מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1634 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 15, 2020 8:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה טיבם של הספרים 'מסיני עד נבו' ו'מקרא ומדע' ומחברם ר' שמואל יהושע בעק?
תגובות: 3
צפיות: 1018

Re: מה טיבם של הספרים 'מסיני עד נבו' ו'מקרא ומדע' ומחברם ר' שמואל יהושע בעק?

זאב ערבות כתב:המכתב הנ"ל לא אומר מאומה על המחבר.

לענ"ד הוא אומר הרבה.
אם הוא כותב כי שמיני עצרת הוא ר"ה לשמיטות ויובלות, וכן כי יוכבד לא נולדה בין החומות, ולא היתה בת ק"ל שנה כשילדה את משה רבינו, הדבר אומר דרשני...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 14, 2020 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11435
צפיות: 1713548

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל יד מלאכי [מהדו' מכון ירושלים] כללי התלמוד כלל קמז
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 14, 2020 12:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו חננאל על מסכת סנהדרין
תגובות: 10
צפיות: 945

Re: רבינו חננאל על מסכת סנהדרין

האם יש כת"י לפירוש ר"ח לתחילת המסכת? רבינו חננאל סנהדרין כ, ב אמר ריב"ל הלכה כרשב"ג דאמר מטה שנקליטה יוצאין זוקפה ודיו מטה המיוחדת לכלים אין צריכין לכפותה: לפי המתבאר במו"ק כז, א, הם ב' נושאים שונים, ודברי רשב"ג הם "דרגש מתיר קרביטין והוא נופל מאיליו", והוזכר ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 13, 2020 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעילוי נשמת
תגובות: 27
צפיות: 3581

Re: לעילוי נשמת

ומענין לענין, ראובן לווה משמעון כסף והחזירו כראוי בזמנו. לימים מת שמעון, ונתעורר ראובן לגמול לו חסד עבור ההלוואה שהיטיב עימו, ולמד לע"נ מסכת משניות. ודנו האם יש בזה איסור ריבית. מה ידוע בזה? שאלה חמודה אבל יש פה מעין גלגל החוזר שעד כמה שנאמר שיש איסור אין פה שום זכות עכ"פ זה תלוי אם אבק ר...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 13, 2020 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11435
צפיות: 1713548

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
יד מלאכי.PDF

יישר כחך
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 13, 2020 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11435
צפיות: 1713548

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל יד מלאכי [מהדו' מכון ירושלים] כללי התלמוד כלל רלו
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 13, 2020 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

כתב בקונטרס יעקב לחק לימוד לז : ידוע הכלל הנמסר בידינו דהלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני: נסתפקתי היכי דפליגי בדבר השוה בין לממונא בין לאיסורא, כמאן פסקינן. וחפשתי בחיפוש אחר חיפוש בספרן של בעלי הכללים, וראיתי בספר החשוב סדר הדורות בדף ס"ו סוף ע"ג דנכנס בהאי ספיקא והניח הדבר בצ"ע ע"...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמטות בספר המפתח על הרמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 1398

Re: השמטות בספר המפתח על הרמב"ם

השמטה בספר אהבה
ברכות פ"ד ה"א - או ברכה אחת שמעין שלש, ביאור שיטתו שגם בפירות ז' המינים הדין כן.
בספר הבתים [בית תפילה שערי ברכות שער ט אות ג] כתב לבאר שיטתו באופ"א, וכמש"כ מרכה"מ בקצרה.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 5:09 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: משנתו של הגאון רבי עקיבא איגר ב"גליון הש"ס"
תגובות: 1
צפיות: 52

משנתו של הגאון רבי עקיבא איגר ב"גליון הש"ס"

שם הספר: משנתו של הגאון רבי עקיבא איגר ב"גליון הש"ס" שם מחבר: איגר, עקיבא בן משה מקום הדפסה: ירושלים Jerusalem שנת הדפסה: תשי"ט נושאים: נושאים שונים: הגהות על ספרי האחרונים מספר ספר: 5603 יש להוסיף שם מחבר: שעוועל, חיים דוב לכה"פ כמחבר נוסף. אם כי אני סבור כי הוא המחבר של ספ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 9:22 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות
תגובות: 40
צפיות: 793

Re: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות

אברהם כתב:מה המצב כיום - ההורים ממשיכים לשלם לישיבות גם כאשר הבן שלהם כבר חודשים לא דורך שם?

שמעתי על ישיבה 'גדולה' (בכמות הבחורים) שההורים נאלצים להמשיך לשלם, מאחר ואין שום מענה במשרדי הישיבה, וההורים חוששים לבטל את ההו"ק שמא ביום מן הימים לא יוכלו לשלוח את בנם שוב לישיבה זו
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

יוסף חיים אוהב ציון כתב:הוא כותב בריש סימן זה שהרבה אבד לו מסימן זה.

יישר כח, לא שמתי לב
אך בדף סא, ד ד"ה שם ב"י, מתחיל נושא חדש, והוא הנושא שמדבר בו עד סוף הסימן, ולכא' לא ע"ז הכוונה במש"כ בריש הסימן
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 1:44 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות
תגובות: 40
צפיות: 793

Re: תוכנית 'אף חכמתי' לעידוד לימוד עצמאי אצל נפלטי הישיבות

ב) אולי מי מכם יכול לקשר איתי עם ראשי ארגון 'דרשו' ודומיו, על מנת להציע להם לקחת את הרעיון (אני 'תורם' אותו בחינם...) ולבצע אותו. להם יש את כל הפלטפורמה הארגונית לכזה דבר. כפי שהבנתי, ארגון 'דרשו' נמנעים מלהתערב בתוכניות הלימוד בישיבות. וכמדומני שגם תוכנית זו, עם כל התועלת שבה, לא תגובה על ידם, מאח...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר כהונת עולם סו"ס רכב כתב: גם בחלק הנזכר [שו"ת פרח מטה אהרן ח"א] סי' ק"ה [ד"ה ויש ראיה] יש לדקדק עליו במה שלמד לבעית תיקו מפלוגתא דרב ושמואל, והוא עצמו הביא שם דברי הרא"ש דפרק (המניח) [ד' וה'] [ב"ק פ"ד סי' ד] . ועיין מה שכתבנו בפנים בציור סממנים שאין בו ממש...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 12, 2020 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א
תגובות: 30
צפיות: 3658

Re: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א

בסנהדרין יט, א אות ב כתב הב"ח לאחר הגהתו: נ"ב כנ"ל להגיה.
האם ניתן להוכיח מזה ששאר הגהותיו אינם מסברא אלא מכת"י או דפו"י?
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יולי 10, 2020 4:12 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תוכנה לבניית אילן יוחסין
תגובות: 12
צפיות: 213

Re: תוכנה לבניית אילן יוחסין

אראל כתב:הנה
http://www.bmkol.co.il/shorashim/

שימו לב: התוכנה שבקישור זה אינה נותנת להדפיס את הנתונים.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יולי 10, 2020 9:21 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: יארצייט בתנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: יארצייט בתנ"ך

לבי במערב כתב:נכב"ב (ודבריו הלא־הם בדברים א, ג; לא 'בפ' חוקת').

נכב"ב שהדברים גם בפר' חוקת, כמופיע באשכול המקושר, ובהודעתי הראשונה באשכול זה
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יולי 10, 2020 2:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: יארצייט בתנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 124

Re: יארצייט בתנ"ך

נ.ב. לגבי תאריך פטירת אהרן הכהן, מהרשום אצלי: עי' בפי' הרלב"ג בפר' חוקת דכ' דהוא שבט חמישי מתשרי, וצ"ע דבתענית [ט, א] ור"ה [ב, ב] איתא להדיא דאהרן מת באב, וכן מבו' בסנהדרין [יב, א]. וע"ע בפי' הרלב"ג בריש דברים [א, ג] שכתב וז"ל ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש, א...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 09, 2020 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3661
צפיות: 920965

Re: בשורת ספרים חדשים

ראיתי פרסומת:
י"ל שיעורי שבט הלוי על הל' מקוואות
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 09, 2020 1:54 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: כנסת הגדולה יו"ד ב
תגובות: 0
צפיות: 38

כנסת הגדולה יו"ד ב

שם הספר: כנסת הגדולה - יו"ד ב שם מחבר: בנבנישת, חיים בן ישראל מקום הדפסה: ליוורנו Livorno שנת הדפסה: תי"ח - תצ"ד נושאים: הלכה ומנהג: ארבעה טורים ומפרשיו מחברים נוספים: טריוויש, רפאל בן ברוך מספר ספר: 101328 יש להוסיף: {דפו"ר} תיקון מקום הדפסה: קושטנדינא / קושטא תיקון שנת הדפסה: ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 06, 2020 8:47 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10
תגובות: 9
צפיות: 1454

Re: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10

יאיר כתב:אם הפעלת את הבלוטוס ועדיין לא עובד, צריך לבדוק שהכל תקין (דרייבר) במנהל ההתקנים

אכן, לא הצלחתי להפעיל את הבלוטוס.
ישנו עכבר ישן (תקול) שמחובר למחשב, הכולל שבב, והוא מזוהה עם בלוטוס, האם זה יכול להפריע לחיבורי בלוטוס אחרים?
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 06, 2020 12:26 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10
תגובות: 9
צפיות: 1454

Re: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10

עכבר חדש הכולל בטריה חדשה.
יאיר כתב:אם זה מחשב נייד זה אמור לפעול ע"י כפתור FN+F5 או F עם מספר אחר

הכפתור הנ"ל משתק את העכבר. לא מצאתי כפתור אחר
מדובר על מחשב נייד דל, האם ידוע באיזה כפתור עושים את הנ"ל
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 11:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10
תגובות: 9
צפיות: 1454

Re: עצומה נגד עדכוני ווינדוס 10

לפני כשנה חסמתי אפשרות לקבלת עדכוני ווינדוס.
אך כעת, קניתי עכבר אלחוטי של חברת מייקרוסופט הפועל ללא שבב במחשב, אלא באמצעות בלוטות'
העכבר אינו פועל אצלי, וחשבתי שזה משום שאין לי את עדכוני ווינדוס
ניסיתי להפעיל את עדכוני ווינדוס, אך לא הצלחתי.
אשמח לקבל כל עזרה בנושא
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3661
צפיות: 920965

Re: בשורת ספרים חדשים

זה אדם פרטי שהוציא את הספר (בסיוע עוז והדר, ניתן לראות את זה בעיצוב), מכאן גם היתרון של עבודה עקבית בניגוד לדרשו שיצא ע"י כמה אברכים. ממש לא, לגבי המו"ל של הספר ראה כאן , אך יש צוות שלם של עורכים, ראה כאן , אך מ"מ נראית עבודה יותר מושקעת. גם כתבו ביאור מדברי הפוסקים שהביא המשנ"ב...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 9:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3661
צפיות: 920965

Re: בשורת ספרים חדשים

חלק ב גם קיים באוצר החכמה
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 9:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: גמ"ח אושר בכבוד
תגובות: 1
צפיות: 237

Re: גמ"ח אושר בכבוד

קשה לקרוא לזה חסכון ביחס לגמ"ח המרכזי.
לטענתם, עיקר הצורך בזה, מחמת שהגמ"ח המרכזי נותן מענה להצטרפות עד גיל 3, ובפרט כיום שמרבית האברכים לוקחים ע"ע חובות, אין להם אפשרות בתחילת חייהם לחסוך עבור חיתון הילדים, וממילא אין להם אפשרות להשיג מימון לחתונתם
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 8:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3661
צפיות: 920965

Re: בשורת ספרים חדשים

בעיתון הדרך פרשת חוקת פורסם על משנה ברורה ב' חלקים(עבים וגדושים) של כרך ג' במחיר 35 ש"ח(לשני הכרכים)בצירוף דעות אחרוני דורנו להלכה. משהו שאמור כפי הנראה להתחרות עם דירשו ושעתיד לכלול מבחנים. ראיתי בחטף אצל מישהו לכמה רגעים ונראה אריכות רבה בהערות משהו כמו שני שליש מהעמוד, ברפרוף ניכר שמדובר בפ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפה הרווחת בארץ ישראל בתקופת התנאים
תגובות: 5
צפיות: 190

השפה הרווחת בארץ ישראל בתקופת התנאים

לפו"ר נראה כי השפה הרווחת היא לשון הקודש, ולכן המשנה והתוספתא נכתבו בלשון הקודש. אולם בגמ' סנהדרין יא, ב תניא מעשה ברבן גמליאל שהיה יושב על גב מעלה בהר הבית והיה יוחנן סופר הלז עומד לפניו ושלש איגרות חתוכות לפניו מונחות אמר לו טול איגרתא חדא וכתוב לאחנא בני גלילאה עילאה ולאחנא בני גלילאה תתאה ש...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 05, 2020 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1613
צפיות: 294268

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש דוא"ל של ר' דוד ליכטנשטיין מחבר (?) ספר משנה אחרונה על משנ"ב ? לא הייתי קורא לו ר' אכן, אינני מכיר את האיש ואת שיחו אך אצטט מעט מהתארים שנכתבו עליו בהסכמות הרבנים מבני אר"י: "מהר"ר", "הרה"ג המהולל לתהלה ה"ה הרב", "הרה"ג המהולל מוה&q...
על ידי יהודה בן יעקב
ש' יולי 04, 2020 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1613
צפיות: 294268

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש דוא"ל של ר' דוד ליכטנשטיין מחבר (?) ספר משנה אחרונה על משנ"ב ?
על ידי יהודה בן יעקב
ש' יולי 04, 2020 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 45
צפיות: 3846

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

שבת קיט. 542732FB-FB52-4DA6-84CF-2AA0A69AB9E8.jpeg ציון 4: לא מצאתי כלום במהרש״ל חכמת שלמה מסכת שבת דף קיט עמוד א גמ' אמר באו ונצא כו' נ"ב משמע שהיה יוצא לשוק למהר ולטרוח לכבוד שבת והכי אמרי' בב"ק פוטר היה (ר' יוסי) [איסי] בע"ש בין השמשות מפני שהוא רץ ברשות מאי ברשות ברשות מצוה כי הא...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יולי 03, 2020 9:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות רבי אליעזר מטוך
תגובות: 12
צפיות: 468

Re: תולדות רבי אליעזר מטוך

ראה ספר שמות חכמים ערך פו [א]
בנושא שדנת בו הוא מסתפק, אך נוטה שהוא ב"ר שלמה
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 01, 2020 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בקרו טלה כתב:
יהודה בן יעקב כתב:לאיזה עולת שמואל הכוונה? לפו"ר לא מצאתי.

עולת שמואל ד"ה ולכאורה

יישר כח רב
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 01, 2020 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1262
צפיות: 74035

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

סוף סוף... לאחר 33 שנה זכינו לברך על המוגמר ולסיים את כתיבת והגהת הספר אוצר רש"י, והוא מילון הכולל את כל הגדרותיו הלשוניות של רש"י במקרא ובתלמוד בתוספת נופך. הערות וביקורות מכל סוג שהוא יתקבלו בברכה. קובץ אחד הוא במתכונת וורד וכעת הוספתי את המבוא וההקדמה מזל טוב, מזל טוב ברכת יישר כח על ט...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 01, 2020 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1294
צפיות: 141595

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אנציקלופדיה תלמודית כרך כח, כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד, אי עבד וכו' הערה 1381 ועי' עולת שמואל סי' מט , שמוכיח שאין איסור אונאה בקרקעות ועבדים (ואפילו מדרבנן, וכסוברים שאף העובר על איסור דרבנן מעשיו בטלים, עי' ציון 758 ואילך) מזה שהמקח קיים, וע"ע אונאה ציון 18 ואילך, שהיא מחלוקת ראשונים. לאיזה ...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 01, 2020 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3661
צפיות: 920965

Re: בשורת ספרים חדשים

בשורה משמחת לשוחרי תורת ארץ ישראל ספר "ארץ והלכותיה - תרומות ומעשרות" בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור הכרך הראשון מסדרת הספרים "ארץ והלכותיה", מבית היוצר הגדול לתורת ארץ ישראל, בית המדרש להלכה בהתישבות "אמונת איש". בספר אסופת תשובות מאת רבני בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג ז...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 01, 2020 12:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אב"ד פרשבורג
תגובות: 22
צפיות: 1281

Re: אב"ד פרשבורג

אם זאת הסיבה העיקרית, למה השאיר את בנו ובני משפחתו במקום זה?

עבור לחיפוש מתקדם