מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 184 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בר ישראל
א' פברואר 24, 2019 5:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 737
צפיות: 105861

Re: להתנבאות לשקר במקום פיקו"נ

על עצם השאלה איני יודע, אבל לא נראה לי שאי אפשר להשוות דין זה לדינו של היש"ש. הלא נימוקו של היש"ש (בנוסף לראייתו מן הגמרא) הוא שכפירה בתורה הוא יהרג ואל יעבור, ומה לי כפירה בכולו מה לי כפירה במקצתו. נראה לי שסברא זו כלל לא שייך לגבי הוראת נביא, שאין להם דין של גופו של תורה, ובדרך כלל אין ל...
על ידי בר ישראל
ה' פברואר 21, 2019 4:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד לעילוי נשמה
תגובות: 19
צפיות: 3201

Re: לימוד לעילוי נשמה

מאידך גיסא עי' בשו"ת מהר"ם חלאווה סי' יז שלכא' אזיל כשיטת הגר"ם שאלת מהו לידור צדקה בשביל מתים שכבר מתו, דיועיל להן מה שיעשה בשבילן אחר מיתתן. תשובה. אין ספק בדבר כי לא יועיל ולא יצי1 מה שיעשה בשביל אדם אחרי מותו, כי כל אדם נדון לפי מה שהוא בעת מותו, כי לפי מעלתו והשגתו כשתפרד גופו מנ...
על ידי בר ישראל
ג' ינואר 01, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 1197

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

לא ממש דומה, אבל עי' ביביע אומר ח:א שדן בהבדלים הלכתיים בין חומרת סכנות טבעיות לסכנות סגוליות
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 24, 2018 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 2878

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

הגריד"ס אמר כך לגבי כמה דינים, וביניהם אבילות (שבה המעשה מצוה הוא פעולות הגבלות, אך הקיום הוא הרכילות שבלב).
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 10, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם ההלכתי של צדוקים
תגובות: 8
צפיות: 907

Re: מעמדם ההלכתי של צדוקים

עי בשו"ת מביט סי' לו שדן בהבדלים בין צדוקים לכותים
על ידי בר ישראל
ד' נובמבר 28, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 443
צפיות: 74060

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

בדרשות הר"י אבן שועיב על פרשת וישב כותב ש:

ושואלים היאך נתקשה יעקב על מתו יותר מדאי. ויש מפרשים שהיה פחות מעשרים שנה והיה חושב שבחטאו מת. וכמו שאמרו ז"ל על אותו חכם כשהגיע בנו לכלל עשרים שנה ובירך ברוך שפטרני מענשו של זה.


והדברים מחודשים
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 27, 2018 8:32 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 3694

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

אכן מו"ר הגר"ץ שכטר אוחז שאין להדליק נרות חנוכה במקום שאין תוספת אור בהדלקתם מדברת שרגא בטיהרא, וראיתי כמה מתלמידיו שמחמירין בזה
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 06, 2018 9:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 49
צפיות: 9419

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

שמעתי מאחד שעסק הרבה בענייני חזנות ונוסח שקדושת שחרית אמורה להיות משהו כמו סולם מינורי וקדושת נוסף סולם מז'ורי (כמובן קשה לדבר על ענייני ניגון דרך כתב)
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 06, 2018 8:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 5304

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

ראיתי שלפי חוקרי מצרים הקדום, הסוס רק הגיע לאזור מצרים (מאזיא) אם שלטון ההיקסוס (מאות ה17 ו16 לפני ספירתם, בערך התחלת אלף השלישי למנינינו) כך שבזמן אברהם נראה שעוד לא היה אפשרות להשיג סוסים (ואכן מובן ע"פ זה למה אנחנו לא מוצאים שום איש משתמש בסוסים עד שעבוד מצרים, ולמה כשפרעה מעניק לאברהם בכל ר...
על ידי בר ישראל
א' נובמבר 04, 2018 9:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 2496

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

פעם שאלתי למו"ר הגר' משה סתיו שאלה זו, ותירץ לי ש(להבדיל מרחמים, שבאמת תלוי ברגשי סימפטיה על מי שנמצא בצער ואיננו שייך כלל לגבי קיקיון) לחוס הוא הכאב הפנימי שנובעת מבזבוזו של משהו שהוא עוד בעל תועלת (וכמו הכאב שנובעת כשרואים מישהו שורף כספו או עובר על בל תשחית באופן גורף). כשרואים חתולה שבורה מ...
על ידי בר ישראל
ד' אוקטובר 31, 2018 6:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 57
צפיות: 5611

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

ראיתי בספר תורת אברהם להגר"א גרודינסקי הי"ד (במאמרו על שכל אנושי) שנוקט כדבר פשוט שבני נח מצווים לשמוע בקול נביא, ואל"כ ע"פ פשטות היה מותר להם לזורכו ע"פ צווו שלו.
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 27, 2018 8:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4981
צפיות: 808003

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אפשר לקבל מספר "The Life and Times of Rabbi David ibn Abi Zimra" (Israel Goldman) - את דבריו על התייחסותו של הרדב"ז לקראים (מתחיל מעמוד 52)?
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 20, 2018 5:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 7646

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

בר ישראל כתב:כדי לעיין בתומים ריש סי' ס"ז
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 20, 2018 5:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 7646

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

כדי לעיין בתומים ח"מ ריש סי' ס"ז
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 16, 2018 4:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 13
צפיות: 2193

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

כשהורי רבנו התחתנו, שלח הגר"ח להודיע להכלה מרת פעשא שא"צ להתענות ביום חתונתה, כי כך היה דן כל אדם בזה"ז החולה שאב"ס, שא"צ להתענות בשאר תעניות [ואפי' בט' באב, כדעת המחבר (תקנ"ד ס"ו) והאבני נזר (חאו"ח סי' תכ"ט), ודלא כדאת הט"ז (שמה סק"ד), כך שמעת...
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 13, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגרי"ז למד מורה נבוכים
תגובות: 2
צפיות: 643

האם הגרי"ז למד מורה נבוכים

בספרה של שולמית מייזלמן ע"ש (נכדה של הגר"ח סולובייציק) על תולדות משפחתה, מספרת (עמ' קט) שסבה שלה (הגר"ח) למד מורה נבוכים אך אסר אביה הגר"מ ללמדו (ואף השביע אותו על זה), ושאכן הגר"מ סירב ללמוד מו"נ במשך חייו מפני הבטחתו. מה אם הגרי"ז - האם הוא למד מורה נבוכים או ג&q...
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 09, 2018 11:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 2270

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת.
על ידי בר ישראל
ו' אוגוסט 24, 2018 8:45 am
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 19
צפיות: 4972

Re: חבר שלי מתלבט אם לטעון

כדי לקרוא דברי מו"ר הגר"ץ שכטר על האסונות הנובעים ממציאות טוענים בבתי דין (אנג.)

https://www.vosizneias.com/92931/2011/1 ... rt-system/
על ידי בר ישראל
ג' אוגוסט 21, 2018 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 15375

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

לאלו שבקשו לשמוע הצד השני - הנה מאמר של פרופ׳ ברוך סיימן (מתמטיקאי בארה״ב ואיש ירא שמים) מגדולי מתנגדי שיטת הדילוגים (אנגלית) - http://torahcode.us/torah_codes/code_hi ... heCase.htm

(כשלעצמי אין לי דעה בעצם הנושא, אך מרגיש אי נעימות כשאני פוגש אנשים שכל אמונתם מבוסס על שיטה הזאת)
על ידי בר ישראל
ג' יולי 24, 2018 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת שם ה׳ במחשב
תגובות: 1
צפיות: 456

מחיקת שם ה׳ במחשב

רוב הפוסקים שראיתי שדנו בשאלת מחיקת שם ה המופיע על צג מחשב בסוף דנו כשרובא ככולא של מחשבים פעלו ע״י קרן קטודית, ובסוף נימוקים להתיר ע״ז שהקרן הקטודית גם אין בה שום דבר פיזי, וגם מתחדשת כל רגע ורגע (כך שה״מחיקה״ הוה רק הפסקת חידוש) - שתי טענות שאינם שייכים כ״כ בימינו שמחשבים פועלים ע״י LCD או OLED שב...
על ידי בר ישראל
ב' יולי 16, 2018 2:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 1858

Re: כל חלוצי צבא

אפשר שנזדקנו ועברו את גיל חלוצי צבא או שהיה להם פטורים מחמת.אונס הלא בנוסף לזה שלא מסתבר לאמר שיותר מחמישים אחוז מרגו״מ היו אותו גיל בדיוק הרי גזירת המרגלים היה בשנה שנייה של המדבר, והיה על כל בן עשרים ומעלה, כך שהאיש הכי מבוגר היה יום לפני שנתו הכ׳ בט׳ באב של שנה שנייה, וחמישים ושמונה בניסן של שנת...
על ידי בר ישראל
א' יולי 15, 2018 9:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 1858

כל חלוצי צבא

בפרשת מטות כתוב שבני גד וראובן הסכימו שכל חלוצי צבא יעברו את הירדן אם שאר כלל ישראל ורק נשים ולפיהם יישארו. במנין בני ראובן וגד בפרשת פנחס עולה שבין שניהם היו כשמונים אלף יוצאי צבא (שעליו צריך לצרף מנין חצי שבט מנשה כך שסה״כ עולה לכה״פ ל תשעים אל ף). בספר יהושע (ד: יב-יג) כתוב ״יוַיַּעַבְרוּ בְּנֵי-...
על ידי בר ישראל
ה' יולי 05, 2018 12:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' שלמה פוליאצ'ק העילוי ממייצ'ט
תגובות: 24
צפיות: 4911

Re: ר' שלמה פוליאצ'ק העילוי ממייצ'ט

הנה ביוגרפיה קצרה שלו מאתר ישיבת רי״א (שבה לימד בשנותיו האחרונות)
https://www.yu.edu/riets/about/mission- ... i/polachek
על ידי בר ישראל
ב' יולי 02, 2018 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במצוות פו"ר
תגובות: 8
צפיות: 1390

Re: במצוות פו"ר

ראיתי בשו״ת הליכות אליהו להרה״ג אליהו פיינשטיין (מפרוזין), שחידש שאין בעצם הולדת בנים ובנות שום קיום בפו״ר כלל (שהרי איננו תלוי בבחירתו של אדם ואינו נכנס בגדר ציווי), וכל המצוה הוא לעסוק בפו״ר, לא פו״ר עצמה - אלא שיש דין שכל מי שיש לו בן ובת פטור ממצווה זו (וע״פ זה הסביר הדין של בני גר שנתיים)
על ידי בר ישראל
ה' יוני 21, 2018 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 22827

Re: עוד ביטול קידושין

בעקבות פרסומים לא נכונים אודות היתרה של מסורבת הגט על ידי בית הדין הרבני האזורי בחיפה, מפרסמת הבוקר (חמישי) הנהלת בתי הדין הרבניים הבהרה חריגה. "המידע שפורסם אמש בעלון 'מצב הרוח' הינו פייק ניוז מוחלט. להלן העובדות והמידע האמין מפסק הדין: 'עד הקידושין' היה אדם דתי שגדל במשפחה שומרת תורה ומצוות ...
על ידי בר ישראל
ב' יוני 18, 2018 6:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 3097

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

מויקפדיא מחלה פסיכוסומטית (מיוונית: פסיכו - נפשי, סומטי - גופני) היא מחלה גופנית המושפעת ולעיתים אף נובעת מגורמים נפשיים, בעיקר מדחק. תופעות פסיכוסומטיות כוללות גם מצבים של כאב כרוני ואף שיתוק איברים עם וללא אבחנה רפואית של איבר שאינו מתפקד כראוי. פסיכוסומטיה מבוססת על ההנחה כי ישנה השפעת גומלין בין...
על ידי בר ישראל
ד' יוני 13, 2018 5:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 66
צפיות: 10475

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

ואיסור אשת איש? ודאי שאיסור אשת איש הוא מהאיסורים החמורים, ושהתרת אשת איש לעלמא הוא מהדברים העומדים ברומו של עולם, ושכל דיין שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין אין לא עסק בשאלות אלו. אבל הלא יש כמה וכמה איסורים חמורים (וכמו שאלות בענייני נדה, שהם יהרג ועל יעבר, או באיסורי שבת, שהם במיתת סקילה ולא חנק) ...
על ידי בר ישראל
ד' יוני 13, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 26
צפיות: 2806

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

אכן היה באנגלית - אינני יודע בדיוק איזו נוסח אבל כמדומע לי שהיא "will you marry me" כנהוג אצל מציעי נישואים בארה"ב
על ידי בר ישראל
א' יוני 10, 2018 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 66
צפיות: 10475

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

בלי לדון כלל בפסק הדין עצמו, נראה לי סביר להניח שהסכמתם של אלו שצירפו היתה תלויה בזה שהאשה כנראה כבר עברה גיל לידת בנים בעיגונה (ר״ל) כך שאין חשש של ממזרות ואפשר שע״כ ראו פחות צורך להתייעץ אם גדו״י.
על ידי בר ישראל
ו' יוני 08, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 39
צפיות: 5527

Re: היתר לזירז לידה

למה שיהיה אסור?
על ידי בר ישראל
ו' יוני 08, 2018 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 26
צפיות: 2806

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

קרא עובדא לפני כמה שנים בישיבת רי״א שבחור הציע נשואין לפני עדים כשרים ופסק מו״ר הגר״ץ שכטר שבמקרה שהנישאוין יתבטל יצטרכו לערוך גט.
על ידי בר ישראל
ו' יוני 08, 2018 9:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 38
צפיות: 8100

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

האם יש דרך להשיג מחירי שבוע הספר בחו״ל?
על ידי בר ישראל
א' מאי 13, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 404
צפיות: 41222

Re: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיופים?

האם נמצא אתר או ספר שבה אפשר לקרוא כתבת ביקורת של רבנים איתיופיים לספר ״מסיני לאיתיופיה״ (המצוטט לעיל) במלואה? מה אם דעתו של הרה״ר עמאר?
על ידי בר ישראל
ב' אפריל 23, 2018 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 60
צפיות: 7081

Re: השתתפות בחתונת איסור

1. הדברים נמצאים בנפש הרב עמ' 234. והדברים תמוהים מאד, הלכות אינן נקבעות ע"פ פסקי הכומרים אלא לפי ההלכה היהודית, ואם לפי ההלכה זה לא ע"ז מה זה משנה מה דעת הכומרים. ודומה למעשי המרמונים לנצר יהודים שמתו. אם אכן לפי דעת עע"ז כך עובדים לאליל שלהם, הלא הוא עבודה זרה כדרכה - וכמו פוער לבע...
על ידי בר ישראל
ב' אפריל 23, 2018 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 60
צפיות: 7081

Re: השתתפות בחתונת איסור

לכא' נישואי תערובת גרועים מנישואי שני גוים - שעליו נוקט הגמרא בע"ז שהצטרפות הוה "עבודה זרה בטהרה" - וכמדומה לי שהנושאי כלים על השו"ע נוקטים מפורש שא"א לטעון איבה באיסורים כאלו המיועדים למנוע חתנות כי כל כוונת חז"ל בתקנות אלו היה לגרום איבה. ומפני שיש אשכול אחשיו הדן בקו...
על ידי בר ישראל
ב' אפריל 23, 2018 7:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 5985

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

ראוי לציין שלגבי גילוח בסה"ע לכבוד שבת הגרא"ל זצ"ל הלך בשיטת רבו המובהק (וחמיו) הגרי"ד זצ"ל כמוזכר שם - וכן פוסקים שאר גדולי תלמידי הגרי"ד (ביניהם והגר"ם וויליג ומו"ר הגר"ץ שכטר שליט"א)
על ידי בר ישראל
ה' אפריל 19, 2018 11:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 122
צפיות: 27178

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

ובכלל מזה שמשחקים עם יום החג, ועד שקבעו בו יום אבל בקביעות מסוימת, מוכח להדיא שאין לדעתם שום קדושה בתאריך עצמו, והדרא קושיא לדוכתא מי התיר להם לקבוע חג בתקופת האבל של ספה"ע... אכן דעתו של מו״ר הגר״ץ שכטר (לכה״פ בחו״ל שאין חשש חילול שבת ר״ל כמו בא״י) לאמר הלל (בלי ברכה) אך ורק ביום ה׳ אייר, אפי...
על ידי בר ישראל
ג' פברואר 20, 2018 2:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 335
צפיות: 77087

Re: אשכול מכירת ספרים

מחפש דרך לרכוש ספר פרח מטה אהרן על הרמב"ם של הגר' אהרן סולובייציק (אני מחפש שתי הכרכים - אבל במיוחד הכרך על ספר אהבה) וככל הנראה כבר אזל מן השוק
על ידי בר ישראל
ה' ינואר 25, 2018 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור מה מברכים על לחם ללא גלוטן ומצה בפסח לחולי צליאק?
תגובות: 20
צפיות: 2673

Re: בירור מה מברכים על לחם ללא גלוטן ומצה בפסח לחולי צליאק?

אם אני זוכר נכון בכל חמשת מיני דגן כולל שבולת שועל יש גלוטן אך אך רכוז הגלוטן משתנה בין המינים ובשסבולת שועל יש הכי פחות ולכן הרבה מהרגישים לגלוטן אינם רגישים לגלוטן שבשבולת שועל ולכן זה הדגן היחיד שיכולים לאכול אך שאכן זה נכון לגבי כוסמת שיש מיעוט ממחלי ציליאק שיכולים לסבול אותה מפני שיש בה פחות ג...

עבור לחיפוש מתקדם