מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 657 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 27, 2020 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

החכמתי מאד מתגובתו המפורטת של הרב צביב וכן מהודעותיו של הרב י. אברהם וכן שאר המגיבים. בקשר למה שכתבתי למעלה על לימוד פרק קמא דכלים וכן ההקדמה של הרמב"ם בפיהמ"ש לטהרות, אפרש שיחתי. א. לענ"ד הן בקדשים הן בטהרות יש ענין מיוחד ללמוד את כללי הדברים בתור הקדמה. כי למרות שכפי שכתבו למעלה כל ...
על ידי דורשי יחודך
ד' פברואר 26, 2020 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח
תגובות: 2
צפיות: 196

Re: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח

הרב דורש טוב נגעתם בנקודה נפלאה. הגרע"א בגליון רע"ב סי"ד "ד מביא ד' הרמב"ן שיין לבן אף שפסול (לדעתו) לקידוש, מ"מ בהבדלה כשר דלא גרע משכר. ודן רע"א שאולי כל הפסולים כגון ריחו רע כו' ג"כ כשרים להבדיל דלא גריעי משכר. ובביאור הלכה (ס"א) הביא ד' רע"א וכ' ...
על ידי דורשי יחודך
ד' פברואר 26, 2020 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח
תגובות: 2
צפיות: 196

אין אומרים קידוש היום אלא על יין הראוי לינסך על גבי המזבח

מבואר בגמרא ב"ב צז ובשו"ע סי' רע"ב שיין שריחו רע וכן מגולה פסול לקידוש משום הכלל הנ"ל. ומשמע בגמרא שם עמוד ב' שהטעם משום הקריבהו נא לפחתך וכן פירש רשב"ם שכל הפסול הוא מהאי טעמא. ויש לעיין האם פסול זה שייך גם בשאר כוס של ברכה כגון ברכת המזון. ולכאורה מהגמרא ושו"ע משמע שה...
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 25, 2020 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

דרך אגב באשכול אחר העליתי גליון חדש (יחסית) "אהלי טהרות". התחילו מתחילת מסכת כלים, לומדים כחצי פרק לשבוע, כעת אוחזים באמצע פרק י'. הגליון מלא וגדוש בכל מילי מעלייתא, כולל שיעורים מגדולי תלמידי החכמים שבדור, וגם סיכומים וידיעות נפלאות, ועוד ועוד. לענ"ד תועלת נפלאה למי שרוצה ללמוד בצורה...
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 25, 2020 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

קודם כל אני מתרשם שהרב י. אברהם מדבר מתוך נסיון, בעוד שדורשי יחודך משער השערות של "מה צריך לעשות", וא"כ לכאורה יש להישמע להרב אברהם.
בעיקר הויכוח אם יהיה לי זמן אעלה את שורש המחלוקת. (את"ל שיש - כי יתכן שמר אמר חדא ומא"ח ולא פליגי.)
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 25, 2020 7:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

דרומי כתב:אפשר ללמוד פשוט 'למיגרס' את ספר טהרה של הרמב"ם, ולפחות חלקים נרחבים ממנו וכך מקבלים מושגים ויסודות בקלות.

איה"נ, אבל זה עוד יותר מקורי, ויצטרכו לפתוח כל מיני ספרים ליד כדי להסתיר את זה...
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 25, 2020 7:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

ספרים וועלט כתב:תכלית, איזה מסכת מתחילים?

פרק קמא דכלים, כנ"ל, בעיון.
לאחר מכן מסכת זבים. הפרק הראשון עד המשנה האחרונה לומדים בבקיאות, לאחר מכן יותר במתינות.
(גילוי נאות: אינני סמכות כלל ועיקר בעניין, אבל נראה לי שדבריי צודקים, עכ"פ עד שלא יבוא מי שכן מתמצא ויגיד אחרת.)
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 24, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות
תגובות: 18
צפיות: 662

Re: עצות ותכנון ללימוד סדר והלכות טהרות

הפרק הראשון של מסכת כלים (עכ"פ החלק הראשון של הפרק) הוא במפורש הקדמה ומבוא לכל הסדר. מנויים שם כל האבות, המפרשים מאריכים שם. כמו כן נפלא לראות בחזו"א כלים סי' א' ס"ק ה-ח סיכומים יסודיים בעניני יסודות טהרות. ישנה הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות סדר טהרות, שם מונה ביסודיות את האבות, ענ...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 20, 2020 9:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית
תגובות: 29
צפיות: 2831

Re: ישיבת אישה במושב הנהג ברכב טסלה לנהיגה אוטומטית

צריך לדעת מה כוונת הרב שילה על צורת הדיבור, האם קשור למה שזאב ערבות מדבר על מסירת פרטי עובדות? או שמא עצם צורת הדיבור? מה שכן שלענ"ד שיש מקום לחשוש להוצאת שם רע ובפרט שלא מובן כל כך מה התועלת הגדולה בפרסום דברים מעין אלה. הרב שילה לפני כמה ימים עוד הופיע אצלכם "יצירת קשר", כעת זה כבר ...
על ידי דורשי יחודך
ד' פברואר 19, 2020 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון "אהלי טהרות"
תגובות: 0
צפיות: 198

גליון "אהלי טהרות"

מצאתי באיזה בית כנסת את הגליון החדש (כנראה) "אהלי טהרות", יש איזה קצב של לימוד בסדר טהרות, כפי הנראה 4 או 5 משניות לשבוע. כעת פ"י ממסכת כלים. יש שם שיעורים ביאורים מכתבים והערות כו' בענייני טהרות, אני פשוט יוצא מכליי מהתפעלות. מצורף כאן את הגליון של השבוע. לענ"ד זו הזדמנות טובה ל...
על ידי דורשי יחודך
ו' פברואר 14, 2020 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?
תגובות: 23
צפיות: 1553

Re: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?

לא זכיתי להיות תלמיד של הגר"א אריאלי שליט"א אבל לפי השיעורים שכן שמעתי ממנו נראה לי שגם הוא שליט"א מרבה להכנס יותר ללימוד הגמרא ממה שמקובל במקומות אחרים, אבל כמובן אינו נוטה מהראשונים. אני לא יודע אם זכיתי להיות "תלמיד" של הגרא"א שליט"א אבל זכיתי לשבת בשיעור כמה ש...
על ידי דורשי יחודך
ו' פברואר 14, 2020 9:01 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הידור אחד בצניעות שווה יותר מהידור בכל התורה כולה
תגובות: 4
צפיות: 537

Re: הידור אחד בצניעות שווה יותר מהידור בכל התורה כולה

ארזי הלבנון כתב:
לבי במערב כתב:'עולמות של טוהר' ח"ב ע' 351.

תודה!
מישהו יכול להעלות עבורי?

בגירסא שלי יש רק חלק א', אינני יודע אם בגירסאות אחרות יש את חלק ב.
עכ"פ זה מועתק בעוד כמה ספרים בשם הספר הנ"ל, אני מצרף קובץ מספר "לכו ונלכה באור ה'" שמביא את זה בשם ספר הנ"ל.
על ידי דורשי יחודך
ו' פברואר 14, 2020 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?
תגובות: 23
צפיות: 1553

Re: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?

בסך הכל הראשונים למדו "פשוטה של גמרא", ורוב חידושי האחרונים הינם פלפוליים. בדור שהחידושים שלו מתמקדים בעיקר בחזרה לפשט, אין טבעי מאשר שיטת הלימוד של הראשונים. אני מאד מסכים. יש להרחיב כמובן אבל אין בידי כעת. תלוי באיזה אחרונים מדובר, כמובן. יש גם מגדולי הדורות ממש שדבריהם יותר בסגנון של פ...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 13, 2020 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?
תגובות: 23
צפיות: 1553

Re: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?

בקשר לחזון איש, החזון איש כותב במפורש במכתב שדרכו הוא לברר את דברי הגמרא עד כמה שידיו מגיעות, רק שאם הוא מוצא שבראשונים כתוב הפוך מדבריו הוא מוכרח לבטל דעתו. בפועל הוא משקיע הרבה בראשונים אבל ניכר גם שיש לו מגמה להבין את הגמרא מצד עצמה, ולא רק בתור הכנה ללימוד הראשונים. וכפי שהוא מעיד על עצמו במכתב ...
על ידי דורשי יחודך
א' פברואר 09, 2020 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

ידידי מנוער ר' דו"י, שנית, ברור שהתפילה יש בה עומק תורני ורובד של הבנה שכלית מעבר ל'תחנונים', ועדיין מכלל תפילה לא יצאה ולכלל תורה לא הגיעה, ופשוט שאין באמירת פסוקי מזו"ש בתפילת ראש השנה משום קיום מצות ת"ת. ולכן ד' רבי סנדר לרפו"ש אינם ענין לכאן. .... מה שאני הבנתי מדבריו של ר' ...
על ידי דורשי יחודך
ש' פברואר 08, 2020 11:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

ידידי הרב הנוטר שליט"א א. מעניין מאד שר' אהרן ליכטנשטיין משמש לך דמות...לא ידעתי... ב. אני דוקא כן מעריך את ר' אהרן ליכטנשטיין מאד, כמדומה הרבה יותר ממך, ומחבב מאד את דבריו במקומות רבים. ועם זאת אני לא מבין מה הוא רוצה מר' נחמן בקטע הזה. אולי צריך לראות את ההקשר המלא. ג. בכלל דומה שמה שהרב עינב...
על ידי דורשי יחודך
ש' פברואר 08, 2020 11:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

הרב ישא ברכה
ברור שהסוגיות נאמרו כדרך משל לכל סוגיא שלומדים בעיון. אין הכוונה שהוא מצא בשורה חדשה על הקב"ה בסוגיא של חענ"ן.
הוא מציע דרך ללימוד התורה בה יחוש האדם באופן פנימי, לא רק באופן חיצוני כי הוא יודע שזו תורת ה', שהוא עוסק בתורת השי"ת.
על ידי דורשי יחודך
ש' פברואר 08, 2020 7:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

הרב עושה חדשות רק להבהיר את שאילתי בהודעה הקודמת - ההודעה שלך ש"מסקרן לשמוע היכן מצאו שם את הקב"ה" גרמה לי לחשוב שיש לך עמדה בעניין, ולהסתקרן מהי העמדה: האם הכוונה שגם אתה "חיפשת" איך מוצאים את הקב"ה בסוגיות, ולאכזבתך לא מצאת? או דילמא כוונתך שלא צריך "חיפושים"...
על ידי דורשי יחודך
ו' פברואר 07, 2020 2:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

[ [/quote]חרף שנותי הצעירות, בשתי הסוגיות שצויינו לעיל עמלתי בכ"א זמן רב. מאד מסקרן לשמוע מה העלו חברי בימ"ד הגר"א בידם, וכיצד "מצאו את הקב"ה" בתוך סוגיות חענ"ן ואתרומ"מ.[/quote] הרב עושה שליט"א אם יורשה לי לשאול שאילות חצופות מעט: האם כשעסקת בסוגיות הנ&...
על ידי דורשי יחודך
ו' פברואר 07, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות התורה ונוסח המקרא
תגובות: 13
צפיות: 1229

Re: דרשות התורה ונוסח המקרא

ברמב"ם כתוב מפורש שמוציאים מהי"ג מדות דינים חריגים שלא קיבלו אותם. לא משמע שקיבלו ושכחו אלא הכללים ניתנו ולא כל מקרה, ולזה צריך את הי"ג מדות, לא רק להזכיר דברים שנשכחו. פותח האשכול שאל, לא על הרמב"ם, אלא על המלבי"ם - שבשמו הביא פותח האשכול את עניין השיכחה. האם המלבי"ם ...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות התורה ונוסח המקרא
תגובות: 13
צפיות: 1229

Re: דרשות התורה ונוסח המקרא

ברמב"ם כתוב מפורש שמוציאים מהי"ג מדות דינים חריגים שלא קיבלו אותם. לא משמע שקיבלו ושכחו אלא הכללים ניתנו ולא כל מקרה, ולזה צריך את הי"ג מדות, לא רק להזכיר דברים שנשכחו.
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 11:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

אה!
אהובינו ר' זאב היקר!
לא ברור לי מה אתה מתכוין בהערותיך, אבל תאמין לי שכל החלפת מילים אתך תמיד גורמת לקורת רוח ושמחת הנפש.
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 7:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

בטוחני שהדברים לא מוצגים בדייקנות. זה ברור שחז"ל דורשים במידות המסורים להם מסיני, ומזה מוציאים דינים שלא קיבלו. הדבר מפורש ברמב"ם וברמב"ן ולכאורה מבואר כך מכמעט כל דף שני שבש"ס. כל זה לגבי דינים חריגים ושאילות חריגות, לגבי הפירוש ההלכתי הפשוט של דינים בתורה זה קצת יותר מסובך, אב...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 1:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

אכן טעיתי לגבי דור רביעי, לא ראיתי שגם אצלי יש מהדורה חדשה...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 9:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

וכמובן ואין צריך להוסיף, שהודעתי הקודמת עוסקת בדרך התנאים, התנא האלקי ר"ע, ואין לזה שום משמעות ושייכות לאף אחד היום.
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 9:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

ורק להעיר קצת בכללות העניין, נתבונן בסוגיא בשבת שחכמים ראשונים פירשו "והדווה בנדתה", שצריכה להתלבש בשחורים כו'. עד שבא ר"ע ואמר א"כ אתה מגנה על בעלה, ולכן פירש בענין אחר. נשאלת השאילה: איך צריכים לפרש את הפסוק על פי הפשט או על פי מידות התורה? נחליט איך הפסוק מתפרש, וזהו רצון התור...
על ידי דורשי יחודך
ה' פברואר 06, 2020 9:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

זה ברור שחז"ל דורשים במידות המסורים להם מסיני, ומזה מוציאים דינים שלא קיבלו. הדבר מפורש ברמב"ם וברמב"ן ולכאורה מבואר כך מכמעט כל דף שני שבש"ס. כל זה לגבי דינים חריגים ושאילות חריגות, לגבי הפירוש ההלכתי הפשוט של דינים בתורה זה קצת יותר מסובך, אבל גם בזה בודאי מי שאומר שבדור אחד דר...
על ידי דורשי יחודך
ד' פברואר 05, 2020 12:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2609

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

נפלא מאד, יישר כח! זה כבר התקדמות משמעותית. לפ"ז עדיין צריך להבין מדוע כל פעם בתוך ברכה כשמבקשים בקשות אין לזה שם תפילה עם כל דיניו. ואפילו בלי בקשה לכאורה עצם השבח הוא כבר בגדר תפילה אא"כ נאמר שדוקא בקשה. ועכ"פ לא שמענו שצריך לעמוד עם כל דיני תפילה בכל ברכה שיש בקשה ובודאי שאין צריך....
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 04, 2020 11:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "בנין הקידוש"
תגובות: 3
צפיות: 1207

Re: "בנין הקידוש"

בעיקר מבנה נוסח הקידוש (עכ"פ של הגאונים ושל רוב הראשונים, ושל הגר"א, דהיינו שאין אומרים "כי הוא יום" כו', אבל כן אומרים "כי בנו בחרת ואותנו קידשת"), לכאורה נראה דעיקר ה"קידוש" הוא מה שאומרים: "זכרון למע"ב, תחילה למקראי קודש, זכר ליצ"מ." שהר...
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 04, 2020 8:10 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "בנין הקידוש"
תגובות: 3
צפיות: 1207

Re: שלש שבתות בנוסח הקידוש

תודה רבה על המראה מקום!
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 04, 2020 12:58 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "בנין הקידוש"
תגובות: 3
צפיות: 1207

"בנין הקידוש"

ידוע מה שכתב הטור ששלשת התפילות המשתנות בשבת משום ששבת כוללת ג' שבתות- שבת מע"ב, שבת מתן תורה, שבת דלעתיד לבא. כמו"כ מבואר בספרים שגם שלשת הסעודות מקבילות לשלשת השבתות. והנה היה מסתבר לכאורה שבקידוש היום, שהוא הכרזת והחלת הקדושה על כל משך השבת, יהיו רמוזים כל שלשת חלקי השבת שהם שהם מקבילות...
על ידי דורשי יחודך
ג' פברואר 04, 2020 12:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2609

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

תודה רבה הרב עו"ח!
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 37
צפיות: 2609

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

לא. בגמרא למדו דיני התפלה מקראי ובמיוחד מקראי דחנה. והתקשיתי טובא ושמעתי גם מאחרים שהתקשו בזה, דהנה הלימוד כמובן לא קאי על תפלת שמונה עשרה שלא נתקנה עדיין אז, וגם הרי לא באה לכאורה להתפלל תפלה קבועה אלא להתחנן לפני הקב"ה שיחונן אותה בפרי בטן. וא"כ הדינים הנלמדים מכאן (עמידה, חיתוך שפתים, ...
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה
תגובות: 4
צפיות: 1141

Re: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה

במשנה השלישית נח' תנאי אם בכל יום מתפלל י"ח או כעין י"ח כו', והיינו דיון בצורת תפלה הקבועה ג"פ בכל יום, ובהמשך המשנה שם ר' יהושע אומר המהלך במקום סכנה כו'. והיינו ג"כ צורת התפילה כשאינו יכול להתפלל אפילו מעין י"ח, ולכן הוא המשך ישיר של הרישא. אולם באמצע מפסיק התנא עם דברי ר...
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 8:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 893
צפיות: 78529

Re: בית מדרש הגר"א

ראה מצורף.
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 12:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה
תגובות: 4
צפיות: 1141

Re: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה

במשנה השלישית נח' תנאי אם בכל יום מתפלל י"ח או כעין י"ח כו', והיינו דיון בצורת תפלה הקבועה ג"פ בכל יום, ובהמשך המשנה שם ר' יהושע אומר המהלך במקום סכנה כו'. והיינו ג"כ צורת התפילה כשאינו יכול להתפלל אפילו מעין י"ח, ולכן הוא המשך ישיר של הרישא. אולם באמצע מפסיק התנא עם דברי ר&...
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה
תגובות: 4
צפיות: 1141

Re: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה

ויש לעיין בסדר המשניות בפרק ד'. התנא פותח בחובת שלשת תפלות היום, ובמשנה ג' עובר לשאילה של כמה ברכות צריך להתפלל. אולם למרבה הפלא בין משנה א' למשנה ג' נמצא, לכאורה בלי שום קשר, תפלת ר' נחוניא בן הקנה בכניסתו לביהמ"ד. א תפילת השחר, עד חצות; רבי יהודה אומר, עד ארבע שעות. תפילת המנחה, עד הערב; רבי ...
על ידי דורשי יחודך
ב' פברואר 03, 2020 12:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה
תגובות: 4
צפיות: 1141

יש סדר למשנה ברכות פרקים ד ה

באשכולות אחרים דיברו לאחרונה על סדר המשנה והתלמוד וחשיבות העיון בזה. ואמרתי לפתוח אשכול המיוחד לענין זה. אבקש מחו"ר אתרא הדין לעיר ולהאיר כיד ה' הטובה עליהם. בדף היומי הנלמד עתה החלו היום פרק חמישי. פרקים ד' וה' דנים בדיני תפילה, ויש מקום לעיין בחלוקתם לשני פרקים ומהו המייחד את כל אחד מהם. פרק ...
על ידי דורשי יחודך
א' פברואר 02, 2020 11:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המצוות מקרבים את האדם לבורא
תגובות: 2
צפיות: 1168

Re: המצוות מקרבים את האדם לבורא

ובעקר הענין מה שכתב שהיה מוכיח זאת בשיטה פסיכולוגית מעשית, לכאורה נראה כוונתו כשמתבוננים בכל מצוה ומצוה לעומק, ובפרטי פרטיה, מהי ההשפעה שהמצוה משפיעה על נפש האדם, איזה כח או כחות, רגש או רגשות, היא מעוררת ומוציאה לפועל, ואיך היא מקשרת את הכחות והרגשות ההם להקב"ה, ואיך כל המצוות ביחד מעלים ומזככ...
על ידי דורשי יחודך
א' פברואר 02, 2020 11:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המצוות מקרבים את האדם לבורא
תגובות: 2
צפיות: 1168

Re: המצוות מקרבים את האדם לבורא

כתב הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל במכתבו הנדפס בקובץ "תפארת ישראל" ח"ד (דף קכ"ב טור א') וז"ל: המעשים שהתורה דורשת, הם אמצעים לקרב את האדם אל הבורא, אשר הוא עצמו יתברך סידר אותם. לו היה לי פנאי של כמה שנים, הייתי מקבל על עצמי להוכיח בשיטה פסיכולוגית מעשית איך מעשי המצו...

עבור לחיפוש מתקדם