מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3847 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ג' יולי 08, 2014 3:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

בפשוטו של מקרא זו אינה קושיא. "ראה" היינו הבחין ושם אל לבו.

צריך לדעת שמה שקשה בדרך הרמז והסוד פעמים רבות אינו קושיא כלל בדרך הפשט. ובדרך כלל עצם שתיקת הפשטנים מוכיחה שאין כאן קושיא בפשט.
על ידי סגי נהור
ג' יולי 08, 2014 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

מה הוא ראה? את אשר עשה ישראל לאמורי.

זה פשוטו של מקרא.
על ידי סגי נהור
ג' יולי 08, 2014 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

אני שמח ליידע אותך בזאת בקיומו של מושג בשם "פשוטו של מקרא".
על ידי סגי נהור
ב' יולי 07, 2014 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

נהר שלום כתב:א"כ איך אתה רוצה לתרץ את התחלת הפרשה בפסוק וירא בלק בן ציפור מה ראה אם לא את אש הקדושה רודף אחר הציפור


אתה אמיתי?
על ידי סגי נהור
א' יולי 06, 2014 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

נהר שלום כתב:גם על בלק יש לתמוה שהרי היה לא את הציפור שהיה הולך על ידי כשפים להרי החושך והיה אומר לבלק את כל ה"חדושות" כמובא בזהר הנגלה ולכן אין מקום כלל לקושית ה"בדיעבד"(שלכתחילה אין שום קושיה) וה"סגי נהור".
יום טוב!


אנא לא לערבב מדרשי אגדה (וכ"ש קטעי זהר...) בפשט המקראות...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 30, 2014 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר תורה לפרשת בלק
תגובות: 23
צפיות: 4223

Re: דבר תורה לפרשת בלק

על בלק יש לתרץ שלא ידע מהציווי, אבל על בלעם קשה - כיון שהיה נביא, ובוודאי ידע. וי"ל שזהו היסוד למ"ש רש"י שבלעם "היה שונא אותם יותר מבלק". שהם שני סוגי שנאה של אומות העולם לישראל. יש שנאה שיש לה יסוד וטעם כביכול, והיא שנאת בלק שחשש שבנ"י יכבשו את ארצו. ויש שנאה שאין לה ש...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1802

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

סברת מוטב הוזכרה במג"א, וכנראה ע"פ כתב הגר"ז את דבריו, ברם היותר נראה שאין כוונת המג"א כפשוטו להמציא היתר חדש של מוטב, דהא ברשב"א ובב"י מבואר דכל הנידון רק משום חטא כדיי וכו' וע"כ כוונת המג"א רק להביא מדינא דחטאא וכן הבינו האחרונים [עיי חת"ס פג] אי אפשר ...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה למדקדקים: שו"א אחרי תנועה קטנה
תגובות: 11
צפיות: 1431

Re: שאלה למדקדקים: שו"א אחרי תנועה קטנה

מה שציינת הוא המהדורא הישנה, שעדיין מודפסת ונמכרת (בעיקר בחו"ל), לצד מהדורא זו - החדשה - שיצאה לאור בא"י:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?141387&
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה למדקדקים: שו"א אחרי תנועה קטנה
תגובות: 11
צפיות: 1431

Re: שאלה למדקדקים: שו"א אחרי תנועה קטנה

מה שנכון נכון כתב:[בסידורי אוצר התפלות ותהלת ה נמשכו אחרי הרז"ה].


במהדורות הישנות של תהלת ה', משא"כ בחדשות.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1802

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

לא טענתי שזו הדעה היחידה, אלא שכן שיטת הרב בעל התניא, ושמא אשתמטיתיה להמ' דברים אלו, שלא הזכירה בין שאר תירוצי הפוסקים על הסוגיא בסי' שו שם. ומה שהקשית "אתמהה", ראשית איני מבין דבריך, הכי משום שיש לך קושיא שיטה זו אינה קיימת? ושנית, אין הדבר קושיא כלל, כי בנוסף ללימוד זה יש בגמרא עוד ילפות...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1802

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

ודעת שו"ע הרב לא כן, כנ"ל, וכן משמע מדברי הראשונים בסוגיא שבת שם.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1802

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

נו, מסתבר שדעת שו"ע הרב שלא כדעתך...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 27, 2014 10:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.
תגובות: 14
צפיות: 1802

Re: חיפוש- ספר מקיף בדינא דחטא כדי שיזכה חבירך.

אני הדל כתבתי בזה כמה מילי בנדון דסי' שו במי שהוציאו נכרים את בתו להמיר דתה, דומה שאשתמטיתך דברי שו"ע הרב בעל התניא (שם סכ"ט), שכיון שהטעם שפקו"נ דוחה שבת הוא משום חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, הנה הצלת אדם שלא יחלל שבתות כל ימיו הוי פקו"נ. [ויסוד לדבר אפשר למצוא במ&qu...
על ידי סגי נהור
א' יוני 22, 2014 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרוש נאה לפרשת חוקת מהגרי"צ מפוניבז'
תגובות: 5
צפיות: 1099

Re: דרוש נאה לפרשת חוקת מהגרי"צ מפוניבז'

ניסיתי כמה פעמים להעלות כקובץ, אבל משום מה זה נכשל.

(מופיע: לא ניתן לצרף קובץ ל...)
על ידי סגי נהור
א' יוני 22, 2014 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האיסור להחזיק במחלוקת
תגובות: 10
צפיות: 1918

Re: האיסור להחזיק במחלוקת

בעיקר הענין יש להעיר דרש"י עה"ת הביא הראיה דאין מחזיקין במחלוקת מפסוק יב וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, ולא מפסוק כה ויקם משה כבתלמוד. כי בדרך הפשט - כפי שברור מתוכן הכתובים - הליכתו לדתן ואבירם שבפסוק כ"ה היתה להצילם מן העונש שנגזר עליהם אחר שחרה בהם אף ה', ולא למנוע המחלוקת. ונודע ש...
על ידי סגי נהור
ש' יוני 21, 2014 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלצה מהפמ"ג בגנות המחלוקת.
תגובות: 17
צפיות: 2416

Re: הלצה מהפמ"ג בגנות המחלוקת.

עוד בענין 'יפה נדרשת' במקו"א הבאתי אשר שמעתי בזה רעיון נאה משמו של הגאון רבי אברהם י. הכהן פאם זצ"ל ריש מתיבתא תורה ודעת, דנראה ביאור הדברים, דאין כאן רק מראה מקום עם 'הסכמה' בעלמא, אלא דרש"י הוא אבי אבות מפרשי הפשט, וכמו שכתב בכמה דוכתי: ואני לפרש פשוטו של מקרא באתי, ואמנם על דרך כל...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 20, 2014 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: המסת שוקלד בעוגה
תגובות: 13
צפיות: 1994

Re: המסת שוקלד בעוגה

יש להעיר שלכאורה השוקולד ניתך קודם שיבוא לידי חום שהיס"ב (משא"כ גבינה צהובה וכדומה), ואולי מלכתחילה אין כאן משום ריפוי דבר קשה אלא כהמסת קרח בעלמא (כשאין המים ניכרים בפ"ע).
על ידי סגי נהור
ו' יוני 20, 2014 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: המסת שוקלד בעוגה
תגובות: 13
צפיות: 1994

Re: המסת שוקלד בעוגה

לא ברור לי למה נזקקנו לדין ריפוי דבר קשה, שהרי השאלה כאן היא אם יבש שנימוח דינו כיבש (שאין בו בא"ב) או כלח (שיש בו בא"ב לדידן), ולא אם עצם המסתו הוא בישול.
על ידי סגי נהור
ה' יוני 19, 2014 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המסת שוקלד בעוגה
תגובות: 13
צפיות: 1994

Re: המסת שוקלד בעוגה

מסתבר שהכוונה לקוביית שוקולד שנאפתה מעיקרא בתוך העוגה, וא"כ הנדון הוא אכן בישול אחר בישול ביבש שנעשה לח, והיא מחלוקת המג"א נגד הלבוש והט"ז. אלא שבענייננו יש טעם נוסף להתיר, מאחר שהלח נמצא בתוך העוגה ואינו ניכר מבחוץ, ובכגון דא רבים הפוסקים שהתירו לכתחילה (יעוין בזה שבת כהלכה להר"...
על ידי סגי נהור
א' יוני 15, 2014 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

לכאורה אין הנדון דומה לראיה כלל, כי אין כאן ידיעה חדשה אלא מעשה חדש - ראיית הדם - העוקר את הרוב ומבטלו לגמרי כפשוט.
על ידי סגי נהור
א' יוני 15, 2014 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

באו רוב וחזקה אלו, במקום שהאיסור ידוע מעיקרא, ולימדו (במכ"ש) על רוב וחזקה במקום שאין האיסור ידוע מעיקרא, שגם כשנודע - לא בטל ההיתר של הרוב והחזקה.

אכן י"ל בדוחק כדבריך, שלא אמרינן כן אלא במקום שהתירה התורה להדיא את האיסור הידוע. אבל מאי דפשיטא לך כוליה האי, לענ"ד אינו פשוט כלל.
על ידי סגי נהור
ה' יוני 05, 2014 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על אמונת חב"ד
תגובות: 75
צפיות: 10950

Re: על אמונת חב"ד

איש, אינך צריך לטרוח, כי כבר העלו חסידי חב"ד ביאורים לדברים על הכתב, והמה באוצר. הראשון בספר "על אבותינו ועל יחוסם" מאת רבי חיים עוזר מרינובסקי ע"ה, יהודי של פעם וחסיד שורשי מהעיירה קרמנצ'וג. השני בספר "על הצדיקים" מאת הרב אברהם ברוך פעווזנער שי'. הדברים נכתבו בימי המחל...
על ידי סגי נהור
ה' יוני 05, 2014 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על אמונת חב"ד
תגובות: 75
צפיות: 10950

Re: על אמונת חב"ד

מנהלים, נא לראות את הנולד ולנעול את האשכול...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 04, 2014 9:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

ומושכין אותן בעבותות אהבה, וכ"ש שמצוה להצילם, אם לא שתדחוק לומר שאין האהבה כלפיהם מדין ואהבת לרעך הרגיל, שאינם בכלל רעך, אלא דין מיוחד של חנופה כדי להחזירם למוטב, כמו שהביאו כאן לעיל מארח"צ, ורחוק בעיני. וז"ל רבינו בעל התניא: א מר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את ...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 04, 2014 9:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

חשבתי שדברי המשנ"ב הוזכרו כבר באשכול. אם לא הרי הם לפניך (ביה"ל סי' א ד"ה ולא) אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה ומצוה לשנאתם ולהתקוט...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 03, 2014 1:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

איש רגיל כתב:תודה על האיחול, והמברך יתברך.

לגופו של עניין, לא זכיתי להבין מה ענית לי. שהחפץ חיים טעה?


התייחסתי לעצם הרצון להתווכח על דבר זה. הרי לא הפנית אותי להלכה מסוימת שכתב הח"ח. (ובטוחני שלא כתב הח"ח שיש ענין למחות בעוברי עבירה בדרך שאינה מועילה דוקא).
על ידי סגי נהור
ג' יוני 03, 2014 1:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

איש רגיל כתב:חבל שהחפץ חיים לא זכה להכיר את כל המתעסקים בקירוב...


מן הסתם לא ניסית כוחך בזה מעולם, ולכן נוח לך לקיים דיונים תיאורטיים בעניין... לו יהי. אאחל לך שלא תגיע למצב שאחד מילדיך יזדקק ח"ו לקירוב כזה, ואז נראה אם תפריח ציטוטים מהח"ח או שתחפש את הדרך הנכונה שתשפיע עליו ותחזירו למוטב.
על ידי סגי נהור
ג' יוני 03, 2014 1:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה, כאשר הקב"ה יגיד לנו "על כבודך מחית, (בלי לבדוק אם יש נגיעות) ועל כבודי לא מחית". אדרבה, אוי לנו מיום הדין שבו יתבעו אותנו משמים על עלבונו של יהודי, ויאמרו רצוץ פה למי שאמר דיליטוריא על בני ! (שה"ש רבה פ"א לח). זאת הבעיה, שלא מבינים שכ...
על ידי סגי נהור
ג' יוני 03, 2014 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

אני לא דיברתי על שנאה וקטטה עם שומרי תורה ומצוות יראים לדבר ה' החלוקים עמך בעניינים דקים, אלא על אויבי ה', שיש מצוה לשנאתם ולהתקוטט עמם. דומה שכותרת האשכול היא "להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי". ואם כוונתך ל"אויבי ה'" שבציבור זה, הנה על זה אמור כל מ"ש לעיל, ובמלוא הת...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 02, 2014 9:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

יהודי חייב לעשות את המוטל עליו, לאהוב את מי שנצטוונו על אהבתו, ולשנוא ולהתקוטט עם מי שנצטוונו על כך. ח"ו להשוות האהבה והשנאה, כי האהבה והשלום הם דבר רצוי ומבורך מצד עצמו, וההתקוטטות היא דבר רע ומאוס אלא שלפעמים אין ברירה אלא לנקוט בו כמדת ההכרח. וכמו שברא הקב"ה אור וחושך, והעולם צריך לשני...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 02, 2014 9:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 11754

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

מדוע דווקא בעניין חשוב כזה מתחילים לעשות חשבונות שיהיה כולו לשמה בלי שום נדנוד מחשבה זרה??? האם לא מספיק לבדוק האם הלכתית יש להרחיק אותו בשביל להתיר את זה, (ולחייב גם כן). דבר שיש בו פגיעה וגרימת צער לזולת, חשוב עשרת מונים שייעשה לשם שמים - ולא מתוך מידות רעות... אוי לנו שצריך להבהיר דבר פשוט שכזה.
על ידי סגי נהור
ו' מאי 30, 2014 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'לא תיתני... דאיכא' <פירוש מקורי ותמוה>
תגובות: 19
צפיות: 2583

Re: 'לא תיתני... דאיכא' <פירוש מקורי ותמוה>

יש פירוש יפה מאד מאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל (בנוסף למה שהביא יין המשמח לעיל), שגם מיישב לשון הגמרא אל נכון: אמר ליה רב יוסף לתנא - היינו למי ששנה ולימד את המשניות ברבים, לא תיתני ענוה - היינו, אמנם כן כתוב במשנה וכן היא האמת (שלא אמרו "סמי מכאן ענוה" וכדומה), אבל לא תיתני ותלמד זאת...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 29, 2014 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

הרי כתבתי "להסוברים שהוא מדין רוב בספקות" (ולא להצד הב', שנתהפך האיסור להיתר).
על ידי סגי נהור
ה' מאי 29, 2014 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

הראיה פשוטה מדין ביטול ברוב, להסוברים שהוא מדין רוב בספקות, שבוודאי אינו צריך כפרה (אף שאם אכל כל התערובת, בוודאי אכל איסור).
על ידי סגי נהור
ג' מאי 27, 2014 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

פלתי, הזורק בשר באמצע הרחוב לא שיקר, שהרי לא תלה על הבשר פתק "כשר" אלא רק הניחו ברחוב ויצר מצב של ספק, ולכן ההכרעה ע"פ רוב היא הכרעה נכונה ואמיתית ע"פ תורה גם בדיעבד, שכן זהו הדין הנכון והאמיתי במקרה של ספק. משא"כ כאשר הכרענו על סמך שקר העד, מתוך שהאמנו לו וראינו את דברים כא...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 27, 2014 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

אנונימי, שימחתני שכיוונתי לסברת הנוב"י בחילוק שבין הכרעה ע"פ עד שקר להכרעה ע"פ רוב. לא מצאתי את המקור שציינת, ואולי תוכל להפנות באופן מדויק יותר (האם ביו"ד? באה"ע?)
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

הצגת את דבריי באופן מוזר במקצת. טענתי שאין להשוות עד שמעיד שקר ביודעין (אף שנאמן ע"פ תורה כל זמן שלא נתגלה לנו שקרו) לספק אמיתי המוכרע ע"פ כללי ההכרעה בספקות. לעניות דעתי זו סברא פשוטה. וציינתי שלכאורה (וגם אני איני מונח בסוגיא) האוכל חלב ע"פ עד שקר חייב חטאת, כיון שלא מצינו פטור מחטא...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

ברמב"ם שם מבואר היטב שהפטור של היחיד מחטאת בהוראת בי"ד, כיון שעשה על פי הוראתם. דהיינו שהיו אנוסים. הא דצריך שיהיו כולם ראויים להוראה, שאל"כ אין זה בי"ד ולא היה לו לסמוך עליהם, ואינו אנוס אלא שוגג. א"כ למה דוקא בבי"ד הגדול, ולא בבתי דינים של השבטים? משמע שאינו מדין אונ...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

א"כ למה נזקקנו לפטור מיוחד מחטאת כשהורו ב"ד הגדול להיתר (יעוין בזה רמב"ם פי"ב מהל' שגגות), וכמה וכמה תנאים לפטור זה, וכגון שיהיו כולם ראויים להוראה - הלא לכאורה העושים על פיהם הם אנוסים, שכך הורו להם בי"ד?
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 104
צפיות: 12705

Re: כל דפריש - לפני עוור

אפשר גם לשאול על אותה הדרך. מה הדין בראובן שמזמין את שמעון לביתו, ונותן לו בשר טריפה, אבל אומר לו שזה כשר. האם עובר ראובן על לפני עוור? או שמא כיון שעד אחד נאמן באיסורין ממילא היה מותר לשמעון לאכול, ונמצא שלא עבר שום איסור... לכאורה זה אינו שייך לעניננו, כיון שהוא עד שקר, ולכאורה אם העיד אדם בשקר ע...

עבור לחיפוש מתקדם