מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2376 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ש' מרץ 06, 2021 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעבר מכרטיס אשראי לכרטיס אחר
תגובות: 4
צפיות: 83

Re: מעבר מכרטיס אשראי לכרטיס אחר

נראה פשוט שחברות האשראי מודעות לאופציה ועושות על דעת כן, כי בסופו של דבר זה משתלם להן והרוב לא ינהגו כך.
על ידי שומע ומשמיע
ו' מרץ 05, 2021 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 108
צפיות: 18924

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

דרך אגב. שמעתי שהגר"ה זקס זצ"ל התיר את השימוש במגבונים. היש מי שיודע מה היו נימוקיו?
על ידי שומע ומשמיע
ו' מרץ 05, 2021 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 108
צפיות: 18924

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

ולעניין מגבונים. לכאורה לפי הטעם של המג"א יהיה אסור שהרי היה עליהם שם משקה לפני שהתערבו עם סבון לכאו', בדבר שעומד לאכילה או שתיה יש מקום לחילוקים אלו לאסור עכ"פ מדרבנן, אבל אם נחשיב את הממחטה והלחות הספוגה בה כדבר אחד ושימוש אחד, מה זה משנה אם זה נוזלי או מוצק ואם יש לזה שם משקה או לאו, א...
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 28, 2021 11:35 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תחנון בפורים משולש
תגובות: 6
צפיות: 262

Re: תחנון בפורים משולש

סקר: מה עשו אצלכם?
אצלנו לא אמרו [בשחרית ובמנחה בשתי בתי כסיות שהייתי].
על ידי שומע ומשמיע
ה' פברואר 25, 2021 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קפה לאחר הדלקת נרות שבת
תגובות: 42
צפיות: 6638

Re: קפה לאחר הדלקת נרות שבת

לבי במערב כתב:לדידי ולטעמי, החידוש אודות החילוק בין שיטות ר"י ורבנן הוא לפלפולא בעלמא - אך בהנוגע להלכה למעשה אזלינן בתר דברי הפוסקים.
גם הגרש"ד - במאמר דלעיל - הסיק כמש"כ.

אין כאן ענין של חילוק, פשוט אין טעם לאסור. אדרבה יבאר מר הצד לאסור.
על ידי שומע ומשמיע
ה' פברואר 25, 2021 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קפה לאחר הדלקת נרות שבת
תגובות: 42
צפיות: 6638

Re: קפה לאחר הדלקת נרות שבת

שוב לא חפשתי מקור שיש סיבות לאסור, אלא תשובה על טענתי שהנוהג כרבנן אין סיבה לאסרו. הנושא הוא לא אמירה אלא קידוש, מי שאומר בואו ונקדש בודאי שקבל זמן קידוש. כך שביחס לטענתי השו"ע הרב אינו נוגע. וכן בקצה"ש זה לא שייך לשני דינים, אם כנה טענתי שקידוש תלוי נבר' יהודה [שבינתיים אין עליה תשובה] הר...
על ידי שומע ומשמיע
ה' פברואר 25, 2021 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קפה לאחר הדלקת נרות שבת
תגובות: 42
צפיות: 6638

Re: קפה לאחר הדלקת נרות שבת

יישר כוח על המקורות. לא ברור לי אם קראת את טענתי מתחילת האשכול. הבאתי מקורות נכבדים שקידוש מבע"י אינו תלוי בקבלת שבת אלא בשיטת ר' יהודה בזמן תפילת ערבי. ולכן היום שנוהגים כרבנן אין סיבה לשתיאסר באכילה לאחר הדלקת נרות. ממה שאני רואה הקצה"ש דבר על איסור מלאכה והשו"ע הרב מדבר על מי שמקבל...
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 23, 2021 10:00 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין
תגובות: 33
צפיות: 1855

Re: פורס מפה ומקדש - פורים דמוקפין

ביורשלים שבה יצא פורים בער"ש כמה פעמים בזמן האחרון עשו בהרבה מקומות מניין נוסף בליל שבת בשעה מאוחרת.
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 23, 2021 9:57 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה אחר קבלת שבת
תגובות: 12
צפיות: 261

Re: קריאת המגילה אחר קבלת שבת

לבי במערב כתב:
שומע ומשמיע כתב:אם יוכל כת"ר לעיין כאן ולבאר לי את הצד לאסור.
ראה שו"ע אדה"ז סי' רעא בקו"א סק"ה (וכן בקצוה"ש סי' עו בדה"ש ס"ק יא), ופשוט.

אינו נוגע כלל. שם להדיא הוא בא לקדש ולנהוג כר' יהודה, אבל אשה שמדליקה נרות אין זה כלל זמן קידוש בעבורה.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 22, 2021 9:26 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת המגילה אחר קבלת שבת
תגובות: 12
צפיות: 261

Re: קריאת המגילה אחר קבלת שבת

לבי במערב כתב:אם היא נוהגת לטעום אחר הדלה"נ (אף שצ"ע איך ועל מה מתבסס ההיתר בזה) - יכולה, בפשטות, לצי"ח בלא חשש...

אם יוכל כת"ר לעיין כאן ולבאר לי את הצד לאסור.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 22, 2021 9:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת קריאת מגילה מנין
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: חובת קריאת מגילה מנין

לכאורה אין פסוק מפורש שמוזכרת בו חובת קריאת מגילה. ואמנם בגמ' אמרו בכמה מקומות ש'נזכרים' קאי על מקרא מגילה אך קשה לומר שזהו המקור כי זה הובא כמקור לדינים פרטיים ולא כמקור לעצם החיוב. ולומר שהוא פשוטו של מקרא ולא דרשה מיוחדת גם קשה, שהרי דרשו מקרא זה [ל.] גם על פרשת זכור. ובאמת לשון הרמב"ם ריש ...
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 21, 2021 8:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת קריאת מגילה מנין
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: חובת קריאת מגילה מנין

ניסיון הקפצה
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 21, 2021 7:59 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש
תגובות: 17
צפיות: 510

Re: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש

לכאורה לא שייך לנידון דידן, הוא מדבר במי שבגלל זה לא יקשיב טוב לש"ץ. אבל כאן שרוצה לצאת בממה נפשך מה החסרון?
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 21, 2021 3:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש
תגובות: 17
צפיות: 510

Re: האם יש נפ"מ לפרזים ביום ראשון דפורים משולש

פרי יהושע כתב:אם אקרא עם הבעל קורא בשקט
לפי הבריסקר זה לא נחשב כעשרה

אפשר לפרט?
על ידי שומע ומשמיע
ש' פברואר 20, 2021 10:24 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת קריאת מגילה מנין
תגובות: 6
צפיות: 191

חובת קריאת מגילה מנין

לכאורה אין פסוק מפורש שמוזכרת בו חובת קריאת מגילה. ואמנם בגמ' אמרו בכמה מקומות ש'נזכרים' קאי על מקרא מגילה אך קשה לומר שזהו המקור כי זה הובא כמקור לדינים פרטיים ולא כמקור לעצם החיוב. ולומר שהוא פשוטו של מקרא ולא דרשה מיוחדת גם קשה, שהרי דרשו מקרא זה [ל.] גם על פרשת זכור. ובאמת לשון הרמב"ם ריש ה...
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 16, 2021 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת
תגובות: 22
צפיות: 396

Re: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת

עובדתית קשה לתאר שיתקשרו למשטרה על אדם מבוגר בלי לבדוק בבית כנסת. [בפרט שהמשטרה כמדומני לא תעשה דבר בעניינו של אדם מבוגר ושפוי בלי שיעבור זמן רציני].
מכל מקום יש כאן ודאי מול ספק, ובכה"ג בודאי שלא אומרים חטא כדי שיזכה חברך.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 15, 2021 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת
תגובות: 22
צפיות: 396

Re: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת

א. לפני שיגיעו למצב של דאגה קרובה לפיקו"נ [!] יבדקו בבית כנסת, או יתקשרו למשטרה שתבדוק מיד במקום האחרון שהיו.
ב. לא הבנתי בהודעה הפותחת מה שנכתב שהוי פס"ר דלא ניחא ליה. אין כאן פס"ר אלא מתכוון גמור לשבירה, אלא שהוא מקלקל.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 15, 2021 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1083
צפיות: 173124

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

למ"ד שפרשה שניה של ק"ש דאורייתא, יש ענין לקרוא רק פרשה אחת?
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 15, 2021 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1083
צפיות: 173124

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יל"ע אם מותר לספר ברבים בשורה רעה כזו.
האם לא על כה"ג נאמר שכבוד התורה עדיף על לימודה?
על ידי שומע ומשמיע
ה' פברואר 11, 2021 2:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הנהגת הגר"א בתעניות רשות
תגובות: 0
צפיות: 148

הנהגת הגר"א בתעניות רשות

האם יש מקור על יחסו של הגר"א לתעניות שאיו יסודן מהש"ס. יו"כ קטן, סליחות, שובבי"ם, ער"ש חקת, וכו'.
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 03, 2021 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעמיד קטן לפני האור שיכבה בשבת.
תגובות: 5
צפיות: 132

Re: להעמיד קטן לפני האור שיכבה בשבת.

עליך עיננו כתב:וצ"ב לכא' אם מעמיד אותו בפני האיסור הרי זה כמי שמאכיל אותו בידים שהרי ודאי יעשה זאת.

כי הם אוחזים שהנחה זו שכיון שיעשה זאת הוי כמאכילו בידים לא נכונה.
עליך עיננו כתב:האם יש להקל בזה בשעת הדחק

לא הבנתי את השאלה. אלו שכתבו כך בודאי אחזו שמותר ואף לא בשעת הדחק ומי שמחמיר מהיכי תיתי להקל בשעת הדחק.
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 03, 2021 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עירובי תבשילין בבית מלון
תגובות: 0
צפיות: 122

עירובי תבשילין בבית מלון

בספר יום טוב שני כהלכתו הביא הערה חשובה ממרן הגרשז"א
כמה שאלות:
מה הסברא לומר שכיון שלא אכפת לו לא יועיל לו עירוב דאחריני.
האם לא נכון לומר סברת אינו מודה בעירוב שנאמרה בעיורב חצרות, ולא יועיל לו עירוב כלל.
האם הערה זו גרמה לתיקון מעשי במלונות, ואיך?
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 03, 2021 5:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פתיחת חנות ספרים
תגובות: 28
צפיות: 1065

Re: פתיחת חנות ספרים

כמי שקצת מכיר את התחום מבפנים הייתי מציע אם כבר להיות זכיין של הרשתות הגדולות.
[ולכשתימצי לומר כדאי לבדוק למה הם לא חשבו על זה..]
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 03, 2021 5:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 284
צפיות: 21978

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

תבא כתב:
הרואה כתב:אני מדבר על הרב אלישיב הרב שך ועוד שפתאום אחרי פטירתם צצו עליהם סיפורים כאלו.

על הגריש"א אמרו כבר בצעירותו שגדול בנסתר כמו בנגלה.
ואומרים שכתב כן סבו בעל הלשם זיע"א.

מנינו שמעתי שאמר לאביו שאמנם עסק בזה בצעירותו עם אביו, אבל ראה שזה לא מתאים לו ולא המשיך [לפחות בצורה יסודית].
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 03, 2021 9:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 284
צפיות: 21978

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

כמה הערות והוספות. כשהגרי"ז עלה לארץ, עוד לא ידעו מה עלה בגורל חלק המשפחה שנותר בניכר. הגרי"ז היה במצב של שברון ועצבון רוח. בתחילה סברו שזה מחמת נקיפות מצפון או משהו כזה. בסוף התברר שזה היה מחמת דאגה רוחנית. כשנודע שנעקד"ה, נרגע. עד כדי כך. עד היום זה לא ידוע שמעתי שלכן כתבו עליה ש'נ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 02, 2021 9:19 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254013

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

אני מבין שלדעת כמה כותבים חשובים המטרה של הצלת חיים אינה מקדשת את האמצעים של גרימת תקלות לאחד מהאזרחים שעליהם באים להגן. אזכור זאת בפעם הבאה [זה קרה כבר פעמיים] שהילד שלי נתקע בבר אילו לכמה שעות בלי אוכל שתיה ושירותים ויעסיק אותי בטלפונים, ואנחנו נשלם על שיעור שהוא לא הגיע אליו. וזאת בגלל שהוא גוייס...
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 01, 2021 7:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254013

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

..
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 01, 2021 6:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 284
צפיות: 21978

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

עונג גדול בשיעוריו לראות איך מוציא מערכות מהדקדוק בכל פרט.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 01, 2021 3:19 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 284
צפיות: 21978

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

בשולי הדברים כמה מעשים מענינים ששמעתי בעבר מהמשפחה: ר' דוד היה ישן עם הגרי"ז בחדר והיה לו מאד קשה כי הגרי"ז היה ישן קצת ואז קם להכנה לשינה [כנראה הכוונה לק"ש]. ור' דוד היה מאד מסודר וזה היה קשה לו. וכן לפעמים בארוחות ערב הגרי"ז היה נשאר עם ר' מאיר שהיה ילד ומשוחח איתו, בגלל שגדל ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 01, 2021 1:58 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: סעודת 'ולא יעבור' כתיב
תגובות: 21
צפיות: 4674

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הרב הנוטר, הבאת את הסתירה אך חמקת ממנה.
בגמ' משמע שבפורים בעינן נמי לכם, ואילו הגר"א אומר שבפורים כולו לכם.
על ידי שומע ומשמיע
א' ינואר 31, 2021 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית שמאי ובית הלל בתים ממש?
תגובות: 6
צפיות: 337

בית שמאי ובית הלל בתים ממש?

תמיד הבנתי שהיו שתי בתי מדרשות. אבל שמתי לב לאחרונה שר' אליעזר ששמותי הוא, נמצא ביחד עם חכמי ישראל האחרים באותו בית מדרש. וכן שלא מובא בשום מקום מתי הסתיימו הבתים הללו. ולכן חשבתי שאלו היו שתי גישות בבית מדרש אבל לא ממש שתי ישיבות. [מסתמא כתבו על כך אבל לא מצאתי]. אשמח לשמוע מהיודעים.
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 27, 2021 7:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 154
צפיות: 26138

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

בקשר לטבילה דברתי עם נכד של הגר"מ הייזלר. הרב הייזלר אומר שהוא הלך איתו באופן אישי כמה פעמים, ושהרב וולף הגיע בשנים יותר מאוחרות.
על ידי שומע ומשמיע
ג' ינואר 26, 2021 10:46 am
פורום: פסח
נושא: מצה - כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין אותה בשמחה
תגובות: 4
צפיות: 352

Re: מצה - כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין אותה בשמחה

לציין שר' יצחק הוטנר כותב שראינו אצל אנשים גדולים שהיו אוכלים את המצה באופן רעבתני לחביבות המצוה.
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 20, 2021 7:33 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: ניגונים חסידיים לקל אדון
תגובות: 24
צפיות: 1500

Re: ניגונים חסידיים לקל אדון

כמה ניגונים שעוברים אצלנו במשפחה... ההקלטות הוקלטו לפני מספר שנים ובהם מבוצעים התחלת השירים, מוזמן להשלים את מהלך השיר כרצונך.... 16 ניגון א-ל אדון.mp3 02 אל אדון - באבוב.mp3 01 אל אדון - גור.mp3 אגב סתם שאלה שמציקה לי לא מעט זמן, המשפחה שלי לפני כעשור הוציאה 4 דיסקים עם כ80 שירים שלא מוכרים כלל בע...
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 20, 2021 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 48
צפיות: 5516

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

התקשיתי בענין זה. לכאורה לטעמיה דרבא בעירוב תבשילין כדי שיברור מנה יפה היה צריך להיות חיוב לכל אחד לערב גם אם אינו מתכוון לבשל, שהאיסור הכנה הוא רק קנס בעלמא ואינו שייך לגדר המצוה. ואילו לטעמיה דרב אשי כדי שלא יבשל בתחילה, מי שלא רוצה לבשל גם אם נאמר שיש לו מצוה בעירוב ויכול לברך עכ"פ אין לו חי...
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 20, 2021 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים
תגובות: 7
צפיות: 439

Re: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים

א] לחולקים על הראב"ד מספיק כותל ו' לפתח י"א [לדוגמא], למרות שאם נקח את הכותל והפתח יחד הם ט"ז אמה ונמצא שאין כאן עוממ"ד. ומבואר שלא מסתכלים כלל על מקום הפתח והמחיצה. גם הראב"ד ב]מבואר ברש"י עירובין ה. ד"ה ומ"ד ובדף פז. ד"ה חוקק שהוא דין במחיצה. ג]ממה שלול...
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 20, 2021 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת
תגובות: 11
צפיות: 2450

Re: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת

למעשה לשאלה הפותחת לכאורה לא צריך להגיע לפמ"ג, דבחימום מאכל שכבר התבשל כל חימום מהני קצת.
על ידי שומע ומשמיע
ד' ינואר 20, 2021 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים
תגובות: 7
צפיות: 439

Re: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים

אסביר את כוונתי בתקווה שהבנתי את השאלה. אני טוען ששתי השאלות לא נכונות, כי כל המדידה של העומד והפרוץ היא אינה על מקום המחיצה או מקום הפתח, אלא ביחס לשטח עצמו כמה הוא גדור. וממילא אין משמעות לא לעובי המחיצה ולא למה שבקרן זווית, כי זה לא מוסיף בשטח שבפנים כמה הוא גדור. ובודאי שמסתכלים רק מבפנים. מקורו...
על ידי שומע ומשמיע
ג' ינואר 19, 2021 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 71
צפיות: 10232

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

קורס דיגיטלי שמקבלים כל שבוע עוד שיעור, האם יש חשש בהנחת מזומן? [כלומר האם יש סברא לומר שבאופן זה כל שיעור הוא מוצר נפרד, וחשיב המתנת מעות לגבי השיעורים הבאים]

עבור לחיפוש מתקדם