מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 371 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אותה אבקש
ש' אוקטובר 21, 2017 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה צריך גם דובים?
תגובות: 32
צפיות: 3941

Re: למה צריך גם דובים?

כמדומה שבש"ס כשמובא דובים ואריות הכוונה לכל החיות הטורפות/המזיקות,
לדוגמא:
ראה בגמ' ע"ז ט"ז ע"ב דאין מוכרין דובים ואריות וכל דבר המזיק.
(וראה בלשון רש"י נזיר ל"ה ע"א אף שבמקור [ב"ק ט"ו ע"ב] לא כתוב בהאי לישנא).
כוונתי לרש"י ד"ה כי יתן.
על ידי אותה אבקש
ש' אוקטובר 21, 2017 11:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 235
צפיות: 83492

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין צ"א ע"א במעשה דגביהא בן פסיסא -ארור כנען וגו'.
על ידי אותה אבקש
ש' אוקטובר 21, 2017 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים עד, ב - חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע
תגובות: 7
צפיות: 1484

Re: "חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע"

עיין בגמרא כתובות ס"ג ע"א שהיה בן עזאי חתנו של ר"ע ובתוס' שם שהקשו מהגמ' בסוטה כמדו'
דאיתא שבן עזאי לא נשא אשה ותירצו שלא נשאה אלא באירוסין. [הגם דלכאורה צ"ת היאך מסתדר עם משמעות הגמ' שם ואכמ"ל].
ואולי זה עומק כוונת בן עזאי ודו"ק.
על ידי אותה אבקש
ש' אוקטובר 21, 2017 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה
תגובות: 24
צפיות: 3873

Re: חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה

מעניין לציין להקדמת הגר"ח מוולאז'ין לביאור הגר"א לספרא דצניעותא - "אמרתי לו מעתה הלא אינו דבר גדול ופלא כל כך לברוא גולם. השיב, כי באמת פעם אחת התחלתי לברוא גולם, ובעודי באמצע עשייתי חלף ועבר תמונה אחת על ראשי והפסקתי מלעשותו עוד, כי אמרתי מסתמא מן השמים מנעוני לפי רכות שני אז". ...
על ידי אותה אבקש
ו' אוקטובר 20, 2017 12:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה
תגובות: 24
צפיות: 3873

Re: סנהדרין סה: - חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה

טוב וחסד כתב:
שייף נפיק כתב:ידוע מה שכתוב שהשבטים בראו אשה ועגל מספר יצירה, וזה שראה יוסף ואמר שחשודין על העריות ועל איבר מן החי
עיין ספר פלאות עדותיך להרב לורנץ בכל עניני בריאות מספר יצירה


השבטים בראו בקר וצאן ע״י ספר יצירה כ"כ השל״ה (פרשת וישב, אות נז). אך אשה מניין?


עיי"ש בשל"ה שכתב להדיא שבראו נקבה.
על ידי אותה אבקש
ו' אוקטובר 20, 2017 12:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים עד, ב - חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע
תגובות: 7
צפיות: 1484

Re: "חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע"

מיללער כתב:ובעיקר דברי בן עזאי קשה לכאורה, הלה שימש ושימש את ר"ע, ומה זה שאמר ע"ע שלא שימש את רבי עקיבא?

מנ"ל הא דשימש את ר"ע?
על ידי אותה אבקש
ו' אוקטובר 20, 2017 12:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ר' עקיבא איגר מעניין
תגובות: 14
צפיות: 3555

Re: ר' עקיבא איגר מעניין

ייש"כ.
בנותן טעם, אולי לפתוח אשכול חדש,
בהגהות הב"ח - עיין בקובץ אהל תורה (קראקא) סוף עמ' קמ"א,
ובגליונות קה"י על הש"ס נדה ג' ע"ב.
על ידי אותה אבקש
ו' אוקטובר 20, 2017 2:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא
תגובות: 12
צפיות: 2063

Re: באיזה ג"ע היה אדה"ר לפני החטא

אעתיק לשון הרמב"ם בפיה"מ סנהדרין פ"י - "ואולם גן עדן הוא מקום דשן ושמן מבחר הארץ יש בו נהרים [נהרות] רבים ואילנות עושים פירות יגלה אותו השם יתברך לבני אדם לעתיד לבא ויורה אותו הדרך להלך אליו ויתענגו בו ואפשר שימצאו בו צמחים מופלאים עד מאד מועילין תועלת גדולה ערבים ומתוקים הרבה מל...
על ידי אותה אבקש
ו' אוקטובר 20, 2017 1:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל
תגובות: 10
צפיות: 2105

Re: סנהדרין צב ב - מתים שהחיה יחזקאל

אציין לירושלמי מסכת ע"ז דף י"ח ע"א פ"ג ה"א:
"כד דמך ר' יוחנן איתכפון איקוניא אמרין דלא הוות איקונין דכוותה".
על ידי אותה אבקש
ה' אוקטובר 19, 2017 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ר' עקיבא איגר מעניין
תגובות: 14
צפיות: 3555

Re: ר' עקיבא איגר מעניין

במענה לשאלת צמא לדעת לעיל: עיין גליון הש"ס נדה כ"ג ע"א ובתוס' שם ד"ה קריא וכן בתוס' בכורות ח' ע"א ד"ה הקוף. אגב, מצינו בגהש"ס יומא מ"ד ע"ב ובהמשך הגמ' מ"ה ע"א שציין לאותם המ"מ לגבי זהב, וכנראה טעות המדפיס. ע"ע בגליוני הש"ס למהר&qu...
על ידי אותה אבקש
ה' אוקטובר 19, 2017 8:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה' ב' האם מצוי שאמורא 'מתקיף' משנה?
תגובות: 7
צפיות: 1208

Re: חגיגה ה' ב' האם מצוי שאמורא 'מתקיף' משנה?

עיין ספרי דבי רב פרשת כי תצא פיסקא ריג ד"ה ירח.
ע"ע כתובות ס"ו ע"א מתקיף לה רב"ח (באה"ע),
ועל ברייתא מצינו סופ"ק דעירובין בדף י"ז ע"ב,
כמדומה שישנם עוד מקומות ואכמ"ל.

עבור לחיפוש מתקדם