מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 152 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בוצינא
ה' יוני 20, 2019 12:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

להלן ציטוט מן החמדת ימים (באגרות שבסוף הספר. והובא כל לשונו במקדש מלך פנחס רמב, א, וראה גם בכסא מלך על תיקוני הזוהר דף ב') וזה לשונו: ואשר הקשית לשאול על מה שכתוב כמה פעמים בפרשת פנחס 'ובחבורא קדמאה', מהו. וכן בריש התקונין 'ובגין דא אסתכם קודשא בריך הוא ושכינתיה למיעבד האי חבורא על יד ההוא דאתגליא',...
על ידי בוצינא
ה' יוני 20, 2019 10:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

אולי מי שלא עשה מימיו עליית נשמה להכנס לפרדס הוא רואה את הדברים כ"כתרים מופלגים" וקשה לו לענוד אותם על חכם בתקופת הגאונים או הראשונים. אבל באמת בכל הדורות היו צדיקים נסתרים שהיו רגילים בעליית נשמה וכניסה לפרדס, [וגם בדור שלנו...] אלא שלא קבלו רשות להעלות את דבריהם על הכתב, [צא ולמד בספר מי...
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 6:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

אוצר החכמה כתב:כמדומני שהאפשרות שהזהר ניתן על ידי גילוי משמים הוזכרה כאן בשם השולחן ערוך הרב.

אשמח אם מישהו ימצא היכן הגר"ז הזה
כדי לראות אם יש בו מקצת ממה שכתבתי.
או אולי הכוונה היא לגילוי אל רשב"י בדורו
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 6:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

גם אם פזמון הפיוט נזכר ברעיא מהימנא והרעיא מהימנא הוא מהתנאים, זה עדיין לא מחייב שזהו הפזמון שלפנינו. אפשר שמתחילה היו אומרים רק קטע זה אליהו הנביא אליהו הנביא אליהו הנביא יבא אלינו עם משיח בן דוד ובשנים מאוחרות יותר הוסיפו על כך בתים לפי סדר א"ב. דוגמא לדבר הפיוט שלום עליכם שדמיון לו אנחנו מו...
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 4:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בואו לא נשכח שהיו מגדולי הדורות שחברו ספרים להוכיח שהספר נתחבר בתקופת הראשונים ראה למשל בספר בחינת הדת לר' אליהו דילמדיגו שנת ה'רנ"א. ובספר ארי נוהם לר' יהודה אריה ממודינא שנת ה'תפ"ט ואני הקטן עברתי עם רוב המדברים בזה ועוד לא ראיתי מי שהעלה ואמר כמו ההשערה שלי. כי אני בדברים שלי דווקא מגדי...
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 4:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

חד ברנש כתב:יתוש קדמך!

אנא גלה לי היכן?
וחיפשתי בפורום ומצאתי אשכול בענין דומה מעט
ושם נתבאר שהיה רשב"י בחוץ לארץ
ולפי מה שכתבתי מיושב הכל שהרי מדובר על ירידתו בתוך גוף אצל הראשונים שהיו בחו"ל
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 4:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

אין ולא יהיה אשכול כאן בפורום הדן בשאלה האם התורה מן השמים. האשכול שציינת דן בשאלה אחרי שברור שהתורה מן השמים האם ראוי לחפש הוכחות לזה ואם כן איזה סוג הוכחות. בא נעמיד את הדברים על דיוקם. אני לא חושב שהנידון כאן הוא אם התורה מן השמים. הנידון כאן הוא האם החיבור הנקרא רעיא מהימנא המעורבב בתוך הזוהר נ...
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 12:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

מצאתי רעיא מהימנא!!! (לא נדפס) שביאר את הפזמון על דרך הסוד לאיזו תקופה/שנה אם כן ניתן להעריך את הפזמון הזה?[/b] לשנה שבה יצא הרעיא מהימנא שמצאת, אולי קצת קודם. תמהני עליך! אפילו המשכילים הכי גרועים לא אחרו כל כך את הרעיא מהימנא?!? אלא אם כן התכוונת לדברי החד ברנש. נראה שהרב שייף נפיק דייק מלשון 'יצ...
על ידי בוצינא
ד' יוני 19, 2019 11:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

חד ברנש כתב:אז אתה טוען שהשיר 'אליהו הנביא' התחבר בתקופת התנאים!

לכאורה כך נראה אם באמת נתחבר הרעיא מהימנא בתקופת התנאים.
או שנצרף גם את זה לעשרות הראיות האחרות שהרעיא מהימנא לא נתחבר בתקופת התנאים...
על ידי בוצינא
ג' יוני 18, 2019 10:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

חד ברנש כתב:זה כנראה זיוף שנכנס ל'רעיא מהימנא'. הרי הפיוט 'אליהו הנביא' ברור שלא נתחבר בתקופת התנאים, אז איך הוא נזכר ב'רעיא מהימנא', אין זאת אלא שהקטע הזה מזוייף.

וכי זה שהרמ"ק שזכה לגילוי אליהו האריך כל כך לבאר מאמר זה אינו עדות לכך שאכן סבר שמדובר ב'רעיא מהימנא' אמיתי שאינו זיוף?
על ידי בוצינא
ג' יוני 18, 2019 11:57 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

חד ברנש כתב:אם השיר הזה נתפרש ב'רעיא מהימנא', הרי שהוא מתקופת התנאים! ושמא הוא אף קדם לאליהו הנביא. מי יודע.

בין תבין את אשר לפניך
להלן צילום של הרעיא מהימנא הנדפס בספר אור יקר כרך טו עמוד קעט
אליהו הנביא.png
אליהו הנביא.png (37.81 KiB) נצפה 3433 פעמים
על ידי בוצינא
ג' יוני 18, 2019 11:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

מצאתי רעיא מהימנא!!! (לא נדפס) שביאר את הפזמון על דרך הסוד לאיזו תקופה/שנה אם כן ניתן להעריך את הפזמון הזה?[/b] לשנה שבה יצא הרעיא מהימנא שמצאת, אולי קצת קודם. נדפס באור יקר כרך טו עמוד קעט מכתב יד של רע"מ שהיה לפניו כנראה מזמן יותר קדום כתבי יד של הזוהר "נמצאו" בתקופת הרמב"ן ות...
על ידי בוצינא
ג' יוני 18, 2019 9:43 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בחזרה לנושא פתיחת האשכול [למה מסיטים את הנושא של האשכול? האם קצרה יד החכמים לפתוח אשכול חדש?] יישר כח ל"שייף נפיק" על המקורות, העולה מהם כי נמצא פיוט זה כבר בסידור תפילה ספרד בשנת ר"נ אמנם זה כ-150 שנה לאחר תקופת האבודרהם שכבר כתב על זה פירוש. מצאתי רעיא מהימנא!!! (לא נדפס) שביאר את ה...
על ידי בוצינא
ב' יוני 17, 2019 7:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 4825

מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

פיוט זה זכה לפירוש מן האבודרהם
אשאל עצה לחכמי הפורום אשר ידיהם רב להם בכל
אם יוכלו להחכימני בענין מיהו מחבר השיר
או לפחות האם יש מקום להוכיח שהוא לא לפני שנה מסוימת?
על ידי בוצינא
א' אפריל 21, 2019 4:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 252
צפיות: 87642

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

תחילת מסכת בכורות ביום תענית בכורות
על ידי בוצינא
ה' אפריל 18, 2019 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 690
צפיות: 108895

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆

אני מחפש את הקונטרס "שמחת ציון" על סגולות האפיקומן של רבי מנחם בן ציון אייכראן [או אייכהורן] הכהן
זה קונטרס בן ע"ג עמודים שיצא לאור לרגל נישואיו כ"ט סיון תשס"ח
אם ידוע למישהו היכן אוכל להשיג אשמח אם יודיעוני כאן או בפרטי
על ידי בוצינא
ג' מרץ 19, 2019 4:28 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תענית אסתר
תגובות: 2
צפיות: 816

Re: תענית אסתר

אולי כאן המקום לתמוה מדוע ראו לנהוג תענית נגד האיסור המוזכר במגילת תענית "... בתליסר באדר יום ניקנור הוא". "ואסור בהספד ותענית" (רש"י שם). ובברייתא (תענית יח,ב; ירושלמי תענית פ"ב,הי"ב) מהו יום ניקנור: אמרו ניקנור פולמרכוס של מלכי יון היה עובר לאלכסנדריאה בכל יום וי...
על ידי בוצינא
א' פברואר 10, 2019 1:32 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1074
צפיות: 208688

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

תודה רבה.
על ידי בוצינא
א' פברואר 10, 2019 1:28 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1074
צפיות: 208688

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אשמח למי שיוכל לסייעני בפענוח מילה בכת"י של החיד"א בהגהותיו על הזוהר
וזה אינו מקפיד [???]

מסיטרא דדינא [???] וכיון דבאלו

‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (244.38 KiB) נצפה 6715 פעמים
על ידי בוצינא
ה' ינואר 03, 2019 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 37
צפיות: 6042

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

להלן מידע חדש מתוך האתר "כשרות" בתוך הרשימה דלהלן נמצאים מספר המשקאות חריפים הידועים ברמת מהדרין גם ללא שמצויינת על הבקבוק חותמת כשרות כל שהיא. וויסקי הוויסקי מיוצר מדגנים וקטניות, ומרכיביו אינם בעייתיים [על אף שהוא מכיל דגנים אין בו איסור 'חדש' משום שהוא מתיישן לפחות שלש שנים] אולם לעיתים...
על ידי בוצינא
ג' ינואר 01, 2019 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האגדה אודות מקום בניית בית המקדש
תגובות: 35
צפיות: 5700

Re: האגדה אודות מקום בניית בית המקדש

ועדיין יש מעט סימוכין לסיפור זה מדברי חז"ל שהרי דוד בנה מזבח במקום זה על גורן ארונה, ואמרו חז"ל שעל כן נקרא מלך מחמת נדיבות לבו שנתן לדוד את המקום וכל צרכו בנדיבות, ולא נותר אלא לשער שהיה לארונה אח רווק, שיתכן מאד שהסיפור הזה אכן קרה ועל אותה נדיבות לב שהיתה בו הוא עשה מעשה של נדיבות עם גו...
על ידי בוצינא
ד' נובמבר 28, 2018 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?
תגובות: 11
צפיות: 1532

Re: איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?

כנראה ניכרים בו עצמות וגידים וצפרניים ומוח שבראשו ולובן שבעין שכל אלו לפי שבאו מן האב (נדה לא) שהוא גשמי על כן הם נראים.
אבל עור ובשר ושערות ושחור שבעין אינם ניכרים בו כיון שבאים מן האמא ואן שהיתה שידה שאינה גשמית כל כך כן הוא היוצא ממנה
על ידי בוצינא
ג' אוקטובר 16, 2018 12:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

זכורני שראיתי באחד המפרשים על רש"י (ואיני מוצא כעת) שעל כן היה צורך לחלון מלבד הפתח כי דרך הפתח לא ניתן להסתכל בשמים אשר בדיוק ממעל התיבה.
ולזה היה צורך לנוח להסתכל כדי לדעת אם כלה המבול.
על ידי בוצינא
א' אוקטובר 14, 2018 11:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

אצלי בבית את הפתח אי אפשר להשאיר פתוח תמיד מפני גנבים מה שאין כן חלון.
אמנם בתיבה שלא היה חשש של גנבים ולדבריך ששניהם היו סגורים תמיד אם כן כשיצטרך אור יפתח את דלת הפתח ולמה לו חלון?
על ידי בוצינא
א' אוקטובר 14, 2018 11:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

ולמה יש צורך בחלון אחר שכבר יש באותו מקום פתח?
ומדוע פתח נח דווקא את חלון התיבה לראות הקלו המים ולא פתח את הפתח?

אלא ודאי משום שלא היו באותו מקום אלא החלון היה במכסה התיבה המשופע והדלת מן הצד בקומה השניה
ולכן פתח נח דווקא את חלון התיבה כדי לראות דברים שלא יכול לראות דרך הפתח שהוא מן הצד
על ידי בוצינא
א' אוקטובר 14, 2018 10:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

אוצר החכמה כתב:גם כשיש דלת נכנסים קצת מים (או די הרבה) אא"כ אתה עושה מנגנון אטימה מבוסס על גומי כמו בימינו.

מן החלון שהיה במכסה ולא חששו לדליפת הסדקים מוכח שהזיפות היה מועיל לכך.
ואם כן מוכרח שמה שכתב רש"י "בצדה תשים": - "שלא יפלו הגשמים בה" היינו לפי שלפתח לא היה כלל דלת.
על ידי בוצינא
א' אוקטובר 14, 2018 9:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

נהר שלום כתב:אני הבנתי שבידו לתקן הוא שישימנה למעלה ממקום השקיעה

ענין זה הלוא נזכר בהמשך דבריו.
על ידי בוצינא
ו' אוקטובר 12, 2018 2:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

לענין השאלה איך נכנס אור יש לומר דאפי' למ"ד שלא היה מרגליות אלא דרך החלון נכנס אור מכל מקום זה האור היה נכנס על ידי פתיחה ומוכרח שהחלון היה למעלה במכסה התיבה שאם מן הצד הלוא כבר יש פתח[ים] שם ואין צורך להוסיף חלון. ולענין הטענה שהיתה רוח מן הצד, יש לומר שבכל ימי המבול לא נשבה הרוח עד לאחר המבול...
על ידי בוצינא
ו' אוקטובר 12, 2018 2:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

היא הנותנת.
החלון כיון שהוא למעלה על כן הוא צריך דלת, מה שאין כן כאשר הפתח הוא מן הצד למה לו דלת. והלא אין הגשמים יורדים מן הצד.
ובר מן דין וכי לא נזקקו למעט אויר שיכנס שנה תמימה?

וכשיש דלת לפי פשוטו לא היו סדקים לכניסת מים שהרי נצטווה על הזיפות גם מבפנים.
על ידי בוצינא
ו' אוקטובר 12, 2018 9:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

מתוך מה שכתב "מפני שבידו לתקן" יש במשמע שלא היה דלת, ולכן כאשר הפתח מן הצד אפשר לתקן ולהוציא את המים שנכנסו מה שאין כן אם היה הפתח מלמעלה שהיה נשיאת המים בדליים קשה שבעתיים.

שו"ר ברד"ק ואברבנאל שכתבו שהיה דלת אמנם מתוך פירוש רש"י נ"ל לכאורה שלא היה דלת וכנ"ל.
על ידי בוצינא
ו' אוקטובר 12, 2018 3:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

וזה לשון רבי אליהו מזרחי: בצדה תשים: שלא יפלו הגשמים בה. דאם לא כן למה "בצדה" ולא מלמעלה כמשפט פתחי הספינות. ומה שלא פחד שלא יכנסו בה המים מן הצד, הוא מפני שבידו לתקן, ולא כן מלמעלה. ומכיון שהזהירו שישים אותה מן הצד, כדי שלא יפלו הגשמים בה, הבין מזה שישימנה למעלה ממקום השקיעה אף על פי שלא ...
על ידי בוצינא
ו' אוקטובר 12, 2018 1:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 25
צפיות: 2891

האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

לכאורה מתוך מה שכתב רש"י על הכתוב "בצדה תשים": - "שלא יפלו הגשמים בה" משמע שלא היה דלת לפתח אלא היה פתוח לגמרי שאם לא כן איך יפלו בה גשמים.
ודוחק לומר שהכוונה אל הסדקים שסביב הדלת.
על ידי בוצינא
ג' ספטמבר 18, 2018 8:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 2377

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

מה ההלכה ברמב"ם/בשו"ע הכי ארוכה?
על ידי בוצינא
ו' אוגוסט 31, 2018 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4995
צפיות: 814076

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש את הקונטרס [37 דפים] הנקרא צלותהון בכן מקבל נדפס תש"ן
הכולל מאמרי פתגמין מספרי רבותינו בעיניין הלימוד קודם התפילה, ומעלותה וסגולותיה
מאת המחבר ה"ה גדליה דניאל באבד.
לא הקונטרס הזה
אשמח לסיוע או מי שיכול להביא לי עותק
[ציין אליו במתוק מדבש על ת"ז סג.]
על ידי בוצינא
א' אוגוסט 12, 2018 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היום יא"צ בעל "זרע שמשון" והבטיח....
תגובות: 17
צפיות: 5009

Re: היום יא"צ בעל "זרע שמשון" והבטיח....

מקפיץ לרגל ההילולא שתתקיים בסוף השבוע http://www.sefer.org.il/Product/32112532/%D7%96%D7%A8%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91-%D7%9B%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D---%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A9...
על ידי בוצינא
ג' יולי 24, 2018 10:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1604646

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב.jpg
הרב.jpg (13 KiB) נצפה 8014 פעמים

מיהו הרב שבתמונה?
דחוף לי
על ידי בוצינא
ד' מאי 09, 2018 11:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד תנ"ך מתוך קלף
תגובות: 16
צפיות: 2705

Re: לימוד תנ"ך מתוך קלף

חיימקה כתב:
לייטנר כתב:כידוע, בבא"ח כתב שיש עניין לקרוא שמו"ת מס"ת.

בבא"ח לא מצאתי.

כך היה מנהגו של האריז"ל בשמו"ת כמבואר בכתביו
וראה עוד מנהג הגר"א בקישור הבא
viewtopic.php?t=3809
על ידי בוצינא
א' אפריל 22, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמ''ח אברי האדם
תגובות: 9
צפיות: 1294

Re: רמ''ח אברי האדם

בעץ חיים לאריז"ל (שער נ' פרק ז') פירש שכנגד רמ"ח איברים חיצוניים יש רמ"ח איברים פנימיים
על ידי בוצינא
ג' מרץ 27, 2018 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 37
צפיות: 6042

מוצרים כשרים ללא הכשרים

מאת מומחה הכשרות, הרב יוסי שטיינברגר בדרך כלל רגיל אני להחמיר ולמנוע מאכילת מאכלים ללא הכשר מוסמך ומהודר. שונה הדבר בכל הקשור לפירות יבשים קטניות ומיני שקדים ואגוזים, בהם ניתן לפתוח את הרסן, ולאכלם ללא כשרות כלל, או בכשרות הנחשבת שלא מהודרת וכך נוכל לאכלם גם אולי במחיר מוזל יותר, ומה שבטוח באיכות טו...
על ידי בוצינא
א' ינואר 28, 2018 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולת פרשת המן לאומרה שמו"ת מקורו במקובלים ?
תגובות: 2
צפיות: 903

Re: סגולת פרשת המן לאומרה שמו"ת מקורו במקובלים ?

בספר נוהג כצאן יוסף (דיני הנהגת כל יום אות לד) הביא בשם ספר הישר וז"ל: ובספר הישר לר"ת איתא שהאומר פרשת המן בכל יום שמו"ת מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו עכ"ל.
ואפשר שבעל ההגהות ביש נוחלין ייחס את ספר הישר אל המקובלים.

עבור לחיפוש מתקדם