מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1222 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ה' יולי 09, 2020 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א

יתכן, איני יודע.
בחותם הק"ק כתוב בהדיא ווילנא.
בתמונה שהעלית אתה בראש האשכול, יתכן ואין אפילו אות נ, ולא רק אות א אחרונה...
סביר שהיו כמה חותמים כאלו, משבלה האחד עשו אחר כמתכונת קודמו בדיוק. וכשם שיש באוספים אחרים.
על ידי ושא_נס
ד' יולי 08, 2020 12:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה בוא"ו קטיעא - מן השנים רפ"ו רצ"ז ש"ז ליצירה
תגובות: 9
צפיות: 300

Re: מעשה בוא"ו קטיעא - מן השנים רפ"ו רצ"ז ש"ז ליצירה

לפי הנושא מן הסתם כ"י של ספרו קרית ספר.
על ידי ושא_נס
ג' יולי 07, 2020 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א

שייך לבית המדרש הישן דק"ק ווילנא
על ידי ושא_נס
ג' יולי 07, 2020 6:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללים בגליון הש"ס לרעק"א
תגובות: 35
צפיות: 3831

Re: גליון הש"ס לרעק"א שבת קיב:

כתבו פעם בפורום שלרעק"א היתה קביעות לחזור על תלמודו בכרך שהיה בו רק גמרא ורש"י, בלי תוספות אולי הכותבים יפרטו באיזה דפוס מדובר? אולי ואד אל חגארה ר"ם לערך? אלא ששם כנראה לא נדפסה מסכת שבת (הרב שרידי בבלי משער שכן, ולענ"ד אין דבריו מוכרחים). הדפוס היחידי שאני זוכר כעת של מסכת שבת...
על ידי ושא_נס
ג' יולי 07, 2020 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: פיענח בחותמת מקלויז הגר"א

קרוב לודאי הגר"א.
ראיתי לא מעט מסכתות תלמוד (לרבות עם הסכמות גדולי החסידים) עם חותם זה.
על ידי ושא_נס
ב' יולי 06, 2020 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים
תגובות: 18
צפיות: 1460

Re: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים

דפוס קושטא הוא משנת רנ"ז? זה מנין? למיטב ידיעתי נחלקו אם רנ"ד או רס"ד, אבל רנ"ז מהיכן כבודו מביא? בספרד כמובן לא הדפיסו ספרים עבריים בשנת רנ"ה (בפורטוגאל כן, אך לא בספרד). תעלה בטובך תמונה מדפוס ספרד זה שכונך אליו כדי להבין במה בדיוק מדובר. דפוסים שיש בהם הלכות תלמוד תורה הנ...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 06, 2020 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 25
צפיות: 3392

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

קיבלתי מתלמיד חכם אחד (לא הכי מוגה): לכבוד מערכת ספרי החיד"א שע"י מכון המאור, הנני להעיר על כמה טעויות שמצאתי אגב אורחא: לדוד אמת עמוד יב הערה כה שורה ג', כתוב 'האורים', צ"ל 'האסורים' שם בהמשך 'להכניסס' צ"ל 'להכניס' שם שורה ה, 'שיפללו', צ"ל 'שיתפללו' שם 'מתתירין', צ"ל '...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 06, 2020 1:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 298

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

זו השורה האחרונה בעמ', בכתיבה צפופה מאד, וקשה לקרוא כיאות. דף 23 סוף ע"א.
יתכן כתוב "עשר" ויתכן לא.
האות הראשונה נראית ע', אך ההכרעה קשה.
הכתיבה של היעב"ץ בקש"ס במקומות רבים קשה מאד לפענוח.
על ידי ושא_נס
א' יולי 05, 2020 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 298

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

במסכת שבת דף קיא ע"א בעותק של היעב"ץ, אין ההגהה הנ"ל. צריך לומר שמקורה במהדורה בתרא בספרו קולן של סופרים.
על ידי ושא_נס
ג' יוני 30, 2020 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים
תגובות: 18
צפיות: 1460

Re: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים

ספר ארבעה טורים נדפס בשנות הרי"ש לרוב. בדקתי בכל הדפוסים שנדפסו עד שנת רס"ד, וברובם יש הלכות דעות, ובמיעוטם אין. יש עוד כמה וכמה דפוסים עד שנת שי"ן, ואין פנאי לבודקם עתה. אצלי ברור כשמש כי ריב"ה עצמו הוא שקבע הלכות אלו בספרו, ואין לתלות זה במדפיסים. וגם הלשון בתחילת הלכות אלו ובס...
על ידי ושא_נס
א' יוני 28, 2020 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגו...
על ידי ושא_נס
ו' יוני 26, 2020 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 9
צפיות: 984

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

ייש"כ מרובה.
אבל הדברים אינם מוכרחים לגמרי לענ"ד. ועדיין אין פה קביעה נחרצת שהוא מהמחבר עצמו, ושמא הדברים מאחד מבניו.
לעיל נכתב פה שיש מי שמצוי אצלו מהדורה חדשה, מענין כיצד פתרו זה בה אם בכלל נגעו בזה.
על ידי ושא_נס
ב' יוני 15, 2020 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגו...
על ידי ושא_נס
ב' יוני 15, 2020 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 9
צפיות: 984

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

בס"ד בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) סוף מסכת אבות דף עז ע"ב: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו... על כן אמרתי להביא פה מה שנמצא בכתבים מבהמ"ח. בענין מה שאמר הקב"ה לאדה"ר ואכלת את עשב השדה...." מי הוא בן המחבר? (ואולי בני המחבר? עי"ש סימן יא דף ק ע"ב) ייש...
על ידי ושא_נס
ה' יוני 11, 2020 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגור...
על ידי ושא_נס
ג' יוני 02, 2020 1:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1200
צפיות: 261469

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש בטובכם מידע על תאריכי לידה ופטירה , של הגאון הרב שבתי כץ זצ"ל, מחבר ספר מאיר נתיב על הש"ס.
בחיפוש מהיר שעשיתי לא מצאתי שנקבו בתאריך פטירה מדוייק שלו.
תודה וברכה
על ידי ושא_נס
א' מאי 31, 2020 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 39
צפיות: 4463

Re: השמטה בהעתקת הבית יוסף / כסף משנה

האם מה שהכס"מ לא העתיק שורה זו הוא מחמת שלא היתה לפניו (במהדו' ונציה רפ"א היא מופיעה), או משום שקיצר את דבריו? . [/quote] מנין לך שמסכת פסחים בדפוס ויניציאה הראשון היא משנת רפ"א? אם איני טועה רצו להקדימה לכולן או שהיא מן הראשונות דשנת ר"ף. יש לה שני סוגי שערים. בדקתי בכל דפוסי א...
על ידי ושא_נס
ג' מאי 26, 2020 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הגאון ר' יוסף זכריה שטרן בדפוס
תגובות: 20
צפיות: 2455

Re: ספרי הגאון ר' יוסף זכריה שטרן בדפוס

זכורני כי באיזה ספר זכרון, או משהו בסגנון, שנדפס לפני לפחות עשרים וחמש שנה, נדפסו הגהותיו של הגאון ר' יוסף זכריה שטערן זצ"ל על מסכת קידושין.
שמא מאן דהוא יודע באיזה ספר זה?
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ב' מאי 25, 2020 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מצאתי כתוב בגליון פירוש המשניות לר"ם פסחים פרק ד, על מה שכתב שם: "שהוא מורה כי כשהלך ממקום שאין עושין למקום שעושין...". נכתב בצידו בכ"י מזרחי עתיק: "מצאתי שכתב דודי ז"ל בפי' המשניות אשר לו כי פה נ"ל טעות, ולא באר הענין...". מי הוא הדוד הזה? לא בדקתי עתה כלל במ...
על ידי ושא_נס
א' מאי 24, 2020 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך חיים למהר"י מנשה?
תגובות: 3
צפיות: 296

Re: דרך חיים למהר"י מנשה?

שאלוניקי תקס"ב למיטב זכרוני.
אולי דרך החיים. קובץ קטן.
דומני כי בתוכחת חיים שלו מציין לאיגרת הרמב"ן שנדפסה שם.
הספר אינו במאגרים.
על ידי ושא_נס
ד' מאי 20, 2020 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות
תגובות: 7
צפיות: 517

Re: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות

בפיה"מ נגעים פ"א סוף מ"א יש כמה גירסאות בדפוסים שונים (לא זכיתי להבין אף אחד מהם) ובמלאכת שלמה (שם) העיר בזה. כבר היה בזמנו (של המלאכ"ש) ב' המהדורות? אם תרחיב קצת ותציג השינויים, אבדוק בע"ה בכל הדפוסים של הרמב"ם של טהרות עד זמנו של הרב מלאכת שלמה (דפוס אחד נדיר ביותר א...
על ידי ושא_נס
ד' מאי 20, 2020 10:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 22
צפיות: 1663

Re: זיהוי כתב יד

מי הוא ידב"ר?
על ידי ושא_נס
ה' מאי 14, 2020 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמטות ללבוש בסוף ספר לבוש האורה?
תגובות: 12
צפיות: 629

Re: השמטות ללבוש בסוף ספר לבוש האורה?

רצו"ב תמונת לבוש אורח חיים דפוס ראשון לובלין ש"ן. הדעת נותנת כי כונת הלבוש בסוף ספרו לבוש האורה פראג שס"ד לתקן את הנוסח בספרו לבוש אורח חיים דפוס שני לובלין שס"ג (יש שינויים בקטע זה בין שתי ההדפסות). וצריך לבדוק מה המצב בדפוס פראג שס"ט ובדפוס פראג שפ"ג, ועל פי איזה דפוס...
על ידי ושא_נס
ה' מאי 14, 2020 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 25
צפיות: 2071

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

ידידי החכם זסבה נר"ו, גם באדר"נ פרק ט: "מה משכן עשר אמות אף משה עשר אמות קומתו". אך באדר"נ שתק היעב"ץ (הן בגליוניו כ"י לאדר"נ והן בספרו קש"ס כ"י) מלציין כדרך שציין בברכות ובשבת, ובברכות ובשבת לא ציין לאדר"נ. וצריך טעם. סביר כי גם בספרו אם לבינה ...
על ידי ושא_נס
ד' מאי 13, 2020 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 25
צפיות: 2071

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

זסבה כתב:יעיין בכתי"ק היעב"ץ כך הוא ברוך שכיוון.
i

כמובן כן הוא גם בספרו קולן ש"ס.
על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 538
צפיות: 77256

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הנה עוד עותק.
על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 76
צפיות: 8183

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

א איד כתב:ה'תוספות' שבסוף ס' הזהר. יש מי שיודע באיזו מהדורה הודפסו לראשונה?אמשטרדם תע"ה.
זכורני כי לא כל מה שיש בדפוסים המצויים (לרבות ליוורנו עם החיד"א) נמצא שם, אך צריך העמקה ובדיקה.
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 30, 2020 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 46
צפיות: 19383

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

בתלמוד דפוס ויניציאה, יש מסכתות שבהדפסות שאחר ההדפסה הראשונה של השנים ר"ף-רפ"ג, הגיהו ותיקנו בהן ודאי ברש"י ופסקי תוספות ורא"ש - על פי כתבי יד. איני יודע מה המצב בתלמוד עצמו ובתוספות, והנושא מצריך בירור מעמיק. במדה ואכן יש שינויים בעיקר התלמוד על פי כתבי יד, הרי כי יש להוסיף אף מ...
על ידי ושא_נס
ב' אפריל 27, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 3524

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

יישר כוח עצום לכבוד הרב העורך של ספר אם לבינה להגאון יעב"ץ זצ"ל. העיסוק בגאון זה שונה ייחודי וקשה במובנים רבים ביחס לעיסוק בכתיבות וחידושי חכמים אחרים מחכמי עמנו, ואפריין נמטייה להרב העורך על מלאכתו החשובה, ועיני ראו ולא זר בטרחתו בזה עם כתיבת ידי קדשו ממש של הגאון יעב"ץ זצ"ל. רק...
על ידי ושא_נס
ש' אפריל 25, 2020 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הציון שלו מכוון עם דפוס סביוניטה שי"ד, דף צח סוף ע"א בגליון, בשורה היחידה הרחבה בתחתית הדף. אין זה אומר שציון זה מכוון רק עם דפוס זה, וצריך בדיקה עוד. יישר כח על התגובה וההשקעה. האם ניתן לראות ברשת ספר זה, או לחילופין להעלות לי קטע זה (דף צח ע"א וע"ב) ? בה"ב ראיתי רק מהדו' ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 844

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

תודה רבה. אך במחילה זה ודאי לא דפוס שאלוניקי אלא על פי שאלוניקי. האותיות מוכיחות כן על אתר. נראה כי מה שיש בה"ב הוא דפוס אשכנזי מזרח אירופאי משנות התי"ו רי"ש אשר נדפס לפי שאלוניקי. והרישום בה"ב משובש. מעניין שפחות או יותר במקביל להווסדות הדפוס העברי בברין נדפסו תשובות מהר"י ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 844

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

ברין הנקראת כיום ברנו היא כיום במדינת צ'כיה ולא בגרמניה. איני יודע מה היה בעבר וכיצד הגבולות נתחלקו וכיצד המדינות והמחוזות נתכנו. לפני כמאתיים ושלשים שנה נוסד בה דפוס עברי. דומני כי הוציאו איזה דפים ושרידים של ספרים עבריים וכתבי יד מאיזו גניזה שהיתה בה. *** שו"ת מהר"י ברונא דפוס שאלוניקי -...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1281
צפיות: 140466

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לא ממש שייך לאשכול זה בספר בני דוד שכירות פרק יא כתב: אבל הרמב"ן ז"ל שכשפירש זה במלחמותיו אשר מלחמות ה' הוא לוחם בפרק איזהו נשך דף צ"ח וז"ל והוי יודע כי השתבשו רבים בתשובת רבינו הגדול ז"ל שהן סבורין שחולק במשכנתא בחוב שקדם, ולא כן הדבר, אלא חילק בין כשהלוהו על חצירו בתורת מ...
על ידי ושא_נס
ג' אפריל 07, 2020 2:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: Re: ספריית הגאון רב"צ קאהן - הסנפטער רב
תגובות: 9
צפיות: 502

Re: מקראות גדולות - איזו מהדורה עדיפה

ראיתי את ספרייתו של הרב קאהן ז"ל. אותו לא הכרתי כמובן. במקום אחר פה דומני יש תמונה שלו בקרן רחוב בוילימסבורג. דומני היה גר ברחוב בעדפארד 613 (למיטב זכרוני די קרוב לרחוב ראטלעדז). וסימנך תרי"ג. לא ספרתי כמובן את כמות הספרים שלו, אך המספר ס' אלפים פריטים נשמע לי מופקע ביותר (אא"כ יש לצר...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?
תגובות: 13
צפיות: 1855

Re: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?

במאמר דלעיל בספרים בלוג מצויה השגה כלפי ציון לדפי דפוס ויניציאה של מסכת ברכות, ובאמת כנראה היא כלפי המאמר במוריה (משום מה הכותב של המאמר בספרים בלוג לא דק בכותבו כי מסכת ברכות ויניציאה רפ"ח היא זו שצולמה בדפוסי הצילום, וזה כמובן שיבוש. ומעיקרא אין דבר כזה, וצ"ל ברכות ויניציאה רפ"ט). ב...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?
תגובות: 3
צפיות: 342

Re: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?

המהלך הגאוני שהביא שם בספר אא"ע בשם ספר ש"ח שת"ח כבר מצוי בספר כ"י קדמון משנות התי"ו. ושם בספר אא"ע בסוף דבריו רמז דברי הרב עיון יעקב דלעיל. בעצם הדברים דלעיל גבי חצי ימיו הנני מעתיק מהרשום אצלי ברשימותי: יש להעיר ממה שכתב המפרש (המיוחס לרש"י) דברי הימים ב' סימן לה...

עבור לחיפוש מתקדם