מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' מאי 02, 2017 11:40 am

המשכן pdf.pdf
(58.22 KiB) הורד 276 פעמים

קו ירוק
הודעות: 4924
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי קו ירוק » ג' מאי 02, 2017 11:44 am

אמנם נראה כך במדרש, כלפי משכן שבמדבר.
אבל משכן שבגלגל לפי הנראה עמד במקום ישר, ובודאי נמוך מכל סביבותיו.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: המשכן הוקם תמיד במקום גבוה - מאת ר"י נאה שליט"א

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' מאי 02, 2017 8:22 pm

ר''י נאה שליט''א כותב:
ת"ח על הערת ''קו ירוק''. אעפ''י שהוא כותב ''לפי הנראה''. לפי הנראה, אין כאן מקום להערה זו. לא הזכרתי שהמשכן – בהמ''ק, צריך להיבנות במקום הכי גבוה שיש, אלא שהמשכן הוקם ''במקום גבוה יותר מכל האהלים'', וזו היתה גם כוונת רבינו החת''ס זצ''ל.

לגבי המשכן בגלגל. הנה לשון הגמ' בזבחים (נד:): '''וקמת ועלית אל המקום' (דברים יז, ח) - מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וכו' וכו'. סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי, ניתתי ביה קליל, כדכתיב (דברים לג, ב) 'ובין כתפיו שכן'. [וברש"י – ניתתי ביה קליל - נעשה אותו 'נמוך מעט' ונבנהו בירושלים, שהיא למטה, כדכתיב 'כתפיו' ולא כתיב 'ראשו'''], ואיבעית אימא, גמירי דסנהדרין בחלקו דיהודה, ושכינה בחלקו דבנימין, ואי מדלינן ליה, מתפליג טובא, מוטב דניתתי ביה 'פורתא', כדכתיב ובין כתפיו שכן''. וראה גם במדרשים עה''פ 'כמגדל דוד צוארך' (שה''ש ד) המכוון על המיקום של בהמ''ק. ואכמ''ל.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

פענוח סוד הריקוד בקד''ל - איסור לה''ר במחשבה. מר''י נאה

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' נובמבר 09, 2017 11:21 pm

כיצד מרקדין לפני הלבנה ועוד.pdf
(89.58 KiB) הורד 285 פעמים


משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' מרץ 14, 2018 11:28 pm


דרומי
הודעות: 7039
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: "רק הבורא בעצמו יכול" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי דרומי » ה' מרץ 15, 2018 1:49 am

אודה על האמת שלא הבנתי מה בדיוק בא לחדש כאן. וגם נראה שהתעלם ממנו מות צבא של סנחריב רבבות אנשים בליל פסח בבת אחת ולא על ידי הקב"ה בעצמו אלא על ידי מלאך.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: "רק הבורא בעצמו יכול" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' מרץ 21, 2018 10:47 pm

השמדת צבא אשור ע"י מלאך דוקא!
קבצים מצורפים
רק הבורא בעצמו יכול - ב.pdf
(81.76 KiB) הורד 206 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' יוני 21, 2018 11:28 pm

אמרתי אחכמה והיא רחוקה.pdf
(88.19 KiB) הורד 417 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

שיור 'אמה על אמה' דוקא? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' יולי 31, 2018 10:16 am

שיור אמה על אמה.pdf
(88.25 KiB) הורד 218 פעמים
נערך לאחרונה על ידי משה הופמן ב ד' אוגוסט 07, 2019 10:12 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

היש איסור לשון הרע במחשבה? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' אוקטובר 11, 2018 11:15 pm

היש איסור לשון הרע במחשבה.pdf
(84.67 KiB) הורד 240 פעמים

אליהו בן עמרם
הודעות: 1185
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: היש איסור לשון הרע במחשבה? מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' אוקטובר 12, 2018 12:49 am

משה הופמן כתב:
היש איסור לשון הרע במחשבה.pdf

במחילה, לענ'ד לכאורה שגגה יצאה וכו' שכן לא מדובר בכלל על איסור לשון הרע.
במדרש רק מצא מקור לאיסור לחשוב רע. ולא כתוב שיש בזה איסור לשון הרע. אלא איסור חדש, שנראה יותר, או כאיסור מדברי קבלה או כמידה טובה ותול'מ.
בסיפור מתלמידי רבינו הח'ח זצל מבואר להדיא שלא חששו לאיסור זה לאחר הפסקת לימודם אצל הח'ח. וזה ברור שאם ידעו שיש בזה איסור כלשהו, הלא אין סיבה להפסיק מלנהוג בזה איסור. אלא בוודאי משמע שאחזו שזהו סלסול בלבד.
וזה ברור גם שאם החפץ חיים אחז כך שיש בכך איסור שאינו רק מידה טובה, הלא היה אומר זאת לתלמידיו, הגם שנמנע מלכתוב זאת להדיא בח'ח. ואם אמר להם שזה איסור ממש, למה הפסיקו להקפיד בזה לאחר גמר לימודם אצלו.
ומה שרצה לשייך את דברי הרד'ק לאיסור לשון הרע. הלא להדיא כתב שזה מצד 'לא תשנא את אחיך בלבבך' ולא מצד לשון הרע. (וכמובן באופן שמחשבתו הרעה גרמה לו שנאה, ולא סתם מחשבה רעה ללא שנאה).
ולכתוב שיש איסור במחשבה רעה על חברו מצד לא תשנא, באופן ששונא בגלל מחשבתו, מה חידוש יש בזה?
ואגב, המעיין היטב ברד'ק יראה שדווקא מדגיש את ה'מעשה'. כלומר שמטרת הנביא להזהירם ממחשבה רעה כדי שילמדו קל וחומר ל'מעשה' או שלא יבואו ל'מעשה' מתוך המחשבה. כלומר שהנביא לא בא לחדש איסור חדש של מחשבה רעה, כי זה פשוט מצד לא תשנא, אלא שרצה להזהיר כדי שלא יבואו לידי מעשה, בבחינת גדר לפני. וזה בעיקר מה שרצה, ולא להדגיש את ענין המחשבה.
ובשולי הדברים, בייחוד על מה שכתב, מה לי אם נפחת ערכו בעיני אחד או שניים, יש לי בזה שאלה פשוטה:
וכי מי שראה את פלוני עושה עבירה כלשהי, באופן וודאי, אסור לו לחשוב שעשה את העבירה כי זה דבר רע ונפחת ערכו בעיניו? בוודאי אסור לו לספר את זה לאחרים אם לא באופן המותר, אך להתעלם ממה שראה, מאן דכר שמיה. ואיך אפשר בכלל לעשות זאת בפועל? האם אולי צריך לעצום עיניו כדי לא לראות שחברו מתנהג בטפשות, או עושה עבירה, או מבזבז כסף, או מדבר בתפילה, כדי שלא יחשוב עליו רעה? האם מצאנו מישהו שמזהיר על 'שמירת העיניים' בזה?
ובדרך הפלגה אשאל: וכי זה שעשה את העבירה יעבור על לפני עיוור שגרם לרואה לעבור איסור של מחשבה רעה?
על כן נראה לענ'ד שהדברים מהרב הכותב הנכבד שליט'א אינם נראים, ובוודאי צע'ג.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » א' אוקטובר 14, 2018 9:38 pm

תשובה להנ"ל
נאה משיב.pdf
(45.21 KiB) הורד 223 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

"לאוקמי גירסא" מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' אוקטובר 25, 2018 10:22 pm

לאוקמי גירסא.pdf
(69.52 KiB) הורד 199 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

"שם אימיה דרשב"י" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' נובמבר 01, 2018 9:41 pm

שם אימיה דרשבי.pdf
(67.78 KiB) הורד 230 פעמים

תם מה הוא אומר
הודעות: 1343
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: "שם אימיה דרשב"י" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ה' נובמבר 01, 2018 9:58 pm

כבר קדם במציאה זו הגרי"ח סופר שליט"א באחד מחיבוריו.
מי שיש לו אוצה"ח יוכל למצוא זאת מסתמא.
ראיתי זאת לפני שנים.

וונדרבר
הודעות: 1116
הצטרף: ב' אוקטובר 06, 2014 3:04 pm

Re: "שם אימיה דרשב"י" - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי וונדרבר » ה' נובמבר 01, 2018 10:41 pm

תם מה הוא אומר כתב:כבר קדם במציאה זו הגרי"ח סופר שליט"א באחד מחיבוריו.
מי שיש לו אוצה"ח יוכל למצוא זאת מסתמא.
ראיתי זאת לפני שנים.

ראה מאמר של הרב דנדרוביץ הנזכר באשכול "הסיפור על יוחאי",
viewtopic.php?p=226913#p226913,
ושם בעמ' 10 ציין לספר מנוחת שלום (לגרי"ח סופר) ח"ט סי' י"ג.

אורח
הודעות: 623
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי אורח » ה' נובמבר 01, 2018 11:01 pm

תם מה הוא אומר כתב:כבר קדם במציאה זו הגרי"ח סופר שליט"א באחד מחיבוריו.
מי שיש לו אוצה"ח יוכל למצוא זאת מסתמא.
ראיתי זאת לפני שנים.


דברי הגריח"ס שליט"א נמצאים בספרו תרנן לשוני סי' ב ראה שם באורך, ותראה שרוב ככל דברי הרב נאה שליט"א כבר נמצאים שם, והגריח"ס שליט"א חזר והדפיס הדברים בספרו על התורה מנוחת שלום ח"ט סי' יג ראה שם.

ומה שהרב נאה התלונן בהערה שם שכבר פירסם דבריו בגליון עלים לתרופה דבעלזא בשנת תשס"ג ובכמה ספרים העתיקו דבריו בלא להזכיר שמו ראה שם - ספר תרנן לשוני הנ"ל כבר נדפס חמש שנים לפני זה בשנת תשנ"ח וספר מנוחת שלום נדפס בשנת תשס"ב. וק"ק שלא ראה דברי הגריח"ס בזה

לחיים
הודעות: 112
הצטרף: ד' יולי 24, 2013 7:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי לחיים » ו' נובמבר 02, 2018 2:14 pm

מה שבאמת יש חידוש אצל הכותב, שהוא עצמו מתלונן על "איזה ספרים" שלקחו ממנו, וכה"פ במ"פ!

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' נובמבר 08, 2018 10:30 pm

"נאה משיב"
תגובה מר"י נאה שליט"א - אנטוורפן
נאה משיב - אימיה דרשבי.pdf
(59.84 KiB) הורד 201 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 10130
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' נובמבר 08, 2018 10:44 pm

אולי י"ל דדיוק ר' אביגדור הוא מלשון 'חמי' ולא 'שמע', דלפירושו שמדובר על הרמת הקול ולא על דברים יתרים ד"ז תלוי רק בשמיעה. [וכמובן אי"ז דיוק מוכרח].

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה שליט"א - אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' דצמבר 06, 2018 11:21 pm

בעניני חנוכה מהגר''י נאה שליט"א
1. שמונה תירוצים על קושיית הבית יוסף
2. רעיונות לימי חנוכה
3. 'וקנייניו על העץ תלית' / חנוכה מוזכר ב'מעין שלוש'
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=30818&p=323396#p323396

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

מה 'לכפרת פשע' עם 'שנה מעוברת'? - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' פברואר 07, 2019 8:18 pm

ולכפרת פשע.pdf
(61.42 KiB) הורד 207 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 7760
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מה 'לכפרת פשע' עם 'שנה מעוברת'? - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' פברואר 07, 2019 8:23 pm

נפלא מאוד.

נשאר ל'פושעים' עוד שבוע של 'תצוה'.

איש בער
הודעות: 537
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 11:42 pm

Re: מה 'לכפרת פשע' עם 'שנה מעוברת'? - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי איש בער » ה' פברואר 07, 2019 8:51 pm

דברים נאי"ם ומתקבלים.

לאות ד'. אם כבר נקט להלכה דשכחה הוי פשיעה, אז הייתי אומר דקאי אמלחמת עמלק - הרומז על מלחמת היצר - שציותה תורה לא תשכח, והנה י"ב חודש הוא זמן שכחה, נמצא דבשנה מעוברת, באדר השני יש מקום לבוא לידי שכחה, ולהניח ידיו ממלחמת עמלק/היצר, וע"ז מבקשים בחודש העיבור לכפרת פשע של אותה שכחה.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

מחיית עמלק כיצד ? - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' מרץ 06, 2019 8:34 pm

מחיית עמלק כיצד.pdf
(48.99 KiB) הורד 219 פעמים

הא לחמא עניא
הודעות: 1692
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: מה 'לכפרת פשע' עם 'שנה מעוברת'? - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ד' מרץ 06, 2019 8:45 pm

משה הופמן כתב:
ולכפרת פשע.pdf

כמדומני שהבן איש חי זי"ע כתב מאמר ערוך וארוך לבאר ענין ולכפרת פשע.
אאל"ט.

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

בין 'בעל 'קצות השלחן' לבין בעל 'זה השלחן' - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ג' יוני 25, 2019 10:16 pm

דבילצקי - נאה.pdf
(303.64 KiB) הורד 177 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ה' אוקטובר 31, 2019 4:21 pm

הראבע לא שכח.pdf
(125.37 KiB) הורד 147 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

''לבית התקיעה להכריז'' ו''שופר קשור לעמוד''

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' דצמבר 23, 2020 9:15 pm

תקיעה בבית הועד.pdf
(153.8 KiB) הורד 28 פעמים

משה הופמן
הודעות: 42
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

מנהג אכילת בצלים בשבת - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי משה הופמן » ד' ינואר 13, 2021 11:10 pm

אכילת בצלים.pdf
(93.65 KiB) הורד 24 פעמים

חד ברנש
הודעות: 3922
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: מנהג אכילת בצלים בשבת - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' ינואר 13, 2021 11:29 pm

לא הבנתי כיצד הכותב מנסה להוכיח מאזכורים סתמיים של אכילת בצל בשבת, שהיה כזה מנהג. הבצל היה ירק בסיסי בסעודתם של הקדמונים, ומי שיחפש במקורות חז"ל ימצא שגם בימות החול אכלו בצלים, אז גם בימות החול היה מנהג לאכול? או שפשוט אכלוהו כי הוא היה חלק מסעודתם.

בראנסוויל
הודעות: 315
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: מנהג אכילת בצלים בשבת - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

הודעהעל ידי בראנסוויל » ה' ינואר 14, 2021 12:25 am

זכורני שראיתי מנהג אכילת בצלים בשבת באחד מספרי הקדמונים משנות הש' ובעוה"ר שכחתי מקומו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 184 אורחים