מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2255 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ה' נובמבר 26, 2020 8:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: שריפת הפתילות - ענין הלכתי?
תגובות: 6
צפיות: 1538

Re: שריפת הפתילות - ענין הלכתי?

שמן הטוב כתב:
יש בקובץ זה התייחסות להערה הנ"ל וביאור כל הסוגיא דשריפת פו"ש
ישמח בעל השמן בהארות.

יישר כוח, היה לי הרבה מה להעיר צירפתי בתוך הקובץ בהערות סקירה.
על ידי שומע ומשמיע
ה' נובמבר 26, 2020 6:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני חנוכה ◆
תגובות: 26
צפיות: 6715

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני חנוכה ◆

לי יש את ספרו על סוכות, וכעשור שלא מש משולחני בסוכות.
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 25, 2020 10:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה תשיעית ביום התשיעי בחודש התשיעי
תגובות: 177
צפיות: 22926

Re: שעה תשיעית ביום התשיעי בחודש התשיעי

כמדומני שגם כל יום בין 7 ל8 בבוקר יש יותר אנשים שמתפללים [אני לא ראיתי אף אחד שהתפלל היום]
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 25, 2020 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להקל באבלות על הפורשים מדרכי ציבור וכדומה
תגובות: 22
צפיות: 313

Re: להקל באבלות על הפורשים מדרכי ציבור וכדומה

אין כאן שום חידוש מיוחד, פשוט 'צירוף' לקולא.
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 25, 2020 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות הספר מענה לאגרות
תגובות: 150
צפיות: 24159

Re: אודות הספר מענה לאגרות

גם לי יש שכן בן שלו אבל חייו לא פשוטים מכמה בחינות
על ידי שומע ומשמיע
ה' נובמבר 19, 2020 7:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

א. הדלקת נר זה לא מעשה בעלמא אלא לעשות שהנר ידלוק, אלא שבזה שהאדם דאג לכך במעשה כבר קיים את המוטל עליו. זה הכוונה עושה מצוה. ב. הוא כותב 'ואין לך בה אלא מצות הדלקה בלבד' לא שהוא אנוס. ג. אתה כותב דברים נכונים, אבל מה זה שייך להכשר מצוה כמצוה, ומה זה מסביר למה אם כבה הנר לפני הזמן לא צריך להדליק שוב?
על ידי שומע ומשמיע
ה' נובמבר 19, 2020 9:46 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בשבת חנוכה
תגובות: 12
צפיות: 151

Re: הדלקת נרות בשבת חנוכה

מדוע תיקנו להדליק נרות בערב שבת חנוכה בפרט אם הדלקה עושה מצוה? כמו שלא תוקעים בשופר ונוטלים לולב בשבת כך בשבת חנוכה לא ידליקו נרות איזה טעם יש להדליק בערב שבת שהזמן הוא רק בשקיעה או צאה"כ של ליל שבת ובפרט אם נר ראשון יוצא בשבת. כמו שאין טעם ליטול לולב ולתקוע בשופר בערב שבת.... התה"ד כתב ש...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 11:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: בל תוסיף-חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: בל תוסיף-חנוכה

איתן נוי כתב:(בכדי שלא תהיה מגילה שאין לה סוף אני פותח דף חדש).
מרן כתב "ולא יותר". אני שואל: וכי אם אדליק יותר חנוכיות אעבור על בל תוסיף או לא? זו כל השאלה.

אם זו כל השאלה מצוין, אתה כתבת שיהיה בזה יותר פרסומי ניסא ועל זה חלקתי.
ולמה שלא תשאל לכו"ע אם הדליק תשע נרות במקום שמונה?
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: בל תוסיף-חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: בל תוסיף-חנוכה

1. דין חנוכה נר איש וביתו. האם מותר לספרדי (שדינו שצריך להדליק חנוכיה אחת בלבד נר איש וביתו עבור כל בני ביתו) שידליקו בביתו כל אחד מהילדים (לכה"פ בלי ברכה) ולא יהיה בזה משום בל תוסיף אלא אדרבה יהיה בזה תוספת של פרסומי ניסא או שמא מאחר והשו"ע כתב (סי' תרעא) "ואפילו אם רבים בני הבית לא...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: בל תוסיף-חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: בל תוסיף-חנוכה

1. דין חנוכה נר איש וביתו. האם מותר לספרדי (שדינו שצריך להדליק חנוכיה אחת בלבד נר איש וביתו עבור כל בני ביתו) שידליקו בביתו כל אחד מהילדים (לכה"פ בלי ברכה) ולא יהיה בזה משום בל תוסיף אלא אדרבה יהיה בזה תוספת של פרסומי ניסא או שמא מאחר והשו"ע כתב (סי' תרעא) "ואפילו אם רבים בני הבית לא...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:12 pm
פורום: חנוכה
נושא: בל תוסיף-חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: בל תוסיף-חנוכה

HaimL כתב:הלא מקור המנהג הוא דברי הר"י הזקן בסוגיא דחנוכה, משום שאין ניכר אם הוא כנגד ימים היוצאים או כנגד בני הבית. וכל זה הוא רק שאז אינו מועיל המהדרין מן המהדרין, אבל מדוע נחשוב שיהיה אסור לנהוג כך?

לשיטתו כשמדליקים כולם [המהדרים] מדליקים רק נר אחד.
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: בל תוסיף-חנוכה
תגובות: 20
צפיות: 250

Re: בל תוסיף-חנוכה

1. דין חנוכה נר איש וביתו. האם מותר לספרדי (שדינו שצריך להדליק חנוכיה אחת בלבד נר איש וביתו עבור כל בני ביתו) שידליקו בביתו כל אחד מהילדים (לכה"פ בלי ברכה) ולא יהיה בזה משום בל תוסיף אלא אדרבה יהיה בזה תוספת של פרסומי ניסא או שמא מאחר והשו"ע כתב (סי' תרעא) "ואפילו אם רבים בני הבית לא...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 6:48 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

א. ראשית יש להבהיר שכשאמרנו פטור אין הכוונה קולא שלא להטריחו, אלא שבעיקר חובתו הוא אחראי רק לדאוג מתחילה שידלוק ובזה התקיימה מצותו. הדברים באו לאפוקי אמירה שהמצוה היא מעשה בלבד, ועל זה אנו אומרים שבודאי המצוה היא לעשות שהנר ידלוק ולא מעשה בעלמא, אלא שלא התחייב הגברא בזה יותר מהדאגה הראשונית ובזה התק...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 6:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בשבת חנוכה
תגובות: 12
צפיות: 151

Re: הדלקת נרות בשבת חנוכה

מדוע תיקנו להדליק נרות בערב שבת חנוכה בפרט אם הדלקה עושה מצוה? כמו שלא תוקעים בשופר ונוטלים לולב בשבת כך בשבת חנוכה לא ידליקו נרות איזה טעם יש להדליק בערב שבת שהזמן הוא רק בשקיעה או צאה"כ של ליל שבת ובפרט אם נר ראשון יוצא בשבת. כמו שאין טעם ליטול לולב ולתקוע בשופר בערב שבת.... התה"ד כתב ש...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:59 am
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

א. לא הבנתי מדוע הלשון מסייעת ולא מכריחחה ג. זה מה שמחדש התה"ד שלמרות שהמצוה היא בהדלקה הכשרת הנר שידלוק זה גם מצוה ואפשר לברך מעכשיו. א. כי אפשר לפרש את הלשון, שלמרות שמצד גדר המצוה היה ראוי שיזדקק להדליק, החבוה שהטילו עליו הוא רק המעשה ובזה קיים את מצוותו. ג. הכשר מצוה כמצוה לא יכול לחדש מצו...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 141

Re: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט

הסיבה היא פשוטה: הרבה פעמים בכירים חשמליות - הכיבוי וההבערה מעורבים זה בזה, דהיינו שאתה רוצה להנמיך, ובפועל אתה גורם להדלקת גוף חימום אחר וכיו"ב. א. ומה הבעיה בזה? זה הבערה לאוכל נפש. ב. זה לא הסיבה שהם כותבים. א. זוהי הבערת אש חדשה. ב. אז ייתכן שטעיתי. גם אם נדון כיריים חשמליים משום הבערה (או...
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 965
צפיות: 138885

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עזריאל ברגר כתב:לא ראיתי בשום מקום שמתייחסים לחצר שאינה מעורבת כמו כרמלית לגבי הענין של למעלה מעשרה טפחים.

הסיבה להחמיר ביותר מד"א כתב הביאה"ל ששוויוהו כרה"ר, ומהיכי תיתי להחמיר יותר ממנה.
על ידי שומע ומשמיע
ד' נובמבר 18, 2020 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 69
צפיות: 6887

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

שומע ומשמיע כתב:בקשר לחצי שעה בקיץ, יש לי חולשה בכל הנושא של חשבונות מספריים. אם תוכל לכתוב מדויק כמה זה יוצא.
כי כמש"כ לעיל, זו מ"מ שאלה על הרמב"ן.

בקובץ בית אהרן האחרון מישהו עשה חשבון שבארץ ישראל הזמן הוא בין 7 דקות בום הכי קצר ל25 ביום הארוך. ובאמת זה מקשה את ההבנה ברמב"ן.
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 11:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

א. הלשון אכן מסייעת לזה, אבל עדיין לא מכריחה. כי אם יש ראיות שזה פטור אז גם הלשון תתפרש כך, שקיים את מצותו בזה. ב.הרמב"ן אומר שגם למי שסובר ביום חול שזקוק לה בשבת אין זקוק והגדר האו כמו ביום חול למ"ד אין זקוק לה. וברור שעצם גדר המצוה לא משתנה מחול לשבת. ג. לא הבנתי מה הענין להכשיר את הנר ש...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 141

Re: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט

עזריאל ברגר כתב:הסיבה היא פשוטה: הרבה פעמים בכירים חשמליות - הכיבוי וההבערה מעורבים זה בזה, דהיינו שאתה רוצה להנמיך, ובפועל אתה גורם להדלקת גוף חימום אחר וכיו"ב.

א. ומה הבעיה בזה? זה הבערה לאוכל נפש.
ב. זה לא הסיבה שהם כותבים.
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 965
צפיות: 138885

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עושה חדשות כתב:אסור להוציא מחצר לחצר (שלא עירבו ביניהם) כלים ששבתו בבית.
אסור גם להוציא כלים מבית לבית של שני אנשים שלא עירבו.
האם האיסור הזה תקף גם כלפי למעלה מעשרה טפחים
או דגם בזה הקילו מקולי רה"ר שאין איסור למעלה מי"ט והוי כמקו"פ.

אפשר ש'ביתא כמאן דמליא' לא תלוי בשם רה"י.
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסתרת מידע
תגובות: 12
צפיות: 2211

Re: הסתרת מידע

יש לציין לשיטת הט"ז סי' תקיד ס"ק ב [היחידאית] בסוגיא הנ"ל בגמ' דף כ"ב ב"מ אבא מר מרפא מאביי מהו לכבות את הנר מפני דבר אסר (פי' תשמיש) א"ל אפשר בבית אחר אין לו בית אחר מאי אפש' לעשות לו מחיצה (פרש"י בסדין) אין לו לעשות מחיצה אפשר לכפות עליו כלי אין לו כלי מאי א"...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 32
צפיות: 2481

Re: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>

כהן סגור בחדר עם מת, ויש דלת שהוא יכול לצאת ממנה, אבל יש 'רוב' שהיא נעולה. או יהודי הנמצא במקום שאין בו לולב ושופר, ויש ברחוב הסמוך, אבל חזקה דמעיקרא שהכביש המוביל לשם חסום. וכיו"ב. לא שמענו ששייך בזה רוב וחזקה. (כמו אם יהיה רוב שהלולב פסול וכד'). יתכן שבמקרים אלו כאשר הנידון הוא על קיום מצוה ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 141

Re: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט

הלכה רווחת בספרי חכמי זמננו וכן הוא מנהג העם שאסור להנמיך חום של גופי חימום חשמליים [כיריים/פלטה וכיו"ב], גם באופן שיישרף תבשילו ואין לו אש אחרת לבשל עליה. ואנוכי בער ולא אדע מה האיסור, ואף לא מצאתי מי שיפרש את ההלכה [הספרים שראיתי: שש"כ, הלכות יו"ט להגאון ר' אפרים משה ליברמן, הלכות ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 17, 2020 7:48 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

שתי ראיות שדין כבתה אין זקוק לה הוא פטור, ולא מחמת שגדר המצוה היא במעשה:
א. הרמב"ן כותב שבשבת שא"א להדליק לכו"ע כך הוא הגדר.
ב. התרה"ד [סימן קב] כותב שבע"ש שמדליקים מוקדם אפשר לברך כי הכשר מצוה כמצוה, ומבואר שהמצוה היא אחר כך אלא שהמעשה מכשיר אותו.
על ידי שומע ומשמיע
ב' נובמבר 16, 2020 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 141

הנמכת גופי חימום חשמליים ביו"ט

הלכה רווחת בספרי חכמי זמננו וכן הוא מנהג העם שאסור להנמיך חום של גופי חימום חשמליים [כיריים/פלטה וכיו"ב], גם באופן שיישרף תבשילו ואין לו אש אחרת לבשל עליה. ואנוכי בער ולא אדע מה האיסור, ואף לא מצאתי מי שיפרש את ההלכה [הספרים שראיתי: שש"כ, הלכות יו"ט להגאון ר' אפרים משה ליברמן, הלכות ב...
על ידי שומע ומשמיע
ב' נובמבר 16, 2020 9:05 pm
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 17
צפיות: 4877

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

כדכד כתב:עצם דברי המשנ"ב שאם כיבה במזיד מחוייב לחזור ולהדליק מחושים בעיני - מנין לו החיוב הזה?

כי הרשב"א שאומר שלא ידליק מדבר בשוגג ומשמע שבמזיד ודאי חייב.
על ידי שומע ומשמיע
ב' נובמבר 16, 2020 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 1874

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

נזל טוב מקרב לב, תזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים.
על ידי שומע ומשמיע
ו' נובמבר 13, 2020 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם
תגובות: 45
צפיות: 3845

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

חיים שאול כתב:הוא לא הסביר להם מה כן הפשט בתו׳.
טחינה והרקדה גם אסרו משום עובדין דחול וגם זה שימוש ביתי, ומגבן לא אסרו, צריך לדעת את גדרי עובדין דחול

או בגלל שעשוי לימים רבים או בגלל שהוא טרחה, שניהם לא שייך בדידן.
על ידי שומע ומשמיע
ו' נובמבר 13, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם
תגובות: 45
צפיות: 3845

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

בתו׳ שבת צה א סוף ד"ה והרודה כ׳ אם כן נפל ביתו ביו"ט יהא מותר לבנותו ביו"ט דמתוך שהותר בנין לצורך דמגבן הוי משום בונה כדאמר בסמוך הותר נמי שלא לצורך ובלבד שיהא לצורך היום עכ"ל, ומסופר שהגרצ"א פרידמן שליט"א (בהגר"י שליט"א ר"י תפרח, וחתן הגרי"א ברטלר ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 10, 2020 10:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 190
צפיות: 20165

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

רש"י כא,כא א-להים עמך. לפי שראו שיצא משכונת סדום לשלום, ועם המלכים נלחם ונפלו בידו, ונפקדה אשתו לזקוניו מה הכוונה 'שיצא משכונת סדום לשלום', לשאר תושבי חברון קרה משהו? מצאתי במד"ר [נד,ב] לְפִי שֶׁחָרְבוּ מְקוֹמוֹת שֶׁל סְדוֹם וּפָסְקוּ הָעוֹבְרִים וְהַשָּׁבִים וְלֹא חָסֵר קֵלָרִין שֶׁלּוֹ ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 10, 2020 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 190
צפיות: 20165

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

רש"י כא,כא
א-להים עמך. לפי שראו שיצא משכונת סדום לשלום, ועם המלכים נלחם ונפלו בידו, ונפקדה אשתו לזקוניו

מה הכוונה 'שיצא משכונת סדום לשלום', לשאר תושבי חברון קרה משהו?
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 10, 2020 8:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד"
תגובות: 2
צפיות: 62

Re: "דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד"

ברכות כז.
על ידי שומע ומשמיע
ג' נובמבר 03, 2020 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 92
צפיות: 16462

Re: נהגו שלא להניח תפילין?!

נכב"ב באריכות
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 31, 2020 11:46 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השתלמות נהיגה
תגובות: 15
צפיות: 663

Re: השתלמות נהיגה

אגב, בענין הקורס הנ"ל (שלאחר חמש שנים) בזמנו כשנועצתי עם חבר, אמר לי כי הוא מעולם לא עשה קורס זה, הוא פשוט ניגש לרשיומט הקרוב, וביקש את הרשיון שילם על האגרה, וקיבל את הרשיון החדש עד הבית. (ככה"נ מישהו שם לא מסונכרן) נסו והיווכחו! (מקוה שעובד עד היום). אדגיש, כי אין המדובר בקורס רענון מחמת...
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 31, 2020 8:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: השתלמות נהיגה
תגובות: 15
צפיות: 663

Re: השתלמות נהיגה

035706416
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 29, 2020 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3966
צפיות: 1053442

Re: בשורת ספרים חדשים

מישהו ראה את שלמי ברכה [ר' טוביה פריינד פסקים מהגרשז"א בעניני ברכות]?

עבור לחיפוש מתקדם