מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2781 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 18, 2020 4:46 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 270
צפיות: 64865

Re: כמה שירים, בבקשה.

קטע משחרית בית מתס'
הכולל ניגון מיוחד לממקומך

שחרית 8 ערוך.mp3
(6.81 MiB) הורד 25 פעמים
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 16, 2020 10:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

כוונתי שעכ"פ אינו יום חול באמת ורק בתפילתו כיון והוא נסמך על אין מקדשין לא יכול לעשות תרתי דסתרי, ולא משום דבעי מטבע אחת כמו שכתבתם
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 52
צפיות: 718

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

ולעניין דברי הרב אליהו בן עמרם, נמצא גם במפרשי השו"ע במהרש"ק אאל"ט שמותר להוציא שז"ל אם חושש לאשתו נידה משום חלל שבת אחת, ואדרבא כתב שם שזה מצווה עי"ש, והדברים ידועים.
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 52
צפיות: 718

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

לכשיבקע כתב:לא דמי לגמרי, אבל יל''ד מאליהו בכרמל ומתקיעת שופר בשבת

לא הבנתי
אליהו בהר הכרמל-הוראת שעה
ותקיעת שופר בשבת- ודאי כוונתו לגז' דרבה, וגם לא הבין את הקשר המדויק לנדון, וגם פשיטא שחשש איסור כרת לא דוחה מצוה מה"ת.
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 8:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

ולעיקר השאלה של ר' אליהו בן עמרם על המ"ב שפתחנו בה לעיל, נראה ע"פ הפשט, שעל אף שהשה"צ הבין שלדעת ר' אבלי יש להמשיך בתפילת חול, כיון שכאילו לא נתקדש החודש, מכל מקום אינו דומה מה שהיה כבר למה שהוא בא לעשות, ועכ"פ בעת כזאת להתפלל תפילת חול הוא בדיעבד, ועל אף שהוא יצטרך מכוח כך לחזור...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 5:12 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

גם אינו מובן מה ענין שאר התפילה לאמירת האל הקדוש. כששוכח יעלה ויבוא יצא, לא משום שנחשב כלפיו כיום חול, אלא משום שקבעו שחיוב אמירת יעלה ויבוא בלילה אינו מעכב. וכי משום שטעה באחת יטעה בשניה. מדוע קבעו שבלילה אינו מעכב, אם לא מטעם שאין מקדשין את החודש בלילה ואם כן לא נתקדש החודש והוא יום חול ואף שיש ל...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 5:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

מה שנכון נכון כתב:
פרי יהושע כתב:אדרבא תזכיר

לכב'...?


כאן ד"ה ולפי והלאה.

יישר כוח

אמנם לא מצאתי שם שזה נפק"מ לנידוננו
עכ"פ הטעם שאין חל קדה"ח בלילה
אולי יפרש כת"ר כוונתו

ולדידי א"צ לכתב קטן
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 13, 2020 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

מה שנכון נכון כתב:
פרי יהושע כתב:ואם כן לא נתקדש החודש והוא יום חול
ואף שיש לדון טובא בהאי סברא שאין מקדשין, ועי' או"ש לעניין יום ב' דר"ח, מכל מקום הלא זו הסברא

ולדברי המשנת יעבץ סי' א?

אדרבא תזכיר
כמדומני הביא דברי האו"ש לעניין יום ב'
מה עוד?
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 12, 2020 11:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

Re: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

גם אינו מובן מה ענין שאר התפילה לאמירת האל הקדוש. כששוכח יעלה ויבוא יצא, לא משום שנחשב כלפיו כיום חול, אלא משום שקבעו שחיוב אמירת יעלה ויבוא בלילה אינו מעכב. וכי משום שטעה באחת יטעה בשניה. מדוע קבעו שבלילה אינו מעכב, אם לא מטעם שאין מקדשין את החודש בלילה ואם כן לא נתקדש החודש והוא יום חול ואף שיש ל...
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 12, 2020 10:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב
תגובות: 12
צפיות: 372

סברת ר' אבלי ופלפול המ"ב

שמעתי בשם ידידי ר' אליהו בן עמרם שהעיר על השעה"צ תקפב ד' שהק' על סברת ר' אבלי שאם שכח בליל ר"ה ואמר הא-ל הקדוש כיון שאין מקדשין את החודש בלילה הוה כשכח יעלה ויבוא שאין חוזר, וכתב שמוכרח ע"פ שימשיך תפילתו בשל חול, והמ"ב העיר איך יעשה את הבדיעבד לכתחילה. ולכא' הלא הכא בין כה הוי בד...
על ידי פרי יהושע
א' אוגוסט 09, 2020 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 425
צפיות: 57070

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

עיין בבאה'ל סי' ס'ה ד'ה קראה. נראה משם לכאו' שנשאר בצ'ע אם יחזור לראש הברכה אפי' אם שהה כדי לגמור כולה אפי' באונס גמור. מ'מ נראה פשוט שאם הפסיק בדיבור בלי התנאים הנ'ל, שלא חוזר לראש. (חוץ ממקרה שהזכרתי לעייל בענין תחילת וסוף הברכה). אך נפשי בשאלתי, אם לא הפסיד את ראש הברכה של ברכות קר'ש בגלל הפסק '...
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 30, 2020 5:52 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה מוצאי תשעה באב
תגובות: 9
צפיות: 570

Re: רחיצה מוצאי תשעה באב

מה הסברא להתיר רחיצה בשנה כמו זאת הלא אין בזה כבוד שבת כל עיקר? (והקדושת לוי פשיטא שלא חשש למהרש"ל, והרבה אחרונים חלקו עליו, וכן משמע ברמ"א וכמש"כ הבה"ל) אולי משום שהותרו כיבוס ותספורת הותרה גם הרחיצה. (אפילו מהבחינה הפרקטית, מי שמסתפר צריך אחר כך לרחוץ). התירו לכבוד שבת, וכבר נ...
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 29, 2020 6:35 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה מוצאי תשעה באב
תגובות: 9
צפיות: 570

Re: רחיצה מוצאי תשעה באב

מה הסברא להתיר רחיצה בשנה כמו זאת הלא אין בזה כבוד שבת כל עיקר?

(והקדושת לוי פשיטא שלא חשש למהרש"ל, והרבה אחרונים חלקו עליו, וכן משמע ברמ"א וכמש"כ הבה"ל)
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 29, 2020 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 425
צפיות: 57070

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה וכן מסתבר. אם נימא, שכבר ברגע שהפסיק ב&q...
על ידי פרי יהושע
ש' יולי 25, 2020 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 425
צפיות: 57070

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה וכן מסתבר. אם נימא, שכבר ברגע שהפסיק ב&q...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 24, 2020 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 425
צפיות: 57070

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעות התחיל לברך אשר יצר באמצע ברכות קריאת שמע
עדיף כבר שייסים ולא יהיה הזכרת ה' שבתחילת הברכה לבטלה
או דילמא לא ירבה בהפסק שלא הותר
או דילמא כבר התחיל ללהפסיק אין הבדל בין הרבה למעט
ועוד הסברא הנ"ל, דמי גרע נתינת שלום למי שירא ממנו, לחשש הזכרת ה' לבטלה
וכן מסתבר.
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 24, 2020 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?
תגובות: 10
צפיות: 555

Re: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?

לפו"ר יש הבדל בין דברי הרמב"ן המצוטטים שהם צורת ההוצאה לפועל על ידי ירידה כל שהיא לעולם המעשה בטרם יבוא הדבר, לבין לומר שכל הנבואה כולה היא לא גילוי העתידות אלא יצירתם כתבתי כבר 'קצת ראיה'. כוונתי להביא ראיה לדוגמא מנזיפת אלישע ביואש מלך ישראל על שירה בחץ רק 3 פעמים ולפי זה תהיה גם הכאת א...
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 24, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 448

Re: איסור ספייה לגדול

יש עוד נפק"מ אם האוכל לא עבר על האיסור כלל, לפני עוור לא שייך בל תאכילום הוא עצם מה שהוא מאכיל דבר איסור וזה נפק"מ המבארת עיקר גדר לא תאכילום ומכאן עולה היסוד של גדול האם אפשר להאכילו בלי שהוא בעצמו עובר על איסור? כי יתכן שדווקא כך יש לא תאכילום ואולי אפשר בתוחב לו, אבל אז אולי הוא לא כדר...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 19, 2020 7:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מי שתכפו אבליו -לעניין רחיצה בשבוע שחל בו
תגובות: 1
צפיות: 295

מי שתכפו אבליו -לעניין רחיצה בשבוע שחל בו

נשאל היום בבית המדרש- אם יש להתיר למי שהשבוע מדין מתאבל עמו לא מתרחץ עד סופ"ש
האם מותר לו מדין מי שתכפו אבליו, להתרחץ שבוע הבא, כי יותר משבוע שחל בו (או תשעה ימים למנהג אשכנז) לא גזרו עליו
על ידי פרי יהושע
א' יולי 19, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ספייה לגדול
תגובות: 6
צפיות: 448

Re: איסור ספייה לגדול

יש עוד נפק"מ אם האוכל לא עבר על האיסור כלל, לפני עוור לא שייך בל תאכילום הוא עצם מה שהוא מאכיל דבר איסור וזה נפק"מ המבארת עיקר גדר לא תאכילום ומכאן עולה היסוד של גדול האם אפשר להאכילו בלי שהוא בעצמו עובר על איסור? כי יתכן שדווקא כך יש לא תאכילום ואולי אפשר בתוחב לו, אבל אז אולי הוא לא כדרך...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 19, 2020 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?
תגובות: 10
צפיות: 555

Re: נבואה=גילוי העתידות או "יצירת" העתידות?

לפו"ר יש הבדל בין דברי הרמב"ן המצוטטים שהם צורת ההוצאה לפועל על ידי ירידה כל שהיא לעולם המעשה בטרם יבוא הדבר, לבין לומר שכל הנבואה כולה היא לא גילוי העתידות אלא יצירתם
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 22, 2020 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

ובאותה מידה אפשר לומר שהוא גם המשיך להיות מושחת. בקיצור, לא רואים מכאן הוכחה לאדם חוטא מצד אחד, אך בעל חוש צדק מפותח מצד שני. רואים כאן אדם שקיבל נבואת איוב ותוכחה מאליהו, ועל כל פנים התחרט על מעשיו, גם אם נאמר שלא עזב אותם. (נכון שרואים קודם שלא חשב על כזה מעשה ורק איזבל הסיתה אותו לזה, אבל גם לעב...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 22, 2020 2:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

רבינו לא הבנתי מה הכוונה 'שקול היה' לגבי דברי הרב מקדש מלך הן אמת שהיחס מבחינת אליהו (בשם ה') הוא שזה הכריע את דינו אבל אחאב, לא נראה שעשה תשובה כלל על כל חטאיו האם הפסיק לעבוד לבעל ולו לרגע? אחאב שקול היה- סנהדרין קב: ולמיטב זכרוני יש על בדברי האר"י הקדוש בשער הגלגולים שבמצד הנפש היה רובו טוב...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 22, 2020 12:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

(וכמובן כרם נבות היה בעצת אשתו המרשעת, וסוף דבר היה סר וזעף בעצמו מיסוריי המצפון שלו) ועל אף שאמרו חז"ל שמלך בכיפה, וזה דבר מדהים! מאיפה לקחתם את זה? וַיְהִי כִשְׁמֹעַ אַחְאָב אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּקְרַע בְּגָדָיו וַיָּשֶׂם־שַׂק עַל־בְּשָׂרוֹ וַיָּצוֹם וַיִּשְׁכַּב בַּשָּׂק וַיְהַלֵּךְ...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 22, 2020 10:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

הרב לייטנר סקרנות לפעמים אתה גם נהנה או נתרם? אני מאוד נהנה מהערותיך, רק שלעיתים קשה לי להגיב להן בגלל הטון. ז ג. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. מבואר שהמצורעים היו יושבים מחוץ לעיר, וכך גם מבואר להלן בפירוש שהיו בפתח השער מבחוץ, שהרי מבלעדי כן לא היו יכולים ליפול על מחנה ארם. ויש לידע מדוע ישב...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 22, 2020 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

(וכמובן כרם נבות היה בעצת אשתו המרשעת, וסוף דבר היה סר וזעף בעצמו מיסוריי המצפון שלו) ועל אף שאמרו חז"ל שמלך בכיפה, וזה דבר מדהים! מאיפה לקחתם את זה? וַיְהִי כִשְׁמֹעַ אַחְאָב אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּקְרַע בְּגָדָיו וַיָּשֶׂם־שַׂק עַל־בְּשָׂרוֹ וַיָּצוֹם וַיִּשְׁכַּב בַּשָּׂק וַיְהַלֵּךְ...
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 21, 2020 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

(וכמובן כרם נבות היה בעצת אשתו המרשעת, וסוף דבר היה סר וזעף בעצמו מיסוריי המצפון שלו) ועל אף שאמרו חז"ל שמלך בכיפה, וזה דבר מדהים! מאיפה לקחתם את זה? וַיְהִי כִשְׁמֹעַ אַחְאָב אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּקְרַע בְּגָדָיו וַיָּשֶׂם־שַׂק עַל־בְּשָׂרוֹ וַיָּצוֹם וַיִּשְׁכַּב בַּשָּׂק וַיְהַלֵּךְ...
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 21, 2020 3:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 427
צפיות: 36394

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

ח ג. ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. מבואר בתיבת 'ותצא' שתחילה הגיעה למקומה ורק לאחר שראתה שנגזלו ממנה ביתה ושדה הלכה לצעוק על כך לפני המלך. ויש להפליא מדוע אדם שנגזלה ממנו שדה בשונם היה צריך להרחיק לכת עד שומרון בכדי לקבול לפני המלך בעצמו, וכי לא היו דיינים ושופטים בישראל. וצל"ע. . אולי ה...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 16, 2020 2:03 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 194
צפיות: 19038

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

על זה לא דיברתי
בהחלט יתכן שכך יהיה
אני שאלתי כללית שאיני יודע איך יחזיקו את כל המערכת בגלל המצב הקשה אליו נקלע המשק העולמי
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 16, 2020 1:06 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 194
צפיות: 19038

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

רוצה לגעת יותר בענין הכוללים, פחות בענין הישיבות. לפני שנים מספר נמנתי על חובשי ספסלי ישיבת מיר. יחד עם כל נהר האדם נשפכתי מהאוטובוסים מדי בוקר בדרכנו לעשרות בתי המדרשות. הרהור קטן נכנס בי כבר אז ולא עזב אותי עד היום: הלא תורה מונחת בקרן זוית, וקרן זוית ישנה גם בשכונתי, מדוע אם כן להשחית כל יום קרו...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 16, 2020 1:02 am
פורום: פסח
נושא: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת

עי' גם ברשב"ם על המשנה לעיל מטבל בחזרת שכל מאכלן היה ע"י טיבול ולכן בלתי אפשרי לבאר משנה דידן אלא על שאין אנו חייבין לטבל כס"ד דרב ספרא, ורק כיון וסגנון חיוב אינו לקטן על כרחך לשונו שאין אנו מטבילין אפי' פעם אחת. לא הבנתי מה קשה מדברי הרשב"ם? כמובן שהרשב"ם יפרש גם "אנו...
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 14, 2020 1:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 194
צפיות: 19038

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

רוצה לגעת יותר בענין הכוללים, פחות בענין הישיבות. לפני שנים מספר נמנתי על חובשי ספסלי ישיבת מיר. יחד עם כל נהר האדם נשפכתי מהאוטובוסים מדי בוקר בדרכנו לעשרות בתי המדרשות. הרהור קטן נכנס בי כבר אז ולא עזב אותי עד היום: הלא תורה מונחת בקרן זוית, וקרן זוית ישנה גם בשכונתי, מדוע אם כן להשחית כל יום קרו...
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 14, 2020 1:50 pm
פורום: פסח
נושא: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת

עי' גם ברשב"ם על המשנה לעיל מטבל בחזרת שכל מאכלן היה ע"י טיבול ולכן בלתי אפשרי לבאר משנה דידן אלא על שאין אנו חייבין לטבל כס"ד דרב ספרא, ורק כיון וסגנון חיוב אינו לקטן על כרחך לשונו שאין אנו מטבילין אפי' פעם אחת. לא הבנתי מה קשה מדברי הרשב"ם? כמובן שהרשב"ם יפרש גם "אנו...
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 13, 2020 1:46 pm
פורום: פסח
נושא: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: שבכל הלילות מטבילין פעם אחת

עי' גם ברשב"ם על המשנה לעיל מטבל בחזרת שכל מאכלן היה ע"י טיבול ולכן בלתי אפשרי לבאר משנה דידן אלא על שאין אנו חייבין לטבל כס"ד דרב ספרא, ורק כיון וסגנון חיוב אינו לקטן על כרחך לשונו שאין אנו מטבילין אפי' פעם אחת.
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 13, 2020 11:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הראשון לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל
תגובות: 66
צפיות: 5664

Re: הראשון לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל

ברוך דיין האמת הכרתי את האיש למד אצל סבי זצ"ל (כמדומה עוד בעוד שהיה נקרא בית התלמוד במוסד הרב קוק) וילדיו למדו עמי בישיבת חברון היה איש אשכולות, איש טוב לעמו, טוב לשמים ונוח לבריות, היה נוהג כמנהג בני ישיבת חברון וכן כמנהג חכמי הספרדים במידת החסד בפסיקותיו, ככל האפשר, ואהב תמיד ללכת אחרי הנקודה...
על ידי פרי יהושע
א' אפריל 12, 2020 11:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5086
צפיות: 862892

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מועדים לשמחה
אודה אם אפשר לצלם מספר חידושי מרן רי"ז הלוי הלכות ברכות

בתודה מראש
על ידי פרי יהושע
א' אפריל 05, 2020 7:16 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 49
צפיות: 4197

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

כל המסתכל במקור הדין רואה שכתוב במפורש שגם היחיד אומר" " ...דתניא ר' שמעון בן יהוצדק אומר, ימים שמונה עשר ולילה אחד, יחיד גומר בהן את ההלל , ואילו הן, ...ויום טוב הראשון של פסח ולילו, ובגולה אחד ועשרים יום ושני לילות. ומצוה הן המובחר לקרות את ההלל בשני לילות של גליות, ולברך עליהן, ולאומרן...
על ידי פרי יהושע
ב' מרץ 30, 2020 5:44 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 2209

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימי...

עבור לחיפוש מתקדם