מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1273 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 654
צפיות: 111896

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הנה עוד עותק.
על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 94
צפיות: 13109

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

א איד כתב:ה'תוספות' שבסוף ס' הזהר. יש מי שיודע באיזו מהדורה הודפסו לראשונה?



אמשטרדם תע"ה.
זכורני כי לא כל מה שיש בדפוסים המצויים (לרבות ליוורנו עם החיד"א) נמצא שם, אך צריך העמקה ובדיקה.
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 30, 2020 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 49
צפיות: 24163

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

בתלמוד דפוס ויניציאה, יש מסכתות שבהדפסות שאחר ההדפסה הראשונה של השנים ר"ף-רפ"ג, הגיהו ותיקנו בהן ודאי ברש"י ופסקי תוספות ורא"ש - על פי כתבי יד. איני יודע מה המצב בתלמוד עצמו ובתוספות, והנושא מצריך בירור מעמיק. במדה ואכן יש שינויים בעיקר התלמוד על פי כתבי יד, הרי כי יש להוסיף אף מ...
על ידי ושא_נס
ב' אפריל 27, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 58
צפיות: 8419

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

יישר כוח עצום לכבוד הרב העורך של ספר אם לבינה להגאון יעב"ץ זצ"ל. העיסוק בגאון זה שונה ייחודי וקשה במובנים רבים ביחס לעיסוק בכתיבות וחידושי חכמים אחרים מחכמי עמנו, ואפריין נמטייה להרב העורך על מלאכתו החשובה, ועיני ראו ולא זר בטרחתו בזה עם כתיבת ידי קדשו ממש של הגאון יעב"ץ זצ"ל. רק...
על ידי ושא_נס
ש' אפריל 25, 2020 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1558
צפיות: 216708

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הציון שלו מכוון עם דפוס סביוניטה שי"ד, דף צח סוף ע"א בגליון, בשורה היחידה הרחבה בתחתית הדף. אין זה אומר שציון זה מכוון רק עם דפוס זה, וצריך בדיקה עוד. יישר כח על התגובה וההשקעה. האם ניתן לראות ברשת ספר זה, או לחילופין להעלות לי קטע זה (דף צח ע"א וע"ב) ? בה"ב ראיתי רק מהדו' ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 1222

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

תודה רבה. אך במחילה זה ודאי לא דפוס שאלוניקי אלא על פי שאלוניקי. האותיות מוכיחות כן על אתר. נראה כי מה שיש בה"ב הוא דפוס אשכנזי מזרח אירופאי משנות התי"ו רי"ש אשר נדפס לפי שאלוניקי. והרישום בה"ב משובש. מעניין שפחות או יותר במקביל להווסדות הדפוס העברי בברין נדפסו תשובות מהר"י ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 1222

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

ברין הנקראת כיום ברנו היא כיום במדינת צ'כיה ולא בגרמניה. איני יודע מה היה בעבר וכיצד הגבולות נתחלקו וכיצד המדינות והמחוזות נתכנו. לפני כמאתיים ושלשים שנה נוסד בה דפוס עברי. דומני כי הוציאו איזה דפים ושרידים של ספרים עבריים וכתבי יד מאיזו גניזה שהיתה בה. *** שו"ת מהר"י ברונא דפוס שאלוניקי -...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1558
צפיות: 216708

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לא ממש שייך לאשכול זה בספר בני דוד שכירות פרק יא כתב: אבל הרמב"ן ז"ל שכשפירש זה במלחמותיו אשר מלחמות ה' הוא לוחם בפרק איזהו נשך דף צ"ח וז"ל והוי יודע כי השתבשו רבים בתשובת רבינו הגדול ז"ל שהן סבורין שחולק במשכנתא בחוב שקדם, ולא כן הדבר, אלא חילק בין כשהלוהו על חצירו בתורת מ...
על ידי ושא_נס
ג' אפריל 07, 2020 2:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: Re: ספריית הגאון רב"צ קאהן - הסנפטער רב
תגובות: 9
צפיות: 995

Re: מקראות גדולות - איזו מהדורה עדיפה

ראיתי את ספרייתו של הרב קאהן ז"ל. אותו לא הכרתי כמובן. במקום אחר פה דומני יש תמונה שלו בקרן רחוב בוילימסבורג. דומני היה גר ברחוב בעדפארד 613 (למיטב זכרוני די קרוב לרחוב ראטלעדז). וסימנך תרי"ג. לא ספרתי כמובן את כמות הספרים שלו, אך המספר ס' אלפים פריטים נשמע לי מופקע ביותר (אא"כ יש לצר...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?
תגובות: 15
צפיות: 3211

Re: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?

במאמר דלעיל בספרים בלוג מצויה השגה כלפי ציון לדפי דפוס ויניציאה של מסכת ברכות, ובאמת כנראה היא כלפי המאמר במוריה (משום מה הכותב של המאמר בספרים בלוג לא דק בכותבו כי מסכת ברכות ויניציאה רפ"ח היא זו שצולמה בדפוסי הצילום, וזה כמובן שיבוש. ומעיקרא אין דבר כזה, וצ"ל ברכות ויניציאה רפ"ט). ב...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?
תגובות: 3
צפיות: 577

Re: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?

המהלך הגאוני שהביא שם בספר אא"ע בשם ספר ש"ח שת"ח כבר מצוי בספר כ"י קדמון משנות התי"ו. ושם בספר אא"ע בסוף דבריו רמז דברי הרב עיון יעקב דלעיל. בעצם הדברים דלעיל גבי חצי ימיו הנני מעתיק מהרשום אצלי ברשימותי: יש להעיר ממה שכתב המפרש (המיוחס לרש"י) דברי הימים ב' סימן לה...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 22, 2020 5:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 160
צפיות: 45475

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

כתובות צג. תוד"ה דאמרה לה. לא איתפריש שפיר טעמא דהא מילתא. ובד"ה שאח"ז: לא ידע רבי מאי קמ"ל מתניתין כידוע זהו סוגיא עמוקא מאוד ובהגהות עין משפט נר מצוה שם על הדף באות ד' הוא יוצא מחוץ לדרכו ומציין שם בסוגרים ד הרי"ף ביאר כל הסוגיא בעומקה ובאריכות בגבורות עיין שם בהרי"ף...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 15, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 102
צפיות: 12879

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

פה יש והעתקתי עתה ממש: Sys. no. 000243195 Heading Palag’i, Yitsḥaḳ, -1907 Heading ‫ פאלאג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907 ‬ Seen from Palache, Isaac, -1907 Seen from Palag’i, Raḥamim Nisim Yitsḥaḳ, -1907 Seen from Palag’i, Yitsḥaḳ, d. 1907 Seen from Palaggi, Raḥamim Nissim ben Isaac, d. 1907 S...
על ידי ושא_נס
ה' מרץ 12, 2020 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 49
צפיות: 24163

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

יישר כוח לכל המגיבים דלעיל הי"ו. ועתה אוסיף הערה טכנית בעלמא: משום מה במסכת בבא מציעא דפוס שונצינו שבאתר ה"ג, בדפדוף בסביבות דף 200 בדפי האתר, יש כמה וכמה דפים ממסכת ביצה דפוס שונצינו (לא בדקתי אם במסכת ביצה יש דפים ממסכת בבא מציעא ומשהו השתבש בתצוגה). בתחתית התמונות של ביצה הקרדיט שם לספר...
על ידי ושא_נס
ב' מרץ 09, 2020 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוד המלך קרא לו "רבי"
תגובות: 4
צפיות: 820

Re: דוד המלך קרא לו "רבי"

על המאמר הנ"ל באדר"נ רצו"ב מה שכתב הגאון העצום ר' דוד אופנהיים זצ"ל באחד מספריו כ"י: "והטעם שקראו רבי, כיון שלמד עמה מה שצוה לו הקדוש ברוך הוא [בראשית ב טז-יז]: מכל עץ הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אם כן למד עמה שני דברים, משום הכי קראו רבי. וכהאי גוונא מצינו...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 08, 2020 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוד המלך קרא לו "רבי"
תגובות: 4
צפיות: 820

Re: דוד המלך קרא לו "רבי"

ראה אבות דרבי נתן נו"א פרק א גבי חוה שקראה לאדם הראשון "רבי".
על ידי ושא_נס
ו' מרץ 06, 2020 3:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים
תגובות: 35
צפיות: 6579

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

בפשיטות שמו של הכותב הוא ר' יוסף, וראשי התיבות הם "אמר יוסף".

שמא אחד החכמים פה העי"א יודע להוסיף פרטים ולזהות.
על ידי ושא_נס
א' מרץ 01, 2020 10:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות
תגובות: 3
צפיות: 818

כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות

מחפש מקור עד סביבות שנת ת"ך לפיסקא זו:
"כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות".
שמא מישהו קיבץ ודן בזה באריכות? דוגמת א"ב קדמיתא ותנייתא דשמואל זעירא?
הנוטריקון תיק"ו ידוע.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' מרץ 01, 2020 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים
תגובות: 35
צפיות: 6579

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

או"ה. יותר לא אוסיף.
ומה שהובא לעיל בגליון ברכות אמ"ד ת"ד בשם ר' העשיל, הגהה זו בסגנון מעט שונה מצויה גם בגליון ברכות אחד מדפוסי ויניציאה שראיתי בחוצה לארץ.
על ידי ושא_נס
א' פברואר 23, 2020 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן הגנזים - ספר שלשה עשר
תגובות: 8
צפיות: 1794

Re: מן הגנזים - ספר שלשה עשר

בסוף הדברים דלעיל בד"ה ולראיית, הכותב ציין לספר חמדת ימים ח"ג דף קעה ע"א, ותיקנו ציונו לדף רו ע"א. לא בדקתי עתה לאיזה דפוס הוא ה"תיקון", ובכגון דא ראוי להעיר לאיזה דפוס הוא התיקון. איך שיהיה התיקון הנ"ל הוא שיבוש ודאי, והכותב ציין לחמדת ימים ח"ג דפוס קושטאנדינ...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 16, 2020 8:38 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים
תגובות: 5
צפיות: 1702

Re: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים

ייש"כ גדול לכל המשיבים הנכבדים.

רוב הציונים הנ"ל כבר מוכרים אצלי
השאלה החשובה היא מאיפה החיד"א כתב כן בשם הרמ"ע. איפה באו הדברים אצל הרמ"ע ז"ל?
אני צריך המקור לספר קדמון יחסית, וממילא המקורות המאוחרים פחות רלונטיים.

ייש"כ
על ידי ושא_נס
ג' פברואר 11, 2020 2:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 21
צפיות: 3839

Re: זיהוי כתב יד

איני יודע אם זהו המקום הראוי לפרסום הרצו"ב.
מצאתי זה באגב דרך מלאכתי, ושמא יש בזה מן הנחיצות למאן דהוא.
ושמא יגיעו הדברים ליוצאי חלציו של הרב הכותב?
על ידי ושא_נס
ה' פברואר 06, 2020 9:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 49
צפיות: 24163

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

יישר כוחך. הערה נוספת (למרות שכנראה דברי בענינים אלו אינם מעניינים את רוב באי אתרא הדין, ושמא אחדל מלהוסיף באשכול זה): קיימות מסכתות תלמוד שכדי ליצור עותק שלם, או כמה שיותר שלם, צריך לקבץ דפים מכל מיני ספריות שונות וכו'. וכזו היא כנראה מסכת גיטין דפוס שונצינו שאין ממנה כיום עותק ידוע שלם. ויש כמה דפ...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 02, 2020 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד"ע
תגובות: 9
צפיות: 1637

Re: ד"ע

למיטב זכרוני המקורות במור"ם במפה אינם מאתו, ובאורח חיים קראקא ש"ל ליתא מקורות לדבריו, והמקורות נוספו כמה עשורים אחר כך. במדה והנ"ל נכון, מה מונע מלומר שהציונים של "ד"ע" לא מדוייקים באיזהו מקומן אשר בהם מוכח כי נסתמך על דברי הקודמים ואין הדברים מדברי עצמו, והציונים "...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 02, 2020 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 49
צפיות: 24163

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

הערה על עותק מסכת שבת ויניציאה ר"ף המצוי בספריה בירושלם, ושמופיע גם באתר הכי גרסינן: בספריה בירושלם מצוי עותק של מסכת שבת ויניציאה ר"ף, וחסר בו דפים כא-כב, והושלמו בצילום ממהדורת ויניציאה מאוחרת יותר (לא בדקתי מה המצב בכל העותק הלזה אלא רק נקודתית). משום מה דוקא עותק מורכב זה עלה אף הוא לא...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 02, 2020 1:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים
תגובות: 5
צפיות: 1702

חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים

מחפש מקור לזה:
"מ"ש בשם המקובלים כי מה שחיסר הקדוש ברוך הוא מן ארבע מאות שנה הביא על גליות אחרים".
תודה רבה
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 30, 2020 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס
תגובות: 14
צפיות: 2513

Re: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס

ספר כבוד חופה.
בשערי ספרים מזרח אירופאיים לפני ר' שנה מו"מ מצוי למכביר (דרך משל הרבה מאד מדפוסי סלאוויטא), ויש גם בהקדמות ספרים הנ"ל ובמקומות נוספים בספרים הנ"ל. כמובן כל הספרים ורוב השערים עצמם אינם באותיות עגולות אלא רק מיעוטא דמיעוטא באותיות עגולות.
על ידי ושא_נס
ג' ינואר 28, 2020 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא כלבא אנא
תגובות: 4
צפיות: 666

Re: לא כלבא אנא

מענין לענין באותו ענין. שמא הביאור דלקמן מופיע בספרים קדומים יותר? ספר זרע אהרן (ווילנא תרע"א): "דאמרו בפרק שירה: כלבים אומרים [תהלים צה ו] באו נשתחוה (ונברכה) [ונכרעה נברכה]. ונראה לפרש על פי מאמרם ז"ל בפסחים דף קי"ח [ע"א] דכל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, ונראה לפרש ...
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 23, 2020 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1558
צפיות: 216708

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מסתבר שהכוונה לר"ש לניאדו. מובאה מתוך הספר 'טל אורות' למהרי"ל מרגליות: וּמוֹהֲרַ"שׁ לניידש כָּתַב, שֶׁסֻּפַּר מֵאִשָּׁה צַדֶּקֶת חַכְמַת לֵב שֶׁהָיוּ לָהּ שְׁנֵי בָּנִים, וְהוּמְתוּ שְׁנֵיהֶם עַל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם בְּיוֹם אֶחָד, וְאָמְרָה הָאִשָּׁה הַזֹּאת אֵם הַבָּנִים: לֹא לְבַד שֶׁ...
על ידי ושא_נס
ב' ינואר 13, 2020 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום מטורקית עות'מאנית
תגובות: 3
צפיות: 733

תרגום מטורקית עות'מאנית

בס"ד
הנני מחפש מישהו שמתמחה בקריאה של כ"י בטורקית עות'מאנית (התוכן אינו בהכרח של יהודים) וביכולתו לתרגם התוכן לעברית.
אשמח להפניות לאנשים הבקיאים בזה.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' ינואר 12, 2020 10:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1483
צפיות: 365601

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש שנות לידה ופטירה של הרב אפרים הורוויץ ז"ל, מחבר ספר יבקש רצון על מדרש תהלים (לבוב תרי"א). ייש"כ http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=34217&p=375394&hilit=%D7%A2%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D#p370969 ייש"כ. אתה מוצא שם פרטי לידתו ופטירתו...
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 09, 2020 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ועליו כתמי דם
תגובות: 19
צפיות: 1905

Re: ספר ועליו כתמי דם

קדושי צפת.
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 09, 2020 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ועליו כתמי דם
תגובות: 19
צפיות: 1905

Re: ספר ועליו כתמי דם

ספר שנשפך עליו דם לפני 400 שנה, האדמימות ניכרת עד היום?
שמא הדם נהיה בגוון חום?

ראיתי הרבה ספרים ומסכתות תלמוד מכותמות, אלא שאיני יודע אם לא מדובר בכתמי קפה או יתר משקאות.
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 08, 2020 2:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 546298

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אחד מן האחרונים כתב בשם הרב הכותב בעין יעקב שהביא מדרש רבה בראשית טו ז: "כך בשעה שאכל אדם הראשון מאותו האילן, טרדו הקדוש ברוך הוא והוציאו חוץ לג"ע, והיה מחזר על כל אילנות ולא היו מקבלין אותו, ומה היו אומרים לו אמר רבי ברכיה הא גנב דגנב דעתיה דברייה, הה"ד (תהלים לו) אל תבואני רגל גאוה,...
על ידי ושא_נס
ב' ינואר 06, 2020 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד המשנה באיטליה
תגובות: 10
צפיות: 1690

Re: לימוד המשנה באיטליה

המשניות נדפסו באיטליה לרוב. די אם נציין את דפוס נאפולי עם רמב"ם, ודפוס ויניציאה עם רע"ם, ודפוס ויניציאה של יושטיניאן, ומשניות דפוס ריווא דטרינטו, ודפוס סביוניטה-מנטובה, ודפוסי ויניציאה עם כף נחת וקב ונקי, ודפוסי וירונה וליוורנו עם עץ החיים, ועוד מהדורות בפורמט קטן בויניציאה פיסא ליוורנו. א...
על ידי ושא_נס
ב' ינואר 06, 2020 6:44 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 546298

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רצו"ב דברי הרב ברית אברהם על ילקוט שמעוני. מעתיק פיסקא רחבה בשם ה"ר משה קורדובירו זצ"ל. מהיכן העתיק זאת? הייחוס הזה נכון? יש בכתבי הרמ"ק תוכן בסגנון זה? הדברים ללא ספק - תורת רבינו משה קורדואירו והם כנראה מספר הדרשות שלו האבוד וראה לע''ע בהקדמת הרמ''ע לספר פלח הרמון עיי"ש ס...
על ידי ושא_נס
א' ינואר 05, 2020 6:58 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 546298

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רצו"ב דברי הרב ברית אברהם על ילקוט שמעוני.
מעתיק פיסקא רחבה בשם ה"ר משה קורדובירו זצ"ל.
מהיכן העתיק זאת?
הייחוס הזה נכון?
יש בכתבי הרמ"ק תוכן בסגנון זה?
יישר כוח רב
על ידי ושא_נס
ו' ינואר 03, 2020 11:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נוסח פירוש רש"י לתנ"ך
תגובות: 56
צפיות: 9594

Re: נוסח פירוש רש"י לתורה.

הנה דוגמא לנוסח שמקורו מדפוס אמשטרדם ת"מ: בפרשת יתרו (שמות כ, ז) על הפסוק: 'לא תשא את שם ד' אלקיך לשוא, כי לא ינקה ד' את אשר ישא את שמו לשוא' (ובתרגום אונקלוס: 'לא תימי בשמא דד' אלקך למגנא, ארי לא יזכי ד' ית דיימי בשמיה לשקרא' ) כתב רש"י - לפי נוסח כתה"י והדפוסים שקדמו לדפוס הנ"...

עבור לחיפוש מתקדם