מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3225 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ה' ספטמבר 17, 2020 7:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

במחילה, יעוין במג'א סי' ש'ו ס'ק כ'ט, דכתב בטעם ההיתר מדאוריתא משום 'חלל עליו וכו'. וגם בסוף דבריו שנסתפק בחילול שבת למען הצלה רוחנית של קטנה, שמצד 'חלל עליו וכו' היה נראה לו להתיר כדי שתזכה לקיים שבתות הרבה לכשתגדיל. ממש לא. הוא בסה"כ משתמש במטבע לשון זו. זה הכל. אבל ברור שהבין כמו הב"י, ...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 16, 2020 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

מ'מ להלכה, מצאנו שהותר חילול שבת להצלה משמד ושאר עבירות, כפי שהבאתי מסי' ש'ו לעייל. וזה בוודאי לא מצד 'וחי בהם' שאינו אלא היתר חילול לפיקוח נפש, אלא מטעם 'חלל עליו וכו'. כלומר הטעם הזה של ר'ש בן מנסיא 'חי וקיים' ונפסק להלכה. ראיתי כעת את המשנ"ב שם, ומדבריו אני למד שטעם ההיתר הוא לא משום "...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 16, 2020 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לענ"ד הטעמים שנתנו שם (יומא פה.:) התנאים, ובכללם רבי שמעון בן מנסיא, לכך שמחללים שבת על פיקו"נ, אינם עיקר הלימוד, אלא רמז ואסמכתא. ועיקר הלימוד אינו אלא מ"וחי בהם". וכן משמע מהמאירי שם ע"ב.
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 16, 2020 2:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 175
צפיות: 11012

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

קיבלתי באימייל: ראש השנה - מקור של שמחה לכל השנה אם נלמד בזהירות את דברי עזרא הסופר, נגלה עד כמה חשובה היא השמחה בר''ה [א] מנהג יש, שבו נהגו בכל תפוצות ישראל: לאכול מאכלים מיוחדים בראש השנה. מובא כבר בגמרא ובשולחן ערוך, שיש חשיבות לאכילת ה'סימנים' הללו. מהו באמת הענין שיש בזה? האם בגלל שאני אוכל תמר...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 16, 2020 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לכן לענ"ד מבאר רש"י שבכלל "שמירת" שבת זו כלול גם מקרה בו נדרשים לחללה על מנת לשמור שבתות הרבה אחרות. "ושמרו....כדי לעשות שבתות אחרות". כלומר, כאשר מטרתו של "חילול" זה הינו בעצם שמירת שבתות רבות בעתיד, הרי שגם זה בכלל "ושמרו". נ"ל שכוונת רש"...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 15, 2020 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

ומה תאמר על דברי רש"י ביומא פ"ה: שהבאתי לעייל "ושמרו בני ישראל את השבת - כדי לעשות שבתות אחרות יזהרו בשבת זו בקיום שמירת שבתות הרבה " הרי הוא בעצם מחלל שבת זו? ומ"מ נקרא לכאו' כסוג של "שמירה" גם של שבת זו, בגלל השבתות הרבה בעתיד. זו ודאי לא שמירת שבת. הרי דברי רבי...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 15, 2020 1:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

שאם צריכים להוציא שז"ל פעם אחת כדי למנוע הרבה הוצאות שז"ל בעתיד, הרי שעכשיו בהוצאת ש"ז זו - אין זה לבטלה.

אם סברות כ"כ רחוקות מפקיעות שם 'בטלה', אז אף פעם זה לא לבטלה..
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 15, 2020 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?
תגובות: 28
צפיות: 2111

Re: תועבת ה' כל שתי וערב (הרבה לפני הנוצרי)?

לבי במערב כתב:בפשטות, תפוס לשון אחרון.

לא ברור לי האם כתבת ברצינות או בצחוק.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 13, 2020 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 51
צפיות: 626

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

כתוב בס"ח, והביאוהו הפוסקים, שכדי להינצל מאיסו"ב מותר להוז"ל.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 13, 2020 9:51 am
פורום: עזר אחים
נושא: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל
תגובות: 32
צפיות: 9206

Re: נר לדוד - מאוצרותיו של הסופר הרב דוד זריצקי ז"ל

נוטר הכרמים כתב:והמרגש ביותר - הקלטה ברורה בה מספר ר' דוד על הח"ח!

אם אני מבין נכון, המספר הוא לא ר' דוד זריצקי עצמו, אלא מישהו אחר, המקריא כנראה דברים שכתב ר' דוד.
על ידי עקביה
ש' ספטמבר 12, 2020 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: שמות אמוראים בזוהר

קו ירוק כתב:אבל אם הם דברי חז"ל, אלא שנכתבו מאוחר, אזי ענינם עמוק מי ימצאנו, ואלו דברי האחרונים.

נכון. כמו המשנה, שהועלתה על הכתב רק אחרי תקופת האמוראים (עכ"פ לפי רש"י).
על ידי עקביה
ו' ספטמבר 11, 2020 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: שמות אמוראים בזוהר

ישנה הרגשה שאם הזוהר הוא רק מתקופת הראשונים, אזי סמכותו היא פחותה מהמקובל כיום. אך לא כן הדבר! סמכות של חיבור נקבעת לפי יחסם של רבותינו אליו ואחריהם כל ישראל [התלמוד הירושלמי קדם לבבלי במאות שנים, ומכל מקום סמכות הבבלי היא מוחלטת כפי קבלתנו, משא"כ בירושלמי]. וממילא, סמכות הזוהר, שנקבעה על ידי ...
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 10, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

אראל כתב:כנראה שבעלי הגמרא ידעו אשר יהושע לא עסק בכתיבה בגן עדן.....

לר' הלל מפאריטש לא הייתה ידיעה שרשב"י עסק בכתיבה בגן עדן. מה שהביא אותו לומר כך הייתה השאלה מחכמים מאוחרים הרבה לרשב"י הנזכרים בזוהר.
כך שלשיטתו דווקא כן יש מקום לשאול על הגמ' מדוע לא תירצה כמוהו.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 10, 2020 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

מאידך יש להקשות מפני מה הוצרכו לתירוצא דאסקיה אלעזר, ולא פירשו בפשיטות דהוא נוסף על ידי אנשי כנסת הגדולה, חותמי הכ"ד ספרים. אז פשוט שאצל חז"ל לא היתה בכלל אופציה כזו. הייתה אופציה כזו עם ספרים מאוחרים יותר, כמבואר בגמ' שם. אבל יהושע הוא הקדום שבכל הספרים, אז העדיפו לומר שהיה שלם מיד כשהתא...
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 10, 2020 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

שייף נפיק כתב:היום ראיתי דברי הרה''ק רבי הלל מפאריץ'''פלח הרימון'' מאמרים ורשימות עמ' נח
20200909_234902-1.jpg

הגמ' (ב"ב טו.) אומרת שיהושע לא סיים ספרו, מדכתיב 'וימת יהושע', ושמואל לא סיים ספרו, מדכתיב 'ושמואל מת'.
ומדוע לא אמרה בפשיטות שסיימו את ספריהם מגן עדן? וצע"ג.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 10, 2020 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

מיללער כתב:לא - מה כתיב שם?

ראה את העמ' שהעלה ר' עזריאל לעיל, הערה 5.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 10, 2020 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 602

Re: "ולא מזוהר הוא" - גלגולה של הגהה

שייף נפיק כתב:היום ראיתי דברי הרה''ק רבי הלל מפאריץ'''פלח הרימון'' מאמרים ורשימות עמ' נח
20200909_234902-1.jpg

כיהודה ועוד לקרא, כאן viewtopic.php?t=26326 מצאנו מחיקה שנעשתה מגן עדן.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 9:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 42
צפיות: 7463

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

לא ראיתי האם הייתה לעיל התייחסות לשאלה המטרידה אותי:
מדוע רבי אבהו חידש תשר"ת אם התנאים לא חשו לכך, וסברו שאין צד שלישי מלבד תש"ת ותר"ת?
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 9:08 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שם מחלה
תגובות: 21
צפיות: 486

Re: שם מחלה

אש משמים כתב:אפשר לקרוא לקורונה "הנגיף".

אשריך. ומכאן תצא הקריאה לאחב"י בכל מקומות מושבותיהם שלא לומר 'קורונה', פן יבולע להם חלילה, אלא 'הנגיף'.

מומלץ להוסיף אזהרה זו לשאר הזהירויות המקובלות מ'הנגיף', כמו מסכה וכו'.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 8:41 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שם מחלה
תגובות: 21
צפיות: 486

Re: שם מחלה

הצעיר באלפי כתב:ולגבי ’’סרטן’’ שכן חוששין לכך חלק גדול ונכבד מציבור החרדים, וכינוי אותו בכל מיני שמות ’המחלה הידועה’ או שמות אחרות ביידוש וכו’, מאי שנא הא מהא ?

אם יכנו גם את הקורונה "המחלה" כיצד יבחינו בינה לבין סרטן?
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 8:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

שייף נפיק כתב:לאיזה סיפור כוונתך?

על רבי אליעזר ורבי יהושע שראו מלאך נושא חלוק שחסר לו בית הצוואר, והתברר שהוא מיועד ליהודי פלוני שחיסר מעט בנתינת צדקה, וכדי להשלים את חלוקו הוא מכר את אשתו לשפחה (בהסכמתה וביוזמתה) ואת הכסף נתן לצדקה. כך השלים את חלוקו.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 7:56 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שם מחלה
תגובות: 21
צפיות: 486

Re: שם מחלה

הצעיר באלפי כתב:נו אז מה התשובה לדברי רש’’י הנזכר ?!

שאיננו חוששים לכך.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 7:53 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

שייף נפיק כתב:דא עקא שאינם חינוכיים בעליל..

ובכן, "סיפורים בעייתיים לילדי ישראל".
----
אגב, יש שם סיפור אחד הלקוח מספר "יפה מהישועה" (או משהו כזה) שכתב רב ניסים גאון, ואני מתלבט האם הוא סיפור חינוכי או לא, והאם אכן יצא מתח"י של רנ"ג. אבל זה כבר נושא לאשכול אחר.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 6:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

ישראליק כתב:כדברי ברנש למעלה, לא יאות לומר על ספר אוצר המדרשים שהם מכילים סיפורי סבתא, לא כל סיפור שלא מבינים כל צרכו יכולים לתאר כסיפורי סבתא.

כנראה שר' חד ברנש לא התכוון למה שחשבת שהתכוון, ומ"מ נעניתי לך. לא 'סיפורי סבתא', אלא 'סיפורים חינוכיים לילדי ישראל'.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 2:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

שייף נפיק כתב:מרן הגרח''ק שליט''א ניפה את אוצר המדרשים כסולת נקיה.

האם במהדורה עם הערותיו הוצאו מתוך הספר כל הסיפורי סבתא?
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 07, 2020 9:53 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שם מחלה
תגובות: 21
צפיות: 486

Re: שם מחלה

מהו המקור לזה? תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מא עמוד ב א"ר יוחנן: בורדם אין מבקרים, ואין מזכירין שמו . מ"ט? א"ר אלעזר: מפני שהוא כמעיין הנובע. וא"ר אלעזר: למה נקרא שמו בורדם? שהוא כמעיין הנובע. רש"י (המפרש) מסכת נדרים דף מא עמוד ב מפני שהוא כמעיין הנובע - שקופץ מזה לזה ויש בו סכ...
על ידי עקביה
א' ספטמבר 06, 2020 9:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

לא כעת אינו תח''י. כמדומה שאינו במהדורת בני תורה. סיפור השחמט של שלמה המלך מקורו ביעלניק ועוד כמה פנינים ממין אלו מצויים שם. ובכלל צע''ג שיש כמה מדרשים שלע''ע הוא מקורם הראשון ויש פקפוקים גדולים על הכתוב במדרש, ומאידך אנו מקבלים את שאר דברי המדרש, לדוגמא מדרש הלל, שהגריח''ס כותב שהוא זייף אי אלו דב...
על ידי עקביה
א' ספטמבר 06, 2020 9:24 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

שייף נפיק כתב:
עקביה כתב:המקור הקדום ביותר הידוע לי הוא סיפור כזה מפרי עטו של ביאליק.

לפי מה ששמעתי, כמעשהו של ה"ה רוזנברג בגולם מפראג כך מעשהו בשלמה המלך.

או שמא העתיק מיעליניק?

לא יודע. בדקת שם?
על ידי עקביה
א' ספטמבר 06, 2020 9:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שלמה המלך על אריה לבן
תגובות: 18
צפיות: 373

Re: שלמה המלך על אריה לבן

המקור הקדום ביותר הידוע לי הוא סיפור כזה מפרי עטו של ביאליק.

לפי מה ששמעתי, כמעשהו של ה"ה רוזנברג בגולם מפראג כך מעשהו בשלמה המלך.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 06, 2020 2:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 54
צפיות: 2060

Re: פיל בחנות חרסינה

ישא ברכה כתב:
עקביה כתב:יש בויקיפדיה ערך בשם 'דעת תורה' https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7 ... ite_note-4
אולי יוכל להיות לעזר.

זה מה שקיבלתי בנטפרי
https://www.hamichlol.org.il/%D7%93%D7% ... ite_note-4

הווה אומר, טוב שיש גם ויקיפדיה בעולם.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 06, 2020 1:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: פיל בחנות חרסינה
תגובות: 54
צפיות: 2060

Re: פיל בחנות חרסינה

יש בויקיפדיה ערך בשם 'דעת תורה' https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7 ... ite_note-4
אולי יוכל להיות לעזר.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 03, 2020 6:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 289
צפיות: 44152

Re: ס' עשייתו של גדול

מה טעם למחזר את האשכול מתחילתו? עצם העובדה שיש מגדול"י שאחזו שהוא ספר טוב מלמדת על כך שלא מסתבר שהוויכוח על אפיו של הספר הוא כ"כ קיצוני, כלומר בין ספר טוב לבין ספר שכולו אינו אלא השפלת גדול"י וערך התורה. אלא, כפי שהערת, נגד עיניהם של החותמים על החרם עמדה מטרה חינוכית שקידשה את האמצעים...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 02, 2020 8:42 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 513
צפיות: 27898

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

דרופתקי דאורייתא כתב:ושמעתי שאפילו יש אנשים שאומר להם להוריד את המסיכה!

למי ולמה, ובמה זה תלוי? בייחוס? במס' שעות הלימוד בכל יום? בגיל המשתמש? במקום מגוריו?
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 02, 2020 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 92
צפיות: 15294

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

השמועה אינה נכונה וגם אינה הגיונית במיוחד. לבד"ץ (העד"ח) יש דרישות מיוחדות בענין התותים, מקורם ונקיונם. וסימנך - שיעור התות ביוגורט בהכשר הבד"ץ הוא כמחצית משיעורו במוצר המקביל ללא כשרות מהדרין - 6% במקום 12%. ייש"כ! ידוע לך מה לגבי כשרויות אחרות (יש לי בבית יוגורט בהשגחת הרב רוב...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 02, 2020 7:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 92
צפיות: 15294

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

לבי במערב כתב:כמדומני, שהחוששים ל'ביטול איסור לכתחילה' - אינם יכולים לסמוך בענין זה, אף על הכשרויות הטובות (יחסית). וברוך היודע.

כוונתך לומר שאין הכשרויות אחראיות שלא יהיו תולעים בתותים, ולכן צריך לסמוך על סברות אחרות?
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 02, 2020 7:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 92
צפיות: 15294

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

סגי נהור כתב:מה זה עלה על דעתך? ודאי שהם מעידים גם על התותים.

כי שמעתי איזו שמועה בשם הרב וייא שאין זה כך.
לכן אני שואל אם יש היודע.
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 01, 2020 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 289
צפיות: 44152

Re: ס' עשייתו של גדול

כי כאן לשער מתוך לימוד זכות לחיוב על הסופר, זה לימוד חובה על המבקרים והפוך. לימוד חובה על המבקרים כבר נתבאר באריכות לעיל, והוא ישנו בכל מקרה. מה שנכתב לעיל, באופן כללי, הוא כי גם אם ישנה ביקורת צודקת על הספר, כתב החרם שופט אותו בחומרה עשרות מונים ממה שהוא ראוי לה, ומסתבר שיצדק לכנותו - הוצאת שם רע ...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 01, 2020 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 289
צפיות: 44152

Re: ס' עשייתו של גדול

זה לא קשור שיש תלמידים אלא כל מה שנקרא גנאי אוביקטיבית ביחס אליו ,כגון רבי יוחנן שכתב על עצמו אם הולך ד אמות ללא תפילין . וכאלה וודאי שיש בספר. לא דיברנו על שבחים בלבד אבל יש תיאור חי של דמות שמשרת את המבט הכולל ויש סתם רכילות ובדיוק זו הייתה שאלתי. לספר על רבי יוחנן שבשעה פלונית ביום פלוני נצפה מה...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 01, 2020 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מישהו ראה תולעים בתותים?
תגובות: 92
צפיות: 15294

Re: מישהו ראה תולעים בתותים?

מה דין יוגורט וכד' המכיל תות, שיש לו חותמת כשרות טובה.

האם ניתן לסמוך על כשרות זו גם לעניין החשש מתולעים בתותים, או שמא אינם מעידים אלא על תרומות ומעשרות וכיו"ב?
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 01, 2020 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר
תגובות: 53
צפיות: 1603

Re: חכמת הנגלה וחכמת הנסתר

הוא באמת כתב בדף הראשון, אבל לא שמות של מלאכים. הוא כתב ראשי תיבות שמיוחדים לקבלה, ראשי תיבות שנמצאים בספר עץ חיים. ראשי תיבות שנמצאים בהתחלת הספר. קראתי ואיני זוכר היכן, שראשי התיבות שהחזו"א פענח היו כאלה שכל מתחיל אמור לדעת, והדבר מורה על מידת הידע והעיסוק שלו בנושא. למה הדבר דומה; אם נמצא א...

עבור לחיפוש מתקדם