מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4270 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כדכד
ב' ינואר 18, 2021 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'מרק כתום' - דין אבסורדי
תגובות: 8
צפיות: 95

Re: ברכת 'מרק כתום' - דין אבסורדי

קודם כל שיטת הרא"ה והרבה פוסקים חששו לה למעשה ש"מיא דליפתא כליפתא" הוא כשאוכל גם את הליפתא. לגבי המרק הכתום הזה - עד כמה שזכור לי דרך אכילתו שאוכלים את המים והירקות המרוסקים יחד וכיוון שזו דרך אכילתו נראה לי פשוט שברכתו בפה"א וכן הדין ב"מרק ירוק" שמכינים מאפונה או מרק ע...
על ידי כדכד
ו' ינואר 15, 2021 7:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: "באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?
תגובות: 5
צפיות: 73

Re: "באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?

המלים ע"ה כתובות שם עם הצרופים ולא עם המלים תך בקם
על ידי כדכד
ה' ינואר 14, 2021 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?
תגובות: 5
צפיות: 73

"באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?

בספר אילה שלוחה לרבי נפתלי מראפשיץ על פ' וארא כתב שהמלים של "א'ל שדי" בא"ת ב"ש שהם "תך בק"מ עולים בגי' י"ב צירפי הוי' ע"ה וי"ב צירופי אהי' ע"ה. לא הבנתי הרי ת"כ בק"מ בגי' חמש מאות ששים ושתים ואילו י"ב צירופי הוי"ה בגי' שי"ב ו...
על ידי כדכד
ה' ינואר 14, 2021 7:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 89
צפיות: 4591

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אין הכי נמי
ראיתי בעוז והדר שהביאו שבכת"י לא גרסו מלים אלו
שאלתי למי שכן גורס
על ידי כדכד
ה' ינואר 14, 2021 6:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי נימול ביד ציפורה?
תגובות: 6
צפיות: 203

Re: מי נימול ביד ציפורה?

יש מהלך של החי' הרי"ם שמסביר את הענין לפי זה שגרשום הי' זה שנימול ושהי' בו תנאי כנ"ל. איני זוכר כעת מופיע בשיח שרפי קוש של הרב יועץ קים קדיש
על ידי כדכד
ה' ינואר 14, 2021 6:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 89
צפיות: 4591

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

נג: "אמר רב יהושע דרש רבא".. לא מצינו בשום מקום רב יהושע מתלמידי רבא. היעב"ץ הגיה שצ"ל "רב יהושע בריה דרב הונא" אולם אני לא זוכר גם אמורא בשם רב יהושע שהיה בנו של רב הונא כי אם להיפך מצינו הבה "רב הונא בריה דרב יהושע" והוא היה מתלמידי רבא. שמא יש להגיה "...
על ידי כדכד
ה' ינואר 14, 2021 12:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 578046

Re: אשכול אביעה חידות

בקצרה בב"מ פה. רבי חפש דרך ללמד תורה את בנו של ראב"ש. והגמ' אומר ש"אשלמיה לר"ש בר' יוסי בן לקוניא אחוה דאימיה" היינו אחי אמו של בנו של ראב"ש ומזה משמע שהיה אחי אשתו של ראב"ש דהיינו אחי כלתו. מדברי הכותבים פה אני מבין שיש מקורות לקרבת משפחה אחרת ביניהם אבל לא הכרתים...
על ידי כדכד
ד' ינואר 13, 2021 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 578046

Re: אשכול אביעה חידות

אינו מכוון לגמרי
כלומר, המלים שכתב מר מתאימות גם לסוג הקירבה הזה אבל הקירבה המשפחתית ששאלתי אינה זו המדוברת בגמרא סנהדרין שהזכיר מר אלא דומה לה
על ידי כדכד
ד' ינואר 13, 2021 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן ... הנולד מ...
תגובות: 9
צפיות: 280

Re: בן ... הנולד מ...

במקרה שכתבתי זה לא היה המצב
על ידי כדכד
ד' ינואר 13, 2021 1:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 578046

Re: אשכול אביעה חידות

לא הבנתי
על ידי כדכד
ג' ינואר 12, 2021 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה זה לא הפסק?
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: למה זה לא הפסק?

אכילה נחשבת הפסק כשהברכה היא על משהו אחר.
כשמברך על האכילה איזה הפסק זה יכול להיות כשאוכל אח"כ?
על ידי כדכד
ג' ינואר 12, 2021 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 578046

Re: אשכול אביעה חידות

נאמר בגמרא שרבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא ראה את רשב"י עושה מעשה ונהג על פיו להקל.
החידה: מה היתה קרבת המשפחה בין ר"ש בר"י בן לקוניא לבין רשב"י?
על ידי כדכד
ג' ינואר 12, 2021 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן ... הנולד מ...
תגובות: 9
צפיות: 280

Re: בן ... הנולד מ...

אני זוכר שכשהאדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל היה חולה פרסמו בירושלים מודעות להתפלל לרפואת הרב אברהם יצחק הנו"מ (איני זוכר שם אמו) ומתוך ההקשר הבנתי את ראשי התבות ועכ"פ רואים מכך שלא רק בגרוזיה נהגו בזה וכעין שכ' הרב וונדורבר
על ידי כדכד
ג' ינואר 12, 2021 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה זה לא הפסק?
תגובות: 9
צפיות: 140

Re: למה זה לא הפסק?

מה שכתב הרב פותח האשכול בסוגרים שהוא מחודש - אינו מחודש כי משמע כן מדברי כמה מהפוסקים בהלכות ברכות ופעם גם חשבתי לתלות בזה מחלוקות שונות אם מברך על ההתחלה והשאר נפטר או מראש על הכל. אבל לגוף השאלה א"צ לזה כי הענין שלא לדבר הוא בין הברכה להתחלת הדבר שמברך עליו כדי להסמיך ברכה למצוה/ הנאה אבל אח&...
על ידי כדכד
ג' ינואר 12, 2021 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]
תגובות: 30
צפיות: 2601

Re: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]

לענ"ד שאיפת אדי אקונומיקה היא דבר מאד מסוכן ובפרט למי שאין לו חוש טעם וריח שיזהירו מהסכנה
על ידי כדכד
ב' ינואר 11, 2021 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 36
צפיות: 2301

Re: אי אמירת וידוי בימי יארצייט

לפי הידוע לי רוב החסידים שאינם חסידי חב"ד נוהגים שלא לומר תחון ביארצייט (גם מונקאטש וגם בעלזא). הטעם לכך, שמעתי אומרים משום דדמי לל"ג בעומר שהוא היא"צ של רשב"י (לפי דה זו וע' באשכול פטירת צדיקים ביום שנולדו) ושהצדיק משפיע ביום פטירתו על ההולכים בגדרכו. יש הנמנעים רק ביא"צ ש...
על ידי כדכד
ב' ינואר 11, 2021 6:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תיקון נשמות במקרא מגילה
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: תיקון נשמות במקרא מגילה

בהגדה של פסח של האדמו"ר מספינקא ירושלים זיע"א מובא מעשה (מועתק, איני זוכר מהיכן) שהאמרי יוסף סיפר לבנו החקל יצחק על אברך אחד שבליל הסדר השני לאחר הסדר הרגיש שעדייין לא חוטפתו שינה ולכן צריך להמשיך לספר ביצ"מ אבל לאחר שסיפר כפי כחו ולא חטפתו שינה התיישב בדעתו שכיון שתליית המן היתה בב' ...
על ידי כדכד
ב' ינואר 11, 2021 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 33
צפיות: 703

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

זכריה דיבר על הגויים והם כן בעלי בחירה.
ברד"ק אין נראה שזה עונש לארבה ושעשה יותר משהורשה אלא שאחרי שחטאה הארץ חטא כבד נענשה בעונש כבד וכשריחם ה' על הארץ המית את הארבה.
גם "כי הגדיל לעשות" אינו שהגדיל יותר משהורשה אלא שבפועל הנזק היה גדול.
על ידי כדכד
ב' ינואר 11, 2021 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]
תגובות: 30
צפיות: 2601

Re: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]

לא כתבתי שאין פתרון מעשי אחר.
כתבתי שזה הפתרון המעשי היחיד הידוע לי.
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

זה לא קשור למה שהרב פלוריש טוען.
זה שזמרי יכול היה להרוג את פינחס מדין רודף מפורש בגמרא. השאלה שלו אם ה"ה שליח ב"ד או לא.
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]
תגובות: 30
צפיות: 2601

Re: ברכת הנהנין כשאין לו הנאה [אבד חוש הטעם]

הפתרון המעשי היחיד המוכר לי שיכול לעזור להחזרת החושים הוא לבקש מבעל הרחמים שירפאהו ויחזיר לו אותם
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 36
צפיות: 2301

Re: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק

עד כמה שאני זוכר קראתי את הסיפור על הגרשז"א שהיה אצל בנו רבי מרדכי שליט"א שהוא רב בקהילה חסידית וביום ששי לא אמרו תחנון כי כך נהגו והגרשז"א אמר שבשלמא ביא"צ של צדיקים חסידיים יש לומר שהם חיו אחרי הרמ"א אבל הרמ"א היה מסכים להלכה לא לומר תחנון ביא"צ שלהם אך יום ששי ...
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 815
צפיות: 495635

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

זה מנוגד לכללי הדקדוק.
אבל למה מנוגד לשכל הישר?
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו
תגובות: 13
צפיות: 879

Re: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו

גם זה לא הוכח.
חוץ מזה, אצל רוב האנשים שיום פטירת רשב"י מענין אותם - דברי האר"י בהחלט יכולים להחשב כאמת מוחלטת.
על ידי כדכד
א' ינואר 10, 2021 6:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 83
צפיות: 5671

Re: לפנות ימין ושמאל "וקרא זה אל זה ואמר"

מקיימים כפשוטו את כותרת האשכול
לפנות ימין ושמאל. וקרא זה אל זה ואמר
על ידי כדכד
ד' ינואר 06, 2021 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 36
צפיות: 2301

Re: אי אמירת וידוי בימי יארצייט

לפי הידוע לי רוב החסידים שאינם חסידי חב"ד נוהגים שלא לומר תחון ביארצייט (גם מונקאטש וגם בעלזא). הטעם לכך, שמעתי אומרים משום דדמי לל"ג בעומר שהוא היא"צ של רשב"י (לפי דה זו וע' באשכול פטירת צדיקים ביום שנולדו) ושהצדיק משפיע ביום פטירתו על ההולכים בגדרכו. יש הנמנעים רק ביא"צ של...
על ידי כדכד
ד' ינואר 06, 2021 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו
תגובות: 13
צפיות: 879

Re: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו

יתכן אבל שהם ראו מקורות שהגדולים שציינת לא ראו.
בין אלה שציינת יתכן גם שאחד סמך על השני ולא ידע שהמקור הראשון היה בטעות.
בכל אופן לכתוב שאם הגדולים שצינת כתבו משהו כזה אז "זה הוכח" זה די מופרך
על ידי כדכד
ד' ינואר 06, 2021 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו
תגובות: 6
צפיות: 74

Re: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו

אולי כן אמר אבל התורה לא צינה זאת
אולי התורה לא רצתנה לכתוב שהמגיד הזה היה בנו של יוסף ולכן לא הזכירה שאמר ,אבי"
על ידי כדכד
ד' ינואר 06, 2021 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו
תגובות: 13
צפיות: 879

Re: אשכול-צדיקים שנפטרו ביום שנולדו

לא הוכח
רבים וטובים כתבו אחרת.
אין זו חכמה להסתלק מאחורי ואכ"מ
על ידי כדכד
ג' ינואר 05, 2021 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

דברי כת"ר נראים נכונים אבל באיזה הקשר הוא אומר אותם? אם כתגובה להודעות הסמוכות הרי שאני כתבתי דבריי לגבי דיני נפשות שהנתבע טוען שלא בצדק הורגים אותו ויש ו דרך שלא ע"פ דין להרוג את שליח ב"ד הבא להרגו מדין רודף או עד שהעיד שקר ושכנע את בית הדין ומתחרט אחר פס"ד ואינו יכול לחזור בו כ...
על ידי כדכד
ג' ינואר 05, 2021 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת צדיקים מבלי דעת
תגובות: 28
צפיות: 463

Re: ברכת צדיקים מבלי דעת

איני יודע ליישב השאלה עצמה.
אבל מה שהקשה בתחילת האשכול מאנשים שהולכם לקבל ברכה מצדיק שאינו יודע מה לברך - אדרבה איפכא מסתברא. דווקא צדיק כיעקב ברכתו כה חשובה עד שכל דקדוק שידע בברכתו הוא חשוב אבל מי שפחות חשוב מיעקב - אין צורך לדקדק כל כך בידיעתו על הברכה
על ידי כדכד
ג' ינואר 05, 2021 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

בעדות החודש צריך דרשה כדי לבסס שהפסק של ב"ד נכון גם אם הם טעו ואפילו אמרו בכוונה אחרת מהמציאות למרות שהמציאות מכחישה את דבריהם. בדינים של דיני ממונות ונפשות אין מדובר שב"ד טעו במציאות אלא שהנתבע או העדים חושבים שהם טעו. כדי לומר שצריך לקיים פס"ד של ב"ד גם כאשר הנתבע חושב שהם טעו ...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 6:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 815
צפיות: 495635

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

בענין מ"ש "היעלה על הדעת לקרוא "ויתר עז" בקמץ קטן בע'?
אע"פ שאני מסכים שזה קמץ רחב שמעתי מבעל קורא ת"ח ובקיא שקרא בע' וטעמו שהוא שם דבר ולא תואר.
תיקנוהו והוא קרא בקמץ רחב.
אח"כ חזר בו ואמר שבאמת צ"ל קמץ רחב.
אך אם שאלת "היעלה על דעת אי מי" אז כן
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

כתבתי לעיל לא כך ז לגבי אדם שהצליח להוציא במרמה כסף בב"ד שהוא גזלן וחיב להחזיר - אני מסכים כי כאן כל מה שב"ד הוציאו הכסף הוא ע"פ תביעתו ואם הוא יודע שתביעתו רמיה ודאי שאינו יכול לטעון שמחזיק בזה בכשרות ע"פ פסק ב"ד. אבל אין שום הגיון לחלק בין השניים. ממון אפשר בחזרה ולכן גם ...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

נניח שעד העיד בדיני נפשות שפלוני חייב מיתה והוא והעד השני רקמו את העלילה באופן שהצליח לשכנע את בית הדין לחייבו מיתה. בית הדין פסק להרוג את האיש ויד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו". העד השקרן החליט לחזור בתשובה ולהודות שעדותו היתה שקר. בית הדין לא מקבל את דבריו השניים שהרי "כיוון שהגיד שוב א...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

אתם אפילו שוגגין ואפילו מוטעין נלמד מדרשה ולא מסברא, ורק לגבי קידוש החודש. ואם היה הדין נפסק ע"פ בי"ד אפי' במוטעין לא היה רבי שמעון בן שטח משתטח על קברו של אותו עד זומם שנהרג ע"פ הסנהדרין בטעות. פשוט לענ"ד שעד שקר שהולך לסקול אדם ע"פ עדותו השקרית ושבי"ד הכריעו כך ואין ...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

ומדברי שניהם מוכח כדברי הגרד"ל שליט"א. שהרי לדברי הרב כדכד, אין כל ראייה משם, שהרי לאחר פסק הדין, הופך הנידון להיות באמת חייב מיתה. ההיפך הוא הנכון מזה שיש דיון אם צריך לקטוע את ידו כדי לא להרוג מוכח שבפועל הוא צריך להרוג באמת אלא אם תימצא פירצה כדכתבתי לעיל. אגב, לא ענה מר עדיין משמעון ב...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 5:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מעמדן של בלהה וזלפה
תגובות: 56
צפיות: 7908

Re: מעמדן של בלהה וזלפה

בלהה הוא שם יפה יותר...
זה שצירפו את בנה של שפחת רחל למעשה המשכן אולי משום שבנה של לאה הוא זה שהיה ממונה על המלאכה ולא רצו שיהיה ייצוג רק ללאה
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

נניח שעד העיד בדיני נפשות שפלוני חייב מיתה והוא והעד השני רקמו את העלילה באופן שהצליח לשכנע את בית הדין לחייבו מיתה. בית הדין פסק להרוג את האיש ויד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו". העד השקרן החליט לחזור בתשובה ולהודות שעדותו היתה שקר. בית הדין לא מקבל את דבריו השניים שהרי "כיוון שהגיד שוב אי...
על ידי כדכד
ה' דצמבר 31, 2020 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברי ושמא חוץ לב"ד
תגובות: 49
צפיות: 1003

Re: ברי ושמא חוץ לב"ד

בן אליהו כתב:חזק וברוך! והמעיין יבחר בין דברי ר' דב לנדו שליט"א, שלא באו דברי אלא לבארם קצת, לבין דבריך.

אני לא מתרשם מי אומר הדברים אלא מתוכנם.
ברי לי שהגישה שכת"ר נוקט בה היא מסוכנת מאד

עבור לחיפוש מתקדם