מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3599 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ה' מרץ 04, 2021 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה שופטים עמדו לישראל
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: כמה שופטים עמדו לישראל

ועי' מהרש"א שתמה. וגם בעיני דוד לרבי דוד אמאדו (תק"נ): והנה רש"י ז"ל בפ"ב דסוכה דף כ"ז ע"ב ד"ה שלא העמיד וכו' מנה כמה שופטים שעמדו לישראל כל אחד משבט שלו והם מפורשים בכתובים וכתב עוד אבל עתניאל ויפתח ושמגר ויאיר ועבדון לא ידעתי שמות שבטיהן ומראובן ושמעון גד וא...
על ידי קו ירוק
ה' מרץ 04, 2021 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה שופטים עמדו לישראל
תגובות: 50
צפיות: 664

Re: כמה שופטים עמדו לישראל

גם אצלינו א' המיוחד שברמי"ם, הרב שך, היה אומר זאת בשם דודו ר' איסר זלמן. [לעצםן הנידון. דומני שיש מקור שנאמר בו שמכל שבט היה שופט. אפשר זה יועיל לקידום הדיון]. זה בכל אופן לא יוכל להסתדר עם מספר של אחד עשרה שופטים. מלבד שבט שמעון. אז היו י"א. אבל גם דברי אינם נכונים כי היו י"ג שבטים ...
על ידי קו ירוק
ג' מרץ 02, 2021 5:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

א. מדבריך משמע שאינך בן א"י. אז לפי הנראה לא נסעת רבות בכביש 443 מרמות לגבעת זאב.. אין שום אפשרות לראות את גבעון מרמות; רכס נבי סמואיל/מצפה - מסתירהּ. ג. לא כתבתי שנב עיר מקלט, ויתכן שמה שהפכה להיות עיר הכהנים, לרגל שלא היתה עיר גדולה והמשכן שכן בה. הדגשתי שכדי שנהיה בטוחים על עיר שהיא מוקפ&quo...
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 01, 2021 5:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

א. גבעה(כפל הקרקע) שמסתירה הופכת אותה ללא נראית ולא סמוכה. כמשמעות הגמ' ריש מגילה יושבת בהר ויושבת בבקעה.
ג. מה מצאת ביהושע כא? (ענתות אינה נוב. ובזמן כלשהוא קרה ונוב נהפכה לעיר כהנים).
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 01, 2021 3:50 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו
תגובות: 116
צפיות: 18665

Re: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו

בודאי שענין תל גריסה לא חידוש. אמנם אינני יודע אם היה חיבור כ"כ צפוף לבני ברק, אף שלא נראה לי שהשתנה במיוחד. גם אינני חושב שיש מצוה להחליט שבב"ב יקראו גם בט"ו בגלל שפעם היתה מציאות מסוימת. רק הראיתי פנים שכל העת יש התרחשויות חדשות, כמו למשל גשר השלום. וכמדומה שהקונטרס בא להגדיר את הדב...
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 01, 2021 1:22 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו
תגובות: 116
צפיות: 18665

Re: קריאת מגילה בבני ברק בט"ו

נכון שלנראה אין שיעור, אבל יש לו דין 'נראה'. וכתם שחור מרוחק לא נחשב נראה. וכך כתב הגרח"ק במכתב להרב יששכר בירנבוים אודות נראה מב"ב ליפו (בזמנו, כי היום כל האופק חסום ע"י בנינים גבוהים). השאלה אם עיר גדולה הנראית ככתם גדול כן יחשב נראה כמו אלעד מלוד, שנראית כתם לבן מאורך וגדול על ההר,...
על ידי קו ירוק
א' פברואר 28, 2021 11:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

אמנם בישעי' לא נזכר להדיא שהיא מנחלת בנימין אבל נזכר המסלול של כיבוש סנחריב, ממכמש והלאה עד נוב שמול ירושלים, וע"כ בחלק בנימין היא.
אמנם כאמור עצם דברי מהרש"א יש להבין, כי נוב לא בהכרח מוקפת חומה, ומשו"ה לא נזכרה.
על ידי קו ירוק
א' פברואר 28, 2021 10:45 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

גם לפני כן בישעי' י לב.
אבל מסורתנו מחז"ל בירו' מגילה, שעיר הנמנית בערי הנחלות בספר יהושע היא עיר מוקפת חומה, שאותם בלבד מנה (למעט בודדות הנזכרים במקומם ואכמ"ל).
אך אין לנו מסורת כזאת על כל עיר הנזכרת במקראות.
על ידי קו ירוק
ש' פברואר 27, 2021 10:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

השקפה והלכה שזורות זו בזו, ואעפ"כ נבדלים זמ"ז. ומ"מ היכן בדברי המצוטטים בכאן ישנן דברי השקפה? ואם כוונתו שעל עיר שאין לנו בה מסורת ודאית, אף שהיא מסתברת כעיר ידועה, שלא ידונוה כמוקפין, הנה זו הסכמת רבני א"י מקדמת דנא, וכמו שהביא התבואות הארץ. והענין הוא שכלפי ברכה נחוש כל זמן שאי...
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 25, 2021 10:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 175
צפיות: 43120

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

ב"ה אם אפשר להעיר בדבר שלא דיברו בו עד היום. הרי גבעון היא עיר שאין ספק שהיתה מוק"ח מיב"נ ככתוב בספר יהושע שהיתה עיר ממלכה, ומזוהה כמעט בוודאות עם ג'יב. עיין בספר של הרב הורוויץ. וא"כ לשיטת הסוברים שדי בנראה שאינו מיל. היא נראית לרמות יותר מהעיר העתיקה. אכן ודאי היתה מוקפ"ח...
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 25, 2021 9:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

משנה לירושלים (מהדו"ח תשפ"א עם מעט תיקונים) קונטרס משנה לירושלים תשפא.pdf סברתך בקונטרס אודות דברי הגריש"א שיסודו נשען על המנהג הקדום בלוד, צודקים. לא היה מנהג בלוד - למעט מה שעוררו בישוב מתחדש שלא ידוע מהותו, ועל מנת להחמיר. ממילא כיום שהוברר שלוד העתיקה בנויה, לוד לכל דיניה היא לכל...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 23, 2021 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 60
צפיות: 8815

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

רשום אצלי זה מכבר: הקשו תוס' (גיטין לו.) דבעזרא מנו לכל י"ב שבטים, כלומר דגם בהו"א ידעי' דהיו י"ב שבטים ואעפ"כ קרי להו אין כל יושביה עליה ומנו יובלות לקדש שמיטין (והיינו טעמא שאין יובל נוהג, כי לא הכירו כ"א חלקו). אמנם קשה שלא מצינו בעזרא שנמנו י"ב שבטים. ובהגה' הגריעב&...
על ידי קו ירוק
א' פברואר 21, 2021 12:49 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

בדבר שמסופקים בו, אף אם זה רק מצד יראת הוראה, א"ז עוקר.
אלא שאינני חושב שיראת הוראה היא קביעת הלכה. אלא נחשב כאי מנהג, באופן שאם יקום בעל כתפיים ויורה, אין המנהג שקדם לו נחשב מנהג.
על ידי קו ירוק
ו' פברואר 19, 2021 3:24 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אי ההכרעה הוא רק מצד לאו דלא תשא, לא להזכיר השם לבטלה בקריאת ט"ו.
וה"ה בקרה"ת בחול.
על ידי קו ירוק
ו' פברואר 19, 2021 11:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

השמיט שני הלכות חשובות: א. שצריך (עכ"פ לכתחילה) עשרה בקריאת המגילה. ב. שבשבת שואלין ודורשין בענינו של יום. גם קיצר מאד, ולא הזכיר שיש מקום להחמיר בשבת להוסיף לכבוד פורים, וכן השמיט כל ענין מתנות לאביונים. עצם הענין לקרוא בשבת כרגיל, הוא דלא כמו שאמר אשתקד שבשבת שאין חשש ברכה לבטלה אין לו בעיה ...
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 18, 2021 10:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מבצע חיסונים!!!
תגובות: 33
צפיות: 1445

Re: מבצע חיסונים!!!

אני קורא נכון? ר' משה דביר פתח את האשכול הזו?
אולי יחזור לאתרא קדישא הדין ?!
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 18, 2021 9:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

עבודה גדלה. אבל מאריך מדי, ב"ה שהמהדורה הבאה תהיה שליש מהחומר בדרך קצרה.
אין שם רשימות ערי א"י, אלא נידונים שונים.
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 18, 2021 9:10 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

לא יודע. הן לא היו 'פוליס' (כך במפת טיבולה אימפרי רומני) כך שלא היה להן תחום גדול משלהם. מהגמרות שהבאת רואים שלא היה להם תחום נרחב משלהן.
על ידי קו ירוק
ה' פברואר 18, 2021 2:52 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

ייש"כ הרב קו ירוק. חיכיתי שיבואו הבקיאים ויאמרו אם זה נכון הסטורית או לא. אבל ההסבר שאתה מציע שתחום הכוונה לתחום שיפוט עירוני הוא כן ידוע במשפט הרומי ? כלומר שלעיר יש תחום שיפוט מלבד השטח של העיר עצמה ואם כן האם יש איזה תחום קבוע לזה אין תחום קבוע. אבל לכל פוליס יש התחום הגדול שלה (מושפע ממקור...
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 17, 2021 10:18 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

ההערה יפה מאוד, אך לענ"ד עדיין חידוש לומר הכי, כי צריך להניח שתי הנחות: א. שיש מושג תחום עיר מנהלי רומי שהוא מיל רומי (על דרך מגרשי ערי הלוים אלפיים אמה), ולא מוכר דבר כזה. ב. שמה שאמרו תחום שסומכין בו יעקר הכוונה לתחום שסביב העיר. ולענ"ד תחום/חוט/גבול, זו לשון המשמשת בכמה פנים. ומה שאמרו ...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 16, 2021 4:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?
תגובות: 7
צפיות: 130

Re: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?

ר' אשי בתראה הוא
וגם לא חלוק בהדיא על אביי ורבא, וממילא לית מאן דפליג על זה.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 16, 2021 2:11 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?
תגובות: 7
צפיות: 130

Re: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?

נשמט זכרוני המשנה המפורשת בערכין. ומהגמ' שם אנו למדים שהכוונה לירושלים של מלך ירושלים אחד, ולא לירושלים של היבוסי, כי היא נתחלקה לבני יהודה בלבד, ולכן עלו עליה ולכדוה ושרפוה באש מיד אחרי מות יהושע. משא"כ את ירושלים של היבוסי לא כבשו עד ימי דוד. וירושלים של היבוסי לא נתחלקה (סוגיא בפני עצמה). וע...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 16, 2021 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לונדון הבירה
תגובות: 34
צפיות: 933

Re: לונדון הבירה

עשיתי עתה חיפוש באוצה"ח, גם על הצירוף 'לונדון הבירה' וגם על הצירוף 'לאנדאן הבירה' וגיליתי שיש יותר מ-1,500 תוצאות! מה שמוכיח שמדובר בביטוי מכוון ולא אקראי. אגב, עושה רושם שהצירוף הזה מוזכר בעיקר בספרים של יוצאי הונגריה וגליציה [בספריית חב"ד עד"מ יש קרוב לאפס תוצאות עם הביטוי הזה]. אמ...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 16, 2021 10:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?
תגובות: 7
צפיות: 130

Re: מנין שירושלים הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון?

יהושע יח כח, וע"פ ירו' ריש מגילה שכל עיר שנמנית היתה מוק"פ.
וראה שם פירוש הגר"א ליהו'
על ידי קו ירוק
א' פברואר 14, 2021 12:15 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

א. הגרשז"א יצא לחדש בסברא שעיר סמוכה הוא כפי שכתבת; שכתוב על פחי הזבל ירושלים (הכוונה שזו ממש עיר אחת בהתנהלותה). וא"כ כל העיר החדשה על שכונותיה המרוחקות והקרובות כולם סמוך לירושלים של ימי יהושע. ומסברא אין זה מופקע, שהרי סברת סמוך ונראה הוזכר בראשונים שזה משום שמגנייא ביה, וכ"ש אם כל...
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 10, 2021 11:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254009

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

ובצוואתו שכתב לפני כמה עשורים! כתב הצדיק הצנוע הזה זצ"ל, שלא יעשו מודעות על מותו אלא בגודל 20X20 ס"מ.
ומשפחתו קיימה את זה, והנה המודעה ליד גדר ביתו..

תצלום1568.jpg
תצלום1568.jpg (602.52 KiB) נצפה 1870 פעמים
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 10, 2021 12:01 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

הכוונה היתה ל-140 אמות (ק"מ אמה ושליש, שהם שתי קרפיפות), שהרי רמלוד והסביבה הם סמוכות ללוד העתיקה, ואין דינם כעיר מופקת אלא כעיר סמוכה למוקפת, וכל שיש חיבור קרפיפות אליה, אזי זו אותה עיר סמוכה תיקון קמ"א אמה ושליש. שזה פעמיים מידת קרפף, שהיא שבעים אמה ושיריים (שיריים= אלו ארבעה טפחים ועוד ...
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 10, 2021 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת חיל היה מקיף לכל ד' כותלי העזרה?
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: קדושת חיל היה מקיף לכל ד' כותלי העזרה?

אינני בענין כעת, בפשוטו יתכן שהחיל היה רק סביב עזר"נ, ולא סביב עזרת ישראל וכהנים. ושערי עזרה לא היה לפניהם חיל, כי היו ברומו של הר, ושם לא היה נצרך שורה ובר שורה שי"ב מעלות בתוכה.
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 10, 2021 2:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

לא הרבה פחות, אפשר לבדוק היטב בגוב-מאפ למי שיודע לבדוק.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 09, 2021 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254009

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

ר''ש כהן.jpg
ר''ש כהן.jpg (270.63 KiB) נצפה 1864 פעמים
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 09, 2021 3:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

מצר כתב:האם ניתנה תורה להיחלק? לכאורה דין לוד ורמלה אחד, ולכן כולם צריכים לפחות מספק לנהוג יומים.

שיטפה דלישנא (ראה כמה מילים קודם).
אכן רמלוד, והרבה מושבים סביב, אולי באר יעקב וצריפין ואפילו ראשון לציון - גם ללא קשת אלא חיבור של ק"מ אמה.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 09, 2021 12:33 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 312
צפיות: 76750

Re: פורים בערים רמלה - לוד

1. ציינתי כמ"פ שיש תוך מיל (של החזו"א, מקצה גני יער לתל לוד המוגבה). מיל רומי לא יעזור אחרי שהרמב"ם כותב להדיא ש'סמוך' זה אלפיים אמה. אף אם יש מה לדון בכך לפלפולא ש"ת (ואדרבא הרמב"ם הבין שכאן הגמרא משתמשת במידת 'מיל' לקביעת מידת אלפיים אמה - וכמידה מושאלת ממיל רומי). 2. א&q...
על ידי קו ירוק
ב' פברואר 08, 2021 9:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254009

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

ר' שמעון כהן זצ"ל, שקדן נורא, היה יושב בשיעורי מרן הגרי"ש זיע"א ב'מזרח'. אומרים שהגרי"ש היה קם לפניו. זכה לבנים שקדנים כמותו, אציליים ומיוחדים. הצדיק הגדול הזה, זה עץ פארות שנגדע מאתנו בעוונותינו בשנתו הע"א. בשחר ש"ק עשרת הדברות, והוא על מיטתו בביתו, פרח ונסע לשומעם בע...
על ידי קו ירוק
ו' פברואר 05, 2021 12:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה
תגובות: 15
צפיות: 1032

Re: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה

ובפי כל רבי זלמן לייב
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 02, 2021 12:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה
תגובות: 15
צפיות: 1032

Re: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה

מתי ההלוויה
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 02, 2021 12:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254009

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

הצדיק רמ''י בודנהיימר.JPG
הצדיק רמ''י בודנהיימר.JPG (81.85 KiB) נצפה 4240 פעמים
על ידי קו ירוק
ב' פברואר 01, 2021 10:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 254009

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

אדם גדול. יראתו ואצילותו על פניו, קבע תפילתו בכולל חזון איש שנים רבות. עמל בתורה ויראה, ושש ושמח בה, כולו אומר כבוד. העמיד דור של עמלי תורה מופלגים. בשנותיו האחרונות חלה במחלה קשה, וגם אז ניכרה גדלותו: ממש לא היה אפשר לראות עליו, המשיך במאמץ להגביר חילים בתורה, בעבודתו וכל מטלותיו, מתוך אצילות ורוגע...
על ידי קו ירוק
ב' פברואר 01, 2021 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית שמאי ובית הלל בתים ממש?
תגובות: 6
צפיות: 337

Re: בית שמאי ובית הלל בתים ממש?

'ויעש להם בתים' - לויה כהונה ומלכות. זה גם בתים ממש?
גם אם היתה ישיבה/בית/מקום תלמוד לבית מדרש של תלמידי שמאי ושל תלמידי הלל, עדיין בתים לא קאי אבית עצמו או הישיבה עצמה.
על ידי קו ירוק
א' ינואר 31, 2021 9:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: ניתוח לייזר לעיניים
תגובות: 10
צפיות: 1565

Re: ניתוח לייזר לעיניים

שמעתי כבר לפני 23 שנים מרופא עיניים מעולה שנחשב כיום לאחד מגדולי הרופאים (הד"ר ליאור ממכבים),
אודות פזילה של תינוקת;
ניתוח? לא נוגעים בסכין אלא אם כן אין ברירה! שידוך? אפשר להצטייד בעדשות..
(לייזר היה גם כבר אז..)
על ידי קו ירוק
א' ינואר 31, 2021 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהיכן לדבורה תמרים ביריחו, האם משבט בנימין היא?
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: מהיכן לדבורה תמרים ביריחו, האם משבט בנימין היא?

אפשר שקנתה אותם עד היובל, ומשם פרנסתה.

עבור לחיפוש מתקדם