מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2014 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שברי לוחות
ג' נובמבר 18, 2014 6:47 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור הספר מעשה משלשה אחים
תגובות: 6
צפיות: 2049

Re: מקור הספר מעשה משלשה אחים

האם יש בנמצא הספר בעברית (שני כרכים)
עדיף בפורמט דיגיטלי
על ידי שברי לוחות
ג' נובמבר 18, 2014 5:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ישפוך מי בורו, ביבום?
תגובות: 4
צפיות: 1234

Re: לא ישפוך מי בורו, ביבום?

מדוע שירצה יותר בכשירה הרי הוא אינו כהן, ועכ"פ אם הוא לא מקפיד נאמר שהוא צריך לייבם דווקא לפסולה?
על ידי שברי לוחות
ג' נובמבר 18, 2014 5:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא ישפוך מי בורו, ביבום?
תגובות: 4
צפיות: 1234

לא ישפוך מי בורו, ביבום?

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מד עמוד א

אם היה חולץ - חולץ, לפסולה, ואם היה מייבם - מייבם לכשרה.
לכאורה מדוע לא נאמר שייבם דווקא לפסולה, כדי שתישאר הכשירה לעולם, וכך יוכל גם כהן לשאת אותה, מטעם לא ישפוך אדם מי בורו וכו'.
על ידי שברי לוחות
ג' נובמבר 18, 2014 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קרטיב וגלידה נחשבים לאוכל או משקה
תגובות: 10
צפיות: 1295

Re: האם קרטיב וגלידה נחשבים לאוכל או משקה

פעם שאל אחד לרב אם גלידה נחשב לאוכל או למשקה, שאל אותו הרב למאי נפק"מ, ענה לו : הנני נוהג לפני כל פעם שאני אוכל להגיד איני אוכל לשם הנאת גופי ח"ו כי אם וכו' ולפני שאני שותה איני שותה לשם הנאת גופי וכו', ומעתה עלי לדעת איזה נוסח לומר לפני אכילת/שתיית גלידה.
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימה
תגובות: 2
צפיות: 765

Re: עזרה בזיהוי חתימה

מעיון ראשון נראה שצ"ל ועיין ביד אפרים סימן הנ"ל שפסק ג"כ כן ואפשר שלזה? כיוון ג"כ ... ודו"ק
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת - אשת אחיו שלא היה בעולמו
תגובות: 4
צפיות: 1267

Re: שהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת - אשת אחיו שלא היה בעולמו

לכאורה מקור דברי היעב"ץ הוא ספר פלפולא חריפתא (זולקווא תצ"ו)
Capture.GIF
Capture.GIF (24.87 KiB) נצפה 1241 פעמים
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:27 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה
תגובות: 10
צפיות: 1893

Re: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה

אם כבר, אז כבר ברישא של המשנה ' כל יום שיש בו הלל' והכוונה דווקא לימי החנוכה וכמ"ש המפרשים.
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הספר עיקר שפתי חכמים ומחברו
תגובות: 38
צפיות: 7510

Re: הספר עיקר שפתי חכמים ומחברו

רוצה ללמוד כתב:בשפתי צדיק בפרשתן (תולדות) זועק על השפתי חכמים במילים מאוד קשות על הסברו שיצחק נשא את רבקה לפני שהייתה ראוייה להריון "שלא לעמוד בהרהור עבירה"...
גם בדברי יחזקאל בפרשתן כתב כן נגד השפתי חכמים אם כי לא הזכירו בשמו אלא בשם המגיה
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה
תגובות: 10
צפיות: 1893

Re: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה

החיפוש בתוכנת בר אילן מוסר שבע, אולי באמת היה מתאים שיהיה שמונה נגד שמונת ימי חנוכה...
על ידי שברי לוחות
ב' נובמבר 17, 2014 10:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה
תגובות: 10
צפיות: 1893

Re: חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה

חנוכה נזכר שבע פעמים במשנה, אמנם בהקשר לדיני נר חנוכה נזכר רק פעם אחת ורק בדרך אגב היזק על ידי נר חנוכה.
על ידי שברי לוחות
ו' מרץ 01, 2013 5:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3656
צפיות: 913130

Re: בשורת ספרים חדשים

אוצר גליוני דברי תורה מרבי מרדכי זילבער מסטוטשין - תשע"א
על ידי שברי לוחות
ו' פברואר 01, 2013 5:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: "על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער גם באלו?" מכילתא תמוהה
תגובות: 6
צפיות: 1391

Re: "על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער גם באלו?" מכילתא ת

חיפוש פשוט ב'אוצר החכמה' (אנו, מצטערים, לוי מרחק 30) יתן לך עשרות מופעים על שני הקושיות האלו
על ידי שברי לוחות
ה' ינואר 31, 2013 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעם על האומר אחטא ואשוב אין מספיקין וכו'
תגובות: 4
צפיות: 927

Re: טעם על האומר אחטא ואשוב אין מספיקין וכו'

הטעם של אין קטיגור נעשה סניגור הוא בשבט מוסר פרק א
על ידי שברי לוחות
ה' ינואר 31, 2013 8:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אחשורוש- בית המקדש, מה הקשר?
תגובות: 3
צפיות: 1862

Re: אחשורוש- בית המקדש, מה הקשר?

ולי נ"ל, עפ"י המבואר במהרש"א שכל זמן שאסתר היתה באונס, היתה משמשת במוך, ועכשיו ברצון , וכותב שם במהרש"א, אם אני זוכר טוב, שאז נתעברה ממנו, ומעיבור זה נולד כורש שהוא נתן רשות לבנות את בית המקדש, וע"כ אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי שמתחיל להתנוצץ אור בית המקדש בעולם על כן אמ...

עבור לחיפוש מתקדם