מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 914 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ארי שבחבורה
ב' נובמבר 23, 2020 9:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חידות בפרשה- פרשת ויצא
תגובות: 6
צפיות: 120

Re: חידות בפרשה- פרשת ויצא

א. מי שאין לו בנים וזו רחל כמובן ("הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי").
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 19, 2020 9:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?

כעת עולה בדעתי שזו גופא התשובה לשאלה - שהרי עיקר ברכת יצחק היא "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך" וממילא ברור שאי אפשר לברך את שני הבנים בברכה כזו אלא רק אחד. אמנם, הא גופא קשיא, מדוע בכלל עלה על דעת יצחק להשליט את אחד מבניו על אחיו ולמה לא יחיו שניהם באחווה ורעות בלי לשלוט האחד על אחיו? ...
על ידי ארי שבחבורה
ד' נובמבר 18, 2020 9:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?

יישר כוח. אכן לפי המהלכים הטוענים שמדובר בברכה גשמית גרידא התמיהה פחות קשה (אם כי עדיין לא לגמרי ברור לי מדוע לא לתת ליעקב גם את הברכות הגשמיות ותירוץ הספורנו דחוק לענ"ד), אולם עיקר תמיהתי היא על פי המהלך הפשוט שברכת יצחק כללה הכל, וכ"כ הרמב"ן ש'היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אב...
על ידי ארי שבחבורה
ד' נובמבר 18, 2020 9:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?

נכון שהברכה עוסקת בעיקר בברכות גשמיות אולם אי אפשר להתעלם מכך שעיקר הברכה מצוי בקביעה מי העיקר ומי הטפל - "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך", ויותר מפורשים הדברים בדברי יצחק לעשיו לאחר מכן - "הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים", ובלשונם של חז"ל - 'מלך עשיתי אותו על...
על ידי ארי שבחבורה
ג' נובמבר 17, 2020 8:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?

יישר כוח. אכן לפי המהלכים הטוענים שמדובר בברכה גשמית גרידא התמיהה פחות קשה (אם כי עדיין לא לגמרי ברור לי מדוע לא לתת ליעקב גם את הברכות הגשמיות ותירוץ הספורנו דחוק לענ"ד), אולם עיקר תמיהתי היא על פי המהלך הפשוט שברכת יצחק כללה הכל, וכ"כ הרמב"ן ש'היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אבר...
על ידי ארי שבחבורה
ג' נובמבר 17, 2020 10:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?
תגובות: 10
צפיות: 190

מדוע יצחק רצה לברך רק את עשיו?

הרי גם אם סבר יצחק שעשיו ראוי לקבל את הברכה בוודאי שלא חשב שיעקב אינו ראוי, אז מדוע שלא יעניק לשניהם גם יחד את הברכה (לכל היותר עם עדיפות מסוימת לעשיו מצד הבכורה)? ואמנם אברהם לא כן עשה - שהרי הוא גירש את ישמעאל מעל פניו "ויתן... את כל אשר לו ליצחק" (לעיל כה, ה), אולם אברהם עשה זאת על פי ה...
על ידי ארי שבחבורה
ב' נובמבר 16, 2020 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 1959

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

מזל טוב! תזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים בדרכו של הסבא הגדול זללה"ה.
על ידי ארי שבחבורה
א' נובמבר 08, 2020 9:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

בוודאי שאתה צודק, ואכן ציינתי שיש להניח שאף אחד מן המפרשים לא חשב כך...
ומדברי הרמב"ן נראה שמדובר בסברא פשוטה וממילא נשאלת השאלה מדוע אברהם לא חשב על סברא כ"כ פשוטה...
על ידי ארי שבחבורה
א' נובמבר 08, 2020 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

אם הקושיא ע"פ הרמב"ן הרי הרמב"ן סובר שיש מוקדם ומאוחר בתורה ולדעתו לא מסתבר שהמאורקעות שקרו בתורה קרו שלא לפי סדרם הקושיא לא מבוססת רק על דברי הרמב"ן אלא גם על סברא פשוטה וגם על דברי רש"י כפי שמבואר לעיל, ועל כל פנים אין ספק שהרמב"ן (כמו כל שאר המפרשים) לא פירש כך את ס...
על ידי ארי שבחבורה
א' נובמבר 08, 2020 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

לבי במערב כתב:לאו דוקא שהגזלה היתה סמוכה עד מאד לכריתת הברית. וכבר ציינתי דצ"ע בזה.

עכשיו הבנתי כוונתך שאפשר לומר שמעשה הגזילה אירע בפעם הראשונה שאברהם הגיע לארץ פלישתים ואז באמת לא פחדו ממנו כלל.
ייש"כ.
על ידי ארי שבחבורה
א' נובמבר 08, 2020 5:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

שמא ראוי להעיר, דמגזלת עבדי אבימלך את באר אברהם מוכח שלא הי' מורא עצום כלפיו. וצ"ע. כן, גם זה לכאורה דוחף לכיוון ההשערה המקדימה את המעשה. זה כבר קשה יותר, כי פרשה זו נפתחת במילים "ויהי בעת ההיא" שקושרת אותה לכאורה לפרשה הקודמת של לידת יצחק ושילוח הגר וישמעאל. ולגוף הערת הרב לבי במערב...
על ידי ארי שבחבורה
א' נובמבר 08, 2020 1:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

כעת ראיתי באשכול הסמוך (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=53601), שמפני הקושיא שנידונה כאן וכן קושיית הראשונים - כיצד יתכן ששרה עמדה ביופייה בגיל כה מופלג, מעלה הרב בן מיכאל הצעה מחודשת מאוד, ולפיה מעשה אברהם ואבימלך אירע באמת לפני מלחמת המלכים ונכתב כאן רק כדי להסמיכו לשאר מעשיו בארץ...
על ידי ארי שבחבורה
ו' נובמבר 06, 2020 10:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

באמת סלקא דעתך שאברהם ושרה יכלו להמנע מלקיחת שרה לאבימלך על ידי אמירת 'לא', ולא עשו כן?? פשוט ש'וישלח אבימלך ויקח את שרה' היינו כפשוטו בע"כ. וכמבואר בילקוט כאן: "אפשר שהלכה מדעתה? אלא לקחה בעל כרחה שלא בטובתה". וראה במפרשים כאן שנתבע על שני דברים: אשר לקחת - גזל. והיא בעולת בעל - ערי...
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

באמת סלקא דעתך שאברהם ושרה יכלו להמנע מלקיחת שרה לאבימלך על ידי אמירת 'לא', ולא עשו כן?? פשוט ש'וישלח אבימלך ויקח את שרה' היינו כפשוטו בע"כ. וכמבואר בילקוט כאן: "אפשר שהלכה מדעתה? אלא לקחה בעל כרחה שלא בטובתה". וראה במפרשים כאן שנתבע על שני דברים: אשר לקחת - גזל. והיא בעולת בעל - ערי...
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 11:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

מפשט המקרא משמע שבאמת אבימלך לא נהג מורא באברהם, שהרי שלח ולקח את אחותו מבלי לקבל את הסכמתה והסכמתו. [והמנהג שהאח הגדול הוא משיא את אחותו, כדמצינו אצל נביות ואצל לבן]. איך משמע? ואם מכך שלא הוזכר שביקש את הסכמתם הרי גם לא הוזכר שדיבר עמהם כלל, ואילו להלן מעיד אבימלך לפני הקב"ה - "הֲלֹ֨א ה...
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 8:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

לעמל יולד כתב:הרמבן אומר שכך נהג אברהם לומר אחותי היא מאז שיצא מחרן בכל מקום שהלך, לאו דווקא במצרים ובפלישתים.

כבר הסברתי שאין מה להשוות בין מה שהיה לפני מלחמת ארבעת המלכים לבין מה שהיה אחריה.
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 8:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

כדכד כתב:מי שאין לו יראת אלקים לא מפחד גם מכאלה שנעשו להם נסים

מי שאין לו יראת אלוקים מפחד מאוד ממי שניצח ארבעה מלכים.
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 6:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

לענ"ד דברי במקומם עומדים, ויבחר הבוחר. עכ"פ אולי לא שמת לב שכתבתי בסוף הסבר פשוט ע"פ המציאות [ולמשל, להזמין את אברהם לסעודה לכבודו ושם לשים סם במאכלו וכיו"ב]. והכי דייקי קראי כנ"ל. שמתי לב, וכבר השבתי שלענ"ד מדובר בחשש רחוק (ומי שבכל זאת מפחד יכול להיזהר ולהישמר יותר, ...
על ידי ארי שבחבורה
ה' נובמבר 05, 2020 1:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

Re: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

למה לגבי מצרים (וכל שאר המקומות שהגיע אליהם אברהם לשי' הרמב"ן) אי"ז קושיא? כי אברהם לא ידע עדיין שהוא גבור (או שנעשים לו ניסים)? או שלמען הצלת לוט היה מוכן להסתכן ולא למען הצלת חייו והצלת אשתו מעבירה? על זה אפשר לומר שאולי אז הוא טרם התבסס בארץ ועדיין לא היו לו 'שלוש מאות איש שולף חרב ובע...
על ידי ארי שבחבורה
ד' נובמבר 04, 2020 10:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויבתר אותם בתווך"
תגובות: 23
צפיות: 396

Re: "ויבתר אותם בתווך"

"בתווך" הוא כמו "בתוך", ופירושו באמצע, וכפי שת"א את הפסוק "ועץ החיים בתוך הגן" - 'במציעות גינתא', וראה ברמב"ן שם, והיינו 'בשוה' - לשני חלקים שווים.
על ידי ארי שבחבורה
ד' נובמבר 04, 2020 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?
תגובות: 36
צפיות: 603

מדוע חשש אברהם מאנשי גרר?

וַיֹּ֙אמֶר֙ אַבְרָהָ֔ם כִּ֣י אָמַ֗רְתִּי רַ֚ק אֵין־יִרְאַ֣ת אֱלֹהִ֔ים בַּמָּק֖וֹם הַזֶּ֑ה וַהֲרָג֖וּנִי עַל־דְּבַ֥ר אִשְׁתִּֽי: לכאורה החשש הזה של אברהם לא מובן – שהרי כעת הוא כבר לא אותו אלמוני שהגיע למצרים לפני שלושים שנה נטול כל כח ומעמד, אלא הוא הוא הגיבור הגדול שניצח את ארבעת המלכים הכובשים הג...
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 28, 2020 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אברהם ירד למצרים?
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: למה אברהם ירד למצרים?

יפה אמרת. יישר כוח.
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 28, 2020 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אברהם ירד למצרים?
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: למה אברהם ירד למצרים?

אולי לא היה נהוג למכור מזון לארצות אחרות שיש בהן רעב פן עי"ז יחסר מזון לתושבי הארץ ההיא עצמה (גם אם בה אין רעב). ואצל יוסף שאני, שצברו מזון הרבה יותר מהצורך ולשנים רבות. אמנם אנשים בודדים שבאו לגור בארץ יכלו ליהנות מהמזון שבה. ומה עשו שאר הכנענים? מתו ברעב? או שמא נתפזרו לשאר ארצות? קשה להניח ...
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 28, 2020 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנו בחיי על התורה עם פירוש - האם קיים?
תגובות: 9
צפיות: 320

Re: רבנו בחיי על התורה עם פירוש - האם קיים?

כמדומני שעוז והדר התחילו להוציא מהדורה כזו.
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 28, 2020 6:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אברהם ירד למצרים?
תגובות: 5
צפיות: 217

למה אברהם ירד למצרים?

וַיְהִ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ וַיֵּ֨רֶד אַבְרָ֤ם מִצְרַ֙יְמָה֙ לָג֣וּר שָׁ֔ם כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖ב בָּאָֽרֶץ מפורסמים דברי הרמב"ן כאן שאברהם חטא בירידתו למצרים - "גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב עוון אשר חטא - כי האלהים ברעב יפדנו ממות", ורבים יצאו לחלוק עליו ולטעון שכך ה...
על ידי ארי שבחבורה
ג' אוקטובר 27, 2020 11:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 267
צפיות: 16465

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

נכון, אבל כמדומני שכבר כתבו שכל הציטוטים הם מספר מכלול ואילו את פירוש התורה של רד"ק הרמב"ן כנראה לא הכיר.
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמות וחידושי הרמב"ן, כשיש סתירה, היאך נקטינן?
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: מלחמות וחידושי הרמב"ן, כשיש סתירה, היאך נקטינן?

על קדימותם של המלחמות לחידושים ראה אצל תא-שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד, ב, עמ' 33.
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 2174

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

סיכום ותמצית חלקית, לפענ"ד: בפשטות, המרי האזרחי הראשון בהיסטוריה היה ביום השלישי למעשה בראשית, כאשר הארץ לא קיימה את מאמר הקב"ה אליה 'עץ פרי' והעדיפה במקום זה להוציא 'עץ עושה פרי'. למרבה ההפתעה, המרד הזה עבר בשתיקה, והכתוב אף סותם כאילו מאמרו של הקב"ה אכן התקיים - "ויהי כן "...
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 2174

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ושאלו - ועניתי שאיני יודע. לענ"ד זה המשפט הכי חינוכי שילד יכול לשמוע!!! מצטרף לאמירה זאת. כשהגענו (בבית הספר) בלימוד חומש עם רש"י לא' המקומות שהוא כותב "איני יודע" - התעכבו איתנו מעט על הענין הזה, שלפעמים אדם צריך לומר "איני יודע". איני זוכר מה בדיוק דיברו, אבל עצם הענ...
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 2174

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

אני נשאלתי: למה השמש נקראת מאור וגם כתוב ויהיו להאיר וכו' ולא נזכר עיקר העיקרים, חום השמש, שבלעדיה, אין אפשרות לקיים חיים על פני האדמה? [ וענית שאינך יודע ] לפמש"כ הרמב"ן ולמועדים זֶרַע וְקָצִיר וְקוֹר וָחוֹם וְקַיִץ וָחוֹרֶף אפשר שהוא כלול בזה. וראה דבריו בפסוק הבא: ולמשול ביום ובלילה - ...
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 2174

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

ואותי שאל אדם מבוגר שאלה רצינית: איך מסתדרים דברי רש"י עם מה שכתוב מיד "ויהי כן "? ועוד קשה, שהרי בפסוק הבא מתואר כיצד הארץ בפועל לא עשתה מה שנצטוותה ("עץ עושה פרי" ולא "עץ פרי") - ומסיים הפסוק " וירא אלקים כי טוב "! הרי שטוב הדבר בעיניו כביכול! וצע"...
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 11:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 75
צפיות: 2174

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

רש"י "עֵץ פְּרִי" - שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ עֵץ עֹשֶׂה פְּרִי ולא הָעֵץ פְּרִי. לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה. האם לאדמה יש בחירה חופשית עם שכר ועונש? ב לבוש האורה כתב לפרש שאין הכוונה לאדמה התחתונה אלא לכח ומזל שיש לה ל...
על ידי ארי שבחבורה
א' אוקטובר 18, 2020 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמות וחידושי הרמב"ן, כשיש סתירה, היאך נקטינן?
תגובות: 9
צפיות: 318

Re: מלחמות וחידושי הרמב"ן, כשיש סתירה, היאך נקטינן?

בפשטות החידושים מאוחרים ל'מלחמות', ומשכך לכאורה יש לנקוט כפי מה שכתב בחידושים.
על ידי ארי שבחבורה
ו' אוקטובר 16, 2020 9:40 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

לאמיתו של דבר מאז שפרצה הקורונה לחיינו ולפורומנו כמעט ולא הגבתי באשכולות הקורונה למיניהם, שכן לא ראיתי טעם להצטרף להתגוששויות העקרות והבלתי נגמרות שרווחו שם, אלא שבשבועות האחרונים כאשר, לפי ראות עיני כמובן, המצב הציבורי הגיע לכדי פשיטת רגל ממש, הרגשתי שאני לא מסוגל להתאפק... אבל האם זה באמת היה שוה?...
על ידי ארי שבחבורה
ה' אוקטובר 15, 2020 1:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

כמה נקודות. א' קודם כל, מגוחך כל הזמן לטעון נגד הציבור, כדאי לפנות בטענות אל המנהיגים השונים, ויש מנהיגים. הם אחראים בהחלט, ואני מאמין שיש להם תשובות, גם אם אינם מובנות או מקובלות עליך, ובודאי לא על החילוני. זה לא קשור לחינוך או למילים גבוהות אחרות. את האוירה הכללית יוצרת המנהיגות. אתה צודק לגמרי, ...
על ידי ארי שבחבורה
ה' אוקטובר 15, 2020 1:20 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

כמה נקודות. א' קודם כל, מגוחך כל הזמן לטעון נגד הציבור, כדאי לפנות בטענות אל המנהיגים השונים, ויש מנהיגים. הם אחראים בהחלט, ואני מאמין שיש להם תשובות, גם אם אינם מובנות או מקובלות עליך, ובודאי לא על החילוני. זה לא קשור לחינוך או למילים גבוהות אחרות. את האוירה הכללית יוצרת המנהיגות. אתה צודק לגמרי, ...
על ידי ארי שבחבורה
ה' אוקטובר 15, 2020 12:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

מסכים לחלוטין שדברי הרב גפני, למרות זכויותיו הרבות, הם בושה וחרפה. רק ללמד עליו זכות אולי אפשר לומר שהוא סבור שההגנה הטובה ביותר זה המתקפה. למרות כל זאת הדברים שהוא אומר פשוט בזיון לאינטלגנציה. כדי ללמד עליו זכות נוספת אפשר לציין כי דבריו חיוורים לעומת חברו, "אמן ההסברה", נציג החסידות שהמ...
על ידי ארי שבחבורה
ה' אוקטובר 15, 2020 12:32 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 4015

Re: איך הוא לא מתבייש?

הנה ציטוטים מדברי חבר הכנסת הרב גפני לתקשורת, ואני נבוך רק בשביל לקרוא את דבריו. "במשך שנים ארוכות, אף אחד לא טיפל ולא השקיע בחינוך החרדי או בפתרונות דיור לחרדים. הציבור החרדי גר בצפיפות נוראית, הכיתות שלו עמוסות. עכשיו מגיעים כולם ולא מבינים איך בציבור החרדי יש הידבקות", אמר יו"ר דג...
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 14, 2020 10:01 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 20332

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

האדמו"ר מקרלין סטולין, נשא דברים לחסידיו בקו פנימי של החסידות, בו הביע פליאה על אלו המזלזלים בהנחיות, ומסכנים בכך חיי אדם. הרבי, שרק לאחרונה החלים מנגיף הקורונה, פתח ואמר: "הודו לה' שזכיתי לעבור את הנגיף בשלום. עברנו בתקופה האחרונה דבר לא פשוט". "אדם צריך תמיד להודות להקב"ה...
על ידי ארי שבחבורה
ד' אוקטובר 14, 2020 9:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 5037

Re: נתונים מפתיעים

אני חוזר בפעם האלף על מה שכתבתי בעבר: מותר לכל אחד לכתוב מה שהוא רוצה אבל תהיו הוגנים ותזכירו את העובדה שיש גם דיעה אחרת. יש בהחלט חילוקי דיעות בענין של תועלת הסגר לטווח ארוך, ואי אפשר להתעלם ממחקרים שפורסמו בגנות הסגר על ידי אנשים מביני ענין. ואם כבר בחילוקי הדעות בעניין תועלת הסגר ונזקיו קא עסקינ...

עבור לחיפוש מתקדם