מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 408 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עליך עיננו
ד' ינואר 27, 2021 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1021
צפיות: 155243

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

האם יש מי שמיקל למעשה בפירות ישראל בחו"ל מתרומות ומעשרות?
על ידי עליך עיננו
ש' ינואר 23, 2021 10:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי היו הערב רב?
תגובות: 21
צפיות: 207

Re: מי היו הערב רב?

כתיב (במדבר יא, ד) "וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", וקאי על הערב רב כמש"כ שם במכילתא וברש"י, וכמשמעות לשון הפסוק בעצמו, וישובו ויבכו גם בני ישראל, דהיינו שהאספסוף לא היו בני ישראל. הלשון "אשר בקרבו" מ...
על ידי עליך עיננו
ש' ינואר 23, 2021 9:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי היו הערב רב?
תגובות: 21
צפיות: 207

Re: מי היו הערב רב?

ייש"כ על המקור.
במכילתא לא כ' שהיו משאר אומות,אלא רק שהיו רבבות
אבל יש שאומרים שהיו גם משאר אומות כדברי הר' צופה ומביט לעיל שהביא ראיה לזה מבית השבי.
ואולי כך משמע מרש"י
על ידי עליך עיננו
ו' ינואר 22, 2021 3:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי היו הערב רב?
תגובות: 21
צפיות: 207

Re: מי היו הערב רב?

אכן כך נראה שהיו מספרם רב בתרגום יונתן כ' שהיו מאתים ארבעים ריבוא.ויש בזה מח' במכילתא י"א שהיו מאה עשרים מ"מ היו לפחות כפול מיוצאי מצרים.
על ידי עליך עיננו
ו' ינואר 22, 2021 1:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי היו הערב רב?
תגובות: 21
צפיות: 207

מי היו הערב רב?

ברש"י מפרש שהיה אלו תערובת גרים מאומות,
האם כונתו לזרים? כדברי התרגום נכרים? שהרי לא היו עדין גרים.
וגם מה כונתו משאר אומות האם היו עוד גוים שיצטרפו ליציאה מלבד המצריים?
ראיתי שיש אשכולות בנושא אבל לא על שאלה זו.
על ידי עליך עיננו
ה' ינואר 21, 2021 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

דרומי כתב:תמצית מהדברים עם כמה מ"מ

ייש"כ גדול.
יש להעיר מדברי המכילתא שנחלקו ר"ע ור"י האם היה דין קבלה בדם או שנתנו ישר למשקוף.
על ידי עליך עיננו
ה' ינואר 21, 2021 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

יש"כ תוכל לתת מ"מ?
על ידי עליך עיננו
ה' ינואר 21, 2021 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

האם יש מישהו שמפרש שהזאה על המשקוף היתה מדין זריקת הדם? כלומר שההזאה היתה חלק מקרבן פסח כשאר קרבנות? וזה מה שהתיר את אכילתו? או שנאמר כדברי הפסוק שזה כדי להינצל מן המשחית וגם מי שלא שם על המשקוף (לו יציור שלא מת) היה יכול לאכול את הקרבן. שבגמ' הנ"ל משמע שהיה שם ג' קרבנות וכ' רש"י להזאת הדם...
על ידי עליך עיננו
ד' ינואר 20, 2021 1:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1046
צפיות: 227325

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

בערך בין השנים תש"ל-תש"ן התקיימה בהעגענהיים ישיבה בשם "מסילת ישרים", ואח"כ נוסד שם כולל, וכן תלמוד תורה ובית ספר ששימש גם את בני קהילת בזל. אך כמדומה שהיום אין שם כלום. אמנם יש המשך למוסדות התורה שם, כי אח"כ הוקמה ישיבה קטנה בעיר ס"ט לואי הסמוכה, והיא קיימת עד היו...
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 19, 2021 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

לשון הגמרא דף צו/א - בעי רבי זירא אימורי פסח מצרים היכא אקטרינהו אמר ליה אביי ומאן לימא לן דלא שויסקי עבוד בפי' ר"ח ותורי"ד כאן כתבו דאכלום וכן משמע ברש"י, והמאירי וריטב"א פי' שצלו אותם באש לגבוה והגרי"ז כתב שכיון שלא נאמר בהם דין הקטרה הוזהרו שלא להותיר ואכלו גם את החלבים ...
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 19, 2021 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?
תגובות: 9
צפיות: 209

מה עשו עם האימורין בפסח מצרים?

מבואר בגמ' פסחים צו שכיון שלא היה מזבח הקריבו את הכל בבת אחת
ולא מבואר בגמ' האם שרפו את כל חלק האימורין כמו במזבח
או שאכלו אותם עם הבשר?
ואולי שאלה כללית יותר האם היה לפסח מצרים את כל דיני קרבנות?
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 19, 2021 3:14 pm
פורום: פסח
נושא: ייחודה של מכת בכורות
תגובות: 7
צפיות: 2378

Re: ייחודה של מכת בכורות

בספורנו פ' שמות כ' שהמכה היחידה שהיתה מדה כנגד מדה היא מכת בכורות,ששאר המכות היו רק לאות ומופת למצרים למען ישובו.
והטעם כיון כיון שבני בכורי ישראל,ולפי"ז א"ש למה דוקא פה הודגש הענין של הפסיחה יותר משאר מכות.
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 19, 2021 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 538

Re: שכחה להפריש חלה

כ"כ הברכ"י המובא לעיל.
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 18, 2021 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 538

Re: שכחה להפריש חלה

לכא' לא מיירי בשבת.
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 18, 2021 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 118
צפיות: 2021

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

כשחז"ל תיקנו את הדין שחביב קודם לברכה, האם זה רק לאנשים בעלי תאוות שיש להם עניין בזה? ואילו לחז"ל עצמם זיע"א זה כלל לא נוגע, וכקושיית הגר"א גנחובסקי זצ"ל שהתקשה טובא בדינא דחביב? או שמא נאמר ש"חביב" אצל חז"ל מתפרש על חביבות רוחנית שקשורה לשורש נשמתו של האדם? ...
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 18, 2021 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 118
צפיות: 2021

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

זה ברור לכולם שאין לנו מושג והבנה במידותיהם ורגשותיהם של האבות, וכן לא "בחטאים" שלהם.
אבל תורה היא, והיא ניתנה לנו עם עיננו הגשמיות והצרות האם עלינו על כל דבר לומר אין לנו מושג וכו ולהמשיך?
האם חובה לנו על כל דבר לומר שיש כאן סודות?
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 18, 2021 11:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 118
צפיות: 2021

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

יש לציין את דברי הרש"ר הירש בפרשת וארא שכ' שלפני שנכנסו משה ואהרן פעם שניה אל פרעה התורה מאריכה ביוחסם ובני משפחותיהם ותורף דבריו שם משה שלנו היה אדם, נותר אדם, ולעולם לא יהיה אלא אדם וכו' במשך שמונים שנה ידעוהו כאדם בשר ודם הנתון לכל הכשלונות והחולשות הדאגות והצרכים של הטבע האנושי, איש ככל יתר...
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 17, 2021 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 538

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

לפוסקים שנוקטים שבשעת הדחק מפרישים שלא מן המוקף (יש על זה תוס' בסוף בב"ק וביבמות להפריש שלא מן המוקף בשבת) לכאורה זה שעת הדחק, וילך למטבח ויפריש שם בלי בעיה בכלל. אינני יודע אם יש פוסקים שבדיעבד לא מועיל לא מן המוקף. אולם גם אם כן, נחלקו מה ההגדרה של מן המוקף, אז אולי יש כאן עוד מסלול לפתרון ו...
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 17, 2021 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל למעט גרים בכ"מ?
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: בני ישראל למעט גרים בכ"מ?

במסתרים כתב:
עליך עיננו כתב:אגב לא מצאתי מהיכן מרבים גרים בציצית?

מלבי"ם פ' מצורע https://www.sefaria.org/Malbim_on_Levit ... etzora.119

ייש"כ ועכשיו ראיתי שהוא הטעם גם בסוטה כמובא בירושלמי.
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 17, 2021 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל למעט גרים בכ"מ?
תגובות: 4
צפיות: 79

Re: בני ישראל למעט גרים בכ"מ?

י. אברהם כתב:בס' מר קשישא (עמ' קמח טור ב) ציין לתוס' מנחות סא: ד"ה אין לי

אכן תוס' שם וכן בסוכה כח' וסנהדרין פו' ושם כ' כנ"ל שכל מקום כנראה יש ריבוי מיוחד על גרים אבל לולי זה הם מתמעטים מבנ"י וע"ז שאלתי מהיכ"ת?
אגב לא מצאתי מהיכן מרבים גרים בציצית?
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 17, 2021 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל למעט גרים בכ"מ?
תגובות: 4
צפיות: 79

בני ישראל למעט גרים בכ"מ?

האם בכל מקום שכ' בני ישראל ממעטים גרים? (וצריך ריבוי מיוחד בשבילם)
ברש"י בפ' בא משמע שצריך לרבות גרים בחמץ משום שהנס נעשה לישראל היה הו"א שהם לא בכלל האיסור,משמע שללא טעם זה היו נכללים בבני ישראל.
ובאמת צ"ב למה לא יהיו כלולים בבני ישראל הרי הם כתינוק שנולד שיצטרכו ריבוי מיוחד?
על ידי עליך עיננו
ש' ינואר 16, 2021 9:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 410
צפיות: 55184

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

פרנקל תאומים כתב:מבקשים להעתיר בתפילה לרפואתה של האשה רחל בת צפורה בתושח''י.

וכמו''כ עבור האשה הצעירה צפורה פייגא בת יהודית בתושח''י.

חולות קורונה מאושפזות במצב קשה.

השם השני בד"ה.
על ידי עליך עיננו
ש' ינואר 16, 2021 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויהי לתנין נחש או דג?
תגובות: 12
צפיות: 434

Re: ויהי לתנין נחש או דג?

לעצם השינוי למה כ' כאן תנין לומר נחש, כ' הרבנו בחיי שזה מרמז על פרעה שנקרא כך בנביא (הפטרת וארא) התנים הגדול.
ולכן שהיה לפני בנ"י נקרא נחש, ואצל פרעה תנין, וע"ע במלבי"ם.
על ידי עליך עיננו
ו' ינואר 15, 2021 10:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויהי לתנין נחש או דג?
תגובות: 12
צפיות: 434

Re: ויהי לתנין נחש או דג?

לבי במערב כתב:תרוצו (הפשוט) של הרד"ק הלא הוא בספר שרשיו, ערך 'תנן'.

וראה 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ב ע' 1092. קובץ העו"ב אה"ת גל' א'יד ס"ע 79 ואילך.

יישכ אבל עדין קשה שהרי היה זה נס ולמה לא יביא לו את המין שגודל ביאור?
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 12, 2021 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן טבלו בנ"י במדבר?
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: היכן טבלו בנ"י במדבר?

חד ברנש כתב:עי' שבת סופ"ב, שמעיין המתגלגל הכשר לטבילה הוא בארה של מרים. ועי' מגדים חדשים שם.

ייש"כ גדול! אכן גמ' מפורשת.
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 12, 2021 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן טבלו בנ"י במדבר?
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: היכן טבלו בנ"י במדבר?

ייש"כ.
גבי בארה של מרים ק"ק משום שלפי רוב השיטות היה מדובר בסלע שמוציא מים ולא באר כפשוטו א"כ האיך טבלו שם?
ועוד האם היה לו דין מים חיים?
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 12, 2021 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן טבלו בנ"י במדבר?
תגובות: 5
צפיות: 179

היכן טבלו בנ"י במדבר?

איתא בגמ' שבנ"י לא נכנסו בברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם האם ידוע היכן טבלו?
וזו שאלה כללית על כל חייבי טבילות בזמן במדבר.
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 11, 2021 1:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויהי לתנין נחש או דג?
תגובות: 12
צפיות: 434

ויהי לתנין נחש או דג?

ברש"י בפ' כתב בפשיטות שתנין היינו נחש, ובבראשית כ' שהכונה דגים גדולים שבים.
האם יש סיבה לשינוי? ראיתי בכלי יקר שעומד בזה אבל רק כ' שזה מחלוקת ולא ביאר כונת רש"י
בשפ"ח כ' כי היי ביבשה ע"כ שהוא נחש. ותימה הרי זה חלק מהנס?
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 10, 2021 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 102
צפיות: 5532

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

במהרש"א על דברי הגמ' עם הארץ מותר לנוחרו ביוהכ'פ שחל בשבת,כ' שהכונה שמותר לביישו אז אפי' שזה זמן של שלום זע"ז .ולכא' הדברים תמוהים האם ע"ה לא עושה תשובה ביוכ"פ? הרי לא מיירי ברשע להכעיס? א"כ מאי כולי האי? ביום כיפורים עצמו? ולכא' יוצא מדבריו חי' גדול שע"ה חזקה שאינו עוש...
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 10, 2021 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1021
צפיות: 155243

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

באחרונים משמע שרק בד' אמות של מת (פמ"ג סי' ד) ומ"ב שם מג' כ' כל שהולך ללוותו. משמע אפי' חוץ לד' אמות.
(ואולי כהנים שעומדים ממש בריחוק מקום יש לחלק.)
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 10, 2021 10:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 225
צפיות: 24697

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

בפרשת שמות פעמים נקרא עם ישראל ופעמים עבריים,וצריך להבין מתי נקרא כך ומתי ישראל,ובפשטות עברי הוא שם יותר פשוט מאשר ישראל דהיינו ישר-אל ולפיכך שפרעה מכנה את עם ישראל כך ניחא, אבל העניין הוא שגם פרעה בתחילה אומר הנה עם ישראל רב ועצום וכו וכן להבדיל שהקב"ה פונה למשה אומר לו פעמים אלוקי העבריים ופ...
על ידי עליך עיננו
ד' ינואר 06, 2021 10:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נימול ביד ציפורה?
תגובות: 6
צפיות: 275

Re: מי נימול ביד ציפורה?

המדרש מובא בתרגום יב"ע ועי' באב"ע שדחה פי' זה עפ"י הגמ' בנדרים לב'
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 05, 2021 2:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אכן נודע הדבר? הרי רק הם דיברו לשה"ר
תגובות: 3
צפיות: 159

Re: אכן נודע הדבר? הרי רק הם דיברו לשה"ר

חלפו כ' שנה מאז ועד הגאולה, ובינתיים חזרו בהם מחטא זה (כ"כ בצידה לדרך על פרש"י, וראה כלי יקר ועוד). לשון התנחומא מקור פרש"י: אמר להם יש ביניכם לשון הרע והיאך אתם ראויין לגאולה... לפיכך ברח למדין ועשה שם כ' שנה והיו ראויין ישראל לגאולה . ייש"כ! במדרש משמע שהיה בן יג' אז עבר יותר ...
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 05, 2021 1:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אכן נודע הדבר? הרי רק הם דיברו לשה"ר
תגובות: 3
צפיות: 159

אכן נודע הדבר? הרי רק הם דיברו לשה"ר

ברש"י בשם המדרש שהיה משה מהרהר בליבו למה נשתעבדו ישראל יותר מכל האומות וששמע אותם מדברים לשה"ר אמר אכו נודע הדבר.
במדרש שהש"ר פ"ד איתא שאחת מן הסיבות לגאולה היה שלא היה בינהן לשון הרע, א"כ היו זה רק דתן ואבירם שדיברו אז איך למד משה מזה על כל הגלות?
על ידי עליך עיננו
ג' ינואר 05, 2021 10:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: איסור לצער לישראל, איפה ברמב"ם?
תגובות: 3
צפיות: 191

Re: איסור לצער לישראל, איפה ברמב"ם?

לא היתה כוונתי לזה כי הרמב"ם פוסק כר"ע שיש לאו בפנ"ע על יתומים ואלמנות.
אבל ברור שמי שמצער יהודי מבטל מצות עשה של ואהבת כמו שכ' שם.
על ידי עליך עיננו
ב' ינואר 04, 2021 6:03 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בכל דור יש עשרה הרוגי מלכות
תגובות: 2
צפיות: 189

Re: בכל דור יש עשרה הרוגי מלכות

עי' משך חכמה פ' אחרי מות שדימה את פורענות העגל שעדין קים בכל דור לחטא מכירת יוסף (והוא עפ"י מדרש הנ"ל)
ועפי"ז ביאר הברכה בתפילת יוכ"פ "מחלן לשבטי ישורון".
על ידי עליך עיננו
א' ינואר 03, 2021 10:53 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: איסור לצער לישראל, איפה ברמב"ם?
תגובות: 3
צפיות: 191

Re: איסור לצער לישראל, איפה ברמב"ם?

פרק ו' מהלכות דעות
על ידי עליך עיננו
ה' דצמבר 31, 2020 12:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב נתן צבי שולמן זצ"ל
תגובות: 60
צפיות: 16664

Re: הרב נתן צבי שולמן זצ"ל

456456 כתב:
זדיג כתב:
IMGP3964.JPG

מיהו היושב לימינו?

לימינו הרב גרונשטיין מפריז ולשמאלו הר"ד לבל
על ידי עליך עיננו
ג' דצמבר 29, 2020 12:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהודים על שם יהודה
תגובות: 7
צפיות: 208

Re: יהודים על שם יהודה

מחילה.התכונתי רש"י במגילה על הפסוק איש יהודי.
על ידי עליך עיננו
ג' דצמבר 29, 2020 10:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהודים על שם יהודה
תגובות: 7
צפיות: 208

Re: יהודים על שם יהודה

ברש"י במגילה כ' שכיון שגלו עם מלכי יהודה נקראים יהודים בין הגוים ואפי' שמשבט אחר הם.

עבור לחיפוש מתקדם