מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1085 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טרגדיה איומה ונוראה - משפחה שלימה נמחקה
תגובות: 72
צפיות: 4424

Re: טרגדיה איומה ונוראה - משפחה שלימה נמחקה

שגם ביום הבחירות צריכים ללמוד ולעסוק בתורה!
איש אינו יודע חשבונות שמים, אבל אנו מקובלים כי תורה מגנא ומצלא, וביום שיש בו פיחות עצום בתורה (ע"ע ישיבות וכוללים לפחות) הרי מטבע הדברים שיש פחות הגנה בבריאה

כל זה מלבד ריבוי עוונות שיש ביום הזה: לשה"ר / רכילות / הוצאת ש"ר / בזיון ת"ח /
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 3476

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

מה הפירוש?
הרי אתה עושה איסור!
זה שגם בלעדיך היה איסור - זה עוד עניין. זה לא אמור לגרום לך לעבור ג"כ על איסור!
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשוטו של מקרא מהו
תגובות: 54
צפיות: 5334

Re: פשוטו של מקרא מהו

ראה דברי הנצי"ב למעלה. וממילא ל"ק. הם היו בקיאים בש"ס ובאגדה ויכלו לפרש. וכל דבריהם נחשבים כדברי תורה שבע"פ ממש (ראה דברי המבי"ט בהקדמת ספרו בית אלהים אאל"ט)
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:47 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 3476

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אני מבין את זה (אם כי יש לי תירוץ על זה..) הרעיון הוא שהנציג שנכנס על ידי קולך לעירייה לא היה יכול להכינס ללא שהצבעת לא (אתה ועוד כמה אלפים, ז"א: יש לך אחד חלקי כמה אלפים בהכנסתו), וממילא אתה שותף בכל מעשיו, זה לא "שליח" שבזה י"ל אשלד"ע, אלא זה נציג שבלעדיך לא היה נכנס. כל ה...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשוטו של מקרא מהו
תגובות: 54
צפיות: 5334

Re: פשוטו של מקרא מהו

אמנם יש לציין, שמדברי הנצי"ב עולה לכאורה שכל ת"ח שבקי בתלמוד יכול לעסוק בזה ולא רק גדולי עולם כפי שנטה לומר הרב 'חבר עיר'. בקי בתלמוד הכוונה היא לא רק לנשים נזיקין.. והנצי"ב הוסיף גם "אגדה".. בקיצור, לא מדובר על איזה אברך (בן / נכד של..) שכבר יוכל לפרש מקראות כפשטו.. ובעיקר...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:36 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 3476

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אם אתה סובר שאסור - מדוע אתה מצביע?

הרי לדעתך זה "איסור" - והרי זה כ"ימין שהוא שמאל" שמפורש בהוריות (ביותר בירושלמי שם) שאין לשמוע לרב באופן כזה.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשוטו של מקרא מהו
תגובות: 54
צפיות: 5334

Re: פשוטו של מקרא מהו

לענ"ד זו כוונת המאירי. כל פסוק שתרצה (לא אתה ח"ו, אלא אותו ד"ר בביקורת המקרא) יתפרש בכפירה מוחלטת! ומפני כן - מנעו בניכם מן ההגיון, מכל "הגיון", לא נתפרש "הגיון של כפירה". לגבי עצם הנידון, מצו"ב דברי מרנא הנצי"ב זלה"ה. הרחב דבר פרשת האזינו וזו לשונו ...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שנות חיים על רבינו ירוחם
תגובות: 14
צפיות: 2030

Re: ספר שנות חיים על רבינו ירוחם

לא כך משמע מדברי החיד"א בשה"ג.
אם מישהו יכול להביא לשונו כאן.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 9:17 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 3476

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

הבעיה שלי אחרת, כידוע החוק הוא שמי שלא מצביע - הרי שמצטרף הוא למפלגה הגדולה (שהיא חילונית), ונמצא שהוא מסייע בידם. לגבי הצבעה בכנסת, בזה באמת יש דעות חלוקות מבחינה הלכתית אם מותר להשתתף, אע"פ שבזה הקול ניתן לרוב החילוני, מ"מ אין מתירים לעבור על חטא כדי להציל מחטא אחר, ושוא"ת. זו דעת ה...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 8:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 49
צפיות: 9197

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

אם כך - מנהג אשכנז צ"ע.

בקיצור: קשה לומר שיש כאן מחלוקת מהותית אם תיבות "שיח סוד" צריכים להיות צמודות או לא, זה יותר תלוי במנגינה, אולי המנגינה של --- היא לא מדוייקת???
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 8:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חנינא בני די לו בקב חרובין
תגובות: 5
צפיות: 910

Re: חנינא בני די לו בקב חרובין

השל"ה ועוד מפרשים שכל העולם כלו ניזון ב"שביל" של חנינא, כלומר, כל השפע יורד לעולם בזכותו, וזה אע"פ שהצדיק עצמו "די לו" בפחות מזה, ואינו צריך אלא למעט.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שנות חיים על רבינו ירוחם
תגובות: 14
צפיות: 2030

Re: ספר שנות חיים על רבינו ירוחם

נדמה לי שכבר דובר על כך במאמר מקיף שהיה בקובץ "עץ חיים" , על כל אלו שהתעסקו עם רבינו ירוחם.. היחיד שיצא מזה נקי (לע"ע.. עד מאה ועשרים!) הוא זה שהוציא את רי"ו במהדורה מפוארת, חמישה כרכים, מודה וכו', (נדמה לי שמו חזן), ועכשיו הוא עוסק בביאור על בעל העיטור (שגם עליו נסובה האזהרה היד...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשוטו של מקרא מהו
תגובות: 54
צפיות: 5334

Re: פשוטו של מקרא מהו

במאירי כתוב כך: ולחנכם מילדותם שלא לפתור פסוק כצורתו בכל דבר שפשוטו מוכיח איזה צד של כפירה והוא שנאמר כאן מנעו בניכם מן ההגיון ר"ל מפתרון הפסוק כמו שהוא נקרא. איזה קשר יש לדברי המאירי לנושא דידן???. המאירי לא כתב שאין ללמוד פסוק ללא מפרשים אלא לא לפרש אותו כצורתו במקרה שפירוש כצורתו נראה כפירה...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשוטו של מקרא מהו
תגובות: 54
צפיות: 5334

Re: פשוטו של מקרא מהו

מה רע?
ומנעו בנכם מן ההגיון! (ברכות כ"ח ע"ב) עיי"ש במאירי
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 3:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהדורות של פירוש אברבנאל לתורה
תגובות: 16
צפיות: 2662

Re: מהדורות של פירוש אברבנאל לתורה

1. של 'יסודי' יותר מוסמך מבחינת נוסח. 2-4. עוז והדר עדיף. [ד"א אחר ש'יסודי' הוציא מהדורתו, וגילה לחרדתו כי 'עוז והדר' הוציאו ג"כ, הצליח להגיע איתם להסכם שלא ימכרו במשך 6 חודשים (או פרק זמן אחר), כדי שיוכל למכור הוא.. שמעתי זאת מהמוכר בחנות ספרים, ששאלתיו אם יש אברבנאל אחר שראיתי כמה ימיפ ל...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 2:55 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 49
צפיות: 9197

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

דרך אגב: אצל הספרדים מי שהתפלל פעם בשב"ק אצלם, יש בקדושה בשחרית ובמוסף, יש מנגינה פשוטה, רק שלפי המניגה הם מחברים את התיבות "כנועם שיח", ואת התיבות "סוד שרפי קודש" זה נשמע חלק אחר, ולכאורה זה לא נכון, כי צ"ל "שיח סוד" (סמוכים) וכמנהג אשכנז. יש בזה מנגינות חלוק...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוקטובר 30, 2018 1:59 am
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 3476

איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

במקרה יש לי צילום ת"ז שלי עם חתימת עו"ד. זה שווה משהו?
מישהו יודע?
[איו לי דרכון / רשיון נהיגה]
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - בגלל שיש לו הורים ימות?!!!
תגובות: 10
צפיות: 1677

Re: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן

בש"ס מתיבתא הובא בשם היעב"ץ כעי"ז.
אבל אני לא מוצא את היעב"ץ!
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?
תגובות: 14
צפיות: 1501

Re: האם מותר לקנות חפצים במכירה פומבית של הדואר?

אני לא מבין, אתה קובע את ההלכה ע"פ הכרעת חו"ר הפורום?
אם יהיה רוב להתיר נגמר הסיפור?
???!!!!
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 743

Re: שותף שהקדיש את חלקו לעבודה זרה

לכאורה שייך גם לסוגיא דתקפו כהן פ"ק דב"מ
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי בעל נפש אם הוא לשבח או לגנאי ועוד תמיהה אח'
תגובות: 5
צפיות: 917

Re: כינוי בעל נפש אם הוא לשבח או לגנאי ועוד תמיהה אח'

א] כנראה ש"בעל נפש" מתייחס אל הגוף, מלשון "נופש", ופעמים להיפך, על הנפש, שדואג לנפש. וכך הוא פשוטו בדרך כלל ("בועל נפש יחוש.." וכיו"ב). מעניין אם יש עוד דוגמאות כדברי רש"י בביצה הנ"ל. ב] פורים מפני מצות קריאת המגילה. וצ"ע במקור הדברים בתשו' הרדב"...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - בגלל שיש לו הורים ימות?!!!
תגובות: 10
צפיות: 1677

Re: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן

לפו"ר י"ל, שהרי אביי היה יתום כידוע, ועל כן כאשר רב פפא אמר דבר הלכה כדבעי, אמר לו שניכר שיש לו אב ואם שיספקו צרכיו, ויהיב ביה עיניה, הכוונה, שהסתכל עליו, והיה בהסתכלות זו עין רעה כדי להזיק.
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השואה - כגורם מניע תהליכים
תגובות: 18
צפיות: 1803

Re: השואה - כגורם מניע תהליכים

זהירות בקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות.
ידוע המעשה עם אותה זקנה שכך אמרה להם לבחורי הישיבה אז.
ומפני כן אומרים העולם, שאצל הספרדים שהיו יותר זהירים לא הגיע השואה.
הדבר מוזכר רבות מהתקופה שאחרי השואה.

השואה גרמה לביסוס ביתר שאת של עולם התורה בארה"ב ובא"י (חרף שלטון המינים בעוה"ר)
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 335
צפיות: 68009

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

להוסיף את ספר "מנוחה וקדושה" תלמיד של ר"ח ואלזי'ן שהושמטו ממנו קטעים "ע"פ דעת גדולי התורה" ככתוב בדברי המהדירים למהדו"ח,
ונדמה לי שכבר נידון כאן בעבר (?!)
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 3:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שלכאו"א יש חלק אישי בהבנת התורה
תגובות: 7
צפיות: 1076

Re: מקור שלכאו"א יש חלק אישי בהבנת התורה

ידועים דברי ספר חסידים סי' תקל, על העונש של מי שאינו מפרסם מחידושיו שנגלו לו.
בודאי הטעם הוא כנ"ל, שלכ"א יש את חלקו.
יש בזה במדרש בהדיא כמדומני. אולי מביאים את זה בהערות על ס"ח הוצ' אוצה"פ שם.
וראה דברי המבי"ט בהקדמת ספרו בית אלהים כעי"ז.
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוקטובר 29, 2018 12:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס גלות אליהו - השגות על ספר אחרית כראשית, ענייני הגאולה במשנת הגר"א זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 2021

Re: קונטרס גלות אליהו - השגות על ספר אחרית כראשית, ענייני הגאולה במשנת הגר"א זצ"ל

הקונטרס כסות עיניים למתאמצי ההשקפה הקנאית, ולא נראה שנועד לשכנע מישהו. עירוב פרשיות שאין כדוגמתו: ראיה מדברי קאמרנא להוכיח בדעת הגר"א, לא מחלק בין דברים שעתידים להיות בגאולה לבין הגדרת הגאולה, כל הגלות והגאולה זה לימוד התורה וה"הוכחות" שבגאולה יהיה יותר תורה, נתבלבל בין הערה לראיה וב...
על ידי תם מה הוא אומר
א' אוקטובר 28, 2018 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?
תגובות: 8
צפיות: 1271

Re: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?

היסוד של דין יהרג ואל יעבור - הוא שלא להיכנע כאשר יש גזירה נגד התורה. צריכים להילחם במסי"נ - והסברא שבזה שאין אומה שתרצה שכל נתיניה היהודים ייהרגו, ולכן המלכות תכנע. (כך לכאורה). לפי זה היה צריך להיות חובה להלחם שלא למסור את הילדים. ואף הילדים עצמם. מישהו יכול להעלות דברי הח"ח הנ"ל? ב...
על ידי תם מה הוא אומר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?
תגובות: 8
צפיות: 1271

קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?

הרי זה נודע להעבירם על דת, אם כן היה צריך ליהרג על כך ולא למסור ילדיהם?
על ידי תם מה הוא אומר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4852
צפיות: 774964

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שורשי הילוג ביהדות הונגריה
עמוד 80 (לגבי הב"י, אולי צריך יותר עמודים) + עמוד שער
על ידי תם מה הוא אומר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11413
צפיות: 1709415

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

"אסופות" ח"ה עמוד שנה - כל המאמר
על ידי תם מה הוא אומר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11413
צפיות: 1709415

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני מחפש ספר בשם "שורשי הפילוג ביהדות הונגריה" נדפס תשמ"ה.
עמוד 80 [אינו לפני, ייתכן שיש יותר עמודים, לגבי הב"י] + עמוד שער

אינו באוצר החכמה

אנא מי שיכול לסייע!
על ידי תם מה הוא אומר
ה' אוקטובר 25, 2018 9:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 127
צפיות: 26837

מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

נתבקשתי להעלות כאן לטובת חו"ר הפורום שליט"א
על ידי תם מה הוא אומר
ד' אוקטובר 03, 2018 2:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סגולה
תגובות: 3
צפיות: 784

Re: סגולה

יש מקור בודאות. איני זוכר, אבל קרוב לודאי ספר יפה ללב פלאג'י.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' אוקטובר 03, 2018 2:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגר"א מוילנא זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 3071

Re: הגר"א מוילנא זצ"ל

נפלא ביותר!!

האם אפשר להעלות את שאר הקונטרסים שמופיעים בתחילת הקונט' הנ"ל שנדפסו משיעורי הגריח"ס שליט"א.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 26, 2018 11:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר ל'ניסוך המים' בזמן הזה?
תגובות: 12
צפיות: 2593

Re: זכר ל'ניסוך המים' בזמן הזה?

אולי זה כבר מונח בקישור דלעיל,
אבל כמדומני בספר שערי ירושלים שער ט, [שהוא מנהגים בא"י וירושלים], מביא על איזה ביכ"נ בירושלים דאז, שהיה בו מזרקות של מים זכר לניסוך המים
על ידי תם מה הוא אומר
ש' ספטמבר 08, 2018 11:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נהגו להיות נעורים בליל ר"ה?
תגובות: 15
צפיות: 4411

Re: נהגו להיות נעורים בליל ר"ה?

בקבלות שקיבל ע"ע הגר"ש דבילצקי זצ"ל, הובא שבר"ה להיזהר להיות ער בנקודת חצות, לתקן את כל השנה. לפו"ר, הכוונה כי ע"פ קבלה יש ענין שלא לישון בנקודת חצות, וא"כ בר"ה רצה לתקן לכל השנה, וצריך לברר: 1. בשב"ק ויו"ט יש ענין ע"פ קבלה שלא לישון בנקודת חצות...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' ספטמבר 07, 2018 3:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 164
צפיות: 23043

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

לא קראתי את כל הנאמר לעיל, אבל נדמה לי שמובא על "מנהג ירושלים" להחמיר, אמרתי היום לידיד, כי ביום ר"ה שעניינו הוא "מלכויות", יש ענין להקדים ולקבל עומ"ש בזמן המוקדם וה"לכתחילה" יותר, היינו ותיקין. לפ"ז אפשר שמספיק רק שיאמר ק"ש בנה"ח (למקומות שהמני...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 04, 2018 10:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לקט נבחר לימים הנוראים מתוך הסה"ק חמדת ימים - חדש
תגובות: 9
צפיות: 1571

Re: לקט נבחר לימים הנוראים מתוך הסה"ק חמדת ימים - חדש

כיון שכבר הוסט האשכול מעניינו, יש לי שאלה: כל כך הרבה חקרו ודנו על הס' חמ"י, המסקנא העולה [לפחות לפי מה שאסף בזה בס' באר החיים שבסו"ס כל החיים לגרח"ף מהדו"ח] זה שרובו שאוב מספרים קודמים, רק שכנראה ידי זרים שלטו בו, או שנתחבר על ידי מישהו אחר. נכתבו על כך עשרות מאמרים/מחקרים. אולי...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוגוסט 21, 2018 4:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | אלול וימים נוראים ◆
תגובות: 76
צפיות: 12697

קונטרס עבודת חודש אלול, שיחות המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א

מותר להוריד, בתנאי שיישלח לכל הפחות לשני חברים! (בלי נדר)

עבור לחיפוש מתקדם