מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 664 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ו' ינואר 15, 2021 12:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 151
צפיות: 22154

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

על זה גופא המערכה נטושה כבר כמה שנים, מי אלו ששאפו אל תוכם את הרב שך? אותם אלו שדיברו בלימוד במשך שנים ארוכות לפני השיעור כללי ואחריו, ועוד מחזור ועוד מחזור, כל אלו לא שאפו אל תוכם את הרב שך? הרוממות והגדלות של הרב שך היא באבי עזרי, המכתבים ומאמרים הם תוצאה של האבי עזרי ולא להיפך! בינו נא זאת לא הת...
על ידי רון
ו' ינואר 15, 2021 8:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 151
צפיות: 22154

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

דברי ההקדמה של 'יושב סתר' הם סויבקטיביים לחלוטין. זכותו לראות את התיאורים על קבלת פנים חמה ולבבית לאנשי צבא באור נאצל ומרומם יותר מאשר תוכחת המוסר לקיבוצניקים, ושאר נאומי הרב שך הפומביים ומלחמותיו הידועות והגלויות. בעיני רוב אלו ששאפו אל תוכם את הרב שך, הרי שהגדלות והרוממות נעוצים דווקא ביכולת לזעו...
על ידי רון
ש' דצמבר 26, 2020 11:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 4696

Re: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

יונת אלם כתב:על שמועה כי באה הגאון רבי שלום פוברסקי זללה"ה מרביץ תורה עשרות בשנים בקול תורה ולפני כן בבאר יעקב.

בכל יום שראיתיו כאן בבית וגן בהליכתו לישיבה ובחזרתו,
ידיו לא הפסיקו לזוז לכאן ולשם,
והיה ניכר לכל רואה שהוא תמיד באמצע סוגיא
חבל על דאבדין
על ידי רון
ב' דצמבר 14, 2020 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן-הדלקת נרות
תגובות: 26
צפיות: 745

Re: חינוך קטן-הדלקת נרות

ספר קב הישר - פרק צו והנה מספר הנרות של חנוכה הן ל"ו ושמונה שמשים ומנהגן של ישראל תורה הוא שהמנהג ליתן את השמש המדליק למעלה מהנרות של חנוכה ורמז לדבר "שרפים עומדים ממעל ל"ו". (מצאתי כתוב בספר מהרי"ל) וא"כ לפי זה יש קדושה גדולה גם כן בנרות של השמשים אשר הן יותר קצת גדול...
על ידי רון
א' נובמבר 08, 2020 6:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 9793

Re: הרה"ג דוד פיינשטיין זצ"ל

ידידי הרב זאב ערבות שליט"א, בבקשה תשנה את הכותרת, תיכנס לראש של ההויה כאן בא"י, הרה"ג כותבים היום על כל אברך, ולכן מי שיקרא את הכותרת שלך יחשוב שמדובר באברך מאמריקה ולא יבין על מה המהומה, מדובר בגאון הגדול מגדולי הפוסקים באמריקה בנו של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין וכאן בארץ ישראל לא הכ...
על ידי רון
א' אוקטובר 25, 2020 6:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערת הפנים יפות בגוי ששבת, ואולי צנזורה ברש"י.
תגובות: 3
צפיות: 213

Re: הערת הפנים יפות בגוי ששבת, ואולי צנזורה ברש"י.

עוד הערה,
מה שהביא הפנים יפות בשם המהרש"א,
לא מצאתי במהרש"א על אתר הערה כזו.
אולי נתכוון לספר אחר ולא למהרש"א שלנו?
על ידי רון
א' אוקטובר 25, 2020 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערת הפנים יפות בגוי ששבת, ואולי צנזורה ברש"י.
תגובות: 3
צפיות: 213

הערת הפנים יפות בגוי ששבת, ואולי צנזורה ברש"י.

סנהדרין נז' אמר ר"ל גוי ששבת חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא ישבותו וכו' אמר רבינא אפילו ביום שני. ובספר פנים יפות בפרשת נח הביא בזה"ל אמר רב הונא אפילו בשני בשבת, הקשה המהרש"א דהל"ל אפילו באחד בשבת וכו' עכ"ל. ולתרץ קו' זו הביא הפנים יפות את היסוד המפורסם שלו דדין גוי ששבת חייב...
על ידי רון
א' אוקטובר 18, 2020 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 51
צפיות: 5754

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

אם כי מבואר בדברי הב"י שהיו נוהגים כן, מ"מ נקיות הגוף הוא דבר הכרחי וסיוע לשלימות האדם, וכמו שכתב הראב"ד בספרו בעל הנפש, שכך הוא פירושו של הגמ' בע"ז נקיות מביא לידי טהרה, וכן כתב הארחות צדיקים שנקיות הוא דבר מצוה (ערך גאוה), וכן התפארת ישראל סוף מסכ' סוטה, והגה' היעב"ץ בע&q...
על ידי רון
א' אוקטובר 18, 2020 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיג'מה לבחור ישיבה
תגובות: 51
צפיות: 5754

Re: פיג'מה לבחור ישיבה

כידוע שמרן הסטייפלער זיע"א היה ישן לילה אחד מכל יומיים. מעשה בבחור מפונביז' שרצה ג"כ לנהוג כך, אך רבינו האבי עזרי זיע"א התנגד, לאחר וויכוח הוחלט שהבחור ישאל את הסטייפלער וינהג ע"פ הכרעתו. בתחילה, הסטייפלער היה המום ומזועזע לשמוע שבחורים "הולכים לישון" ואפ' לובשים לשם כ...
על ידי רון
ה' אוקטובר 15, 2020 5:33 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הגרעק''א והמשכיל
תגובות: 1
צפיות: 232

Re: הגרעק''א והמשכיל

הלא זהו כל משכיליותו וארסיותו של אותו משכיל!!! כל הרבנים זוללים ווסובאים ושותי שכר, ויש רק אחד מיוחד הוא רע"א! זה משכיל ארור! שהרי מכיון שיש רק רע"א אחד, והוא בודאי אינו נגיש לכל אחד, ויש לו משבקי"ם וכו', הרי שמעתה ואילך אין לו לשמוע לאף רב שקטן מרע"א גם אם יהיה ת"ח! הוא שומ...
על ידי רון
ד' אוקטובר 14, 2020 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירבעם יענש על ביטול סוכה ועירוב תבשילין
תגובות: 9
צפיות: 398

Re: ירבעם יענש על ביטול סוכה ועירוב תבשילין

לשון הרמב"ם באגרת תימן "שהתורה הזאת לא יוכל להמלט ולהנצל ממנה אפילו אחד מזרע יעקב לעולם. לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו, בין ברצונו בין שלא ברצונו, אבל הוא נענש על כל מצוה ומצוה שבטל מן הצווים, כלומר ממצות עשה, וגם יענש על כל מה שיעבור ממצות לא תעשה. ולא יעלה על הדעת שבהיותו עושה החמורות של...
על ידי רון
ד' אוקטובר 14, 2020 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שירת האזינו
תגובות: 9
צפיות: 445

Re: שירת האזינו

מדוע פרשת האזינו מוגדרת כשירה? רק בגלל המבנה שלה שנכתב בסגנון שיר? הרי הפרשה עמוסה בקללות נמרצות על כלל ישראל והבטחה להסתר פנים. אדם ששומע קללות כאלה, אמור לשיר? "אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה" (רש"י בערכין בסוגי' דשיר). הלא כן? רגיל אנוכי לבאר בזה ומסתמא שקדמוני בזה, עפ"י היערו...
על ידי רון
ג' אוקטובר 13, 2020 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאכלו של זה כמאכלו של זה
תגובות: 17
צפיות: 2341

Re: מאכלו של זה כמאכלו של זה

ספרי פרשת וזאת הברכה: עמים הר יקראו, מנין אתה אומר שהיו אומות ומלכיות מתכנסות ובאות לפרגמטיא של ארץ ישראל והיו אומרים הואיל ונצטערנו ובאנו לכאן נלך ונראה פרגמטיא של יהודים מה טיבה מיד עולים לירושלם ורואים את ישראל שעובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד לפי שהגוים לא אלוהו של זה אלוהו של זה ולא מאכלו של ז...
על ידי רון
א' אוקטובר 11, 2020 9:19 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 6436

Re: נתונים מפתיעים

כמה שטויות יכולה מקלדת אחת לכתוב בהינף יד אחד? אתה חושב שעם ליצנות פותרים בעיות? שמי שיותר חריף זה סימן שהוא צודק? קוראי "יתד" כפי שאתם אוהבים לקרא להם, מתנהגים בשפיות ולא טומנים את ראשם בחול, ובודקים את עצמם כדי שלא יזיקו למשפחתם ולא לאחרים ו לא כמו אותם אנשים א ג ו א י ס ט י ם, שלא אכפת ...
על ידי רון
א' אוקטובר 11, 2020 12:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?
תגובות: 57
צפיות: 6779

Re: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?

דברים אלו כתבתי כבר באשכול אחר, אולם לא זכו להתיחסות משמעותית, למרות שבעיני זו שאלה חשובה מאד, לכן אני חוזר ומציבה באשכול חדש. לכאורה יש בעיה גדולה בגישה שלנו אל הקורנה. מבחינת מדינת ישראל, השיקולים הם מורכבים ומשולבים. מצד אחד זו מדינה שבהחלט עושה הרבה בשביל חיי אדם, יותר מכל מדינה אחרת בעולם (יהו...
על ידי רון
ד' אוקטובר 07, 2020 12:48 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לרתום את העגלה. מנין?
תגובות: 9
צפיות: 410

Re: לרתום את העגלה. מנין?

ודרך אגב, שמעתי ממו"ר זצ"ל כמה פעמים שמקובלנו שהמלבי"ם היה האחרון שיודע איך לבאר דרשות חז"ל ומנין הוציאו את דרשתם. אחרון עד מתי, וממי מקובלנו, דהלוא כשם שבאו בדורו של המלבי"ם הוא, הנצי"ב, והכתב והקבלה. וביארו עניין זה שבתורה, מה שלא היה לפניהם כמעט, ולא עשו את זה במסור...
על ידי רון
ג' אוקטובר 06, 2020 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי

דרך אגב אכתוב כאן ישוב נפלא שאמר לי הגאון רבי ישעיה רוטנברג שליט"א בעל המנחת פרי מרא דאתרא דבהכ"נ הגר"א בבית וגן. וההר צבי באו"ח ח"ב סימן פו' כתב להפליא על רע"א במערכה ח' שכתב בפשיטות דהתוקע בשופר בר"ה שחל בשבת דיוצא ידי חובה מן התורה, אף שעבר על איסור דרבנן. וז&qu...
על ידי רון
ג' אוקטובר 06, 2020 5:09 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לרתום את העגלה. מנין?
תגובות: 9
צפיות: 410

Re: לרתום את העגלה. מנין?

תוך כדי חיפושי בספר הכרמל [נדפס לפני 100 שנה בערך ובו ערכים מתורת המלבי"ם והוא ספר נפלא ביותר] בהבדלים שבין שמחה לששון, בענין זה אסופה מתורת הגר"א בכמה וכמה מקומות - הובא בספר ברק השחר מהדו"ח שבסו"ס אבן שלמה מהדורת זלושינסקי. ואם דייקא מדברי המלבי"ם, הובא שם ממלבי"ם יש...
על ידי רון
ג' אוקטובר 06, 2020 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי

לענ"ד נראה ב' ראיות ברורות, שכל הגדר של ברכת שהחיינו בכל דוכתי, הוא גדר אחד ויחיד. והוא, כמשנ"ת, שהברכה היא על החידוש, והשמחה הרי היא כתנאי לברכה, [וכמשנ"ת שעי"ז ההתחדשות שייכת וקשורה אלי]. ראיה א': כל חמשת המקומות הנ"ל שתקנו חכמים לברך שהחיינו, הרי הם דברים המתחדשים מזל&qu...
על ידי רון
ג' אוקטובר 06, 2020 4:40 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לרתום את העגלה. מנין?
תגובות: 9
צפיות: 410

לרתום את העגלה. מנין?

תוך כדי חיפושי בספר הכרמל [נדפס לפני 100 שנה בערך ובו ערכים מתורת המלבי"ם והוא ספר נפלא ביותר] בהבדלים שבין שמחה לששון, נתקלתי בדבר מופלא ביותר שרק המלבי"ם יכול לומר. שגור בפני אינשי הביטוי "לרתום את הסוסים לעגלה". וכתב המלבי"ם שמקור הבטוי הוא כך: הלא ידוע מאמר חז"ל המפ...
על ידי רון
ב' אוקטובר 05, 2020 11:38 pm
פורום: עזר אחים
נושא: נמחק לי קובץ שכתבתי בוורד במחשב מה עושים?
תגובות: 12
צפיות: 481

Re: נמחק לי קובץ שכתבתי בוורד במחשב מה עושים?

לבי במערב כתב:עכ"פ, מכאן ישמעו ויראו לקחת מוסר - לשמור הקובץ בכל פעם שהולכים מהמחשב (ומוטב - אף תוך־כדי העבודה, כשמסיימים קטע או ענין).
ובפרט שפשוט ביותר הוא: לחיצה על Ctrl+S, ותל"מ.

ישנה אפשרות להגדיר במחשב כך,
שישמור את הוורד כל חמש דקות או כמה שתחליט
על ידי רון
ב' אוקטובר 05, 2020 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: יסוד ושורש תקנת ברכת שהחיינו בכל דוכתי

לענ"ד נראה ב' ראיות ברורות, שכל הגדר של ברכת שהחיינו בכל דוכתי, הוא גדר אחד ויחיד. והוא, כמשנ"ת, שהברכה היא על החידוש, והשמחה הרי היא כתנאי לברכה, [וכמשנ"ת שעי"ז ההתחדשות שייכת וקשורה אלי]. ראיה א': כל חמשת המקומות הנ"ל שתקנו חכמים לברך שהחיינו, הרי הם דברים המתחדשים מזל&qu...
על ידי רון
ב' אוקטובר 05, 2020 11:20 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 53
צפיות: 9645

Re: Re:חציו בסוכה אחת וחציו בסוכה שניה

מה הדין באדם שישב חציו בסוכה אחת, וחציו בסוכה צמודה ללא הפסק כלל, האם יוצא ידי חובה? יש בידי שמועה משם מרן הגריש"א בזה אך איני מחלק מתנות סתם, מה דעת החו"ר דכאן שליט"א?????????????? עין מוריה אלול תש"פ [האחרון] מה שכתב והביא הגה"ג רבי אתמר גרבוז שליט"א בזה אולי תוכל לה...
על ידי רון
א' אוקטובר 04, 2020 11:13 pm
פורום: עזר אחים
נושא: נמחק לי קובץ שכתבתי בוורד במחשב מה עושים?
תגובות: 12
צפיות: 481

Re: נמחק לי קובץ שכתבתי בוורד במחשב מה עושים?

היה פתוח במחשב כ-20 קבצים בוורד, במשך כמה ימים. מקודם המחשב נתקע, ונאלצתי לכבות ולהפעיל מחדש. זה כבר קרה לי כמה פעמים בעבר, אבל כאשר זה קורה בשעה שהפעלתי שוב את המחשב, היה נפתח לי האפשרות של "הצג מסמכים משוחזרים" והכל היה מוצג שוב. הפעם משום מה זה לא הופיע. נסיתי לחפש בתכנת חיפוש הקבצים ש...
על ידי רון
ה' אוקטובר 01, 2020 6:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחור בן 14האם מועיל לעשיית סכך
תגובות: 29
צפיות: 2844

Re: קטן מניח את הסכך

כמה פרטים בנידון זה. האם יש בעיה שקטן יניח את הסכך, ומה המקור. במידה וישנה בעיה. מה הדין אם גדול עומד על גביו? מה הדין אם גדול הניח את הסכך וקטן סידר אותו במקומו - היינו שהגדול הניח את הסכך על ה'גג' והקטן הזיז אותו ממקום למקום, האם חשיב שקטן הניחו. תודה מרן זלה"ה באבי עזרי בהוספות לזמנים קמא, ...
על ידי רון
ג' ספטמבר 29, 2020 7:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 53
צפיות: 9645

Re:חציו בסוכה אחת וחציו בסוכה שניה

מה הדין באדם שישב חציו בסוכה אחת,
וחציו בסוכה צמודה ללא הפסק כלל,
האם יוצא ידי חובה?

יש בידי שמועה משם מרן הגריש"א בזה
אך איני מחלק מתנות סתם,
מה דעת החו"ר דכאן שליט"א??????????????
על ידי רון
ה' ספטמבר 24, 2020 9:51 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: מאשפות ירים אביון
תגובות: 3
צפיות: 545

Re: מאשפות ירים אביון

קרוב לי, לפרסם ביקשני, ולסרב נמנעתי הנה לפניכם רביבים מליבו של מי שנגזר עליו "בידוד" ל"ע בימי ראש השנה תשפ"א ולא יכול היה להשתתף בתפילות ובתקיעות בביהמ"ד כאוות נפשו. ניכר שיוצאים הדברים מלב כואב, ורחמנא ליבא בעי. האיש בר דעת גדול, ובעל לב מרגיש יתן ד' שיצא במהרה מהמצר, ויקי...
על ידי רון
ד' ספטמבר 23, 2020 1:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מבקש המלצות על מעמד איכותי
תגובות: 42
צפיות: 4482

Re: המלצות למעמדים

טקסט רץ הוצאה לאור
מקצועים מאד
טלפון 039111444
על ידי רון
ד' ספטמבר 23, 2020 8:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל
תגובות: 34
צפיות: 1653

Re: בסימן טוב, בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל

ככהנא מסייע כהנא
אף הוא עומד כנגד המברכים ואומר
יגשים ד' ית' כל התקוות וברכות שיברכוהו הוריו שליט"א
לרך הנולד עם שאר יוצ"ח
בבריות גופא ונהורא מעליא

וכאן המקום להכיר טובה לאבי הבן שליט"א
על כל אשר פעל למענהו לטובת אתרא קדישא הדין
ולכולנו יש הנאה ממפעליו הברוכים
על ידי רון
ד' ספטמבר 23, 2020 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרכי חיים על מוה"ר הגרי"ח בעל בן איש חי זצוק"ל להורדה
תגובות: 8
צפיות: 560

Re: דרכי חיים על מוה"ר הגרי"ח בעל בן איש חי זצוק"ל להורדה

מקיף בהרחבה את יחסיהם של גדולי הדורות האחרונים
על רבינו הבן איש חי
את יחודיותו בתחום פסיקת ההלכה תוך התחשבות בקבלה,
והאוטוריטה היחודית שהיתה לו בין הדורות האחרונים כפוסק אחרון

מומלץ מאד
על ידי רון
ג' ספטמבר 22, 2020 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרכי חיים על מוה"ר הגרי"ח בעל בן איש חי זצוק"ל להורדה
תגובות: 8
צפיות: 560

Re: דרכי חיים על מוה"ר הגרי"ח בעל בן איש חי זצוק"ל להורדה

עולה בהסכמת ידיד נפשי המחבר רב אח"א שליט"א הפלא ופלא ממש, וזאת למודעי כי הכותב הינו מטובי הכותבים באתרא קדישא הדין, והניף ידו בספר הנ"ל והראה ידו החזקה בבקיאות מפליגה, חוץ מהספרים אשר איתו בכתובים בעומק העיון כידוע למכריו. ונברכו שיהיה נועם ד' עליו ומעשה ידיו יכונן בכתיבת עוד חיבורים...
על ידי רון
ב' ספטמבר 21, 2020 10:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?
תגובות: 8
צפיות: 2659

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

בדברי רש"י בפרשתנו (טו ב), זה אלי - בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים. ומקורו בדברי חז"ל (מכילתא כאן ועוד). והנה רבים מבעלי המוסר והחסידות ביארו שאף שאותה ראיה לה זכתה השפחה בהתגלות זו בעת קריעת ים סוף, לא זכה לזה אף יחזקאל בן בוזי, מ"מ השפחה...
על ידי רון
ה' ספטמבר 17, 2020 9:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 110
צפיות: 22879

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆

נשלח אלי מת"ח אחד שהיה חולה קורונה השבוע,
והיה סיפק בידו לאסוף המאמרים על ימים נוראים שתחת ידו לאוספם לקונטרס אחד
ומקוה שיהיה לתועלת וישמח לחו"ד הרבנים
על ידי רון
ו' ספטמבר 04, 2020 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עלה לאוטובוס ונתקע בלי כסף
תגובות: 5
צפיות: 317

עלה לאוטובוס ונתקע בלי כסף

כתב הטוב בסימן רנג בהלכות צדקה ומקורו ממשנה בפאה, דמי שהיה הולך מעיר לעיר ואין לו ממון כעת, דרשאי לקבל צדקה לפי שעני הוא באותו שעה. וכתב שם הב"י דאף בכה"ג שאדם פרטי נתן לו, יש להניח שנתן לו בתורת צדקה, ואינו רשאי לחזור ולתובעו לכשיגיע למקומו. ומעתה נסתפקתי, מי שעלה לאוטובוס וגילה ששכח ארנק...
על ידי רון
ב' אוגוסט 31, 2020 7:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה
תגובות: 12
צפיות: 423

Re: קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה

ידועה הראיה לזה מהק"ו: מה דאך מיין קעשענע, וואס דו טארסט נישט אריינלייגען דיין האנט, מעג איך יא - דיין קעשענע, וואו דו מעגסט יא אריינלייגען א האנט, מעג איך זיכער! לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן שמענו, אך היכן נמצא המקור להא ד "לא ניתנה תורה אלא לדוברי אידיש"....... מסתמא שאם היית כותב ...
על ידי רון
ב' אוגוסט 31, 2020 7:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה
תגובות: 12
צפיות: 423

Re: קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה

תוכן כתב:מי אומר שק"ו אינו סברא?


הספרים שלי כעת אינם מצויים אצלי עם המ"מ בענין,
אך מצאתי דרך בר אילן מאמר שלם של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
בקונטרס עטרת פז שהקיף את הנושא באריכות גדולה כדרכו
להוכיח דבר זה שאין זה מסברא רק מידה היא בתורה
על ידי רון
א' אוגוסט 30, 2020 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה
תגובות: 12
צפיות: 423

קל וחומר אינו סברא רק מידה בתורה

חשבתי להוכיח מה דמטו בי מדרשא דכחו של קל וחומר אינו מן הסברא רק כך הוא מידה בתורה לדרוש בקל וחומר, ממה שכתבו תוס' בקידושין טז' ב' דילפינן קל וחומר אף בכה"ג שאין דין שבאמת זה קל וזה חמור, רק שדינו של זה אינו מפורש בתורה וכבר עושים מזה קל וחומר והביאו תוס' כמה דוגמאות לזה. ואם הוא ענין של סברא, ה...
על ידי רון
ה' אוגוסט 06, 2020 9:12 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הצעה - עכבר (סמן) בצורת יד
תגובות: 8
צפיות: 2226

Re: הצעה - עכבר (סמן) בצורת יד

אודה מאד אם מישהו יעזור לי,
כבר כמה שבועות שבכל פתיחה של המחשב הסימון של החץ פשוט איננו!
וזה חוזר על עצמו בכל פעם,
עד שאני עושה הפעלה מחדש ואז הוא חוזר ונראה, עד הסגירה של המחשב ששוב נדחה.

זה מטריד מאד, אפשר עזרה ממישהו?
על ידי רון
ש' יולי 04, 2020 10:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 108
צפיות: 11460

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

סיפר לי אתמול ידידי מה שראה בעיניו אצל הגרב"צ זצ"ל. הוא עלה אליו לשאלה מסויימת ותוך כדי נכנס יהודי וסיפר את גודל צרותיו וייסוריו, בפרנסה, בילדים, באשה ועוד ועוד. אמר לו הגרב"צ שיחכה בסלון ונכנס לחדר - תוך כדי שהוא נשען בידידי שסיפר לי את הסיפור - ששם שהתה הרבנית שלו שהיתה אשת חבר במלא...
על ידי רון
ב' מאי 18, 2020 12:56 am
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה בקניית מחשב נייד
תגובות: 12
צפיות: 1834

Re: עזרה בקניית מחשב נייד

ציין מה השימושים העיקריים שלך במחשב כתיבה בלבד? אוצה''ח? תוכנות גרפיות? וע'פ זה יהיה אפשר להתאים אציין כאן דבר מוזר שקרה אצלי ושיהיה לתועלת. קניתי מחשב לא מזמן, התעקשתי לקנות עם מערכת הפעלה חוקית ותקינה. לאחר שקניתי התברר שיש שתי מערכות הפעלה. אחת נקראת HOME והיא מספיקה בשבילנו, אך יש HOME S שמתחיל...

עבור לחיפוש מתקדם