מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 377 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אותה אבקש
א' יולי 01, 2018 4:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דעת הגרח"ק בענין סיום סדר נזיקין וסיום הש"ס
תגובות: 7
צפיות: 1631

Re: דעת הגרח"ק בענין סיום סדר נזיקין וסיום הש"ס

מה זאת אומרת אין ע"ז שם סיום?
ולמאי נפק"מ אי נקרא סיום על סדר נזיקין או לא?!
כוונתו בודאי רק להשמיענו חשיבות מסכתות קטנות שהינם אכן חלק בלתי נפרד מהש"ס.
ואם טעות בידי, אנא יעמידוני על האמת.
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 27, 2018 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו הרמ"ך המוזכר בשיטמ"ק בבבא מציעא?
תגובות: 7
צפיות: 1145

Re: מיהו הרמ"ך המוזכר בשיטמ"ק בבבא מציעא?

לא, הרמ"ך מההגהות ניהו רבינו משה כהן כמדו'.
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 26, 2018 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב מכתב לדבר אברהם
תגובות: 22
צפיות: 2772

Re: דחוף - האם יתכן קשר תלמודי בין הדבר אברהם - לרבי משה נחום ירושלימסקי?

כבוד הרה"ג ההוא דאמר שליט"א
האם יתכן שהכותב הוא הגר"מ ראזין מארה"ב בעמח"ס נזר הקודש ושאילות משה?
יש לי השערה זהירה כזאת מכמה טעמים.
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 26, 2018 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?
תגובות: 8
צפיות: 1484

Re: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?

אפרים זלמן כתב:לשון תורה מצינו "כל המצוה"

וכן "כל המחלה... לא אשים".
על ידי אותה אבקש
ב' יוני 25, 2018 8:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 6
צפיות: 1040

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

מסברא [ומשום מה בזכרוני לרבנן בתראי שכתבו כן] כוונתו אכן שבכל שליח להולכה כן,
ובאמת צ"ת כמו שהקשה מר.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ן: "שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון" - רש"י?!
תגובות: 5
צפיות: 865

Re: הרמב"ן: "שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון" - רש"י?!

חקוקה בעצמותי התלהבותו של כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב שליט"א בלמדי עמו את הקדמת הרמב"ן כאשר תיאר את גודל עמקות ורוחב התורה הקדושה כנגד כל האטמוספירה ואכהמ"ל בביאוריו, ולא נ"ל שאפשר ללמוד פשט אחר ברמב"ן.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 3:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת
תגובות: 11
צפיות: 1947

Re: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת

כמדו' שהמצודות מבאר את הפסוק אשריך ארץ (קהלת י איני זוכר באיזה פסוק) שביאור המילה 'אשריך' - שבח והילול,
היינו, שמשבחים את הארץ אשר מלכה בן חורים, וכן י"ל הכא שמשבחים את המסכת, ולכך חתרתי.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 3:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת
תגובות: 11
צפיות: 1947

Re: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת

יתכן ואני טועה או שלא הבנתי את כוונת כ"ת, אך נ"ל שמדברים על ימי הילדות כעת ממעמדנו בשנות הזקנה, ובודאי שאין הכוונה 'מאושרים היינו בילדותנו'
שהרי לא ידענו איך נראה בזקנותנו.
ואכמ"ל.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 3:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת
תגובות: 11
צפיות: 1947

Re: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת

וא"כ מאי 'אשרי ילדותנו'?
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 2:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 15
צפיות: 2123

Re: מסכת תענית - הערות והארות

השאלה היא על מדרש תנחומא פר' בחוקותי שנקט כן והעתיקו רש"י. אגב מענין לענין אציין מה שנפלאתי על ר"ח ברכות דף כ. שר' יוחנן הוה יתיב אשערי דטבילה בכדי שלא יפגעו ב"כלב או חזיר או חמור או דבר טמא" [אין הספר תח"י כעת ויתכן שאין הלשון מדויק]. ואולי י"ל בזה ע"ד העבודה ואכ&...
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 2:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 11
צפיות: 2049

Re: מסכת אהלות

עינא דשפיר חזי כתב:כמה שאלות בענייני המסכת:
ב. בסוף פרק א' האם יש התאמה בין מנין האיברים שהמשנה מונה לבין המדע בזמנינו.

עיין באנציקלופדי' תלמודית ערך 'אברים', ועיי' בספר תורה שבעל פה להגר"י ענבל שליט"א עמ'' 471 והלאה.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 1:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 11
צפיות: 2049

Re: מסכת אהלות

כמה שאלות בענייני המסכת: ג. האם ניתן לקבל המלצה על ספר טוב בענייני המסכת דרכו אפשר ללמוד משניות בעיון. בודאי ידוע לכ"ת על ספר דרכי שמואל להגרש"א. אכן ידוע, אני מחפש משהו יותר מתומצת. לאחרונה השתמשתי בספר 'ביאורים' במסכת אהלות להגר"י טאוב שליט"א [איני מכירו], ספר נפלא וברור! נמצא...
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 1:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 79455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיי' לעיל ה. תוד"ה עולתה
ובפסחים דף נט. דו"ק.
על ידי אותה אבקש
א' יוני 24, 2018 1:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת
תגובות: 11
צפיות: 1947

Re: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת

ואיך מבארים 'אשריך זקנותנו' ו'אשריך ארץ'?!
על ידי אותה אבקש
ש' יוני 23, 2018 10:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 14226

Re: ברכות ב.

עיין בספר לוית חן למהר"א העקשר מאלטונא [נמצא באוצר] מ"ש בפתיחה לחלק שני [באותו כרך] ודחה רוב התירוצים שנאמרו פה ע"י החכמים, והכריח שהכוונה במשנה לקרות פסוק ראשון של קרי"ש, עיי"ש בכל אריכות דבריו [ואף שחלקם באגדתא ויש מה להשיב עליהם] . אגב, יש בנותן טעם לקרוא את הקדמתו הנפלאה...
על ידי אותה אבקש
ש' יוני 23, 2018 10:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תנן התם
תגובות: 7
צפיות: 1852

Re: תנן התם

בפסחים ד: רד"ה תנן התם גרסינן ואע"ג דבפרקין היא ע"ש. וראוי לציין שכעי"ז כבר איתא בשבת נב. תנן התם וכ' רש"י בסוף פרקין ולא פרה ברצועה שבין קרניה. ובשבת קכה: תנן התם פרש"י לקמן בהאי מסכתא. ונדרים כה: תנן התם פי' הר"ן מתני' היא לקמן בפ' פותחין ושם מז. תנן התם פי' הר&...
על ידי אותה אבקש
ש' יוני 23, 2018 10:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תנן התם
תגובות: 7
צפיות: 1852

Re: תנן התם

בפסחים ד: רד"ה תנן התם גרסינן ואע"ג דבפרקין היא ע"ש. ומכות טז. תנן התם הנוטל אם על הבנים וכו' והיא משנה שם יז. מיהו שם הוא גם משנה בחולין קמא.. וכ"ה ברבינו חננאל שם שכ' תנן התם במס' שחיטת חולין וכו' ע"ש. ריטב"א מכות טז. תנן התם. כן גורס כאן רש"י ז"ל ואע"...
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 11
צפיות: 2049

Re: מסכת אהלות

עינא דשפיר חזי כתב:כמה שאלות בענייני המסכת:

ג. האם ניתן לקבל המלצה על ספר טוב בענייני המסכת דרכו אפשר ללמוד משניות בעיון.


בודאי ידוע לכ"ת על ספר דרכי שמואל להגרש"א.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 26
צפיות: 3143

Re: חמור יכול לעשר?

ייש"כ עצום והועיל לתועלת רבים.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 6
צפיות: 1340

Re: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

ובל שאר המקומות שאיתא בגמרא כן ונשאלת אותה שאלה, כגון: מתפלל אחורי רבו כמדו' וחולק על ישיבתו של רבו, ואין בכוחי לפרט עוד כמה, ג"כ לא מצינו בכת"י?!
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 21
צפיות: 3778

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

ב"מ כ"ב: א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא, ותי' הגרח"ק שליט"א דהתורגמן אמר, וכקידושין לא:.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 21
צפיות: 3778

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

רבי אליעזר בן הורקנוס באבות דר' נתן : בן הורקנוס אני.
ושמא התם משום הנשמע בדבר אביו למקום.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 1416

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

בברכה המשולשת כתב:
חיימקה כתב:ייש"כ, נפלא.

א"כ יוצא שהמעשה היה בביהכנ"ס - איך צלו בו?


אני הקטן הבנתי שהצליה היתה בחוץ, ושאלו אותו שם (דהיינו שהעובדא היא מכלול המקרה)

לכאורה כן, וכך הלשון בש"ס בכ"מ 'עובדא הוה בי מדרשא' כאשר מיירי בדינים שונים שבודאי לא קרו בבית המדרש [עיי' יבמות סה: ועוד הרבה].
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 6
צפיות: 1040

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

סב: רש״י ד״ה אם רצה לחזור - כל זמן שלא הגיע גט לידה. יש לעיין מה בעי בזה. ומדוע לא פירש כן ברישא דמתניתין וצ״ע. זכות יצחק לחכם טוניסאי ז"ל: ד"ה אם רצה לחזור כ"ז שלא הגיע גט לידה עכ"ל, לא פי' כן ברישא וראיתי להמ"ב שהרגיש בה ותירץ דכאן יש מקום לטעות ולפרש שהבעל חוזר מדיבור אי...
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 79455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סב, א והלא קיי"ל דלא בשמים היא? שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית. יש לעיין, מהא דקיי"ל דלא בשמים היא [ב"מ נט, א]. ועל מקום המזבח ניתן אולי ליישב, שזהו בירור המציאות, לסוברים דבירור המציאות מהני ע"פ נביא...
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 20, 2018 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 26
צפיות: 3143

Re: חמור יכול לעשר?

היא שיחתי כתב:
מתעמק כתב:
ובפרט לאחר שראיתי שהביאו בשם האגרות משה שמצווה למחוק מילים אלו מדברי המהרש"א כיון שתלמיד טועה כתבו!!!

ואודה למי שיביא מקום דברי האגר"מ הללו

חשוב לי מאוד, לצורך ציון מקור באיזה גליון.
בתודה מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: והיה יכול ללמוד על הדף
תגובות: 6
צפיות: 1469

Re: והיה יכול ללמוד על הדף

הנני חסום לקישורים, עכ"פ נראה שאמר זאת באידיש ונתחלף "קען" - יודע, ב"קען" - יכול,
והכוונה "געקענט לערנען".
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 8:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 79455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ועיין מ"ש בזרע יצחק בזה [ויל"ע]:
זרע יצחק.png
זרע יצחק.png (56.19 KiB) נצפה 5680 פעמים
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 8:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 79455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בשיעורי משמה"ל העיר בזה ועיין מה שהוסיף לדקדק בדברי רש"י:
משמ''ר.png
משמ''ר.png (10.7 KiB) נצפה 5680 פעמים
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 12, 2018 3:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8518
צפיות: 1546787

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שיף כתב:ומי כאן??

תמונת פספורט של הגר"ח קרייזוירטה!
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 12, 2018 1:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק
תגובות: 170
צפיות: 28328

Re: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק

מן הגנזים חלק ח' עמ' רכ"ג.

[נמצא באוצר].
על ידי אותה אבקש
ש' יוני 09, 2018 10:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 438574

Re: מקור קדום לזה שמי ששב בתשובה שלא יחשוב בעבירות שעשה

כי זה מזיק ופוגם? אמנם איני יודע ממקור קדום אך בחידושי הרי"ם (לעריו"כ) אי' כן וכדבריו [איני זוכר במדויק והספר אינו תח"י]: "לא להתעסק בסור מרע כי אם בעשה טוב כי אם תהפוך בבוץ הרי תשאר בבוץ ומה יצא מזה, לומר על חטא במהירות ולא לשקוע בהם אלא רק ב ותמלוך אתה ה' לבדך ". עיי"...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 30, 2018 10:40 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: סרגל ניקוד לוורד
תגובות: 5
צפיות: 8081

Re: סרגל ניקוד לוורד

האם התקנת הסרגל [או הפיכת כל פקודות המאקרו לזמינות] לא עלולה להחדיר וירוסים?
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 30, 2018 7:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 543
צפיות: 86024

Re: מאי מערופי"א

כדכד כתב:תודה רבה אבל עוד לא הבנתי מה זה


כמדו' שבמאמר המובא שם בקישור ניתן הסבר לכך,

מערופי"א - לקוח קבוע.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 2051

Re: פיענוח כת''י קשה

ההוא דאמר כתב:ג. וע"כ אשר מעכ"ת העמיק בחריפ' חדתא בענין ח"ע וחב"ח, שמחנו עד מאוד כי אנו ב...? בכוונתנו אשר גם אני באתי בדרך זה,

נדצ"ל בחריפא.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"
תגובות: 6
צפיות: 1215

Re: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"

כיון שראיתי לאחד ממחברי זמננו שכתב להקשות ע"ד רש"י אלו שלא מצינו עוד שום מקום בש"ס שקרי לק"ו פירכא
הריני לציין כי ישנם כו"כ מראי מקומות מהם להדיא ומהם ברמז שכן לשון הש"ס ואין בידי זמן לכותבן ובעז"ה אח"כ אאריך.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 3346

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

לא אתאפק מלהוסיף בקצרה, הרי ר' זעירא ור' זירא חד הן, ואחת הראיות, מהא שדברי ר' זירא בברכות יד. כל הלן שבעה ימים בלא חלום וכו' נכתבו בדף נה: בשם ר' זעירא [שכך כונה באר"י]. והלא אין לך אגדה גדולה ממאמר זה שאמרו ר' זעירא, [ומר' זירא מצינו עוד רבים בתלמוד]. רק שמוכרחים לומר שאי"ז כנגד האגדתות ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 3346

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

רציתי לציין לירושלמי בסנהדרין פ"ב ה"ג "שמע רבי זעירא ומר, אוף באגדתיה אית רבוון",
לאחמ"כ ראיתי שכבר ציין לכך הרב איתן בתוך דבריו,
ואכן יש להבליט זאת שניכר שההתנגדות לאגדות לא היתה באופן גורף, ועוד מילין בזה ואכ"מ להאריך.

עבור לחיפוש מתקדם