מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1622 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 06, 2020 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הפסיקה בעדות המזרח
תגובות: 41
צפיות: 1080

Re: מסורת הפסיקה בעדות המזרח

דעת מרן החיד"א, מבואר בפתח הדביר סי' כה, שכתב כן רק לגבי הנושא הספציפי הזה של ברכת הנותן לייעף כח. זה לא נכון, כי גם לגבי ש"ץ ששכח הקל הקדוש כתב החיד"א שחוזר לראש, ואף שדבר זה אינו מפורש בדברי האר"י, אלא החיד"א עשה אחד ועוד חד, שכיון שלפי האר"י מעין שבע היא במקום חזרה,...
על ידי ישראל אליהו
ג' אוגוסט 04, 2020 1:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור השירים של הערבים משירת הלויים
תגובות: 20
צפיות: 494

Re: מקור השירים של הערבים משירת הלויים

שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן ה ועל זה סמכו גדולי הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך במסיבות של חתן ובר מצוה ובמילה, ובשבתות וימים טובים, בשירים המיוסדים על פי לחן של שירים ערביים. ויש להמליץ על זה: על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. כוונת היחו"ד שה...
על ידי ישראל אליהו
ש' יולי 25, 2020 9:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

הש"ס מלא בזה. "עד כאן לא פליגי אלא במקרה א', אבל במקרה ב' לא פליגי". ומי אמר? אולי ג"כ פליגי?!?! הדחייה הכלולה בשאלתך ("אולי ג"כ פליגי"), היא בדיוק הדחייה המובאת בגמרא בב"ב בפרק המוכר פירות: עד כאן לא פליגי אלא בכדי מידתו, אבל ביותר מכדי מידתו לא פליגי. [דחיי...
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 24, 2020 5:26 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

תהפוך דך לדף תרסב ותראה שהביא כן מהתוס' בכמה מקומות, ומהר"ן.
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 24, 2020 4:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

עיין בבית אהרן וישראל שהובא לעיל.
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 24, 2020 3:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

כבר כתבו לעיל שהראשונים כותבים במפורש כלל זה.
ואני נותן כיוון לראיה לזה מהש"ס.
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 24, 2020 3:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

הש"ס מלא בזה. "עד כאן לא פליגי אלא במקרה א', אבל במקרה ב' לא פליגי". ומי אמר? אולי ג"כ פליגי?!?! איך אתה מסיק שעד כאן לא פליגי ולא במקרה ב' הוא משום אפושי פלוגתא...? אתה מניח הנחה ומחבר אותה למה שנראה, כי חייב להכריח? אז א"כ מדוע הגמ' אומרת שלא פליגי במקרה האחר? אם לא מחמת ...
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 24, 2020 2:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

הש"ס מלא בזה.
"עד כאן לא פליגי אלא במקרה א', אבל במקרה ב' לא פליגי".
ומי אמר? אולי ג"כ פליגי?!?!
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 22, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא תלבש בלבישה שלא לצורך לבוש
תגובות: 14
צפיות: 148

Re: איסור לא תלבש בלבישה שלא לצורך לבוש

לכא' לא גרע מדברי הרמ"א תרצו' גבי תחפושת בפורים שאם זה לשם שמחה ואינו מכוון ללבוש מותר..וכ"ש כאן שאינו לבישה כלל אלא להיפך... ומה יעשו הספרדים, יאמר לקטן ללבוש עבורו. ומה שמותר לגדול אשכנזי ודאי מותר לקטן ספרדי. [וע"ע אול"צ סוף ח"ד]. מרן הרגע"י מסכים לכלל זה? זה ב"...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 22, 2020 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא תלבש בלבישה שלא לצורך לבוש
תגובות: 14
צפיות: 148

Re: איסור לא תלבש בלבישה שלא לצורך לבוש

יאמר לקטן ללבוש עבורו. ומה שמותר לגדול אשכנזי ודאי מותר לקטן ספרדי. [וע"ע אול"צ סוף ח"ד].
על ידי ישראל אליהו
ב' יולי 20, 2020 3:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון רבינו בן ציון אבא שאול זצוק"ל

כאן הובאה החוברת תפארת ציון ו', ובתוכה דברים רבים מחכם בן ציון - שיעורים ומכתבים ודרשות ושמועות http://forum.otzar.org/download/file.php?id=72899 ישנם באוצר עוד חוברות של תפארת אבות . עם מכתבים וחידושים ממרן הגרב"צ, ושם בח"א גליונות הערות על שב שמעתא, ומכתבים מאת מרנן הגרשז"א והגריש&...
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 16, 2020 1:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'אפילו עטרות ודיבון' – חקר גירסאות וחילופיהן
תגובות: 50
צפיות: 8873

Re: 'אפילו עטרות ודיבון' – חקר גירסאות וחילופיהן

יש לקרוא את הפסוק עצמו ג"פ, ולקרוא גם את התרגום. [אול"צ הל' שמו"ת; תשובות והנהגות].
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 15, 2020 8:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון רבינו בן ציון אבא שאול זצוק"ל

רבינו היה מוקף בחולאים ויסורים קשים רוב ימיו, אמנם קיים דברי החובת הלבבות שחסיד אבלו בליבו וצהלתו על פניו, ותמיד היה מאיר פניו לכל אחד וכולו היה אומר שמחה וטוב לבב. . זה ממש אחד הדברים המפליאים! אדם משותק בחצי גוף. שיתוק בעינים. דברים בסיסיים אינו יכול לבצע, להתלבש, להתהפך במטה וכו'.. ועכ"ז כו...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 15, 2020 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון רבינו בן ציון אבא שאול

רעייתו של רבי שלמה חנניה, היא בתו של הגר"ש אטון זצ"ל, וממילא היא אחיינית של הגרב"צ.

את הסיפור עם הטחינה שמעתי ממנו ג"כ, ואמר הגרב"צ "אז מה אם התרתי, בן תורה ראוי שיחמיר".
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 14, 2020 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך קובעים סדר לימוד בספרות השו"ת?
תגובות: 20
צפיות: 1077

Re: איך קובעים סדר לימוד בספרות השו"ת?

הייתי מוסיף, שו"ת תורה לשמה.
על ידי ישראל אליהו
ו' יולי 10, 2020 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

התמונה הזו עם מרן רבי עזרא עטיה, היא בביהכנ"ס צופיוף, עת גלתה הישיבה לשם מהעיר העתיקה.
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 07, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 37971

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

'בעניין שתי דעות המובאות בשלחן ערוך' מאת הרב אריאל אפרים אהרונוב שליט"א, בתוך קובץ "תורת ציון" חלק ב, תמוז ה'תש"פ, עמ' צז - קסט. בסיכום בעמוד האחרון: "הובאו למעלה מארבעים אחרונים הסוברים, שסתם ויש השו"ע חושש לדעת היש, וביניהם פוסקים מפורסמים מאד, והתברר שרוב מניין ורוב...
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 07, 2020 3:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

ישנם כמה וכמה הלכות, שהשו"ע לא גילה דעתו, ובזה פסק כהרמב"ם. מכיון שבני ספרד קיבלו עליהם את הוראות הרמב"ם [למי שיודע קצת הסטוריה], ואף כאשר קבלו את הוראות מרן השו"ע, מ"מ כאשר לא גילה דעתו, ממשיכים לנהוג כהרמב"ם. ולכן פסק שאין לבני ספרד לעשות אוצר בית דין. ועוד ועוד. כמוב...
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 07, 2020 3:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול

אבני גזית כתב:קטע מתוך דברים שפורסמו שנה שעברה במוסף 'תור הזהב' של עיתון 'הדרך'


"בשביל זה יש את גדולי הדור שיכריעו, למה אני צריך להידחף ולהורות הלכה"?!

'

ידוע גם שהיה אומר: שמיעת חדשות, נועדה לנשים או לגדולי הדור.
ואני, לא זה ולא זה... ממילא איני שומע כלל.
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 07, 2020 2:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

ונחזור לעניין לשמו התכנסנו: בילדותי הלכתי עם אבי מורי שליט"א לרופאת שיניים ברחוב ברנד בהר נוף. בדיוק יצא משם מרן הגרב"צ עם מלווה. אולי בנו. אבא ניצל את ההזדמנות לשאול אותו משהו בהלכות כתיבת תפילין, בדברי כף החיים (בקול יעקב). מרן אמר שגם לו היה ספק דומה, והכריע כך וכך (לא זוכר כלל מה היה ...
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 07, 2020 2:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

תלמידיו מספרים על מקרים בהם שאלוהו היכן דברים אלו כתובים. טפח על לוח לבו ואמר, כאן הם כתובים! ופעם שאלתי את תלמידו, הגאון הנורא (כפשוטו), רבי יעקב טופיק אביעזרי (אוי לדור שלא מכיר את המרגלית הזו) שליט"א על הנהגה מסוימת של חכם בן ציון, מהיכן למדה. רבי יעקב נזעק כנגדי, חכם בן ציון היה התורה עצמה...
על ידי ישראל אליהו
ב' יולי 06, 2020 8:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

ישנן כמה אפשרויות:

אחת מהם, עיין בקובץ א', המאמר הראשון. [נמצא באוצר].

ועוד, ידוע שהעורכים רצו להוסיף ראיות נוספות בכמה וכמה הלכות. והוא עצר בעדם, ואמר שראיה אחת טובה, מספיקה!

בכל אופן, אין כאן "תלמיד טועה". וודאי לא בגוף ההלכות והראיות.
על ידי ישראל אליהו
ב' יולי 06, 2020 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין סב"ל-ספק ברכות להקל
תגובות: 18
צפיות: 402

Re: דין סב"ל-ספק ברכות להקל

אכן, וכן הכנה"ג כותב שחוץ מהס"ס שכתב שם, נראה שלכו"ע יברך נפשות, כיון שעדיין לא הגיע לכלל חיוב מעין ג'.
ודבר זה התבאר בארוכה בקובץ המובא כאן
viewtopic.php?f=19&t=51376&p=639975&hilit=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94#p639975
עמוד לב.
על ידי ישראל אליהו
א' יולי 05, 2020 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4981
צפיות: 809473

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הגהמ כתב:
ישראל אליהו כתב:
ישראל אליהו כתב:בבקשה מספר ארוך מש"ך יו"ד סימן קפ"ז על ס"ה.

תודה רבה

בקשה נוספת

זה מה שיש על סימן קפז

אני מודה לכת"ר מאד!!
על ידי ישראל אליהו
א' יולי 05, 2020 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הפסיקה בעדות המזרח
תגובות: 41
צפיות: 1080

Re: מסורת הפסיקה בעדות המזרח

דעת מרן החיד"א, מבואר בפתח הדביר סי' כה, שכתב כן רק לגבי הנושא הספציפי הזה של ברכת הנותן לייעף כח. זה לא נכון, כי גם לגבי ש"ץ ששכח הקל הקדוש כתב החיד"א שחוזר לראש, ואף שדבר זה אינו מפורש בדברי האר"י, אלא החיד"א עשה אחד ועוד חד, שכיון שלפי האר"י מעין שבע היא במקום חזרה,...
על ידי ישראל אליהו
א' יולי 05, 2020 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הפסיקה בעדות המזרח
תגובות: 41
צפיות: 1080

Re: מסורת הפסיקה בעדות המזרח

דעת מרן החיד"א, מבואר בפתח הדביר סי' כה, שכתב כן רק לגבי הנושא הספציפי הזה של ברכת הנותן לייעף כח. זה לא נכון, כי גם לגבי ש"ץ ששכח הקל הקדוש כתב החיד"א שחוזר לראש, ואף שדבר זה אינו מפורש בדברי האר"י, אלא החיד"א עשה אחד ועוד חד, שכיון שלפי האר"י מעין שבע היא במקום חזרה,...
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 02, 2020 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4981
צפיות: 809473

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ישראל אליהו כתב:בבקשה מספר ארוך מש"ך יו"ד סימן קפ"ז על ס"ה.

תודה רבה

בקשה נוספת
על ידי ישראל אליהו
א' יוני 28, 2020 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 652

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

. ואגב, גם הגרע"י הורה כן לבד"צ ב"י, וכפי שמופיע בתחילת מדריך הכשרות שלהם המופיע באוצר, שחוץ ממה שנהגו הספרדים להקל, שבזה יש להמשיך ולהקל, מלבד כן יש להחמיר בכל מיני חומרות, אף נגד השו"ע. אפשר להביא כאן דברים אלו? זה מכתב יד או בעל פה? כת"י. נדפס בתחילת מדריך הכשרות של בד&q...
על ידי ישראל אליהו
א' יוני 28, 2020 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 652

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

לגבי הבאת ציטוטים ב"ה אפשר לפתוח עין יצחק, לגבי הדוגמאות אם תורה לאחרים להחמיר אכן אתה חולק על רבך. בתחילה כתבת "הגרע"י", ואח"כ עברת ל"עין יצחק"? ואף להורות לאחרים, אם תדגיש שורת הדין כך, אבל שיש מקום להחמיר, מה הבעיה? וכבר הבאתי לעיל מדברי הגרע"י עצמו שהורה ...
על ידי ישראל אליהו
ש' יוני 27, 2020 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 652

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

איתן נוי כתב:חומרות/הידורים. תנו דעתכם.
האם נכון הדבר שמי שפוסק כפוסק מסויים אך במקום מסויים רוצה להחמיר יותר ממה שפסק הפוסק האם נומר שאין לו להחמיר/להדר מאחר וזה נגד דעת רבו ואין זה עשה לך רב (אבות א, ו).

"עשה לך רב" אין פירושו שיש לילך אחר רב אחד בכל פסקיו.

יעויין בראשונים על המשנה שם.
על ידי ישראל אליהו
ש' יוני 27, 2020 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו
תגובות: 18
צפיות: 652

Re: חומרות והידורים יותר מהשו"ע ומרבותיו

רק שתדעו כל מקום שס"ט (וחבר מרעיו) מביא ציטוטים, תוכל להיות סמוך ובטוח שמרן הגרע"י זצ"ל חולק על זה, ומביא הרבה יותר ציטוטים... מחילה, אם יש לך תגובה עניינית, בבקשה, תביא את אותם ציטוטים, ונדון בהם כדרכה של תורה. ואגב, גם הגרע"י הורה כן לבד"צ ב"י, וכפי שמופיע בתחילת מדר...
על ידי ישראל אליהו
ו' יוני 19, 2020 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3771
צפיות: 949599

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר "הכרת הטוב כהלכה".
מקבץ ומאסף את דיני הכרת הטוב בין אדם לחבירו,
מתוך דברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים, במשנה סדורה ותבנית ערוכה.

להשיג בחנויות הספרים המובחרות.
להזמנות: 053-317-3444 או אצל משפחת היימן. אהבת ישראל 16/1 תל ציון. טל:02-9971295
מייל thehaymanns@gmail.com
על ידי ישראל אליהו
ה' יוני 18, 2020 6:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 106
צפיות: 5493

Re: מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

שם הספר "מראה האש", תמונות ומילות קישור על חייו. יש גם את "תפארת ציון" [נמצא באוצר], הספדים שלו על רבנים, והספדים עליו. והחל משנה שעברה, בע"ה יוצא קובץ "תורת ציון" ביום ההילולא. מאמרים בתורתו, עם "תובנות" ושימת דגש על עומק כוונותיו. את המאמר של הרב פטרובר...
על ידי ישראל אליהו
ש' יוני 13, 2020 11:01 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: צרפת [ג] - הוראה לאמירה בלחישה בצורה טיפוגרפית
תגובות: 22
צפיות: 3908

Re: צרפת [ג] - הוראה לאמירה בלחישה בצורה טיפוגרפית

יעוין במדרש לקח טוב (אסתר ט ז):
"ולומר וי"ו של ויזתא בזקיפה, לכך נכתבה וי"ו ארוכה ויזתא".
על ידי ישראל אליהו
ב' יוני 01, 2020 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 6663

Re: מאמר הגרד"ל

סיפורים לא הגיוניים, אם הם מוסמכים, אנו מקבלים.
אבל לא משום כך נמציא מעצמנו עוד כמה סיפורים כאלו מבלי הכרח. וכאן זה לא מוכרח, כי אפשר לעקם קצת.
ועדיף דוחק הלשון מדוחק הענין [בתלמידי החזו"א עסקינן].
על ידי ישראל אליהו
ב' יוני 01, 2020 10:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 6663

Re: מאמר הגרד"ל

נוטר הכרמים כתב:הש"ש כותב ברור 'ימי הילדות והשחרות' 'טרם היותי לאיש', מה מכריח לעקם ולומר שלאו דווקא?

מה שמכריח הוא, שלא הגיוני שילד בן 12 יחבר ספר כזה.
ואם חיבר כך בגיל כזה, הוא היה צריך לחבר עוד כמה מאות ספרים עמוקים פי כמה בשאר שנותיו.
על ידי ישראל אליהו
ש' מאי 30, 2020 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התשובה הגנוזה שבשו"ת רב פעלים
תגובות: 36
צפיות: 4640

Re: התשובה הגנוזה שבשו"ת רב פעלים

יעויין אול"צ ח"ג, לענין גילוח הזקן שהתיר לאחר ל"ד לעומר, אף דס"ל כהאר"י להמתין עד שבועות, והיינו משום שעיקר ה'דין' הוא בשיער הראש [וראיתי שכ"כ הגרש"ד]. ובתוך דבריו הזכיר שהסומך על דברי הגרי"ח, יכול לגלח בימים אלו. ע"ש. ואגב הוא עצמו נהג לסדר זקנו, על סמך ...
על ידי ישראל אליהו
ה' מאי 28, 2020 12:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גוט יו"ט
תגובות: 4
צפיות: 419

Re: גוט יו"ט

והמברך יתברך בכפלים.
....
לא לשכוח תפילה על האתרוג [בעצרת נידונין על פירות האילן].
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 17, 2020 8:59 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות הר"ש די וידאש - דרוש בקיאים בתולדות אלג'יריה
תגובות: 13
צפיות: 570

Re: תולדות הר"ש די וידאש - דרוש בקיאים בתולדות אלג'יריה

נכון.
אבל זה לא אומר שהמחבר לא מבין בזה. [לפי התרשמותי הוא מבין בזה].

עבור לחיפוש מתקדם