מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 270 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריה הכהן
ב' פברואר 22, 2021 12:43 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלה בענין תפילין בעת קריאת המגילה
תגובות: 1
צפיות: 41

שאלה בענין תפילין בעת קריאת המגילה

כתב המ"ב (סי' תרצ"ג ס"ק ו'), דאין לחוץ התפילין אף שהתפללו כבר, עד אחר קריאת המגילה, דדרשינן 'ויקר' אלו תפילין.
ויל"ע דבלא"ה אין לחלוץ התפילין עד אחר ובא לציון כמבוא' בשו"ע סי' כה' וקריאת המגילה היא קודם 'ובא לציון'?
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 21, 2021 1:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאכלי פורים
תגובות: 1
צפיות: 109

מאכלי פורים

מאכלי פורים הן הדבר ידוע לכל איניש בר סמכא השורר בביתו, שבהגיע תור מצות סעודת פורים נוטל ידיו על הפת, ומתענג על בשר המבושל כדין. וכשמילא כריסו נוטל את כד היין עד דלא ידע וכו'. ומבוא' בכל הספרים שסעודה זו מצוה היא, אך אנכי הק' מקשה, היכן מצינו בהלכה שצריך לאכול פת או בשר או לשתות דוקא יין בפורים? א&q...
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 21, 2021 1:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני פורים וד' פרשיות
תגובות: 69
צפיות: 13778

מאכלי פורים

מאכלי פורים.docx
(20.14 KiB) הורד 21 פעמים
על ידי אריה הכהן
ד' פברואר 17, 2021 12:37 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 327

Re: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה

אריה הכהן כתב:יעויין בסוף קונטרס 'אתקינו סעודתא' - סעודת פורים.

שי"ל בשנת 'תשע"ו'
על ידי אריה הכהן
ד' פברואר 17, 2021 12:36 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 327

Re: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה

יעויין בסוף קונטרס 'אתקינו סעודתא' - סעודת פורים.
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 14, 2021 1:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 327

Re: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה

יעויין גם בגליון אספקלריא שיצא ביום ה' שעבר גם פורסם מאמר זה.
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 14, 2021 1:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 327

Re: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה

מאמר זה ב"ה כבר התפרסם לפני שנתיים.
על ידי אריה הכהן
א' פברואר 14, 2021 9:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 327

ציור משנכנס אדר מרבים בשמחה

סיפור של ציור נהגו בק"ק בתפוצות ישראל, עם כניסת 'חודש אדר' לתלות בבתי כנסיות ובבתים דף שעליו היה כתוב 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' עם עיטורים וכו'. על כך בעז"ה במאמר שלפנינו זכור אזכור בהיותי ילד קט, צועד הייתי עם אבי ז"ל לבית הכנסת 'צאנז' בב"ב (רח' רבי יהודה הלוי. שם בת"ת, החיל...
על ידי אריה הכהן
א' ינואר 17, 2021 10:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הכרת הטוב
תגובות: 0
צפיות: 193

הכרת הטוב

מנהג טוב של הכרת הטוב במאמר שלפנינו נעסוק בעז"ה מעט בענין גודל מעלת הכרת הטוב. ורעה היא המדה ההפוכה וכפי שיתבאר להלן החיוב בכך הוא לדומם לבעלי חיים ולאדם וק"ו לבורא ית"ש. במדרש תנחומא (שמות ה') איתא, עה"פ: אשר לא ידע את יוסף, כל הכופר בטובתו של חבירו סופו שיכפור בטובתו של הקדוש ב...
על ידי אריה הכהן
ג' ינואר 12, 2021 1:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויהי לתנין נחש או דג?
תגובות: 12
צפיות: 809

Re: ויהי לתנין נחש או דג?

בחומש עם רש"י המפורש מופיע בפרשתינו פי' הרד"ק יישוב לקושיתך.
על ידי אריה הכהן
ש' ינואר 02, 2021 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 32
צפיות: 7371

אסותא

אסותא 'לבריאות' 'אסותא' 'לחיים ארוכים' 'צו גיזונעט' – מילות איחול אלו הנהוגים לומר למתעטש, מנהג זה כבר היה מושרש מאוד מקדמא דנא, עוד בזמן התנאים, ואפשר אפי' קודם לכן כפי שיבואר בעז"ה במאמר שלפנינו. וגם הטעמים לכך, ומה ענין זה שייך לפרשת השבוע פרשת 'ויחי'. איתא בפרקי דרבי אליעזר (פ' נב'): שבעה ד...
על ידי אריה הכהן
א' דצמבר 27, 2020 3:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 32
צפיות: 7371

בשורות טובות

לאחר שיוסף היתוודע לאחיו, ופנו לחזור לאביהם שבארץ כנען, אמרו איש אל אחיו, מי יילך ויודיע לאבינו שיוסף בנו חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, מובא בספר הישר (וכן בילקוט מעם לועז): ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר הזה לפני אבינו, כי אם נבוא אליו פתאום ונגד לו הדבר ונבהל מאוד מדברינו ולא יאבה לשמוע אלינו, ו...
על ידי אריה הכהן
א' דצמבר 27, 2020 3:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יוסף סלח לאחיו?
תגובות: 13
צפיות: 688

Re: האם יוסף סלח לאחיו?

האם יוסף סלח לאחיו וַיִּרְאוּ אֲחֵי יוֹסֵף כִּי מֵת אֲבִיהֶם וַיֹּאמְרוּ לוּ יִשְׂטְמֵנוּ יוֹסֵף וְהָשֵׁב יָשִׁיב לָנוּ אֵת כָּל הָרָעָה אֲשֶׁר גָּמַלְנוּ אֹתוֹ: וַיְצַוּוּ אֶל יוֹסֵף לֵאמֹר אָבִיךָ צִוָּה לִפְנֵי מוֹתוֹ לֵאמֹר: כֹּה תֹאמְרוּ לְיוֹסֵף אָנָּא שָׂא נָא פֶּשַׁע אַחֶיךָ וְחַטָּאתָם כִּי...
על ידי אריה הכהן
ב' דצמבר 14, 2020 11:37 pm
פורום: חנוכה
נושא: מדוע החשמונאים חיפשו דוקא אחר שמן להדלקת המנורה?
תגובות: 0
צפיות: 232

מדוע החשמונאים חיפשו דוקא אחר שמן להדלקת המנורה?

והדליקו נרות בחצרות קדשיך איתא בגמ' שבת (כא' ע"ב): מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [פי' שאין מספידין בהן ושאין מתענים בהם] שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן ש...
על ידי אריה הכהן
ו' דצמבר 11, 2020 2:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות בבית הכנסת
תגובות: 0
צפיות: 219

הדלקת נרות בבית הכנסת

מדברי הגמ' במסכת שבת (כא' ע"ב), מבואר שהמקום בו חייב אדם להדליק נר חנוכה הוא בביתו 'נר איש וביתו' (וכמו שמבאר הפני יהושע שם בדברי הגמ' שהדלקת נר חנוכה אינה חובה על היחיד דהיינו חובת הגוף, אלא חובת הבית כמצות מזוזה ונר שבת. עי' בשפ"א שביאר הענין. ולכך מי שאין לו בית אינו מדליק אלא מברך ברכת...
על ידי אריה הכהן
ו' נובמבר 06, 2020 12:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת לוט
תגובות: 1
צפיות: 273

אשת לוט

וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח אשת לוט כש-לוט ומשפחתו ברחו מהעיר סדום, נאמר להם שלא לפנות לאחוריהם ולהביט בהפיכת סדום כמו שנאמר (בראשית יט' יז'): 'אל תביט אחריך וגו', אך אשת לוט כן הביטה לאחור ונענשה על כך ונהייתה לנציב מלח (שם כו'): 'וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצ...
על ידי אריה הכהן
ב' נובמבר 02, 2020 11:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לוט קיים מצות?
תגובות: 3
צפיות: 309

האם לוט קיים מצות?

כתוב שכשהמלאכים באו ללוט הוא אפה להם מצות ופירש רש"י מפני שפסח היה, זה אומר שלוט קיים מצות, או בגלל שהוא ראה זאת אצל אברהם גם הוא עשה כך, כמו לגבי הכנסת אורחים?
על ידי אריה הכהן
ה' אוקטובר 29, 2020 4:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אברהם ירד למצרים?
תגובות: 5
צפיות: 391

Re: למה אברהם ירד למצרים?

עי' ביאור לדברי הרמב"ן בספר לקח טוב.
על ידי אריה הכהן
ו' אוקטובר 23, 2020 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג"
תגובות: 51
צפיות: 7597

אכילת דגים בשבת

כל האוכל דג ביום דג ניצול מדג אחד המנהגים היותר נפוצים בקהילות ישראל הוא 'אכילת דגים בשבת קודש', במאמר שלפנינו נשתדל בעז"ה להביא כפי גודל מקום היריעה - מקצת מקורות למנהג זה, הטעמים, והסובב. מקור איתא במסכת שבת (קיח' ע"ב): אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו, שנאמר וה...
על ידי אריה הכהן
ה' אוקטובר 22, 2020 1:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסון עולמי שלא נזכר בתורה
תגובות: 12
צפיות: 852

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?) מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים? ומדוע השלכת אברהם אבינו אבי האומה לאור כשדים מוזכרת רק...
על ידי אריה הכהן
א' אוקטובר 11, 2020 10:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור לאכילת כרוב (קרויט - כאליפטשעס בלע"ז) בהושענא רבא / שמחת תורה
תגובות: 11
צפיות: 1022

Re: מהו המקור לאכילת כרוב (קרויט - כאליפטשעס בלע"ז) בהושענא רבא / שמחת תורה

תוכן כתב:שמעתי בשם הרבנית רויז, שזה לכבוד יום טוב, שזה נחשב מאכל מיוחד.

חזק ביותר!!!
על ידי אריה הכהן
ו' אוקטובר 09, 2020 2:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פירוק הסוכה
תגובות: 0
צפיות: 244

פירוק הסוכה

סתירת הסוכה הבורא ית"ש ציונו בתורתו הקדושה לישב בסוכה בחג הסוכות, ורבות פירשו לנו חז"ל אודות בניית הסוכה ואופן עשייתה כדת וכדין. והיא ערוכה לנו במס' סוכה. אלא שבמאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה מהספרים ליקוטי בתר ליקוטי אודות 'פירוק הסוכה' אחר חג הסוכות, והסובב. זמן פירוקה כתב ספר סדר היום (ה...
על ידי אריה הכהן
ד' ספטמבר 30, 2020 10:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כעין גלות - להשלמת גלות מצרים
תגובות: 4
צפיות: 3910

Re: סוכה כעין גלות - להשלמת גלות מצרים

כתב בספר פלא יועץ (ערך סוכה): סוכה היא מצוה חשובה וחביבה הבאה מזמן לזמן ואשריהם ישראל רובם נזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים זכאה חולקהון אבל יש קלי הדעת שבשביל שלא לטרוח מעט ומשום דחיישי אמעייהו חדלים לעשות סוכה וסומכים על סוכת הקהל שאוכלים שם כזית בשני לילות הראשונים ואף העושים סוכה יש מקילים שלא ...
על ידי אריה הכהן
ב' אוגוסט 03, 2020 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחל שהיה בהר סיני
תגובות: 14
צפיות: 1984

שאלה בפרשת עקב

נאמר בפרשה (פרק ט'): וְֽאֶת־חַטַּאתְכֶ֞ם אֲשֶׁר־עֲשִׂיתֶ֣ם אֶת־הָעֵ֗גֶל לָקַחְתִּי֘ וָאֶשְׂרֹ֣ף אֹת֣וֹ׀ בָּאֵשׁ֒ וָאֶכֹּ֨ת אֹת֤וֹ טָחוֹן֙ הֵיטֵ֔ב עַ֥ד אֲשֶׁר־דַּ֖ק לְעָפָ֑ר וָֽאַשְׁלִךְ֙ אֶת־עֲפָר֔וֹ אֶל־הַנַּ֖חַל הַיֹּרֵ֥ד מִן־הָהָֽר:
איזה נחל ירד מהר סיני?
על ידי אריה הכהן
ד' יולי 29, 2020 1:49 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנהג או בובקעס של מנהג
תגובות: 7
צפיות: 1531

Re: מנהג או בובקעס של מנהג

כפי הידוע, בהלכה הולכים לפי רוב הפוסקים. וכך הם מכנים מנהג זה.
על ידי אריה הכהן
ד' יולי 29, 2020 12:44 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנהג או בובקעס של מנהג
תגובות: 7
צפיות: 1531

Re: מנהג או בובקעס של מנהג

אבני גזית כתב:בתחילה כתבתם שזה מנהג רע שראוי לבטלו.

בסוף המאמר הבאתם מקורות לקיימו.

אגב, עושה רושם שבחב"ד זה מנהג די רווח ומשמעותי.

נכון מאוד. בתחילה הבאתי את לשון הפוסקים המתנגדים שכותבים על מנהג זה 'רע'.
על ידי אריה הכהן
ג' יולי 28, 2020 11:46 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנהג או בובקעס של מנהג
תגובות: 7
צפיות: 1531

מנהג או בובקעס של מנהג

בובקעס או מנהג במאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה אודות המנהג הרע שרוב רובם של הספרים הק' מדברים בגנותו והוא: זריקת בובקעס בתשעה באב. ולכאו' היה מן היה מן הראוי להשמיט בכותרת של מאמר זה את סימן השאלה, אלא שהמעיין בדברים יראה שיש מי מהספרים שכתב טעם לזה המנהג אפי' שהוא מכנהו בשם 'מנהג גרוע' (שכהיום כבר כ...
על ידי אריה הכהן
ו' יולי 24, 2020 12:23 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה אסור לאכול בשר בראש חדש אב
תגובות: 4
צפיות: 556

Re: למה אסור לאכול בשר בראש חדש אב

ובסעודת סיום מסכת וברית מילה מותר. בספר ילקוט חדש (לרבי שמעו לייטער. עמ' קמ"ב) הקשה, דהא השו"ע (סי' תקנ"א סעי' ט') כתב, שמר"ח אב עד אחר ת"ב אסור לאכול בשר ולשתות יין. אבל בסעודת מצוה כגון ברית מילה או פדיון הבן וסיום מסכת (רמ"א שם), ובשבת מותר. וקשה הלא בר"ח מצוה ...
על ידי אריה הכהן
ה' יולי 23, 2020 11:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה אסור לאכול בשר בראש חדש אב
תגובות: 4
צפיות: 556

Re: למה אסור לאכול בשר בראש חדש אב

ובסעודת סיום מסכת וברית מילה מותר. בספר ילקוט חדש (לרבי שמעו לייטער. עמ' קמ"ב) הקשה, דהא השו"ע (סי' תקנ"א סעי' ט') כתב, שמר"ח אב עד אחר ת"ב אסור לאכול בשר ולשתות יין. אבל בסעודת מצוה כגון ברית מילה או פדיון הבן וסיום מסכת (רמ"א שם), ובשבת מותר. וקשה הלא בר"ח מצוה ...
על ידי אריה הכהן
ה' יולי 23, 2020 10:57 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זכר לגואל
תגובות: 0
צפיות: 303

זכר לגואל

זכר לגואל כמה דברים תקנו חז"ל שעלינו לעשות 'זכר לחורבן בית המקדש' (עי' בשו"ע או"ח סי' תק"ס). ואין צריך לומר שכמעט כל התעניות ובראשם יום תשעה באב הם כדי שנזכור מה אירע לאבותינו בימים ההם וגם לנו עד עתה (עי' במ"ב ריש סי' תקמ"ט). אמנם מצינו מנהגים שהיו נהוגים מקדמא דנא בח...
על ידי אריה הכהן
ו' יולי 17, 2020 11:47 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ממעטין בשמחה
תגובות: 1
צפיות: 879

ממעטין בשמחה

ממעטין בשמחה איתא במתני' תענית (כו' ע"ב): משנכנס אב ממעטין בשמחה. ובגמ' שם (כט') אמרינן, אמר ר' יהודה ברי' דר' שמואל בר שילת משמיה דרב, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה, אמר רב פפא הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזלי...
על ידי אריה הכהן
ה' יולי 02, 2020 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 32
צפיות: 7371

Re: מאמרי "אריה הכהן"

פי האתון ידוע הוא הדבר שלא מצינו שנתן הקב"ה בבעל חיים פרט לאדם את כוח הדיבור, כמו שנאמ' (בראשית ב' כז'): 'ויהי האדם לנפש חיה'. ומתרגמינן: והות באדם לרוח ממללא. הרי שרק לאדם ישנו את כוח הדיבור. וא"כ איך דיברה אתונו של בלעם? וכמו"כ איך דיבר הנחש עם חוה, כמבוא' בפרשת בראשית? ואמת הוא הדב...
על ידי אריה הכהן
ה' יוני 11, 2020 8:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 32
צפיות: 7371

Re: מאמרי "אריה הכהן"

פרשת שלח - וראיתם אותו חביבין המצוות על ישראל, ומקום נכבד תופסים להם חיבובי המצוות בעם ישראל, במאמר שלפנינו נכתוב בעז"ה אודות חלק מהחיבובי מצוה הנהוגים במצות 'ציצית' והוא: הבטה בציצית. ישנם עוד חיבובי מצוה במצוה זו כגון אחיזתם בעת קריאת שמע, וכן באמירת ברוך שאמר, ונישוק הציצית, אך מאמרינו יעסוק...
על ידי אריה הכהן
א' יוני 07, 2020 2:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 226
צפיות: 27841

Re: שאלה בפרשת בהעלותך

ברוך השם שכיוונתי. יש"כ.
על ידי אריה הכהן
א' יוני 07, 2020 1:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 226
צפיות: 27841

היכן נקברו נדב ואביהוא

האם במדבר, או שנשאו את ארונם לארץ ישראל?
על ידי אריה הכהן
א' יוני 07, 2020 1:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 226
צפיות: 27841

שאלה בפרשת בהעלותך

כתוב בפרשה שהיו אנשים טמאים שלא יכלו לעשות הפסח, וניתן פסח שני. ונחלקו חז"ל מי היו האנשים הללו. ויל"ע בין אם הם היו נושאי ארונו של יוסף או מישאל ואליצפו, הרי היה להם מספיק זמן ליטהר, מפני שעם ישראל חנו שם כבר קרוב לשנה ובחניה יכלו לשים את ארון יוסף במקום הראוי לו ולא היו צריכים לגעת בו. ומ...
על ידי אריה הכהן
ו' יוני 05, 2020 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 32
צפיות: 7371

Re: מאמרי "אריה הכהן"

בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת מזמור המנורה כבר הפליגו הספרים הק' באמירת מזמור סז' שבתהלים, לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת מִזְמוֹר שִׁיר אֶלֹקים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ וגו', בכל יום. ובהרבה מהסידורים והספרים הקדושים המזמור מובא בציור המנורה ולאמרה כך, ב...
על ידי אריה הכהן
ו' מאי 22, 2020 12:29 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: דבש בחג השבועות
תגובות: 0
צפיות: 710

דבש בחג השבועות

דבש – בחג השבועות? רבות נכתב בספרי הפוסקים והמנהגים אודות המנהג הנפוץ בקרב קהילות ישראל בחג השבועות והוא: 'אכילת מאכלי חלב' ועל כך רבו הטעמים בספרים. ועד עתה ידענו על מנהג אכילת דבש בראש השנה שמקורותיו קדומים וטעמיו רבים. אך על אכילת דבש בחג השבועות, מי שמע? ותמוה הוא שמנהג זה משום מה כמעט ואינו נהו...

עבור לחיפוש מתקדם