מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1151 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 24, 2021 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

מקובלנו מדברי חכמים וסופרים שאין לייחס התנהגות ורצונות אנושיים כשלנו לג' אבות הקדושים ולד' אמהות והבאים אחריהם כמשה רבינו אהרן הכהן דוד וכיוצ"ב. ולכן יפרשו את דברי חז"ל בגמרא ומדרשים שמשמעותם לכאורה כזו - שלא כפשוטם של דברים. ואולם, האם לדעת הראשונים (כרבינו הרמב"ן - לדוגמא, ולאו דוו...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 21, 2021 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

אני לא מבין את הבעיה שלך. אתה פשוט יכול לומר לו תסביר לי מה ההבדל בין 1 ל2 בלי להזכיר כלל מספרים. כלומר ישנו עולם מושגים, שאי אפשר להבין בלי להבין שיש עניינים מופשטים שאיננו מבינים בהם. הענינים גבוהים וממילא המילים גבוהות. יש כאן בעיה גדולה. משה רבינו נמצא במעמד של התגלות נבואית! לא סתם באמצע שיגרת...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 21, 2021 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

אגב, בפתיחת האשכול נמנעתי מלצטט מדברי חז'ל בגמרא ומדרשים לאין סוף שמשמעותם כביכול ייחוס התנהגות אנושית להם כשלנו. שכן, בזה כבר הלכו הנמושות והדברים ידועים, כפשוטו או שלא כפשוטו. מגמתי היתה להביא דווקא מדברי הרמב'ן, שכולל בפירושיו ביאורים על דרך הקבלה ועוד, ובכל אופן לא נמנע מייחוס תכונות אנושיות לאב...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ינואר 20, 2021 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

אצטרף קצת לדברי הרב מק"מ, ולפענ"ד התשובה פשוטה: בדרך הפשט הסיפור הוא אנושי (אלא שבכל אופן יש לפרשו שלא בדרך של גנאי, או נגד הדין או הצדק), ובדרך הסוד הסיפור הוא רוחני, ולהאמת שני אלה מתמזגים אלה באלה כי נעוץ תחילתן בסופן, והפרישות היא דרגת ביניים שאין בה לא מזה לא מזה. ובזה יובן: היה לי ו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 17, 2021 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

Re: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

בעיון נוסף בדברים דלעייל: שמות פ"ד פס' ג': וזה טעם וינס משה מפניו - כי פחד שמא ייענש וינשכו הנחש. וכל אדם מתרחק מן המזיק לו אע"פ שידע שאם יהיה כן בחפץ השם אין מציל מידו. (כלומר, למרות שחשש משה רבינו ע"ה מפני העונש, ואז אין מציל מידו של נחש, ואם לא מגיעו עונש, לא יזיקנו, מ"מ נס מפ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 12, 2021 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?
תגובות: 99
צפיות: 1679

התנהגות ורצונות אנושיים באבות הקדושים?

מקובלנו מדברי חכמים וסופרים שאין לייחס התנהגות ורצונות אנושיים כשלנו לג' אבות הקדושים ולד' אמהות והבאים אחריהם כמשה רבינו אהרן הכהן דוד וכיוצ"ב. ולכן יפרשו את דברי חז"ל בגמרא ומדרשים שמשמעותם לכאורה כזו - שלא כפשוטם של דברים. ואולם, האם לדעת הראשונים (כרבינו הרמב"ן - לדוגמא, ולאו דווק...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 05, 2021 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

א. א'כ, לדבריכם, מצוה ליישב דברי רבינו הרמב'ן.
ב. אולי שאני בין אמירה סתמית כ'מתעסק', לבין מבקש לברך את פלוני ונמצא אלמוני, שבוודאי אם היה יודע לא היה מברך את אלמוני.
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 05, 2021 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

לבי במערב כתב:אף אם סבר יוסף שטעה יעקב, ודאי לא ראה בכך 'טעות אנוש' (ראוי לזכור, כי ב'מרכבה לשכינה' עסקינן!).

זה ברור. ואין לנו השגה ביעקב אע'ה.
אך א'כ מה נתכוון רבינו בדבריו ש'איננה ברוח הקודש כראוי'?
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 04, 2021 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

צ"ע מברכותיו של יצחק לבניו . רמב"ן בברכות יצחק ,וז"ל או טעמו וגם ברוך יהיה "בעל כרחי" שאי אפשר להעביר הברכה ממנו, כי מאז שברך אותו "ידע ברוח הקודש" שחלה ברכתו עליו . שאלה טובה בהחלט. ולענ'ד החילוק הוא, שאם מתברר ש'רוח הקודש' גרמה ( או ליתר דיוק רצון ה' גרם) לברך א...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 04, 2021 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

שמעתי פעם מעשה רב בעניין זה על הגר"א ז"ל שבירך מבלי דעת ממש ונתקיימה ברכתו. המעשה היה שילדה קטנה עמדה ושיחקה ועיכבה הדרך בעדו ואמר לה בשיגרא לישנא "זאלס מיך לעבן ביז הונדרעט צואנציק אבער שטייס מיך אין וועג..." [שתחיו עד מאה ועשרים אבל את עומדת ומעכבת אותי...] איני יודע אם יש מקו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 04, 2021 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

וכי רק על היפך הברכה בבלי דעת אמרו שהיא כשגגה היוצאת מפי השליט? אם מר צודק בטענתו, היה רבינו הרמב"ן יכול לבאר חרון יוסף ביתר שאת, על כי חשש שמא יקבל אפרים הקטן את ברכת מנשה הבכור, בהנחה מבוססת ש"בכור נוטל פי שניים" גם בברכות. ואם לא באר כך, נראה שבאמת "שגגה היוצאת מפי השליט"...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 03, 2021 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נמסרה התורה לקליפות...
תגובות: 11
צפיות: 291

Re: נמסרה התורה לקליפות...

לבי במערב כתב:
מגדל כתב:האם זהו כלל גורף?
נכב"ב.

אודות המסירה לקלי', לכאו' שייך להמבו' בהקדמת שער ההקדמות.

האם אפשר ציטוט או צילום?
אודה מאד
על ידי אליהו בן עמרם
ש' ינואר 02, 2021 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

בבלי דעת הכוונה שיעקב יברך את אפרים בחשבו שהוא מנשה והפוך. אין הכוונה בצדיק שמתכוון לברך אותך שיהיה לך טוב למרות שאינו יודע מה הדבר הספציפי שעליו אתה צריך ברכה החילוק לא מובן, כי מאי נפק"מ אם רוצה לתת ברכה מסוימת לאפרים ונותן לאותה למנשה, שאין הדבר מגיעו, לבין אם היה מבין בדיוק את פרטי המעשה א...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 01, 2021 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נמסרה התורה לקליפות...
תגובות: 11
צפיות: 291

נמסרה התורה לקליפות...

במשנ"ב סי' תק"פ ס"ק ט"ז הביא: "איתא בכתבים שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכח זה נמסרה התורה לקליפות , המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו " אודה לכל מי שיבאר: א. לאיזה אירוע "שריפת התורה" מתכוונים? ב. למה דווקא בגלל "שריפת התורה" - נמסרה לקליפו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 01, 2021 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 609

ברכת צדיקים מבלי דעת

בפרשת ויחי על הפסוק (פמ"ח פס' י"ז): "וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו וגו' " כתב ברמב""ן לבאר חרון יוסף וז"ל: אולי יוסף היה אוהב את מנשה יותר בעבור היותו בכור לכן חרה לו. והנכון בעיני כי חשב שטעה אביו בהם, ואם הייתה ברכתו בבלי דעת לא תבא ברכ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' דצמבר 18, 2020 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1019
צפיות: 154528

קווי ה' יחליפו כח ויראתו תתן עוז

וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה - ובאר ברמב"ן כיצד יתכן שהעייף יקבל כזה כח לגול אבן כבידה כ"פקק מעל בקבוק", מה שלא יכלו אנשים רבים, וז"ל: "יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו כי קווי ה' יחליפו כח, ויראתו תתן עוז, כי הנה יעקב אבינו בא מן הדרך והוא עיף, ויגל ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 17, 2020 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

זו לא היתה תמיהה.מנין לקח את זה זו היתה שאלה לנסיון להבין מקור הדברים. גם לא הבנתי מה ענה לי הרב אליהו בן עמרם אם ענה לי ואנוכי לא הבנתי מה כוונת מר, מהו "מקור הדברים". הלא כתבתי, שעיינתי בדברי הר"ן והריטב"א, וכתבתי את שהבנתי בדבריהם. מהבנה זו יצאו חילוקים אלה. כמו"כ מצאתי ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 15, 2020 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

א. החקירות שחקרתי בתחילת האשכול הינן להלכה ולמעשה. ב. בינתיים לא מצאתי מי שחוקר כה"ג, זולת הגאון הרב גוסטמן זצ"ל ב"קונטרסי השיעורים" על נדרים, שהעמיק בסוגיא זו של תוכ"ד כידו הרחבה, והכריע כפי שהכריע בענין החקירות א-ג'. ואדרבה, אם מצאתם ראשון או אחרון שמדבר בחקירות אלה להדיא,...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 13, 2020 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לענ"ד כתוב בריטב"א יסוד אחר מהר"ן. והוא אולי כך: יש שני חלקים במעשה קריעה ובמעשה הפרה. יש את החלק הטכני, האמירה: "מופר לך" והמעשה הטכני של קריעת הבגד. ויש את החלק השני: מה בא להביע אותו מעשה, בקריעה מבקש להביע את צערו על המת וכיוצ"ב, ובהפרה מבקש להביע את אי הסכמתו לנדר...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 13, 2020 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לאחר העיון בחקירה הראשונה, האם תועיל תוספת כוונת מצוה בתוכ"ד למעשה מצוה בלי כוונה: חשבתי שניתן אולי לענ"ד לחלק כך בין סוגי הכוונות/המחשבות/גמירות הדעת. ישנם מעשים שנלוות אליהם מחשבות/כוונות, כגון מעשה הפרה שאומר בפיו "מופר לך", שנלווית אליו הכוונה/מחשבה/רצון לבטל את הנדר של אשתו...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' נובמבר 11, 2020 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לאחר העיון בחקירה הראשונה, האם תועיל תוספת כוונת מצוה בתוכ"ד למעשה מצוה בלי כוונה: חשבתי שניתן אולי לענ"ד לחלק כך בין סוגי הכוונות/המחשבות/גמירות הדעת. ישנם מעשים שנלוות אליהם מחשבות/כוונות, כגון מעשה הפרה שאומר בפיו "מופר לך", שנלווית אליו הכוונה/מחשבה/רצון לבטל את הנדר של אשתו...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' נובמבר 11, 2020 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?
תגובות: 7
צפיות: 1118

Re: 'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?

ולפי זה: א"נ כצד א', וכבר אמר שמוכן לההרג, יכולים העשרה לברוח, ואולי גם לא הפסידו ממנו המצוה אם חזר בו לאחר מכן כשלא הי' "פרהסיא". בנדון האשכול איני יודע עתה דבר ברור, אך מ"מ הא פשיטא דלא 'קיים' שום מצות קדה"ש אם אמר שמוכן לההרג וחזר בו בתוכ"ד... הלא לצחוק יֵחָשֵׁב. את...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 10, 2020 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לאחר העיון בחקירה הראשונה, האם תועיל תוספת כוונת מצוה בתוכ"ד למעשה מצוה בלי כוונה: חשבתי שניתן אולי לענ"ד לחלק כך בין סוגי הכוונות/המחשבות/גמירות הדעת. ישנם מעשים שנלוות אליהם מחשבות/כוונות, כגון מעשה הפרה שאומר בפיו "מופר לך", שנלווית אליו הכוונה/מחשבה/רצון לבטל את הנדר של אשתו/...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 10, 2020 7:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

להבנתי, כל היכא דאיכא למעוטי במחלוקת ממעטינן. ואני רואה כאן רק שתי שיטות עיקריות (בניסוחים קצת שונים). 1. שיטת התוספות, שזאת תקנ"ח כדי שיוכל לענות שלום. 2. שיטת הריטב"א והר"ן, שאין גמירות דעת עד תוכ"ד. בדברי הריטב"א, ברור שצריך להסביר שרחושי מרחשן שפוותיה הוא ביטוי ציורי, ש...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 10, 2020 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

בקריעה לפני המוות מדובר שטעה וחשב שהיה כבר מוות כלומר היתה קריעה בכוונה לשם קריעה על מת אלא שהיתה טעות בהחלת הקריעה בזמן ביצועה וכשחל חיובה בתוכ"ד מושכים את הקריעה לאותו זמן. אין משם ראיה לגבי מעשה בלי כוונה כלל עיקר כוונתי לצדד שתועיל תוספת כוונה לשם מצוה בתוכ"ד, רק בגלל טעמו של הריטב&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 10, 2020 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

איך הצלחת להסיק מלשון הריטב"א, שמדבר במפורש על דיבור (רחושי מרחשן שפותיה), על הוספת כוונה למעשה? מלבד זאת, במה שונים דברי הריטב"א מפירוש הר"ן (במהות, ולא בניסוח)? אדרבה, נראה שזה מוכיח את טענתי. שהריטב"א אומר, בדומה לר"ן, שדבר הצריך כוונה וגמירות דעת (וכמובן, לא רק חלות) לא...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 09, 2020 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

בריטב'א בנדרים שם ביאר גדר תוכ'ד כד'ד גבי המקרה של הפרה לביתו ונמצאת אשתו . וז'ל בקיצור: ''...דקי'ל בכל דוכתא דכל תוכ'ד כדיבור דמי, והרי הוא כאילו עכשיו השלים דיבורו על דעת אשתו ואמר מופר לך. ופירוש תוכ'ד בכל מקום כדי שאלת תלמיד לרב....וכתבו בתוס' דרבנן יהבו האי שיעורא...ואין צריך בכל זה, אלא שהחכמי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 09, 2020 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לא ירדתי לסוף דעתך. ולמה הכרעת בכל שאלה כפי שהכרעת. וגם למה מי שלא מכוון לשם מצוה נחשב כמי שביטל מצות עשה בידיים. ומי שמכוון לשם מצוה אינו מוגדר לענ'ד כמי ש'ניחא ליה' בקיום המצוה, אלא מי שמייעד את מטרת מעשהו לשם קיום ציוויו של הקב'ה. ועוד, שגם כהגדרת מר, למה לא יכול לחזור מניחותא זו? בקיצור, לצערי ל...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 08, 2020 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

מכך שמר פתח בספק במעשה שתוקן תכ"ד הבנתי שבאופן של דיבור היה פשוט לו עצם הספק, אם כמו שמהני חזרה (ואולי גם קיום) בכוונת קנין, כן הדין גם בכוונת מעשה/דיבור של מצוה לשם מצוה. יש כאלה שיטענו, שרק ב"חלויות" נאמר גדר זה של חזרה תוכ"ד. אך לענ"ד אין לחלק, כי "חלות" קנין א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 08, 2020 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

הרב אליהו בן עמרם כתב: quote] א. עשה מצות עשה שלא לשם מצוה (ומצוות צריכות כוונה), כגון נטל ארבעת המינים שלא לשם מצוה והניחם מידו, ותוך כדי דיבור החליט שנטילתו תהיה לשם מצוה. מה הדין? יצא או לא יצא? מי אמר שבמצוות שבדיבור זה כן מועיל? אדם קרא ק"ש שלא ע"מ לצאת ידי חובה ולאחר שסיים תוך כדי ד...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 08, 2020 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לדעת מר, מתי מכריעים שהאדם גומר בדעתו לחלוטין בשעת מעשה ומתי לא? האם לא צריך שהגמרא או הראשונים יבארו לנו כך? והרי ראינו בגמ' לפי באור הר'ן שדווקא במגדף ובעבו'ז כך? ומה עוד דמצאנו בחת'ס שנוקט באופן פשוט שבמקלל אביו ואימו יכול לחזור בו. בוודאי צריך, אבל החידוש אם נאמר שתוכ"ד כד"ד מועיל בכו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 08, 2020 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

נכון, זאת בדיוק טענתי. בהפרה, הרי כיוון להפר, רק לא כיוון למי, ולכן מהני חזרתו בתוכ"ד. ובקידושין, אם לא שהיינו אומרים שאין אדם מקדש, אלא אם כן גמר בדעתו בהחלט, הרי היה מועיל חזרתו בתוכ"ד. אבל, במי שלא כיוון בכלל למעשה של מצווה, לא תועיל כוונתו בתוכ"ד, שהרי בשעת עשייתו לא היה בדעתו כל...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' נובמבר 07, 2020 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

נכון, זאת בדיוק טענתי. בהפרה, הרי כיוון להפר, רק לא כיוון למי, ולכן מהני חזרתו בתוכ"ד. ובקידושין, אם לא שהיינו אומרים שאין אדם מקדש, אלא אם כן גמר בדעתו בהחלט, הרי היה מועיל חזרתו בתוכ"ד. אבל, במי שלא כיוון בכלל למעשה של מצווה, לא תועיל כוונתו בתוכ"ד, שהרי בשעת עשייתו לא היה בדעתו כל...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 06, 2020 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?
תגובות: 56
צפיות: 2558

Re: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?

לא הבנתי אם נגמרה צורת עשייתו של הבגד לשם מה תפרו או קשרו לו מה שיבטל אותו. וכוד, לו יהי שכך עשו מאי נפק"מ אם היה כלי שנהרס ואח"כ עשוהו מחדש לבין אם לא היה כל. אםהמציאות היא שכעת אין כלי וע"י מעשה יהפוך לכלי מדוע לא יהיה מכב"פ בין בהתרה ובין בחיתוך. על מי מר מקשה? על באור הרב אש...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 06, 2020 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

בהפרה צריך לכוון למי מפר. ולמרות שכיוון לאחת מהני חזרתו בתוכ'ד לכוון לשניה.
ובייחוד שכתבתי דברי לפי באור הר'ן שם בנדרים, שלא גמר בדעתו ומשייר לעצמו תוכ'ד לגמירות דעתו.
אגב, להדיא שם בגמ' דבקידושין לא מהני חזרה.
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 06, 2020 8:48 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וקוי ה' יחליפו כח
תגובות: 37
צפיות: 3349

Re: וקוי ה' יחליפו כח

חילך לאורייתא. יישר כח. סליחה שלא ציינתי: הבאתי כמובן צילום של כתר ארם צובה (גם בכת"י לנינגרד בן גילו כך זה). הדיון כשלעצמו הוא נפלא ועשיר, וכבר ציינתי לעיל. אבל המסקנא צריכה להיות על בסיס המסורה, והכתר הוא ה'מסרן' כמו שפסק הרמב"ם (ולא זה עיקר הדיון). לפי מיטב ידיעתי אצל הגרש'ד זצ'ל קראו ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 05, 2020 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

לפי דברי הר'ן בנדרים פ'ז שאין לאדם גמירות דעת סופית בשעת מעשה ומשאיר לעצמו עוד זמן מועט לגמור בדעתו, א'כ למה לא תועיל כוונה לשם מצוה בתוך כדי דיבור למעשה המצוה.
כלומר בחקירה א' צריך לכאורה להועיל
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 03, 2020 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

Re: חקירות בתוך כדי דיבור

מנין ההו"א שתוך כדי דיבור יכול לשנות מעשה ? האם על חקירות א' עד ג' שואל מר? הרי בחקירה א' צריך לצרף גם כוונה למעשה, וממילא השאלה היא לענין הכוונה, על צרוף הכוונה לאחר מעשה בתוכ"ד. ובחקירות ב' וג' - גם הנידון לגבי כוונת מזיד או שוגג. ורק לגבי חקירה ד' - שם רוצה לבטל מעשה ברירתו במעשה עירוב...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 03, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות בתוך כדי דיבור
תגובות: 41
צפיות: 1164

חקירות בתוך כדי דיבור

להלן כמה מקרים בהם לענ"ד יש לחקור אי אמרינן בהם תוך כדי דיבור כדיבור דמי . בעקבות עיון בדברי הר"ן בנדרים פ"ז., ובאור הגרש"ש ב"שערי יושר" שער ה' פרק כ"ב, שו"ת חת"ס אבעה"ז ח"א סי' צ"ז, ועוד. א. עשה מצות עשה שלא לשם מצוה (ומצוות צריכות כוונה),...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 01, 2020 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?
תגובות: 56
צפיות: 2558

Re: מכה בפטיש בלבישת מסכה בשבת?

השאלה היא האם פעולת התאמת פס המתכת הינה פעולה ב"כלי", או פעולה שקשורה לאופן השימוש האישי של כל אחד ולא פעולת גמר הכלי. טענת הרוצים להתיר היא, שה"כלי" נגמר לפני ההתאמה האישית של פס המתכת, וכל התאמתו קשורה ל"שימוש" בלבד. ולענ"ד אפשר להבין היטב את טענתם, שהרי נהוג כי...

עבור לחיפוש מתקדם