מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3746 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ג' אפריל 14, 2020 1:04 am
פורום: פסח
נושא: שני תבשילין
תגובות: 21
צפיות: 364

Re: שני תבשילין

בוא נתחיל בזה. כתבת בפתיחת האשכול: במשנה נאמר שיש לאכול שני תבשילין בליל הפסח. ובכן, זה לא מה שנאמר במשנה! במשנה נאמר שיש להביא לפניו (עוד לפני ההגדה) שני תבשילין. זה טעם מה שאנו נוהגים להניח שני תבשילין על קערת הסדר. כעת, מה טעם הבאת שני תבשילין אלו? הסעודה העתידה איננה טעם להניח לפניו עכשיו שני תב...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 14, 2020 12:50 am
פורום: פסח
נושא: שני תבשילין
תגובות: 21
צפיות: 364

Re: שני תבשילין

אמנם עיינתי כעת בעדי הנוסח של כתבי היד במשניות ומצאתי שלא מופיע שם מילים אלו "שני תבשילים", גם בכתבי היד בגמ' זה חסר ברובם ונמצא לפי זה שאדרבה, במשנה אכן הביא התנא שבמקדש הביאו בנוסף על המצה והחזרת גם גופו של פסח (ולא נכנס לדין החגיגה הבאה עמו). ועל זה מוסיף התנא בברייתא (המובא בירושלמי) ...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 14, 2020 12:48 am
פורום: פסח
נושא: שני תבשילין
תגובות: 21
צפיות: 364

Re: שני תבשילין

ויתירה מזו, הרי לא נאמר במשנה ששני תבשילין נאכלים רק בגבולין ולא במקדש. ז"ל המשנה: הביאו לפניו כו' שני תבשילין... ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח. הרי שהרישא קאי על הגבולין ולא על המקדש. ובכל אופן, במקדש אכן היו שני תבשילין - פסח וחגיגה... וגם אינו מובן, הן אמנם הביאו גם חגיגה במקדש, אבל א...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 14, 2020 12:11 am
פורום: פסח
נושא: שני תבשילין
תגובות: 21
צפיות: 364

Re: שני תבשילין

בן אדם כתב:ויתירה מזו, הרי לא נאמר במשנה ששני תבשילין נאכלים רק בגבולין ולא במקדש.

ז"ל המשנה: הביאו לפניו כו' שני תבשילין... ובמקדש היו מביאים לפניו גופו של פסח.
הרי שהרישא קאי על הגבולין ולא על המקדש.
ובכל אופן, במקדש אכן היו שני תבשילין - פסח וחגיגה...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 13, 2020 8:45 pm
פורום: פסח
נושא: אסור לומר "לחם" בפסח
תגובות: 39
צפיות: 2594

Re: אסור לומר "לחם" בפסח

אנחנו עדיין רחוקים מלעסוק בטעמי המצוות אני הבאתי בסך הכל מה התורה אומרת לנו, ביחס לשקצים ודברים טמאים התורה אומרת לנו להתרחק מהם כי הם מאוסים וטמאים לעומת זאת במצה התורה אומרת לנו טעם ספציפי, בלי להכניס אותו במסגרת של תיעוב אתה מבסס את היחס שלך למשמעות המצוות ע"פ לשון המקרא. זכותך. אחרים מבססי...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 13, 2020 8:16 pm
פורום: פסח
נושא: אסור לומר "לחם" בפסח
תגובות: 39
צפיות: 2594

Re: אסור לומר "לחם" בפסח

כמו עוד ביטויים ומושגים שיהודים משתדלים להמנע מלהזכירם אף שבדרך לימוד וכדומה מזכירים. כך בעניננו, ישנם מי שעבורם החמץ בפסח הוא מאוס ודחוי עד שאין להעלותו על דל שפתיים. מי שאינו מרגיש כך בהחלט אינו חייב לנהוג במנהג זה. ישנו הבדל גדול במהותו ישנם דברים שהאיסור שלהם נובע מחמת מאיסותו ותיעובו, לעומת זא...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 13, 2020 4:10 pm
פורום: פסח
נושא: אסור לומר "לחם" בפסח
תגובות: 39
צפיות: 2594

Re: אסור לומר "לחם" בפסח

כמו עוד ביטויים ומושגים שיהודים משתדלים להמנע מלהזכירם אף שבדרך לימוד וכדומה מזכירים.
כך בעניננו, ישנם מי שעבורם החמץ בפסח הוא מאוס ודחוי עד שאין להעלותו על דל שפתיים. מי שאינו מרגיש כך בהחלט אינו חייב לנהוג במנהג זה.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 13, 2020 2:10 pm
פורום: פסח
נושא: אסור לומר "לחם" בפסח
תגובות: 39
צפיות: 2594

Re: אסור לומר "לחם" בפסח

המצה עצמה היא לחם. אלא של"לחם" ו"חלה" בלשוננו משמשים גם כשמות לסוגים מסוימים של לחמי חמץ, ובמובן זה משתדלים (ע"פ המנהג היפה) שלא להזכירם בפסח.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 13, 2020 1:31 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

בענין השלכה לאשפה, מה הדין בבתים שהפחים נתונים על שטח היחיד, (גם הפחים עצמם שייכים להיחיד), בצידי רה"ר והמפנים באים ונוטלים משם הזבל. זה כעין הפקר, כל אחד מהעוברים ושבים לדוגמא יכול להניח לשם זבל או ליקח משם אם רוצה ולא יהיה נתפס כגנב (אך לא לתפארת יהיה לו לנבור בפח זבל פרטי של חבירו), האם יש ...
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 10, 2020 3:08 am
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

כאמור: 1. השבתה קודם זמנה אינה בהכרח בשוא"ת. דברי המנ"ח ידועים אבל מדברי הפוסקים משמע לא כן, אלא שיש מצוה בקו"ע לבער החמץ מרשותו אפילו קודם זמנו. 2. קיי"ל שביעור זה (שקודם זמנו) אינו צ"ל בשריפה אפילו לר' יהודה כנ"ל. אלא בכל אופן שהחמץ יוצא מרשותו מקיים המצוה. 3. לכן הב...
על ידי סגי נהור
ו' אפריל 10, 2020 12:04 am
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

באשכול שציינתי אליו הבאתי את דברי המשנ"ב (שם סק"י) בזה. אבל א"כ מה היתה שאלתך בפתיחת אשכול זה? הרי הדבר פשוט שאם השבתתו בשריפה דוקא המצוה היא בקו"ע (וראה חי' הגר"ח הלוי ריש הל' חמץ ומצה).
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 09, 2020 10:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חשבון נפש עצמי לימים אלו
תגובות: 191
צפיות: 9015

Re: חשבון נפש עצמי לימים אלו

הערה מבלי להתייחס לגופו של אדם: מי שמאמין שלחכם פלוני יש רוח הקודש זה ענין אחד. אבל מי שאינו סבור כך, ודאי עליו להפנות שאלות הנוגעות לבירור המציאות דוקא לחכם היודע בענינים אלו. הפליאה (בעיני) היא על אלה שאינם שייכים לסוג הראשון, ובכל זאת אינם נוהגים כמתבקש מן הסוג השני.
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 09, 2020 9:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 15803

Re: תעלה חיוך לרגע!

ביקורת תהיה כתב:אותה ארץ שברא אלדים בראשית.

יש להעיר שסירוס לשון הפסוק אינו הולם את פירושו ע"פ רש"י...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 08, 2020 1:57 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הגעלת כלים
תגובות: 25
צפיות: 1242

Re: הגעלת כלים

תמלא אותו במים חמים, שים על האש, וכאשר ירתח, זרוק לתוכו חפץ חם (אבן רותחת, או ברזל רותח- לדוגמא צבת שהוחם על להבה סמוכה, ותפוס בצבת אחר, וזרוק לתוך המים הרותחים). המים גולשים. וזהו, הסיר הוכשר. כמובן שמדובר בסיר נקי, בלא שיש בו שמנונית בעין. ראיתי באיזה מקום עצה לתחוב פנימה סיר אחר, קטן יותר, שהורת...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 08, 2020 1:13 am
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

כאמור: 1. השבתה קודם זמנה אינה בהכרח בשוא"ת. דברי המנ"ח ידועים אבל מדברי הפוסקים משמע לא כן, אלא שיש מצוה בקו"ע לבער החמץ מרשותו אפילו קודם זמנו. 2. קיי"ל שביעור זה (שקודם זמנו) אינו צ"ל בשריפה אפילו לר' יהודה כנ"ל. אלא בכל אופן שהחמץ יוצא מרשותו מקיים המצוה. 3. לכן הבי...
על ידי סגי נהור
ג' אפריל 07, 2020 10:46 pm
פורום: פסח
נושא: קילוף פירות וירקות
תגובות: 4
צפיות: 254

Re: קילוף פירות וירקות

בקרו טלה כתב:
מגיד כתב:האם ידוע על מנהג שלא לאכול חצילים וקישואים בפסח (מטעם גרעיניהם הדומים לקטניות....)

הע' 56
ממהדורה חדשה

יש כאן פסק שתפו"א הם עיקר מאכל פסח לרוב בני אדם...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 11:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 284
צפיות: 31340

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

ישא ברכה כתב:אולי זאת משום שמדובר בחלב ומוצריו, תחום די קל בעולם הכשרות, ופעם קראתי/שמעתי שאין בין הכשר העד"ח לועדת מהדרין, אלא שימוש במחלבות עם פיקוח מצלמות.

אולי קל ביחס לבשר, אבל ודאי לא קל יותר ממוצרי פרווה, ואדרבה יש שאלות כבדות משקל בקשר לחלב (אחת מהן אכן נוגעת לשימוש במצלמות).
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 284
צפיות: 31340

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

יש לי שאלה. איני יודע אם היא קשורה לאשכול זה. יש גלידות למיניהן שיש עליהן כשרות בד"ץ עד"ח לכל השנה, וכשרות חוג חת"ס לפסח. שמעתי פעם שדינן של גלידות אלה ככשרות לפסח בהשגחת בד"ץ. אודה מאד למידע בעניין. שמועה זו לא מתקבלת כ"כ על הדעת. ואולי נתחלפה לך בשמועה הבאה שהוזכרה כאן כמ...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 5:53 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

בברכה המשולשת כתב:לגבי אשפה- כי אז כבר זה נפסל מאכילת כלב עד פסח (וגם מפנים את זה וקוברים ואז זה בטח נפסל)

אם הושלכה חבילה סגורה, לדוגמא, אינה נפסלת מאכילת כלב כל כך מהר (אלא שהיא בוודאי לכל הפחות כחמץ שנפלה עליו מפולת).
עכ"פ מהיות טוב ודאי כדאי להזהר להשליך לאשפה רק מה שיפונה קודם זמן האיסור כפי שמקפידים רבים.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 3:29 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

גם השלכה לביה"כ היא ביעור גמור שמועיל אפילו בזמן האיסור כמבואר במג"א סי' תמה.
לגבי שפיכת אקונומיקה - אינני יודע אם דינה כביעור או כפסילה מאכילת כלב דלא חשיבא ביעור (ולפ"ז יתכן שהוראת הרבנות אינה מדוקדקת).
אם השלכה לאשפה לא מועילה בערב פסח, למה היא מועילה שבוע לפני פסח?
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 2:16 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

ובאמת בשנה זו צ"ע אם מי שאינו יכול לשרוף את החמץ צריך לבערו באופן אחר (כגון ע"י השלכתו לביה"כ), או שכיון שאינו מקיים מנהג השריפה יכול לאוכלו עד תומו / למוכרו לנכרי / להשליכו לאשפה (שברה"ר). ובאם כן צריך לבער, היש אופן ביעור עדיף.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 06, 2020 1:51 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

הדרך הישרה היא ששריפת חמץ שלנו היא מנהג בעלמא. וכבר נידונו הדברים כאן בעבר (דומני אפילו בהשתתפות מר). אשמח אם תמצא את הנידון. יש את הטענה של הגרשז"א במנחת שלמה שהקשה איך אנו מאבדים את החמץ מאכילת כלב לפני שאנו מסיימים את הביעור. וכן יש להקשות לאידך גיסא - מדוע איננו מקפידים לשרוף עד שנעשה פחמי...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 05, 2020 3:43 pm
פורום: פסח
נושא: שריפת חמץ - על מה ולמה?
תגובות: 22
צפיות: 808

Re: שריפת חמץ - על מה ולמה?

הדרך הישרה היא ששריפת חמץ שלנו היא מנהג בעלמא.
וכבר נידונו הדברים כאן בעבר (דומני אפילו בהשתתפות מר).
על ידי סגי נהור
א' אפריל 05, 2020 3:33 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 46852

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

לפחות בסביבת מגוריי הפארקים וגני המשחקים שוממים לחלוטין. בשבת הקודמת (לא האחרונה) היו בהם רק מתפללים.
על ידי סגי נהור
ש' אפריל 04, 2020 10:40 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מחשבות בעקבות המצב
תגובות: 205
צפיות: 14645

Re: מחשבות בעקבות המצב

התשובה היא שההוראה הראשונה היתה טעות, טעות גדולה. זאת התשובה היחידה. איזו עוד תשובה אתה רוצה?
על ידי סגי נהור
ש' אפריל 04, 2020 10:27 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 46852

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

חיימשה כתב:בהמשך לדברי הר' דרומי,
הנה המבט החסידי הוותיק על סיטואציה כזו...

viewtopic.php?f=73&t=50032&p=611841#p611841
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 02, 2020 11:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 424
צפיות: 50833

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

הכשל במקרה שלנו נובע בין השאר מהנקודה הבאה: הציבור החרדי מבין באופן כללי את חוקי השכל הישר ואת חוקי הטבע, אך לא את חוקי הססטיסטיקה. קשה למצוא בתורה דוגמאות לחשיבה ססטיסטית. לא פעם ולא פעמיים נתקלתי ביהודים ברי אוריין ובעלי הבנה ישרה שבתחום הזה גילוי חוסר הבנה גמור. במקרה הזה, כדי להבין את הגודל האסו...
על ידי סגי נהור
ה' אפריל 02, 2020 10:10 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 14440

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

שוב ושוב מרגישים את אותה התחושה:
בושה וכעס משמשים בערבוביה.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 01, 2020 3:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכירת חמץ בתקופת הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 2728

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

על זה בדיוק כתבתי שאינני מבין למה חזרת בך. התשובה שלך התאימה לשאלה הנכונה שנשאלה.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 01, 2020 3:16 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכירת חמץ בתקופת הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 2728

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

אחרי בקשת המחילה: אינני בטוח שבמשקל החסידות, עדיף לנקוט בהערמה דמוכח אל מול המנהג שלא להכשיר. (אם כי דעתעי הדלה בוודאי שאינה מחייבת את כתר"ה או כל אדם אחר) איני מבין את כתרהו"ה אחבקשה"מ. יש לי מעבד מזון חדש לפסח. לפי הוראת רבי אין צורך להגעילו. אבל הוא כלי חדש וצריך טבילה. זה כל הנוש...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 01, 2020 2:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכירת חמץ בתקופת הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 2728

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים. כנראה אנחנו לא מדברים על אותו דבר. במעבד מזון שלנו יש סכינים, אבל אין חריצים. מעבד מזון הוא מכשיר מורכב עם פינות נסתרות וחריצים שונים. בזה הוא שונה מצלחת, לדוגמא. הקושי הוא לא בהכשרה אלא בנקיון הראוי. בעל אופן, כאמור רבים נמנעים לגמר...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 01, 2020 12:26 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכירת חמץ בתקופת הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 2728

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

רבים נמנעים לכתחילה מלהכשיר כלי חמץ, ודאי מעבד מזון המלא בחריצים.
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 01, 2020 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?
תגובות: 57
צפיות: 1814

Re: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?

לענ"ד קדושת החיים מחייבת לדון אותם כדבר עצמי שלא נמדד בכמות, וזו כוונתו של הגרשז"א שזה 'לא בא בחשבון'. בדוגמא שהבאת על מי שהסיכון הוא שימות בעוד כ40 שנה יש ענין אחר שהסכנה פחות לפנינו. היא הנותנת כיון שדקה אחת של חיים כל כך חשובה אם כן יותר דקות זה יותר מהדבר הבלתי ניתן להעריך ששמו חיים מ...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 31, 2020 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?
תגובות: 57
צפיות: 1814

Re: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?

לענ"ד קדושת החיים מחייבת לדון אותם כדבר עצמי שלא נמדד בכמות, וזו כוונתו של הגרשז"א שזה 'לא בא בחשבון'. אם אתה מתכוין שכיון שקדושת החיים היא אין סופית א"א לנו לומר שאחד עדיף מחבירו, הרי שדבריך נסתרים מהמשנה בהוריות שהאיש קודם לאשה להחיות, ואם כוונתך לסברא אחרת הרי שלא זכיתי להבינה כוו...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 31, 2020 12:19 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תפילה בציבור - הצעה.
תגובות: 53
צפיות: 2633

Re: תפילה בציבור - הצעה.

בהמשך להודעה שמעלי יש להוסיף, שהמעשה הידוע באחים הק' ר' אלימלך ור' זושא ודלי השופכין - כאילו נכתב לתקופתנו. הרב סגי נהור תוכל לכתוב הסיפור לטובת אלו שאינן מכירים (ואני בכללם)? מועתק מאיזהו מקומן: האחים רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושא מאניפולי נהגו לנדוד מעיירה לעיירה כשהם מחופשים לקבצנים. לעתים הם הצ...
על ידי סגי נהור
ג' מרץ 31, 2020 10:26 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תפילה בציבור - הצעה.
תגובות: 53
צפיות: 2633

Re: תפילה בציבור - הצעה.

בהמשך להודעה שמעלי יש להוסיף, שהמעשה הידוע באחים הק' ר' אלימלך ור' זושא ודלי השופכין - כאילו נכתב לתקופתנו.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 30, 2020 11:56 am
פורום: פסח
נושא: אורגינאלי - שירים לליל הסדר
תגובות: 19
צפיות: 1294

Re: אורגינאלי - שירים לליל הסדר - חסל סידור פסח

.השוחט כתב:דומני שמוכרת רק מנגינה אחת קצת שחוקה.

מלבד הניגון המוכר יש גם מנגינה שמחה שמנגן ר' מרדכי בן דוד ורדיגר בלקט ניגוני בית אבא שהוציא פעם.
(יותר מזה איני יודע, מאחר שבנוסחנו חסל סידור פסח אינו נאמר כלל.)
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 30, 2020 9:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 33152

Re: סכנה להורינו. קורונה

גם במלחמת המפרץ היו גישות שונות ואכמ"ל.
אבל הנושא שלגביו הובא הסיפור הוא היחס בדיעבד.

עבור לחיפוש מתקדם