מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 323 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כולל יונגערמאן
ד' אוקטובר 21, 2020 7:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?
תגובות: 28
צפיות: 3212

Re: תפילין במקומם – כל זמן התפילה?

הם רוצים לוודא שקיימו מצוות תפילין עכ"פ רגע א' כהלכה לפני החליצה
על ידי כולל יונגערמאן
ד' ספטמבר 30, 2020 5:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה בין יום הכיפורים לעשרה הרוגי מלכות?
תגובות: 62
צפיות: 15630

Re: עשרת הרוגי מלכות - ביום הכפורים

למה זה 'להנציח זכרם'? כפשוטו זה להזכיר זכותם, עשה למען הרוגים על שם קדשך וכו' וכו'
על ידי כולל יונגערמאן
ה' ספטמבר 10, 2020 4:26 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יום זכרון תרועה?
תגובות: 35
צפיות: 4141

Re: יום זכרון תרועה?

בא לכלל כעס בא לכלל טעות הראגאטשאווער לפי שמועה זו שלל כל פירושי המפרשים שהבינו הכוונה לשבת, ובמקומם פירש מעצמו פירוש אחר. אין כאן שום בדיה שנית גם אם זה נוסחא ידועה לכתוב 'תלמיד טועה' כדי לכתוב בכבוד, עדיין הפירוש הפשוט הוא כפשוטו שהתלמיד טעה, ומנין לך שהמחבר כיון בדרך אחר? הפמ"ג כתב שלא ככל ה...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 10, 2020 6:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לימוד נושאים מסובכים בשבת
תגובות: 11
צפיות: 600

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

האם הב"י לא מביא משהו כזה משם הירושלמי או המדרש? שבשבת אסור כמעט ללמוד תורה

כך זכור לי ב"י כזה אך לא חיפשתי ולא עיינתי
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 8:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 3190

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

כנראה נתעלם מכת"ר דבר הלכה (רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד ה"ו. והוא מסנהדרין יד, א) ד"אין סומכין זקנים בחוצה לארץ"... זה ודאי לא דאורייתא כי יהושע בן נון נסמך בחו"ל. וגם אטו בשעת גלות בבל לא סמכו? והאם הא שאין סומכים בחו"ל שייך גם באופן שיבטל הסמיכה מכל וכל? בכל אופן...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 64
צפיות: 4297

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

כמדומני מפורש בגמ' או הראשונים שאם הוציא קודם שנשתרש פטור. אבל יל"ע בפנים
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 7:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי חשמל בשבת
תגובות: 3
צפיות: 465

Re: כיבוי חשמל בשבת

אגב, אם כבר מדברים מנורה, אלו הפוסקים שנקטו בפשיטות שיש בזה משום גחלת של מתכת מהיכי תיתי פשוט להם כל כך שאש הנולד מזרם חשמל הוי אש שחייבים עליו אולי הוי כמו חמה או תולדות חמה (אם נסבור שאש הנדלק ע״י זכוכית מהשמש דינו כתולדות חמה ולא אש ממש)
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 7:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי חשמל בשבת
תגובות: 3
צפיות: 465

Re: כיבוי חשמל בשבת

לגבי נורה לכאורה היה נראה כדבריך שאין איסור להוציא המתכת מהאש אבל במחשבה שניה נראה שיתכן אפילו שיש בזה איסור תורה. כי לכאורה כיון שמשום מסעיר מחייבים לי' הרי במבעיר מצינו שהמסתפק מן השמן חייב משום מכבה והיינו שמלאכת מכבה זה באופן שמפסיק את ההבערה וא"כ אסור להוציא גם מן האש וכ"ש להפסיק את ז...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 7:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 64
צפיות: 4297

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אגב, מה דין המסיר את הקדירה במוצש"ק קודם שהגיעה לכדי מב"ד והחזירה תכף? ורק מלאכת זורע שאני קצת, שההשרשה תתחיל אחרי שבת ומ"מ יתחייב, כי המלאכה זה עצם נתינת הזרע בקרקע (ע"מ שייקלט שם ולא בהטמנה בעלמא ע"ד להוציא). לפי דבריך היה צריך להתחייב אם הניחו על דעת שיקלט ושוב שינה את ד...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 6:44 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: וּלְבִלְתִּי שְׂאֵת מַשָּׂא וּבֹא בְּשַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלִַם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת
תגובות: 4
צפיות: 1074

Re: וּלְבִלְתִּי שְׂאֵת מַשָּׂא וּבֹא בְּשַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלִַם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת

גם מקושש מדור ראשון היה ולפי כמה מדרשים יש מוקדם ומאוחר בזה וזה קרה תיכף אחרי המרגלים אבל יתכן שקרו כמה מעשיות שלא נכתבו בתורה. ולכאורה לפי יחזקאל יוצא שכל הפרשיות הנזכרים בתורה שנאמרה בהם להפיץ ישראל בגוים ולזרותם בארצות בא בגלל החילולי שבת שהיו במדבר ובלא"ה לא היו ישראל מתחייבים עונש גדול כזה...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 6:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 3190

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

לכאורה אם בית דין הגדול תיקנו את פורים, ממילא כל ישראל מחויבים בזה, ומה הסברא לחלק? מהי סמכותה של בי"ד הגדול שמייצג רק חלק מועט וקטן מכלל ישראל? אולי גם להעשרת השבטים נשארו חכמים סמוכים (לפי האגדות בוודאי כן הוא) ויש להם בי"ד הגדול גם בזמנינו אנו. (ואולי אנחנו חייבים על פי הלכה לקבל ההלכו...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' יולי 03, 2020 6:11 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 3190

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

לבי במערב כתב:
בברכה המשולשת כתב:ולכן? איך זה קשור לעשרת השבטים?

בפשטות כוונתו, דאי הכי עשרת השבטים ש"נעלמו" באותה שעה (ובמשך זמן רב לא נגלו לכללות העולם, אם בכלל) - אף הם לא היו תחת מלכות אחשוורוש.


מהיכי תיתי שנעלמו? היו איפשהו באסיה שלכל הדעות היה תחת ממשלת אחשורש
על ידי כולל יונגערמאן
ב' יוני 22, 2020 2:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים
תגובות: 48
צפיות: 3607

Re: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים

יראת שמים לחוד ואיחור לחוד. כל א' יש לו טבעיות שלו. ואף אחד לא עדיף על השני כי בדיוק עלה לו להתאים טבעו יותר עם השו"ע. לדוגמא רואים כל אלו שמחמת טבעם הם זריזים מקדימים, והם מתפללים שחרית כראוי בבוקר השכם קוראים קר"ש עם הברכות קר"ש עטופים בטו"ת ממש להפליא. תמיד ניתן לשמוע מטיפוסים...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' מאי 26, 2020 6:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה
תגובות: 18
צפיות: 2964

Re: זמן הגאולה שגילה הגר"א והשביע מהמבין - שלא יגלה

לא ניסו עדיין לפענח הקוד על ידי תוכנית מחשב?
על ידי כולל יונגערמאן
ה' מאי 21, 2020 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 14
צפיות: 2906

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

מעניין לכאורה שכבר בימי משה ימי שנותיהם היו בהם שבעים שנה, הלא משה עצמו ואהרן ומרים כולם האריכו ימים הרבה יותר מזה, וכמעט כל האישים הנזכרים בהפסוקים מימים אלו האריכו ימים הרבה יותר, ובפשטות בימי האבות עדיין האריכו ימים מאוד ומשה לא היה זמן רב אחרי יעקב, הרי נולד רק 113 שנה אחרי מיתת יעקב
על ידי כולל יונגערמאן
ג' מאי 19, 2020 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיסים בבגד - בעייתי?
תגובות: 15
צפיות: 1161

Re: כיסים בבגד - בעייתי?

נו מה אתכם ליטאים? לא יודעים על הקפידא לא להניח הידים לתוך כיס המכנסיים

אולי משם נשתרבב לא להניח כלום בתוך הכיס

על שאר כיסים לא שמעתי
על ידי כולל יונגערמאן
ג' מאי 12, 2020 7:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מה יצא לנו מהקורונה?
תגובות: 59
צפיות: 5824

Re: מה יצא לנו מהקורונה?

הבעייה בארה"ב זה בכלל לא הדמוקרטיה (אגב דוקא שאר ארצות המערב מתנהגים יותר על פי רצון העם ולפי שכל ומדע, שמה יש דמוקרטיה. בארה"ב יש אוליגרכיה באישור בית המשפט העליון ותחת הדגל של 'חופש הביטוי' - פשוט א"א למגר תופעות שחיתות כי יש לעשירים חופש לעשות בממשלה כרצונם). הבעייה היא הקפיטליזם. ...
על ידי כולל יונגערמאן
ו' מאי 01, 2020 7:10 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?
תגובות: 57
צפיות: 6008

Re: אם זה פיקוח נפש, כיצד אפשר להקל?

ולב מלכים אין חקר - אין אדם יודע חללה של רשות וברש"י שם. למעשה, א"א לדמות לכל המקורות שהביאו שהתירו להכניס עצמו לספק סכנה. כי כאן חוטא א' יאבד טובה הרבה, לא את עצמו בלבד הוא מסכן אלא שמסכן את האחרים גם ויש כאן שאלת לא תעמוד על דם רעך וגורם - לפעמים ישיר - של רציחה ממש. אני חושב שבארץ ברוב ...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' אפריל 14, 2020 9:21 pm
פורום: פסח
נושא: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח
תגובות: 23
צפיות: 1350

Re: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח

צריכים חלות לשבת לא?
על ידי כולל יונגערמאן
ג' אפריל 14, 2020 7:15 pm
פורום: פסח
נושא: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח
תגובות: 23
צפיות: 1350

Re: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח

זה כן ענין של פיקוח נפש כי אחרת החנויות יהיו בהכרח מלאים צאן אדם ובעת כזאת זה סכנה גדולה. זה כל הסיבה למה בכלל חשבו ממהלך כזה
על ידי כולל יונגערמאן
ג' אפריל 14, 2020 7:17 am
פורום: פסח
נושא: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח
תגובות: 23
צפיות: 1350

Re: הזמנת חמץ לאיסרו חג בפסח

כרגע החמץ לא נאפה כלל. מוכרים דבר שלא בא לעולם, זכות לקבל קופסת חמץ במוצאי. לא רואה כאן שאלה. ליתר שאת זה נעשה בהדרכת והכוונת הרב שאבעס (אני מדבר מהחלוקה בשישי בYSV)
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דיברו נביאים כידיעת בני אדם
תגובות: 19
צפיות: 2625

Re: דיברו נביאים כידיעת בני אדם

ברור ופשוט שהנביאים וגם פסוקי התורה נכתבו לפי ידיעת בני אדם. הלא לסבר את האוזן אף נכתב אודות הקב"ה בלשון שיכולים לטעות בו להגשמה, כל שכן שהתורה והנביאים לא היו נכתבים להמון העם עם הפניות מוזרות למציאות שאף אחד מבאי עולם לא הכיר בה.
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם
תגובות: 45
צפיות: 3880

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

כמובן טיעון שההיתר של חשמל ביו"ט בנוי על אי ידיעת המציאות, חייב להסתמך על כך שהאיסור הגורף על הפעלת חשמל אף בשבת (למעט האיסור על הדלקת - ולא כיבוי - נורה מדגמים הישנים שזה באמת איסור של הבערת גחלת של מתכת) כן בנוי על ידיעת המציאות. הבעייה עם גישה זו מתחלת כשלומדים דברי הפוסקים שבאמת עיינו בהמצי...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4232

Re: הלילה הולך אחר היום?

התעוררתי לקו' חריפה על דברי רבינו פרץ הנ"ל, (וכן המקור חיים המצויין לעיל, ושמעתי שכך היה מורה הגריש"א), דלפ"ד היה ראוי להניח תפילין במוצ"ש, להסוברים דעיקר החיוב מדאו' הוא פעם אחת ביום, וא"כ אפשר לקיים מצות תפילין של יום השבת באופן שאינו סותר לה'אות' של שבת. ויש ליישב. הלא ל...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4232

Re: הלילה הולך אחר היום?

וכן נראה
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:27 am
פורום: פסח
נושא: פתיחת הדלת בשפוך חמתך משום להראות ליל שמורים מן המזיקין?
תגובות: 1
צפיות: 505

Re: פתיחת הדלת בשפוך חמתך משום להראות ליל שמורים מן המזיקין?

אינו מובן כלל למה ליל שימורים מן המזיקים מהוה גם שימור משאר סכנות קונבנציונלים, (וכלשון שועה"ר 'שלא מתיראים משום דבר') הרי אדרבה ממקום שבאת במצרים בליל שימורים שבשימורים נצטוו לא לצאת מפתח ביתם להישמר מן המכה. וע"כ נפלאתי למה נצטרכו לסברות שכיח היזיקא להתיר במקום גנבי כשלכאורה אין הכרח שלי...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת הלימוד
תגובות: 9
צפיות: 1070

Re: שיטת הלימוד

מה זאת אומרת זה לא דרך הלימוד וכך לא לומדים, עובדא שמאות בשנים למדו ככה וזה משתקף היטב מתוך הרבה ספרים שנתחברו לאורך הדורות. ומה השאלה 'מה דינן של ספרים אלו'? כאמור הרבה מספרים אלו לוקחים חלק בראש בארון הספרים אני עצמי דוקא סבור שאכן לא זו הדרך לגבב שיטות בלי הבנה מקיפה ויסודית החל מהמשנה והגמרא דרך...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 7:11 am
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 1993

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

בענין השלכה לאשפה, מה הדין בבתים שהפחים נתונים על שטח היחיד, (גם הפחים עצמם שייכים להיחיד), בצידי רה"ר והמפנים באים ונוטלים משם הזבל. זה כעין הפקר, כל אחד מהעוברים ושבים לדוגמא יכול להניח לשם זבל או ליקח משם אם רוצה ולא יהיה נתפס כגנב (אך לא לתפארת יהיה לו לנבור בפח זבל פרטי של חבירו), האם יש ב...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 6:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 11239

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

חיימשה כתב:
דרך ישרה כתב:קשה לומר 'רבים'. וכ"ש שראשי ופרנסי ומנהיגי הדור לא שומעים לכ' קריאת התורה בשבת זו.

חלמא טבא


למה יהיה איזה נפקותא בין אם ראשי ומנהיגי הדור שומעים או לא שומעים. יש חילוק אולי בין רוב הציבור שומע או לא שומע.
על ידי כולל יונגערמאן
ב' אפריל 13, 2020 6:01 am
פורום: פסח
נושא: אסור לומר "לחם" בפסח
תגובות: 39
צפיות: 4070

Re: אסור לומר "לחם" בפסח

בס' מנהגי מהריי"ו ( אות תד בסופה) : הי' זהיר שלא להזכיר בפסח ברויט או חלה. כמעט קט היה נראה שהמדובר במהר"י ווייל. מזל שהוספת לינק... אבל מה אעשה שכל הקופסאות של מצה שלי כתוב עליהם עם קידוש לבנה אותיות 'חלה גענומען'. הרי הזכירו השם חלה על המצב שמורה משעת קצירה... ובספר המנהגים שלי כתוב לאמ...
על ידי כולל יונגערמאן
ב' מרץ 30, 2020 4:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם
תגובות: 45
צפיות: 3880

Re: הדלקת חשמל ביו"ט - המתירים וטעמיהם

אצלינו האשכנזים יצאו הרבנים (הגרח"ע) בשצף קצף נגד אפילו העלאת הדיון בזה, כי ידעו שבאמת יש טענות טובות להקל אבל חששו שזה יביא להקל בשבת גם
על ידי כולל יונגערמאן
ה' מרץ 19, 2020 5:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים
תגובות: 11
צפיות: 1365

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

היום כבר יודעים שגם ה'צנים' הם וירוסים בדיוק כמו שפעת רק שמזיקים פחות.
על ידי כולל יונגערמאן
ד' מרץ 18, 2020 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: גזירת מרחצאות <טהרה בהעדר מקווה>
תגובות: 157
צפיות: 16067

Re: גזירת מרחצאות

האם המים של הט' קבין צריכים להגיע על כל הגוף או עכ"פ רובו? והאם יש אבר מסוים (הראש, למשל) שעליו בוודאי חייב המים לבוא? (להסבורים שחציצה לא מעכב [בטבילת עזרא, וממילא ה"ה בט' קבין?] אבל רובו (המקפיד דייקא?) כן, רואים לכאורה שאין קפידא בזה כל שמגיע על רובו [שהרי טעם חציצה במקוה ביאר הסד"...
על ידי כולל יונגערמאן
ג' מרץ 17, 2020 9:19 pm
פורום: פסח
נושא: התרת איסור קטניות בעקבות הקורונה
תגובות: 12
צפיות: 1512

Re: התרת איסור קטניות בעקבות הקורונה

הנטיה האנושית להקפיד יותר על מנהגים מעל גופי תורה מתועד היטב בספרי השו"ת לדורותם. (בעיקר אצל מחברים 'מבקרים' כמו המהרש"ל והיעב"ץ אבל מסתמא יש בשאר ספרים גם אם כי רק בדרך אגב ולא באופן ממוקד). מי עוד מדבר מתקופה האחרונה האורטודוקסיה והחרדיות שממש קידשו את המנהג וההוי המסורתי כתריס בפני...
על ידי כולל יונגערמאן
א' מרץ 15, 2020 6:44 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תשובת הרמ"א על 'חולי המתדבק'
תגובות: 32
צפיות: 2899

Re: תשובת הרמ"א על 'חולי המתדבק'

בכל כי האי גונא אזלינן בתר רופאים 'בקיאים' בלשון המשנה. ולא נכון לפרסם תשובות כאלו בתקופה הזאת כי לאו כו"ע חכימי
על ידי כולל יונגערמאן
ו' מרץ 13, 2020 7:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?
תגובות: 28
צפיות: 4051

Re: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?

שעון חול, מים, או משערים לפי מיקום הלבנה והכוכבים
על ידי כולל יונגערמאן
ו' מרץ 13, 2020 7:05 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם להמן היה דין יהודי?
תגובות: 16
צפיות: 3344

Re: האם להמן היה דין יהודי?

מאן יימר שטבל לשם עבדות, שהסכים להתגייר, שנימול, שמרדכי קיימו אצלו כעבד ולא שלחו כדין עבד שלא רוצה למול שאין מקיימים אותו? מכל המדרשים לא נראה שהיה עבד בפועל אלא שהיה עליו שעבוד חוב ממון של עבדות
על ידי כולל יונגערמאן
ו' מרץ 13, 2020 6:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב המאירי והרב בעל מגיד משנה - יחס בינהם
תגובות: 18
צפיות: 3091

Re: הרב המאירי והרב בעל מגיד משנה - יחס בינהם

איפה אנחנו רואים זילותא?! הרי ההשוואה אפילו לא מתחילה! ספרי ההלכה של הרשב"א הם סולת נקיה, תמצית מזוקקת של שמועות הש"ס ושיטות הראשונים, מלווה בהכרעות חדשות וישרות, וממתינה לנו הלומדים שנדייק במילותיה ונמצא בה אוצרות גנוזים. ואילו פסקי תשובות הוא ספר בן ימינו, כתוב בבהירות ובסדר ומביא לומד ...
על ידי כולל יונגערמאן
ה' מרץ 12, 2020 12:27 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ואת ובית אביך תאבדו
תגובות: 10
צפיות: 3703

Re: ואת ובית אביך תאבדו

ומענין לענין, הרי הגזירה עמדה לצאת לפועל ח"ו רק כעבור שנה, אז מה באמת הנחיצות להיכנס אל המלך כבר עכשיו אף שלא נקראת וכו', במקום להמתין לשעת הכושר, ובפרט שזה גורר בעקבותיו צום בפסח וכו'. מהבהילות של הרצים לצאת עם האיגרות השניות, נראה שהוראה מחודשת מהמלך מתקבלת במשך זמן רב, אולי המקומות המרוחקים...

עבור לחיפוש מתקדם