מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2612 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ו' יוני 05, 2020 8:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: 'קרבה אל נפשי – גאלה' \ 'שקוף'
תגובות: 87
צפיות: 15104

Re: 'קרבה אל נפשי – גאלה' \ 'שקוף'

מצאתי במק"א:
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל קוויך לא יבשו
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: כל קוויך לא יבשו

על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: לגרום נזק בשל חוב
תגובות: 32
צפיות: 241

Re: לגרום נזק בשל חוב

לכאו' צ"ל סימן ד.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 10:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא
תגובות: 8
צפיות: 488

Re: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא

שמואל דוד כתב: . . עיין משנת יעב"ץ [ז'ולטי] חו"מ סימן ל.
ס"ע צ ואילך.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 10:20 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: קרא "הוא" במקום "היא", האם נחשב כנשתנה הענין
תגובות: 34
צפיות: 257

Re: קרא "הוא" במקום "היא", האם נחשב כנשתנה הענין

עזריאל ברגר כתב:האם כתבו הפוסקים לגבי מי שטעה בכשב/כבש או שמלה/שלמה?
ראה ערוה"ש סי' קמב.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 5:56 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 25
צפיות: 843

Re: מנהג העמידה

בברכה המשולשת כתב:אבל שם צריך לשבת ע"פ סוד.
תשובת הנאמ"ן שליט"א:
פלוני | מס' שאלה 14564
מה שאמר רבנו האר"י ז"ל שבמזמור לתודה בפסוקי דזמרא יש לשבת האם זה גם במזמור לתודה בקבלת שבת?
תשובה: הכוונה בפסוקי דזמרא דוקא.
הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים'
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 2:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גביע כסמל של מלכות
תגובות: 1
צפיות: 57

Re: גביע כסמל של מלכות

כמובן, שע"פ סוד קיים קשר מובהק, ראה 'אור יקר' ח"ו שער ט ס"ו . שם סי"ב . ולהעיר ממ"ש בכמה מספה"ק, דגביע בגי' פה (או גי' דשם א'לדים, עה"כ) - בחי' מלכות [בחיפוש באוצה"ח ('+גביע{5}+מלכות') יימצאו המ"מ] . יעויין גם 'ספר הליקוטים - דא"ח צמח־צדק' ערך גביע ו...
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 1:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 74
צפיות: 2956

Re: מאמר הגרד"ל

דורשי יחודך כתב:יש כאן למעשה שלש אשכולות בו זמניות . .
כבריבוי מקומות באתרא קדישא הדין. וכאן המצב עודו טוב (יחסית), שהרי כהנ"ל יסודם ואבן־פינתם ממאמר הגרד"ל.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 1:00 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>
תגובות: 25
צפיות: 843

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד' <והמסתעף בדיני עמידה בתפילה>

לארץ ולדרים כתב:בקיצור שלחן ערוך סי' יד כתב לומר מזמור לתודה בעמידה
וכ"ה בשו"ע אדה"ז שם (מהדו"ק סי' א סי"ד).

ולהעיר מלקו"ש חי"ב ע' 28 הע' 52.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 12:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי יצחק אליהו לאנדא זצ"ל, מגיד מישרים דוילנא
תגובות: 20
צפיות: 3964

Re: ר' אליהו לנדא נכד הגר"א

קול אומר קרא כתב: . . יש לו נכד חוקר בשם אלי אשד שפרסם מאמר ענק עליו בבלוג שלו הנקרא היקום של אלי אשד. עיין שם ותמצא נחת . .
גואל התנ"ך: על הרב אליהו לנדא
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 12:10 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 15
צפיות: 134

Re: מפות של ארץ ישראל

קו ירוק כתב: . . ואילו אני קורא דברים שכאלו בזהירות יתירה, ותחת ביקורת אישית צולבת תוך יצירת הרגשת ריחוק פנימית וסלידה מהכותבים הללו.
לע"ע, נוהג אני כן (בל"נ...) אף ב'המכלול' (ובכלל, בכל דבר שמקורו אינו טהור לחלוטין). אך שמא לאו מדת כל אדם היא.
על ידי לבי במערב
ה' יוני 04, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?
תגובות: 33
צפיות: 541

Re: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?

איש גבעות כתב: . . בזכרוני כי בתקופות קודמות כיהנו שרים מטעם אגודת ישראל.
רי"מ לוין, כשר הסעד (עד תשי"ב, אז התפטר בשל גזרת גיוס בנות).
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?
תגובות: 33
צפיות: 541

Re: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?

כבר נכתב לעיל:
בברכה המשולשת כתב:אם הבעיה היא הסכמי החכירה התדיריים, אז השר לא חותם עליהם.
ואם הבעיה היא רק בעניין השמיטה, כמדומני שהשר לא חותם על זה. וגם אם כן אפשר לקבוע שזה יהיה מישהו אחר.

אבל לגוף הדבר, כמדומני שגם תחת משרד הבריאות יש אי אלו עבירות...
ונמצא הדבר עורבא פרח מעיקרו.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש ענין ללמוד תורה בציבור דוקא
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: האם יש ענין ללמוד תורה בציבור דוקא

יש להעיר, כי פותח האשכול שאל בגוונא דאיכא בי עשרה בתרווייהו, ומשום מעלת 'ברוב עם' קאתי עלה.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3577
צפיות: 884589

Re: בשורת ספרים חדשים

אתי שפיר כתב:יש משנה ברורה בלי ניקוד, הוצאת ספרים 'מיר'.
כבר הובא לעיל:
ezranuriel כתב:הנה לא של עוז והדר https://tora-shlema.co.il/product/7101/ לפי התמונה ניראה שזה לא מנוקד (התמונה קטנה מאוד) . .
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דג וחלב
תגובות: 39
צפיות: 454

Re: אכילת דג וחלב

הלא מצוי הוא באוצה"ח.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?
תגובות: 52
צפיות: 350

Re: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?

עזריאל ברגר כתב:זה הזכיר לי את דברי הרמב"ם (הלשון אולי לא מדויקת) . .
הלכות שגגות פ"ב ה"ז: "דִמה שזה שבפיו רוק הוא, ובלעו בלא כוונה לשם אכילה בעולם, והרי הוא חלב - הרי זה חייב חטאת".
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 10:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1156
צפיות: 245365

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב ר' העשיל צורף ◆

שבע כתב:ר' העשיל צורף
שייך לדלעיל.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 904
צפיות: 96599

Re: בית מדרש הגר"א

צופה_ומביט כתב: . . (אולי מישהו ילמד אותי איך עושים את זה. עם כפתור הimg לא הצלחתי).
ע"י הוספה כ'קבצים מצורפים' (אם בגרירה לתוך תיבת ההודעה, או ב'הוסף קבצים' שבסרגל בתחתיתה); לאחר ההוספה, ניתן ללחוץ על 'הכנס בשורה', ואזי לא תופיע המסגרת סביבה.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 2:02 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 15
צפיות: 134

Re: מפות של ארץ ישראל

כמובן שיש מקום לשפר עוד ועוד, אך כל העת טורחים לעדכן ולתקן.
אדרבא, מוזמן כת"ר להוסיף מידיעותיו הרחבות והמקיפות, להגדיל תורה ולהאדירה.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 1:51 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מפות של ארץ ישראל
תגובות: 15
צפיות: 134

Re: מפות של ארץ ישראל

קו ירוק כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
איכא דרכא אחרינא.
על ידי לבי במערב
ד' יוני 03, 2020 5:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אבני שהם ואבני מילואים
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: אבני שהם ואבני מילואים

ראה ר"י בכור שור, דעת זקנים לבעה"ת, רא"ש עה"ת וחזקוני (עה"פ ויקהל לה, כז). ולהעיר מפי' הרשב"ם שם.
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 6:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה נפטר דוד המלך רק אחר הקול בהאילן ולא כשאכל סעודת שבועות
תגובות: 31
צפיות: 3884

Re: למה נפטר דוד המלך רק אחר הקול בהאילן ולא כשאכל סעודת שבו

בד_קודש כתב:כידוע על חוק מרפי שהשלישי פורח מהראש.
תלמוד ערוך הוא
(גטין ג, א): "חדא מתלת גאיז, חדא מתרתי - לא גאיז".
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 6:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 813
צפיות: 207074

Re: ◆ סיכום העמידה והישיבה בסדר התפלה ◆

שו"ע הקצר (ווייס) פכ"ו ס"ק יב.
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 4:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תספורת אחת לשלושים יום
תגובות: 1
צפיות: 44

Re: תספורת

שמא הכוונה לתשובתו הנדפסת בח"א יו"ד סי' נא.
ולהעיר מדרז"ל עה"פ 'גדל פרע שער ראשו' (תענית יז, א. מו"ק יט, ב. סנהדרין כב, ב. נזיר ו, ב).
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לקפידות מוזרות בתינוקות
תגובות: 57
צפיות: 7158

Re: קניות לפני הלידה

נכב"ב מקדם.
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 1:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 89146

Re: מסורת הגננות

לבי במערב כתב:
אברהם כתב:על הר סיני צמחו פרחים
יעויין לבוש או"ח ר"ס תצד.
שו"ר, שנכב"ב כאשכול בפ"ע.
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 11:28 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת מגילת רות פעמיים
תגובות: 15
צפיות: 279

Re: קריאת מגילת רות פעמיים

איש_ספר כתב: . . הי' גם דיון בתוך אחד מהאשכולות על התיקון על ההגיון שבקריאת רות פעמיים.
viewtopic.php?f=28&t=27525&p=282848#p282848
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3577
צפיות: 884589

Re: בשורת ספרים חדשים

[כ]מה יקר חסדו?
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה
תגובות: 54
צפיות: 6299

Re: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה

הכל אפשרי, אם רק ירצו בכך הגורמים הנ"ל. ולמה יחפצו בכך?
אם כבר, 'עסקת טיעון' נראית לכאורה מעשית יותר.
על ידי לבי במערב
ג' יוני 02, 2020 2:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8403
צפיות: 1478687

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מראה כהנים כתב:בתמונה: רבי יצחק הוטנר עם רבי יששכר מאיר, בחצר ביתו של רבי יששכר בעיירה נתיבות.
מישהו יכול להוסיף פרטים על הנוספים שבתמונה?
תמונה

עבור לחיפוש מתקדם