מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 168 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש קריות
ו' דצמבר 13, 2019 12:56 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה בשמן זית למאור
תגובות: 8
צפיות: 988

Re: הדלקה בשמן זית למאור

יישר כוחכם!!
על ידי איש קריות
ו' דצמבר 13, 2019 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע אין בתלמוד ירושלמי הלכות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 3006

Re: השמטת הירושלמי לרוב דיני חנוכה

בפשטות מה שלא נזכר בירושלמי הוא מכיון שלא מוזכר במשנה וכיון שענינו של הירושלמי לפרש המשנה ואין ענינו להשלים השמטות המשנה לכן לא כתבם. לצערי לא זכיתי לעסוק מספיק בירושלמי אך לפום ריהטא נראה שיש הבדל בסגנון "העריכה" של הבבלי שהוא נסמך יותר על אסוציאציות, מאשר הירושלמי שהוא יותר עניני. מכיון ...
על ידי איש קריות
ו' דצמבר 13, 2019 12:35 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה בשמן זית למאור
תגובות: 8
צפיות: 988

הדלקה בשמן זית למאור

ידועה דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כי יש להדר ולהדליק בשמן זית זך ולא בשמן זית למאור. דעה זו מסתמכת על כך שכשם שיש הידור להדליק דווקא בשמן ולא בנר שעווה כיון שבו נעשה הנס הוא הדין שיש להדליק בשמן זית זך כיון שבו נעשה הנס. אני הקטן טוען שאין לדמות ביניהם. יש הבדל מהותי בין שמן לנר שעווה הני...
על ידי איש קריות
ה' דצמבר 12, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 16
צפיות: 2345

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

לכאורה גם לולי דברי הפרי חדש תפילת הדרך קילא טפי דהא מבואר בטור סימן ק"י דלשיטת ר"י תפילת הדרך אינה ברכה אלא תחינה בעלמא ומכיון שהיא ארוכה תקנו לסיים אותה בברכה. לא ראיתי את דברי הפרי חדש אך יתכן שזה מקור דבריו להא שרשאי אדם לומר תחינה ולחתום בסופה בשומע תפילה דהא לשיטת ר"י תפילת הדרך...
על ידי איש קריות
ה' דצמבר 12, 2019 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה סמוכה לחברתה שמסמיכה באופן מזדמן
תגובות: 2
צפיות: 378

Re: ברכה סמוכה לחברתה שמסמיכה באופן מזדמן

בפשטות דברי מהר"ם מרוטנבורג אינם סותרים את דברי התוספות. תוספות כותב שהיכן שהברכות לא תמיד סמוכות לא טבעו בהם חכמים מטבע ברכה של סמוכה לחברתה ולכן הם פותחות בברוך. המהר"ם לעומת זאת מחפש פתרון לשאלה מדוע אין תפילת הדרך פותחת בברוך ולכן החמיר להסמיכה לברכה אחרת הפותחת בברוך, כך שפתיחתה מועיל...
על ידי איש קריות
ג' דצמבר 10, 2019 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראשונים דלא כהירושלמי
תגובות: 9
צפיות: 1009

Re: ראשונים דלא כהירושלמי

עד שאתם דנים על הראשונים יש לדון על האחרונים.
מה עושים כאשר המגן אברהם לדוגמא פוסק דין שנסתר מהירושלמי?
על ידי איש קריות
ג' דצמבר 10, 2019 3:32 pm
פורום: חנוכה
נושא: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא
תגובות: 5
צפיות: 865

Re: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא

יש ספרים שמובא בהם שהפך שנמצא במקדש היה הפך של יעקב אבינו
על ידי איש קריות
ד' נובמבר 27, 2019 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 49
צפיות: 6888

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

נמחק

עבור לחיפוש מתקדם