מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1025 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
ב' מרץ 23, 2020 6:49 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: התנא נמשך אחר הרגל לשונו - חיפוש מקור
תגובות: 4
צפיות: 145

התנא נמשך אחר הרגל לשונו - חיפוש מקור

אם זכרוני אינו מטעני, יש בש"ס במספר מקומות שהגמ' מתרצת שהתנא נמשך אחרי הרגל לשונו וציין דבר נוסף (ולפעמים לא התכוון למעשה לחדש משהו בדבריו הנוספים). אשמח למקורות.

נ.ב. ראיתי מה שכתוב בנתיבי א"ש כלל מ"א עמ' שח. בכ"א כוונתי לחפש אחר המקום שבו זה מצוין בפירוש בגמ', ולא בראשונים.
על ידי סליחות
ה' מרץ 19, 2020 11:46 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?
תגובות: 38
צפיות: 3644

Re: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?

ייש"כ הרב יאיר המאלפינו בינה! 1. כשכתבת "אצל הראשונים המונח 'קמץ קטן' משמש אך ורק לצירי", למי התכוונת? (לחכמי הניקוד הטבריני?) אלו שמשתמשים במונח זה, כמו רש"י רשב"ם ראב"ע ועוד. וכבר בעל דקדה"ט ומנחם במחברתו עשו שימוש בו. 2. האם כוונתך לומר שק"ק הוא הוא צירי, ...
על ידי סליחות
ה' מרץ 19, 2020 11:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?
תגובות: 38
צפיות: 3644

Re: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?

הצורה הרגילה היא לִגְאֹל בחולם. אולם ההטעמה של מילים מוקפות היא כאילו היתה זו מילה אחת, כמו לִגְאָלְלִי, שאז ודאי שאי אפשר לשים חולם שהוא תנועה גדולה בא', משום שאחריו יש שוא נח (העיצור שבסוף המילה נחשב כשוא נח), ואם כן זו הברה סגורה שאינה מוטעמת, וההכרח להחליפו בקמץ קטן משום חוק סל"ק. ייש"...
על ידי סליחות
ה' מרץ 19, 2020 11:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אתר 'מקראות גדולות הכתר'
תגובות: 11
צפיות: 2041

Re: אתר 'מקראות גדולות הכתר'

האם המהדורה הזאת משחזרת את הכתר או בדומה לשיטת הרב ברויאר ז"ל מערבת גם כת"י ודעות אישיות ובכל זאת קוראת לו הכתר?

נלאתי לחפש אחרי שחזור מדויק של הכתר (גם במקום שלדעות מסוימות בטעות או בנוסח פחות מדויק. מעוניין בכתר המשוחזר ביותר לפי הכתר המקורי בלי שום שינוי ידוע ממנו)
על ידי סליחות
ג' מרץ 17, 2020 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשהקהל קבלו עליהם שבת - פשט בשו"ע סי' רסג
תגובות: 1
צפיות: 158

Re: כשהקהל קבלו עליהם שבת - פשט בשו"ע סי' רסג

אולי הוה אמינא שסעיף יב מיירי במקום שאין הפסד, לכן החידוש או החידוד בסעי' יג שגם במקום שיש הפסד הדין כמו בסעיף יב.
על ידי סליחות
ג' מרץ 17, 2020 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?

ברמב"ם הל' ברכות פ"י ה"ט: הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, כגון ים סוף ומעברות הירדן מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. וכן כל מקום שנעשה בו נס, לרבים. אבל מקום שנעשה בו נס ליחיד, אותו היחיד ובנו ובן בנו מברך כשרואה אותו מקום, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך ה...
על ידי סליחות
ב' מרץ 16, 2020 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בגדים בכלל מזונות?
תגובות: 5
צפיות: 162

Re: האם בגדים בכלל מזונות?

במחכת"ר, מה ההבדל בין מה שכתוב בשו"ע שציטטתי לעיל למה שכתוב ברמב"ם שממנו למדת מה שכתבת? (חוץ מתוספת המילים 'ואח"כ ימצא לוקח' שמשום מה לא נמצא בשו"ע) הנה הדברים מוכנים ומזומנים להשוואה: שו"ע או"ח סי' רי"ח סע' י: וכן על המזונות. כיצד, הרי שהוזלו דברים של סחורה ש...
על ידי סליחות
ב' מרץ 16, 2020 11:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 436

Re: מי הוא אחרון הנביאים ממש?

וכן דעת ר' יהודה הלוי. וכן דעת תוס' הרא"ש במגילה.
על ידי סליחות
ב' מרץ 16, 2020 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בגדים בכלל מזונות?
תגובות: 5
צפיות: 162

Re: האם בגדים בכלל מזונות?

בדקתי ברמב"ם בהלכות תענית פ"ב ולא מצאתי. אולי זה במקו"א.
על ידי סליחות
א' מרץ 15, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בגדים בכלל מזונות?
תגובות: 5
צפיות: 162

האם בגדים בכלל מזונות?

בטושו"ע או"ח סי' תקע"ו סע' י: וכן על המזונות. כיצד , הרי שהוזלו דברים של סחורה שרוב חיי אנשי אותה העיר מהם, כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל, ונתמעט המשא והמתן עד שיצטרך התגר למכור שוה עשרה בששה, הרי זו צרת צבור ומתריעין עליה, ובשבת זועקים עליה; אבל אין תוקעין עליה בשבת. צ"...
על ידי סליחות
א' מרץ 15, 2020 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש צרעת בימינו?
תגובות: 40
צפיות: 3664

Re: דיני נגעים ומצורע בזמן הזה

כידוע דנו כל האחרונים החל מהרע"א עד התוי"ט מדוע בזמן הזה אין מצורע ונשארו בקושיא. המעניין הוא שלכאו' אישתמיטתיה מחבר מפורש הלכות תפילין סימן ל"ח סעיף י"ג בזה"ל מנודה ו מצורע אסורים להניח תפילין ע"כ. וכידוע שהמחבר אינו כותב אלא דינים הנוהגין בזה"ז. אתמהה. וראה בתשב...
על ידי סליחות
א' מרץ 15, 2020 2:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 436

Re: מי הוא אחרון הנביאים ממש?

שייף נפיק כתב:בחיפוש פשוט בבר אילן על המילים ''אחרון הנביאים'' תראה כמה מגדולי הדורות שמביאים שמלאכי הוא הנביא האחרון

נכון, ולמעשה כבר ראיתי את זה קודם כתיבת השאלה. אך אין מכך ראיה הכרחית שהכוונה שלהם לומר שהוא היה האחרון ממש, אולי הוא היה אחרון והיו אחרים נוספים אחרונים?
על ידי סליחות
א' מרץ 15, 2020 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?
תגובות: 4
צפיות: 232

ברכות שונות שהובאו בשו"ע היו למעשה בזמן כתיבתם?

נהוג לומר שהשו"ע נוהג להביא רק דינים ששייכים ונוהגים בזמן הזה. בשו"ע או"ח סימן ריח סע' ז-ח: על נס של אדם מסויים, כיואב בן צרויה וחביריו, וכן על נס של אדם שנתקדש בו שם שמים כגון דניאל וחביריו, מברך. לפיכך הרואה גוב אריות של דניאל, וכבשן האש של חנניה מישאל ועזריה , מברך: שעשה נס לצדיקים...
על ידי סליחות
א' מרץ 15, 2020 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 271

Re: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

ניחא. חיפשתי דוגמאות ממש מהרמב"ם ובמקורות הנ"ל אין. ייש"כ.
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 4:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך
תגובות: 11
צפיות: 566

Re: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך

על איזו מהדורה של התנ"ך האתר מתבסס? התנ"ך (אותיות, נקודות, וטעמי המקרא) מבוסס ע"פ פרויקט ויקיטקסט \ "מקרא על פי המסורה" המבוסס בעיקר על כתר ארם צובא ונמצא ב: https://he.wikisource.org/wiki/משתמש:Dovi/מקרא_על_פי_המסורה#ראש תרגום אונקלוס הנו גם ע"פ ויקיטקסט שמבוסס על הדפ...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 85
צפיות: 8184

Re: האם לרמב"ם פרק קיז ו-קיח בתהילים מחוברים?

במאמר זה הביא ייבין שבכת"י המובהקים של מסורת בן אשר קיז וקיח חלוקים. וכן מפורש בסוכה לח: (וכן הנוסח בר"ח ובש"ר ועיין ר"ן), וכ"נ במ"ס כ-ט. גינזברג מביא שלוש כת"י שבהם המזמורים מחוברים, רי"מ שורקין (חצי גבורים כרך יא, פרשיות תהלים , עמ' א'צח-א'קא, ו פה עמ' 331 ...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך
תגובות: 11
צפיות: 566

Re: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך

על איזו מהדורה של התנ"ך האתר מתבסס?
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 436

Re: מי הוא אחרון הנביאים ממש?

ראשית יש לציין שאתה נכנס לתסבוכת הידועה בענין אורך התקופה הפרסית. באם נתעלם ממנה לחלוטין, הרי שברור כי מלאכי היה מאוחר יותר, כי היה בזמן שהבית היה קיים כבר . אודה שלא הבנתי. וכי השאר לא היו בזמן בית המקדש? (עזרא ונחמיה וכו'). לפי הרמב"ם (ר' להלן) מרדכי היה מבית דינו של עזרא, ולא ברור אם עלה לא...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 436

Re: מי הוא אחרון הנביאים ממש?

בספרי הנביאים נכתבו נבואות, אבל בכתובים לא נכתבו נבואות, אף שנכתבו על ידי נביאים, ( אם דברי הימים נכתב ג''כ ע''י חגי זכריה ומלאכי עם שאר אנשי כנה''ג, כן ראיתי ברמב''ם בה' יסודי התורה פרק ז הלכה ג שדניאל היה נביא. יש לי לעיין בגמרא יבמות סוף פרק ראשון, אבל אפשר שחגי זכריה ומלאכי האריכו ימים . 1. אדר...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן
תגובות: 6
צפיות: 535

Re: לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן

נשמטה מילה חשובה אחת מהודעתי הקודמת והיא: לא.
תוקן.
השאלה על ההבדל בין ח"ק לשורוק הייתה שאלה בדרך אגב, ולא עיקר הקושי. לצערי אין כרגע בהישג ידי את מהדורת מוה"ק כדי לעיין בהערה.
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 2:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?
תגובות: 38
צפיות: 3644

Re: המילה לִגְאָל ברות בקמץ קטן או רחב?

ייש"כ הרב יאיר המאלפינו בינה! 1. כשכתבת "אצל הראשונים המונח 'קמץ קטן' משמש אך ורק לצירי", למי התכוונת? (לחכמי הניקוד הטבריני?) 2. האם כוונתך לומר שק"ק הוא הוא צירי, ואחד מהמושגים בהכרח לא קיים כשהתפתח הניקוד? 3. אם מערכת הניקוד הטבריינית סימנה הבדלים איכותיים בתנועות, האם ידועה ל...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 271

Re: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

ראה 'לקוטי שיחות' חלק כט עמ' 36 ובהערה 31 שם. ייש"כ, אך לא הצלחתי לפענח את האמור בהערה... אוצר.png בהערה 31* מפנים ליד מלאכי כללי הפוסקים אות לא. לא מפורש לאיזה מן הפוסקים. מסתמא בדקתי ביד מלאכי כללי הפוסקים רמב"ם אות ל"א וזה מה שכתוב שם, ולכן לא הצלחתי להבין את הקשר: אוצר.png ושוב ב...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 271

Re: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

ייש"כ! מסתמא יש יותר.
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 3:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי הוא אחרון הנביאים ממש?
תגובות: 12
צפיות: 436

מי הוא אחרון הנביאים ממש?

1) מי היה אחרון הנביאים ממש? תנו רבנן משמתו הנביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה הנבואה מישראל. (סנהדרין יא.) מכיון שמרדכי ודניאל וחנניה ומישאל ועזריה וכו' היה נביא ג"כ כמ"ש הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, האם אפשר להסיק מכך שהם קדמו למלאכי בזמן? כמו כן, מדוע ספרי עזרא ונחמיה נקראים...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 2:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיקומה של אספמיא
תגובות: 19
צפיות: 2037

Re: מיקומה של אספמיא

1. אין מסורת ברורה למה התכוונו חז"ל (ויקיפדיה מרכזת כמה מקורות בנושא - להלן) : "בתלמוד הבבלי מזוהה הר ההר כ"טורי אמנון".[2] זיהויו המדויק של ההר נתון במחלוקת.[3] בדומה, תרגום יונתן מתרגם את הביטוי 'הר ההר' שבתורה ל'טורוס אמנוס' המזוהה עם דרום הרי הטאורוס, בדרום טורקיה, מצפון לקו ...
על ידי סליחות
ו' מרץ 13, 2020 12:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיקומה של אספמיא
תגובות: 19
צפיות: 2037

Re: מיקומה של אספמיא

1) לאחר מחשבה, אין לי יכולת להפריך את זה, אך גם לא להוכיח את זה, ואף לא קבלה ברורה בנושא. (ראיתי גם את מה שכתוב כאן)

2) הרמב"ם מזהה את אמנה עם הבאניאס.

2) האם אתה סבור שאספמיא הנזכר בת"י הוא איספניא בימינו? אני לא בטוח בכך שהבנתי את מה שהבאת תחת הכינוי 'ידיעה נכבדת'.
על ידי סליחות
ה' מרץ 12, 2020 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 271

וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

במשנה מגילה פ"ב מ"א הקורא את המגילה עומד ו יושב וכו'. בחידושי הר"י מלוניל שם כלומר אם רצה עומד אם רצה יושב. ישנן דוגמאות נוספות בפחד יצחק למפרונטי (ב, עמ' קא) מהמשנה וראשונים למקומות שבהם האות משמשת כמילת ברירה. האם קיימות דוגמאות גם כן ברמב"ם ל-וי"ו שמשמשת כברירה (חוץ מדוגמ...
על ידי סליחות
ד' מרץ 11, 2020 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההגדרה של סמוך לשולחן אביו?
תגובות: 4
צפיות: 461

Re: מה ההגדרה של סמוך לשולחן אביו?

יישר כוח גדול!
על ידי סליחות
ד' מרץ 11, 2020 4:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן
תגובות: 6
צפיות: 535

Re: לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן

למיטב הבנתי הנוסח במהדורת שילת לא מיישב את עיקר הקושייא. הנה הנוסח של מהדו' שילת:
על ידי סליחות
ג' מרץ 10, 2020 4:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיקומה של אספמיא
תגובות: 19
צפיות: 2037

Re: מיקומה של אספמיא

2. הרמב"ם מזכיר את הבניאס (שו"ת קכ"ז) "אמנה הנזכרת בשיר השירים היא הנקראת במשנה אמנס והיא הנקראת בבריתא סמנוס והיא הרי באניאס ". האם יש קשר לפמייס הנ"ל? או שמדובר בעיר בניאס שבסוריה? לא הייתי שולל שבחלק מהמקרים כנראה מדובר בשני מקומות עם שמות זהים. כבר היו דברים מעולם....
על ידי סליחות
ג' מרץ 10, 2020 4:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיקומה של אספמיא
תגובות: 19
צפיות: 2037

Re: מיקומה של אספמיא

מתוך הספר סדר עיירות (ערך אספמיא, וראה עוד שם לפי המפתח בעוד כמה מקומות בספר):... וע"ע במסכת ב"ב (עד:) שבעה ימים מקיפים את א"י ואחד מהם ים אספמיא , וכתב שם בהגהות היעב"ץ וז"ל "מכאן נראה שאין אספמיא ספרד שלועזין אותה איספניא והכי מוכח בפרק חזקת (ב"ב נו.) דאיכא למ&q...
על ידי סליחות
ג' מרץ 10, 2020 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השם י-ה מן השמות הקדושים והטהורים לשיטת הרמב"ם?
תגובות: 2
צפיות: 249

השם י-ה מן השמות הקדושים והטהורים לשיטת הרמב"ם?

הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ו ה"ב מזכיר שבעה שמות הקדושים והטהורים שבהם נקרא הקב"ה: כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה..., השם הנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"א והוא השם המפורש, או הנכתב אדני, ואל, אלוה, ואלהים, ואלהי, ושדי, וצבאות...
על ידי סליחות
ב' מרץ 09, 2020 5:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיקומה של אספמיא
תגובות: 19
צפיות: 2037

Re: מיקומה של אספמיא

1. האם היא שופכת אור על מה שכתוב בתרגום יונתן שספרד היא אספמיא ? 2. הרמב"ם מזכיר את הבניאס (שו"ת קכ"ז) "אמנה הנזכרת בשיר השירים היא הנקראת במשנה אמנס והיא הנקראת בבריתא סמנוס והיא הרי באניאס ". האם יש קשר לפמייס הנ"ל? או שמדובר בעיר בניאס שבסוריה? לא הייתי שולל שבחלק מה...
על ידי סליחות
ב' מרץ 09, 2020 3:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההגדרה של סמוך לשולחן אביו?
תגובות: 4
צפיות: 461

Re: מה ההגדרה של סמוך לשולחן אביו?

אני מעוניין בהוכחה מהגמ' או מהרמב"ם וטוש"ע שזה תלוי באכילה בלבד או בשינה בלבד או בכל אחד מהם בנפרד או בשניהם ביחד. ייש"כ.
על ידי סליחות
א' מרץ 08, 2020 9:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן
תגובות: 6
צפיות: 535

לא נמצא חילוף בדקדוקי התורה - אגרת תימן

הואיל והתורה העתיקוה ללשון ארמית, ולשון פרס, ולשון יון, ולשון לעז, קודם שעמד הפסול כמה מאות מן השנים, ועוד שהיא מקובלת דור מפי דור ממזרח העולם ועד מערבו, ולא נמצא בכל זה שום חלוף כלל, ואפילו בדקדוקיה, אפילו בין קמץ חטף לשורק לא נמצא בה שום חלוף... (אגרת תימן לרמב"ם) א. האם אכן לא נמצא בה שום ח...
על ידי סליחות
א' מרץ 08, 2020 9:10 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מצווה חביבה עד מאוד - חנוכה לעומת פורים
תגובות: 6
צפיות: 285

Re: מצווה חביבה עד מאוד - חנוכה לעומת פורים

ביליצר כתב:
סליחות כתב:הרמב"ם (בסו' הל' מגילה וחנוכה) כותב על חנוכה שהיא מצווה חביבה עד מאוד. נשאלת השאלה למה לא כתב באופן דומה על פורים, הרי יש ביניהן דימיון רב.

נכתב למען המשך דבריו דמוכר כסותו!

ייש"כ, אבל קשה קצת להבין.
ההקדמה ארוכה מההלכה עצמה לפי דבריך.
על ידי סליחות
א' מרץ 08, 2020 8:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מצווה חביבה עד מאוד - חנוכה לעומת פורים
תגובות: 6
צפיות: 285

Re: מצווה חביבה עד מאוד - חנוכה לעומת פורים

המעיין בדברי הרמב"ם בסוף הל' פורים יראה בחוש את גודל חביבותם של ימי הפורים בעיניו! לא מצינו שם שהזהיר או כתב בסגנון דומה לנאמר בדיני חנוכה: יב מצות נר חנוכה, מצוה חביבה היא עד מאוד וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה לו, על הניסים שעשה . אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצד...
על ידי סליחות
א' מרץ 08, 2020 10:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספרד המקראית
תגובות: 19
צפיות: 1266

Re: ספרד המקראית

ייש"כ. וכן בפורום כאן: מיקומה של אספמיא.

עבור לחיפוש מתקדם