מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 780 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 02, 2020 8:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים מופלאים בתורה - באידיש
תגובות: 19
צפיות: 432

Re: דברים מופלאים בתורה - באידיש

ב"ה פגשתי את הרה"ג ר' אברהם מייזעלס שליט"א ושאלתי אותו על המספרים וענה לי שלהכל יש הסבר מדוייק והדברים נפלאים, אני מעתיק כאן ברשותו עוד מתורתו באידיש, וכן חוברת מטבע של אש להורדה עם כל המספרים אויך אין ש״ס און שולחן ערוך בשייכות מיט וואס מיר האבן די פארגאנגענע וואך געשריבן איז כדאי צו...
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 31, 2020 9:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:פה. רש"י ד"ה וחוי - למה נקרא חוי. צע"ק מדוע לא כ"כ לעיל אצל חורי.

עיין כאן לענין למה נקרא ולא נקראו
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=20261
על ידי אהרן תאומים
ה' מאי 28, 2020 9:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

זה לשון הגמרא בסנהדרין סד.הכא שקל פיסא שדא ביה אינני יודע מה זה יותר מפורש משבת עג:האי מאן דשדא פיסא לדיקלא
על ידי אהרן תאומים
ה' מאי 28, 2020 8:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

פא. רש״י ד״ה אבל לא הפאייס - כמו שקל פיסת רגב (סנהדרין דף סד) כו׳. ק״ק מדוע לא ציין להגמרא לעיל עג: דשדא פיסא לדיקלא וצ״ע. כשרש"י אומר כמו זה הרבה פעמים לדמיון מוחלט, ואפשר שבשדא לדיקלא (בדף עג) יתכן שזה רגב יותר קשה ואינו נפרך בזריקתו או במישמושו כי המטרה להשיר את תמרים, וצריך להיות בחוזק, וב...
על ידי אהרן תאומים
ה' מאי 28, 2020 6:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עיין חתם סופר ועוד
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 27, 2020 8:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

ייש"כ שבת פא. צרור או אבן כדי לזרוק בעוף רבי אלעזר בר יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה . בבא קמא סג . א''כ נכתוב רחמנא שור וחמור שה למה לי ש''מ לאתויי עופות ועוד שבת פא. ואם יש עליה עד. קנוח המעיד שעשויה לכך מותר לטלטלה לקינוח:אם היה רישומן ניכר מותר בבא קמא סג. (רש"י)למעוטי דבר שאינו מסויים. שאי...
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 26, 2020 7:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק שמיני
תגובות: 5
צפיות: 205

Re: מסכת שבת - פרק שמיני

שמואל דוד כתב:עו: המוציא יין כו׳
ק״ק מדוע התחיל רבי פרק חדש אף שהוא המשך למשניות בסוף הפרק הקודם וצ״ע.


מוציא תבן זה לא חלק מכבוד השבת אלא שסידורו נכון שהוא הוצאת תבן לבהמתו לפני אכילתו, ואח"כ המוציא ייו כדי "מזיגת הכוס" הכוס לקידוש השבת וע"כ פתח בו בתחילת פרק חדש
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 26, 2020 8:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת פ: בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור שנאמר {אסתר ב-יב} ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור (פורים)
בבא קמא ס"ב: רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 26, 2020 8:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עט: רש"י ד"ה ס''ת שבלה. אין מחתכין ממנה יריעה שפרשיות שמע והיה אם שמוע בתוכה לקובען במזוזה: עיין בתוספות שעושה ה"ת שמדובר שהשמע בסוף העמוד ומצרף לו ומשלים וכותב והיה אם וכו' וכן להיפך , ושואלים על תוס דא"כ הוי שלא כסדרן, והנה החתם סופר כתב ה"ת וכתב עליה דפח"ח כגון בירי...
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 26, 2020 5:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:יישר כח!
ויש להוסיף שהיה קשה לרש״י לשון ״הא דזריע והא דלא זריע״ דהול״ל ״הא דלא זריע והא דזריע״ ולכך פירש שהוא גמרא לקמן ושם שפיר הזכיר ״הא דזריע״ קודם ודו״ק.

זה מה שהתכוונתי שכך הוא שם
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 26, 2020 5:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

מאחר שהוזכר רבי רבי עקיבא ומאחר שיש שינוי בין דרך התירוץ שבראשון נאמר אמר רב נחמן לפי שאין אדם טורח וכו' ובשני נאמר הא דזריע והא דלא זריע לפי שאין וכו' ויכל לקצר כמו בראשון לפי שאין וכו' ע"כ רש"י מפנה למ"מ שכך הוא גם שם, והחילוק באמת בין שני המתרצים שהראשון רב נחמן אומר בשם רבה בר אבו...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים מופלאים בתורה - באידיש
תגובות: 19
צפיות: 432

Re: דברים מופלאים בתורה - באידיש

אהרן הכהן ווערט דערמאנט אין גאנץ תנ״ך 256 מאל: כמנין ״אהרן״. לא מסתדר צריכים יותר לפרט הדברים, על פי הכרותי הוא לא מדבר סתם דיבורים אלא יש כאן כל מיני דברים שצריכים להוריד המילה אהרן בלי שום הטיה 247 חסד 77 גלגל 51 חכם (לבד) 57 אנא שהרב קליין יברר שוב עם הרה"ג מייזעלס את הדברים שוב בר אילן נות...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים מופלאים בתורה - באידיש
תגובות: 19
צפיות: 432

Re: דברים מופלאים בתורה - באידיש

אהרן הכהן ווערט דערמאנט אין גאנץ תנ״ך 256 מאל:
כמנין ״אהרן״.
לא מסתדר צריכים יותר לפרט הדברים, על פי הכרותי הוא לא מדבר סתם דיבורים אלא יש כאן כל מיני דברים שצריכים להוריד
המילה אהרן בלי שום הטיה 247
חסד 77
גלגל 51
חכם (לבד) 57
אנא שהרב קליין יברר שוב עם הרה"ג מייזעלס את הדברים שוב
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 8:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עט. כמה ענינים בשיעור הוצאה מרה"י לרה"ר לחיוב בשבת
בבא קמא סא.: אמר רבא ר''א היא דתנן רבי אליעזר אומר שש עשרה אמות כדרך רה''ר (רש"י) דרך הרבים. י''ו אמות מעגלות דדגלי מדבר ילפינן במסכת שבת
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 8:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עח. אמר אביי בגלילא שנו רבא אמר אפי' תימא בשאר מקומות כדשמואל דאמר שמואל כל שקייני מסו ומטללי לבר ממיא דמסו ולא מטללי: (רש"י) ושתייתו שכיחא שרוב שתיית מים הם , בבא קמא ס: { שמואל ב כג-טו} ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם (מצודות) "מי ישקני מים" - לא שצוה להביא המים אלא ...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 7:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עז: איבעיא להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי {יחזקאל לא-ח} ארזים לא עממוהו בגן אלהים (רש"י) אוממות. גבי גחלים מייתינן ליה בכיצד צולין גחלים יכול עוממות ת''ל אש אי אש יכול שלהבת כו': עממוהו. לא החשיכו מראיתו להיות הם נאים ממנו: בבא קמא נט: אמר ר''ל משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמסר לו ג...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 7:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עו. המוציא תבן כמלא פי פרה עצה כמלא פי גמל עמיר כמלא פי טלה עשבים כמלא פי גדי
בבא קמא נח: ולא כור בששים כורין. אכלה כור תבואה אין שמין אותה בששים כורין
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 7:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עה: כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב בבא קמא נז. השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו מנין ת''ל תשיבם מכל מקום מאי לגינתו ולחורבתו אילימא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת יש לדון האם כשבאים להחשיב הצניע בדבר קטן שה חיי...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 7:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עט. רב אשי אמר. פלוגתייהו כשהוציאו לוה הוא ומה הוא צריך לו דקאמר ודאי לא לצור דמשום סתימת פי צלוחית לא משהי ליה שמא יבא ליד המלוה אלא משהי ליה להראותו לשאר בעלי חובות ולהתהלל שהוא פורע חובותיו: לשון כעין זה מופיע במסכתינו בגמרא בדף לג ע"ב והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שק...
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 7:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:מי אמר שאמר לו להוציא שופכין?

ברגע שיש שאילה אם רק רבו מצניע וכל העולם לא מצניע דבר זה סימן שמדובר בדבר מאוס וכדומה, וזה גם דבר המפריע לאכול לסעודה וצריכים לפנותו
על ידי אהרן תאומים
ב' מאי 25, 2020 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

מדובר להוציא דברים שופכין וכדומה ואין נאה לרב ותלמיד הלומד תורה שישלח תלמידו לפנות שופכין וכד' ועוד על פי הנאמר בפרקי אבות ד משנה י"ב רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ אוֹמֵר, יְהִי כְבוֹד תַּלְמִידְךָ חָבִיב עָלֶיךָ כְּשֶׁלָּךְ, וּכְבוֹד חֲבֵרְךָ כְּמוֹרָא רַבָּךְ, וּמוֹרָא רַבָּךְ כְּמוֹרָא שָׁ...
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 24, 2020 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 89039

Re: מסורת הגננות

כשהייתי ילד חשבתי (מסתמא למדתי כן) שיש להכות על הלב כשאומרים תיבות ״סלח נו״ ״מחל לנו״ ולא אצל ״חטאנו״ ״פשענו״. האם יש שיטה שסובר כן? גם אני נהגתי כן בילדותי, ואח"כ שיניתי את הנהגתי והעברתי את ההכאה ל"כי חטאנו ... כי פשענו", שזה יותר מסתבר. ובתפילת יוה"כ יש שנוהגים להכות ב"ס...
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 24, 2020 6:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 70
צפיות: 952

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

כל הכהנים משהביא שני שערות ראויים לעבודה ועל זה נסמוך
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 24, 2020 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים מופלאים בתורה - באידיש
תגובות: 19
צפיות: 432

Re: דברים מופלאים בתורה - באידיש

הרה"ג ר' אברהם מייזעלס ידען ובקי מונה וסופר נפלא, כל שיחה אתו בבימ"ד סאטמר במאנטריאל מסיבה עונג מיוחד, אוי רבש"ע מתי נוכל כבר לשוב להתפלל בבתי הכנסת, ב"ה נתנו רשות להתפלל בחצרות וכבר לא במרפסות, אבל בשביל לפגוש את ר' אברהם צריכים לפתוח את הבית מדרש
על ידי אהרן תאומים
א' מאי 24, 2020 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרכה ללימוד ה"עיון"
תגובות: 25
צפיות: 2895

Re: הדרכה ללימוד ה"עיון"

יפה ונחמד אבל לא תורה מסיני יש קביעות שרירותיות מתוך עיניו של המחבר ובכל זאת שווה קריאה ולימוד סידור הדברים בדרך ראויה ומובנת
על ידי אהרן תאומים
ו' מאי 22, 2020 11:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

היום כתבתי מאמר על הנאמר בבא קמא דף נד פפונאי ידעי טעמא אשמח בהערות
ובעז"ה נמשיך במוצאי שבת בקשרי השידוכין בין הדפים ומי שיש לו רעיון לקשר שבת עה ובבא קמא נז שיציע
על ידי אהרן תאומים
ו' מאי 22, 2020 7:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פרק גט פשוט בב"ב ולא בגיטין
תגובות: 9
צפיות: 1081

Re: פרק גט פשוט בב"ב ולא בגיטין

אגב בעבר כתבת לדייק מדוע רש"י בבבא מציעא ל"ח ערב צידן וראיה אחונה כתב על ערב "בגט פשוט" ועל צידן "בגיטין" ושאלת מדוע כאן כתב הפרק וכאן כתב המסכת, ואפשר ליישב על פי זה שפרק "גט פשוט" היה מקומו בגיטין
על ידי אהרן תאומים
ה' מאי 21, 2020 6:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק שביעי - כלל גדול
תגובות: 16
צפיות: 521

Re: מסכת שבת פרק שביעי - כלל גדול

דף עה: אמר רבי אחא בר חנינא השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק אמר רבי חייא בר אבא ג' דברים סח לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי , במסורת הש"ס גרס רב אסי , רמז נאה לכך שבת דף י רב אמי ורב אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעיברא דדשא
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 6:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

מקבל את התירוץ אבל נא לבדוק את כל המקומות שכתוב מוסק ולא פירש כי סמך על פעם הראשון שפירש כנ"ל בוצר שמהפעם הראשונה שזה בדוק שהפעם הראשונה שכתוב בוצר רש"י מסבירו (אמנם מפני הצורך שכתב מר) אבל זו המציאות גם שזה הפעם הראשונה, ורש"י על הש"ס מבאר גם דברים שכתובים בתורה מפורש
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 5:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

לא יודע אם רש״י כתב כסדר אם לאו. אבל יתכן שבאותו מסכתא כן כתב כסדר ולפי״ז מיושב מדוע לא צריך לפרש בוצר משום שכבר פירש כן בתחילת המסכת. ואגב חכ״א שליט״א הוסיף שרש״י לא ראה צורך לפרש כן משום שלשון בצירה מפורש בתורה ״ את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ״ עכ״ד. התשובה הזאת...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 5:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

והעיקר להוכיח שהש"ס לא מסודר ורש"י לא מסודר והכל במקרה לא מכובד להכניס מילים בפה של אחרים. אדרבה ניתי ספר וניחזי אם עלה על דעת מי לומר כדברים האלו אוקיי מסכים שכתבתי בסערה, ואמנם גם משפט כמו "אין טעם לעשות כן" לא בדיוק משדר תרבות דיון תורני ניתי ספר ונחזי מה? שכותב שיש סדר ורש&q...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 4:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

י. אברהם כתב:אדרבה ניתי ספר וניחזי
ודברי חכמים בנחת נשמעים

תדמודד קודם עם הנידון האחרון בוצר מוסק שמוכח כדברי או שיש לך הסבר מפולפל אחר והעיקר להוכיח שהש"ס לא מסודר ורש"י לא מסודר והכל במקרה
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 4:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

כתבתי שרש"י בעת כתיבת פירושו ידע את סדר המסכתות והתייחס בהתאם זה עוד יותר רחוק, כי אין שום טעם לעשות כן. ולא מצינו מעולם מי שכתב כדבר הזה. כשע"ק יפה עם ראיות מוכחות כאלו "לא מצינו" אני לא מתווכח כלל ועוד "אין שום טעם לשות כן" כי זה סותר למר את כל התיאוריה? עיין בתוספות...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 3:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

לא כתבתי שרש"י כתב את פירושו כסדר!!!!! כתבתי שרש"י בעת כתיבת פירושו ידע את סדר המסכתות והתייחס בהתאם, כמו גם כתיבת פירושו לתורה אין אף אחד יודע האם מחוייב שכתב את פירושו כסדר, או שהתיישב לכתוב את פירושו במשך שנתיים שלוש וניסה לכתוב לפי הפרשיות וכתב את פרשת בראשית במשך שלוש שבועות ואחר דיל...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 8:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עג: רש"י ד"ה מתקן - כמו מוציא את המת לקוברו אינו צריך "לגופה דהוצאה" "ולא למת" אלא לפנות ביתו והוצאה הצריכה לגופה כגון שהוא צריך לחפץ זה במקום אחר. לכאורה משמע מרש״י שיש ב׳ דברים כאן ואשמח בביאור כוונתו? בדף צג רש"י מוסיף עוד נדבך בהגדרה וכן כזית מן המת. חייב אם ה...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 7:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עג: הקוצר הבוצר והגודר כו' עיין רש"י גודר בתמרים. מוסק בזיתים. אורה בתאנים. ק"ק מדוע לא פירש "בוצר בענבים" וצ"ע.http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=29&t=32182 כפי שכתבתי כמה פעמים שנראה שיש משמעות לפעם הראשונה בא מופיע בש"ס כל דבר ורש"י יפרשו בדרך כלל בפעם ...
על ידי אהרן תאומים
ד' מאי 20, 2020 12:50 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: איפה יש תוספות שמתייחס לדיוק בלשון רש"י
תגובות: 0
צפיות: 193

איפה יש תוספות שמתייחס לדיוק בלשון רש"י

זכורני שתוס כותב מפורשות שצריך לדקדק בדברי רש"י
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 19, 2020 4:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

בהשקפה ראשונה זה היה נראה לי התירוץ ללכת בו וניסיתי בדוק הדברים וליישב בדרך זו ודחיתי זאת א' מן הטעם דלא בשחיקת סממנים שהיה גם במקדש דהרי מדובר פה דווקא על דברים שהיו בבניית המשכן דייקא סממני הצביעה וכפי שרמזתי לכך בתוך הדברים, ב, הכללל שאין עניות במקום עשירות מדוע לייחסו למקדש בדייקא יותר מלמשכן הר...
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 19, 2020 8:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 177
צפיות: 14312

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת עד. אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה
בבא קמא נו: בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש''ש
אפשר להוסיף שאפילו שפת העני אין טירחה גדולה להכינה בכל זאת כשהוא שומר אבידה והוא פטור מן הטעם שעוסק במצוה הרי בהנאה מועטת זו של הפטור מלתת לעני נחשב בזה לש"ש
על ידי אהרן תאומים
ג' מאי 19, 2020 8:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 160
צפיות: 4725

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

עד. רש"י ד"ה וליחשב נמי כותש - חטין במכתשת להסיר קליפתן דהואי במקדש בסממנין אלא לאו משום דדמיא לדש לא חשיב לה דהא נמי מיפרקה מלבוש היא. צ"ע מדוע כתב מקדש ולא משכן. אכן ארבעה פעמים רש"י כותב כאן מקדש וליחשב נמי כותש. חטין במכתשת להסיר קליפתן דהואי במקדש בסממנין אלא לאו משום דדמיא...

עבור לחיפוש מתקדם