מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 9553 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 28, 2020 7:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויחלק עליהם לילה והוא ועבדיו וכו'. איך מתאים עם הדעה שרק אליעזר היה עמו
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: ויחלק עליהם לילה והוא ועבדיו וכו'. איך מתאים עם הדעה שרק אליעזר היה עמו

ואלו בפסוק יד מביא רק את דרשת חז"ל: "שמונה עשר ושלש מאות - רבותינו אמרו אליעזר לבדו". [הדבור הקודם "חניכיו - זה אליעזר" אינו בכתה"י]. ומשמע שנוקט את דחז"ל אלו כפירוש היחיד בפסוק. כמדומה שפעמים רבות, כאשר הפשט מובן מאליו, רש"י מביא רק את הדרש, ואין זה אומר שלד...
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 28, 2020 7:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה פעמיים הוכה נח על ידי הארי וכיצד?
תגובות: 16
צפיות: 164

Re: כמה פעמים הוכה נח על ידי הארי וכיצד?

אגב, במדה"ג (ובכמה כת"י של מד"ר. ראה מאגרים) הגירסא 'הקישו' האריה, ונשיכת הנחש והכלב נקראת שם הכשה. [אמנם יש לשון כזו גם אצל נחש].
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 28, 2020 6:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדרשי פליאה
תגובות: 38
צפיות: 4335

Re: מדרשי פליאה

ר"מ הדרשן אינו חתום על כל מה שכלול בבראשית רבתי, אף שיש שם קטעים מתורתו. ראה במבוא של אלבק ובספר של מאק. שאר ההערות על כת"י שאבד ועל 'המק"נ הידועים' לא רלוונטיות. --- אין הפרדה בדיון שבאשכול בין מה שנקרא 'מדרשי פליאה' שספרות הדרוש מלאה מהם, לבין מעשיות משונות ותמוהות (בין אם הן במדרשי...
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 28, 2020 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטע מביאור הגר"א המובא ברש"ש וליתא קמן בשו"ע?
תגובות: 6
צפיות: 120

Re: קטע מביאור הגר"א המובא ברש"ש וליתא קמן בשו"ע?

שבענו מטובך כתב:ועדיין לא מצאתיו בהגהותיו וחידושיו שנדפסו ב'משניות', כי אם במה שצורף לתלמוד בבלי.

באמת אי"ז הגהה על המשנה שם, אלא על הרא"ש בריש הל' חלה, ובש"ס וילנא קנתה מקומה בסוף ההגהות על המסכת.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 28, 2020 12:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 239
צפיות: 13967

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

כמדומני שכבר העירו שהשוואת הפירושים [ממה שבידינו - בראשית] מראה שהשפעת הרד"ק על הרמב"ן היתה משמעותית גם אם אינו מזכירו.
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 27, 2020 12:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1097

Re: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?

האשכולות שעורבבו כאן עוסקים במבול (שבלבל את הכל), אבל איזו כפילות יש בהם??

נושא אחד: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה.
נושא שני: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים.
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 27, 2020 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 4
צפיות: 95

Re: והיך אבא דרדי לבריה

ראה תרגום כתובים חורגין עמ' 66. ועוד הרבה דוגמאות שם ובאמ"ב שצוין כאן.

לא' מפי' ר"י זו כונת הפסוק, וכאב שמוכיח את הבן שרוצה בו. אך אי"ז מיישב את שינוי המלה כמובן.
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 27, 2020 10:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1097

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=48097 יישר כח. אוחדו. לדעתי ריבוי האיחודים שנעשה לאחרונה בכל פעם שמישהו נותן קישור מזיק ומבלבל. א. יש נושאים קרובים ומשיקים, לא אחדים. ב. האשכולות נהפכים להיות ארוכים וכבדים. ג. סדר ההודעות באשכול החדש הוא לפי התאריך, וזה גורם בלגן שלם, בפרט בהודעות שמ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 27, 2020 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

בפשטות ד' הב"י חוזרים על דבריו לעיל: "וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא הצריכו כוונה כלל. אבל הרשב"א...". לא הבנתי, הב"י כותב שהפוסקים לא כתבו בפירוש שא"צ כוונה (אלא רק מכללא איתמר וכלשונו "נראה שהוא דעת וכו' שלא הצריכו...".) והיטב תמהו הלק"ט ומאמ"ר,...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 27, 2020 7:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויחלק עליהם לילה והוא ועבדיו וכו'. איך מתאים עם הדעה שרק אליעזר היה עמו
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: ויחלק עליהם לילה והוא ועבדיו וכו'. איך מתאים עם הדעה שרק אליעזר היה עמו

בתנחומא מסייע מפסוק זה את הדעה שאליעזר לבדו היה, מדלא כתיב וירדפו אלא וירדוף. והיה אפ"ל ש'עבדיו' מתייחס לאלו שהשתתפו במלחמה רק כשומרי הכלים, ולא נטלו חלק במרדף. והם גם 'הנערים אשר הלכו אתי' בפסוק כד. אך רש"י בפסוק זה וכן להלן בפסוק כד נוקט בפשטות שהיו עמו 'עבדיו' במרדף ובמלחמה, ואלו בפסוק ...
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

בפשטות ד' הב"י חוזרים על דבריו לעיל: "וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא הצריכו כוונה כלל. אבל הרשב"א...".
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 91
צפיות: 7869

Re: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף

דרופתקי דאורייתא כתב:הכיצד? פשוט מאד. חיפוש מהיר באוצה"ח, רואים חקקי-חקרי לב, מעתיקים וממשיכים.

מש"כ בשלחן המערכת מתבסס על מש"כ הוא בעצמו בעין יצחק, כפי שצוין מיד, ושם הובא הכל כהוגן [והמקור לכ"ז מספרי אביו], וע"כ שהוא ט"ס אגב שיטפיה.
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 1:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי רצון בימי שני וחמישי
תגובות: 6
צפיות: 100

יהי רצון בימי שני וחמישי

בקשוני להכניס:
ממתי התקבלה תפילה זו בימי שני וחמישי בקהילות אשכנז? ידוע מאמר אודותיה?
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1097

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

אבני גזית כתב:אז תשאר עם התירוץ הזה לבדו ודי בכך. נח לא שלח את עוג...

מה שכתבתי לעיל שלא היה אפשר לראות מהרי אררט את הנעשה בעמק בא ליישב גם את השאלה למה נח לא הביט מחלון התיבה.
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשו קרע את הרחם ויצא
תגובות: 3
צפיות: 72

Re: עשו קרע את הרחם ויצא

ראה פסיקתא זכור עה"פ ושחת רחמיו חתך מטרין שלה שלא תלד.
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1097

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק. עוג מלך הבשן שהיה ענק שבענקים, לא יכול היה לירד מן התיבה ולירד למטה לראות היבשו המים או לא?! א. לרדת ברגל את כל ההר, ושוב לטפס עד למעלה? אולי עוג היה עצלן. אפי' העורב לא שמע לנח. ב. גם נח לא יצא מן התיבה לאחר שיבשו...
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 26, 2020 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה היתה מטרת נח בשליחת העורב והיונה?
תגובות: 54
צפיות: 1097

Re: מדוע נח לא שאל את עוג הקלו המים

התיבה היתה במקום גבוה - על הרי אררט, וכנר' לא היה אפשר לראות משם אם יבשה האדמה בעמק.
על ידי מה שנכון נכון
א' אוקטובר 25, 2020 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1915401

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:אודה למפרע למי שיעלה "תולדות חג שמחת תורה" (יערי) [מוה"ק] מעמ' 41 - 53 מעמודי האוצר

יערי.PDF
(1.74 MiB) הורד 2 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ש' אוקטובר 24, 2020 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסיק רישא במגבות נייר בבית הכנסת
תגובות: 2
צפיות: 86

Re: פסיק רישא במגבות נייר בבית הכנסת

קיצר הכותב, והוה ליה לבאר אם ברור שמכ"ב כאן הוא רק דרבנן (כהא דכ' הבה"ל בשי' הר"מ המובא בשו"ע שמ, יג). וכן להעיר גם משום קורע (עבה"ל שם), ומשום מחתך (וזה אולי תלוי בויכוח רשז"א וריש"א).
על ידי מה שנכון נכון
ו' אוקטובר 23, 2020 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש עניין לחזור "ויהי כל ימי נח ויהיו כל ימי נח"?
תגובות: 29
צפיות: 1377

Re: האם יש עניין לחזור "ויהי כל ימי נח ויהיו כל ימי נח"?

ה"ה בנד"ד כשהוא'ו מעל התיבה, אין הכרח להחשיבה כחלק מהתיבה ע"מ לפסול, אף שאם היינו צריכים לה היתה מצטרפת. ואי"ז כאות יתירה הסמוכה ממש לתיבה. ועיין במשנת הסופר הנ"ל בביאור הסופר שנחלקו בזה האחרונים.
על ידי מה שנכון נכון
ו' אוקטובר 23, 2020 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש עניין לחזור "ויהי כל ימי נח ויהיו כל ימי נח"?
תגובות: 29
צפיות: 1377

Re: ויהי - ויהיו כל ימי נח

שאלה להלכה ולא למעשה כי יודע אני שלא ייעשה כן במקומנו האם מותר לתלות ו' בין השיטין ולצאת ידי שניהם? אומרים שכן עשה החת"ס במגילת אסתר. מחלו' אחרונים אם פוסל הס"ת (ולכאו' הרוב מכשירים כד' הנו"ב). ראה פ"ת רעה, ו ובה"ל לב, כ. [ועי' מה שהעיר על הבה"ל במשנת הסופר ס"ד שע...
על ידי מה שנכון נכון
ו' אוקטובר 23, 2020 10:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגר"ע יוסף זצ"ל
תגובות: 202
צפיות: 100217

Re: הגר"ע יוסף זצ"ל

לארץ ולדרים כתב:כמדומני שפעם היו והוציאום

כמדומני שלהד"מ.
על ידי מה שנכון נכון
ו' אוקטובר 23, 2020 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים
תגובות: 6
צפיות: 112

Re: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים

על לשונות קבועות אצל אמוראים יש אשכול בשם אמורא היה תופס לשונו.

שאר הדוגמאות שנזכרו כאן מלשונות האחרונים מצויות מאד מאד ואינן יחודיות כלל.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 8:19 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ילקוט מעם לועז
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: ילקוט מעם לועז

כמדומני שפעם גם סדרת דעת מקרא היתה מחולקת למחברים, ואח"כ שינו ששם המחבר הוא תנ"ך דעת מקרא (והכל סדרה א').
אם כי היה כדאי לכתוב את שמות המחברים השונים כמחברים נוספים.
לטעמי אי"צ לשנות כלום במעם לועז.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 7:06 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ילקוט מעם לועז
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: ילקוט מעם לועז

מחולק לפי מחבריו.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלמד נח תורה
תגובות: 15
צפיות: 2316

Re: שלמד נח תורה

בריש אשכול ישן זה הובאו דברי רש"י " למדנו שלמד נח תורה ". ובאמת ששמעתי לשאול, מה עשה נח בכל אותם י"ב חודש בתיבה, שלא היה לו צורך ואפשרות לזרוע ולחרוש וכו', ואף בתה"מ נאסרו. מה עשו שם. ולכאורה הימ"ל שרוב הזמן עסקו להאכיל את כל מליוני בעלי החיים והבהמות השונים והמשונים, ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59206

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

על הסכמה נוספת של הנוב"י כתב משה חלמיש: אסופות י.PNG הסכמה זו נכתבה בתקל"ט. ולפ"ז חזר בו הנוב"י תוך ג' שנים (התשובה ביו"ד וההדפסה של נובי"ק היו בתקל"ו). אך (כפי שהעיר) פשוט שאלו ראיות הבל. ואין מהסכמת חכם מסוים שום ראיה שדעתו מסכמת לכל דברי החיבור שהסכים עליו. אפי'...
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11789
צפיות: 1915401

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בתוך הגולה כתב:אם אפשר מספר מידות טובות על המיכלתא עמ' שע"ב (ואם אפשר 'כדי קליפה' מלפניו ומאחריו).
בדיגיטלי זה בערך עמ' 375

ייש"כ מראש.

מדות.PDF
(815.49 KiB) הורד 2 פעמים


העמ' הבא הוא ענין אחר.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה משונה מאד המיוחס לחת"ס
תגובות: 6
צפיות: 190

Re: מעשה משונה מאד המיוחס לחת"ס

העיר ע"ז ביחו"ד.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1459

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

קישור מתוקן. לפי דף השער נראה שהוא אותו עותק.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59206

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

דברי רבנו הנוב"י עצמו בדרשות הצל"ח (ראה בקישור דלעיל): "ואנחנו נלך בשם ה' בדרך אשר דרכו בו הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ובעלי תוס', אשר הלכו בדרך התלמוד ונוגה למו, ולא היה להם עסק בנסתרות, וזכו לחיי עולם". "ובזה נזכה לחזות בנועם ה' אפי' לא נלמד שום נסתרות, והלואי שנזכ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי זה 'ברו"ך' הנזכר בתוספות
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: מי זה 'ברו"ך' הנזכר בתוספות

ר' ברוך ב"ר יצחק בע"ס התרומה.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 1:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולעידן סליחות חובין (ירמיה ח, טו)
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: ולעידן סליחות חובין (ירמיה ח, טו)

לעת מרפה אין הכוונה תאריך מסוים, אלא כמו לעיל פסוק ח 'בעת צרה', וכמו הכ"ח עתים בקהלת. ועוד לאין סוף.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 10:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "המכון הירושלמי תורה מציון" - מי שמע?
תגובות: 6
צפיות: 304

Re: "המכון הירושלמי תורה מציון" - מי שמע?

ספרו של לנדוי על הגר"א י"ל (בתשל"ח!) ע"י "מפעל תורה מציון". אולי קשור.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדקדק בדברי תורה <עיגול מספרים בתורה>
תגובות: 13
צפיות: 255

Re: עיגול מספרים בתורה

פולסברג כתב:ב] שזאת הבאתי רק כדוגמא בעלמא וכוונתי היתה לעיקר הדבר [ואין לי מושג למה ההנהלה החשובה בחרו לשנות את הכותרת מ'לדקדק בדברי תורה'].

אכן ג"א לא הבנתי למה שינו, ורמזתי זאת לעיל.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 1:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59206

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

פולסברג כתב:מקור מדוייק?

דרושי הצל"ח נג ע"ב ד"ה ועקר.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 22, 2020 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מע"י הג'ס
תגובות: 38
צפיות: 1578

Re: ספר מע"י הג'ס

יוצא פוניבז' כתב:הוא מציין למקור החידוש לספר נתיבי עם סי' תקפב ס"ז. ולא מפליא כלל שלא נמצא שם לא מיניה ולא מקצתיה.

הוא מתכוין למלואים שנדפסו בח"ב עמ' כד, ובמהדו"ח נד' במקומו. (כמובן בתוספת נופך).
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 21, 2020 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59206

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

מה המקור שכך אמר ר"י פתיה [מלבד דרשת בעל מרכבות ארגמן]?

בלי קשר לידיעת הנוב"י עצמו בקבלה (שאין בה ספק), אזכיר כאן את המליצה שכותב בדרשותיו על עסק הקבלה (להמון, ובהקשר גם לכת ש"ץ): האדם עץ השדה, וכלי עץ פשוטיהן טהורים ומקובליהן טמאים.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 21, 2020 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1459

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

נמכר וחוזר ונמכר.


מגיד צדק. העירוני. לא התעמקתי. או שזה אותו עותק ממש, או שעכ"פ אינו מדויק מה שכתבו שזה עותק יחיד.


----
אגב, בכל פעם המכירות מפתיעות מחדש. על מה אנשים מבזבזים את כספם!

עבור לחיפוש מתקדם