?

חשש רציחה ונזק דרבים. כעת התפרסם שכמה מקומות שכן נזהרו גם נדבקו אם כן החובה לא להדבק בשביל לא להדביק היא גדולה! רציחה בבחורים לא ידענא. נזק דרבים לא ידענא, הלא מסכימים לדבר. וודאי שחובה עליהם להיזהר ממבוגרים וכדכתיבנא לעיל. ואגב אציין שככל הנשמע כבר נוהגים כן בכמה ישיבות ומתנים שכל שאינו נדבק לא יו...
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 13, 2020 12:28 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?
תגובות: 15
צפיות: 580

Re: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?

קצת סטו מהנושא. הענין הוא בישיבה סגורה לציבור הרחב, ואין צריך לפרט (כי כולם מכירים) על ביטול התורה העצום שנגרם מחמת הקפסולות ומכך שיש שלא הכניסו את הבחורים בפחות מתמידים וכו'. מדובר על אופן שהבחורים לא ייצאו מהישיבה כלל וכלל עד ההחלמה, ושיתפללו וילמדו אלו עם אלו ויחסכו לעצמם את כל ההקפדות וכו' שמצד ...
על ידי לכשיבקע
ש' ספטמבר 12, 2020 10:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?
תגובות: 15
צפיות: 580

האם מותר להידבק במזיד בקורונה כדי ללמוד בישיבה ללא הפרעות?

שמעתי בשם חכ''א שליט''א ששאלוהו מכמה ישיבות שרוצים לעשות כן מטעם הנ''ל וכדן כדי שכולם יוכלו להתפלל בצוותא בימים הנחמדים הבעל''ט, והשיב שאסור משום שאסור לאדם לחבול בעצמו, ואף בלצער עצמו הדין כן כמבואר בב''ק (צא:) דילפינן לה מנזיר. ולענ''ד אין הנידון דומה לראיה כלל מכמה טעמים נכוחים לכל מעיין, ואשמח ל...
על ידי לכשיבקע
ב' ספטמבר 07, 2020 1:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 263
צפיות: 53568

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

יש מסורת בידי שכשהוליכו את הגר צדק לעבר המוקד עלה בליבו ספק האם הוא צריך למהר הליכתו שכן הוא ממהר לדבר מצוה ליהרג על קידוש השם, או שאדרבה עליו להתמהמה שכן יש מצוה של וחי בהם. וכשעבר ליד חלונו של הגר"א פתח הגר"א את חלון ביתו ואמר לו "רוץ אברהם רוץ" ובכך הכריע לו את ספיקו. ובזה מת...
על ידי לכשיבקע
א' ספטמבר 06, 2020 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11710
צפיות: 1862626

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח מאוד מאוד אם מישהו יוכל להעלות עמודים 242 - 245 מהספר 'גאולה ושכונותיה' של ר' בנימין קלוגר. הספר נמצא בחבילת 'חכמת שלמה'.
על ידי לכשיבקע
ה' ספטמבר 03, 2020 1:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 54
צפיות: 2096

Re: פיל בחנות חרסינה

הטענה שבסיס דברי האשכול נכונה מאד, והיא נטענה עוד הרבה לפני הקורונה, והיא תקפה גם למכחישי הקורונה. חוק הגיוס ועוד הקצף שמסביב בא במקביל לתהליך של מגמה רצון ודרישה מצד חוגים שונים לקבל נתח מיניסטריאלי שווה בשווה, והדרישה הקולנית ל"אפליה מתקנת", בחברות ממשלתיות ובכל הפנים של המדינה. וכך החי...
על ידי לכשיבקע
ה' ספטמבר 03, 2020 1:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 54
צפיות: 2096

Re: פיל בחנות חרסינה

מה שאתה מציע למעשה, הוא להביא לידי כך שהאש תגיע למסקנה שהמים אינם אויבים אלא ידידים, על ידי שהמים יתנהגו יפה יותר. באר דבריך, ידידי. נקודת החיכוך בין החרדים לשאינם היא בטבע כדוגמת האש והמים שמטבעם מנוגדים זה לזה, כך שגם אם נעשה כל טצדקי כדי למצוא חן הרי זה כמים שינסו למצוא חן בעיני האש, וזה לא ייתכ...
על ידי לכשיבקע
ה' ספטמבר 03, 2020 2:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 54
צפיות: 2096

Re: פיל בחנות חרסינה

מה שאתה מציע למעשה, הוא להביא לידי כך שהאש תגיע למסקנה שהמים אינם אויבים אלא ידידים, על ידי שהמים יתנהגו יפה יותר.
על ידי לכשיבקע
ד' ספטמבר 02, 2020 2:32 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר שנעלם
תגובות: 7
צפיות: 2609

Re: ספר שנעלם

'יד יהודה' מהדורה חדשה הלכות תערובות, היה לי בדיסק במהדורה 16 והושמט ב17. נמצא באוצר המקוון. האם אמור להיות מתוקן אוטומטית או פרטי לחוד ומקוון לחוד?
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 30, 2020 9:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עצירות באמצע 'הודו'
תגובות: 21
צפיות: 931

Re: עצירות באמצע 'הודו'

לגבי 'ומצאת את לבבו נאמן לפניך' נראה שהוא משום ההפסק הנדפס בסידורים, ואין לכאורה ללמוד מכך הלכה וכמ''ש תוס' בערבי פסחים (קד, ב ד"ה חוץ) שאין להוכיח ממה שיש בהפטרה פיסקה חדשה ב'נאמן אתה הוא', דהיו רגילים לומר שם פיוטים כדאי' במס' סופרים. ואמנם אין להוכיח מזה לדהכא, דהא לא מצינו שאומרים פיוטים בא...
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 30, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: טלטול ברחוב זבוטינסקי

העירוני דעבדינן ס"ס נגד מרן כשכל אחד מהספקות נגד מרן כמבואר בדברי הרב חיד"א במחב"ר יו"ד סי' נב סק"ה, ועי' שד"ח מערכת ס וכה''ח יו''ד סי' קי כללי ס''ס אות ג ואול"צ במבוא בריש ח"ב. והפמ''ג בכללי הוראת איסור והיתר ביו''ד אות ו איתיה, אלא דבפלוגתת המחבר והרמ''א קמי...
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 30, 2020 1:55 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אור לציון
תגובות: 1
צפיות: 232

Re: אור לציון

וכן אור לציון יו"ד (מסתמא יעודכן בשנה הבאה)
על ידי לכשיבקע
ו' אוגוסט 28, 2020 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: טלטול ברחוב זבוטינסקי

מש''כ מע''כ רבי יוצא פוניבז' שליט''א והתמונות שהביא, הנה יש לידע שסתימת מרן בס' שסא אינה כן, וא''כ לבני ספרד נראה שא''א לעשות צירופים בזה, וכמבואר בפמ''ג יו''ד סי' קי כללי ס''ס ומן הסתם בעוד מקומות - אין לעשות ס''ס נגד סתימת המחבר. וביותר יש לדון דכפי הנראה אין מציאות כלל לסגרו את הדלתות לולי המשטרה...
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 11:14 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השם ז'קלין הנפוץ אצל יוצאי צפון אפריקה
תגובות: 2
צפיות: 182

Re: השם ז'קלין הנפוץ אצל יוצאי צפון אפריקה

ז'קלין או ג'קלין.png
ז'קלין או ג'קלין.png (727.55 KiB) נצפה 175 פעמים
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש בז'בוטינסקי =ברה''ר

שומע ומשמיע כתב:ד"א אני בזמנו שמעתי שרצו לעשות את הקירוי במעבר חציה באבוחצירא שרבים חוששים לו שכיום הוא רה"ר.
מסתדר?


מה שלי ידוע הוא על אהרונוביץ' (השומר) פינת ז'בוטינסקי, וייתכן ששניהם אמת.
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש בז'בוטינסקי =ברה''ר

מצ"ב החומר המדובר. בברכת התורה.
דרך הרבים - רח' ז'בוטינסקי.pdf
(1.38 MiB) הורד 24 פעמים
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש בז'בוטינסקי =ברה''ר

ז"ל הקונטרס הנ"ל במהדורה שבידי עמ' 122: ובאמת כבר ישבתי רבות על נושא זה עם ת"ח מופלגים הבקיאים בהלכות אלו והם הסכימו עם הדברים שנכתבו, אך כיון שדברים אלו הם דברים חדשים שלא דנו בהם ולא נעשו כמותם בעבר, צריכים את הסכמת גדולי הפוסקים שבדור לדבר זה. עכ"ל. המעיין ביותר מדף אחד בקונטר...
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול ברחוב זבוטינסקי
תגובות: 50
צפיות: 6620

Re: היתר לטלטל עגלה בשבת קודש בז'בוטינסקי =ברה''ר

ישנה חוברת 'דרך הרבים' של אחראי העירוב בפרדס כ"ץ הרב סטפנסקי שליט"א אאל"ט הוא מתבסס על היתר מסוים (דלתות הראויות להינעל + קירוי) שדורש כמה תיקונים שאם ייעשו מסקנתו היא שיהא אפשר לסמוך על זה לכתחילה ללא כל פקפוק ולטלטל בז'בוטינסקי. משמע מדבריו שהסכימו עמו עקרונית אחד מחשובי מורי ההוראה...
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטול ברוב 'נותן' דינים למיעוט?
תגובות: 18
צפיות: 3339

Re: האם ביטול ברוב 'נותן' דינים למיעוט?

ביליצר כתב:עיין בעונג יום טוב סימן ד,
וכמדומני שהדמשק אליעזר מויזניץ הביא ראיה גם מנסקלין ונשרפין שנתערבבו דהולכים בתר המיתה הקל למרות הרוב הנידון בחמור ,מאותו טעם,ראיה זו הוזכרה בעונג יו''ט גופא
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 2:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: טור שירת דבורה הלכות תערובות
תגובות: 0
צפיות: 105

טור שירת דבורה הלכות תערובות

המהדורה שבאוצר ישנה באותיות קטנות ובלתי קריאות בעליל.

אשמח מאוד מאוד אם יחליפו למהדורה החדשה המאירת עינים, הן בכלל הטור הן בהלכות הנ''ל.
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 27, 2020 1:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הצעה:הדפסת ש"ס בעימוד חדש
תגובות: 18
צפיות: 707

Re: הצעה:הדפסת ש"ס בעימוד חדש

רעיון מעולה לדעתי. ישנה עוד אפשרות והיא מה שעשו בש"ס וגשל החדש, שברי"ף איחדו את שני העמודות הצידיות לעמודה אחת רחבה וחסכו בכך עוד בדל מקום. אגב הייתי שמח לדעת אם הגמרא המנוקדת של עוז והדר והדף היומי (שהגדילו את כרך הגמרא כדי לפצות על הקטנת האותיות מחמת הניקוד) 'תפסה' גם בבתי מדרשות מכובדים...
על ידי לכשיבקע
ג' אוגוסט 25, 2020 7:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 230
צפיות: 17305

Re: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

כנראה בהקשר של אמירה לעכו''ם לצורך מצוה שהעיטור מתיר [/quote] לא. הלומדים מאחריי ומצדדי למדו יו"ד סימן צ"ג[/quote] אגב הנקודות הכסף בסימן שם פוסק את בעל העיטור דהוקלש טעמו להלכה (כפי שביארו שם באו''א), וכן השו''ע הרב בסי' תנא סכ''ד, ולכן אי''צ לכלי הטעון ליבון שבלע בשר ואח''כ חלב (אם לא ב...
על ידי לכשיבקע
ג' אוגוסט 25, 2020 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להוכיח מהפמ"ג שאי"צ להחמיר ללבן רשת אחר צליית כבד?
תגובות: 0
צפיות: 114

האם יש להוכיח מהפמ"ג שאי"צ להחמיר ללבן רשת אחר צליית כבד?

הנה יש נוהגים כשצולים בשר על המנגל ויבוא גם הכבד עמהם שלא לצלותו אלא רק בתום הצלייה, כיון שלדעתם הכבד אוסר את הרשת בפליטת דמו (להלכה יו"ד סי' עג ס"א דלא קי"ל כההיא מתני' דשביעית וכמבואר בר"ן ובב"י באריכות). והנה קשה הא כבולעו כך פולטו. וע''ז משיבים ששמא אין החום שווה בכל הרש...
על ידי לכשיבקע
ב' אוגוסט 24, 2020 10:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 230
צפיות: 17305

Re: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

פעם העביר שיעור(אם אני לא טועה שמעתיו ממנו פעמיים) על פסיק רישא ושיטת העיטור (?) הידועה לגבי פס"ר דלא ניחא ליה. במהלך השיעור התעוררה לי קושיא (כמה שזכור לי זה לא היה בקשר ישיר לשיעור אלא באופן כללי על שיטת העיטור) וניגשתי אחרי השיעור לשאול שלשיטת העיטור הדוגמא של פסיק רישיה עצמה שכורת ראש התרנ...
על ידי לכשיבקע
ה' אוגוסט 20, 2020 7:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 230
צפיות: 17305

Re: הרב זלמן נחמיה גולדברג

אגב מה המקור לזה שכאשר רק שרק אחד השמות הוא כשם החותן (שלמה זלמן - זלמן נחמיה) אין קפידא מצד תקנת רבי יהודה החסיד?
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 09, 2020 10:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בעל תשובה שחיממו לו עופרת ולסוף שפכו לו דבש
תגובות: 5
צפיות: 302

Re: בעל תשובה שחיממו לו עופרת ולסוף שפכו לו דבש

מובא גם בבא"ח (אני ראיתיו בנפלאים מעשיך)
על ידי לכשיבקע
ו' אוגוסט 07, 2020 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5094
צפיות: 864303

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שלו'

בפרשת דברים האי שתא פורסם במוסף המודיע של יום שישי (החדשותי) מאמר מרתק על תפוצת קהילות ישראל אחר החרבן. אם איני טועה של ישראל טירנואר.

אני זקוק למאמר בדחיפות.

האם יש ביד מישהו?

בברכת התורה. בתודה מראש.
על ידי לכשיבקע
ג' אוגוסט 04, 2020 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן (חצרמות)

רק לחדד שחבאן הוא שם המקום וחצרמות הוא שם המחוז (ולפ''ז חצרמות בוא''ו אחת, ולכן נאלצתי לתקן את כותרת האשכול בשלישית וטל''ח) שם המחוז הנ''ל הוא ע''ש ממלכה קדומה של חצרמות שהוא מבני יקטן. ושמעתי מספר פעמים מהגר''י רצאבי שליט''א שמסורת בידם שגויי תימן הם מבני יקטן. לצערי איני מצליח לצרף קישור להמכלול, ...
על ידי לכשיבקע
ב' אוגוסט 03, 2020 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

האמת שהנוסח 'יש לך מצוארך וכו' נראה מוזר, ואכן הרב רצאבי (נראה שהעורך הוא הרב יצחק רצאבי אביו של רבי משה) העיר על כך שהוא שיבוש, אך גם התיקון שהוא תיקן צ''ב (לי הקטן לא נראה כ''כ כשטף לשון חז''ל). ובלא קשר, נראה שאכן הרב רצאבי 'שילב' בין כמה נוסחאות (בדומה אולי לספרו 'טופס כתובות', ראה המצ''ב). טופס...
על ידי לכשיבקע
ב' אוגוסט 03, 2020 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

איש_ספר כתב:רצ"ב מאמרו של פרופ' טובי על כמה מנהגים ונוסחאות קדמוניות שהשתמרו בשבט זה
טובי.PDF


סבי היה משתמש בתכלאל של בני חבאן בעיקר בשביל לקרוא מתוכו את "פרק שביעי של אבות".הכוונה לפ''א ממסכת ד''א זוטא (ככתוב במאמר המצורף)? הוא מופיע דווקא בתכלאל חבאן?
על ידי לכשיבקע
ב' אוגוסט 03, 2020 11:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

אגב ענין יהודי תימן, מסקרנת אותי העובדה שכמדומני בעדה זו מקובל לקרוא על שם ' קורח '... האם זה מתוך הבנה בעומק סודה העליון של מחלוקת קרח, כפי שגילו חכמי הקבלה? או שיש סיבה אחרת לכך ש'קורח' זוכה לכבוד בלתי שיגרתי? הרב יצחק רצאבי שליט''א מביא כי זו הייתה משפחה שהייתה בעלת מחלוקת ולכן קראו להם כך. נפלא...
על ידי לכשיבקע
ב' אוגוסט 03, 2020 9:48 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

הערת הרב איש ספר צודקת. כוונתי לא הייתה שהם עיינו בגמרא ומשם לקחו את הרעיון, אלא שכיון שחיו במדבר נשתמרה בידם המסורת העתיקה של בישול הבשר, וכנראה שהיום לא אוחזים כך. קודם שנודעתי להתנור הנ''ל, חשבתי שבישרא קשי ליה זיקא היינו שאין לחשוף את הבשר לרוח יתר על המידה, וכגון לא לפתוח את הסיר יותר מדי. אחר ...
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 02, 2020 9:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן - מסורת בענין בישרא קשי ליה זיקא

יש תקוה כתב:איננו אטום כ"כ. לפי מה שאני זוכר. פשוט סגור

[/quote]

ואת הסיר טחים בטיט (כמבואר בגמ' גבי יורה של צבע עכ''פ)?
על ידי לכשיבקע
א' אוגוסט 02, 2020 2:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 27
צפיות: 1727

Re: יהדות חבאן - מסורת בענין בישרא קשי ליה זיקא

על מנהגותיהם של יהודי חבאן שיש בהם לפעמים גם שימור של הישן לצד קליטה של מנהגים חדשים כתב קצת פרופ' טובי בראש אחד התכלאלים. בבחרותי הייתי בברקת בשבת, וראיתי כמה מנהגים מעניינים. כתבתי ע"כ כאן בעבר. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=50&t=13 בערב שבת כל התנורים שבחצרות הבתים מעלים עשן של...

עבור לחיפוש מתקדם