מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2111 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ד' ינואר 20, 2021 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד יתום בכיתה
תגובות: 4
צפיות: 99

Re: ילד יתום בכיתה

מי שמלמד לתלמידים שיעורים נרחבים על כל מצוה ממצוות התורה לפי סדר כלשהו, ומגיע למצות "כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן", ויש בכיתה שני יתומים, כיצד יעשה? להשמיט מצוה זו? ברור שלא. לקצר מאוד מאוד? לא זו הדרך. לבקש מאמותיהם שהילדים לא יבואו ביום ההוא? לא נשמע לי. מה היא, אם כן, הדרך הרצ...
על ידי יבנה
ד' ינואר 20, 2021 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

בפורום לתורה https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... e24#p39144 הביאו תשובה ארוכה של ר"י הלל בענין, מצורף:
על ידי יבנה
ד' ינואר 20, 2021 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה
תגובות: 6
צפיות: 147

Re: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה

מה שכת"ר כותב הוא כללי מדי וקשה לי להניח שרשז"א התיר באופן גורף בכל אופן שהזכיר כת"ר דברי רשז"א שהבאתי נאמרו בקשר לדברי עושה חדשות. בכל אופן זה מדבר על אופן כגון שאדם מחזיק דבר בידו שאם יניחנו מידו יהיה מלאכה, ואין בכוחו להחזיק את הדבר כל השבת, שבאופן זה אינו צריך לחכות עד שיגמו...
על ידי יבנה
ד' ינואר 20, 2021 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה
תגובות: 6
צפיות: 147

Re: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה

האיסור לשנות את הכתוב על המסך הוא מדאורייתא, מדרבנן ומצד איזו מלאכה? לענין מד חום רגיל: https://www.zomet.org.il/?CategoryID=395&ArticleID=884 בישורון היה דיון על מוני מים חשמליים שדן בהרחבה בשיטות השונות בענין. כשיש מצב שאדם יוכרח לחלל שבת לאחר זמן מחמת אונס בגלל שלא יכול להיות במצב מסויים לזמ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 18, 2021 1:19 pm
פורום: עזר אחים
נושא: יצירת קשר עם מומחה אקדמאי
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: יצירת קשר עם מומחה אקדמאי

אולי יקדמו אותך: https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_100.3.pdf עמ' 21 https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_100.18.pdf https://www.ybz.org.il/cathedra/gilyonot http://www.daat.ac.il/daat/israel/segal/bibel-2.htm https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/4352...
על ידי יבנה
ב' ינואר 18, 2021 1:03 am
פורום: עזר אחים
נושא: יצירת קשר עם מומחה אקדמאי
תגובות: 11
צפיות: 274

Re: יצירת קשר עם מומחה אקדמאי

תנסה את שפרבר. הוא כתב את הספרים "העיר בארץ-ישראל הרומית", ואת "תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד".
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום

לבי במערב כתב:'עכו"ם' דהכא לאו היינו נכרי, כי־אם ע"ז כפשוטה...

[אא"כ החשש הוא מפני צלם התלוי לו על לבו. וצ"ע].

משנה ברורה סימן נה ס"ק סה
(סה) עכו"ם - ר"ל עבודת כוכבים או עובד כוכבים:
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

שוב מצאתי כמוך במשנת רבי אליעזר פרשה ו עמוד 121 "הפרש בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם. חסידי ישראל אינן נקראין חסידים עד שיעשו כל התורה, אבל חסידי אומות העולם, כיון שהן עושין שבע מצוות שנצטוו בני נח עליהן, הן וכל דקדוקיהן, הן נקראים חסידים. בד"א, כשעושין אותן ואומרין, מכח שצוה אתנו אבינ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

א. סתם גוי (שאיננו בגדר של בן נח, דהיינו ששומר זמב"נ כדת כי ה' צוה) לא שייך לשכר נצחי לעוה"ב, כי מהותו מכוחות הטומאה, ואין אצלו מושג של נצחיות. ב. לגבי המקורות- הרי לבן נח בהחלט יש חלק לעוה"ב ושכר, כל הדיון שלנו היה על גוי סתם, שבהגדרה איננו מקיים זמב"נ (הרי כתר"ה כתב במפור...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

ומה עם שכר? איזה שכר? כל שכרו הוא בעוה"ז מנין לך כן? ואם יעשה מצוה סמוך למיתתו לא יקבל שכר? גם מרובה מדה טובה כו', אם נענש לאחר מותו, ודאי שגם יקבל שכר. תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד א "אמר לו קלצטונירי רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא אמ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

ומה עם שכר?
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

האם לדעתך גוי עע"ז מקבל שכר ועונש על מעשיו, או שהוא פשוט נעלם כבהמה וזהו?
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

ידוע המעשה של הגר"א עם המומר שלא נטל נט"י ואמר לו שיענש גם על כך ולא אמרינן קים ליה בדרבה מיניה. א"כ גם בעע"ז יש שכר ועונש על כל מעשיהם. כיון שכך, לשיטת הסוברים שאפשר להעביר זכויות לאחרים שלא היה שום קשר ביניהם. א"כ גם כאן יגידו כן, ואין טעם לחלק מצד חלקי נשמה שונים, או בין ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

תמהני, נפסק שאין לקבל מהם צדקה כדי לא להוסיף להם זכויות שנא' ביבש קצירה תישברנה וגו', - אז להוסיף להם זכות משניות לע"נ?? ומש"כ שאם לגוי יש שכר ועונש לכן מסתבר שמועיל לו לימוד לע"נ, זו גופא השאלה, האם יש קשר בין שכר ועונש על מה שעשה בעצמו, לענין שאפשר להוסיף ע"י אחר אחרי מאה ועשר...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 292

Re: כיבוי נר נשמה

אליהו חיים כתב:
יבנה כתב:עי' בזה באור הנשמות עמ' ס"ו שבאוצר [כרגע פתוח בחינם].

תודה, אך לא מצאתי הספר לא באוצר הרגיל ולא במקוון

נמצא בבטא: https://beta.otzar.org/#/b/636454/p/66/ ... /0/end/0/c
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי נר נשמה
תגובות: 18
צפיות: 292

Re: כיבוי נר נשמה

עי' בזה באור הנשמות עמ' ס"ו שבאוצר [כרגע פתוח בחינם].
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משניות לעלוי נשמת גוי
תגובות: 17
צפיות: 222

Re: משניות לעלוי נשמת גוי

לענין ישראלים ג"כ נחלקו אם מועיל, וכפי שנתבאר בכמה מקומות בפורום. ולצד שמועיל לישראל גם אם המת לא גרם כלל להמצוה, אין טעם שלא יועיל גם לגוי. והרי גם לגוי יש שכר ועונש. ועי' באלו: https://ask-dh.org/2020/06/30/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A2%D7%99...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 357

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

נחלקו אם מקרא נדרש רק לפניו או גם לפני פניו, אך ביותר מכך לכאורה לא מצינו.
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: בירור הלכה - תפילה בשעה שנכרי נמצא במקום

שו"ע או"ח סימן נה סעיף כ "היו עשרה במקום א' ואומרים קדיש וקדושה, אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות. וי"א שצריך שלא יהא מפסיק טינוף או עבודת כוכבים." משנה ברורה סימן נה ס"ק סב "(סב) וי"א שצריך - מדכתב השו"ע דין זה בלשון וי"א משמע דדין זה לא פסיקא ליה וכן...
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 11:50 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חוני המעגל - מקור שמו
תגובות: 4
צפיות: 193

Re: חוני המעגל - מקור שמו

איקטורין כתב:ייש"כ
ספר יוחסין.pdf

מהו ערך מ"ם הלזה?

ר"ל שמצא בספר הערוך של ר' צמח גאון באות מ' בערך קבא מגלונאה את הדברים האלו.
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 11:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: משפחתו של ר' יהודה נשיאה
תגובות: 4
צפיות: 168

Re: משפחתו של ר' יהודה נשיאה

לפי אינצ' יודיאקה בערכו שכתב ת"ש, יש לעיין באלון, מחקרים ב' (1958) 16-17. כמו כן היה ר' יהודה נשיאה רביעי שבערכו ציינו לגרץ, אבי יונה, היימן ובארון.
על ידי יבנה
ב' ינואר 11, 2021 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תה גרגרים - מבושל?
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: תה גרגרים - מבושל?

במדריך שלהם תחת הכותרת זהירויות מחשש בישול בשבת קודש, כתוב:
"תה נמס: נוהגים להכין תמצית תה מער"ש ע"י עירוי מים רותחים על התה, ומותר להשתמש בהם בשבת רק בכלי שני, חוץ מייצור מיוחד שמופיע על האריזה "להכנה בכלי שני"."
על ידי יבנה
א' ינואר 10, 2021 1:28 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המכלול - ויקיפדיה חרדית
תגובות: 181
צפיות: 56079

Re: המכלול - ויקיפדיה חרדית

ישעיהו כתב:ב-ערך "אזהרות" בויקיפדיה יש אריכות מעניינת, שחלק ממנה הושמט כמדומני במכלול. לי אין גישה לויקיפדיה היות שיש לי רק נטפרי. האם מישהו יוכל בבקשה לשלוח לי את הערך הנ"ל מויקיפדיה באישי ?
על ידי יבנה
ש' ינואר 09, 2021 11:23 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: שני שיפורים
תגובות: 2
צפיות: 225

Re: שני שיפורים

2. אני לא הבנתי את כוונתך אם תוכל בבקשה לפרט יותר כשמתקינים את אוצר החכמה, רואים סמל של האוצר על שלחן העבודה, שלחיצה עליו פותח את התוכנה. אם שולחים קיצור דרך של התוכנה לשורת המשימות שנמצאת בתחתית המסך, כשלוחצים על קיצור הדרך הזה, נפתח התוכנה. אבל אם לדוגמא היה פתוח אצלי וורד על המסך, זה נשאר כך, וכ...
על ידי יבנה
ו' ינואר 08, 2021 1:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 50
צפיות: 10851

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

שש ושמח כתב:ייש"כ!
מה המקור? הסיפור כאילו הגרי"א [רצה ל]התיר אכילת קטניות בפסח בשעת הרעב גם למי שאינו רעב, לכאו' מוזר.
על ידי יבנה
ו' ינואר 08, 2021 11:59 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1441
צפיות: 348159

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

רב יעקב באריט ז"ל https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98 ייש"כ הנה תולדותיו כמו שהעלה בנו על הכתב https://www.hebrewbooks.org/42016 הנ''ל כנראה היה משכיל, ובענין כזה תיאר את אביו. האם יש דברים בגו? האם תורתו פורסם באיזהו מקומן? [זכרוני שתלמידו הגר'...
על ידי יבנה
ו' ינואר 08, 2021 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5364
צפיות: 966633

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ביליצר כתב:אין לי גישה מעבר למוגבל באוצר ,
בספר תורת אבות -[קובץ גאונים]
בסוף הספר יש צילומי כתבי יד מבני המשפחה ,אם יש שם כתב יד ובעיקר חתימת אבי המשפחה "ר' יעקב לייב " חתן הכתב סופר זצ"ל ,אודה מאוד אם מישהו יעתיק לי ,יישר כח
על ידי יבנה
ה' ינואר 07, 2021 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החזון איש והבית יוסף
תגובות: 7
צפיות: 1543

Re: החזון איש והבית יוסף

ספרים וועלט כתב:אני זוכר במעומעם איזה סיפור שהבית יוסף אשתמיט ממנו לפי שעה משנה או משהו כזה, וחזו"א אמר שזה היה בגלל שלא חזר מספיק. משהו כזה. אולי קשור במשהו הכתוב במגיד מישרים??
לא זוכר.
מישהו יודע למה אני מתכוון?

viewtopic.php?f=7&t=47587&p=576743#p576081
על ידי יבנה
ה' ינואר 07, 2021 9:36 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: שני שיפורים
תגובות: 2
צפיות: 225

שני שיפורים

1. היכן שכתוב "חפש שם ספר או מחבר", כשיש בתיבה יותר ממילה א' ורוצים למחוק אותם כדי לחפש משהו אחר, שיתאפשר בקליק כפול או משולש לבחור את הכל ולמחוק אותו. עכשיו זה רק בוחר מילה א'.
2. כשמצמידים את האיקון של האוצר בשורת המשימות ופותחים משם, שיעבור לחלון של האוצר. עכשיו זה לא עובר לשם מעצמו.
על ידי יבנה
ד' ינואר 06, 2021 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש בעמידה או ישיבה
תגובות: 17
צפיות: 2697

Re: קידוש בעמידה או ישיבה

לא ראיתי בשו״ע ומשנה ברורה לגבי קידוש היום אם בעמידה או ישיבה. אשמח במקורות בענין. תודה מראש. הדברים מבוארים בסי' רע"א ס' י' לענין קידוש הלילה. דעת המ"ב ס"ק מ"ו שאף בלילה יושב, כ"ש ביום. בב"י שם פירש טעם העמידה בלילה מפני שהוא כיוצא לקראת מלך. וזה שייך דוקא בלילה ולא ב...
על ידי יבנה
ד' ינואר 06, 2021 12:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

נחומצ'ה כתב:אך ברור שזה שתי משמעויות שונות. זה חרטה וזה אמת

שניהם לשון אמת, ר"ל באמת אנחנו אשמים.
על ידי יבנה
ד' ינואר 06, 2021 12:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אהבת ישראל עמך אהבת?
תגובות: 10
צפיות: 323

Re: אהבת ישראל עמך אהבת?

יוצא פוניבז' כתב:הלמ"ד שונה מעט, זה לא היה במקור ו'?

גם הלמ"ד וגם הו' משונים משאר הפעמים שמופיעים, והו' המקורי נראה כמו שאר הו', והשינוי ללמ"ד אינו חלק. נראה מכך שזה מסופר אחר.
על ידי יבנה
ג' ינואר 05, 2021 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ע"ש אבות המשפחה - מ"ע דכיבוד אב ואם?
תגובות: 41
צפיות: 1541

Re: קריאת שם תינוק ע"ש - האם יש בו טובה לנפטר?

יבמות כד. "יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על שם אחיו ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן לנחלה ולא ימחה שמו פרט לסריס ששמו מחוי אמר רבא אף על גב דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מי...
על ידי יבנה
ג' ינואר 05, 2021 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5364
צפיות: 966633

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הוד_והדר כתב:עיתון 'היסוד' שיצא לאור בתל אביב בשנות הצ' על ידי ישראל חבס, מי יודע איפה יש חוץ מספריית הרמב"ם.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=22284
על ידי יבנה
ג' ינואר 05, 2021 7:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

אהרן תאומים כתב:אני לא רוצה להראות את בורותי אבל כבודו מכריחני מה זה תול"מ

ותו לא מידי
על ידי יבנה
ג' ינואר 05, 2021 7:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיאירין (בחזקוני) - מהו?
תגובות: 4
צפיות: 199

Re: שיאירין (בחזקוני) - מהו?

בלי לענות על השאלה, בקובץ המצורף שמתעסק בביקורת על מהדורת שעוועל והשוואה לכ"י אוקספורד, מוזכר הקטע בעמ' 31.
על ידי יבנה
ג' ינואר 05, 2021 5:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אֲבָל בלשון חז"ל
תגובות: 17
צפיות: 311

Re: אֲבָל בלשון חז"ל

חפש לפי (אמר/אמרו)(לו/להם/להן)אבל.
כגון: עירובין לח., מא., כתובות יג:, נדה ג:, כז:
בלינק הזה https://www.biu.ac.il/jh/parasha/miketz/pik.html, היה ויהיה מאמר על זה. כרגע הם באמצע לעבור אתרים.
על ידי יבנה
ש' ינואר 02, 2021 10:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ברכה מהנעלבין ואינם עולבין
תגובות: 8
צפיות: 259

Re: ברכה מהנעלבין ואינם עולבין

מכאן http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01928.html "3. בספר "עלינו לשבח", לרב זילברשטיין שליט"א (במדבר עמוד ר"ס), מביא את העצה שאמר הגר"ח קנייבסקי לאדם שהיה חשוך בנים, שיחפש אדם שהעליבו אותו ועונה לתואר "הנעלבין ואינם עולבין" ויבקש ברכה ממנו, ובעז"...

עבור לחיפוש מתקדם