מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 11705 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ו' אפריל 03, 2020 3:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

בשולי הדיון החשוב הזה: נראה, שכל הדיון האם מותר להדק סתימה בצד החבית או לא, הוא רק כשמהדקה ואין כוונתו לבטלה שם, שלסוברים שמותר, אינו נראה כבונה/כמחבר כיון שהפתח מן הצד עומד לשתיה, ואין מבטלים סתימה שם, וכל' המאירי שהובא מעלה, אבל כל שכוונתו לבטלה, כגון שרוצה ליישן יין בחבית או כל כיו"ב, לד&quo...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת הדשן -- כמה בירורים
תגובות: 10
צפיות: 1015

Re: תרומת הדשן -- כמה בירורים

בירושלמי יומא נחלקו אמוראים אם הרים הדשן מהמזבח ולא הניח כלל כגון שהפריחה הרוח אם יצא. מכון תורת הקרבנות מוציא לאור חיבורים הכוללים דינים ומקורות בהרחבה לכל דיני קדשים. יש להם גם על תרומת הדשן. בתוך אוצר דינים תורת הקרבנות - עבודת התמיד, מוספי שבת ור"ח. ישנו אברך ת"ח בשם רי"י הופמן שה...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: מסובריא דנזייתא

אגב, לפי המתבאר שהנושא כאן לא תיקון חבית מחור שנוצר בה אלא סתימה בפתח שהופכת לדופן החבית, יותר נכון להשתמש במונח של עשית כלי ולא של תיקון כלי. הכלי לא היה מקולקל ולא חסר. הערה נכוחה. וכבר אצתי רצתי לדייק בלשונות הראשונים שטרח מר להביא לעיל, ונוכחתי כן בדיוק לשונם, ובכ"ז בתוס' הרא"ש שהובא ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

ובנוגע לסתימת חביות. פשיטא ששום זו סתימה גרועה ובלתי שגרתית, אבל לגבי שעווה איני בטוח. הרי המשנה בדף קמו כותבת 'הייתה נקובה לא יתן עליה שעווה מפני שהוא ממרח...', מסתבר אפוא שהמשנה מדברת על המציאות הרגילה, שסותמים חביות בשעווה, ובאה ללמד שאין לעשות כן בשבת. וביותר, הרי לדעת רב גם במישחא אסור, 'גזירה...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: מסובריא דנזייתא

לענ"ד כל הראשונים הללו למדו דמאי דקאמר הערוך שהנקב למעלה, לפי פירוש זה, היינו גם בנקב למעלה, וכמשנ"ת בדבריי הראשונים לעיל. כבר הערתי בקיצור שהראשונים מצטטים את הערוך באופן "חפשי". (וכבר רמז ע"ז החת"ס בכתובות) אין בערוך מילה על מבטל סתימה ולא על תיקון/עשית כלי. אני לא י...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: מסובריא דנזייתא

מצאתי דברי המאירי בשבת קמה א, ומדבריו למדתי פתרון הדבר. לכאורה המאירי אמר חדא ובעל 'הערוך' אמר חדא: א. את 'מסובריא' פירש שהוא נקב שעשוי להוציא בו יין. ב. בטעם ההיתר להדק פקק הברזא כתב: שלא יאבד היין. יש"כ גדול לגבי ההבדל הראשון הוא לא מהותי, לדברי שניהם, לא אסרו להדק סתימה אלא בפתח נוסף שיש למ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 02, 2020 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: סוכריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

יש"כ גדול למשיבים! ג"א תמהתי שקראתי את דברי הערוך שכותב שלשני הפירושים הנקב הוא דוקא למעלה, שלפו"ר לא מובן החילוק לפירוש זה, ושוב ראיתי שגם האו"ז מעתיק את דברי הערוך הללו. עד שמצאתי דברי המאירי בשבת קמה א, (ונשמט ממני למעלה) ומדבריו למדתי פתרון הדבר. והנה דבריו מאירי שבת.jpg והנה...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 5:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 113
צפיות: 2542

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

תשובה שנכתבה לאחרונה בעניין זה ע"י ר' צבי רייזמן שליט"א
שבנתיים נפל גם הוא למשכב ומצבו לא קל
יה"ר שיתקיים בו כל משכבו הפכת בחליו
שמו לתפילה: צבי חיים בן הלינה שיינדל
רץ כצבי.pdf
(446.33 KiB) הורד 45 פעמים
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 4:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נמנע מבידוד - האם מותר למסור לשלטון
תגובות: 114
צפיות: 2807

Re: נמנע מבידוד - האם מותר למסור לשלטון

שכן שלי דתי לאומי איש ירא שמים, גילה שסמוך לביתו ישנו כולל אברכים שממשיך בפעילותו בניגוד לכללים של הרשויות (אני כבר לא מחזיק ראש בתאריכים הרצים והכללים המשתנים), הוא שאל שכן אחר, האם אין מחובתו להזעיק את המשטרה?! אמר לו השכן, ח"ו ! הרי הרב פלוני שהוא מגדולי הדור מתיר ! והרי זה ממש מסירה! השכן ל...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: סוכריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

לשמע אוזן שחד מחברייא מצוי בעומק העניין ולשמו אני מקדיש דברים אלו: בשבת קלט ב אמרו על חד מרבנן ששם שום בנקב של חבית שלא יזוב יינה ועשה כן דרך הערמה, ועי' רש"י שם שהוצרך לזה שהנחת השום הרי זה כמתקן. ועי"ש בגמ' שהוא איסור דרבנן בלבד. (ולכן הותר דרך הערמה). ואילו בשבת קמו א, אמרו במשנה שהמניח...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 12:12 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות
תגובות: 26
צפיות: 753

Re: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות

דעתו של החזו"א ידועה.

בספרו הגנוז של הרבש"ה על החת"ס יש פרק שלם לעשות סמוכות לד' של החת"ס בענין מציצה כפי שהובאה בתשובות יד אליעזר לרב מווין, ושם הביא ד' חזו"א מכמה מקורות.
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

Re: סוכריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

אשמח מאד אם מישהו יוכל להסביר להדיוט כמוני מה בדיוק המציאות שם: תחילה חשבתי שמדובר בסתימה של נקב וכמו שמשמע ברמב"ן שבת אבל ראשונים אחרים משתמשים בלשון של הידוק מגופה, ראו למשל המובאות מריטב"א שבת קיא א והמאירי. ולא מובן לי. ================= מלבד החשיבות להבין הדברים לכשלעצמם, יש חשיבות ג...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 11:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?
תגובות: 20
צפיות: 372

מסובריתא דנייזתא - סתימת נקב שבחבית?

ידוע מאמרו של רב בשבת קיא א ובכתובות ו א האי מסוכריא דנזייתא, אסור להדוקה ביומא טבא לדעת רוב הראשונים, הנושא שם, סתימת נקב שיש בגיגית של שכר, שתוחבים שם בגד, ויש בזה משום סחיטה או ליבון. אכן תוספות בכתובות הביאו מערוך שפירש באופן אחר: בערוך פירש לשון אחר מסוכרייא דנזייתא סתימת גיגית של שכר אסור להדו...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 01, 2020 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולת הנשר הצעיר - מי מכיר את הספר הזה?
תגובות: 15
צפיות: 1161

Re: גדולת הנשר הצעיר - לר' פנחס הרשנזון - מי מכיר?

הכרתי אותו בהיותי בחור בישיבה"ק, לפני כשלושים שנה. מדמויות ירושלים, התגורר בשיכוני תלפיות, בקצה דרך בית לחם. כפי שסיפר, הוריו ברחו מפולין לרוסיה בימי השואה ושם נולד. עם תום השואה עלה לא"י, למד בישיבת מרכז הרב אצל הרצי"ה. נישא, אם אני זוכר נכון, לאישה ממוצא פרסי . והתפרנס ממכירת ספרים...
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 11:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 111
צפיות: 4364

Re: תעלה חיוך לרגע!

חוקרי תרבות וסוציולוגים דנים עתה האם העולם יחזור למה שהיה לפני המגפה, בין היתר בכל הנוגע ליחסים בין אישיים.
אני תוהה האם הפורום ישתקם אחרי הטרלול הזה...
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולת הנשר הצעיר - מי מכיר את הספר הזה?
תגובות: 15
צפיות: 1161

גדולת הנשר הצעיר - לר' פנחס הרשנזון - מי מכיר?

מצאתי חוברת קטנה במכונת כתיבה,ירושלים תשכ"ח, ושמה נרשם מעלה תוכנה הערות קצרות על סדר פיה"מ לרמב"ם בהקדמה ביקורת חריפה על מפרשי הרמב"ם ובכללם ר' חיים מבריסק ניתן היה לחשוב שמדובר בשם בדוי, אבל החוברת שבידי מוקדשת ע"י המחבר לפלוני. באוצר לא בא זכרו כלל, מלבד בספר אחד שמביא ממנ...
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 11:29 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: עת מלחמה!
תגובות: 7
צפיות: 584

Re: עת מלחמה!

[זקינו מביאלא הוא הגה"צ בעל רמזי דחכמתא, מצוי באוצר במהדו"ח ושם תו"ח]
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 11:26 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: עת מלחמה!
תגובות: 7
צפיות: 584

עת מלחמה!

מוקדש לכל החכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים...

הרשברג א.jpg
הרשברג א.jpg (51.72 KiB) נצפה 584 פעמים
הרשברג ב.jpg
הרשברג ב.jpg (110 KiB) נצפה 584 פעמים
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 11:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המתפלל בציבור במקום שאין מתפללים בציבור לועג לרש...!
תגובות: 2
צפיות: 304

המתפלל בציבור במקום שאין מתפללים בציבור לועג לרש...!

מצאתי אמש חוברת יומן חולה, אשר לב אין לו, מחשבות עם דמדומי חמה. חזיונות מעורפלים, אשר הם חביבים עלי,כי ברוך הנותן (לב) לשכוי בינה - לחשוב גם בעת הסכננה יו"ל ע"י הרב בנימין טרכטמן ב"ב תשכ"ח רב"ט העלה ביומנו זה רשמים מימי אשפוזו בבית החולים בעקבות אירוע לבבי. בין היתר הוא מספר...
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 31, 2020 2:12 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תפילה בציבור - הצעה.
תגובות: 29
צפיות: 805

Re: תפילה בציבור - הצעה.

בחי' מהר"ם באנעט באיזה מקום, מסתמא ברכות, מוכיח מדחז"ל שיש מעלה של תפילה בשני אנשים יחדיו.
על ידי איש_ספר
א' מרץ 29, 2020 8:19 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 22982

Re: סכנה להורינו. קורונה

קבלתי גם את זה

אחוז חרדים.jpg
אחוז חרדים.jpg (49.21 KiB) נצפה 1188 פעמים
על ידי איש_ספר
א' מרץ 29, 2020 8:00 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל הסגולות להנצל ממגפות (אחרי תורה ותפילה)
תגובות: 62
צפיות: 1987

Re: כל הסגולות להנצל ממגפות (אחרי תורה ותפילה)

קיבלתי מהגה"צ ר' יוסף ספינר בתוספת בקשה
ב"ה אנא למען ה' לפרסם פי' הקטורת לרמד"ו בהקדם, עם ישראל בצער, ויתן ה' בכח לימוד זה נזכה לישועת ה'


על ידי איש_ספר
א' מרץ 29, 2020 7:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 22982

Re: סכנה להורינו. קורונה

נתון ששמעתי היום ברדיו מפי פרופ' ששכחתי את שמו:
באיטליה מתו משפעת שנה שעברה 18 אלף, לעומת זה בישראל כשלוש מאות. הרי שאין דמיון לאיטליה משום צד.
על ידי איש_ספר
א' מרץ 29, 2020 10:19 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?
תגובות: 6
צפיות: 539

Re: היש שיטה שגורסת שכל ההנחיות של מערכת הבריאות הן שקר?

לשקר אולי אין רגלים, אבל נגיפים לא צריכים רגליים כדי להתרבות להתפשט ולהרוג.

זה לא נושא לגיטימי לדיון בעת ובעונה הזו
על ידי איש_ספר
ש' מרץ 28, 2020 8:27 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 22982

Re: סכנה להורינו. קורונה

בני ברק.jpg
בני ברק.jpg (86.3 KiB) נצפה 1530 פעמים
כמות חולים.jpg
כמות חולים.jpg (281.91 KiB) נצפה 1530 פעמים


קיבלתי
על ידי איש_ספר
ד' מרץ 25, 2020 2:11 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מחשבות בעקבות המצב
תגובות: 150
צפיות: 5193

Re: מחשבות בעקבות המצב

כמדומה שצרה כזו על הכלל לא היתה מאז ימי המלחמה הנוראה. ידידי ואהובי הרב מחולת. תשתה מים והרבה. זה מועיל גם לקרונה ובעיקר לחרדה. מבין ריסי עינך ניכר שנולדת אחרי "תקופת ההמתנה" ואחרי מלחמת יוה"כ, ועוד ועוד. המצב אז היה קשה הרבה הרבה יותר. ואם כוונתך על העולם כולו, הרי שמגפות כמו אבולה ...
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 24, 2020 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות
תגובות: 12
צפיות: 320

Re: סידור בית יעקב - השמטת קטע במהדורות

ר"מ בניהו האריך על מקורו של תיקון שביעי של פסח. לפי מסקנתו עולה שהכנסת התיקון לסידור הקרוי ע"ש היעב"ץ היא "הגם לכבוש" בדרגה הגבוהה ביותר.
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 24, 2020 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי המחבר של "קונטרס לא תעשה לך תמונה"
תגובות: 0
צפיות: 218

מי המחבר של "קונטרס לא תעשה לך תמונה"

ירושלים תשכ"ז

מעבר לשער: להשיג אצל מרדכי וויס.

מצוי באוצר בגי' 18

זכור לי שהמחבר הוא אדמו"ר מתו"א זצ"ל.

האמנם?
על ידי איש_ספר
ג' מרץ 24, 2020 10:41 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת מרחצאות
תגובות: 104
צפיות: 4570

Re: גזירת מרחצאות

לסוברים שטב"ע אסורה בשבת משום מתקן (עי' בה"ל סי' שכו סכ"ח ד"ה אדם בד' הגר"א שם), מהו לשפוך ט"ק? מצאתי כתוב: יש שכתבו, שאף לסוברים שטבילה חשובה תיקון , שפיכה אינה חשובה תיקון, שאינה פועלת טהרה בגוף האדם [מנח"י ח"ט סי' לד, והיינו אף בזמן שלא בטלה תקנה, ע"פ ...
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 138
צפיות: 29038

Re: ספר עולם גדול עולה...

אצל הגאון העילוי ר' בן ציון שפירא יש מחברות שלימות שלו!
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 3:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 528
צפיות: 22338

Re: סגירת בתי כנסיות

לא מדויק 1. אאל"ט אתמול היה המספר 1070 2. יש את הקבוצה של 65 בחורי חב"ד שנדבקו בחו"ל. נמצא שהעלייה האמתית היא של 103 חולים-נדבקים. וזה נתון בהחלט מעודד, שמראה שהצעדים הננקטים כאן בארץ אכן אפקטיביים. אם אני מבין נכון את התמונה, הנתונים המתפרסמים הם לא של נדבקים חדשים אלא של חולים שהתג...
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 3:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרבנים זילברמן, ארנברג, ויינשטיין, ויטקינד, רוזנטל זצ"ל מת"א
תגובות: 164
צפיות: 27436

Re: הרבנים זילברמן, ארנברג, ויינשטיין, ויטקינד, רוזנטל זצ"ל מת"א

הרב חלמיש יש"כ!

ר' יוסף מאיר היה מתפלל בתפארת ציון שב"ב ומשפחתי הכירו אותו היטב


על ר' דוד יצחק יש כתבה מענינת בהעבר יד בתוך סקירה על מושבה חקלאית יהודית שנקראה סיני, ור' דוד יצחק קבע שם את מקומו!

מצוי באוצר.
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 3:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות
תגובות: 26
צפיות: 753

Re: מילה לתינוק המצוי בבידוד- הנחיות מוצעות

מקדש מלך כתב:כמדומני שהנחיות משרד הבריאות עליהן דיבר הרב גולד מדברות על מילה באופן כללי, ולא על מילת תינוק המצוי בבידוד.

אכן
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 2:56 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת מרחצאות
תגובות: 104
צפיות: 4570

Re: גזירת מרחצאות

מה המקור הראשון של נטילת ידים באופן מסוים (לפי שם ע"ב), שמועיל כמו טבילה? נמצא בצוואת הריב"ש בשם האריז"ל https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15791&st=&pgnum=96 נמצא גם ב'שפת אמת' (מאחורי ספר אמת ליעקב) בשם ספר ח"י https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=2...
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 1:41 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות
תגובות: 26
צפיות: 753

Re: מילה לתינוק המצוי בבידוד- הנחיות מוצעות

עזריאל ברגר כתב:ומציצה בשפופרת לכאורה.

דברתי היום עם המוהל הידוע, הותיק והמומחה הרב גולד שליט"א. לדבריו אין שינוי בהנחיות משרד הבריאות, ואחרי חיטוי הפה כנדרש ניתן להמשיך במציצה בפה. הוא הוסיף שהוא מחטא את פיו בימים אלו יותר מהנדרש.
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 12:57 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 528
צפיות: 22338

Re: סגירת בתי כנסיות

לא עברתי על כל האשכול ומקווה שאני לא טוחן מים. ברור לגמרי שיש לציית לכל ההוראות, וא"א לערער עליהם באופן מעשי בשל העדר התמצאות מצד המערערים על אופי המחלה וגורמי הסיכון. ואף מי שהוא מבעלי הבטחון בדרגה הגבוהה שאין להם חלק ברופאים (ורוב המערערים אינם מהם כלל ועיקר !) אין לו אפשרות לבטל את ההוראות ב...
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 10:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 528
צפיות: 22338

Re: סגירת בתי כנסיות

היום התפרסם מהרב דוד לאו, ביקורת על מה שנשמע כלהיטות לסגור בתי כנסיות.
על ידי איש_ספר
ב' מרץ 23, 2020 1:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חיפה של מעלה
תגובות: 213
צפיות: 49798

Re: חיפה של מעלה

יש"כ הרב צוריאל בנו ר' אברהם התגורר בסוף ימיו בבני ברק בשכנותי ונלב"ע לפני כמה שנים. הייתי אבדל"ח משוחח איתו מידי פעם. שמעתי ממנו: כשר' זוסמן עבר לבני ברק חיפשו לו חברותות לפי ערכו. (אבי שליט"א בבחרותו למד איתו תקופה), והנה הזדמן לו ת"ח צעיר (ר' אברהם זכר שהיה ממשפ' טורצ'ין)...
על ידי איש_ספר
ו' מרץ 20, 2020 2:50 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?
תגובות: 16
צפיות: 1026

Re: המתפלל במקום שלדעת הרופאים אסור להתקהל, עלתה לו תפילה?

ידועים ד' רמ"א בשם מנהגים, שבעל תוקע שאמר איני מוציא פלוני, לא יצאו כל הקהל.
על ידי איש_ספר
ו' מרץ 20, 2020 10:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכתבי הרבנים שליט"א בענין מגיפת הקורונה
תגובות: 221
צפיות: 6711

מדברי הגאון הגדול רבי שאול אלתר שליט"א

רבי שאול אלתר.PNG
רבי שאול אלתר.PNG (191.35 KiB) נצפה 1653 פעמים
רבי שאול אלתר 2.PNG
רבי שאול אלתר 2.PNG (95.71 KiB) נצפה 1653 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם