מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 240 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי HaimL
ה' אפריל 08, 2021 7:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבד כנעני חייב לעבוד?
תגובות: 7
צפיות: 125

Re: האם עבד כנעני חייב לעבוד?

שמש כתב:נ''ל הרמב''ן והאב''ע מסבירים שמדובר בעבד של גויים.


וכן רש"י בפירוש הראשון, כתרגומו. אבל לא ראי פירוש הפשט כראי פסק ההלכה.
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבד כנעני חייב לעבוד?
תגובות: 7
צפיות: 125

Re: האם עבד כנעני חייב לעבוד?

מיהם החולקים בזה על הרמב"ם?
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 8:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ קו. אילו זרעתה חיטי
תגובות: 5
צפיות: 313

Re: ב"מ קו. אילו זרעתה חיטי

משמע מדברי המש''ח דאם התפלל סתם, נשמע תפילתו זה מפורש שם ברש"י ז"ל יושב הנגב" - זה עמלק שנאמר (במדבר יג) עמלק יושב בארץ הנגב ושנה את לשונו לדבר בל' כנען כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען אמרו נתפלל סתם...
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפרוע כוס יין לנזיר
תגובות: 6
צפיות: 647

Re: לפרוע כוס יין לנזיר

לא כ"כ ברור לי הנידון. נזיר אינו מוזהר מה"ת שלא להנות מהיין, ואינו מוזהר עליו בב"י וב"י, ויכול לשתותו לאחר ימי ניזרו, ולמכור לאחר וכדומה. וגם אם קנסו חכמים שהנזיר שהוא פועל בכרם של ענבים שלא יאכיל מהם את אשתו וילדיו, כדי שיימנע מלהשכיר את עצמו לכרם, מ"מ מהיכ"ת שקנסו שהש...
על ידי HaimL
ב' מרץ 22, 2021 7:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו
תגובות: 4
צפיות: 168

Re: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו

אבל בפשטות, הכוונה היא לת"ח שהיו בפני הבית הראשון והשני ואולי מילת בו רומז למאמר חז"ל

שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות מאי בלילות א"ר יוחנן אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה
על ידי HaimL
ב' מרץ 22, 2021 7:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו
תגובות: 4
צפיות: 168

Re: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו

ייש"כ ואכתי צ"ע דמאי טעמא נקט 'תלמידי חכמים', וכי סניא ליה שֵם סנהדרין? נראה לי לומר, שההסבר הוא, שאם היה אומר סנהדרין סתם, הייתי יכול לומר כעם ככהן, כשם שהכהנים של בית שני, אחרי שמעון הצדיק, היו רשעים, ה"א שגם הסנהדרין היו כך (ושמא הם נתמנו ע"פ או ברצון הכה"ג), מודיעך התנא...
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 6:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אהרן תאומים כתב:פטפוטי אורייתא טבין

לא הבנתי. אתה דמיינת איסור, ואני מפטפט?
נו, טוב. ניפרד כלא ידידים.
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 5:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

קח. ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא וכו' רב ששת היה בבבל, ומן הסתם, גם אם היה נבנה בית המקדש בו ביום, הרי הוא בדרך רחוקה. ובכל אופן לגבי הערתך על דרך רחוקה יש לשאול כבר על ההו"א של הגמרא שהאיסור סמוך למנחה גדולה משום פסח שייך רק להנמצא בירושלים, וזה אינו דהרי לא פלוג לכאורה שים לב שהמ...
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 8:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קושיא בענין ונשמע קולו בבואו אל הקודש - יומא מד:
תגובות: 7
צפיות: 338

Re: קושיא בענין ונשמע קולו בבואו אל הקודש - יומא מד:

הארי החי כתב:לפ"ד למה לא היה כזה דין במתן דמים של יוה"כ [ושאר דמים

מסתבר לומר, משום דכתיב ונשמע קולו בבואו אל הקדש וגו', היינו ביאה ראשונה (של ההקטרה, שבה מכניס את המחתה).
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 7:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אהרן תאומים כתב:קח. ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא וכו'

רב ששת היה בבבל, ומן הסתם, גם אם היה נבנה בית המקדש בו ביום, הרי הוא בדרך רחוקה.
על ידי HaimL
ו' מרץ 12, 2021 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מברך, חייב קרבן?
תגובות: 19
צפיות: 2335

Re: מי שלא מברך, חייב קרבן?

מענין לענין; ברכות לה. "אלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה", ועד שתיקנו חז"ל את ברכות הנהנין, היכן התחבאה סברא זו? [ובפרט להפנ"י שם דסברא דאו']. אפשר לשאול את השאלה ההפוכה. לשיטה שברכה שאינה צריכה היא לא תשא מדאורייתא, אז אם היה מברך מישהו, מכוח סברת אסור לאדם...
על ידי HaimL
ו' מרץ 12, 2021 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?

זה חשש דחשש דחשש, ורק אם מישהו תופס את כל החומרות האפשריות. לצערי לא הבנתי, למה זה "חשש דחשש דחשש"? ואם יבאר דבריו יוקל עלי. כי אתה תופס כאן את כל החומרות, גם של מי שסובר שגידולי חמץ אסורים, גם של מי שאומר שברוב דגן יש בהם מקצת מצומחים. גם שאין בזה דין של ביטול ברוב (שהרי לכו"ע מותר ...
על ידי HaimL
ה' מרץ 11, 2021 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?
תגובות: 5
צפיות: 148

Re: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?

זה חשש דחשש דחשש, ורק אם מישהו תופס את כל החומרות האפשריות.
על ידי HaimL
ה' מרץ 11, 2021 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 35
צפיות: 4138

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

מקדש מלך כתב:
HaimL כתב:שמח"ת בשמע"צ

מנין לך שזו מסורת קדומה מזמן התלמוד?


חשבתי שהכוונה היא גם למסורות בתר-תלמודיות. כנראה שלא זאת הכוונה, טעות שלי.
על ידי HaimL
ד' מרץ 10, 2021 5:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 586

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

ביקורת תהיה כתב:הפיוט 'מנוחה ושמחה אור ליהודים' הוא 'רשות' ל'נשמת':

הכל צפוי, והרשות נתונה?
על ידי HaimL
א' מרץ 07, 2021 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציור על ביצים בפורים
תגובות: 4
צפיות: 154

Re: ציור על ביצים בפורים

יבנה כתב:מנהג ידוע של נוצרים ודתות אחרות בזמן האביב - [באנגלית] https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_eg ... her_faiths


צר לי לומר, המנהג הזה פשה וחילחל גם לעם ישראל, כך ישנם הנוהגים בל"ג בעומר (אביב, אמרנו?)
על ידי HaimL
ו' מרץ 05, 2021 11:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 586

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

הפיוט 'מנוחה ושמחה אור ליהודים' הוא 'רשות' ל'נשמת': קוּם קְרָא אֵלָיו יָחִישׁ לְאַמְּצָךְ. 'נִשְׁמַת כָּל חַי' וְגַם 'נַעֲרִיצָךְ'. כיצד, איפוא, נזכרו גם "נשמת כל חי וגם נעריצך", שלא ראו זה את עקבו של זה, ביחד? וכי רשות אחת היא? לפי אותו היגיון, יש לפרש את חרוזו של הראב"ע וְאֶתְפַּלְ...
על ידי HaimL
ד' מרץ 03, 2021 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות
תגובות: 5
צפיות: 310

Re: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות

יש נידון על אנשים שסובבו את המיתה לעצמם, אבל שם הנושא הוא אחר, האם מי שהיה קשור לסיבה הזאת צריך כפרה. אם יש עניין בנושא הנ"ל, אפרט.
על ידי HaimL
ב' מרץ 01, 2021 7:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש כזה ירושלמי ? (ר' יענק'ל ראדישקובר)
תגובות: 14
צפיות: 3398

Re: יש כזה ירושלמי ? (ר' יענק'ל ראדישקובר)

בעניין רבנו מנוח שאלני חכ''א וז''ל לא הבנתי לשון רבינו מנוח שכתב מירושלמי שמותר וכל האיסור לכתחילה והלא הוא עצמו כתב בביאור מטעם לאונסו מותר וכמבואר בזבחים דלאונסו שאני וכדפרש"י ומהרהר בה בעל כרחו, וצ"ע. אפשר לפרש לאונסו שאני, ולא אמרו חכמים שיסיח דעתו מעיון ההלכה, קודם שייכנס, כדרך שאמרו...
על ידי HaimL
א' פברואר 28, 2021 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: שאלה בפסחים לז:

נכון. החשבון נותן שעכ"פ איכא תנא דמחייב. ההבדל הוא שבריב"י אנחנו מסופקים בדעתו, ואילו בדעת ב"ה איכא תרי תנאי, ומי ששנה זו לא שנה זו, ולכן א"א לסמוך על ת"ק כלל, דתרי תנאי נינהו, ושמא חזרו בהם ב"ה. אבל בדעת ריב"י, אם תהיה עדות או ראיה לחד גיסא, נוכל לסבור כמוהו. ולכן...
על ידי HaimL
א' פברואר 28, 2021 7:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: שאלה בפסחים לז:

ולטעמיך תקשי לך, דא"כ תנא דמחייב אליבא דב"ה ע"כ או כרבי ישמעאל ברבי יוסי או כחכמים (וה"ה ללישנא דפטור, לתנא דפוטר אליבא דב"ה) אלא בפשטות, אחרי שתירצנו את הברייתא, יש ללמוד אותה כך אפשרות א' ת"ק - ב"ה מחייבים זו"ז באילפס וכ"ש בתנור ריב"י - פוטר זו&quo...
על ידי HaimL
ב' פברואר 22, 2021 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?
תגובות: 12
צפיות: 442

Re: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?

אבל גם הבדלה היא מדין זכרהו בדברים, וא"כ בפשטות החיוב מן התורה נמשך גם עד מוצ"ש ויותר
על ידי HaimL
ש' פברואר 20, 2021 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה - באמירת נכרי
תגובות: 2
צפיות: 160

Re: שומע כעונה - באמירת נכרי

מהו גדר שומע כעונה?

אם הגדר הוא שהשומע יוצא יד"ח באמירתו של האומר, כאילו הוא אמר בעצמו, אז פשיטא שצריך האומר להיות בר חיובא.

ואם הגדר הוא שהשומע יוצא יד"ח מטעם הרהור כדיבור דמי, אז גם תוכי שאומר את הברכות יועיל, כי השומע יוצא יד"ח מחמת הרהורו שלו.
על ידי HaimL
ש' פברואר 20, 2021 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?
תגובות: 10
צפיות: 392

Re: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?

2. משלנו, הכוונה שהרומיים לא בראו והמציאו את הנוצרי, אלא הוא שייך אלינו, תלמידו של יהושע בן פרחיה. הרומיים רק קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם, בגלל הפופולאריות שהנצרות זכתה לה 3. הוויכוח על הנצרות הוא עתיק יומין. בנוגע לפגאניזם, גם לא ברור. להבנתי, יש דתות פגאניות שמאמינות "באחד" רק שהוא בלתי ...
על ידי HaimL
ו' פברואר 19, 2021 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?
תגובות: 10
צפיות: 392

Re: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?

1. למיטב הבנתי, בודהיזם אינו ע"ז, אלא סתם שיטה פילוסופית. 2. תועבתן של רומיים אינה משלהם (כמו לשונם), אלא משלנו, וגם היא כבר מנהג אבותיהם בידיהם, על פי רוב. 3. למיטב ידיעתי, קשה למצוא ע"ז מובהקת בימינו (למעט אולי אצלנו, שמעריצים ומקדישים בו"ד). 4. בפשטות, אסור לכפול את הפסוק בכה"...
על ידי HaimL
ב' פברואר 15, 2021 7:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 586

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

אני לא יודע אם סדר הזמירות נקבע ע"י בעלי הסידור המפורסמים, או סתם ע"י מדפיסים ת"ח. החלוקה היא כנראה לא מאוד מהותית, אבל מסתבר שכן חילקו לפי תוכן הזמירות. י-ה ריבון עלם ועלמיא, מדבר על בריאת העולם, ולכן שייך ללילה אגב, דבר ידוע הוא (נדפס בסידורים) שצור משלו אכלנו הוא לא פיוט לשבת, אלא ...
על ידי HaimL
ש' פברואר 13, 2021 8:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 586

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

למשל,

מנוחה ושמחה אור ליהודים - מדבר על בריאת העולם, לכן שייך ללילה.

יום שבתון אין לשכוח - מדבר על מתן תורה, לכן שייך ליום.

וכן עד"ז
על ידי HaimL
ו' פברואר 12, 2021 1:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מהרש"א ברכות טז ב "דשן בסגול"
תגובות: 12
צפיות: 438

Re: מהרש"א ברכות טז ב "דשן בסגול"

ביקורת תהיה כתב:
במסתרים כתב:כוונתו מבוארת לפרש "ודשן" מלשון אפר ולא מענין חֵלב הסמוך לו, אבל קצ"ע במ"ש "דשן בסגול"?
הפולנים קוראים: 'ירויון מדיישן ביתך', 'כמו חיילב ודיישן תשבע נפשי'; אבל 'תרומת הדשן'.


אבל כך הם משבשים את הגיית הסגול עצמו, וא"כ מאי קמ"ל הגאון מהרש"א?
על ידי HaimL
ה' פברואר 11, 2021 3:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המעורר ישנים והמקיץ נרדמים
תגובות: 4
צפיות: 359

Re: המעורר ישנים והמקיץ נרדמים

האם אין הכוונה, בפשטות, לתחיית המתים, וכפל הדבר במ"ש? ומדוע לא קשה לך על הכפילות מעורר ישנים ומקיץ נרדמים?
על ידי HaimL
ד' פברואר 10, 2021 5:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לוח שנה עם קריאות והפטרות
תגובות: 3
צפיות: 228

Re: לוח שנה עם קריאות והפטרות

מעט דבש כתב:אכן.
אבל בירושלים מפטירים 'פקדתי' מחמת שקוראים מפטיר של פורים.


ברור, התכוונתי לפרזים. יישר כוח גדול על ההפנייה ללוח השנה.
על ידי HaimL
ד' פברואר 10, 2021 3:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לוח שנה עם קריאות והפטרות
תגובות: 3
צפיות: 228

לוח שנה עם קריאות והפטרות

מחפש לוח שנה כזה באינטרנט.

בעיקרון, השנה, פרשת תצווה היא לבדה, ללא אחת מארבע הפרשיות, ומפטירים אתה בן אדם הגד את בני ישראל את הבית?
על ידי HaimL
ב' פברואר 08, 2021 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקדמת קריאת התורה
תגובות: 8
צפיות: 347

Re: הקדמת קריאת התורה

כולל יונגערמאן כתב:פשוט שיכולים לקרות, וכי מי מעכב בעדם? השאלה רק אם יצאו בזה ענין של השלמת פרשיותיו עם הציבור, האם זה נקרא ציבור כשמנין אנשים מקדימים. כי לגבי יחיד שמעביר סדרה פשוט בפוסקים שאינו מועיל


מדוע שמניין אנשים לא ייקרא ציבור בפני עצמו?
על ידי HaimL
ב' פברואר 08, 2021 2:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 98
צפיות: 24644

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ישנה סיבה נוספת, מדוע מסתבר לפרש כרש"י, שהפירוש כפרו בתוכ"ד הוא שדיברו בנפרד זמ"ז, והיא, שהצמצום כאן הוא לאו דווקא על זמן סיום הדיבור שלהם, אלא גם על זמן תחילת הדיבור. וא"כ, אחרי שאמרנו שאפשר לצמצם שיכפרו בתוכ"ד גם של תחילת הדיבור, וגם של סיום הדיבור, מי מכריח אותנו בכלל לפר...
על ידי HaimL
א' פברואר 07, 2021 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מצות קריאת שמע
תגובות: 2
צפיות: 198

Re: גדר מצות קריאת שמע

גם אם נשים ועבדים חייבים בקבלת עומ"ש, מי אמר שחייבים בו בכל יום? שמא כל הנשים דיין שעתן לקבל עומ"ש פעם אחת ותו לא? וה"נ, מי שלא קרא יום אחד, למה יצא לידון ככופר הכל שלא חזר בו ממה שכבר קיבל עליו פעם אחת.
על ידי HaimL
ה' ינואר 28, 2021 3:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

דורשי יחודך כתב:לא אמר שצריך לה', רק שתדע שלא מספיק לה'.
איה"נ "בעינן נמי" לא מכריח שבעינן לה'.


ולכן הדקדוק שכתבת (שהוא לכאורה פשוט) קצת תמוה בעיניי, שהרי בשבת ופורים הוא מפורש בנביאים (שבת) ובכתובים (פורים). ואם בשבת אפ"ל דהא קרא כתיב שבת להשם א-להיך, בפורים מא"ל.
על ידי HaimL
ה' ינואר 28, 2021 2:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

א"כ, אז לא ברור שבת ופורים. מנ"ל בכלל שצריך להיות להשם?
על ידי HaimL
ה' ינואר 28, 2021 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 192
צפיות: 13248

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

תמוה לי על דברי קדשו של הגאון מהרש"א זצ"ל, דהתם איכל"מ טעם אחר, מדוע אמר אלעזר הכהן ולא משה רבנו. אבל בשעיר החטאת כתיב הֵ֚ן לֹא־הוּבָ֣א אֶת־דָּמָ֔הּ אֶל־הַקֹּ֖דֶשׁ פְּנִ֑ימָה אָכ֨וֹל תֹּאכְל֥וּ אֹתָ֛הּ בַּקֹּ֖דֶשׁ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוֵּֽיתִי׃ ובתר הכי כתיב וַיְדַבֵּ֨ר אַהֲרֹ֜ן אֶל־מֹשֶׁ֗ה ה...

עבור לחיפוש מתקדם