מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 972 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יואל שילה
ד' אוגוסט 05, 2020 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

אני מסכים עם ההסבר של הרב יאיר לא אמרתי שהרבנים עמרצים - אלא שבהיבט הפרקטי של עירובין אין להם ידע, והדגשתי שזה אצל אלו שהכרתי ושוחחתי עמם ושמעתי במו אזני או מכלי שני את הטעויות הגסות [לדוגמא, רב אחד של איזו עיר חרדית צעד עמי בסיור, ורצה להפגין את ידיעותיו ואמר על משהו שם שזה 'פירצֶה בקרן זוֹויִס' (פ...
על ידי יואל שילה
ב' אוגוסט 03, 2020 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

זה דבר נדיר מאד אני לא מכיר אפילו רב אחד שמכיר את העירוב בעירו [פרט לרב זילברשטיין שלפני שלשים שנה סייר לאחר התפילה בכל העירוב של רמת אלחנן עם הרב אליאך זצ"ל (לא יודע מה היום)]. בד"כ הממונה הוא איש מטעם המועצה הדתית, שכבר נושא משרה של האינסטלטור של המקוה, או חופר הקברים, וכה"ג - והוסי...
על ידי יואל שילה
ב' אוגוסט 03, 2020 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

אינני יודע מעודי לא נתבקשתי לבדוק את העירוב הענקי בירושלים, וגם אם הייתי מתבקש לא הייתי עושה זאת עיקר המקומות שבדקתי הם בצפון, אך שאלות נשאלתי גם מכמה ערים בשאר חלקי הארץ. ר' משה ברלין ידיד טוב שלי, ודעתנו זהה כמעט בכל הנושאים, אם כי שנינו נחשבים די מקילים בהכרעות רבות, בפרט בירושלים ששם רבים שואלים...
על ידי יואל שילה
א' אוגוסט 02, 2020 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

שיעור מינימום לרשות הרבים הוא ט"ז אמות הנידון שלנו כאן הוא על מקום המוקף מחיצות 'שם ד' מחיצות' שלדעת חכמים דרבי יהודה מועיל מדאורייתא לסלק את רגל הרבים 'לא אתי רבים ומבטלי מחיצתא' במחיצות כאלו. לדעת רבי יהודה זה עובד הפוך - כשיש שתי מחיצות שלמות מפולשות - מועיל לסלק את רגל הרבים, ואילו שם ד' מח...
על ידי יואל שילה
א' אוגוסט 02, 2020 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

כן, ולא רק תלוי גם אם ההיתר רק לעולי רגלים לי אישית יש קולא מיוחדת במה שגדרות הגבול המדיני גודרות שטחים נרחבים - שיועיל לבטל שם רה"ר מחלקים נרחבים מהארץ. אך כל זה רק כלפי הדאורייתא, שבכלל יועיל היקף של צוה"פ ללא דלתות ננעלות בלילה אך כדי להתיר מדרבנן - הדרך מאד רחוקה, הן במיקום העמודים והג...
על ידי יואל שילה
א' אוגוסט 02, 2020 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

בהחלט לך עניתי כדי להתיר לטלטל מדרבנן צריך המרחק בין הדיומדין יהיה עד י"ג אמות ושליש, וגם שתהיה שם באר, ושהם יהיו עולי רגלים, ה כמובן לא מתקיים בנדו"ד, וגם אין בזה צורך. אצלנו המטרה רק ליצור ניתוק בין הכביש העירוני ובין הסרטיא שבחוץ, כדי שהכביש העירוני לא יחשב כמפולש לרה"ר - וממילא יק...
על ידי יואל שילה
ש' אוגוסט 01, 2020 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

הנידון כאן איננו היתר טלטול מדרבנן, אלא רק ביטול שם 'מבואות המפולשין' מהכביש שחוצה את ירושלים, וכלי זה מועיל מה שמדאורייתא הוא לא מפולש לכביש מס' 1, ע"י שהוא מפולש לשטח שבין הדיומדין שאיננו רה"ר מדאורייתא, עכ"פ לדעות מסויימות
על ידי יואל שילה
ש' אוגוסט 01, 2020 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

הם אפילו עשו שם לאחרונה פסי ביראות בכניסה לירושלים כדי לצמצם את הבעיה של כניסת רבים. מעניין לשמוע פירוט. אני לא מספיק מתמצא בסוגיא. אוכל לפרט במעט, עשו בכניסה לעיר ('הטרמפידה') שני לוחות כל אחד בגודל אמה (כמין גאם) בארבע צדדים וע"י כך בודדו את הקטע של הכניס לעיר, הבנתי שיש חזו"א מה הדין ב...
על ידי יואל שילה
ש' אוגוסט 01, 2020 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

אחד מהעמרצים הגמורים בהיבטים המעשיים וכו', כדבריך, היה הראשון ששכר ממח"ט לצורך עירובין (ואמנם הודה בפני, שבתוך הקו הירוק, יהיה יותר קשה להשתמש בהיתר זה). הוא עשה זאת בימים שעדיין עמלת לקרוא (ולא כתב רש"י). לא אמרתי שכל רבני הערים עמרצים, אלא אלו שהכרתי, והכרתי רבים, והדגשתי שהם עמרצים בהב...
על ידי יואל שילה
ש' אוגוסט 01, 2020 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

בדיוק ציינת את מה שאני טוען אם היתר שול"ק היה כולל גם את השימוש במקום באופן לא חוקי - יתכן שהיית יכול לכלול בזה את השב"כ וכדו', שבפועל עושים מה שרוצים אבל מאחר ופוסקים כדעות שדין שול"ק הוא דוקא כששר העיר יכול ליזום את מצב החירום שבו יש ל סמכויות - הרי ששום מח"ט לא יכול ליזום מצב ...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש

אין צורך ששול"ק [=שכירו ולקיטו] יוכל להשכיר את זכותו ליהודים, אלא די שתהיה לו זכות להשתמש ברשות הנכרי כדי שיחשב כבעלים מועט, כלפי זה שניתן לשכור ממנו במקום לשכור מהנכרי אך עדיין צריך שהוא עצמו יוכל להשתמש ברשות הנכרי מנהל בית חולים רשאי להשתמש במקומות האכילה, שהם נחשבים כבית של המתאשפזים אבל מכ...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 2:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פולמוס המטריות החדשות
תגובות: 165
צפיות: 5077

Re: פולמוס המטריות החדשות

אם בעיית האהל איננה יצירתו [שהרי כל מטריה כיום מתוקנת לכך] אלא מה שמניחים אוו מעל הגוף - לא הרווחנו מאומה
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

בחו"ל נהגו מימי קדם לשכור ממכבי האש את הרשות שלהם יש סמכות חוקית גמורה להכנס ולפרוץ מתי שצריכים נראה לי גם בארץ ככה שוב, לא מועילה סמכות להכנס בעת שריפה, מאחר ואין רשות להכנס מתי שמתחשק ועוד - סמכות להכנס לא מתירה להניח דברים כאן כפי אוות נפשו של הטפסר הראשי וממילא לא מתקיימים התנאים המחשיבים ...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

כיון ששמעתי מפיהם ומפי כתבם של רבני ערים וכיו"ב להתיר, הרי המחלוקת שלך עמהם היא מחלוקת בסברא. אינני רוצה להעתיק את דבריהם כי אינני מתמצא בנושא ברמה של דיון לעומק הסוגיא. אבל עליך להבין שאינה דומה מחלוקת בסברא לטענות על רשלנות וכיו"ב בטיפול בעירוב בשטח, וחשוב לעשות את ההפרדה בין שני סוגי ה...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 7:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

המושג של שכירות משר העיר, שהחל בתקופת הראשונים, מבוסס על שני היתרים של חז"ל, שכירו ולקיטו ושל שכירות מהמשכיר. הראשון - משמעותו אדם שיש לו יכולת שימוש ברשותו שאותה מעוניינים להתיר [לגבי מומר - לדעת רעק"א ועוד אין נותנים למומר את הקולא שמבוארת בגמ' רק לגבי גוי, החזו"א חולק ועושה את המומ...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 3:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

שמא כוונת הרב 'לייטנר' לשלטון הצבאי שבאיו"ש. דא עקא, שבאם 'תכנית טראמפ' תצא לפועל - נפל פיתא בבירא... התחננתי שוב ושוב ושוב לאחראים על מחלקת ההלכה בצה"ל שיתנו הוראה של הרבנות הצבאית לרבנים הצבאיים לעשות שכירות רשות ממפקדי הבסיסים - שהם אכן במעמד של שכירו ולקיטו כלפי הבסיסים שלהם ובקשתי שו...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

הויכוח הוא מצחיק למרות העקיצות שלך אני מעיד את אשר ראיתי בעיני, עשרות פעמים אוכל להעלות תמונות רבות שמתעדות זאת ולספר סיפורים לאין שיעור [למשל על הבודק של עיר של כ-30 אלף תושבים שהתעקשתי להגיע פיזית לעמוד מרוחק שהוא רק רואה אותו מרחוק - והנה החוט כלל לא על העמוד, והוא הגיב - אמרתי לערבי לא לעשות כך....
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

הסיפא של דבריך אודות "האיסור לטלטל כו' גויים וחילונים" (להבדיל!) מעידה כנראה גם על הרישא. האיסור אינו מוסכם ורבים סומכים על היתרי הפוסקים בזה. א'- לאו בחדא מחתא מחתינהו ב'- מבין אנשי העירובין אני ממוקם מבין המקילים ביותר, ועד שאני פוסל משהו... ג'- אין מי שחולק שחוטים שחוטים קרועים הם פסול...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

...ובפרט במקומות המוקפים בגדרות, כגון מרבית היישובים בחבלי יהודה שומרון ובנימין. אמנם לא הייתי בישובים אלו מאז שנת תשמ"ו, אבל מדי פעם האחראים על העירובין במקומות אלו שולחים לי תמונות משם לחוות דעת, והמצב רחוק מלהיות אידיאלי, בלשון המעטה. גדר לא יכולה להיות הרמטית, יש שערים קובעים ושערי חירום, ...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 12:36 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 219
צפיות: 19251

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

עוד יש להוסיף שלענ"ד אם מחלקים את בית הכנסת במחיצה עראית, שאינה מגיעה לתקרה - בפשטות אין זה נחשב לחלוקה לשני מקומות, וממילא ניתן להסתמך על צירוף של הנמצאים כאן וכאן; מצאנו דוגמא לזה בהלכות עירובין, שאנשים האוכלים בשני מקומות צריכים עירוב חצרות כדי לטלטל מזה לזה, ואם לא עשו - הם אוסרים זה על זה,...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 31, 2020 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצב העירוב ביישובי ארץ הקודש
תגובות: 52
צפיות: 829

Re: פולמוס המטריות החדשות

מאחר ובפשטות על פי רוב העירוב אינו כשר, הרי שנפל כל היתר המטריה לבירא א. כדאי להישמר בלשונך, ולא להוציא לעז על רבבות בנ"י הסומכים על העירוב. אבל אין כאן מקומו, ואפשר לדון בזה באשכול נפרד. ב. ב"ה יש מקומות רבים מאוד שיש בהם עירובים מהודרים ביותר, ובפרט במקומות המוקפים בגדרות, כגון מרבית הי...
על ידי יואל שילה
ד' יולי 29, 2020 5:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פולמוס המטריות החדשות
תגובות: 165
צפיות: 5077

Re: פולמוס המטריות החדשות

מאחר ובפשטות על פי רוב העירוב אינו כשר, הרי שנפל כל היתר המטריה לבירא אא"כ הוא הופך להיות חלק מהמעיל, כגון שתהיה לו יריעה אחורית ארוכה שמתכפתרת למעיל בפשטות סיבת איסור המטריה בדורות האחרונים [שכבר איננה מתפרקת וצריך להעמידה] איננה מחמת איסור אהל, כך שהפתרון לא נעוץ בהוספת טפח מבעוד יום אא"...
על ידי יואל שילה
ד' יולי 29, 2020 2:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הכנה ללמד מסכת עירובין
תגובות: 3
צפיות: 248

Re: הכנה ללמד מסכת עירובין

יש גם את השיעור שלי בקול הלשון
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=951912&Video=True
על ידי יואל שילה
ד' יולי 22, 2020 11:45 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

מסמך המכיל אלפי ציטוטים שמקושרים לאתר 'תורת אמת' וכדומה. איך אפשר בפעולה אחת להפוך הכל לטקסט פשוט בלי קישורים? יש גם הערות שוליים וקצת עיצוב, לא שייך להפוך לטקסט יבש. כדאי להכיר את הקישורים הבאים קונטרול+3 - נועל את הקישורים המסומנים כך שלא ישתנו קונטרול+4 - פותח את הנעילה קונטרול+6 - מוחק את הקישו...
על ידי יואל שילה
ב' יולי 20, 2020 10:22 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מדוע אינך מעביר את ספריך מרשות שאינה שלך לרשות שלך?
תגובות: 17
צפיות: 393

Re: מדוע אינך מעביר את ספריך מרשות שאינה שלך לרשות שלך?

התקשר אלי אחד מחו"ל שביקש שאשלח לו אחד מספרי את השאר הוא הוריד מאוצר החכמה [במהדורות הישנות שלהם שנמצאות שם] והסביר, שאת האחרים עולה לו להדפיס בעצמו פחות מאשר לרכוש ממני את הספר אך בספר הזה החישוב של כמה יעלה לו להדפיס בעצמו הוא יותר מאשר מחירו של הספר אצלי שאלתי אותו אם הוא אי פעם חשב שמחבר הס...
על ידי יואל שילה
ג' יולי 14, 2020 10:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 59
צפיות: 8851

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

אשריכם כל חולמי החלומות הללו - אצלי בד"כ החלומות הן בריחה מרודפים שרודפים אחרי...
על ידי יואל שילה
ב' יולי 13, 2020 10:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: מגפת הקורונה - מדה כנגד מדה?
תגובות: 17
צפיות: 753

Re: מגפת הקורונה - מדה כנגד מדה?

ראו איזה חיזוק באהבת ישראל - לסבול את המסכות והריחוק, לדפוק אירועים ותכניות, לקלקל את החופשות והפרנסה - כדי שלא לסכן יהודים.
על ידי יואל שילה
א' יולי 12, 2020 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילת כלים
תגובות: 106
צפיות: 11207

Re: שאלה בענין טבילת כלים

מצאת פעם משהו בתשובת המינים שאינו נכון להלכה אמנם, הרמב"ן במדבר ל"א כ"ג חותך שלא מועילה טבילה באש אין הכלי שנגע במת או בנבלה נטהר באש, שאין טבילת התורה אלא במים , ולפיכך הוצרכו רבותינו (ע"ז עה ב) לפרש שזו הטהרה להגעילם מאיסורי המאכלות שבלעו ביד הגוים, וזה אמת בלי ספק ובשולי הגליו...
על ידי יואל שילה
א' יולי 12, 2020 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילת כלים
תגובות: 106
צפיות: 11207

Re: שאלה בענין טבילת כלים

הפוך מהגמ' הזו
אז מה הוא עשה עם הגמ' הזו?
על ידי יואל שילה
א' יולי 12, 2020 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילת כלים
תגובות: 106
צפיות: 11207

Re: שאלה בענין טבילת כלים

לא שאלתי בדווקא על כלי חדש כאן מפורש בגמ' שטבילה באש היא עדיפה על טבילה במקוה לגבי אדם שמעוניין להמשיך לחיות זה לא רלוונטי, אך לגבי כלים זה בהחלט רלוונטי ותמהתי שאינני מכיר לזה שום איזכור בהלכה בשלמא לכלי חרס לא מועילה טבילה - גם לא יועיל לו להיות בכבשן אך לכלי שטף - מדוע לא יועיל להכניסו כולו כאחת ...
על ידי יואל שילה
א' יולי 12, 2020 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין טבילת כלים
תגובות: 106
צפיות: 11207

Re: שאלה בענין טבילת כלים

איתא בסנהדרין ל"ט. אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו אלהיכם כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה כי קבריה למשה במאי טביל וכי תימא במיא והכתיב מי מדד בשעלו מים אמר ליה בנורא טביל דכתיב כי הנה ה' באש יבוא ומי סלקא טבילותא בנורא אמר ליה אדרבה עיקר טבילותא בנורא הוא דכתיב וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים שמעתי פעם...
על ידי יואל שילה
ו' יולי 10, 2020 6:02 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

סופר-סתם כתב:מכיר, זה רק יוצר סימניות בצד, אולם לחיצה בתוך האינדקס לא מקפיצה אל הפרק.

לכאורה אצלך מסומנת האפשרות 'סימניות של word' ולא 'כותרות'.
אצלי זה עובד נהדר בס"ד
על ידי יואל שילה
ה' יולי 09, 2020 9:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

א'- אין חובה להשתמש בקונטרול כדי ללחוץ על הקישורים, ניתן לבטל את התכונה הזו בתפריט קובץ/אפשרויות/מתקדם - ולהסיר את הסימון מהתכונה הרביעית
ב'- בשליחה להדפסת פי די אף המובנית בוורד - לחץ על אפשרויות, וסמן את האפשרות הזו
על ידי יואל שילה
ה' יולי 09, 2020 5:10 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

כמובן
אבל לייעץ לו עצה הוגנת צריך לדעת מה בדיוק הבעיה
ומה שאמרתי לגרום לאחידות מושלמת ואז לעצב בקלות את הכל הוא מניסיון רב שזו הדרך המהירה, מאחר וגם אם ישתמש בהחלפה - לא ישים לב שיש לו שוני קטן בכמה פרמטרים, ויצטרך להתמודד פרטנית עם חריגים שבכלל לא ישים לב אליהם.
על ידי יואל שילה
ה' יולי 09, 2020 7:13 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

זה כמובן עצות של לכתחילה אבל בד"כ אני משתמש בהן גם לעימוד ספרים שלא אני יצרתי ופשוט מוחק את כל המאפיינים של הכותב, פרט להדגשות ומעברי פיסקה וכך מקבל קובץ שניתן לעשותו אחיד לחלוטין ובפטנטים אלו מקדם אותו שלב אחר שלב באופן מהיר ויעיל - וזה מה שנותן לספר את המראה האחיד והיפה כדי לדעת אם יש אצלך קש...
על ידי יואל שילה
ד' יולי 08, 2020 12:50 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

בד"כ כשני נתקל במסמכים מבולגנים: מוחק את כל המעברים, קובע גודל דף ושוליים, וכותרות עליונות + מספר עמוד משחיר הכל, הופך הכל לאותו כתב ואותו גודל כתב, אותן הגדרות פיסקה של מרווח בין שורות ומעל ומתחת השורות וכדו' [פרט למירכוז - שאת זה אני לא נוגע] פותח בתצוגת חלוקה לרמות, ושם במצב של הצגת שורה ראש...
על ידי יואל שילה
ד' יולי 08, 2020 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשר בחלב פרווה
תגובות: 38
צפיות: 735

Re: בשר בחלב פרווה

ההיכר נצרך כשהמושכל ראשון הוא שיש כאן איסור, וההיכר מוכיח שאין זה איסור אך אם המושכל ראשון הוא של היתר - אין צורך בהיכר גילוח במכונה וכן חבישת פאה, אינם צריכים היכר לאחר שהפכו להיות ה'מושכל ראשון' כשרואים אדם חרדי מגולח ואשה חרדית עם שיער [אגרות משה] לאחר התפשטות תחליפי החלב הנראים כחלב - בפשטות אין...
על ידי יואל שילה
ג' יולי 07, 2020 8:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

מגדל כתב:
למען האמת זה לא עבד לי טוב, זה מסמן לי בכל פעם כ10-15% מהטקסט הרלוונטי בלבד.

מאחר וזה לא יתכן, הרי שמשהו פגום בהגדרת ההחלפה שלך
שלח לי את הקובץ עם ביאור מה עשית ואנסה להבין מדוע לא הצליח לך
shiloyoel@gmail.com
על ידי יואל שילה
ג' יולי 07, 2020 5:48 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 519
צפיות: 116765

Re: עזרה - וורד

לאחר שפתחת את החלף/עוד/עיצוב מתגלה ים שלא אפשרויות לאפיין את מה שמוחלף, ואת 'החלף ב', לפי פרמטרים של גופן על כל מרכיביו, פיסקה בכל מרכיביה, סוג הסגנון, הארה [סימון צהוב] וטאב.
ובלחצן 'מיוחד' יש אפשרויות רבות לחיפוש או להחלפה, כגון מעברי הפיסקה, כל האותיות, כל הספרות, ההפניות להערות, ועוד.
על ידי יואל שילה
ג' יולי 07, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ומידות..
תגובות: 1
צפיות: 1021

Re: מצוות ומידות..

הראוני חזו"א (שבת נ"ו ד') המשווה את הרשעות לחולי נפש: 'ומ"מ חייב כל אדם להשתדל לחלוב ע"י א"י שזו דרך הישרה ע"פ התורה וסופה להתקיים, וכן נוהגין בכל המקומות שהשבת אצלן ביוקר ומדרך התורה להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על המדה וכמש"כ הר"מ פ"י מה' מלכים הי"...

עבור לחיפוש מתקדם