מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1051 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ש. ספראי
ג' אוגוסט 25, 2020 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנן הגהות רעק"א מד' יוהנסבורג שלא נדפסו בשו"ע מהדו' פרידמן?
תגובות: 15
צפיות: 800

Re: האם ישנן הגהות רעק"א מד' יוהנסבורג שלא נדפסו בשו"ע מהדו' פרידמן?

כאחד מעורכי שו"ע או"ח מכון ירושלים אוכל להמליץ לך על קטע ארוך וחזק של הגרעק"א, שהוכנס מיוהנסבורג למהדורה החדשה באו"ח סי' שלא. זכור לי, לפני 20 שנה, כחגיגה אישית גדולה על המציאה. ההוראות לעורכים הם להכניס כל קטע מיוהנסבורג והם מקבלים קובץ צילומים של דפוס זה לידיהם ומחוייבים לעבור ...
על ידי ש. ספראי
א' אוגוסט 23, 2020 10:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר עם מסיכה?
תגובות: 51
צפיות: 2786

Re: שופר עם מסיכה?

לכבוד הר"ג רבינוביץ בדבר שאלתו בדין חציצה בתקיעת שופר בר"ה ע"י מסכת הפה הנדרשת בעידן הקורונה, הנה בר"ה כ"ז ע"ב צפהו זהב במקום הנחת הפה פסול. וכתב הריטב"א: פי' דהוי חציצה דבעינן שלא יהא חוצץ כלום בין השופר והתוקע ורמז לדבר אל חכך שופר (הושע ח'), ומכאן שאם נפח בו מבח...
על ידי ש. ספראי
ו' אוגוסט 21, 2020 2:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 255
צפיות: 25224

Re: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

טרם קראתי מה שכתבו כאן לעיל ואולי כבר הזכירו זאת. ישנם נושאים רבים בחו"מ שהוא היה החלוץ והנחשון שפתח את הנושא והביא את המקורות המתאימים לדון בהם, כאשר רק לאחר שהגרז"נ עסק בהם ופתח את הנושא עם מ"מ מתאימים, המשיכו רבנים ותחי"ם אחרים לעסוק בהם. הוא הביא ראשון את הקצותים והנתובותים ה...
על ידי ש. ספראי
ג' אוגוסט 18, 2020 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מי שלמד סוגיה כהוגן, יכול לפסוק מתוכה הלכה פסוקה?
תגובות: 46
צפיות: 5181

Re: כח הראשונים לפסוק בסברות עצמיות

נכון. כך הערתי לו. בתלמוד אולי יש תוקף פסק בי"ד אחר חתימת התלמוד וההכרעות הידועות כמו מי פוסקים. כמובן שאין הכוונה לתקנות חז"ל, אלא למחלוקות בסברות על חו"מ למשל. שמעתי פעם מהגר"א ארלנגר בשם מישהו, לא זוכר מי, שכשהרא"ש כותב 'יראה לי' הכוונה שכך נראה לו מתוך ידיעותיו בכל התורה...
על ידי ש. ספראי
ג' אוגוסט 18, 2020 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מי שלמד סוגיה כהוגן, יכול לפסוק מתוכה הלכה פסוקה?
תגובות: 46
צפיות: 5181

כח הראשונים לפסוק בסברות עצמיות

שאלה מת"ח אחד: אני לומד כעת מחלוקת רמב"ן ורא"ש לענין ראובן ושמעון שהיו שותפים, וראובן לווה סכום כסף מלוי לצורך השותפות, ושמעון מודה לכך שההלוואה היתה לצורך השותפות, האם לוי יכול לתבוע את סכום ההלוואה משמעון? דעת הרמב"ן שעצם השתתפותם יחד מחייבת ומשעבדת את שניהם, האחד למעשה חבירו, ...
על ידי ש. ספראי
ג' אוגוסט 18, 2020 12:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמרי הרב ש. ספראי
תגובות: 11
צפיות: 417

מנין שפטירת גדליה מוכיחה ששקולה מיתת צדיקים כחורבן המקדש?

כתב הרמב"ם תעניות פ"ה ה"א- ה"ב: "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן וכו', ואלו הן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותן". והנה במש"כ הרמב"ם שסיבת צום גדליה הוא גם מפני ש'נכבית גחלת ישראל הנשארה וסי...
על ידי ש. ספראי
ב' אוגוסט 17, 2020 5:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמרי הרב ש. ספראי
תגובות: 11
צפיות: 417

חודש הנקיון

חודש הנקיון נקודה למחשבה רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א מוישה נכנס באחד מימי 'בין הזמנים' לבית הכנסת "שבת אחים" ופגש את מנחם המנקה, אוחז בידו האחת במטלית רצפת ובידו השניה במקל ספונז'ה. מוישה מביט במנקה ורואה כיצד הוא מקרצף את הרצפה, מנסה להסיר בכל כוחו את שכבות עטיפות הסוכריות, שהותירו ה...
על ידי ש. ספראי
ב' אוגוסט 17, 2020 5:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמרי הרב ש. ספראי
תגובות: 11
צפיות: 417

המתחיל במצווה אומרים לו גמור באמירת הסליחות

"המתחיל במצוה אומרים לו גמור" בסליחות ותפילות כ' הרמ"א (סי' תקפ"ה ס"א) בשם הכלבו: " ויש מקומות נוהגים שהמתפלל סליחות יתפלל כל היום". וכ' המג"א: "אפילו ערבית, שהמתחיל במצוה אומרים לו גמור (מעגלי צדק). ונ"ל דמטעם זה הוא קודם לאבל ולמוהל וליארצייט, ויש...
על ידי ש. ספראי
ב' אוגוסט 17, 2020 9:56 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

קיבלתי את דעתך, נוטר.
לא רציחה אלא הפקרות.

ואכתי לא הבהרת, מהיכן תלו ההפקרות הזאת. איזה רב מרבני מביני העם הורה לזלזל בזה.
על ידי ש. ספראי
ב' אוגוסט 17, 2020 2:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

הרב הנוטר, באמת לא הבנתי אותך. אני לא מנסה לקנטר אותך, פשוט מנסה להבין. יש חולק על כך שאדם ללא מסיכה נתון להדבקה הרבה יותר מאדם עם מסיכה? יש רופא אחד בעולם שטוען את זה? אני לא מתפלל בבעלזא אלא בביהכנ"ס השכונתי שלנו. מאה מגיעים עם מסיכה, כמה לא. מי התיר להם? מי התיר לעצניקים ללכת בלי מסכות? איזה...
על ידי ש. ספראי
ב' אוגוסט 17, 2020 1:19 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

משום מה אותם 'המעוררים' בענין המסיכות לא ראינום מעוררים על דיבור בתפילה. אגב, ה'ונשמרתם מאד לנפשותיכם' נאמר על עבודה זרה [והראשון שקישר זאת לשמירה על חיי הגוף, היה שר גוי שרכב על הסוס עיינו בגמרא ברכות]. עכ"פ כוונתי לומר, שענין המסיכות בתפילה, נקבע לפי רוב המתפללים. ואם רובם לא הולכים כנראה מו...
על ידי ש. ספראי
ו' אוגוסט 14, 2020 5:57 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מידע אודות המתרחש במלוניות הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 7265

Re: מידע אודות המתרחש במלוניות הקורונה

זה לא שהרב ספראי באמת חושב שזה לצורך עצמם. בראשית הודעתו הוא מודה ומשבח את רשויות המדינה. יש רק קושי פסיכולוגי לחרדי מן השורה, ק"ו לסופר ב"יתד נאמן", להודות בפה מלא שיש גם משהו טוב במדינה הזאת אז הוא הרגיש מוכרח לקנח ברמיזה בסוגריים שאולי וצ"ע לע"ע. מקווה שדייקתי באיבחון......
על ידי ש. ספראי
ה' אוגוסט 13, 2020 5:45 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מידע אודות המתרחש במלוניות הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 7265

Re: מידע אודות המתרחש במלוניות הקורונה

נוטר, דבריך מחממי לבבות. תענוג.

רק שלא יקנאו בתיאורים המלבבים האלה ויידבקו בכח כדי להגיע לכינר....

אני מבין שמגיעה הכרת טובה גדולה למדינה, מלבד כל העסקנים הנפלאים שציינת.
אני אומר זאת ברצינות. לא בציניות. (ואולי שייך להא דשבת ל"ג, וצ"ע לע"ע).
על ידי ש. ספראי
ה' אוגוסט 13, 2020 12:24 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

אני לא מבין אותך הרב ספראי. אם זה המצב סביבך, איך אתה יוצא מהבית? ולמה אתה נוסע לצפת?... ולמה ישישים הולכים לבית הכנסת? בביהכנ"ס באלעד בו אני מתפלל שומרים על ההנחיות. לא ידעתי שזה המצב בשטיבלאך דצפת. אין לי רוה"ק לע"ע. ומאז שראיתי- התפללתי רק תחת כיפת השמים או במנינים ליטאים השומרים ...
על ידי ש. ספראי
ה' אוגוסט 13, 2020 9:39 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

הרבי משומרי אמונים נפטר הבוקר מקורונה ואנשים ממשיכים להדביק אחרים. לא יאומן
על ידי ש. ספראי
ה' אוגוסט 13, 2020 1:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הרי זו דרך אכזריות
תגובות: 35
צפיות: 2280

Re: הרי זו דרך אכזריות

ושחולים מאומתים או חצי מאומתים מסתובבים בתוכינו, בגלל הרצון להתפלל במנין וכדומה, זאת לא אכזריות ורשע? ר' ראובן התקשר לידידו ר' שמעון, כדי להתעניין בשלומו, לאחר שר' שמעון לוקה בקורונה. ר' שמעון סיפר לידידו כך: "בשבוע האחרון הרגשתי נורא ואיום, אבל היום הרגשתי קצת יותר טוב, אז ירדתי לבית הכנסת למנ...
על ידי ש. ספראי
ג' אוגוסט 04, 2020 11:34 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!
תגובות: 19
צפיות: 1739

Re: למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!

מעניין הוא שרובם המוחץ של הקינות, עוסקות בצרות הגוף, הרציחות והשחיטות, ולא בהיבט והחסרון הרוחני והעדר התורה וקרבת ה' של החורבן והגלות.
על ידי ש. ספראי
א' אוגוסט 02, 2020 5:19 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!
תגובות: 19
צפיות: 1739

Re: למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!

נגיף לא אוכל נגיף. ונדירים הנגיפים שיכולים להיות בגוף 20 שנים. הייתי מציע השערה שהיה לה את מה שקרוי בטעות מחלת מונו זה לא מונו אלא פיברומיאלגיה / תסמונת העייפות הכרונית.שיש השערה ששהיא נגרמת רבות כמצב פוסט זיהומי בפרט לאחר מחלת מונו.(infectious mononucleosis) זו אינה מחלה ויראלית בלי שום וירוס בגוף...
על ידי ש. ספראי
א' אוגוסט 02, 2020 5:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מה עלה בגורלו של נבוזראדן אחר שהתגייר?
תגובות: 61
צפיות: 3517

Re: מה עלה בגורלו של נבוזראדן אחר שהתגייר?

אפרופו, קטע שפרסמתי בעבר . כדעת הגרח"ק סבור גם האדר"ת, וגם הרבי מחב"ד לפני שנתיים, באחד מימי חול המועד פסח, זכיתי לשוחח עם מו"ר הגר"ח קנייבסקי שליט"א על מספר נושאים תלמודיים והשקפתיים, ובין השאר העליתי בפניו דבר מעניין, לפיו הרמב"ם מדגיש 3 פעמים ברשימת מוסרי התורה ...
על ידי ש. ספראי
ד' יולי 29, 2020 4:42 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!
תגובות: 19
צפיות: 1739

למה, בעצם, שהמשיח לא יגיע הרגע?!

מָחַצְתִּי וַאֲנִי אֶרְפָּא מחשבה לתשעה באב הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א את הסיפור הבא סיפר לי תלמיד חכם, מרביץ תורה חשוב בישיבת 'אבן האזל' בעירנו אלעד, כבר לפני כמה שבועות. אך לא פירסמתי אותו, משום שהסיפור כל כך 'גדול', עד שפשוט סברתי שאף אחד לא יאמין שהוא סיפור אמיתי. למען האמת, גם ...
על ידי ש. ספראי
ב' יולי 27, 2020 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כהן יכול לחבוש מסכה בבית המקדש?
תגובות: 1
צפיות: 440

האם כהן יכול לחבוש מסכה בבית המקדש?

יתור בגדים בחבישת מסכת הגנה מוירוס הקורונה דנו בי מדרשא האם כהן העובד בביהמ"ק יכול ללבוש מסיכה המונעת את מגיפת הקורונה, פוסלת עבודתו. והנראה להעלות בזה עלי גליון מקופיא אשר נראה בזה: בזבחים י"ט ע"א נחלקו האמוראים האם יתור בגדים שלא במקום בגדים, כגון שכרך איזה דבר על אצבעו או על עקבו,...
על ידי ש. ספראי
א' יולי 26, 2020 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11884
צפיות: 1958318

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אלף תודות. ממליץ בחום לקרוא....... ונפ"מ למסכת קורונה במקדש.............
על ידי ש. ספראי
א' יולי 26, 2020 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11884
צפיות: 1958318

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל שערי היכל עמ"ס זבחים סימן לא
ישר כח
על ידי ש. ספראי
ד' יולי 15, 2020 9:04 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה כיוונו בחג הסוכות במדבר?
תגובות: 21
צפיות: 4674

Re: למה חגגו במדבר עצמו את חג הסוכות?

קו ירוק כתב:לפי מה שביאר הגר"א בפירוש שיר השירים א ד, שהסוכות זה על הנס שחזרו ענני הכבוד אחרי חטא העגל (ע"ש דברים נפלאים),
מובן היטב.


מתחילים מהגר"א....

אבל הגר"א מדבר כמובן לפי המ"ד השני בגמרא שם, דהוא זכר לענני כבוד, ולא למ"ד סוכות ממש עשו.
ממילא אין קשר.
על ידי ש. ספראי
ג' יולי 14, 2020 11:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה כיוונו בחג הסוכות במדבר?
תגובות: 21
צפיות: 4674

למה חגגו במדבר עצמו את חג הסוכות?

לפי מ"ד בסוכה י"א ע"ב שחג הסוכות הם זכר לסוכות שעשו בני ישראל במדבר, מה שייך שחגגו במדבר עצמו, במשך ארבעים שנה, את חג הסוכות? זכר למה? לסוכות שהם יושבים בהם כעת במדבר?

הרי גם בני ישראל במדבר עשו את חג סוכות. לא?

(בשלמא אם סוכות זה זכר לענני כבוד, מובן.)
על ידי ש. ספראי
ב' יולי 13, 2020 11:08 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא
תגובות: 30
צפיות: 7564

Re: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא

אכן, הגרמ"ש סבור שמותר להתרחץ מזיעת יתר, עי' בספרו, ובספרי הקט ויאמר שמואל שכבר הוזכר כאן לעיל. אל תביאו ראיה מהגרח"ק בענין. הוא לא מבין בכלל מה שייך להתקלח כל יום ומבחינתו זה ביטול תורה. כך אמר לי. וצ"ע. גם הגריש"א היה סבור כך, ועי' בזה בספרי דבר למועד ממה שהבאתי מהנ"ל, בענ...
על ידי ש. ספראי
ד' יולי 08, 2020 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?
תגובות: 9
צפיות: 673

Re: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?

מתוך ספרי ויאמר שמואל: הלעיטהו לכשר וימות?! נודע הפולמוס בדבר פרסום שמה של מופקרת שנדבקה במחלה קשה והיא מדביקה את הפרוצים הבאים במחיצתה לעבור עבירות במחלתה, האם צריך לפרסם שמה כדי שיזהרו ויתרחקו ממנה.והגרי"ש אלישיב שליט"א כתב בזה מכתב תשובה דמדין "הלעיטהו לרשע וימות" א"צ להז...
על ידי ש. ספראי
ד' יולי 08, 2020 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגים בנישואים שניים
תגובות: 8
צפיות: 673

Re: מנהגים בנישואים שניים

ויש גם נושא מעניין של תיקון אלמנה
על ידי ש. ספראי
ג' יולי 07, 2020 11:44 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לימוד נושאים מסובכים בשבת
תגובות: 11
צפיות: 602

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

ישר כח גדול
על ידי ש. ספראי
ג' יולי 07, 2020 11:37 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לימוד נושאים מסובכים בשבת
תגובות: 11
צפיות: 602

לימוד נושאים מסובכים בשבת

זכור לי במאת האחוזים שכתוב שלא ראוי ללמוד נושאי לימוד קשים ומסובכים בשבת.
לא מוצא את המקור.
מישהו יכול להשיב אבידתי?
על ידי ש. ספראי
ג' יולי 07, 2020 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילות יסוד של בתי כנסת
תגובות: 2
צפיות: 335

מגילות יסוד של בתי כנסת

מייל שקיבלתי:

יש לי כרגע איזה תלמיד בוגר
שבצוק העיתים...
עושה פרוייקט של חיבור על כבוד בית הכנסת
ובין הייתר מחפש נוסחאות ודוגמאות של מגילות יסוד להנחת אבן הפינה
אני מנסה לעזור לו

אולי יש לך מהיכן להוציא?.....
שכויח
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים
תגובות: 4
צפיות: 361

Re: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים

יש"כ. רק אם יורשה להעיר עד שאתה דן על שמיעתם בבית הכסא, שמא יש מקום לדון בכלל האם מוזיקת פסוקים וגמרות דבר ראוי הוא, עי' בסוגיא של מפני מה נענש דוד בסוטה לה. על זמירות היו לי חוקיך, (גם אחרי היתר האיסור של עצם שמיעת מוזיקה דגיטין ז. בסוגיא של זמרא מנא לן דאסיר) ואולי יש חילוק אם באים להתחזק בד...
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים
תגובות: 4
צפיות: 361

Re: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים

שאלתי כעת את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א באמצעות נכדו ידידי רבי יעקב כך: 1. האם השומע מוזיקה של שיר של פסוקים, ומתכוין לשמיעת המנגינה ולא מתכוין בכלל לשמיעת המילים, מקיים מצוות תלמוד תורה? 2. האם יש איסור לשים טייפ של דברי תורה בשירותים, בלי להאזין לדברי תורה עצמו? כלומר: יהודי השאיר טייפ עם ...
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים
תגובות: 4
צפיות: 361

שמיעת נגן עם מוזיקת פסוקים בשירותים

דיבור בסלולרי ושמיעת מוזיקה בנגן בשירותים א) האם מותר לשוחח בשירותים בטלפון סלולרי, כשהאיש איתו משוחח אינו יודע מהיכן משוחחים עימו? ב) האם מותר לאדם לדבר עם עצמו במקום זה? ג) האם מותר לשמוע שם מוזיקה דרך נגן? ד) האם מותר לשמוע מוזיקה של שירי פסוקים בשירותים? א] כתב הרמ"א (או"ח סי' ג', ב'):...
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11884
צפיות: 1958318

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ש. ספראי כתב:אנא צריך דחוף גנזי הקודש עמוד רסט

ישר כח גדול

ואשמח גם שות שאלת יעבץ ח"א סימן י

ישר כח
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11884
צפיות: 1958318

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אנא צריך דחוף גנזי הקודש עמוד רסט

ישר כח גדול
על ידי ש. ספראי
ג' יוני 16, 2020 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 220
צפיות: 15474

Re: האם מדובר על הרפורמים?

כשאני אומר מיסטיקה כוונתי לכך שהמושג דעת תורה שבסיסו היה הרציונל שהאיש הכי חכם והכי רואה למרחוק הוא הגדול בתורה הפך לזה שיש כוח מיוחד בפיו של החכם שכל מה שיאמר ה' מצליח בידו. אף פעם לא היה כזה מושג שהאיש הכי חכם והכי רואה לרחוק הוא הגדול בתורה. אלא המושג דעת תורה היה שהאיש שהכי גדול בתורה, איתו ראו...
על ידי ש. ספראי
ב' יוני 15, 2020 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 220
צפיות: 15474

Re: האם מדובר על הרפורמים?

איש גבעות. הבנו זה מכבר שאינך מבין, ואין טעם להמחיש זאת בוורסיות שונות. חודש האמיצות בו נהגו בנובוהרדוק לבזות עצמם גם הוא רחוק. את הגיגך המופלאים על הציונות והיחס אליה כבר קראנו תחת שמך הקודם, שם גם האזנו ברוב קשב לסיפורי נפלאות הקירוב שלך ושל אשתך. ובכן עזוב נא בן אדם עזוב נא. הרב איש ספר הנכבד תג...
על ידי ש. ספראי
ב' יוני 15, 2020 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 220
צפיות: 15474

Re: האם מדובר על הרפורמים?

מעניין מאד מדוע הרב מלמד אינו משתתף בפגישות עם אנשי 'שלום עכשו' וארגוני שמאל אחרים, מתוך הבנה שצריך להתקרב ולמצוא גשר של שלום ואחווה חושבני ש"הפעולות החיוביות שהם מקיימות בתחומי החסד והמוסר וחיזוק הסולידריות היהודית", אינה נופלת מזאת של הרפורמים. אה סליחה, כאן מדובר בארץ ישראל. לא בתורת יש...

עבור לחיפוש מתקדם