מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3734 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 18, 2020 10:48 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 17
צפיות: 1720

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

הסגנון שונה (כמובן), אך לפענ"ד - עדיין בבסיס הדברים עומד רעיון אחד.
על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 18, 2020 5:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האדמורים שהיגרו לארה"ב לפני מלחה"ע
תגובות: 12
צפיות: 3611

Re: האדמורים שהיגרו לארה"ב לפני מלחה"ע

מנחם וואהלינער כתב: . . הרה"ק רני"ל מקיעלץ זיע"א שערך ביקור כאן בשנות התר"פ (שכחתי בדיוק באיזה שנה)
בשנים תרפ"ד־תרפ"ו.
על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 18, 2020 3:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פר ע"י ספר יצירה
תגובות: 3
צפיות: 744

Re: פר ע"י ספר יצירה

ראה חסל"א מעין החמישי נהר נא.
על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 18, 2020 3:01 am
פורום: עזר אחים
נושא: המרה מדיסקט למחשב
תגובות: 1
צפיות: 681

Re: המרה מדיסקט למחשב

על ידי לבי במערב
ו' ספטמבר 18, 2020 2:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 17
צפיות: 1720

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

כן מבואר בספרי חסידות על המשנה הנ"ל (ספ"ג דר"ה), ולא עתה עת האסף.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 10:50 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית
תגובות: 21
צפיות: 273

Re: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית

יהודה בן יעקב כתב:העירוני שמדברי שיירי כנסת הגדולה [או"ח סי' קלא הגב"י ס"ק י] מבואר . . שאף בשעה שמתפלל עם טלית, מ"מ נראים עוונותיו רשומים [ע"ג היד], ולכן יכסה פניו בטלית ולא ביד.
שמא יש לחלק, דהתם מיירי ברשימה שע"ג היד ולא בְּמַה שעל מצחו.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:45 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית
תגובות: 21
צפיות: 273

Re: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית

א. בפשטות שייך הוא למ"ש גבי אתרוג שנשתנה מראיתו מחמת משמוש ידי המברכים עליו (ראה הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' רצה־רצו).
ויש ששקו"ט בזה מדין הואיל ואתעביד כו'.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלות עגולות בימי הדין
תגובות: 18
צפיות: 2881

Re: חלות עגולות בימי הדין

. משום המציאות שמאיזה טעם הייתה פת ישראל עגולה. צריכים לזכור שבדרך כלל היו קונים לחם וחלות מהמאפייה בגלל שבאותם הימים לא היה קל לאפות בבית, וכמעט שלא אפו לחם בבית . . מלבד שכאמור אי"ז נכון, וברוב המקומות היו אופים בבית (עכ"פ) בערבי שויו"ט - הרי מפורש בשו"ת 'התעוררות תשובה' (במהד...
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חלות עגולות בימי תשרי
תגובות: 4
צפיות: 63

Re: חלות עגולות בימי תשרי

אגב, מנהג תונס לאפות תמיד חלות עגולות, ונתנו טעם בדבר דהוא זכר למן ('עלי הדס - מילואים' ע' עב). וכן נהגו יהודי שפאלע (ס' שפולה ע' 131).

כידוע, יש שנהגו בחלה עגולה גם ביום הפורים ובש"ק שלאחר הפסח.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1855993

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גם המברך יתברך, בברכתו של הקב"ה (כהבטחתו "וַאֲבָֽרְכָה֙ מְבָ֣רְכֶ֔יךָ") שתוספתה מרובה על העיקר.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלות עגולות בימי הדין
תגובות: 18
צפיות: 2881

Re: חלות עגולות בימי הדין

כמו"כ יש לציין כי מ"ש ב'דרכי חיים ושלום' שם (ליל שבת אות שפז) הוא רק כלימוד זכות על מנהג ה'עולם', אך הוא הק' נ"ע הי' מ"הבני עליי' שלוקחים הי"ב חלות כמשמען", כמפורש שם (אות שפו) שבכל ש"ק היו על שוה"ט י"ב חלות - חצין עגולות וחצין ארוכות.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1855993

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עמו המחילה, ומוסג"ב.
מטה יהודה סיום.pdf
(278.88 KiB) הורד 10 פעמים
[לא הבחנתי כי ההערה מסתיימת רק בעמוד שלאחריו].
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11700
צפיות: 1855993

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מוסג"פ:
מטה יהודה.pdf
(275.07 KiB) הורד 11 פעמים
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 8:11 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חלות עגולות בימי תשרי
תגובות: 4
צפיות: 63

Re: חלות עגולות בימי תשרי

ב'אלף המגן' סי' תרד ס"ק מב: וכ' בספרים, דנוהגין שבערב יוה"כ עושים חלות עגולים כדמות כנפים. והטעם, משום דביוהכ"פ דומין ישראל למלאכים, וכ[תוב] במלאכים: "שש כנפים להם" [ע"פ ישעי' ו, ב] . וראה ס' 'אמרי אליהו' ע' קצג ואילך. 'זכרנו לחיים' (באבוב) ע' עט הע' כב. 'מנהגי מהרי&quo...
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 7:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלות עגולות בימי הדין
תגובות: 18
צפיות: 2881

Re: חלות עגולות בימי הדין

להעיר מפירש"י שלח טו, כ: "חַלָּ֖ה. טרייט"ל (עוגה עגולה) בלעז". וכ"כ הראב"ע ויקרא ב, ד. ובפי' המלבי"ם (ויקרא ז, יג) בא בארוכה: שם 'לחם' כולל כל דבר שהוא מזון לאדם. ושם 'חלה' מתאר צורת הלחם ותמונתו העגולה, ששורש חל מורה על הסביבות. . . ש'חלה' יקרא גם בעודו עיסה, כל ש...
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 6:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית
תגובות: 21
צפיות: 273

Re: רושם עוונות על המצח - לא בשעת לבישת טלית

כמבואר שם, מדובר הי' במתנה, שנפסק דינה בטושו"ע חו"מ סו"ס רמט.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 11:28 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 152
צפיות: 4091

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

הרב 'דרש-משה': אחר כל הענינים (הנכונים, כמובן) דהשגח"פ וכו', צריכים סו"ס להכיר ולידע גם את המציאות הארצית בה אנו עוסקים, גם אם היא כואבת במיוחד.
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 17, 2020 9:18 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 152
צפיות: 4091

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

בבריטניא ואוסטרליא לא דחו במכוון את הסגר לימים הנוראים, כמובן; משא"כ השלטון היהודי שבאה"ק ת"ו, לדאבון לב. . . לא שמעתי על שום בית כנסת שהולך לשנות משהו מחמת הסגר. לא שמענו אינה ראי', וד"ל. אמנם הציבור ה'כללי' דהיום עיקר חולשתו הוא ש'בהפקירא ניחא לי ' ', אך הקרנות הנודעות לשמצה לא...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 8:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך
תגובות: 17
צפיות: 1896

Re: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך

ייש"כ רב!

בקרוב אנסה שוב, בל"נ.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 8:16 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ערב ראש השנה תש"פ או תשפ"א
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: ערב ראש השנה תש"פ או תשפ"א

פרשה שלפני'.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 5:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך
תגובות: 17
צפיות: 1896

Re: חדש! מנוע חיפוש אנליטי לתנ"ך

משום־מה, האתר אינו נפתח כעת, על־אף נסיונותי החוזרים ונשנים.
יש היודע פשר דבר?
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 4:09 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ערב ראש השנה תש"פ או תשפ"א
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: ערב ראש השנה תש"פ או תשפ"א

תשפ"א.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 3:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 152
צפיות: 4091

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

כמדומה לי, שמבין כתלי דבריו של מר ניכר כי לא עיין בשו"ת צ"צ שם. לענין תק"ש אחר ג"ש - יעוי' תוס' ר"ה לב, ב ד"ה בשעת, שמתוד"ק נראה הציור 'מעט' שונה... (ושייך ג"ז להמבואר בתשו' צ"צ הנ"ל). גם ק"ש אמרו כל ג' פרשיותי' כתקנה (אלא שבהבלעה, לבל ירגישו הא...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 1:58 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דימוי הסיכוך לאריגה
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: דימוי הסיכוך לאריגה

שמא יש לציין לפירש"י סוכה טז, א ד"ה כך מלמעלמ"ט.
ולהעיר, שתחלת האריגה היא כשהאדם מֵסֵךְ את החוטים.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 10
צפיות: 1468

Re: הלל דרך תחינה

בגדר 'דרך תחינה', יעוין בסה"ק 'צפנת פענח' (לבעל ה'תולדות') פ' בשלח. אג"ק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ח"י ע' שלו. קובץ 'בית אהרן וישראל' גל' פג ע' סט־ע. שו"ת 'מציון אורה' (רז) ח"ב סי' טו. וראה מג"א סי' תכב סק"ז.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גיליונות אליבא דהלכתא
תגובות: 71
צפיות: 10403

Re: גיליונות אליבא דהלכתא

ייש"כ.

יועיל ביותר אם גליונות יקרים אלו יעלו הֵנָּה תמידין כסדרם, גם לרבות הקודמים בזמן. וכבקשתם מַעְלָה של כו"כ מחו"ר דבימ"ד הדין.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא כרב באיסורי
תגובות: 4
צפיות: 680

Re: הלכתא כרב באיסורי

בדפו"ר שם יש תוספת חשובה: "מסקנת הגמר' גם אליבא דרב", ומזה משמע כי אכן כדבריכם כן הוא.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3343
צפיות: 517697

Re: אשכול אביעה חידות

הר"ת המדוברים מצויים גם ב'סדר הגט' לר"י מרגליות (מהדו' מ"י ע' רעא), ושם ברור מהלשון שכך הכוונה.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 11:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין קי"ד ב' - כל שתיעבתי אסור בבל תאחר, האם אפילו בשוא"ת?
תגובות: 1
צפיות: 522

Re: חולין קי"ד ב' - כל שתיעבתי אסור בבל תאכל, האם אפילו בשוא"ת?

ראה צל"ח פסחים כד, א. 'עשירית האיפה - בכורות' (וואלפיש) אות שפט. 'ישועת ברוך - תמורה' סו"ס כג.

אגב: בכותרת האשכול צ"ל, כמובן, 'אסור בבל תאכל'.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 10:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גיליונות אליבא דהלכתא
תגובות: 71
צפיות: 10403

Re: גיליונות אליבא דהלכתא

ייש"כ עצום!
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 7:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים

סעדיה כתב:עי' בספר עץ יהודה מאמר הכהנים הלוים
מצוי בה"ב.
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 6:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 10
צפיות: 1468

Re: הלל דרך תחינה

בנדון האומרים כל התהלים ביום שיש בו הלל אי יצאו י"ח, יעוין שו"ת מנח"א ח"ג סי' לד . שו"ת 'אמרי בינה' (פרנקל) סי' יט . 'הליכות שלמה' ח"ב ע' ז הע' 33. קובץ 'היכלא' חו' ו ע' ק הע' א. 'ישורון' גל' מ ס"ע תלא ואילך. 'ענפי משה - ראש חודש' (חליוה) סי' ג ( וש"נ ). 'אליב...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 5:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גיליונות אליבא דהלכתא
תגובות: 71
צפיות: 10403

Re: גיליונות אליבא דהלכתא

ניתן להוריד גליונות עג - צ, מהקישור הבא: https://drive.google.com/drive/folders/1HBTgF4ei4GiRqVJpmFIM6baea8glHeKI?usp=sharing מלבד הגליונות הקודמים שניתן להוריד בקישור המופיע בראש האשכול, ולתועלת הציבור אעתיק אותו כאן: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4JHu_EnivmyaVRQYTdpNk5TSTA משום־מה,...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 5:27 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בירור שמועה מהגר"א
תגובות: 10
צפיות: 265

Re: בירור שמועה מהגר"א

החילוק שבין לשון המשנה ללשון התלמוד זכור לי כמעט בוודאות שאכן כתוב באיזה מקור מוסמך (אך איני זוכר היכן, ולא נראה לי בשם הגר"א). כן כתב כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) מליובאוויטש נ"ע ('קונטרס עץ החיים' פכ"ט): ומי ששכלו טוב וחזק ודעתו רחבה יכול ללמוד בעמק יותר וכמו לדקדק בל' המשנה...
על ידי לבי במערב
ד' ספטמבר 16, 2020 4:50 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 152
צפיות: 4091

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

כבר כתבתי:
לבי במערב כתב:בפשטות, שייך הוא למחלוקת הנודעת בנדון 'גזרת הלבוש' (יעוין שו"ת צ"צ חיו"ד סי' רצא). ועצ"ע בכ"ז.
והרב 'ליטוואק פון בודאפעסט' נקיט כהצ"צ, לעומת הרב 'אראל' דכהחידושי הרי"מ סבירא לי'.
על ידי לבי במערב
ג' ספטמבר 15, 2020 8:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע ר"ה לפני יו"כ ולא להיפך?
תגובות: 27
צפיות: 3629

Re: מדוע ר"ה לפני יו"כ ולא להיפך?

כך גם בנוסח נפ"א, מקדימים "פְּדֵ֣ה אֱ֭' אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝כֹּ֗ל צָרוֹתָֽיו", ובתר הכי - "וְ֭הוּא יִפְדֶּ֣ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝כֹּ֗ל עֲוֺנֹתָֽיו".
על ידי לבי במערב
ג' ספטמבר 15, 2020 7:38 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 152
צפיות: 4091

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

פשוט, אלא שלע"ע עדיין אינו ברור לחלוטין אם ישנה גזרה שכזו ובאיזה היקף.

עבור לחיפוש מתקדם