מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 11375 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ה' אוקטובר 22, 2020 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59017

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

לא קראתי את האשכול הארוך הזה, רק את כותרתו... הגאון רבי יהודה פתייא זצ"ל סבור היה שהוא גלגול של הנודע ביהודה, ובא להשלים את חלקו בתורת הנסתר. עולם הפוך ראיתי, דרך השלם לתקן את הפגום. איך אפשר להאמין שבר דעת יטעון שהנודע ביהודה שהיה גדול הדור מלפני כמה מאות שנים היה פגום ושהוא שלם, וגם נאמין שה...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 21, 2020 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 183

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

עזריאל ברגר כתב:
ביקורת תהיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:יש שיחלקו עליך ויאמרו להיפך.
האומנם?!

לדוגמא: יש הרואים חיסרון בכך שההברה הספרדית אינה מבחינה בין קמץ לפתח וכו'.


ונכב"ב
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 21, 2020 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל - דיון
תגובות: 2
צפיות: 115

Re: תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל - דיון

היישוב הפשוט הוא שהרמב"ם פסק כהספרי במקום בו אין לזה סתירה מהתלמודים או מהסברא הכללית (והרי בדיני הפרת נדרים שם כבר הקשו על הרמב"ם שמצאנו בתלמודים כדברי הספרי, לכאורה, ותירצו. וגם את בספרי גופו העלה מרנא הנצי"ב תירוץ כדעת הרמב"ם, למרות התשובה, ולמרות שלא פקפק בייחוסה. יעויין שם. ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 21, 2020 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 183

הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

נתבקשתי להכניס: תלמיד שואל: ...ואם אפשר שאלה קטנה בבקשה, אנחנו הרבה פעמים אוכלים סעודות עם לחם משותפות כמו ארוחת צהריים ביסודי, סעודות שבת וכו ובשביל שיכירו וילמדו את ברכת המזון אנחנו קוראים אותה בקול בנוסח אשכנזי, השאלה בבקשה האם אני יכול להגיד את כל הברכה בנוסח אשכנז בקול כולל שם ומלכות ולצאת בכך ...
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 10:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?
תגובות: 7
צפיות: 170

Re: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?

סליחות כתב:
לענין כתב:רבים.
עיין לפי המקו"צ שברמב"ם פרנקל.

1. אין ברשותי כרגע.
איכא דרכא אחרינא דרך האוצר?

2. האם קיים כלל בנושא?
האם לדעתו יש לפסוק כספרי או תוספתא בכ"מ שאין מחלוקת מפורשת עם הגמרא?


2. יעויין ביד מלאכי כללי הרמב"ם אות ט
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר למקרי דרדקי לכתחילה ואפילו מצד מידת חסידות לרדת לאומנות חבירו?
תגובות: 6
צפיות: 404

Re: האם מותר למקרי דרדקי לכתחילה ואפילו מצד מידת חסידות לרדת לאומנות חבירו?

כתוב במשנ"ה שלא שייך יורד לאומנות חבירו במוהל, כי בעצם אסור ליטול שכר
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

לבי במערב כתב:וא"כ לבני ליטא אין ספק בזה. יישר.


אכן, מלבד למי שנוהג בכל ענייניו כאדוננו הגר"א.
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 2:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 537

Re: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

כבר העירו חוקרים על שימושם הפחות תדיר של חכמי צרפת בתשובות רבותיהם
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

לבי במערב כתב:ועדיין, אין משם משמעות לבטל תפלתו לגמרי משו"ה (יעוי' בדעתו גבי טבילה בשבת).


באמת מאוד התחבטתי בזה
וסברתי שאולי סבר כרבי אהרן הכהן גאון המובא בדברי רבינו האי גאון
אבל זה היה צריך להשאיר איזה רמז במקורות ולא מצאנו
ואולי באמת שבת שאני?
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

בוודאי.
הרי זו דעת חלק מהגאונים, ואף מעט מהראשונים.
ויעויין במובא בסדור אזור אליהו בתחילת התפילה: "בטבילת בעל קרי היה נזהר ומזהיר מאד שלא להתפלל עד שיטבול (תומע"ר תרמ"ד אות י"ג)."
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 218

Re: טלית במוסף

בפועל רוב רובו של עם ישראל, גם אלו ההולכים לפי הקבלה בענינים שונים, לא מתעטפים בטלית במנחה (ואפילו לא הש"ץ, בחלק מהקהילות). המכוונים כן מתעטפים ולגוף השאלה לגבי מוסף בר"ח, באמת לא מובן לי הרי כל מה שלא מניחים אז תפילין זה ע"פ תורת הסוד כי על פי פשט בלבד אין שום סיבה לחלוץ תפילין אז א...
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: נענועים בתפילת שמו"ע
תגובות: 24
צפיות: 3693

Re: נענועים בתפילת שמו"ע

זכורני שאחד הצדיקים ביקש מבנו בהגיעו לגיל מצוות מחילה על כך שאינו מתפלל בנענוע ומסתמא גורם לו בושה עי"ז שנראה שאביו חריג מבין המתפללים. אולי זה היה ר' מרדכי צוקרמן מגב"ש. /quote] עד כמ שזכור לי הג"צ הרב מרדכי צוקרמן זצ"ל כן היה מתפלל בנענוע הרב אביגדור סילבר שליט"א אמר לי ש...
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 218

Re: טלית במוסף

בפועל רוב רובו של עם ישראל, גם אלו ההולכים לפי הקבלה בענינים שונים, לא מתעטפים בטלית במנחה (ואפילו לא הש"ץ, בחלק מהקהילות). המכוונים כן מתעטפים ולגוף השאלה לגבי מוסף בר"ח, באמת לא מובן לי הרי כל מה שלא מניחים אז תפילין זה ע"פ תורת הסוד כי על פי פשט בלבד אין שום סיבה לחלוץ תפילין אז א...
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 36
צפיות: 374

Re: טבילה במקוה באמצע ברכות קריאת שמע

מי שפוסק שלא בטלה טבילת עזרא לעניין תפילה, בוודאי ילך לטבול.
מי שפוסק (כדעת רוב הראשונים והאחרונים) שבטלה לגמרי, אז לכאורה עדיף שלא יטבול
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר למקרי דרדקי לכתחילה ואפילו מצד מידת חסידות לרדת לאומנות חבירו?
תגובות: 6
צפיות: 404

Re: האם מותר למקרי דרדקי לכתחילה ואפילו מצד מידת חסידות לרדת לאומנות חבירו?

שלמה112 כתב:נלענ"ד שאם כונתו הוא להגדיל תורה ולהאדירה וכו', א"כ אינו נחשב לאומנות וד"ל.


לא מובן.
כתר"ה מתכוון מעין דברי המשנ"ה זצ"ל בעניין מוהלים?
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 18, 2020 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל
תגובות: 25
צפיות: 2261

Re: גוי לגבי קיום התורה בארץ ישראל

viewtopic.php?p=337715#p337715
(הודעה שליח לעיל באשכול
ולענ"ד זה ההסבר גם לשאלה זו)
על ידי בברכה המשולשת
ש' אוקטובר 17, 2020 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו
תגובות: 12
צפיות: 537

Re: אין נביא בעירו - דברי ר"ת המובאים שלא ע"י תלמידיו

אינני יודע, אבל מיד קפץ לי שאת שיטתו הפלאית של ר"ת בעניין מליחה בכבד לא חששו להביא, ויש שאף פסקו כך!
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 16, 2020 11:14 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 45
צפיות: 596

Re: תפילה מתוך סידור

יעויין בדברי מרנא המהר"ל על תפילה מתוך סידור (למיטב זכרוני בנתיב התפילה)
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוקטובר 15, 2020 9:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1748

Re: השכמה לפני אור הבוקר

מה שכתב כתר"ה באות ג' מפליא בעיניי, וכנראה גם בזה מקומות מקומות יש.
כי רוב מתפללי הנץ שאני מכיר הם מהמאריכים יותר בתפילה, ולא ממי שמחפש לברוח.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 10:40 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3587

Re: נתונים מפתיעים

כמדומני שכת"ר לא שם לב לכך שהמלה "חטא" מוסגרת במרכאות. זאת אומרת, שאכן זה לא חטא. ולבודד זה ילד בן 9 מהוריו ומכל אדם אחר זה בהחלט עונש עבורו. לי יש בני בכורי נ"י הוא בן 20, והוא היה בבידוד בחדר כמעט שבועיים וזה היה קשה לו ואחיו בן ה- 17 היה בבידוד לפניו בחדר (לא במקביל, ולא מאותו...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 8:06 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50394

Re: קורונה | מידע שימושי

הכל נכון, אם היה אפשר למנוע באמת ההתפשטות, המציאות הוכיחה שמדינות שעשו סגר המצב לא יותר טוב ממדינות שלא עשו סגר. אפשר למנוע את ההתפשטות או עכ''פ לצמצם אותה בצורה משמעותית מאד ע''י מסיכות, הקפדה על ריחוק, מניעת התקהלויות (בפרט במקומות סגורים ובלתי מאווררים) והיגיינת ידיים. אפשר בהחלט. צריך רק להפסיק...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 8:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3587

Re: נתונים מפתיעים

אין שום דיון ביעילות אמצעי הזהירות, בהנחה ש"דיון" פירושו ששני הצדדים מעלים טענות הגיוניות או לפחות הגיוניות למחצה. אני טרם נתקלתי בתשובה הגיונית כלשהי לטענות על חשיבות ההקפדה, מלבד דברי התחמקות והתחסדות. אם הכוונה לאי-יעילות המסיכות, העליתי כבר מחקרים. אם הכוונה להרחקת 2 מטר מאוכלוסיות בס...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 3:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת התורה על הבונים החופשיים?
תגובות: 54
צפיות: 3427

Re: מה דעת התורה על הבונים החופשיים?

כמדומני שכוונת הרב פלוריש שליט"א היא שמבחינת ארגון הבונים החופשיים הוא לא היווה איום.
גדלותו התורנית וצדקותו אינן מעניינות אותם, כמובן.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 2:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16228

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

אש משמים כתב:
בברכה המשולשת כתב:מנת הדמים האימתנית שסין וצפון קוריאה גבו במהלך השנים כדי להגיע למצב של 100% אכיפה זו, עולה בהרבה על כל נפגעי הקורונה בעולם, כמובן.

ברור.
אבל ודאי שאכיפה היא הכלי היחיד שעובד בשטח.


והוא שאמרתי, שאפילו מבחינה תועלתנית זה לא מוצדק, ק"ו מבחינה מוסרית.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 2:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16228

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

מנת הדמים האימתנית שסין וצפון קוריאה גבו במהלך השנים כדי להגיע למצב של 100% אכיפה זו, עולה בהרבה על כל נפגעי הקורונה בעולם, כמובן. מה אימה שייך כאן? סך הכל כמה גויים ימח שמם... האימה היא כלפי האפשרות שאולי יש מי (לא חלילה הרב אש בשמים שליט"א עצמו, אלא מישהו שעלול להבין כך מהדברים) שבאמת חולם ל...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 1:44 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16228

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

מנת הדמים האימתנית שסין וצפון קוריאה גבו במהלך השנים כדי להגיע למצב של 100% אכיפה זו, עולה בהרבה על כל נפגעי הקורונה בעולם, כמובן.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 12:51 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3587

Re: נתונים מפתיעים

המציאות, על-פי המספרים בעולם, מראה שבאמת הסגר לא מוריד את מספר המתים לטווח ארוך (של שנה-שנתיים)
צרפתי מחקרים וקישורים לעיל.
ולא בכדי כמה מבכירי החוקרים בעולם הביעו ומביעים התנגדות נחרצת לסגרים, מנקודת מבט של קורונה בלבד, ק"ו משאר ההיבטים.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5181
צפיות: 892273

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פלגינן כתב:
בברכה המשולשת כתב:אשמח מאוד למאמר
מאמר
רבי יחיאל אשכנזי ותשובותיו : חכם אשכנזי בארצות האסלאם.‏
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, 1939- ; ‏
שלם; מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי ז (תשסב) 71-131


תודה רבה!!
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 12:27 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50394

Re: קורונה | מידע שימושי

פורסם היום (באתר ערוץ 7. הבאת הדברים לא מהווה בהכרח הסכמה עם המאמר, או עם הכותב, שאינני יודע עליו דבר, וגם לא עם האתר): ראשיכל החדשותדעותהאם הדרך ליציאה מהסגר היא דרך היזמה הפיראטית של החרדים? האם הדרך ליציאה מהסגר היא דרך היזמה הפיראטית של החרדים? הרב ראובן ספולטר , כ"ו בתשרי תשפ"א 14/10/...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 12:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50394

Re: קורונה | מידע שימושי

הכל נכון, אם היה אפשר למנוע באמת ההתפשטות, המציאות הוכיחה שמדינות שעשו סגר המצב לא יותר טוב ממדינות שלא עשו סגר. אפשר למנוע את ההתפשטות או עכ''פ לצמצם אותה בצורה משמעותית מאד ע''י מסיכות, הקפדה על ריחוק, מניעת התקהלויות (בפרט במקומות סגורים ובלתי מאווררים) והיגיינת ידיים. אפשר בהחלט. צריך רק להפסיק...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 11:23 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3587

Re: נתונים מפתיעים

ויעויין עוד במצ"ב
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 11:20 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3587

Re: נתונים מפתיעים

יעויין במאמר המצ"ב בקישור הזה (לצערי לא הצלחתי לשמור את זה כמסמך):
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 14, 2020 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5181
צפיות: 892273

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אשמח מאוד למאמר
מאמר
רבי יחיאל אשכנזי ותשובותיו : חכם אשכנזי בארצות האסלאם.‏
הבלין, שלמה זלמן בן שלום, 1939- ; ‏
שלם; מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי ז (תשסב) 71-131
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 13, 2020 8:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1748

Re: השכמה לפני אור הבוקר

למיטב זכרוני יש קונטרס של הגאון רבי שלום לופס זצ"ל באחד (או יותר?) מספרי חתנו, הגאון הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 13, 2020 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר "לא טוב היות האדם לבדו"
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: מאמר "לא טוב היות האדם לבדו"

בהקשר הנוכחי- "זה חלק ממהותו הבסיסית של אדם להיות חלק מחברה".
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 13, 2020 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמר "לא טוב היות האדם לבדו"
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: מאמר "לא טוב היות האדם לבדו"

נפלא!
תודה רבה להדר"ג שליט"א

(רק הערה קטנה, בבחינת אפו של המלך מהמעשה המפורסם: המונח "זכות בסיסית" צורם לי מאוד. מקורו מגישות הפוכות לתורה הקדושה.)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 13, 2020 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לכהנים לנשי"כ, ע"י לוי בעל מום
תגובות: 3
צפיות: 77

Re: נטילת ידים לכהנים לנשי"כ, ע"י לוי בעל מום

גם לגבי הכהן עצמו, על פניו "שלים" כאן אין הכוונה תמים ולא בעל מום, שהרי כהן בעל מום כשר לנשי"כ
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוקטובר 12, 2020 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי יחיד ורבים הלכה כרבים
תגובות: 5
צפיות: 98

Re: מתי יחיד ורבים הלכה כרבים

הרי רבו מגדול"י במהלך הדורות שפסקו שאחרי רבים להטות נאמר רק במושב בית דין אחד
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוקטובר 12, 2020 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?
תגובות: 44
צפיות: 4036

Re: האם אפשר לאכול במקום שאין כשרות אבל זה כשר?

כאמור לעיל באשכול, יש תקנת ועד ארבע ארצות שכל מי שמוכר מזון צריך הכשר
כך שבביתו אפשר לאכול בלי חשש
אבל בעסק צריך הכשר

עבור לחיפוש מתקדם