מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1962 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

דבר שאין שום בר דעת מסתפק בו כלל מסתבר שנחשב לכל, אם שכיחות הטריפות הוא אחד לשלושה או ארבע שום בר דעת לא יסתפק על מאה פרות שאין ביניהם אפילו טריפה אחת. נגיד שאחד מחמש בהמות היא טריפה, ונגיד שבכל חמש בהמות יש חמשים אחוז סיכוי שלא יהיה ביניהם טריפה במקרה, אז בכל אלף בהמות יש מאתיים פעם חמש אז זה יוצא ...
על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עם כזה רמת של סבירות אפשר להוציא ממון, ולמה זה גרע מכל חזקה? יש חזקה שיותר חזק מזה? מי שיקדש על תנאי שאם אין פרה ברפת של אלפי פרות אחד שטריפה האם יחששו לקידישיו? א"כ אז אם יקדש על מנת שאין טריפה בכל המדינה גם אז יחששו אי אפשר להוציא ממון עם זה. חזקה זה דבר שנוגד להיגיון, כמו לפרוע תוך הזמן. ול...
על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

מה הדין אם יש 10 חנויות מוכרות חוטים כשרים לציצית, ו-9 חנויות מוכרות חוטים פסולים. 1. ומצא חוט. -הלך אחר הרוב, והרי זה כשר. 2. ואחר כך מצא עוד חוט. -הלך אחר הרוב, והרי זה כשר. ... 16. ואחר כך מצא עוד חוט. -הלך אחר הרוב, והרי זה כשר. כעת יש מספיק חוטים כשרים בשביל לקשור לבגד של ד' כנפות. הכל בסדר. א...
על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עם כזה רמת של סבירות אפשר להוציא ממון, ולמה זה גרע מכל חזקה? יש חזקה שיותר חזק מזה? מי שיקדש על תנאי שאם אין פרה ברפת של אלפי פרות אחד שטריפה האם יחששו לקידישיו? א"כ אז אם יקדש על מנת שאין טריפה בכל המדינה גם אז יחששו אי אפשר להוציא ממון עם זה. חזקה זה דבר שנוגד להיגיון, כמו לפרוע תוך הזמן. ול...
על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

עם כזה רמת של סבירות אפשר להוציא ממון, ולמה זה גרע מכל חזקה? יש חזקה שיותר חזק מזה?

מי שיקדש על תנאי שאם אין פרה ברפת של אלפי פרות אחד שטריפה האם יחששו לקידישיו? א"כ אז אם יקדש על מנת שאין טריפה בכל המדינה גם אז יחששו
על ידי מלבב
ה' מרץ 15, 2018 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

שומע ומשמיע כתב:
מלבב כתב:שהרי במיכל שהכניסו חלב מאלף פרות בוודאי יש עשר אחוז טריפות, זה לא רק סבירות גבוהה רק זה דבר וודאי.

למה בודאי?

כי זה כ"כ רחוק שאם זה לא נחשב לוודאי אז מה כן נחשב לוודאי?
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

היום לפי הסטטיסטיקה לידת זכרים הוא באחוז אחד או שתיים יותר מנקיבות, האם נגיד נשתנו הטבעיים וישתנה הדין? יש למישהו תשובה על שאלה זו? דרך אגב, זה לא אחוז או שנים, אלא כ5-6% הבדל. וגם לא מסתבר כ"כ שפעם זה היה אחרת, משום שהיחס הזה נראה כמכוון - על ידי זה, כאשר מגיעים פחות או יותר לגיל הנישואין, הי...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

נכון לכאו'. אבל עדיין זה לא דומה לשאלה של או"ה. === כשרפרפתי שוב על נושא האשכול, רוב לעומת סיכויים, נזכרתי בדברים ישנים שעימדי, אציגם כאן בקיצור. כשמדברים על רוב בשר או רוב חנויות, הרי ודאי שיש הרבה מקרים שהקביעה הזו אינה משקפת את רוב הסיכויים, משום שזה לא משקלל מספיק את כל הנתונים. הרי צריך ל...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

תמצית הנידון שעולה כאן הוא איך יתכן לדון דין רוב באופן שאנו יודעים שבמציאות בשקלול כל הנתונים הוא שאסור. לכאורה מבואר כן בר"י מיגאש שביאר הדין דב' כיתי עדים המכחישות זא"ז דלרב הונא כשירות לשאר עדויות מטעם חזקת כשרות שיש לכל אחת, ואילו לרב חסדא פסולות לשאר עדיות. וביאר הר"י מיגאש בסבר...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

המקובל לבאר הטעם שהולכים אחר רוב חנויות, משום שאין הנידון בתערובת הבשר שפרשה, אלא הנידון בגורמי ההיתר של הפרישה, שע"י החנות פורש יותר בשר כשר או טרף, ולפ"ז פשוט שנחשב ככמה חנויות. בסופו של דבר הכל שאלה של הגדרות גם אפשר להגדיר כל מדף במקרר כסיבה נפרדת וכו' ואולי רק סיבה להבאת הבשר היא הגד...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

המקובל לבאר הטעם שהולכים אחר רוב חנויות, משום שאין הנידון בתערובת הבשר שפרשה, אלא הנידון בגורמי ההיתר של הפרישה, שע"י החנות פורש יותר בשר כשר או טרף, ולפ"ז פשוט שנחשב ככמה חנויות. יש שלוש שיטות בעניין, יש אומרים שהולכים אחר רוב הבשר, ויש אומרים שהולכים אחר רוב החניות, ויש אומרים שהולכים א...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 12:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

ובתרוה"ד סי' שיד כ' לגבי שנים שהפקידו מעות אצל א' ועירבן, זה הפקיד י' זהובים וזה הפקיד ה' זהובים, ונאבדו מתוכם ד', דתלי' את כל הנאבדים בשל המפקיד י', כי אזלי' בתר רובא, עי"ש מש"כ בזה. והרי אין סברא של רוב למימר דכל הנאבדים היו דוקא מתוך הרוב, (והסברא היא לחלק באופן יחסי), ובכ"ז ...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

תמצית הנידון שעולה כאן הוא איך יתכן לדון דין רוב באופן שאנו יודעים שבמציאות בשקלול כל הנתונים הוא שאסור. לכאורה מבואר כן בר"י מיגאש שביאר הדין דב' כיתי עדים המכחישות זא"ז דלרב הונא כשירות לשאר עדויות מטעם חזקת כשרות שיש לכל אחת, ואילו לרב חסדא פסולות לשאר עדיות. וביאר הר"י מיגאש בסבר...
על ידי מלבב
ד' מרץ 14, 2018 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 18083

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

מצוי מקרים שהדין הידוע "הלך אחר הרוב" קובע דין והכרעה מסויים, שהסיכוי שזה יהיה האמת הוא רחוק מאד וכנגד כל הסתברות. הדוגמא הידועה לזה היא מה שדנו על מיכלי חלב, כי הנה המציאות היום ידועה שיש (בערך) חמישית מהבהמות שהם טריפה, אמנם לענין שתיית החלב הרי ודאי תולים כל פרה שהיא מהרוב שאינן טריפות...
על ידי מלבב
ג' מרץ 13, 2018 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 36
צפיות: 3768

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

גם אם נגיד שדנים על כל חלב בנפרד שבא מהרוב בהמות הכשרות, עדיין יש רוב הפוך שברוב החלב של כל החברות מעורב שם חלב טריפה, ואיך אפשר להגיד נגד המציאות שלא נמצא חלב טריפה ברוב מיכלי החלב של רוב החברות?
על ידי מלבב
ב' מרץ 12, 2018 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 36
צפיות: 3768

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

דרומי כתב:כמדומה שהיה פעם אשכול בנושא. כידוע הרב לנדא שליט"א מחמיר בנושא ולכן כמעט שאין חלב בהשגחתו.

והקצת שיש על מה הוא סומך?
על ידי מלבב
ב' מרץ 12, 2018 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 36
צפיות: 3768

רוב בהמות כשרות לגבי חלב

איך מותר לשתות חלב, בשלמא כשחולים פרה אחד סומכים על רוב בהמות כשרות, אבל כשמערבבים הרבה חלב ביחד מהרבה פרות אז וודאי שיש שם יותר מאחד לששים מבהמה טריפה?
על ידי מלבב
ג' מרץ 06, 2018 5:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 11921

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

הרב הוטנער אמר שהמדינה הוא עירוב טוב ברע.
גם אם נאמר ששליטת החילונים זה גלות ומעשה שטן ולא אתחלתא דגאולה, אבל מאוד לא מסתבר שקיבוץ כזה גדול של יהודים בארץ ישראל, עם כזה רבוי של לימוד תורה ושפע ברוחניות ובגשמיות, וזה הולך ומתרבה, שכל זה לא קשור לגאולתם של ישראל שהולך קמעא קמעא רק כל זה מעשה שטן.
על ידי מלבב
ב' מרץ 05, 2018 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 1769

Re: גניבה בהעתקת שיר

משל למה הדבר דומה לכפר נידח שאין באמתחתם כל חידוש או כל חדשנות ויהי היום בא אדם מלומד מהעיר הגדולה ובאמתחתו אוצר יקר שיועיל לכל אנשי הכפר שלנו מיד עם חשיכה מחוסר ראות איש את רעהו "אש" הוא הדבר שיש אצלו, העמיד דוכן ברחובה של עיר ועליו פתילות עם שמן, עששיות, נרות, - כל דבר ומחירו. ומאחורי הד...
על ידי מלבב
ו' מרץ 02, 2018 12:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

זה לא כזה שטות, כמה אחרונים סוברים כן ביניהם המשנה ברורה, וכן משמע קצת ברן וריטבא ריש פרק החליל בסוכה. ומה היה כוונתך בהודעה זאת? "כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף , לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבו...
על ידי מלבב
ד' פברואר 28, 2018 9:45 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

אני מכיר תודה לכבודו שמחשיב אותי לחכימא שדי לו ברמיזא, אבל לצערי לא ממש כך הוא הדבר, ואני צריך שתפרש יותר אם זה לא ממש קשה לך. אין הדבר תלוי אלא בי, הייתי בטוח שהראיה שכבודו מביא מרב אשי ,שלך היא, והרב מפאס פיספסו ,אבל לא כן הדבר כנראה וראה והתכוין אף לזה. שאלתי אם נלך ע"פ דברי רב אשי דאינו תל...
על ידי מלבב
ד' פברואר 28, 2018 5:15 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

הרב מלבב הייתי בטוח שזו ראיה שלך ופספסו הרב מפאס כי לא הזכיר את שם המפורש ויתירה מכאן דאי אין זה תלוי כלל בקרבן אלא בשמחה מאי שנא זמן הבית ,ואי משום דכתיב ושמחת בחגך דמשמע דעדיין תלוי בזמן שיש קרבן א"כ למה עדיין יוצא בזמה"ז מדאורייתא ביין ?ועוד דהרב מפאס בא לפרש עפ"ז את דעתו בדעת הרמ...
על ידי מלבב
ד' פברואר 28, 2018 8:34 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב. מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף הגמרא רק אומרת שאין יוצאין בו דאינו דומה לחגיגה,לא שאין שמחה בעופות,...
על ידי מלבב
ג' פברואר 27, 2018 9:26 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

כמו שנשים יוצאים בבגדי צבעונים, וקטנים בקליות ואגוזים ולא חייבים בבשר כמבואר ברמב״ם הלכות יום טוב.
מפורש שם בגמרא חגיגה שאין שמחה בעופות, והכוונה לסתם בני אדם שמעדיפים בשר בהמה, אבל אנשים שחביב עליהם בשר עוף וודאי שיוצאים בבשר עןף
על ידי מלבב
ג' פברואר 27, 2018 7:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף , לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה ב...
על ידי מלבב
ג' פברואר 27, 2018 6:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף , לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה ב...
על ידי מלבב
ג' פברואר 27, 2018 6:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

Re: חובת בשר בפורים

כמדומני שהאמרי אמת הביא פעם ראיה דיוצאין סעודת נישואין אף בבשר עוף מהא דכתובות דאין נושאים נשים במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף , לגבי הראיה דרב יהודה מפאס מנדרים ונדבות לכאורה הא דאין יוצאין בעופות בזמן המקדש הוא כפי המפרשים שם,, לא בעופות ולא במנחות - דכתיב ושמחת בחגך, אמרה תורה עשה שמחה ממי שחגיגה ב...
על ידי מלבב
ג' פברואר 27, 2018 6:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשכרות בפורים
תגובות: 19
צפיות: 2983

Re: עצות לשכרות בפורים

עצה לבחילות לקחת כף זנגביל, אבל לא להמשיך לשתות זה מסוכן
על ידי מלבב
ב' פברואר 26, 2018 12:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משתה ושמחה בפורים דמוקפים
תגובות: 1
צפיות: 604

משתה ושמחה בפורים דמוקפים

בדרכי משה כתוב שיש חובת משתה ושמחה גם בפורים דמוקפים, למה אין נוהגים כך?
על ידי מלבב
ב' פברואר 26, 2018 12:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חובת בשר בפורים
תגובות: 19
צפיות: 3561

חובת בשר בפורים

ברמב"ם כתוב שחובת סעודת פורים לאכול בשר, למה אין מקפידים על זה?
על ידי מלבב
ה' פברואר 22, 2018 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור במסחר עם סמים קלים
תגובות: 1
צפיות: 496

האם יש איסור במסחר עם סמים קלים

האם יש איסור במסחר עם סמים קלים? א״כ מה טעם האיסור? אם משום חילול השם, אם זה בגלל עבירה על החוק, האם בכל עבירה על החוק יש חילול השם? ואם בגלל שאנשים רואים את זה כדבר לא ראוי מה הדין במדינה שזה חוקי? ומה דין במדינה שזה כנראה יהיה חוקי בעתיד ?
על ידי מלבב
ה' פברואר 22, 2018 4:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2373
צפיות: 364709

Re: פולמוס העופות תשע"ז

איך הם אומרים שהפטם הוא לכתחילה בזמן שלא ברור מי הסבות שלו?
ואיך הם מסבירים, איך התירו את זה בלי מסורה? בע"כ שמה שדומה מותר בלי מסורה, א״כ ק״ו בן בנו של ק״ו הבראקל שדומה הרבה יותר.
על ידי מלבב
ד' פברואר 21, 2018 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2373
צפיות: 364709

Re: פולמוס העופות תשע"ז

שמעתי שהרב שמאי גרוס אוסר את הפטם, יש למישהו מידע על זה?
על ידי מלבב
ד' פברואר 21, 2018 8:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 15
צפיות: 4981

Re: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

עדיין לא מבואר מה היה גבול מלכותו מצפון ודרום, ואיזה מים תיאור גבול זה מהודו ועד כוש שהיא רק ממזרח למערב.

עוד יש לעיין מה עם עשרת השבטים האם היו בכלל הגזירה והאם חייבים במגילה, כי יהודים משמע רק בני גלות יהודה, וא"כ האטיופים ובני מנשה יהיו פטורים מן המגילה.
על ידי מלבב
ג' פברואר 20, 2018 9:51 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 15
צפיות: 4981

מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

מה זה מהודו ועד כוש, והיכן היה גבול מלכותו מצפון לדרום? מה עם אירופא מה עם צפון ודרום אפריקה מה עם סיביר סין סרי לנקה?
על ידי מלבב
ג' פברואר 20, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 1769

Re: גניבה בהעתקת שיר

סגי נהור כתב:האם באתם להמציא מחדש את הדיון אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני בהלכה?

אם יש לך הסבר תכתוב, ואם אין לך תשתוק.
על ידי מלבב
ג' פברואר 20, 2018 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים ממפעל מחלל שבת
תגובות: 15
צפיות: 1768

Re: מוצרים ממפעל מחלל שבת

הפסקי תשובות בסימן שיח
לא מסכים איתך, כי הספק הוא לא על היום רק על המוצר באיזה יום זה נוצר.
על ידי מלבב
ג' פברואר 20, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 1769

Re: גניבה בהעתקת שיר

את השאלה ניתן גם להגדיר אחרת, גניבה זה חפץ שנמצא בבעלותך וברשותך, ואני תופס את זה ומוציא את החפץ מרשותך ומכניס את זה לרשותי או שאני מוציא ומאבד את זה, שיר הוא לא חפץ ואין עליו קניין והוא לא נמצא ברשותך ואני לא מוציא את השיר מרשותך בעת שאני מעתיק אותו, אם כן מה שייך פה גזל? ואי משום יורד לתוך אומנתו ...
על ידי מלבב
א' יולי 12, 2015 4:31 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: [גירסה 13] אי יכולת להכניס מספר עמוד הספר
תגובות: 17
צפיות: 2920

Re: [גירסה 13] אי יכולת להכניס מספר עמוד הספר

התיקון הושלם, או קרוב לזה? תודה.
על ידי מלבב
א' יולי 12, 2015 4:29 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: לא מזריח מילות חיפוש
תגובות: 19
צפיות: 2759

Re: לא מזריח מילות חיפוש

מה המצב כעת בזה?

עבור לחיפוש מתקדם