מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 528 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דודי צח
ב' אפריל 06, 2020 8:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 140
צפיות: 6214

Re: תעלה חיוך לרגע!

ביקורת תהיה כתב:אבל אשמים אנחנו, אשר התעקשנו לכנות את השנה שנת תש"פּ (ולא תש"ף כדין), על כן באה אלינו פּורענות זאת.מאי שייכיה?
על ידי דודי צח
ב' מרץ 30, 2020 7:48 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 78
צפיות: 2652

Re: ליל הסגר

החבר'ה קובעת את ההלכה, כלשון חז"ל בכמה דוכתין: "והאידנא דדשו בו רבים - שומר פתאים ה'". כלומר, הנהגת הרבים יש לה כח לקבוע שממשיכים לעשות מעשה פלוני, ואומרים "מן השמים ירחמו" (כדאיתא בגמרות הנ"ל), והופקע האיסור של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכמדומה שכן נוקט הגרש"ז בכמה ...
על ידי דודי צח
ה' מרץ 26, 2020 9:37 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם עדיף להתפלל במנין במקום פרוץ או להתפלל ביחיד בבית?
תגובות: 25
צפיות: 179

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

ומענין לענין שלא באותו ענין: מעשה רב ב: אותו פרק חדש מנחם־אב היה. הגיע ליל חמשה עשר וטרם נראתה הלבנה בחידושה. בירך הרב ברכת הלבנה אף על פי שליל המעונן היה, בהורותו: בעיצומו של חדש אפשר לברך על חידושו אף כאשר הלבנה מכוסה עננים. אינני בטוח שיש מקורות הלכתיים נאמנים לפסק זה, אך יש מקום לחוש כי ענייני ...
על ידי דודי צח
ה' מרץ 26, 2020 1:50 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 77
צפיות: 3867

Re: קורונה מן התורה מנין

"החודש אשר ישועות בו מקיפות" - מקיפות את כל העולם, שכן אנו מקווים ומיחלים כי דווקא המצב הנוכחי, אשר כל העולם עוסק בסוגיא אחת [וכפי שהמליץ פלוני: אמנם אין לי קורנה, אבל הקורונה יש לה אותי, היא השתלטה עלי לגמרי בעדכוניה ופטפוטיה), הוא אשר יתהפך בפתע פתאום (פתאום יבוא האדון ה') לישועה כללית ה...
על ידי דודי צח
ד' מרץ 25, 2020 8:14 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 77
צפיות: 3867

Re: קורונה מן התורה מנין

בגמרא ברכות (מז:א): "תנו רבנן, אין עונין לא אמן חטופה, ולא אמן קטופה, ולא אמן יתומה... בן עזאי אומר: כל העונה אמן יתומה - יהיו בניו יתומים, חטופה - יתחטפו ימיו, קטופה - יתקטפו ימיו". אם כן הזהירות מעניית 'אמן חטופה' או 'אמן קטופה' היא סגולה מובהקת של חכמינו שלא למות בחטף ובקטף ח"ו. מה...
על ידי דודי צח
ב' מרץ 16, 2020 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי סובר שעדיף להתחתן על מנת להתגרש והעיקר שלא לשבור שידוך?
תגובות: 29
צפיות: 3050

להתחתן על מנת להתגרש

'רבים חללים הפילה'.
מכיר אני אישית סיפורים מצמררים, כשלא הודיעו לאחד הצדדים, שמתכוננים לנהוג כך - והתירו את דמו, בבחינת קידושי אונאה.
על ידי דודי צח
ב' מרץ 16, 2020 7:13 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 109
צפיות: 4072

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

אגב, במחטפי החתונות הנעשים ביום-יומיים האחרונים, לכאורה ההקפדה הקבלית-חסידית שלא לדחות חתונה ממילא לא מתקיימת, כי הרי עיקר הטעם שלהם שיש לערוך חתונה ביום שקבעוהו מלכתחילה, וא"כ לא עדיף הקדמת יום החתונה מאיחור יום החתונה, וכל אלה שהקדימו את החתונה בכמה ימים - לא קיימו את 'העניין' הזה. שנית, לכאו...
על ידי דודי צח
א' מרץ 15, 2020 4:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 109
צפיות: 4072

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

כדי להסמיך ולהבהיר את הדברים דלעיל, אציג כאן שני קטעים שמצאתי

אחד עוסק בתקופת מלחמת המפרץ (אז לא נתבטלו חתונות עד כדי מניין, אלא פשוט נערכו ביום, כנגד ההרגל)
ואחד עוסק בתקופת מלחמת לבנון 2 (אז דובר באמת לערוך חתונות, כנראה באיזור הצפון, בבתים פרטיים)
על ידי דודי צח
א' מרץ 15, 2020 4:41 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דחיית חתונה בשל הקורונה
תגובות: 109
צפיות: 4072

Re: דחיית חתונה בשל הקורונה

לצערי נכתבו גם דברי הבאי לעיל, הנגועים לכאורה ממחנות שוליות בקרב היראים, המנסים להטיף לנו כי היות ועיקר החתונה הוא שמחתם של החתן והכלה על הקמת ביתם בישראל, הרי כל התפאורה, הריקודים, האוכל, הרעש - מסביב, הוא רק משהו די מיותר. אפשר גם לעשות שמחה 'צמחונית' של החתן והכלה וכמה דודות וחסל. בהשקפת התורה, כ...
על ידי דודי צח
א' מרץ 08, 2020 8:54 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נמצא בי"ד בעיר מסופקת, ובט"ו בכרך ודאי, האם יברך שוב בט"ו
תגובות: 4
צפיות: 393

Re: נמצא בי"ד בעיר מסופקת, ובט"ו בכרך ודאי, האם יברך שוב בט"ו

נתחייב בזה ובזה הוא כשנמצא בפועל בשניהם (על פי התנאים ההלכתיים מה נקרא 'נמצא') אני מתייחס למי שהיה ביום י"ד בטבריה ועזב את טבריה בתוך יום י"ד, האם הוא חייב לדאוג להיות במקום שחוגגין את ט"ו, מפני שהיה בטבריה ביום י"ד וכבר 'נתחייב' גם ביום ט"ו? על זה כתבתי דמסתברא מילתא שכל של...
על ידי דודי צח
ש' מרץ 07, 2020 11:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נמצא בי"ד בעיר מסופקת, ובט"ו בכרך ודאי, האם יברך שוב בט"ו
תגובות: 4
צפיות: 393

Re: נמצא בי"ד בעיר מסופקת, ובט"ו בכרך ודאי, האם יברך שוב בט"ו

ודאי שלא יברך דינו כפרוז ודאי שהיה בירושלים ביום ט"ו, כבר יצא ידי חובת פורים, ואינו מברך שוב (על כל פנים אם לא לן בירושלים או כשאר תנאים שכתבו שאר פוסקים). ומוזר בעיני מה ששמעתי כי יש מי שנטה לומר, שמי שנמצא בטבריא בי"ד והמשיך להיות בעיר פרוזה אחרת בי"ד, יתחייב ביום ט"ו בירושלים,...
על ידי דודי צח
ד' פברואר 19, 2020 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 6529

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לא נקטתי כאן שום 'שיטה' באגדות חז"ל. אלא שכאן לדעתי אינו מדובר באגדתא דעלמא, כי דווקא בענייני אכילה פזורים בתלמוד כמה וכמה עובדות, השזורות לרוב בתוך מעטפות הלכתיות שהש"ס דן בהם, ומהם ניתן להסיק כי ענייני אכילה של קדמונינו שונה מכפי הרגלנו וחינוכנו העדכני. ולכן אין לכזב כי הרצון לומר שכל אל...
על ידי דודי צח
ג' פברואר 18, 2020 12:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 6529

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

עלעלנו במסכת ברכות להלן, והנה עוד 'סוד' לבורחים מכל 'תאונה' מחשבתית: בבלי ברכות מז, א: רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא, אתא רב שימי בר חייא הוה קמסרהב ואכיל. אמר ליה רב: מה דעתך - לאיצטרופי בהדן? אנן אכילנא לן! - אמר ליה שמואל: אילו מייתו לי ארדיליא, וגוזליא לאבא - מי לא אכלינן? . ופירש רש"י: שמואל ...
על ידי דודי צח
א' פברואר 16, 2020 6:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 6529

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

כיון שהגמרא הסמיכה עובדות אלו, לצורך בירור הלכתי טהור של 'עיקר וטפל' קשה לומר כהבנת התשב"ר העלומים, כי אין כאן שום פשט ועובדה אמיתית. והכל כתב חידה. השיטה הזאת, שכל גמרא שלא מסתדרת לנו בראש, בוודאי מדברים על סודות דרושיים, איננה יכולה להצליח לכאורה בגמרא זו, שהראשונים גם טורחים להסביר את אופן ה...
על ידי דודי צח
ה' ינואר 16, 2020 5:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים
תגובות: 19
צפיות: 1895

Re: אם יש עניין לעזור לקיים הבטחות הנביאים

כעין זה יש לשאול אם יש עניין 'לעזור' שיתקיימו דברי הגמרא וחז"ל כפשוטם. זכורני שראיתי, כי הגרח"ק מורה שכדאי להימנע מלעשות אולטרסאונד לזהות את מין העובר, כי הרי זה אחד מהדברים ה'מכוסים' מבני אדם לפי"ד המדרש (ב"ר סה,יב), וא"כ אין לנו 'להתחכם' כנגד מה שקבעו. (ועי' גם שו"ת מ...
על ידי דודי צח
ב' דצמבר 16, 2019 7:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 491
צפיות: 93849

Re: ◆ אלון בכות ◆

בשנות התש"מ, היה צנוע בירכתי בית המדרש "אור הצפון" בירושלים, וכמעט לא היה לו שיג ושיח עם אדם, אלא הגה בסוגיות חמורות, בריכוז ובהיקף. לכאורה הראשון שזיהה את כוחו גם בחינוך ובהרבצת תורה, הוא מאישי השכונה, הג"ר יהודה ברוורמן (לרפו"ש), שהביאו (כמדומה בשנת תשמ"ח) לישיבה קטנה...
על ידי דודי צח
ה' נובמבר 28, 2019 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמידי החזו"א
תגובות: 21
צפיות: 1463

Re: תלמידי החזו"א

והנה זה בא; אתמול התבשרנו על סילוקו של גאב"ד ביתר הגרד"צ אורדנטליך. על חלק ממודעות ההלוויה כתוב "מתלמידי החזון איש".
על ידי דודי צח
ד' נובמבר 27, 2019 12:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 491
צפיות: 93849

Re: ◆ אלון בכות ◆

ברוך דיין האמת רבה של ביתר - הרב אורדנטליך זצ"ל כה סיפר מרן הגרדצ"א לאיש שיחו: בעירנו בודפשט (מקום הולדתו), הגיע לשמש כרב ואב"ד כללי, הג"ר יונתן שטייף (שנפ' בארה"ב לפני 60 שנה), ותיקן כמה ענייני העיר, ואחד מהם היה שביקש להפסיק עם מנהג המקום, שאם יש ברית לתינוק בשבת, מביאים ...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 24, 2019 5:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 3874

Re: ◆ אלון בכות ◆

א. את השידוך שלו הציע מרן החזו"א לחמיו ר' יצחק מאיר קרלנשטיין זצ"ל בליל ש"ק האחרון לחייו. בגיליון של ד"ת של הגר"מ שטרנבוך, שבוע שעבר, נכתב (כמדומה ששמע) כי מרן החזו"א הקים מאתיים בתים בישראל בשנתו האחרונה !!! מי יכול להחכימנו שהשמועה מדויקת ומאומתת (4 שידוכים לשבוע!) ו...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 24, 2019 4:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 3874

Re: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל

ולמי שאינם בני ברקים, מתקבל לפעמים הרושם, שכל שנה מתגלים 'תלמידי חזון איש' חדשים, אולי ראוי לכתוב רשימה מעודכנת של תלמידי החזו"א הנותרים, כך נדע לעולמים מי ומי נמנה בין תלמידיו האמיתיים. (זכורני תקופה, לפני כעשר-עשרים שנה, שכל לוייה של אלמוני נכתב על פתק הלוייה שהיה מתלמידי מיר 'גולי שנחאי', וכ...
על ידי דודי צח
ג' נובמבר 19, 2019 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרד"ס
תגובות: 18
צפיות: 827

Re: פרד"ס

שמעתי בשם רבי צבי חשין
על ידי דודי צח
ג' נובמבר 19, 2019 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?
תגובות: 16
צפיות: 797

Re: האם יכול לקחת ללחם משנה יותר משני לחמים?

כל מילי דשבת כפול (בית יוסף או"ח סימן רסג) - הנרות והלחם ועוד.
כשם שנרות שבת אפשר להדליק ככל הנדרש והנרצה, מהיכא תיתי להגביל את לחם המשנה לשניים דווקא. 'כפול' הוא 'שיעור' מינימלי, ובכל ענייני שיעורים אין גבול למעלה
על ידי דודי צח
ג' נובמבר 19, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: בין שתי ראיות לשלש
תגובות: 6
צפיות: 305

Re: בין שתי ראיות לשלש

בספר בן מלך החדש, להגר"ל מינצברג, שי"ל בימים אלה, ישנה התייחסות רחבה להנ"ל
על ידי דודי צח
ג' נובמבר 19, 2019 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרד"ס
תגובות: 18
צפיות: 827

Re: פרד"ס

אומרים בשם חכ"א שליט"א, על כך שהספרדיים מחוברים יותר ל'סוד', דרשניהם, והציבור העממיים יודעים לשלב טקסטים קבליים לרוב, מה שלא נהוג בקרב האשכנזים הקלאסיים. שכן, בעוד המונח 'פרדס' מורה כי ה'סוד' הוא השלב האחרון, הנה בשם "ספרד" (אותיות פרדס), אות ס' - סוד - היא הראשונה. הסוד קודם לפש...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 10, 2019 6:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 927

Re: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

אגב, בעניין שהבאתי למעלה שגם באמירת תהלים אין צורך לכוין לאותו עניין שעליו אמר דוד המלך דבריו, הראני חכ"א שזה לכאורה משמעות נדון הגמרא בפסחים (קיז.) "כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים, רבי אליעזר אומר: כנגד עצמו אמרן, רבי יהושע אומר: כנגד ציבור אמרן, וחכמים אומרים: יש מהן כנגד ציבור, ו...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 10, 2019 10:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חיים ארוכים בכ' דגושה או לא?
תגובות: 13
צפיות: 2212

Re: חיים ארוכים בכ' דגושה או לא?

'חיים ארוכים' - בנוסח ברכת החודש, האם יש לומר ארוכים בכ' דגושב מלשון אריכות, או בכ' לא דגושה, מלשון ארוכה ומרפא? ידועה השאלה מה שייך להתפלל על חיים ארוכים בחודש הבא עלינו לטובה, הרי הבקשה היא לחודש הקרוב, אז או שנחיה בו או שלא, מה שייך על חודש אחד בקשת חיים ארוכים? כמדומני שרבי מרדכי דרוק זצ"ל...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 10, 2019 10:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 927

Re: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

יש מקומות שאולי הכוונה אף הפוכה לגמרי מפשוטו של מקרא. כך אפשר להבין, כיצד השתלב הפסוק "מן המיצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה" בפסוקים שנוהגים כלל ישראל לומר לפני התקיעות (נוסח ספרד?). שהרי הפסוק במקורו אינו כבקשה ותחינה כלל כי אם כהלל ושבח, שדוד המלך 'מספר' כי מן המיצר קרא לי"ה,...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 10, 2019 10:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 927

פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

כשאנו אומרים פסוקים שונים בתפילה, מה עלינו לכוון? האם את הכוונה המקורית והפשוטה של הפסוק? למרות שלכאורה בתקנת התפילה לא התכוונו לכך. כגון כמה פסוקים במזמור שיר חנוכת הבית או בהודו לה' קראו בשמו, שלפי המפרשים המקומיים התכוונו במקורם לאיזה דברים שקרו ואירעו, כגון חטא בת שבע, או השבת ארון ברית ה' וכדומ...
על ידי דודי צח
ג' נובמבר 05, 2019 8:50 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".
תגובות: 58
צפיות: 3659

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

מה בדבר לשאת אשה בגיל הזקנה - גם אשה שאינה בת בנים. כמדומה, שבחו"ל הדבר מקובל יותר, הרבה רבנים ואדמורי"ם נושאים נשים בגילים מאוחרים ומופלגים. שלא לשם פו"ר. ולכאורה אף לא לשם עזר וסיוע ושימוש (יש להם מספיק משבקי"ם) ואף לא לשם קשר ידידות וכדומה שלא יהיו 'לבדו' במובן הפשוט (הרבי מסק...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 03, 2019 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ב' נשים במשנת האו"ח והגר"א
תגובות: 10
צפיות: 807

Re: ב' נשים במשנת האו"ח והגר"א

אינני מתיימר להיות בקי כל הצורך, אבל כמדומה שבש"ס לא מצינו (בכלל או כמעט) אצל תנאים ואמוראים שהיו להם ב' נשים, ואדרבה כמה סיפורים יש שכשמתה אשתו של פלוני אזי התחתן עם פלונית, ומשמע שכבר אז לא היה הדבר כנוהג מצוי. אם כי "בהלכות" שבש"ס יש ריבוי ציורים ודינים, במסכתות כתובות ויבמות ...
על ידי דודי צח
א' נובמבר 03, 2019 2:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי נר"ו>
תגובות: 32
צפיות: 5906

Re: מקומו של שמואל הרמתי <רבי שמואל אשכנזי נר"ו>

תמונה ממנו בחודש אב האחרון (תשע"ט) צופה ומביט על הלויית הגאון הירושלמי רבי מרדכי אהרן שיינברגר, מביתו שבבתי אונגרין.

בן צ"ז שנה שליט"א
על ידי דודי צח
ד' אוקטובר 23, 2019 8:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 173
צפיות: 17655

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

באיזה שם משפחה הוא נולד, ובאיזה נסיבות החליפוה
על ידי דודי צח
ד' אוקטובר 16, 2019 10:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8258
צפיות: 1382008

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונת קמניץ - העומד משמאל, עם החליפה, נראה כהגה"צ ר' משה אהרן שטרן זצ"ל (אביו של ר' מיכל ור' זונדל)
על ידי דודי צח
ה' אוקטובר 10, 2019 8:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הדר אחד לכולם? או כל אחד וההדר שלו?
תגובות: 11
צפיות: 1151

Re: הדר אחד לכולם? או כל אחד וההדר שלו?

גם אם תרצה להסיק מאיזה טעם שהוא, שההדר אינו סובייקטיבי. הלא ממילא נמשיך לנהוג כך, שכן כל אחד סבור שמה שיפה בעיניו, הוא (צריך להיות) באמת יפה בעיני כולם. ומה הועילה החקירה למעשה. ברור שיש יופי בעיני מרוקאי/ספרדי/ליטאי/חסידי - רואים זאת לא רק בלבוש ובטעם האישי בבתים, אלא גם בעימוד הספרים וכדומה. רועש/...
על ידי דודי צח
ו' אוקטובר 04, 2019 9:43 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הטעם שצריך לבקש מחילה מחבירו
תגובות: 2
צפיות: 314

Re: הטעם שצריך לבקש מחילה מחבירו

לכאורה נכתבו הדברים תחת הכותרת "דרוש ליוכ"פ". כשמו כן הוא.
על ידי דודי צח
ה' אוקטובר 03, 2019 10:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 3313

Re: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה

רשום: המשנ"ב סימן תקפג (ס"ק ט) מוסיף על עניין ההימנעות משינה 'ויושב בטל כישן דמי' ומקורו במגן אברהם. ואין לזה מקור קדום, אלא שכתבו כן בפשיטות. ומכבר נפלאתי, אם מתורת 'סימנא טבא' קאתי, מאין הפשיטות לומר דהולך בטל כישן דמי, סוף סוף שינה היא סוג חיובי של העדר חיות ומזל הרבה יותר מישיבה בטל, כ...
על ידי דודי צח
ד' ספטמבר 25, 2019 7:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 50
צפיות: 9803

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

יש הרבה ביטויים, שאף שמקורם בתנ"ך, אך אינם ידועים לדרי חו"ל. וזה אכן מאוד הפתיע אותנו. ה'עמך' לא יודע את המלה 'מטרה' (הם משתמשים בביטוי: תכלית. תכלית הדבר ולא מטרת הדבר). למרות שיש לזה מקורות. וכן עוד ועוד רבים. וזה אגב לא רק מחמת קנאות, כי המוון תושבי לייקווד (שהתעסקתי עבורם בעבודות עריכה...
על ידי דודי צח
ד' ספטמבר 25, 2019 9:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 2907

Re: סיפורו של אלול

תלונתי על התיאור הציורי, לא כ"כ בכיוון הערכי וההשקפתי, כי אם על מינון מסוים של אכזריות מלאת צבע, שאלמלא היינו מכירים את ירא"ש של הרב השוחט שליט"א, מכתיבותיו האחרות, מלאות התוכן העשיר, היינו חוששים שמא כך היא תכונתו.
על ידי דודי צח
ש' ספטמבר 21, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 63
צפיות: 5001

Re: תש"פ או תש"ף?

תורה מפוארת כתב:מצו"ב

ייש"כ על ההפנייה, כמה וכמה 'סברות' שהוזכרו לעיל - נמצאים שם

תהא שנת פלאים/פלאות/פלאי-פלאים
על ידי דודי צח
ש' ספטמבר 21, 2019 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 63
צפיות: 5001

Re: תש"פ או תש"ף?

גימפעל כתב:
דודי צח כתב:א. ליתא ברש"י שלפנינו.

בגמ' שלי נמצא, ערכין דף ט ע"ב.


כנראה מהדורה מחקרית

עבור לחיפוש מתקדם