מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 663 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורשי יחודך
ה' נובמבר 26, 2020 9:07 am
פורום: חנוכה
נושא: גדר החיוב לנהוג כמהדרין מן המהדרין
תגובות: 27
צפיות: 3700

Re: טעם השמטת הטוש"ע את עיקר דין 'נר איש וביתו' ואת דין המהדרין בחנוכה

השולחן ערוך נכתב ליהודי נורמלי , ולכן אינו מתייחס למקרי שעת-הדחק נדירים. צריך לזכור שהשו"ע הוא ספר קיצור המיועד לשינון , ובחלומותיו השחורים הוא לא חלם שאנחנו נעיז ללמוד את הספר שלו לפני שלמדנו את הסוגיא בגמרא ובטור וב"י. שמעתי את הטיעון הזה לגבי מטרת השולחן ערוך כמה פעמים. אך מהו המקור לט...
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 25, 2020 8:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 100
צפיות: 6115

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

שמעתי שבשיעור שלו (שהיו לומדים כל המסכת גם אם לקח שנתיים כגון ב"ב) היה עושה סיום, דהיינו לחיים, בסוף כל פרק. לענ"ד כדאי לאמץ נוהג זה...(כמובן עדיף לחיים של מיץ ענבים) התחלת יפה, עד שסייגת את עצמך בסוף. תפוס לשון ראשון, לחיים לחיים! תזכור שיסודו של משיח הוא מסדום (מצאתי דוד עבדי בסדם), וסד...
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 25, 2020 12:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 100
צפיות: 6115

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

שמעתי שבשיעור שלו (שהיו לומדים כל המסכת גם אם לקח שנתיים כגון ב"ב) היה עושה סיום, דהיינו לחיים, בסוף כל פרק.
לענ"ד כדאי לאמץ נוהג זה...(כמובן עדיף לחיים של מיץ ענבים)
על ידי דורשי יחודך
א' נובמבר 22, 2020 10:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מרדכי גניזי זצ"ל
תגובות: 13
צפיות: 1785

Re: הרב מרדכי גניזי זצ"ל

זכור לי תקופה שהיה יושב והוגה בירושלמי עם ביאור הגרח"ק שליט"א. רק זה בלי ספרים אחרים.
על ידי דורשי יחודך
א' נובמבר 22, 2020 8:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קביעת נוסח התפילה אימתי?
תגובות: 57
צפיות: 8141

Re: קביעת נוסח התפילה אימתי?

בינתיים אבקש את עזרת הציבור כי ברצוני ליישם את הדברים הלכה למעשה...
על ידי דורשי יחודך
א' נובמבר 22, 2020 8:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קביעת נוסח התפילה אימתי?
תגובות: 57
צפיות: 8141

Re: קביעת נוסח התפילה אימתי?

א. ברור שלפני הרשב"א כבר היה נוסח מסוים, אבל הוא סבר שזה נוסח שהתגבש במשך הזמן על בסיס התוכן העיקרי של הברכה, אוינו מחייב להשתמש דווקא במילים הללו. ב. שוב, לא תיקנו "נוסח". תיקנו שברכת חונן הדעת תעסוק בבקשת דעת, ובכל קהילה אמר הש"צ כצחות לשונו, וכך נוצרו עשרות נוסחאות לכל ברכה, ...
על ידי דורשי יחודך
ש' נובמבר 21, 2020 11:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קביעת נוסח התפילה אימתי?
תגובות: 57
צפיות: 8141

Re: קביעת נוסח התפילה אימתי?

אני רואה שדברי הרשב"א שנביא בסמוך, מובאים כבר ונדונו קצת באשכול זה, על כן הוא שייך לכאן. דעת הרשב"א בברכות יא. שמה שכתוב במשנה שמקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך וכן להיפך, אין הכוונה אלא שברכה שצריכה להיות במטבע של ברכה ארוכה, אסור לומר במטבע של ברכה קצרה וכן להיפך, אבל אין איסור לקצר או ל...
על ידי דורשי יחודך
ה' נובמבר 19, 2020 2:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1723

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כוח לשניכם
אעיין בדברים בע"ה
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 18, 2020 8:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 31
צפיות: 1723

Re: מסכת עירובין - הערות והארות פנינים ומרגליות

במשנה ברורה שנ"ג סק"ג פסק שאף שמותר לזרוק מרה"י שלו לשל חבירו דרך רה"ר למעלה מי', מכל מקום למטה מי' אסור משום שזורק דרך רה"ר ממש. ובשעה"צ ג' הביא שהא"ר מפקפק אבל ברמב"ם מוכח כמו האוסרים. לכאורה הדבר מבואר בגמרא כאן צט: שאם חולית הבור איננה גבוהה עשרה אסור לדלו...
על ידי דורשי יחודך
ו' נובמבר 13, 2020 6:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'היראה והדביקות הוא התכלית'
תגובות: 9
צפיות: 371

Re: 'היראה והדביקות הוא התכלית'

הרב יושב אני לא חושב שאף אחד אומר שאין צריך לעסוק בעבודות אחרות. גם הנפש החיים כותב שצריך לעסוק ביראה וכו'. השאילה כמה צריך להקדיש לזה. ואולי זאת כוונתך. ועוד שאילה עקרונית מה עיקר הדגש. מה התכלית ומה האמצעי לתכלית. למשל הנפש החיים כותב שהעיקר משיגים על ידי תורה, והיראה זה רק תנאי שהתורה תהיה תורה ו...
על ידי דורשי יחודך
ה' נובמבר 12, 2020 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 100
צפיות: 6115

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

האם יש כיום ישיבה גדולה בישיבת מתיבתא תפארת ירושלים? האם יש בחורים? אם יש, כמה?
על ידי דורשי יחודך
ב' נובמבר 09, 2020 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'היראה והדביקות הוא התכלית'
תגובות: 9
צפיות: 371

Re: 'היראה והדביקות הוא התכלית'

זאינץ כתב:בהלכות ת׳׳ת לבעל התניא אומר שאהבת ויראת הקב׳׳ה חשוב יותר מת׳׳ת מדכתיב ׳׳ראשית חכמה יראת ה׳׳׳.

אכן.
בדרך ה' כותב שלימוד התורה מקרב את האדם להקב"ה יותר מאהבה ויראה...
בקיצור, יש דעות רבות בעניין זה.
וכל אחד יעשה כפי שקיבל מרבותיו וכפי שורש נשמתו...
על ידי דורשי יחודך
ב' נובמבר 09, 2020 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'היראה והדביקות הוא התכלית'
תגובות: 9
צפיות: 371

Re: 'היראה והדביקות הוא התכלית'

כתב המשגיח רבי יחזקאל לעוונשטיין במכתבו המפו': "הנה לא תמצא ידידי בשום ספר מהספרים המפורסמים הידועים כי התכלית של הכל הוא לימוד התורה, רק תלמוד גדול, אבל לא שיהיה זאת התכלית של הבריאה, הלא כתוב הוא בפירוש 'ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה'...ולא מצאתי בכל התורה שיהיה העיקר והתכלית...
על ידי דורשי יחודך
א' נובמבר 08, 2020 2:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 100
צפיות: 6115

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

את הספר ודברת בם ראיתי בעבר. זה לא מופיע בגירסה שלי באוצר - האם נמצא בגירסאות מתדקמות יותר?
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 04, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל
תגובות: 4
צפיות: 186

Re: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל

בס' חו"ב להגרח"ג זצ"ל מביא את דברי החזו"א אמנם מביא מדברי כמה ראשונים שלא כדבריו, פיהמ"ש להרמב"ם, נימוקי יוסף, טוען שזה מבואר מתוס' פסחים קג: שכתבו "דהיינו ברכת המזון" (יש לדון קצת לענ"ד). כמו"כ ראיתי במאירי על המשנה שמפורש להדיא ממש. עוד טוען הגר&qu...
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 04, 2020 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה בסיר טשולנט
תגובות: 9
צפיות: 400

Re: מעשה בסיר טשולנט

הסברא להחשיבו היזק ניכר זה רק אם יודעים שיש טעם.
היום לא סומכים על קפילא אלא אוסרים עד ס', אבל כפי הענין בהרבה מקרים זה לגמרי לא ברור שיש טעם.
ואם כן מספיקא לא נפקא. (וצריך להביא גוי לטעום את זה משום החושן משפט...)
על ידי דורשי יחודך
ד' נובמבר 04, 2020 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל
תגובות: 4
צפיות: 186

Re: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל

צפרא טבא, ידיד נעורי. יישר כח. א) לא שאלתי מה ההגיון לחלק, אלא מהו המקור, צריך מקור לחידוש כזה נגד פשטות הלשונות בגמ' וראשונים. ב) הראיות שאתה מביא מדעת רבנן לרבן גמליאל אינם ראיה, לרבן גמליאל החיוב של שבעת המינין הוא מחייב גמור לברכת המזון בלא פקפוק, ועי' בתוס' לגבי זימון על הפירות. ג) הראיה מהפי'...
על ידי דורשי יחודך
ג' נובמבר 03, 2020 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל
תגובות: 4
צפיות: 186

Re: נוסח ברכת המזון על שבעת המינין לרבן גמליאל

לכבוד יומא דהילולא. כתב ב חזו"א סי' לד ס"ק א: [בדעת רבן גמליאל במתני' מד, א שמברך על כל שבעת המינין ג' ברכות], נראה דאינו מברך כנוסח ברכת המזון שעל הפת, אלא כנוסח השייך להן, כמו נוסח מעין ג' לדידן, אלא שמסדרן בג' ברכות, ואפילו דיעבד אין ברכת המזון פוטרתן, כמו דקיי"ל דברכת מעין ג' אין...
על ידי דורשי יחודך
ש' אוקטובר 31, 2020 9:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

Re: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

עושה חדשות כתב:אגב, ראיתי פעם שהר"י בר יקר מפרש דה'אמן' קאי על להבא, שיהא שמיה רבא וכו'.

ייש"כ,
עיינתי שם ואכן מפרש שאמן מחובר למטה, (יעו"ש איך שמסביר את הדבר).
אבל מבואר מדבריו שהכל שבחים! ורק מתתקבל אין שבחים.
וזה לכאורה כדברי כל הגדולים שהובאו למעלה.
על ידי דורשי יחודך
ש' אוקטובר 31, 2020 6:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

Re: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

התבוננתי שיש הנחה כנראה שאיש"ר והקדיש בכללות זה או בקשה או שבח. אולם לפי מה שהעליתי למעלה זה לא זה ולא זה. אלא ברכה. הרי ידוע שישנו דבר בפנ"ע שהוא כח הברכה, ונלמד מפרשת השבוע ואברך מברכיך, וכבר כתבו בזה בס' העקרים ובבית אלקים למבי"ט שזה ענין נפרד מתפילה. ולכן מברכים אדם בלשון נוכח, כי...
על ידי דורשי יחודך
ש' אוקטובר 31, 2020 6:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

Re: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

ע"ע יבי"א ה, יג. יישר כוח. עיינתי היום, הגרי"ע ז"ל גם מגיע למסקנא שאיש"ר היא שבח ולא תפילה. הוא מעלה טענה מעניינת מאד: אם זו תפילה ובקשה, מדוע צריך עשרה? איך שייך שיהיה "דבר בקדושה" אם הוא בקשה? אלא ודאי שהוא שבח, ושבח כזה שצריך עשרה. עוד טוען שאם זה בקשה ותפילה מ...
על ידי דורשי יחודך
ו' אוקטובר 30, 2020 1:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

Re: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

במשנה ברורה סי' קכ"ד סקכ"ה מסביר את כוונת אמן בכל מקום, ולגבי קדיש כתב: ובקדייש צריך לכון על העתיד לביא שיאמנו דבריו מה שהוא מבקש שיתגלה מלכותו בעגלא ובזמן קריב דעיקר העניןבודאי יקןם לבסוף כמו שכתוב ביום ההוא יהיה ד' אחד וגו' עכ"ל. מבואר שהקדיש הוא בקשה שיתגלה מלכותו ית'. והשאמן הוא ש...
על ידי דורשי יחודך
ה' אוקטובר 29, 2020 10:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

Re: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

ראה מ"ש כאן משו"ת דבר יהושע https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=50&t=47744&p=593367&hili#p593367 יישר כוח גדול. מצאתי את התשובה אנל אני לא מצליח להעלותה לכאן. הדבר יהושע כותב שהוא קילוס, והוא מביא על זה את הגמרא בשבת קיט: שדרשו איש"ר מ"בהתנדב עם ברכו ה '"הרי...
על ידי דורשי יחודך
ה' אוקטובר 29, 2020 8:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?
תגובות: 9
צפיות: 370

אמן יהא שמיה רבה - שבח או בקשה\תפילה?

ראיתי דבר חידוש בספר אחד, ששאלו את הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ואת להבחל"ח הגר"ח קנייבסקי שליט"א: מדוע אין להפסיק בברכת שומע תפילה כדי לענות אמן יהא שמיה רבה, הרי מותר להוסיף שם בקשות, ולמה שלא יבקש שם שיהא שמו הגדול של הקב"ה מבורך? לפי דברי הספר שניהם להבחל"ח השיבו שאשי&...
על ידי דורשי יחודך
ה' אוקטובר 29, 2020 8:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 938
צפיות: 198318

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

תודה רבה להרב הנוטר והרב אשרי על ההפניות והתמונות.
על ידי דורשי יחודך
ג' אוקטובר 27, 2020 10:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 938
צפיות: 198318

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

יש תמונה של הרב גוטרמן? התיאורים כאן עושים חשק לראות את קלסתר פניו.
על ידי דורשי יחודך
ג' אוקטובר 27, 2020 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?
תגובות: 20
צפיות: 675

Re: אטו שבה"ל אינו מן הפוסקים?

יש"כ. כבר האריכו האחרונים שבשו"ע עצמו מבואר שהנוטל שלא לשם אכילה גרע יותר, ואפי' אם ננקוט שלהלכה א"צ כוונה, מ"מ הנוטל שלא לשם אכילה (וי"א אף הנוטל לדבר שטיבולו במשקה) גרע יותר. שהרי בשו"ע סי' קנח כ' בהחלט שהנוטל שלא לשם אכילה לא עלתה לו נטילה (ומקורו אכן מד' השבה"...
על ידי דורשי יחודך
ה' אוקטובר 22, 2020 1:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 7974

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

למען ההגינות אני חושב שראוי להדגיש שכוונת הגר"ש זצ"ל לא היתה כביכול להתלונן ח"ו על כך שמפסיקים את הלימוד כדי לקיים את מצות הדלקה, אלא שמטבעם של דברים ההפרעה נמשכת הרבה מאד מעבר למה שנצרך כדי לקיים את המצוה "ויחזור לתלמודו", כידוע שסדרי הלימוד בחנוכה הם חלשים מאד. (כך אני משע...
על ידי דורשי יחודך
ה' אוקטובר 22, 2020 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 7974

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

אם אתה מבין שהקב"ה נתן עוד מצוות חוץ מללמוד תורה אז הפירוש שאתה ממש ממש חסידי ודו"ק היטב.
על ידי דורשי יחודך
ג' אוקטובר 20, 2020 11:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 7974

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

פולסברג כתב:
הת''ח המספר שליט''א התכוון כנגד אלו [-רוב בני אדם] שמדגישים בפירוש שלא משנה אם המלמד הוא ת''ח, ואדרבה, והעיקר הוא ה... וד''ל

אולי אפשר להרחיב, אני עכ"פ לא הבנתי את תגובתך (כנראה, ובוודאי גם בלי הראיה הזאת, שהגר"ש זצ"ל היה פוסל אותי מלהיות מלמד דרדקי...)
על ידי דורשי יחודך
ג' אוקטובר 20, 2020 4:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 7974

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

ראשית, האם מלמדי תשב"ר לדורות היו תמיד (או אפילו באחוזים ניכרים) "גדולי תורה"? מחילה על הסטייה מנושא הפורום, אבל רק במאמר המוסגר, סיפור מעניין שיעיד על גדלותם של מלמדי תשב"ר בדורות הקודמים. פעם עבר הגרא"ז מלצר זצוק"ל ע"י ת"ת עץ חיים, ושמע את המלמד לומד עם היל...
על ידי דורשי יחודך
ג' אוקטובר 20, 2020 9:06 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 7974

Re: רבי שמואל ברנבוים זצ"ל

לא זכיתי להבין את הסיפור, אולי מישהו יתנדב להסביר לי. ראשית, האם מלמדי תשב"ר לדורות היו תמיד (או אפילו באחוזים ניכרים) "גדולי תורה"? האם כל מי שהוא לא גדול בתורה הוא משום שלא "לא חס על עצמו להיות גדול בתורה"? אולי אין לו ראש של "למדן" או של "גדול בתורה"? ...
על ידי דורשי יחודך
ב' אוקטובר 19, 2020 12:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 54
צפיות: 1442

Re: תפילה מתוך סידור

כבר הרבה זמן כואב לי איך שייך להתפלל מתוך סידור דהלא לכאו' חוסר ד"א גדול לעמוד בפני מישהו לדיבור כ"ש לבקשה ולהקריא דבריך מתוך הכתב. האם אפשר להרחיב בזה, איזה חסרון "דרך ארץ" יש בזה? אני מבין את הטענה שזה מראה שהדברים אינם דבריי היוצאים מלבי, אלא פשוט אני מקריא דברים שכתב מישהו א...
על ידי דורשי יחודך
ב' אוקטובר 19, 2020 9:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 54
צפיות: 1442

Re: תפילה מתוך סידור

כבר הרבה זמן כואב לי איך שייך להתפלל מתוך סידור דהלא לכאו' חוסר ד"א גדול לעמוד בפני מישהו לדיבור כ"ש לבקשה ולהקריא דבריך מתוך הכתב. האם אפשר להרחיב בזה, איזה חסרון "דרך ארץ" יש בזה? אני מבין את הטענה שזה מראה שהדברים אינם דבריי היוצאים מלבי, אלא פשוט אני מקריא דברים שכתב מישהו א...
על ידי דורשי יחודך
ש' אוקטובר 17, 2020 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני התפילה במשנה
תגובות: 8
צפיות: 238

Re: זמני התפילה במשנה

אני לא רואה מקור ברא"ש.
הרא"ש מנגד את לפני הנה"ח ל"עם הנה"ח". כלומר שחיסר את "מצותה". אבל כיצד רואים שזה יותר גרוע מאחרי הנה"ח?
על ידי דורשי יחודך
ש' אוקטובר 17, 2020 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני התפילה במשנה
תגובות: 8
צפיות: 238

Re: זמני התפילה במשנה

מהו המקור לכך שלהתפלל לפני הנה"ח הוא "דיעבד"? בפשוטו אין הבדל בין לפני הנה"ח לאחרי (כלומר שבשניהם אין את המעלה של הוותיקין, אבל אין איזה פגם מיוחד במה שלא שמקדים לפני הנה"ח). (כמדומה שבעבר הלא רחוק הועלתה חוברת על זה, אולי מהרב יואל שילה). המקור הוא שולחן ערוך, אורח חיים, ס...
על ידי דורשי יחודך
ו' אוקטובר 16, 2020 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמני התפילה במשנה
תגובות: 8
צפיות: 238

Re: זמני התפילה במשנה

מהו המקור לכך שלהתפלל לפני הנה"ח הוא "דיעבד"?
בפשוטו אין הבדל בין לפני הנה"ח לאחרי (כלומר שבשניהם אין את המעלה של הוותיקין, אבל אין איזה פגם מיוחד במה שלא שמקדים לפני הנה"ח).
(כמדומה שבעבר הלא רחוק הועלתה חוברת על זה, אולי מהרב יואל שילה).
על ידי דורשי יחודך
ו' אוקטובר 09, 2020 2:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שירה וניגונים בהלל
תגובות: 30
צפיות: 903

Re: שירה וניגונים בהלל

אולי בנותן טעם להביא את דברי מרן הגרח"ק שליט"א בספרו "דרך חכמה" בענין שירת הלויים, ראה המצו"ב, בביאור ההלכה ד"ה חמש שנים.
על ידי דורשי יחודך
ו' אוקטובר 02, 2020 10:44 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ערבות - זן אמריקאי
תגובות: 142
צפיות: 5234

Re: ערבות - זן אמריקאי

האם יש מספרי טלפון לערבות הנ"ל כדי לוודא שעדיין נשארו? תודה רבה.

עבור לחיפוש מתקדם