מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1557 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביליצר
ו' אוגוסט 07, 2020 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברים שנאסרו כדי שלא יתרגל אדם בחטא
תגובות: 3
צפיות: 45

Re: דברים שנאסרו כדי שלא יתרגל אדם בחטא

יש אומרים דאיסור ספיה לקטן הוא כדי שלא יתרגל [תרומת הדשן]

אסור לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק ... שלא ירגיל עצמו בכך". רמבם ה' גניבה.
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

משנה ברורה תקע"ט (יד) קברי כותים - עיין במ"א שכתב דלפי טעם השני הנאמר בגמרא שהוא כדי שיבקשו המתים עלינו רחמים אין לילך לקברי כותים עיי"ש בגמרא ובפרט לפי נוסח שלנו שאומרי' בער"ה ועיוה"כ על ביה"ק בודאי צריך דוקא קברי ישראל [מ"א] ולבד כ"ז במקומות שמעמידין גילולי...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

כבקברי צדיקים שבזה כתב הרמב"ם דנוהגים ללכת , היכן כתב הרמב"ם על כך? תעניות ד-יח שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותם שם. אחר שמתפללין יוצאין כל העם לבית הקברות ובוכין ומתחננים שם. כלומר הרי אתם מתים כאלו אם לא תשובו מדרכיכם. ובכל תענית מתעניות הצרות שגוזרין על הצבור מתפללין תפלת נעילה בכל...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

רדב"ז ר"מ ד-ד ולא יפנה אדם לבקר הקברות. שם פרק שמיני יוצאין לבית הקברות ופוקדין על המתים עד שלשה ימים ואין חוששין לדרכי האמורי מעשה היה ופקדו אחד וחיה עשרים וחמש שנים וכו'. משמע בתוך ג' אין בו משום דרכי האמורי אבל אחר ג' יש בו משום דרכי האמורי ורבינו לא חלק משום דהוי מלתא דלא שכיחא. ופירוש...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

התנסחת היטב ,וסתירה זו אכן מביאה ישירות לתירוץ הרדב"ד ,עיין שם
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

כבקברי צדיקים שבזה כתב הרמב"ם דנוהגים ללכת , היכן כתב הרמב"ם על כך? תעניות ד-יח שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותם שם. אחר שמתפללין יוצאין כל העם לבית הקברות ובוכין ומתחננים שם. כלומר הרי אתם מתים כאלו אם לא תשובו מדרכיכם. ובכל תענית מתעניות הצרות שגוזרין על הצבור מתפללין תפלת נעילה בכל...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

כבקברי צדיקים שבזה כתב הרמב"ם דנוהגים ללכת , היכן כתב הרמב"ם על כך? תעניות ד-יח שבע תעניות האלו כל מקום שגוזרין אותם שם. אחר שמתפללין יוצאין כל העם לבית הקברות ובוכין ומתחננים שם. כלומר הרי אתם מתים כאלו אם לא תשובו מדרכיכם. ובכל תענית מתעניות הצרות שגוזרין על הצבור מתפללין תפלת נעילה בכל...
על ידי ביליצר
ה' אוגוסט 06, 2020 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 427

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

לא קראתי את כל המגילה ,אך עיין במאירי שכתב דילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים היינו ילך אצל חכם וילמדו איך לבקש רחמים ,

האיסור לפנות למלאכים תמצא ביד החזקה במדע ,
יש לחלק בין לפנות ישירות למלאך שיעזור בכוחו לבין לבקש ממלאכים חלו נא פני א-ל כבקברי צדיקים שבזה כתב הרמב"ם דנוהגים ללכת ,
על ידי ביליצר
ג' אוגוסט 04, 2020 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין הוא שלא תתעבר
תגובות: 1
צפיות: 64

Re: דין הוא שלא תתעבר

הרי קיימ"ל דדין ד מיתות לא בטלו והיינו דרך השגחה ,וכן להמית תקלה דתערובת ממזר שאינו ידוע,
אך על שינוי טבע נאמר עולם כמנהגו נוהג.
על ידי ביליצר
א' אוגוסט 02, 2020 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות לאו ליהנות ניתנו - עונה ביוה"כ
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: מצוות לאו ליהנות ניתנו - עונה ביוה"כ

ולמ"ד מצוה על כהנים לאכול תרומה ישבעו ענוים ויאכלו ביום הכפורים כי מצוות לאו להנות ניתנו וכדומה
אלא דקושיא מעיקרא ליתא דיש מצות עינוי וכרת על נפש אשר לא תעונה !
על ידי ביליצר
ו' יולי 31, 2020 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכי למה מת עקיבא - רמז נאה מר' שמשון מאוסטרופולי
תגובות: 14
צפיות: 2638

Re: וכי למה מת עקיבא - רמז נאה מר' שמשון מאוסטרופולי

ואולי הווארט גם תואם לדברי ר"ע דכל ימי הייתי מצטער על בכל נפשך אפילו נוטל ....מתי יבואי לידי ואקיימנה
על ידי ביליצר
ה' יולי 30, 2020 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך מותר לשאת אשה גרושה??
תגובות: 17
צפיות: 410

Re: איך מותר לשאת אשה גרושה??

עזריאל ברגר כתב:
ביליצר כתב:ודלמא לאו אביו הוא ?

זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר, שהתורה מתירה לנו לסמוך על ספיקות להקל (לפי כללי התורה), ואם לימים יתברר שטעו - יתנהגו בהתאם.


התייחסתי לפותח האשכול ,
על ידי ביליצר
ד' יולי 29, 2020 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר לעבוד ע"ז?
תגובות: 7
צפיות: 1476

Re: מתי מותר לעבוד ע"ז?

להיות סלחני לאמונות טפלות כדי לא לא לאבד את האמונה בהשם עיינו בספר הטוב והתכלית עמוד יא ,[פתוח לכול]
על ידי ביליצר
ד' יולי 29, 2020 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך מותר לשאת אשה גרושה??
תגובות: 17
צפיות: 410

Re: איך מותר לשאת אשה גרושה??

ודלמא לאו אביו הוא ?
על ידי ביליצר
ו' יולי 17, 2020 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להמית עצמו - להמית חבירו
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: להמית עצמו - להמית חבירו

שמואל דוד כתב:
ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:רש״י סנהדרין עד.
מובאה שאין בה ללמד ולא כלום.

רש״י כתב כשהרג חבירו יש איבוד נשמה וגם עבירה!


כמו במאבד עצמו ,איבוד נשמה ועבירה ,
על ידי ביליצר
ו' יולי 17, 2020 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: להמית עצמו - להמית חבירו
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: להמית עצמו - להמית חבירו

יש לפלפל בדבר ,דהרי בפשטות אין לא תרצח דעשרת הדברות במאבד עצמו. מצאנו אפשרות בפרק הניזקין בגיטין להתאבד כדי שלא יבואו עליו יסורים , [האם מצאנו היתר לרצוח במקום שהנרצח מתחנן שיעשו זאת כי מתייסר ? ] במדינות מסוימות זה חוקי [המתת חסד] מצאנו התאבדות במקום חשש עבירה [ג"כ בגיטין] [מספרים ל"ע על ...
על ידי ביליצר
ד' יולי 15, 2020 2:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: שפחה חרופה
תגובות: 6
צפיות: 148

Re: שפחה חרופה

שאלה טובה ,
אך התשובה לדבר שיש כאן ראיה גדולה לבה"ג דדעתו דלאוסרה על בעלה בלבד צריכים עדי ביאה ממש ולא סגי כדרך המנאפים ,ושאני מיתת בי"ד דמאחר שהתרו בהם ויודעים דביראו כמנאפים יתחייבו מיתה בודאי השלימו רצונם ,וממילא ה"ה בעדי קרבן ומגו דלא גמר ביאתו.
על ידי ביליצר
א' יולי 12, 2020 11:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1222
צפיות: 275305

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

לבי במערב כתב:ערכו של ר' מנשה מאריליעס הוא בח"ג טור 960, ויעו"ש.
בח"א טור 536, נמצא ר' שלום בר מדובעצק; בטור 580 שם, מצוי חתן רמ"מ מדוקלא ודובעצק. ועצ"ע.

יתכן כי 'מערילו' הוא איות שונה ל'מאריליעס'.


יישכ ,אין לי גישה ,בדיעבד ברור הקישור למערילו ויערוסלב אך ,,,
על ידי ביליצר
א' יולי 12, 2020 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1222
צפיות: 275305

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מי זה ? שנת תר"נ ומעלה בערך כתוב על ספר . "ב כסלו היארצייט של חותני הרב חיים סיני זיידלו בן הרב דב בער מדוקלא וחתן הרב הגאון הצדיק הרב מערילו אבד"ק דובעצק ??" חתן אחד של הרב מנשה מאריליעס אב"ד דובעצק ? (לא נמצא בשם זה בחכמי גליציה) יישר כח גדול,כך חשבתי,אך התפלאתי למה כותב ...
על ידי ביליצר
א' יולי 12, 2020 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 18
צפיות: 425

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

עיין מנחת חינוך מלאכה לד בזה באריכות ! וחלק הראשון שכתבתי תמצא שם לגבי רוב בד"נ , לגבי מאי חזית כמדומני תמצא במנח"ח האם יש יהרג ואל יעבור בהורג את הטריפה ומשתמש כמדומני במאי חזית .[כמכנ"כ] https://www.sefaria.org.il/Minchat_Chinukh.34.1?lang=he לא עיינתי שם. אבל איך אפשר לומר שאין הו...
על ידי ביליצר
א' יולי 12, 2020 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 18
צפיות: 425

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

עיין מנחת חינוך מלאכה לד בזה באריכות !
וחלק הראשון שכתבתי תמצא שם לגבי רוב בד"נ ,
לגבי מאי חזית כמדומני תמצא במנח"ח האם יש יהרג ואל יעבור בהורג את הטריפה ומשתמש כמדומני במאי חזית .[כמכנ"כ]
https://www.sefaria.org.il/Minchat_Chinukh.34.1?lang=he
על ידי ביליצר
א' יולי 12, 2020 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 18
צפיות: 425

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

טריפה ודאי ימות אין מאי חזית ,
גוסס חי הוא והוא מת רק על פי רוב אך אין הולכים בד"נ אחר הרוב.
על ידי ביליצר
ו' יולי 10, 2020 4:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1222
צפיות: 275305

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מי זה ? שנת תר"נ ומעלה בערך כתוב על ספר .

"ב כסלו היארצייט של חותני הרב חיים סיני זיידלו בן הרב דב בער מדוקלא וחתן הרב הגאון הצדיק הרב מערילו אבד"ק דובעצק ??"
על ידי ביליצר
ה' יולי 09, 2020 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטב מרירי
תגובות: 11
צפיות: 1290

Re: קטב מרירי

מן המרחב כתב:
ביליצר כתב:ולכאורה נפק"מ גבי בהקזת דם בע"ש ופטור נטילת ידים למי שישן עם כפפות.
ואכן שיטת הגרש"ל שאין היום רוח רעה.

מי זה הגרש"ל?

כמו כן מי זה בעל מחבר ספר מאורי אור (כי לא מצאתי בפנים רק שמצטטים אותו)


רבי שלמה לוריא =המהרש"ל


מאורי אור יש כמה https://beta.hebrewbooks.org/10104
על ידי ביליצר
ה' יולי 09, 2020 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטב מרירי
תגובות: 11
צפיות: 1290

Re: קטב מרירי

ולכאורה נפק"מ גבי בהקזת דם בע"ש ופטור נטילת ידים למי שישן עם כפפות.
ואכן שיטת הגרש"ל שאין היום רוח רעה.
על ידי ביליצר
ב' יולי 06, 2020 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמני רפיון
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: לימוד תורה בזמני רפיון

כדכד כתב:המעשה מהאבני נזר היה בפורים ולא בשבועות.
האר"י הק' אמר שהשיג את מדרגותיו בזכות השמחה בעבודת ה' ומשמע לא משום למוד בזמני רפיון


הכונה לאביו של האבני נזר שזכה להוריד את נשמת האבנ"נ ע"י לימוד בפורים .
על ידי ביליצר
א' יולי 05, 2020 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6932

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

אני מתקשה להבין את התשובות שנכתבו כאן לעיל; "שהגדרת מזיד הוא שעשה את המעשה בכוונה וידע את כל הנתונים הנוגעים לענין", "הוא יודע שאם אחר כך הוא יאכל כיכר של תנאי עכשיו הוא עושה איסור", סוף סוף, "אומר מותר" הוי כשוגג או אפילו אונס, וכאשר הוא אכל את הפת שנשבע עליה, אין לך ...
על ידי ביליצר
ו' יולי 03, 2020 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 39
צפיות: 5413

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

שאלת קונצים יש בגבורות שמונים על פיגול המנחה כדי שהמים לא יבדקוה , והנה לכם 80 תירוצים https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22491&st=&pgnum=4 אך בנדר האם לא שמענו על התרת נדרים? לגבי בעל כרחו עיין בסוגיא דנדרים ס"ה במודר הנאה מחבירו וצ"ל [אכן יש מושג דלא להיות בעלים על גופו ,נ...
על ידי ביליצר
ו' יולי 03, 2020 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניזה ע"י שריפה או קבורה?
תגובות: 10
צפיות: 1430

Re: גניזה ע"י שריפה או קבורה?

יפה מתהלך בזה במאורות הדף היומי של שבוע שעבר ,
https://www.dirshu.co.il/%d7%9e%d7%90%d ... 7%a1-1101/
על ידי ביליצר
ד' יולי 01, 2020 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 467
צפיות: 87375

Re: עזרה בזיהוי חתימות

מקורות כתב:
ביליצר כתב:הקטן מרדכי סגל דיין פה גונדענהים


לי נראה לא "גודענהים" אלא "גונצענהיים" היא Gonzenheim, שהיום היא חלק מבאד הומבערג Bad Homburg vor der Höhe, שעל ידי פראנפורט א"מ.


חפשתי גונצענהיים ולא מצאתי אז כתבתי גונדענהיים ,אך אם מצאת ברור שכך הוא.
על ידי ביליצר
ד' יולי 01, 2020 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 22
צפיות: 1826

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

מה שנכון נכון כתב:יתכן שבלעם יכל לקלל מי שאין לו עבירות.
.


כונתך יכול לקלל רק מי שיש לו עבירות
על ידי ביליצר
ג' יוני 30, 2020 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 467
צפיות: 87375

Re: עזרה בזיהוי חתימות

בערך
הקטן מרדכי סגל דיין פה גונדענהים

יואל בן רבי לייב קעלן זצל
על ידי ביליצר
ג' יוני 30, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור השיטה העשרונית
תגובות: 1
צפיות: 114

Re: ביאור השיטה העשרונית

בכוזרי (ד, כד) כתב: "ולהם (חכמי ס' יצירה) סוד חתום למה עמד החשבון על עשרה לא פחות ולא יותר". ואני הק' אין לי עסק בסתרי ספר יצירה וכיו"ב, אך אבקש לדעת אם יש מי שטרח לבאר המנין שאנו מונים עד עשרה, האם יש מי שפיענח סוד החתום באופן מבואר הדק היטב? כמובן, מלבד הדבר הפשוט שיש לנו עשר אצבעו...
על ידי ביליצר
א' יוני 28, 2020 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: ערל הזאה ואיזמל- מה הדין כשנמנע שלא מפני מצות חז"ל?
תגובות: 32
צפיות: 2829

Re: ערל הזאה ואיזמל- מה הדין כשנמנע שלא מפני מצות חז"ל?

אולי צריך להגדיר קודם כאשר חז"ל העמידו דבריהם במקום כרת, מה הסיבה שהשומע לדבריהם פטור מכרת אף שנמנע מפסח או מילה, האם זה משום הא דאונס רחמנא פטריה, או גם בלא"ה? יש כח ביד חכמים לעקור נאמר רק לכלל ולא לפרט ? גם בזה דנו רע"א בשופר בשבת ובקבא דקושייתא תמה עליו מתוספות בסוכה ובאבנ"נ...
על ידי ביליצר
א' יוני 28, 2020 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: דברי יוסיפון על הפרושים-תחיית המתים או גלגול נשמות?
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: דברי יוסיפון על הפרושים-תחיית המתים או גלגול נשמות?

יוסיפון בתארו את הפרושים כותב כך: הם אומרים כי הכל תלוי בגזירה ובאלוקים, ורק מעשה הצדק והפכו נמצא ברובו ביד האדם, אפס כי גם הגזירה מסייעת לו בכל דבר. והם אומרים כי כל הנשמות אינן כלות , אולם רק נשמות הטובים עוברות אל גוף שני, ונשמות הרשעים נידונות ליסורי עולם. האם כוונתו לתחיית המתים או לגלגול? נשמ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 29
צפיות: 1267

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

וכן במקרה דקדושין ע"מ שיתן מאתיים זוז כתב שם רש"י דיש כאן גילוי דעת דרצה לקדשה רק במאתיים זוז ולא בפרוטה ,[מן הסתם אם יאמר בפירוש אחרת חזר הדין כסתם תנאי] בוודאי שאין לדמות תנאי של 'מעשה קידושין' כמו ע"מ שיתן מאתיים זוז, דשם אפשר לבאר כוונתו כמו שיור בעצם הקידושין, משא"כ בתנאי כ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי
תגובות: 29
צפיות: 1267

Re: קידש על תנאי והיה שוטה בשעת קיום התנאי

הקטע המצורף מחי' הגרי"ז עמ"ס תמורה נוגע לענינינו: Screenshot_20200624-170906~2.png הקטע מלא שגיאות והנני להעתיקה כפי מיטב הבנתי, ואם שגיתי ה' הטוב יכפר בעדי. תמורה יז. בתוד"ה אכנס לבית זה. צריך לבאר כוונתם, דאי כשיכנס לבית תהי' בהמה זו תמורה מיד, והיינו דמקדיש אותו מיד אלא תלה בתנאי ...
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2495

Re: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?

שומע ומשמיע כתב:
ביליצר כתב:ג רבי חאצקעלעך יש ,סרנא כתב על הרמב"ם ,לעוינשטיין עסק בדבר ובלשון אחר,אברמסקי אכן כתב על סדר התוספתא.

ברטלר


אכן תלמיד החזו"א ,לא ידעתי שהיה טיפוס של "מען קען שוין מיינען"
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2495

Re: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?

ג רבי חאצקעלעך יש ,סרנא כתב על הרמב"ם ,לעוינשטיין עסק בדבר ובלשון אחר,אברמסקי אכן כתב על סדר התוספתא.
על ידי ביליצר
ו' יוני 26, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מחלוקת בין האשכנזים לספרדים מי גדול ר"ת או הרמבם?
תגובות: 24
צפיות: 2495

נפלא! היום היארצייט של ר"ת

נפלא! היום היארצייט של ר"ת

עבור לחיפוש מתקדם