מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1362 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 02, 2020 3:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ומה מקורו?

כנראה שאין לזה מקור. כאמור, הסיפור הובא בסתם, בלי שם, ואולי רק כמשל בעלמא, במסכת נדה. והרב מחנה חיים מביאו פעם על שם ר"ט ופעם על שם ר"ע, ופעמים אחרות מביאו בסתם ובשינויים.
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 02, 2020 7:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?

שוב מצאתי בתהלים שערי חיים מזמור קיח, שהביא את הסיפור עם הספינה על ר"ע. הרי ששני הסיפורים, זה של הנר ושל הספינה, קרו אצל ר' עקיבא!

תהלים שערי חיים.JPG
תהלים שערי חיים.JPG (52.25 KiB) נצפה 84 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 02, 2020 7:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: מעשה דספינה ונר דר"ע ור"ט?

המחבר מביא ענין זה גם במקומות אחרים בספריו, אלא שלא הזכיר בהם את ר"ט. בדברי שערי חיים פרשת בשלח: דברי שערי חיים.JPG כמו כן בתהלים שערי חיים בשני מקומות: מזמור ל ומזמור קיא: תהלים שערי חיים מזמור ל.JPG תהלים שערי חיים מזמור קיא.JPG משמע שהתכוון אכן לנדה לא ע"א (כמצויין בדברי שע"ח פרשת ...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 30, 2020 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מאיר' היה אומר
תגובות: 6
צפיות: 266

Re: 'מאיר' היה אומר

זה מצוי הרבה אצל החכמים שהיו חברים זה לזה, וכפי שהעירו לעיל. יש להוסיף: בידים פ"ד מ"ג: "אמר לו ר' אלעזר בן עזריה: ישמעאל אחי, אני לא שניתי מסדר השנים, טרפון אחי שינה... אמר ר' יהושע: הריני כמשיב על טרפון אחי". בבבא בתרא י ע"ב: "אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו: נראין ...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 21, 2020 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 358
צפיות: 17090

Re: משמעות השם 'הינדא'

הינדא? שמעתי שהוא כנגד שם אדנות + ה' באור חוזר (מהסוף להתחלה) כשם אמו של העטרת צבי מזידיטשויב על מה שכתב הדברי חיים בשמות נשים, שהינדא הוא אדנ"י בצירוף ה', הגיב הגרי"ש נתנזון בחריפות בגליון הספר (נדפס בקובץ כרם שלמה, תשל"ח, חוברת ו, עמ' יא): הינדא.JPG והוא פלא. וראה שם בעמ' הבא, מה ש...
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 17, 2020 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רב אבדימי / רב דימי
תגובות: 7
צפיות: 278

Re: רב אבדימי / רב דימי

דעתו של בעל סדר הדורות היא, ששניהם אחד, לכן כתב בערך ר' אבדימי בר חמא על היוחסין שקבע לו שני ערכים: "מזכה שטרא לבי תרי, בשם דימי באות ד' ואבדימי באות א'". והסכים עמו רז"ו רבינוביץ בשערי תורת בבל עמ' 327. חשוב לציין גם, שבמקומות בהם מוזכר ר' אבדימי בר חמא (שבת פח א, ועירובין נה א) יש ע...
על ידי קאצ'קלה
א' אפריל 05, 2020 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאותו של רבן יוחנן בן זכאי
תגובות: 5
צפיות: 399

Re: נשיאותו של רבן יוחנן בן זכאי

בתוספות ר' יהודה סירליאון ברכות נז ב: "ואחריהם בעת החרבן היה רבן יוחנן בן זכאי נוהג נשיאותו... עד שיגדל רבן גמליאל תלמידו". וכעי"ז בתוספות ביצה כג א ד"ה תליסר: "משום דרבן גמליאל לא הגיעו ימיו להיות נשיא". וכן כתב הרשב"ץ בתשובותיו חלק א סי' קלו, ובמגן אבות על אבות פ...
על ידי קאצ'קלה
ג' מרץ 24, 2020 1:37 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1049
צפיות: 200287

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

בגליון סדר הדורות מצאתי כתוב, על מה שכתב סה"ד: "בחולין דף ל' ריש ע"א, בכורות נ"א ריש ע"ב, ר' אלעזר בר' שמעון סתימתאי. פירש רש"י שיש משנה וברייתא הרבה שאמר ר' אלעזר בר' שמעון, ורגילים התנאים לסדרן במשנה בלשון סתם". Capture.JPG זה מה שהצלחתי לפענח לע"ע: ועיין רש...
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 28, 2020 4:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'מי שברך' של התוספות יום טוב
תגובות: 7
צפיות: 1800

Re: 'מי שברך' של התוספות יום טוב

ראיתי בביהמ"ד שלט עם ה'מי שברך' הנ"ל, ונוסף בו אחרי "מן ברוך שאמר", בסוגריים: "ולנוסח ספרד מן הודו". האם אכן התכוון התוי"ט לכך? אז מדוע לא כתב אצל נוסחו, נוסח אשכנז: "מן מזמור שיר חנוכת"? וזה תלוי בשאלתי הנ"ל, שאלה ד' (שבהודעתי הראשונה). בעצם, בסליחו...
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 28, 2020 4:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'מי שברך' של התוספות יום טוב
תגובות: 7
צפיות: 1800

Re: 'מי שברך' של התוספות יום טוב

שברי לוחות כתב:ראה בספר סליחות לכ' סיון הנדפס בשנת ת"י בסופו

יישר כוחך!
הנה זה, ומובא שם לפני זה שיסדו הגאון בעל תוי"ט:

3.JPG
3.JPG (150.16 KiB) נצפה 1795 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 28, 2020 4:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'מי שברך' של התוספות יום טוב
תגובות: 7
צפיות: 1800

Re: 'מי שברך' של התוספות יום טוב

ב'הזכרת נשמות' של קהלת וורמיישא (קבץ על יד, ג, 32) מובא:

2.JPG
2.JPG (70.09 KiB) נצפה 1795 פעמים


כאן כתוב "עד גמר התפלה עד קדיש האחרון". אם הכוונה אינה לקדיש תתקבל, אלא לקדיש בתרא שאחר סיום תפילת שחרית, צ"ע מה פירושו של "וגם בשעת קריאת התורה"? האם אין קריאת התורה לפני "גמר התפילה"?
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 28, 2020 4:00 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'מי שברך' של התוספות יום טוב
תגובות: 7
צפיות: 1800

Re: 'מי שברך' של התוספות יום טוב

הנה הנוסח כפי שהוא בויעש אברהם דף טז ע"א-ע"ב:

1.JPG
1.JPG (89.82 KiB) נצפה 1799 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 28, 2020 3:57 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'מי שברך' של התוספות יום טוב
תגובות: 7
צפיות: 1800

'מי שברך' של התוספות יום טוב

ידוע שיש 'מי שברך' שתיקן הרב בעל תוי"ט לברך את אלה שאין מדברים בשעת התפילה. חשוב ומענין לדעת מה הם המקורות הראשונים ל'מי שברך' זה. בעליל קיימים אצלי ספקות אחדים: א. האם אכן תיקנו בעל תוי"ט? ב. במקרה והתשובה לשאלה א' היא חיובית, האם כבר נמצא גירסא קדומה יותר של ה'מי שברך' (זאת אומרת שהתוי&q...
על ידי קאצ'קלה
א' ינואר 26, 2020 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 9
צפיות: 721

Re: סתם רבי יצחק

אי משום הא - לא איריא, שכן בכתבי היד שם אין זכר לר' יצחק נפחא, ובמקומו מובא "ור' יצחק בן אלעזר". לומר שארבעתם ישבו אקילעא של אחד מהם: ר' יצחק בן אלעזר. וכיו"ב נמצא במקומות אחרים. בכל זאת נראים דבריך בנוגע לפירוש ר"ח. אבל לא הבנתי איך מתבארים התיבות "רבי יצחק בן אחא דשמעתא, ה...
על ידי קאצ'קלה
ה' ינואר 23, 2020 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!
תגובות: 9
צפיות: 1228

Re: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!

כהוספה לדברי הרב הוגה, יצוין שגם בכת"י אוקספורד 366 וכת"י פירנצה חסר קטע זה.

אבל בכת"י מינכן 95 מופיע בשורה הבאה:

מינכן.JPG
מינכן.JPG (103.75 KiB) נצפה 525 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 15, 2020 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 9
צפיות: 721

Re: סתם רבי יצחק

ייש"כ הרב ביקורת. דבריך נאים ומתקבלים על הלב, בכל זאת מנין הוודאות שכך הוא אכן פירושם של דברי ר"ח? זה לשון רבינו חננאל: הוא יוסף איש הוצל וכו' יצחק בר אחא דשמעתא יצחק חקולא יצחק בן אלעזר יצחק בן טבלא יצחק נפחא אלו כולן בעלי אגדות ומתנייתא ונזכר שמם פעם כך ופעם כך אבל כשמדברין מפיו שמועה מז...
על ידי קאצ'קלה
ד' ינואר 15, 2020 5:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 9
צפיות: 721

Re: סתם רבי יצחק

ביקורת תהיה כתב:ובאמת רבנו חננאל שם לא פירש כן.

ייש"כ.
האם מישהו יכול להסביר לי את כוונת רבינו חננאל (פסחים קיג סע"ב)? אני לא בדיוק הבנתי את דבריו.
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 14, 2020 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי יצחק
תגובות: 9
צפיות: 721

סתם רבי יצחק

מצאתי שמופיעים בש"ס 14 מאמרים ש אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק . מתוכם יש: 2 פסקי הלכה. 4 מאמרי אגדה. 8 מעשיות שלמדים מהם הלכה, דוגמת "פעם אחת...", או "מעשה ב...". סברתי לומר, שרבי אבין בר רב אדא מסר כל פעם בשם אותו רבי יצחק (אמורא, תלמיד ר' יוחנן). אבל בפסחים קיד ע&quo...
על ידי קאצ'קלה
ב' ינואר 13, 2020 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7579

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

קידושין ט. מתקיף לה ר' זירא בר ממל הא לא דמי האי שטרא וכו' בספר סדר הדורות בערכו של ר' זירא בר ממל מביא שזה שם נדיר שלא נמצא בעוד מקום, וכתב שאולי יש כאן ט"ס וצ"ל שר' זירא הקשה לר' אבא בר ממל שמצינו כעי"ז במקו"א. האם קיימים נוסחאות אחרות בזה בדפוסים אחרים או בכת"י? כבר השיב...
על ידי קאצ'קלה
ו' ינואר 10, 2020 6:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7579

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בדף ז. וא"ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו וכו' ובאותו דף ז: אותו מימרא מר' יוחנן אבל בשם ר"ש בן יוחי ושם המימרא הוא בין כמה מאמרים נוספים של ר"י בשם רשב"י א. למה נשנה הדבר בכפילא פעמיים באותו הדף ב. ומי הוא בעל השמועה? האם יש כאן גירסאות שמחליפים השמות או ...
על ידי קאצ'קלה
ו' ינואר 10, 2020 5:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7579

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

הערה נחמדה שהעליתי פעם בענין "תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים".
על ידי קאצ'קלה
ג' ינואר 07, 2020 4:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7579

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

הנה מה שכתבתי ברשימותי בענין זה: רואים אנחנו, כי בדרך כלל, כשנחלקו שני חכמים בסגנון של "חד אמר... וחד אמר...", מדובר בחכמים שהכירו זה את זה, ועל הרוב היו חברים זה לזה[1]. בכן מתבקש שלוי ורבי יצחק יהיו חברים. אבל אין זה דבר פשוט. לוי סתם, הוא לוי בן סיסי, היה תלמיד מובהק לרבינו הקדוש, ולכן ...
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 31, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 76
צפיות: 8158

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

אגלינסקי כתב:בעבר (הרחוק...) הציע "ושא_נס" סיוע בנוסח דפוס ראשון של שו"ע עם הגהות הרמ"א אורח חיים ש"ל. אולי יואיל להמציא כאן את נוסח סי' תרעד סעיף א? עם הגהת הרמ"א, כמובן. תודה!

נמצא באוצרות התורה. הנה צילומו:

תרעד.JPG
תרעד.JPG (210.35 KiB) נצפה 1197 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' דצמבר 31, 2019 6:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ
תגובות: 4
צפיות: 683

Re: בנין ביהמ"ק לקראת שנת ד"א שנ

מה שנכון נכון כתב:מקורו של המלבי"ם מסה"ד שהעתיק משה"ק (וע"ע יוחסין פילפ' עמ' 246).
כנראה תחילת השתלשלות הטעות מכך שהתאריך הלועזי נחשב כתאריך עברי (אחר ד' אלפים).

העיר על כך ד' אברהם, בעבודת דוקטור שלו, מפעלו ההיסטוריוגרפי של גדליה אבן יחיא וכו', ירושלים תשל"ו, עמ' 279.
על ידי קאצ'קלה
ה' דצמבר 26, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו
תגובות: 24
צפיות: 4034

Re: 'והאומר כן רשע הוא' - ביאור מחודש מה'אור שמח', פשרו ומקורו

והנה בשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"ב או"ח סי' כה) גם עמד בדברי רש"י אלו, וכתב 'ומפי אדמו"ר שליט"א מקאסוב שמעתי כונה נפלאה בלשון רש"י הנ"ל בשם הרב הגאון מטרנופול שליט"א בספרו שו"ת חבצלת השרון, ואח"כ חזר הרה"ג השואל נ"י וכתב לי ששמע בשם הגאון ...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 13, 2019 7:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?
תגובות: 11
צפיות: 1925

Re: האם לוי (חברו של אבוה דשמואל) הוא אביו של ר' יהושע בן לוי ?

ציינתי לסדר הדורות (ערך ריב"ל) שמביא בין השאר גם את הגמרא דחולין שציינת. ההשוואה לדברי רש"י בבא מציעא, היא מציאה יפה, אלא שעדיין יש לדון בהבדל שבין "ישראל שאמר ל בן לוי : כור מעשר יש לך בידי", ששם שייך יותר מה שפירש רש"י "כל לוי קרוי בן לוי", לבין איש שנקרא "ה...
על ידי קאצ'קלה
ו' דצמבר 13, 2019 7:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לקוטי או ליקוטי?
תגובות: 3
צפיות: 1745

לקוטי או ליקוטי?

איך נכון לכתוב?
ליקוטי הערות
או: לקוטי הערות
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 23, 2019 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל
תגובות: 16
צפיות: 1635

Re: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל

לייטנר כתב:
שבע כתב:עוד ציטוטים מן המקור השני:
וכתבתי קו'שיא זו למחו'תני ידידי הגאון מו'רנו ישעי'ה פיק שי'חיה, והשיב לי...


הר"י פיק לא היה מחותן של בעל סדר הדורות (נפטר כשר"י פיק היה בין 21).

מדובר באשכול זה על שני כת"י נפרדים. לא להחליף!
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 23, 2019 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל
תגובות: 16
צפיות: 1635

Re: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל

כאן https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/7337/lot/127975/shared_email?lang=he יוחס כתב היד הנ"ל להרב יחיאל היילפרין זצ"ל מחבר ספר ערכי הכנויים ועוד. לענ"ד אין הדברים מוכרחים, ובנימוקים בתיאור כתב היד אין הוכחות מוחצות כי המדובר בהרב הנ"ל. יבואו המומחים שבחב...
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 06, 2019 6:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 103
צפיות: 9922

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

בסידור רבנו שלמה:

א.JPG
א.JPG (97.12 KiB) נצפה 4321 פעמים

אבל לא כל המפרשים פירשו כן.
וראה עוד לוח ארש עמ' סז.
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 06, 2019 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1608
צפיות: 292065

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

כתובת דוא"ל של ר' יהודה הערשקאוויטש מירושלים?
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 3:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 797

Re: קדוש עם כל יצוריו נדון

ביקורת תהיה כתב:אמת כי הצורה 'נָדוֹן' הולמת יותר את סגנון הפיוט מאשר הצורה 'נִדּוֹן', אך במשמעות אין כל הבדל ביניהן - - -

ברי לך?
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 8:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 797

Re: מקור שהקב״ה נידון ג״כ

מסתבר לקבל הניקוד נָדוֹן, שבסליחות עתיקות (לדוגמא: מחזור מעגלי צדק, סביוניטה שי"ז-ש"כ).
והוא כמו וַיְהִי כָל הָעָם נָדוֹן, שבספר שמואל.
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 02, 2019 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)
תגובות: 74
צפיות: 11769

Re: קובץ 'חצי גבורים - פליטת סופרים' (תוכן ענינים להורדה)

עברתי על הקובץ החדש (פה ארה"ב זה הגיע בימי הסליחות), וכרגיל יש בו המון חידושים. הערה קטנה נתעוררה אצלי במאמר אודות ספר פני יהושע. בעמ' תשכז הערה 173, הובאה תמציתם של דברי הפנ"י בברכות טו ע"א: "שם הביא תיקון נוסח שמצא בדפוס פרנקפורט שנ"ב וטען שההגהה נכונה בכוונתה אך ניתן להבי...
על ידי קאצ'קלה
ב' אוגוסט 26, 2019 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 538
צפיות: 77066

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פרנצויז כתב:אודה לך מאוד אם תוכל להעלות כאן צילום של העמוד הזה (דף ל"ד ע"ב) ממשניות אמשטרדם תקל"ה (כלים פי"ז מי"ד).

הנה הדף:
טהרות אמשטרדם תקלה.pdf
(506.5 KiB) הורד 88 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 15, 2019 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"
תגובות: 30
צפיות: 3904

Re: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"

רק 'ענבם' "הם האותיות לאחר שמו של הס"ם", וצורת הכתיב החסרה הזו לא מופיעה בתורה. (1) ספר בני יששכר - מאמרי חדשי תמוז אב - מאמר ב יא) כתיב בשליחות המרגלים, והימים ימי בכורי ענבים [במדבר יג כ], כתב הרב הקדוש מהר"ש מאוסטירפאליע ז"ל סוד שבאותיות אשר הם בכורים וקודמים לאותיות ענב...
על ידי קאצ'קלה
ה' יולי 25, 2019 9:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המלצה לספר לימי בין המצרים
תגובות: 21
צפיות: 3737

Re: המלצה לספר לימי בין המצרים

לענ"ד יש באנציקלופדיה הנ"ל המון מה לחדש לילדים וגם למבוגרים, ובאמת כדאי ללמוד אותו כדברי ר' שבענו מטובך, למרות שיש מה להעיר על אי דיוקים שבספר פה ושם.

אעלה כאן תמונות אחדות (ברזולוציה נמוכה), לתועלת החברים ולתועלת מו"לי הספר.

02.JPG
02.JPG (147.51 KiB) נצפה 1689 פעמים

עוד אחת:

03.JPG
03.JPG (152.38 KiB) נצפה 1689 פעמים

ועוד זאת שלישיה:

04.JPG
04.JPG (110.72 KiB) נצפה 1689 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 16, 2019 6:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 436514

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

סליחות כתב:יישר כוח!
אגב, היכן מקור הדברים המובאים בדבריו בשם רב האי? (חיפשתי באוצה"ג ולא עלתה בידי. כמו כן לצערי במהדורת האוצר שבה אני משתמש חסר יד פשוטה)

אין זה דבר פשוט שבכלל יש 'רב האי' כזה, ראה מה שכתב ביד פשוטה.

יד פשוטה.PDF
(255.66 KiB) הורד 95 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יולי 16, 2019 6:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1258
צפיות: 71014

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

היום ראיתי בחנות לספרים משומשים את ספר סדר הדורות שהדפיסה הוצאת לוין אפשטיין בשנת תש"ל. זו מהדורה קודמת לזו של נפתלי משכיל לאיתן ויש שם הקדמה של 3 עמ' על המחבר. הרי היא לפניכם. האם ידוע איזו מהדורה היא זו ומי כתב את ההקדמה? הוא צילומו של מהדורת ווארשא תר"ל או תרל"ו. לוין-אפשטיין חזרו...
על ידי קאצ'קלה
ב' יולי 15, 2019 11:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 436514

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ביד פשוטה:

יד פשוטה.JPG
יד פשוטה.JPG (107.08 KiB) נצפה 5034 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם