מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 90 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש בן פרצי
ו' נובמבר 27, 2020 1:26 am
פורום: עזר אחים
נושא: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא
תגובות: 13
צפיות: 1707

Re: ישיבות הלומדות מסכת בבא מציעא

כמדומה שבישיבות "זכרון מיכאל" לומדים כעת ב"מ
על ידי איש בן פרצי
ד' נובמבר 25, 2020 7:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 1005
צפיות: 232231

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ליקוטי גליונות ממרן החזו''א זלה''ה.pdf עד השתא הוות גבך מרגניתא כי הא ולא אחזיתא קמן? אית גבך עוד מהני מילי מעלייתא? הם שולחים מייל חודשי עם ד"ת מתורת הגר"ח אם נרשמים למייל שבסוף הגליון הראשון אז מקבלים את כל הקובץ? בברכת התורה ובתודה רבה הקובץ הזה הוא חד פעמי ליא"צ של החזו"א כל...
על ידי איש בן פרצי
ד' נובמבר 25, 2020 6:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 1005
צפיות: 232231

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ליקוטי גליונות ממרן החזו''א זלה''ה.pdf עד השתא הוות גבך מרגניתא כי הא ולא אחזיתא קמן? אית גבך עוד מהני מילי מעלייתא? הם שולחים מייל חודשי עם ד"ת מתורת הגר"ח אם נרשמים למייל שבסוף הגליון הראשון אז מקבלים את כל הקובץ? בברכת התורה ובתודה רבה הקובץ הזה הוא חד פעמי ליא"צ של החזו"א כל...
על ידי איש בן פרצי
ב' נובמבר 16, 2020 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצר החכמה גירסא 19 הבאה עלינו לטובה
תגובות: 40
צפיות: 1782

Re: אוצר החכמה גירסא 19 הבאה עלינו לטובה

ממתינים בכיליון עיניים!
מתי זה יהיה מוכן?
וכן מה הבדלים (הגדולים) מהגרסה הקודמת?
על ידי איש בן פרצי
ב' נובמבר 02, 2020 7:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אכן,
אך שם איננו רואים שום המשך, היינו שרב יוסף מנסה להוכיח אחרת.
על ידי איש בן פרצי
ב' נובמבר 02, 2020 2:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה למידע אודות החזו"א החולק על הש"צ <או"ח ק"ח>
תגובות: 0
צפיות: 144

עזרה למידע אודות החזו"א החולק על הש"צ <או"ח ק"ח>

מישהו אמר לי היום שהחזו"א היודע (או"ח ק"ח) החולק על הש"צ בעניין גשרים שיש תחתיהם מחיצות וכו',
נכתב במקור, כתגובה על הש"צ באיזה קובץ, בזמן שהיה הפולמוס על העיר הלז (שפתוח בשני מקומת אל גשרים וכו'),
מישהו שמע פעם מזה?
בתודה מראש,
על ידי איש בן פרצי
א' נובמבר 01, 2020 2:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שו"ר בחזו"א ק"ח ס"ב (בא"ד) ואע"ג דרב יוסף קאמר, דלאו אמר הכי, לא בא להכיש לאביי, אלא פעמים היה רב יוסף נזכר אחר שהזכירו אביי, ופעמים לא נזכר, ור"י אמר לו כאן שאינו נזכר אלא נדמה לו שאמר מלתה אחריתא, ומ"מ האמין לאביי, ולענין הלכה אפשר למנקט גם דברי ר"י שדב...
על ידי איש בן פרצי
ה' אוקטובר 29, 2020 10:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ושנית, עדיין קשה, האם באמת אמר אביי הלכה שלא היה?
על ידי איש בן פרצי
ה' אוקטובר 29, 2020 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לבי במערב כתב:מקופיא: לשון מצוי הוא בתלמוד, ד'לא שמיע לי - כלומר לא סבירא לי', וה"ה הכא.
?
מלשון הגמ' משמע שהנידון היה אם באמת אמרו דבר כזה או לא,
א"ל אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן,
א"ל אנא הכי אמרי לכו,
והא דיורין אמרת לן, אי אמרי לכו דיורין הכי אמרי לכו,
על ידי איש בן פרצי
ה' אוקטובר 29, 2020 9:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עירובין פ"ט ע"ב אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא, א"ל אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן וכו', א"ל אנא הכי אמרי לכו וכו', והא דיורין אמרת לן, אי אמרי לכו דיורין הכי אמרי לכו וכו', וצ"ע האם באמת אמר אביי 'שמעתא' שלא היה? ועוד, דלקמן צ"ב ע"א בתוס' ד"ה אף, נקט תו...
על ידי איש בן פרצי
ד' אוקטובר 28, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטע מביאור הגר"א המובא ברש"ש וליתא קמן בשו"ע?
תגובות: 6
צפיות: 250

Re: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

מצאתי בימים אלו דבר פלא שהרש"ש בפ"ד דחלה מעתיק ס"ק שלם מביאור הגר"א על שו"ע שכ"ד ס"ק יג ותמה עליו שסתר את משנתו בשנות אליהו, והנה קטע זה לא נמצא לפנינו בשו"ע כלל? האם יש למישהו הסבר על תופעה מוזרה זו? ב] מן הראוי היה לפרסם זאת למהדירי שולחן ערוך שיראו מקום לר...
על ידי איש בן פרצי
ג' אוקטובר 27, 2020 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 531
צפיות: 234974

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

יאיר אתמר כתב:מצאתי עותק שלם בסריקה יפה להורדה פה. (אם הקישור אינו פעיל - נסה פה.)
תודה רבה.
על ידי איש בן פרצי
ד' אוקטובר 21, 2020 7:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

איש בן פרצי כתב:אגב, אם זה כפשוטו, אז לשמוע פשט ולא מבנים 400 פעם, ולא מבינים כלום, זה לא דרגה גדולה מאד?
וכן לא כתיב מיהו התלמוד ההוא, שמסר נפשו כ"כ עבור תורה, [וכן לא כתיב מה יצא ממנו לבסוף].
על ידי איש בן פרצי
ד' אוקטובר 21, 2020 1:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אכן. פעם שמעתי שראש ישיבה אחד שאל מדוע לתלמיד לא מגיע שכר לחיות 400 שנה, והשיב שהשכר שלו הוא מה שהבין... עוד שאלוני במק''א וז''ל משמע בגמרא שהסיפור שלימד 400 ושוב לימד 400 נוספים - כולו היה ביום אחד. ואני תמה, איך אפשר להספיק ללמד 800 פעמים ביום אחד? (ב-24 שעות יש 1440 דק' בסך הכל) קודם כל איך אתה ...
על ידי איש בן פרצי
ד' אוקטובר 21, 2020 1:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לכשיבקע כתב:אכן. פעם שמעתי שראש ישיבה אחד שאל מדוע לתלמיד לא מגיע שכר לחיות 400 שנה, והשיב שהשכר שלו הוא מה שהבין...
עצוב מאוד..
על ידי איש בן פרצי
ג' אוקטובר 20, 2020 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אגב, אם זה כפשוטו, אז לשמוע פשט ולא מבנים 400 פעם, ולא מבינים כלום, זה לא דרגה גדולה מאד?
על ידי איש בן פרצי
ג' אוקטובר 20, 2020 11:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1735

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מזה שנים נסתפקתי בעובדא דרבי פרידא (עירובין נד:) האם תלמידו של רבי פרידא בהסבר ה-399 עדיין לא קלט כלום ורק בהסבר ה400 קלט הכל,או שהבין כמעט עד הסוף וההסבר ה400 השלים את המעט החסר. ישנה ראיה לכאן או לכאן? ממש אתמול בלילה ראיתי באיזשהו קונ' בשם הגרנ"ק זלה"ה שרבי פרידא ניסה להסבירו בכל פעם ב...
על ידי איש בן פרצי
ו' אוקטובר 16, 2020 10:23 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

עקביה כתב:
איש_ספר כתב:מצטרף בכל לב לדברי הרב חד ברנש ולמה שעומד מאחוריהם. פורום קורונה מת ואפרו יפוזר לכל עבר ! פרטים יבואו.

אם יורשה לי, מספיק להרוג אותו, כלומר לנעול. חבל לפזר את אפרו לכל עבר.
מה הבעיה? (ביזוי המת??)
על ידי איש בן פרצי
ו' אוקטובר 16, 2020 8:34 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

חד ברנש כתב:
איש_ספר כתב:מצטרף בכל לב לדברי הרב חד ברנש ולמה שעומד מאחוריהם. פורום קורונה מת ואפרו יפוזר לכל עבר ! פרטים יבואו.

ברוך שנתן עולמו לשומרים,
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
הציבור הקדוש מוזמן לקידושא רבה!!
זה היום קיווינו לו!!!! נגילו ונשמחה!!!!
על ידי איש בן פרצי
ו' אוקטובר 16, 2020 8:33 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

סגי נהור כתב:אז מה נעשה אחרי שפורום קורונה ייסגר?...
ואז נדון אם היה כדאי לסגור...
על ידי איש בן פרצי
ו' אוקטובר 09, 2020 12:14 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 20332

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

דברים כדורבנות הגאון רבי אברהם קירשנבוים, מראשי ישיבת 'נחלת הלוויים' בחיפה, יצא למתקפה חריפה נגד רבנים ומנהיגים רוחניים שבשם "הוואי רוחני" ו"שעת שמד", קוראים להפר הנחיות בריאותיות. ראש הישיבה החריף את ההתבטאות וקרא לשוטרים להרביץ פי 10 מכות לאלו המזלזלים בריש גלי בהנחיות הבריאות...
על ידי איש בן פרצי
ו' אוקטובר 09, 2020 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 923542

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אוהב עמו כתב:אני זקוק לאוצר הפוסקים אבה"ע לד א ו בענין ברכה בקידושין על תנאי

ייש"כ
הנה,
על ידי איש בן פרצי
ה' אוקטובר 08, 2020 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 923542

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אוהב עמו כתב:
אוהב עמו כתב:
אוהב עמו כתב:כתב וחותם למרנא רעק"א, לא מצאתיו באוצרי ואף לא בהיברו בוקס
האם יש ביד אי מי להעלות מכתב וחותם תנינא עמוד ק"ה?

ייש"כ

האם לא נמצא ספר זה בשום מאגר תורני זמין???

אכפול שאלתי אולי אמצא מענה
בדקתי באוצה"ת ובפרו' השו"ת, ולצערי לא מצאתי..
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 29, 2020 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 744
צפיות: 164797

שיחות הגראי"ש גריינימן שליט"א

משיהו יודע איפה ניתן להוריד השיחה [ליל א' דסליחות] של שנת ע"ט?
בתודה מראש.
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 29, 2020 5:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 17447

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

דורשי יחודך כתב:הגיעו לידי אתרוגים שכתוב עליהם "אתרוג מזן חזון איש בהשגחת בד"ץ הג"ר נסים קרליץ שליט"א".
האם ידוע למישהו איזה זן זה? האם זה שוה משהו? תודה
מישהו אמר לי, השנה הוא ישגיח מלמעלה...
על ידי איש בן פרצי
ב' ספטמבר 21, 2020 10:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 110
צפיות: 20980

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆

עושה חדשות כתב:הגראי"ש גרינמן
שיחה לאברכים.pdf
תודה רבה מאד!
על ידי איש בן פרצי
ה' ספטמבר 17, 2020 7:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית
תגובות: 7
צפיות: 883

Re: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית

בן ירושלים כתב:
איש בן פרצי כתב:ייש"כ עצום!!
הם חושבים להוציא לאור פעם?
וכן מישורון על חודש ניסן יש משהו? (יש מהדו' דיגיטלית?)

לקובץ הדיגיטלי צורף מכתב נלוה. עונה על שאלותיך [
תודה רבה! וכוח"ט!
על ידי איש בן פרצי
ד' ספטמבר 16, 2020 10:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית
תגובות: 7
צפיות: 883

Re: ישורון ירח האיתנים תשפ"א - מהדודה דיגיטלית

ייש"כ עצום!!
הם חושבים להוציא לאור פעם?
וכן מישורון על חודש ניסן יש משהו? (יש מהדו' דיגיטלית?)
על ידי איש בן פרצי
ב' ספטמבר 14, 2020 8:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

לבי במערב כתב:ויעו"ע בהנכב"ב.
ייש"כ עצום! זה בדיוק מה שחיפשתי...
ולכאו' זה הפענח למילים תמהים אלו!!
על ידי איש בן פרצי
ד' ספטמבר 09, 2020 10:24 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

היאך ברנש דמייאן "ביומא טבא" וכו' כתוב בהמשך "ודיינין יתיה". זה מתאים רק לר"ה, ולא לשאר ימים טובים. אמנם גם שאר הימים טובים הם ימי דין, אבל לא כתוב שדנים בהם את האדם . לכאו' הדין עמכם, אבל עדיין זה קצת מוזר למה נקט 'יומא טבא' שהוא שם כללי לכל היו"ט, ולא נקט 'ר"ה' ...
על ידי איש בן פרצי
ד' ספטמבר 09, 2020 8:07 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

להעיר מזוה"ק (וארא כג:) פתח ר' אבא ואמר ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום (שמואל א' כה) ואמרתם כה לחי וכי דוד לא הוה ידע ביה בנבל דאיהו אמר בגיניה ואמרתם כה לחי אלא ההוא יומא יומא טבא דראש השנה הוה וקב"ה יתיב בדינא על עלמא תודה רבה, ויש עוד זוהר (בשלח מד.) ויהי היום ויבוא...
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 11:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

הוער על כך בקצרה (על בסיס עיון חלקי בכתבי היד), ראה במאמר המצורף, הערה 10. המנעות משינה בראש השנה; בירור מנהגו של מהר''ם מרוטנבורג.pdf תודה, אבל כת"ר נשאר שם ביש לבדוק.. אני ממש לא בקיא בעץ היוחסין של דפוסים למיניהם אבל אם זה מעניין אוכל להעלות הקשירום (הכת"י הם ממקומות שונים, ומשנים שוני...
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

מה שנכון נכון כתב:?
כתבתי מה שנלענ"ד. ותו לא.
תודה רבה עד למאד!
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:48 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

מה שנכון נכון כתב:
איש בן פרצי כתב:
מה שנכון נכון כתב:א"כ כנר' זה הפיענוח בתיבה שהעלית באשכול כת"י.
בדיוק להיפוך, שם היה הפענוח 'ריש שתא'....

לא נראה כלל.
כתוב שם 'בי"ט'.
עיין כאן viewtopic.php?p=656520#p656520
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

חד ברנש כתב:הוער על כך בקצרה (על בסיס עיון חלקי בכתבי היד), ראה במאמר המצורף, הערה 10.
המנעות משינה בראש השנה; בירור מנהגו של מהר''ם מרוטנבורג.pdf

תודה, אבל כת"ר נשאר שם ביש לבדוק..
אני ממש לא בקיא בעץ היוחסין של דפוסים למיניהם אבל אם זה מעניין אוכל להעלות הקשירום.
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:42 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

מה שנכון נכון כתב:א"כ כנר' זה הפיענוח בתיבה שהעלית באשכול כת"י.
בדיוק להיפוך, שם היה הפענוח 'ריש שתא'....
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

Re: אסור לישון 'ביומא טבא'?

מצו"ב,
על ידי איש בן פרצי
ג' ספטמבר 08, 2020 10:31 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אסור לישון 'ביומא טבא'?
תגובות: 22
צפיות: 838

אסור לישון 'ביומא טבא'?

על המנהג שלא לישן בראש השנה כבר נשברו הרבה קולמוסים, ובפשיטות המקור הראשון הוא בדרשות ר"י אבן שועיב, שהוא מביא (בדרשה לר"ה) שני פעמים ירושלמי לא ידוע. א. ומכאן כתבו בירושלמי שאסור לאדם שישן בראש השנה, כדאמרינן התם הך ברנש דדמיך "בריש שתא" ועוסקין בדיניה לעיל שהוא מורה עצלה דכתיב ...
על ידי איש בן פרצי
ב' ספטמבר 07, 2020 8:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 923542

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה "המחזור הגדול מכל השנה" שלוניקי, אם הכותר הוא "המחזור הגדול מכל השנה", אז זה אמור להיות שם. תמחולי לי אבל לא היה שום תוצאות לכותר זה, ואף לא לחצי מהם.. (דהיינו 'המחזור הגדול' או 'מכל השנה'). אבל יש מחזור לכל השנה בשם "מחזור ש א לונקי" ואולי זה אותה דבר. עכשיו מצא...

עבור לחיפוש מתקדם