מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 11995 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ב' אוגוסט 03, 2020 10:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

זה לא פ"א ממסכת דא"ז שבדפוסים.
ראה מאמרו של מרדכי כהן המצויין שם.
מופיע בתכלאלים ישנים וכאמור בתכלאל של בני חבאן.
על ידי איש_ספר
ב' אוגוסט 03, 2020 10:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

רצ"ב מאמרו של פרופ' טובי על כמה מנהגים ונוסחאות קדמוניות שהשתמרו בשבט זה טובי.PDF סבי היה משתמש בתכלאל של בני חבאן בעיקר בשביל לקרוא מתוכו את "פרק שביעי של אבות". בזמן האחרון נדפס הפרק גם ע"י רבי משה רצאבי אבל יש כמה שינויים בינו לבין הנדפס בתכלאל של חבאן, ולפעמים יש רושם שהנוסח ...
על ידי איש_ספר
ב' אוגוסט 03, 2020 1:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

דעת לנבון שתושבי חבאן-ברקת לא מבשלים/אופים את העוף לפי מתכון שהם מצאו בגמ', וגם לא לפי שינו"ס שהם גילו בדק"ס. אלא הכל לפי מה שהם אדם, ולפי מה שהשיגה דעתם ונדבה מדעם, שכך הגון וערב לחך. לכן כדאי להפסיק כבר עם ההתלוצצות הזו שכבר עוברת את הטעם הטוב. ואולי מסורת בידם? איזו התלוצצות כת"ר ...
על ידי איש_ספר
ב' אוגוסט 03, 2020 12:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: יהדות חבאן (חצרמוות)

דעת לנבון שתושבי חבאן-ברקת לא מבשלים/אופים את העוף לפי מתכון שהם מצאו בגמ', וגם לא לפי שינו"ס שהם גילו בדק"ס.
אלא הכל לפי מה שהם אדם, ולפי מה שהשיגה דעתם ונדבה מדעם, שכך הגון וערב לחך.
לכן כדאי להפסיק כבר עם ההתלוצצות הזו שכבר עוברת את הטעם הטוב.
על ידי איש_ספר
א' אוגוסט 02, 2020 5:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים
תגובות: 7
צפיות: 1004

Re: לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים

בספרי חב"ד לדורותיה מרבים לצטט (כדבר הפשוט ) את הפסוק 'לכו חזו מפעלות אלקים אשר שם שמות בארץ' (ואף מבארים למה נאמר דוקא 'אלקים' - ראה לדוגמא 'תורת לוי יצחק' עמ' קפז). וכנראה כך הורגלו ע"פ סוד. אך ב'תהלים' גופא (בסידורי חב"ד) נאמר 'מפעלות ה''. האם יש דוגמאות נוספות בחב"ד (או בספר...
על ידי איש_ספר
א' אוגוסט 02, 2020 2:00 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יהדות חבאן (חצרמות)
תגובות: 26
צפיות: 719

Re: יהדות חבאן - מסורת בענין בישרא קשי ליה זיקא

על מנהגותיהם של יהודי חבאן שיש בהם לפעמים גם שימור של הישן לצד קליטה של מנהגים חדשים כתב קצת פרופ' טובי בראש אחד התכלאלים. בבחרותי הייתי בברקת בשבת, וראיתי כמה מנהגים מעניינים. כתבתי ע"כ כאן בעבר. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=50&t=13 בזכרוני איך בבערב שבת כל התנורים שבחצרות הבתים ...
על ידי איש_ספר
א' אוגוסט 02, 2020 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 270
צפיות: 40359

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

תבורך מנשי אהל
על ידי איש_ספר
ה' יולי 30, 2020 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?
תגובות: 22
צפיות: 3974

Re: 'משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' - איזה כהנים?

שו"מ שר"ש אלבק פרסם את חידושו זה בתוך עמודים לדוגמא שהו"ל מהוצאה חדשה של תלמוד בבלי, בוורשא תרע"ג. ר' ירוחם ליינער המכונה אדמו"ר מראדזין, התנפל עליו בשצף קצף (כמו בשאר ביקורותיו הנשכניות), ועיקר קצפו יצא על חידוש זה. ביקורתו התפרסמה (לראשונה?) בקובץ הדרום נט בסופו (יש באוצר)...
על ידי איש_ספר
ג' יולי 28, 2020 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין שפין לחפין, האם אכן פעולות חלוקות?
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: בין שפין לחפין, האם אכן פעולות חלוקות?

שמעתי שהדברים לא בהירים מספיק אז אסביר עוד... א. זה ברור שישנן מסורות שונות בנוסח התוספתא. ב. השאלה האם המסורות חלוקות זה על זה לענין דינא ? ג. לכאורה ודאי שכן, בבבלי כתוב שאין חפין כלי כסף באותו סממן, ובתוספתא כת"י וכפי שהובא בר"ח באורה ובחי' המאירי כתוב ששפין כלי כסף באותו סממן. ד. אבל י...
על ידי איש_ספר
ג' יולי 28, 2020 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין שפין לחפין, האם אכן פעולות חלוקות?
תגובות: 2
צפיות: 84

בין שפין לחפין, האם אכן פעולות חלוקות?

בגמ' שבת נ א, הובאה ברייתא בכל חפין את הכלים חוץ מכלי כסף בגרתקון וכך הוא בתוספתא שלפנינו ביצה פ"ד ואין שפין כלי כסף בקרתקין בבית הבחירה ביצה דף מ העתיק התוספתא כמעט כמו שבגמ' שבת אין חפין כלי כסף ב... לעיל ולהלן אני מתעלם מחילופי הנוסחאות בזהות הסממן, כי הם רבו ורב השיבוש בהן. כבר העיר בתוסכ&q...
על ידי איש_ספר
ג' יולי 28, 2020 2:49 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיוב לבישת מסכה בעידן הקורונה
תגובות: 47
צפיות: 1683

Re: חיוב לבישת מסכה בעידן הקורונה

גימפעל כתב:
בית דין שערי שלום במחאה חריפה נגד שלטון הרשע והשמד.jpg

התבקשתי להודיע כאן, כי הכרוז שעלה כאן (ועוד כרוזים עליהם מתנוססת חתימת בית דין זה) הוא זיוף מכוון, ונעשה בידי מי שיש לו דו"ד עם בית הדין בענין אחר. בקרוב אמחוק את כל השרשור סביב זה.
על ידי איש_ספר
ו' יולי 24, 2020 5:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205153

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לא ידוע לי שיש בכתובים ע"כ. היה מעשה לפני שנים כשאחד ממקורביו הלן בסתר המדרגה הזמין את הרב פלוני למול, ואת הס"ק לברך. והס"ק ידע באותו מוהל שהוא מכוון, וכשנשמע קולו התינוק בבכיו, הרים הס"ק את קולו ואמר בכעין נזיפה, צערא דינוקא! אכן אח"כ הפיסו דעתו שהתינוק בכה מהעסק לפני הברית...
על ידי איש_ספר
ו' יולי 24, 2020 12:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 282
צפיות: 66985

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

תמונה איכותית של רא"ח מייזל. יש בנמצא?
על ידי איש_ספר
ו' יולי 24, 2020 10:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקבלו בספרייה הלאומית
תגובות: 28
צפיות: 1589

Re: התקבלו בספרייה הלאומית

ג"א מצטרף למברכים את חברינו ר' נתן על האשכול המועיל והמעניין. יש"כ!
על ידי איש_ספר
ו' יולי 24, 2020 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מראה שחור זכר לחורבן - האם אכן יש מהראשונים מי שהיקל?
תגובות: 1
צפיות: 104

מראה שחור זכר לחורבן - האם אכן יש מהראשונים מי שהיקל?

בירור נאה שכתב אחי הרח"מ שליט"א ============ כתב בשו"ע סימן תק"ס ס"א, ומשייר אמה על אמה בלא סיד. ובלבוש קרא תיגר על אותם הצובעים בשחור אמה על אמה אלא צריך להניחו בלתי מתוקן כלל, וכן הוא במג"א סק"ג בשם לבוש ושל"ה. והנה המ"ב בשעה"צ שם ס"ק ח כתב שא...
על ידי איש_ספר
ו' יולי 24, 2020 1:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' שמואל אשכנזי - מילי דהספידא
תגובות: 21
צפיות: 1634

Re: ר' שמואל אשכנזי - מילי דהספידא

נוטר הכרמים כתב:למשל, הגילוי שלו על התוספות בסוגריים ברש"י בתרי עשר, שזה מספר אגדת שמואל. כמדומני שהוא חתום על הגילוי).
לא רח"ל?
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205153

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אין מכתב כזה. יש מכתב שהוא כותב לידידו רי"ל זוסמן ונדפס בישורון עם שאר המכתבים ועלה כאן למעלה, שיש לפתוח שערי הסוד לפני צעירים שנפשם משתוקקת לכך וכשמוצאים השער נעול, נמשכים לחסידות. היתה לו בהחלט התנגדות להנהגות מסוימות, וגם למהלך כללי, אבל זה לא מנע ממנו לראות את הטוב והיקר שבספרי צדיקי החסידו...
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 2:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

והנה תשובת מר זקיני זצ"ל רבי שריה בן ר' בצלאל יעקב שהיום יום פקודתו. ברמ"א סי' תקנ"א ס"א כתב דאפילו בשבת של חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת כ"א הכתונת לבד, ובמ"ב שם סק"ו כתב הכתנת לבד, שאינו לובש אלא מפני הזיעה ומטעם זה מותר להחליף אף פוזמקאות. והרמ"א שם בס&qu...
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 2:20 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הרב סעדיה תודה על הדברים, אעיין בהם ואעביר גם לאחי.

הרב אריה יש"כ על המציאה היפה. (וידוע שגם ד' החזו"א שבמקום שהגר"א נוטה מד' בעלי השו"ע אינו שותק להם. ואם נימא שאכן הגר"א בביאורו לא התיר רחיצת כל גופו, הרי לנו שאף לגר"א מנהגי תשעת הימים דוחים כבוד שבת במידת מה.
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 8:15 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הגר"א בס"ה רצה להשמיע כמה גדולה שבת שאפי' דבר שהוא מעיקר הדין מקילים עבורה, כמו כיבוס. אבל ד' הגר"א לא ברורים איזה מסקנא הוא רוצה להוציא מהם כלפי כל מנהגי אשכנז שיש בהם חומרות יתירות על האמור בגמ'. כך למשל לעניין רחיצה גם הגר"א לא מיקל. הא קמן שהגר"א לא מבטל את כל מנהגי תשע...
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 1:05 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205153

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

משום צערא דינוקא (כמובן מדובר בכוונות רש"ש שהן ארוכות ולא בכוונות קצרות במידה וישנן) ------ התפרסם באתרים סרטון שבו זצ"ל עולה לתורה בתפילת ותיקין ביקורו בחורבה המתחדשת בשנת תשע"ב לבקשת כמה חברים הנה קישור להורדה https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=554349714E7666664D4650464B...
על ידי איש_ספר
ה' יולי 23, 2020 12:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205153

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם יש אירוע זיכרון להאי גברא רבא זצ"ל שיום פקודת שנתו יחול השבוע? מסתמא לא נזכה להתאספות המונים, כראוי, אבל לפחות בצורה מקוונת...? עליה לציון מחר בשעה שש אחה"צ (בית העלמין קרית שאול) ברצוני לברר האם מרן הגרש"ד זצ"ל נהג להורות לשואליו לקחת לברית ילדיהם מוהל מכוון, ואם כן האם יש ...
על ידי איש_ספר
ד' יולי 22, 2020 2:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הראו לי עתה בספר מנחת איש הל' חג ומועד (שפירא) שמסיק שודאי הגר"א לא היקל במכובסים אלא בבגדי שבת, וא"כ מכנסיים וז'קט מכובסים ודאי אסור. וחולצה שלנו יש לומר שדינה ככתונת שהתיר הרמ"א בס"א וכבגדי פשתן שהתיר בס"ג, משום שהיא קרובה לבשר וסופגת זיעה וכו'. רצ"ב מנחת איש.PDF ----...
על ידי איש_ספר
ד' יולי 22, 2020 1:50 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מותר לרחוץ בשבת זו?
תגובות: 20
צפיות: 2580

Re: האם מותר לרחוץ בשבת זו?

שוב ראיתי דדברים שכתבתי טעות הם, ואין זכר בשום מקום דמנהגי תשעת הימים נוהגים בשבת, מלבד המנהג הישן ללבוש בגד עליון של חול. והרי גם לדידם כתב הרמ"א דבגדים תחתוניים וכותנת מותר מכובסים. הרי דאין מנהג תשעת הימים בשבת ח"ו מלבד יוצא מן הכלל של בגד עליון. ועוד שהרי גם למנהגם, לובשים בגד חול רק ...
על ידי איש_ספר
ד' יולי 22, 2020 1:18 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

Re: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

הגר"א בס"ה רצה להשמיע כמה גדולה שבת שאפי' דבר שהוא מעיקר הדין מקילים עבורה, כמו כיבוס. אבל ד' הגר"א לא ברורים איזה מסקנא הוא רוצה להוציא מהם כלפי כל מנהגי אשכנז שיש בהם חומרות יתירות על האמור בגמ'. כך למשל לעניין רחיצה גם הגר"א לא מיקל. הא קמן שהגר"א לא מבטל את כל מנהגי תשעת...
על ידי איש_ספר
ג' יולי 21, 2020 3:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?
תגובות: 14
צפיות: 508

מה המקור למנהג העולם להתיר גם מכובסים לצורך שבת חזון?

כידוע מנהג אשכנז הישן שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, ואילו בדורות אחרים לובשים בגדי שבת (וכ' מהרש"ל ולבוש שאין לך עני בישראל שאין לו בגד טוב לשבת ואם ישנה, יראה אבילות בפרהסיא, ובערוה"ש ועוד כתבו, שאבותינו, בגדי שבת שלהם היו דומים לבגדי חול ורק משונים קצת לטובה, אבל בגדים שלנו (כמו אצל חסידים...
על ידי איש_ספר
ב' יולי 20, 2020 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 41
צפיות: 5038

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

הקשר בין החלטת ריב"ז מול אספסניוס לחרדתו קודם מיתתו מופיעה בהרבה ספרים. יש המוסיפים שהחרדה פקדתו דוקא כשבאו לפניו תלמידיו, שכן אם הם אינם ראויים, אולי החלטתו להעדיף את בית המדרש על פני בית המקדש לא היתה נכונה. הגריש"א בדברי אגדה מוסיף שלכן התגלה לו חזקיה מלך יהודה דייקא, שגם הוא שם דגש יות...
על ידי איש_ספר
א' יולי 19, 2020 3:07 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינות בתשעה באב מאימתי?
תגובות: 6
צפיות: 2849

Re: קינות בתשעה באב מאימתי?

כמובן איני יודע מה מנהג כל העדות, אבל אציין למנהג איטליה (נמצא בסידורים הנפוצים ע"ע היום הזה) לסיים בפיוטים שיש בהם נחמה. פיוטים אלה נאמרים כשהקהל עומד על רגליו. (והנה השערה בסגנון מקור ברוך... אולי מזה הגיע המנהג המוזר שעומדים אצלינו באלי ציון, שאין לו טעם וריח, אולי בעבר גם באשכנז סיימו בפיוט...
על ידי איש_ספר
א' יולי 19, 2020 2:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יוסף שאפאטשניק מלונדון - האיש ויצירותיו
תגובות: 51
צפיות: 12636

Re: ר' יוסף שאפאטשניק מלונדון - האיש ויצירותיו

לבי במערב כתב:מותר לחשוד שבאוטו־ביאגראפיע מדובר?...

החשד בהחלט במקומו, מה גם שזהותו של המחבר לא ברורה.
אכן ר"א במאמרו באסיף מצטט מתוך החיבור עמ' 11 בו כותב המחבר דברי ביקורת חריפים על אחד מספריו של שפוטשניק. אכן בכל הנוגע לטיפוס כזה, גם עובדה זו אינה יכולה לשלול את החשד...
על ידי איש_ספר
א' יולי 19, 2020 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 44
צפיות: 5673

Re: ספר הערוך

מצאתי ברשת במכירה פומבית

אני משער שהרב הוא ר' יוסף הלוי בעל יקר הערך

001.jpg
001.jpg (127.8 KiB) נצפה 135 פעמים
a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_002.jpg
a_ignore_q_80_w_1000_c_limit_002.jpg (180.45 KiB) נצפה 135 פעמים
על ידי איש_ספר
א' יולי 19, 2020 2:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' יוסף שאפאטשניק מלונדון - האיש ויצירותיו
תגובות: 51
צפיות: 12636

Re: ר' יוסף שאפאטשניק מלונדון - האיש ויצירותיו

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/10765/lot/141651/%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%98-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA?lang=he kingdavid_141651_012.jpg kingdavid_141651_013.jpg king...
על ידי איש_ספר
ו' יולי 17, 2020 12:51 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 747

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

לרגע חשבתי שאחרי הכשלונות שלנו ביחס לציונים/חילונים/רפורמים, התברר שטעינו גם ביחס לספרי קורמן.
על ידי איש_ספר
ו' יולי 17, 2020 10:32 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 747

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

גם ההגדרה שכתבת אינה מוחלטת (ומה ענין כאן ל'השקפה חרדית'?), אבל לאור הפופוליזם המלווה את כל דבריך, לא עושה רושם שאתה האיש שראוי לדון אותו על דקויות. במחילה רבה, אי"ס לצערי שיטת הדיון שלך לא הוגנת ובעיקר מתנשאת, ומשכך הדיון הזה עקר ומיותר ולאור כך אני מצר על כך שהתחלתי אותו. ת"ח צריך שמיני...
על ידי איש_ספר
ו' יולי 17, 2020 10:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 688
צפיות: 139584

Re: ◆ אלון בכות ◆

לא הייתי מעורב בניהול האשכולות, אבל הסדר הוא שיש לכתוב באלון בכות, ובאם הדברים מתארכים, הם נעקרים משם ונקבעים כאשכול בפנ"ע. למעט בדמות שאין ספק שהדיון בה יגיע לאשכול לכשעצמו.
על ידי איש_ספר
ה' יולי 16, 2020 8:50 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 747

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

גם ההגדרה שכתבת אינה מוחלטת (ומה ענין כאן ל'השקפה חרדית'?), אבל לאור הפופוליזם המלווה את כל דבריך, לא עושה רושם שאתה האיש שראוי לדון אותו על דקויות.
על ידי איש_ספר
ה' יולי 16, 2020 12:52 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 25
צפיות: 747

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

הדיון על קאסוטו ועל ספריו לא מתייחס כמובן לספר זה, וחבל על המשך הקשקושים.

בודאי שיש שיטה. ספר שיש בו ביטויים עולבים על חז"ל או על רבותינו אין לו מקום באוצר, ברור שההגדה הזו מלאה חורים, ברור גם שיש כשלונות, אבל יש בהחלט מאמץ.

עבור לחיפוש מתקדם